A. D. (Alfred Denis) Godley.

Q. Horati Flacci Carminum librum quintum online

. (page 1 of 3)
Online LibraryA. D. (Alfred Denis) GodleyQ. Horati Flacci Carminum librum quintum → online text (page 1 of 3)
Font size
QR-code for this ebook


Q. HORATI FLACCI
IARMINUM LIBRUM QUINTUM

A

RUDYARDO KIPLING
ET

CAROLO GRAVES
ANGLICE REDDITUM

ET VARIORUM NOTIS ADORN ATUM
AD FIDEM CODICUM MSS. EDIDIT

ALUREDUS D. GODLEYNOVO PORTU

E TYPOGRAPHEO YALENSI
MDCCCCXXIDOCTIS viris loanni Powell, Ronaldo Knox (qui in
apparatu critico praecipue elaboravit) Oxoniensibus,
Allano Ramsay Cantabrigiensi maximae et meritae grates
sunt agendae; quorum nisi continue auxilio innixi essemus,
nunquam profecto fieri potuisset ut haec libri quinti quae
nunc prodit forma legentibus oflerretur.

Aliis alia debentur. Nam cum scriptor ingeniosissimus
Rudyardus Kipling utpote studiis Horatianis iam antea de-
ditus duo carmina (primum videlicet, et sextum) latebris
extracta non modo Anglice reddiderit verum et aliis quoque
libellis inseruerit, agnoscitur comitas iterum ut appareant
quae iam omnibus placuerunt permittentis.

Neque obliviscendum est eiusdem aut diligentia aut for-
tuna repertum esse et nobis benignissime donatum frag-
mentum illud quod undecunque profectum in extrema libri
huius pagina legitur.2037365
PRAEFATIO

QHORATI FLACCI Carminum liber iam pridem in
bibliothecis latitans (neque tamen a viris doctis igno-
ratus, quippe qui multas eius partes emendando tetigerint)
nunc demum totus in lucem profertur.

Dubitari non potest quin hunc librum Flaccus noster iam
perfecto atque expolito ad unguem artificio velut culmen et
fastigium operis sui esse voluerit. Separatum igitur et
clausum habuisse, et profanum vulgus ab intimo Musarum
sacello quantum potuit arcuisse videtur ; quam separationem
posteritas quoque ita servavit ut suis codicibus neque ullam
aliam Carminum partem exhibentibus quintum hunc librum
etiamnunc contineri videamus.

Iam vero codicum quibus textus innititur auctoritatem per-
lustremus. Horum ea ratio est habenda ut una familia multo
graviorem auctoritatem quam ceteri obtineat; cuius princeps
est codex ille quern P littera in apparatu critico notavi-

7mus. Is in Badensi Grosspaniandrumpinacotheca asservatur,
pluribus ille quidem locis saucius sed a librario Latinitatis
ut videtur haud ignaro magna diligentia conscriptus ; cui
proximus accedit alter ille quern T littera notavimus, saeculo
XIV scriptus, nunc post varias vices in Patavinorum Mu-
seum illud Trentunosettembrense delatus ; necnon eadem
stirpe profectum esse iudicamus quern Cantabrigiae in Col-
legio de Cavendish asservatum bibliothecarius cuius est
comitatis nobis inspiciendum tradidit. Hunc in apparatu
critico W appellamus. Ita ex his codicibus una quasi familia
componitur, quippe qui inter se plerumque consentiant ; igi-
tur quoties fit universorum consensus in apparatu nostro A
littera notatus est. Fuit enim unus sine dubio codex a quo
hi omnes originem traxerunt. Hoc quoque a ceteris codicibus
familia ilia differt, quod cum illi eis carminibus careant
quae in Appendicem huius libri relegavimus, haec sola om-
nia in se continet. Verum cum magna sit codicum horum in-
ter se similitudo, inest tamen ea diversitas quae P saltern
librum a ceteris seiungat; non quin illi quoque sui aliquid
et proprii singillatim exhibeant ; quippe W codicis scriptor,
cum multa loca corrigere conetur, insolitae vel inter scribas
rei metricae ignorantiae arguitur. Duo sunt praeterea codices
qui deteriores haberi possunt. Primus, qui m vocatur, in
Monasterio S. Tryphosae apud Valladolidenses asservatus
procul dubio a monacho conscriptus est ; quas enim a ceteris
variationes exhibet eae sunt quae monachorum consuetudi-
nem et librorum usum prae se ferunt; quern codicem ne
Orellius quidem inspexit. Alter incertum quibus fortunae
vicissitudinibus in domum familiae illius Poshworthianae
de Market Poshworth pervenit. Ipsi cum inspicere et cum
aliis conferre vellemus insana domini suspicione et clausa
aedium ianua prohibit} quae codicis sit condicio omnino

8ignoraremus, nisi proxime habitans Vicarius de Boosting
Parva pro sua diligentia et comitate apographum fecisset;
quern hominem ita honoris causa nominamus ut propter
pietatem magis quam propter Latinitatis peritiam laudan-
dum esse iudicemus. Hos codices inter se cognatione coniungi
nemo est quin intellegere debeat. Mendis scatent sed similibus
(nisi quatenus Vicarii describentis cura novas corruptelas
intulit) ; itaque non possumus quin ex uno atque eodem fonte
et quidem deperdito profluxisse existimemus ; cuius exem-
plaris scriptor eodem atque A familiae auctores saeculo
floruit.

Restat ut ad eos pauca respondeantur quibus Horatium
non singula tantum carmina de rebus propositis sed bis terque
versus in eandem sententiam composuisse mirum et veri dis-
simile videtur ; non quo totam hanc controversiam retractare
aut possimus aut cupiamus ; est enim taedii atque ineptiarum
plenissima. Et quorsum tot ineptias*? numquid a quoquam
rationis est allatum cur Horatius, cuius fuerit ubertatis, non
diversitate verborum ad eosdem sensus saepius exprimendos
usurus fuerit? Fecit Archias ille quern Tullius noster prop-
ter hoc ipsum laudavit; multi quoque alii fecerunt. Sed non
possumus quin Toshii inter laponenses Professoris nomenita
referamus ut stuporem hominis vel potius pecudis exemplo il-
lustremus ; qui ut erat omnium indoctissimus et cathedra sua
indignissimus ipsa totius libri fundamenta labefactare cona-
batur. Ilia enim non modo dictitabat homo helleborosus sed
etiam litteris mandavit, nullum quintum librum a Flacco
esse scriptum ; carmina scilicet quae hoc volumine continean-
tur primum Anglice ab incerto auctore composita postea a
grammaticis nescio quibus verae Latinitatis insciis ita red-
dita esse ut specie carminum Horatianorum vulgus imperi-
tum deciperent. O incredibilem hominis foedissimi cum igno-

9rantiam, turn malitiam ! Melius erat ad merae dubitationis et
dyvoxrt'as tenebras confugere, sicut fecit vir ille alioquin
venerabilis Tomirotius, propter Latinitatis elegantiam Tul-
lius alter a Patagonensibus suis merito appellatus ; qui se
post vitam his studiis deditam "neque caput rei neque cau-
dam facere posse" autumavit. Verum et hie quoque dubi-
tando si non improbitatis at stultitiae se coarguit. Ubi sunt
istae tenebrae, ubi posterioris aevi indicia? Legat qui modo
Latine sciat; totam rem luce clariorem esse confitebitur.
Adeo nihil in his carminibus est, sive verba ipsa sive syn-
taxin sive metrum respexeris, quin ita curiosam illam Horati
felicitatem redoleat ut ab ipso planissime scriptum esse
videatur. Noli igitur, lector benignissime, spuria atque ad-
venticia nobis ea videri existimare, quae in Appendicem rele-
gavimus. Sunt haec eiusdem, cuius cetera, Flaccitatis; ideo
tantum a ceteris seiunximus quia, cum uno codicum genere
nee pluribus contineantur, neque commentatorum diligen-
tiam neque poetarum Anglice reddentium perpolitam elegan-
tiam provocaverunt.

A. D. G.

R. A. K.10CARMINUM
LIBER QUINTUSQ. HORATI FLACCI
CARMINUM LIBER QUINTUS

I

NATURA rerum quae sit odoribus
intenta sunt quos porticus audiat
monstrare, vel mixtis duabus
tertia qua ratione peior

confletur auris. Hie potius rotas
ignemque laudans, unde sit impetus
maior laborabit volutis

turbinibus rapidoque rhombo.

Pars efficaces gignere vel luem
sanare nostri corporis incolas
propagat enatamque pascit
sponte sua segetem venenis.

Incurioso non mediocriter,
et nunc et horis damna trahentibus
alaene me vectent an axes

Brundisium, mihi, cui quietum

fervore pectus non nisi Pindari,
Naso, per omnes incaluit dies,
haec prorsus exaudita frigent,
nee magis alliciunt eodem,

1 2 porticus MSS. exc. m which reads publicus 8 rapidoque
rhombo, Orelli's restoration for MSS. readings, subitoque bombo
PT ; solitoque bombo T; rapidaque Roma mn. 16 cui quietum:
quietum MSS. 19 prorsus : Morsus A (Mopsus W) Marsus T

12THE ODES OF HORACE
BOOK FIVEr I ^HERE are whose study is of smells,
_I_ Who to attentive schools rehearse
What something mixed with something else
Makes something worse.

Some cultivate in broths impure
The clients of our body; these,

Increasing without Venus, cure
Or cause disease.

Others the heated wheel extol,

And all its offspring, whose concern

Is how to make it farthest roll
And fastest turn.

Me, much incurious if the hour
Present, or to be paid for, brings

Me to Brundusium by the power
Of wheels or wings,

Me, in whose breast no flame hath burned
Life long, save that by Pindar lit,

Such lore leaves cold ; nor have I turned
Aside for it,scrutante quam si mente profundius,
certo futuri quid placeat Deo,
fert ligna supplendo focorum
iunctus amicitia minister.

II

DULCIS o certe recolenda imago
noctis aestivae tibi, cum rosarum
flore, Maecenas, redimitus uncto

crine sub arta

vite nobiscum Maro duxit horas.
Ibat in caelo, memini, sereno
Cynthia, argentique nitore vallis

ima lavabat

nocte tranquilla, nisi lympha dulcem
flumine adlabens strepitum ciebat
mobili, quo non magis ulla nostras

vox capit aures.

Lingua sed mellita Maronis illic
gratia cepit potiore sensus,
cui lovis natae dederant canorae

voce profari

vatis antiqui gravia eloquentis.
Inde miranti tibi qua furores
nosset adflictosque animos in umbra

devius, acri

ulcere aegrescente dolentem Elissam, et
quam fides mentita fefellit Annam,

I 21 profundius Orelli for MSS. profundis II 5 Maro duxit:
maroduxit MSS. (produxit W) 16 profari: profani MSS.

(profane W} 21 aegrescente Bentley for ulciscenti

HMore than when, sunk in thought profound
Of what the unaltered Gods require,

My steward (friend but slave) brings round
Logs for my fire.

R. KIPLING.

II

CAN you forget, Maecenas, how together
Virgil and you and I once sped the hours
Rose-wreathed, anointed, in the summer weather,
Under the shelter of my trellised bowers'?

Clear was the sky, the moon aloft was sailing,
Flooding the valley with a silver gleam ;

Still was the night, save for the never-failing
Murmurous music of the rushing stream.

Dear is to me the voice of running waters,
Dearer that night was Virgil's voice of gold,

Gift of the Muses, Jove's melodious daughters,
Fraught with the wisdom of the seers of old.

How could he probe (you asked) serene, sequestered,
Hearts torn with passion, trampled in the dust;

Dido, in whom the wounds of love had festered,
Anna, the victim of her perfect trust?ille subridens : "Mihi nempe notas

nostra sorores

Mantua in prima viduas iuventa
nutriit iusta dicione ruris
arbitras lati, resides at in su-

spiria amantum

hactenus donee procus acer audax
ambiit victor potiturque votis,
credulamque avectus equo fefellit ;

at sibi Dido

ocius mortem struit ipsa ; tabes
lenta languentem minuit sororem.
Turnum et erectis animis vel ipsa

clade ferocem,
lulio victis remeante Gallis,
videram, fata in sua pervicacem,
Roma quo nunquam generosiorem

norat in armis."

lamque sermonum vice dum vetustis
pergit intexens nova, nox abibat ;
inde succensum tenuata ponunt

ora calorem,

mensque, persona veluti resumpta,
condit arcanos adoperta sensus.
Amnis at leni properantis ad po-

maria lapsu

pratum et herbosum ciet unda iuxta
clarius murmur, tremulisque ad auram
populus procera comis revecta

luce susurrat.

II 23 subridens : subvidens M SS. 28 amantum : Mantua WT

^oBentley reads morat in arma, unnecessarily 47 ad pomaria :
ad pomoeria mn ; ad Pomono A (Applunina W)

16"Ah ! but I knew them," answered he benignly,
"Mantuan sisters, widowed ere their prime,

Ruling broad acres righteously and finely,
Deaf to the call of passion for a time.

"Till there came one, resistless in his wooing,
Gallant and bold, who loved and rode away,

Leaving his Dido to her swift undoing,
Leaving her Anna to a slow decay.

"Turnus I saw, unshaken by disaster,

Brought out of Gaul in mighty Julius' train,

Noblest of foes, whom fate could never master,
Holding his captors in a fierce disdain."

Late was the night ere Virgil ceased from telling
How past and present mingled in his view,

And the worn features, lit by fire indwelling,
Changed to the marble mask that others knew.

Clearer uprose the murmur of the river
Hurrying onward past the orchard lawn,

And the tall poplars with their leaves aquiver
Trembled and whispered in the breath of dawn.

C. L. GRAVES.Ill

MISERANDUS vir amicis hymenaei tamen expers,
patitur continue qui sine solamine Bacchi
studiosae iuga neptis :

pia ludos adit omnes, revocantesque Camenas
animo respicit aequo Neobule, neque pacem

patrui dat furia oti.

Dryas et Nai'as aeque, freta quae tranatat Helles,
et eques Penthesileam, pede vincens Atalanten

iuvenes urit et angit :

calathis non vacat umquam sapientique Minervae :
oculus me tamen ardens et iniquae flagra linguae
agitant exanimatum.IV

AO mea, note quondam
Flore Musarum studio, limina claudicantem

sors tulit, a recent!
caede Parthorum reducem ; mox solitos calores

(cedere dum Minervae
aede Bellonam iubeo) sedulus excitabam ;

Lesbias, an priori
cantet Alcaeus cithara, saepe rogo ; suilli

an gregis exstet altor
maior Eumaeo ; potius Nausicaae colatur

fallere nescia aetas,

III 8 Atalanten : Atalantem W. IV 8 rogo suilli : rogas villi

MSB. (rogas vel illi W)

18Ill

HOW unhappy (though unmarried) is an uncle who,
bereft
Of the solace of the wine-cup, is continually left

At the mercy of an energetic niece.
Neobule is unfailing in attendance at the Games,
Imperturbably regardless of the Muses or their claims

And relentless in denying me release.

Her equipment is amphibious : she can swim a mile or more ;
Her appearance in the saddle I both envy and adore;

She's the super-Atalanta of the young.
She declines to ply her needle, and she never reads a book,
But she withers me completely with a single scorching look,

And she cows me with the lashing of her tongue.

C. L. GRAVES.IV

WHEN Florus, who of old was burning
With zeal for literary lore,
Home from the Parthian front returning

Came round on crutches to my door,
I strove his ancient ardour to relume
And oust Bellona from the Muses' room.

Whether 'twas Sappho or Alcaeus

That tuned the authentic Lesbian lyre ;

Was ever swineherd like Eumaeus ;
Or whether we should more admirean fidem servans toties Penelope dolosam.

Talia me fefellit
spes requirentem; potior cura virum premebat

iam nova cogitantem,
bella dum narrat, quibus et bella dolis geruntur

(quid pice fax flagrant!,
quid venenati valeant in galeas vapores) ;

qui procul expeditum
rexit ad finem jaculum, vatibus anteponit

omnibus, hos et inter
laude Tyrtaeum merita prosequitur. Sed unum,

plurima quern decoro
Martis addictum retinet servitio cicatrix,

ut minus elegantem
num notem censor *? Potius, dum revoco peractam

turpiter otioso
tamdiu vitam, profugus quam retuli Philippis,

vivere pro Camenis
improbo, laudans animam pro patria relictam.IV 18 The MSS. have quid venari valeat in galeasve ponis
(pomis 7") ; I have rejected Sauwoschius' well-known quidvc
nativas valeant in galeas veruta, as I cannot understand the
meaning he attaches to nativas 2oBentley read vestibus for
vatibus, referring to the custom of wearing bullae stamped with
the effigies of famous generals 22 laude Tyrtaeum Orelli for
MSS. Laudetur tecum20Patient Penelope's heroic fraud,

Or frank Nausicaa's innocence unawed

In vain I challenged his opinion

On these and other kindred themes ;

The master-passion's rude dominion
Banished them ever from his dreams.

Only of War and War's new arts he spoke,

Of liquid fire and masks and poisoned smoke.

The strong unerring missile-flinger

Above all poets he enthroned;
Tyrtaeus was the only singer

Whose spell ungrudgingly he owned,
And deeply seamed with honorable scars
He paid allegiance to no lord but Mars.

Yet can I dare to be censorious *?

Nay, when I honestly retrace
My life through years of ease inglorious

Back to Philippi's headlong race,
Needs must I count it far the nobler part
To die for country than to live for art.

C. L. GRAVES.21V

I AM molesta transvolat
hiems, serenus dum renidet axis ;

Colchicis velut sacris
refloruerunt et comas virentes

induuntur arbores,
Favoniisque Thracias procellas

dissipantibus, sinus
vocante Maio pandit alma tellus.

Sumat ut diem labor,
cohors iocosa, prodeunt Sabinae ;

ipse, viveret modo,
suas stuperet filias Quirinus,

ut premant Amazones
gradus, stolasque praeferant Lacaenas.

Invidi vident patres
virile robur aemulosque vultus:

quippe dum Paphi dea
proterva solitas deserit choreas,

Gratiis ducis vice
Ceres relictis imperatque Nymphis.

Ipse (nam famis metus
vetat vacare iamdiu Camenis)

"Ecquid est novi?" rogans,
porros serendos intibosque promo.

V 3 Colchicis velut sacris : A has Cochlicis (Coclicis T, codicis
W) velut sacris ; T has codicive lussacris 8 vocante Maio

Lachmann for MSS. vacan tomato 14 Lacaenas: lascivas A,

lacernas T ijinvidi vident Orelli for MSS. invident

18 proterva: T has prothero 24 The MSS. have porro serendus
intimusque porna (exc. m. which has Petro sacerdos illi bosque
pronto). I prefer the reading given above to PifCs parvo serenus
en cibos reposco

22V

OLD winter the churl is at last on the wing;
The heavens grow soft and serene,
And the trees, at the magical summons of Spring,
Are robed in fresh mantles of green.

The Zephyrs have banished the blasts of the north ;

The bosom of earth is unsealed ;
And our new Sabine women go cheerily forth

To labour all day in the field.

Their masculine garb and the length of their stride

Would surely make Romulus stare ;
But their fathers already are feeling a pride

In their strength and their resolute air.

For gay Cytherea has wholly forsworn

The dances she formerly led,
And her playmates, the Nymphs and the Graces, forlorn

Of their Queen follow Ceres instead.

Producers of food must abandon the Muse

I have done so for several weeks
For I'm either engaged in discussing the news

Or in sowing my endive and leeks.

C. L. GRAVES.VI

O OLVISSE votum saepe suo stetit
O fidum per ensem sanguine militi;
verbosus accusator instans
saepe brevem vitiavit horam

summae potentem. Qui foret exitus
denuntiantem senserat augurem
Romanus, effuditque prudens
gentis opes validumque nomen,

duroque largus tempore iudices
sprevit molestos, si nova limina
tutetur et molles arenas

fluctibus oppositas tremendis.

Montes ab arvo suspicientibus
aid minantur: non aliter viros
aeterna fundamenta rerum
ponere, et imperium sagaces

fulcire tuta sede, parum sua
laudavit aetas. Scilicet in foro
et luce, non illi tenentes

sceptra manu tacitaeque freti

terrore vestis, se pariter gerunt
aequis iniquis, non timidi sua
pro gente communes per usus
eximiam reperire causam.

VI 1 1 tutetur : A has turtur (P is missing here)

2 4VI

f I ^HE overfaithful sword returns the user

A His heart's desire at price of his heart's blood.
The clamour of the arrogant accuser
Wastes that one hour we needed to make good.
This was foretold of old at our outgoing;
This we accepted who have squandered, knowing,
The strength and glory of our reputations,
At the day's need, as it were dross, to guard
The tender and new-dedicate foundations
Against the sea we fear not man's award.

They that dig foundations deep,

Fit for realms to rise upon,
Little honour do they reap

Of their generation,
Any more than mountains gain
Stature till we reach the plain.

With no veil before their face
Such as shroud or sceptre lend

Daily in the market-place,

Of one height to foe and friend

They must cheapen self to find

Ends uncheapened for mankind.Empti quiescit nocte labor gregis :
illi probantes an nimis angulo
credatur, insomnisve fornix
quid feral, advigilant futuris

custodientes abdita saeculis,
nee gloriosa laude nee otio
capti, sed in veram salutem
f rigida corda manusque lassas

firmare prompti vi propria, sibi
pacem negantes. Qui tua pulpita
struxere, Libertas, eosdem
dedecorat populus reosque

explodit, et iam libera civitas
acclamat ipsis qui sibi procreant
return potituros suarum

seque premunt alios colendo.

Qui magna parvi finximus, arbitri
docti sedentes si quis ad inferos
decessit, emolimur alte
tecta novo peritura limo;

illi, quod aestus continuant opus
annive furtim motave sidera,
mentem laborantes deorum

non hominum subitas recludunt

VI 27 fornix, Bentley's famous emendation of MSS. phoenix
34 pulpita: the MSS. are very discordant here; m has Apulica ;
P publica ; W pituita ; T putrida 46 Orelli's reading for A
amniv furtim motave sidorum

26Through the night when hirelings rest,

Sleepless they arise, alone,
The unsleeping arch to test

And the o'er-trusted corner-stone,
'Gainst the need, they know, that lies
Hid behind the centuries.

Not by lust of praise or show
Not by Peace herself betrayed

Peace herself must they forego
Till that peace be fitly made ;

And in single strength uphold

Wearier hands and hearts acold.

On the stage their act hath framed

For thy sports, O Liberty !
Doubted are they and defamed

By the tongues their act set free,
While they quicken, tend, and raise
Power that must their power displace.

Lesser men feign greater goals,
Failing whereof they may sit

Scholarly to judge the souls
That go down into the pit,

And, despite its certain clay,

Heave a new world towards the day.

These at labour make no sign,

More than planets, tides or years
Which discover God's design,spes et timores, nee titulos sibi
rebus secundis nee veniam mails
poscunt sacerdotes parati

ferre necem pariter decusque,

non aestimato, dummodo pontifex
scandal triumphans in Capitolium,
vincti coronatine portent

sacra domum stabiles in arces.VII
RESCUNT vere dies ; resecantibus invidum soporem

quod una noctis demitur tenebris
hora, quis invideat, Cleophon nisi lampadas reclamans

paucis coemptas *? Itur hue et illuc
sub love per vicos ; densent magis, ut magis propinquant

fori tabernis virginum coronae
hie proponuntur quotquot nova, quotquot invidenda

gestare possis (sive Coa textu,
Sidonio placeant seu murice) pluribus periclum,

audax emendi dum monet cupido,
lex ab omittendo stat Fannia. Pauperum tabernas

regumque turres ambiente Leto
illacrimabilior iam Scaptius exigit tributum;

vocis canorae prodigas alaudas,
Phoebe, rapis. Siquis medico vacat, aequinoctiali

tumens laborat bile ; cui negantur
otia ne doleat, parvae tamen invidentis arcae

VII 3 Cleophon : W reads Caiaphas. 1 1 stat Fannia : T has

Stefania ; the other MSS. have impossible variants, e.g. straphangia
(W) 16 laborat bile Lachmann for laborabile (A)

28Not our hopes and not our fears ;
Nor in aught they gain or lose
Seek a triumph or excuse.

For, so the Ark be borne to Zion, who
Heeds how they perished or were paid that bore it?
For, so the Shrine abide, what shame what pride
// we, the priests, were bound or crowned before it?

R. KIPLING.

VII

WITH lengthening days we revert to the plan
Of stealing an hour from the night,
And all but the lamp-makers honour the man
Who taught us to husband our light.

There's a stir in the streets, and the feminine flocks

Grow denser the closer they near
The marts where the merchants exhibit their stocks

Of the newest and gayest of gear.

Bright purples of Cos and of Sidon unrolled

Work havoc in many a brain ;
For whenever extravagance urges "Be bold !"

Economy whispers "Refrain !"

Collectors of taxes, impartial as Death,

Stalk forth on their pitiless rounds ;
And the lark, inexhaustively lavish of breath,

In lyrical rapture abounds.29timore fisci pallidus gravatur.
Eridanum iam ripa tenet sua ; fissilem remote

labore glebam vomeres recludunt;
perpetuo miles caeno caret, et minore cura

desiderati iam movent Penates.VIII

CUM gentes vacuae vitam agerent, te Babyloniae
refrenare sitim notitiae qui nimis impiam
iussi, Leuconoe, nunc ubi Mars aestuat, ipsaque
tellus nutat, idem praecipio consilium acrius.

Non quo corripiam te, neque quos exanimat dolor,
dilecti capitis si quis avet colloquio frui,
fortunasque virum veridico discere nuntio
quis dulces reditus fata negant, aethera et invident.

Seu Manes habitant Tartareis in regionibus,
seu picta asphodelo prata petunt, turba beatior,
nullam, crede mihi, praestat opem, aut rem tibi prosperat,
quae conducta canit Thessalica gente venefica.

Quod si fas animas post cineres claustra refringere,
non interprete egent barbarico sortis et infimae,
nee saga docili cum pretio vertere turbinem
respondere iubet qui magicum sollicitis stilum.

VIII 12 venefica: benefica A \6Bentley's magicam pollice

fistulam seems over-ingenious


1 3

Online LibraryA. D. (Alfred Denis) GodleyQ. Horati Flacci Carminum librum quintum → online text (page 1 of 3)