4th cent Eutropius.

Eutropius online

. (page 1 of 22)
Online Library4th cent EutropiusEutropius → online text (page 1 of 22)
Font size
QR-code for this ebook


UC-NRLF
*B 311 DAIi mmHAZZARD

j"*'*;'" :■;; I':!' 1 "!!!


w
1

Wvlzfm


X /— "


^ywj^^y


Sr^ff


£k§lPi^:


#r**»


uiX
THE LIBRARY

OF

THE UNIVERSITY

OF CALIFORNIA

IN MEMORY OF

PROFESSOR WILLIAM MERRILL

AND

MRS. IMOGENE MERRILLEUTROPIUSEDITED FOR SCHOOL USE

BY

J. C. HAZZARD, Ph.D.

PROFESSOR OF LATIN, PORTLAND ACADEMY3XKCNEW YORK •:• CINCINNATI •:• CHICAGO

AMERICAN BOOK COMPANYGIFTREV. JACOB COOPER, D.P., D.C.L., LL.D.

WITH GKATEFUL AFFECTIONCopyright, 1898, bt
AMERICAN BOOK COMPANY.KUTBOPIUS.
W. P. IP/HsnPREFACEThe Breviarium of Eutropius has for many years been used
successfully in German schools, but, though an American edi-
tion was published in the early part of this century, the author
has of late years received little attention in this country. Yet
in character and subject the Breviarium is admirably adapted
for elementary work. While the Viri Romae deals only with
the early history of Rome and the lives of a few great men of
the republican age, the Breviarium gives an outline of the
history of Rome from the founding of the city to the death
of the Emperor Jovian in 364 a.d., and is thus in subject
closely related to the Latin course. The Latin is good, remark-
ably so for the time of its composition, and is not so difficult
as that of Nepos or of parts of the Viri Romae.

In editing the text the beginner has constantly been had
in mind, and so references to the standard Latin Grammars
have been added more copiously than some will consider judi-
cious. It has been found, however, by experience in the class-
room, that a reference to the grammar when carefully studied
is worth far more than a translation of a difficult passage or
comment upon it. The grammatical references are placed at
the bottom of the page where they belong. In the Notes,
which are principally historical and geographical, the editor
has tried to aid the student in mastering the difficulties thatM6818774 PREFACE

occur rather than to do his work for him. The references to
the histories are intended rather for the teacher than for the
pupil. If a few minutes can be spent every day in reading
to the class the portions refered to, the time will not be wasted,
and it will fill in the outline of the history that the text con-
tains. It is strongly urged that each student should be pro-
vided with a copy of some good outline of Roman History
(Creighton's Primer is admirable), and follow the text in it
from day to day. In this way a knowledge of the principal
facts of Roman History may be obtained with but slight
conscious effort on the part of the student.

In the analyses of the books and the chapters the accepted
dates have been given, indicating where Eutropius is mistaken
in his chronology. In marking the quantities of the long
vowels, Lewis, in his Elementary Latin Dictionary, has been
followed, except where later authorities differ from him.

The editor desires to acknowledge his obligation to Rev. J.
R. Wilson, D.D., Principal of Portland Academy, for advice and
assistance, and to Professors Arrowsmith and Whicher, for per-
mission to use material from their First Latin Readings.

The Grammars cited are Harkness' Standard Latin Gram-
mar (H.), Mooney (M.), Allen and Greenough (A. & G.), Gil-
dersleeve (G.), and Bennett (B.). References to Harkness'
new Latin Grammars (1898) will be found on p. 242.

J. C H.
Portland, Oregon,
June, 1898.CONTENTSTEXT

PAGE

Book I 7

Book II 16

Book III 27

Book IV 36

Book V 46

Book VI 51

Book VII . .62

Book VIII 73

Book IX 83

Book X . 94

Bibliography 104

Life of Eutropius 105

NOTES

Book I 105

Book II '114

Book III 121

Book IV 129

Book V .136

Book VI 140

Book VII . . . . . . . . . . . .147

Book VIII 153

Book IX 158

Book X 160

Vocabulary 164' ° a l , Sip
EUTROPI

BREVIAR1I AB URBE CONDITA
LIBER PRIMUSFrom the Founding of Rome to the Capture of the
City by the Gauls, 753-390 b.c. The Regal Period,
753-509 b.c.Rome Founded, 753 b.c. Romulus, 753-716 b.c.

1. Romanum imperium a Romulo exordium habet, qui
Rheae Silviae, Vestalis virginis, films et, quantum putatus
est, Martis, cum Remo fratre uno partu editus est. Is cum
inter pastores latrocinaretur, 1 decern et octo annos 2 natus

5 urbem exiguam in Palatlno monte constituit, xi Kal. Maias,
Olympiadis sextae anno tertio, post Troiae excidium, anno
treeentesimo nonagesimo quarto.

2. Condita civitate, 3 quam ex nomine suo Romam voca-
vit, haec fere egit. Multitudinem fmitimorum in clvitatem

10 recepit, centum ex senioribus 4 legit, quorum consilio omnia
ageret, 5 quos senatores nominavit propter senecttitem. Turn,
cum uxores ipse et populus suus non haberent, 6 invitavit
ad spectaculum ludorum vicinas urbi Romae nationes atque

i H. 521, II, 2 ; M. 347 ; A. & G. 325 ; G. 585 ; B. 288.

* H. 379 ; M. 197 ; A. & G. 256 ; G. 336 ; B. 181, 1.

3 H. 431 ; M. 255, 1 ; A. & G. 255, d, 1 ; G. 409 ; B. 227, 2, a.

* H. 397, 3, n. 3 ; M. 225, n. 2 ; A. & G. 216, c ; G. 372, r. 2 ; B. 201, 1, a.
6 H. 497, I ; M. 382, 3 ; A. & G. 317, 2 ; G. 630 ; B. 282, 2.

8 H. 517 ; M. 355 ; A. & G. 326 ; G. 586 ; B. 286, 2.

78 EUTROPI BREVIARII

earum virgines rapuit. Commotls bellis propter raptarum
iniuriain Caenlnenses vicit, Antemnates, Crustumlnos, Sabi-
nos, Fidenates, Veientes. Haec omnia oppida urbem cin-
gunt. Et cum orta subito tempestate non comparuisset,
5 anno regnl trlcesimo septimo ad deos transisse creditus est
et consecratus. Deinde Romae 1 per quinos dies senatores
imperaverunt et his regnantibus annus tinus completus est.

Numa PompiliuSj 715-672 b.c.

3. Postea Numa Pompilius rex creatus est, qui bellum
quidem nullum gessit, sed non minus clvitatl 2 quam Komulus

10 profuit. Nam et leges Eomanis moresque constituit, qui
consuetudine proeliorum iam latrones ac semibarbari puta-
bantur, et annum descripsit in decern menses prius sine
aliqua supputatione confusum, et mflnita Eomae sacra ac
tempi a constituit. Morbo decessit quadragesimo et tertio

15 imperii anno.

Tullus Hostilius, 672-640 b.c.

4. Huic successit Tullus Hostilius. Hie bella reparavit,
Albanos vicit, qui ab urbe Roma duodecimo mlliario 8 sunt,
Veientes et Fldenat6s, quorum alii sexto mlliario absunt
ab urbe Roma, alii octavo decimo, bello superavit, urbem

20 ampliavit adiect5 Caelio monte. Cum trlginta et duos annos
rSgnasset, 4 fulmine ictus cum domo sua arsit.

Ancus Marcius, 640-616 B.C.

5. Post hunc Ancus Marcius, Numae ex fllia nepos, susce-
pit imperium. Contra Latinos dlmicavit, Aventlnum montem

1 H. 425, II ; M. 242, 1 ; A. & G. 258, c, 2 ; G. 411 ; B. 232, 1.

* H. 386 ; M. 202 ; A. & G. 228 ; G. 347 ; B. 187, III.

8 II. 425, II,2,n.2 ; M. 241, 2 ; A.&G.268,/,2 ; G. 385, n.1 ; B. 228, 1,6.

* II. 235 ; M. 100, 1 ; A. & G. 128, a, 1 ; G. 131, 1 ; B. 110, 1.LIBER I. 9

clvitati adiecit et Ianiculum, apud ostium Tiberis civitatem
supra mare sexto decimo mlliario ab urbe Roma condidit.
Vlcesimo et quarto anno imperii morbo periit.

Lucius Tarquinius Priscus, 616-578 b.c.

6. Deinde regnum Priscus Tarquinius accepit. Hie nume-
5 rum -senatorum duplicavit, circum Roniae aedificavit, ludos

Romanos Instituit, qui ad nostram memoriam permanent.
Ylcit Idem etiam Sablnos et non parum agrorum sublatum
Isdem urbis Romae territorio iunxit, prlmusque triumphans
urbem intravit. Muros fecit et cloacas, Capitolium incoha-
10 vit. Trlcesimo octavo imperil anno per And fllios occlsus
est, regis eius, cul ipse successerat.

Servius Tullius, 578-534 b.c.

7. Post hunc Servius Tullius suscepit imperium, genitus
ex nobill femina, captlva tamen et ancilla. Hie quoque
Sablnos subegit, montes tres, Quirlnalem, Ylminalem, Esqui-

15 llnum, urbl adiunxit, fossas circum murum diixit. Primus
omnium censum ordinavit, qui adhtic per orbem terrarum
incognitus erat. Sub eo Roma omnibus in censum delatls
habuit capita lxxxiii mllia clvium Romanorum cum his,
qui in agrls erant. Occlsus est scelere generl sul TarquinI

20 Superbl, fllil eius regis cul ipse successerat, et flliae quam
Tarquinius habebat uxorem.

Lucius Tarquinius Superbus, 534-510 b.c.

8. L. Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, 1
Volscos, quae gens ad Campaniam euntibus 2 non longe ab
urbe est, vlcit, Gabios civitatem et Suessam Pometiam

1 H. 397, 3 ; M. 225, 3 ; A. & G. 216, a, 3 ; G. 372 ; B. 201, 1.

2 H. 384, 4, n. 3 ; M. 210 ; A. & G. 235, b ; G. 353 ; B. 188, 2, a.10 EUTROPI BREVIARII

subegit, cum Tuscis pacem fecit et tern plum Iovi in Capi-
tolio aedificavit. Postea Ardeam oppugnans, in octavo
decimo mlliario ab urbe Koma positam civitatem, imperium
perdidit. Nam cum filius eius, et ipse Tarquinius iunior,

5 nobilissimam feminam Lucretiam eandemque pudicissimam,
Collatmi uxorem, stuprasset eaque de iniuria marito et patri
et amicis questa fuisset, in omnium conspectu se occldit.
Propter quam causam Brutus, parens et ipse TarquinI,
populum concitavit et Tarquinio 1 ademit imperium. Mox

10 exercitus quoque eum, qui civitatem Ardeam cum ipso rege
oppugnabat, reliquit ; veniensque ad urbem rex portis clausis
exclusus est, cumque imperasset annos quattuor et vigintl
cum uxore et liberis suis fugit. Ita Romae regnatum est
per septem reges annls ducentis quadraginta tribus, cum

15 adhuc Roma, ubi plurimum, vix usque ad quintum decimum
mlliarium possideret.

Establishment of the Republic. Election of Consuls, 509 B.C.

9. Hinc consul es coepgre, pro uno i*6ge duo, hac causa
creati, ut, si finus malus esse voluisset, 2 alter eum habens
potestatem similem coerc6ret. 3 Et placuit ne imperium

20 longius quam annuum haberent, 4 ne per diuturnitatem pote-
statis Insolentiorgs redderentur, sed clvilgs semper essent,
qui s6 post annum scirent futuros esse privatos. Fuerunt
igitur anno primo ab expulsis regibus consules L. Iunius
Brutus, qui maxime" ggerat ut Tarquinius pelleretur, et Tar-

25 quinius Collatlnus, marltus Lucr6tiae. Sed Tarquinio Oolla-
tino statim sublata est dfgnitas. Placuerat enim ne quisquam

» H. 385, II, 2 ; M. 211 ; A. & Q. 229 ; G. 345, ft, 1 ; B. 188, 2, d.
- II. 509, n. 3 ; M. 403 ; A. « C. :J;J7, a, 3 ; G. 596, 2 ; B. 320.
8 II. 407, II ; M. 328 ; A. & G. 317, 1 ; G. 545, 1 ; B. 282, 1.
4 II. 108, I ; M. 333, 1 ; A. I (i. 881, el; (i. 646; B. 296, 4.LIBER I. 11

in urbe maneret qui Tarquinius vocaretur. Ergo accepto
oinni patrimonio suo ex urbe migravit et loco ipslus factus
est L. Valerius Publicola consul.

War with Tarquinius.

10. Commovit tamen bellum urbi Romae rex Tarquinius,
5 qui fuerat expulsus, et, conlectis multis gentibus, ut in re-

gnum posset restitui dlmicavit. In prima pugna Brutus con-
sul et Aruns, Tarquinlfllius, in vicem se occlderunt, Roman!
tamen ex ea pugna victores recesserunt. Brutum matronae
Romanae, defensorem pudicitiae suae, quasi communem

10 patrem per annum luxerunt. Valerius Publicola Sp. Lucre-
tium Tricipitmum conlegam sibi fecit, Lucretiae patrem, quo
morbo mortuo iterum Horatium Pulvillum conlegam sibi
sumpsit. Ita primus annus qulnque consules habuit, cum
Tarquinius Collatmus propter nomen urbe l cessisset, Brutus

15 in proelio perlsset, Sp. Lucretius morbo mortuus esset.

War with Porse?ma, 508 b.c.

11. Secundo quoque anno iterum Tarquinius ut recipere-
tur in regnum bellum Romanis intulit, auxilium ei ferente
Porsenna, Tusciae rege, et Romara paene cepit. Verum
turn quoque victus est.

20 Tertio anno post reges exactos Tarquinius cum suscipl
non posset in regnum neque ei Porsenna, qui pacem cum
Romanis f ecerat, praestaret auxilium, Tusculum 2 se contulit,
quae civitas non longe ab urbe est, atque ibi per quattuor-
decim annos prlvatus cum uxore consenuit.

25 Quarto anno post reges exactos, cum Sabini Romanis
bellum intulissent, victi sunt, et de his triumphatum est.

1 H. 412, 2 ; M. 233, 2 ; A. & G. 258, a, n. 2 ; G. 390, 2 ; B. 229, 1.

2 H. 380, IT ; M. 199, 1 ; A. & G. 258, b .; G. 337 ; B. 182, 1, a.12 EUTROPI BREVIARII

Quinto anno L. Valerius ille/ Brut! conlega et quater
consul, fataliter mortuus est, adeo pauper ut conlatis a populo
nummls sumptum habuerit 2 sepulturae. Quern niatronae
sicuti Brutum annum luxerunt.

Institution of the Dictatorship, 501 B.C.

5 12. Nono anno post reges exactos cum gener Tarquini
ad iniuriam socerl 3 vindicandam 4 ingentem conlegisset exer-
citum, nova Romae dignitas est creata, quae dictatura appel-
lator, maior quam consulatus. Eodem anno etiam magister
equitum f actus est, qui dictatorl obsequeretur. Neque quic-

10 quam similius potest dlci quam dictatura antlqua huic
imperil potestatl, quam nunc Tranquillitas Vestra habet,
maxime cum Augustus quoque Octavianus, de quo postea
dlcemus, et ante eum C. Caesar sub dictaturae nomine atque
honore regnaverint. Dictator autem Romae primus fuit

15 T. Larcius, magister equitum primus Sp. Cassius.

Secession of the Plebeians. Establishment of the Tribunate,

494 b.c.

13. Sexto decimo anno post reges exactos seditionem

populus Romae fecit, tamquam a senatu atque consulibus

premeretur. Turn et ipse sibi tribunos plebis quasi proprios

iudic^s et d6fensor6s creavit, per quos contra senatum et

20 consults tutus esse posset.

1 H. 450, 4 ; M. 443, 1 ; A. & G. 102, b ; G. 307, 2 ; B. 246, 3.

2 H. 600, II : 495, VI ; M. 337 : 316, 2 ; A. & G. 319, 1 : 287, c, r.; G.
562, 1 : 513 ; B. 284, 1 : 268, 6.

8 II. 396, III ; M. 216 ; A. & G. 217 ; G. 363, 2 ; B. 200.
4 H. 542, III, n. 2 : 544, 1 ; M. 291 : 297 ; A. & G. 300 : 318, b ; G. 432, r.;
B. 338, 3 : 339, 2.LIBER I. 13

War with the Volsci, 493 b.c.

14. SequentI anno Volsci contra Romanos bellum repara-
verunt, et victl aeie etiam Coriolos civitatem, quam habebant
optimam, perdiderunt.

Coriolanus, 491 b.c.

15. Octavo decimo anno postquam reges eiectl erant expul-
5 sus ex urbe Q. Marcius, dux Romanus, qui Coriolos ceperat,

Volscorum clvitatem, ad ipsos Volscos contendit Iratus et
auxilia contra Romanos accepit. Romanos saepe vicit, usque
ad quintum miliarium urbis accessit, opptignaturus 1 etiam
patriam suam, legatis qui pacem petebant repudiatls, nisi
10 ad eum mater Veturia et uxor Volumnia ex urbe venissent, 2
quarum fletu et deprecatione superatus removit exercitum.
Atque hie secundus post Tarquinium fuit qui dux contra
patriam suam esset.

Slaughter of the Fabii, 477 b.c.

16. C. Fabio et L. Virglnio consulibus trecentl nobiles
15 homines, qui ex Fabia familia erant, contra Veientes bellum

soli suscex)erunt, promittentes senatul et populo per se omne
certamen implendum. Itaque profectl, omnes nobiles et
qui singull magnorum exercituum duces esse deberent, in
proelio conciderunt. Unus omnlno superfuit ex tanta fami-
20 lia, qui propter aetatem puerllem duel non potuerat ad
pugnam. Post haec census in urbe habitus est et inventa
sunt clvium capita cxvn mllia cccxix.

i H. 549, 3 ; M. 283 ; A. & G. 293, b, 3 ; G. 640, 4, (2) ; B. 304, 3, b.
a H. 510 ; M. 366 ; A. & G. 308 ; G. 597 ; B. 304.14 EUTROPI BREVIARII

Dictatorship of Cincinnatus, 458 b.c.

17. SequentI tamen anno cum in Algido monte ab urbe
duodecimo ferme miliario Romanus obsideretur exercitus, L.
Qulntius Cincinnatus dictator est factus, qui agrum quattuor
iugerum 1 possidens manibus suls colebat. Is cum in opere

5 et arans esset inventus, sudore deterso togam praetextam
accepit et caesls hostibus llberavit exercitum.

Decemvirs appointed, 451 b.c. Laws of XII Tables prom til-
gated, 450 b.c Death of Virginia; Decemvirs deposed,
449 b.c

18. Anno trecentesimo et altero ab urbe condita imperium
consulage cessavit et pro duobus consulibus decern fact!
sunt, qui summam potestatem haberent, decemviri nominati.

10 Sed cum prim 6 anno bene egissent, 2 secundo unus ex his,
Ap. Claudius, Virglnl cuiusdam, qui honestls iam stlpendils.
contra Latinos in monte Algido mllitarat, 3 flliam virginem
corrumpere voluit ; quam pater occldit, ne stuprum a decem-
viro sustineret, et regressus ad mllites movit tumultum.

15 Sublata est decemvirls 4 potestas ipslque damnatl sunt.

Revolt of the Fidenates, 438 b.c.

19. Anno trecentesimo et quinto decimo ab urbe condita
Fidenates contra Romanos rebellaverunt. Auxilium his
praestabant Veientes et rex Veientium Tolumnius. Quae
ambae clvitates tarn vlclnae urbi sunt ut Fldenae sexto,

20 V6I octavo decimo miliario absint. Coniunxerunt se his

1 II. 80G, V ; M. 223 ; A. & G. 215, b ; G. 365 ; B. 203, 2.

2 H. 515, III ; M. 378, 1 ; A. & G. 320 ; G. 587 ; B. 309, 3.

1 II. 235; M. 100, 1 ; A. & G. 128, a; G. 131, 1 ; B. 110, 1.

4 H. 385, II, 2 ; M. 211 ; A. & G. 229 ; G. 345, r. 1 ; B. 188, 2, d.LIBER I. 15

et Volsci. Sed Mam. Aemilio dictatore et L. Quintio Cin-
cinnatd magistro equituiu victl etiam regem perdiderunt.
Fidenae captae et excisae.

War with Vet, 396 b.c.

20. Post vlginti deinde annos VeientanI rebellaverunt.
5 Dictator contra ipsos missus est Furius Camillus, qui prlmum
eos vicit acie, mox etiam clvitatem diu obsidens cepit,
antlquissimam Italiae atque ditissimam. Post earn cepit
et Faliscos, non minus nobilem clvitatem. Sed commota
est el invidia, quasi praedam male dlvlsisset, damnatusque
10 ob earn causam et expulsus civitate. 1

Borne Captured by the Gauls, 390 b.c.

Statim Galli Senones ad urbem venerunt et victos Ro-
manes undecimo miliario a Roma apud fliimen Alliam secuti
etiam urbem occupaverunt. Neque defend! quicquam nisi
Capitolium potuit; quod cum diu obsedissent et iam R5-

15 man! fame laborarent, accepto auro, ne Capitolium obside-
rent, recesserunt. Sed a Camillo, qui in vicina civitate
exsulabat, Gallis 2 superventum est gravissimeque victl sunt.
Postea tamen etiam secutus eos Gamillus ita cecidit ut et
aurum, quod Ins datum fuerat, et omnia quae ceperant

20 militaria signa revocaret. Ita tertio triumphans urbem
ingressus est et appellatus secundus Romulus, quasi et ipse
patriae conditor.

1 H. 414, I ; M. 236 ; A. & G. 243 ; G. 390, 2 ; B. 214, 1.

2 H. 384, II, 5 ; M. 205, n.; A. & G. 230 ; G. 217 ; B. 187, II, b.16 EUTROPI BREVIARIILIBER SECUNDUSFrom the Capture of the City to the End of the
First Punic War, 390-241 b.c.Military Tribunes with Consular Power Elected, 444 b.c.

1. Anno trecentesimo sexagesimo quinto ab urbe condita,
post cap tarn autem prlmo, dignitatis iniitatae sunt, et pro
duobus consulibus fact! tribunimllitares consular! potestate.
Hinc iam coepit Romana res crescere. Nam Camillus eo

5 anno Volscorum clvitatem, quae per septuaginta annos
bellum gesserat, vicit et Aequorum urbem et Sutrmorum
atqne omnes deletls earundem exercitibus occupavit et tres
simul triumphos egit.

2. T. etiam Qumtius Cincinnatus Praenestmos, qui usque
10 ad urbis Romae portas cum bello venerant, persecutus ad

flumen Alliam vicit, octo civitates, quae sub ipsis agebant,
Romanls aditinxit, ipsum Praeneste aggressus in deditionem
accepit. Quae omnia ab eo gesta sunt viginti diebus, 1
triumphusque ipsi d^cretus.

15 3. Verum dignitas tribunorum mllitarium non diu perse-
vgravit. Nam post aliquantum nullos placuit fieri et qua-
driennium in urbe ita fluxit ut potestates ibi maiores non
essent. Praestimpserunt tamen tribtinl militares consular!
potestate iterum dignitatem et triennio perseveraverunt,

20 Rursus consults facti.

Death of Camillus, 365 b.c
4. L. Genucio et Q. Servllio consulibus mortuus est
Camillus. Honor el post Romulum secundus delatus est.
1 H. 429 ; M. 243, 1 ; A. & G. 256 ; G. 393 ; B. 231.LIBER II. 17

Invasion of the Gauls ; Torquatus, 361 b.c.

5. T. Qulntius dictator adversus Gallos, qui ad Italiam
venerant, missus est. Hi ab urbe quarto mlliario trans
Anienem fluviuru consederant. Ibi nobilissimus de sena-
toribus iuveuis L. Manlius provocantem Galium ad singulare

5 certamen progressus occldit, et sublato torque aureo collo-
que suo imposito in perpetuum Torquati et sibi et posterls
cognomen accepit. Galli fugati sunt, mox per C. Sulpicium
dictatorem etiam victl. Non miilto x post a C. Marcio Tusci
victl sunt et octo mllia captivorum ex his in triumphum

10 ducta.

First Samnite War, 343-341 b.c.

6. Census iterum habitus est. Et cum Latlnl, qui a Ro-
manls 2 subacti erant, milites praestare nollent, ex Romanls
tantum tirones lecti sunt, factaeque legiones decern, qui mo-
dus sexaginta vel amplius armatorum mllia efficiebat. Par vis

15 adhuc Romanls rebus tanta tamen in re mllitarl virtus erat.
Quae cum profectae essent adversum Gallos duce L. Furio,
quldam ex Gallls unum ex Romanls, qui esset 3 optimus,
provocavit. Turn se M. Valerius tribunus mllitum obtulit,
et cum processisset armatus corvus el 4 supra dextrum brac-

20 chium sedit. Mox commissa adversum Galium pugna Idem
corvus alls et unguibus Galli oculos verberavit, ne rectum
posset aspicere. Ita a tribuno Valerio interfectus. Corvus
non solum victoriam el, sed etiam nomen dedit. Nam
postea Idem Corvlnus est dictus. Ac propter hoc meritum

25 annorum trium et vlgintl consul est factus.

1 H. 423 ; M. 248 ; A. & G. 250 ; G. 403 ; B. 223.

2 H. 415, I ; M. 247, 2 ; A. & G. 246 ; G. 401 ; B. 216.

8 H. 503, 1 ; M. 383, 1 ; A. & G. 320 ; G. 631, 1 ; B. 283, 2.

* H. 384, 4, n. 2 ; M. 208; A. & G. 235, a ; G. 360, 1 ; B. 188, 1.

HAZ. EUTROPIUS 218 EUTROPI BREVIARII

Latin War, 340-338 b.c.

7. Latini, qui noluerant mllitSs dare, hoc quoque a Bo-
rn anls exigere coeperunt, ut unus consul ex eorum, alter ex
Romanorum populo crearetur. Quod cum esset negatum,
bellum contra eos susceptuni est et ingenti pugna superatl

5 sunt; ac de his perdomitis triumphatum est. Statuae con-
sulibus ob meritum victoriae in rostris positae sunt. Eo
anno etiam Alexandria ab Alexandre Macedone condita est.

Second Samnite War, 326-304 b.c.

8. lam Roman! potentes esse coeperunt. Bellum enim in
centesimo et tricesimo fere mlliario ab urbe apud Samnltas

10 gerebatur, qui medii sunt inter Picenum, Campaniam et
Aptiliam. L. Papirius Cursor cum honore dictatoris ad id
bellum profectus est. Qui cum Eomam rediret, Q. Fabio
Maximo, magistro equitum, quern apud exercitum reliquit,
praecepit ne se absente pugnaret. 1 Ille occasione reperta

15 felicissime dlmicavit et Samnltas delevit. Ob quam rem a
dictatore capitis 2 damnatus, quod se vetante pugnasset, 3
ingenti favore militum et populi liberatus est, tanta Paplrio
seditione commota ut paene ipse interficeretur.

Romans defeated at Caudine Forks, 321 b.c.

9. Postea Samnites Romanos T. Veturio et Sp. Postumio
20 consulibus ingenti dedecore 4 vicerunt et sub iugum mise-

runt. Pax tamen a senatu et populo soluta est, quae cum
ipsis propter necessitatem facta fuerat. Postea Samnites

i H. 498, I ; M. 333, 2 ; A. & G. 331 ; G. 546, 2 ; B. 295, 1.
2 H. 409, II ; M. 228 ; A. & G. 220, a ; G. 378, 3 ; B. 208, 2, a.
» H. 235: 616, II ; M. 100, 1 : 357 ; A. & G. 128, a, 1 : 321 , G. 131, 1 :
641 ; B. 116, 1 : 286, 1.

* H. 419, III ; M. 246 ; A. & G. 248 ; G. 399 ; B. 220, 1.LIBER II. 19

victi sunt a L. Papirio consule, septem milia eorum sub
iugum missa. Papirius primus de Sanmltibus triumphavit.
Eo tempore Ap. Claudius censor aquam Claudiam induxit
et viam Appiam stravit. Samnites reparato bello Q. Fabium
5 Maximum vlcerunt tribus milibus hominum occlsls. Postea,
cum pater el Fabius Maximus legatus datus fuisset, et
Samnitas vicit et pltirima ipsorum oppida cepit. Deinde
P. Cornelius Eufinus M. Curius Dentatus, ambo consules,
contra Samnitas missi ingentibus proeliis eos confecere.
10 Turn bellum cum Samnltibus per annos quadraginta novem
actum sustulerunt. Neque ullus hostis fuit intra Italiam
qui Eomanam virttitem magis fatigaverit.

War ivith the Gauls, and Etruscans, 283 b.c.

10. Interiectis aliquot annls iterum se Gallorum copiae
contra Romanos Tuscls Samnltibusque iunxerunt, sed cum

15 Romam tenderent a Cn. Cornelio Dolabella consule deletae
sunt. .

War with Tarentum and Pyrrhus, 281-272 b.c. Battle of
Heraclea, 280 b.c

11. Eodem tempore Tarentmis, qui iam in ultima Italia
sunt, bellum indictum est, quia legatls Romanorum iniuriam
fecissent. Hi Pyrrhum, 1 Eplri regem, contra Romanos

20 auxilium poposcerunt, qui ex genere Achillis orlginem
trahebat. Is mox ad Italiam venit, tumque prlmum Ro-
man! cum transmarmo hoste dimicaverunt. Missus est
contra eum consul P. Valerius Laevinus, qui cum explo-
ratores Pyrrhi cepisset, iussit eos per castra duel, ostendi

25 omnem exercitum tumque dimitti, ut renuntiarent Pyrrho

i H. 374 ; M. 192, 2 ; A. & G. 239, c ; G. 339, a ; B. 173, 1, a.


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Online Library4th cent EutropiusEutropius → online text (page 1 of 22)