Austin Friars London. Dutch Reformed Church.

The marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London; with a short account of the strangers and their churches online

. (page 38 of 42)
Online LibraryAustin Friars London. Dutch Reformed ChurchThe marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London; with a short account of the strangers and their churches → online text (page 38 of 42)
Font size
QR-code for this ebook


her late husband who departed this life
the 27th of April, 1784. Aged 69 years.

Also the body of CHRISTIAN PAUL
MEYER their Son, who departed this life
the 26th of April, 1790, Aged 32 years.

Also the Body of Mr. CHRISTIAN MEYER, who departed!
this life the 7th June, 1799. Aged 74.

Likewise Mrs. HANNAH MEYER, widow of the above |
Mr. CHRISTIAN MEYER, who died November 30th, 1799,
in the 75th year of her age.

Likewise the Body of CATHERINE MEYER,

Daughter of the above HERMAN and MARGAR ET MEYEBj

who died the 2nd of June, 1807,

in the 55th year of her age.IN THE DUTCH CHUECH, AUSTIN FIIIARS, LONDON.167)utli Aisle, East end.
o. 39.
Hier legt begraven
De Heer JACOBUS DES COTES,

Ouderling deezer Gemeente,

overleeden den Gden July, 1792.

Oudt 6fi Jaaren,

Als mede

Mevrouw

MAGDALENA CHRISTINA DIEMEL,

Weduwe van voorzeiden Heere

JACOBUS DES COTES, overleden 20

November, 1794, Oudt 50 Jaaren.Middle of North Ai.sh
No. 42.
Hier legt begraven de Heer

FRANCIS CRAIESTEIJN, Koopman

van deese Stadt, gebooren tot London,

den V.i July, 1G9J. Overleeden

28 September, 175S.1G8MONUMENTAL INSCRIPTIONSNorth Aisle, East end.
No. 37Hier onder rust het Lyk,

van den Hoog Eerwaerden

en Hooggeleerden Heere

LAMBERTUS HENRICUS

SCHIPPERS PAAL, S.S. TH. D.

gewezen Predikant alhier ;

In den Heere ontslapen in London,
den 23ste February, A.D. 1806.

Oud 33 jaren.

Als mede

het Lijk van den Wei Eerwaarden

Zeer Geleerden Heer,

JAN WERNINCK, S.S. Theol. Doct.;

gedurende 31 jaren

Predikant dezer gemeente,

overleden den 27 April, 1834,

in den ouderdom van 62 jaren.No. 40.Hier rust het lighaam van
MARY BATHIA BOON,
Huysvrouw van ADOLPH BOON, (')

diacon van deezer gemeynte.

Overleeden den 21 December 1767.

Oud 42 jaaren.

Insgelyks het lighaam van Gemelden

ADOLPH BOON,

in leven laatst Ouderling deezer

gemeente. Overleeden

den 23 Nov., 1789. Oud 70 jaaren.

Alsmeede is hier begraven Vrouwe

ALLAGONDA BOON, gebooreyONGSMA,

( tweede Huysvrouw van bovengenoemde

ADOLPH BOON.) Overleeden den 13 Juny.,

1802. Oud 70 jaaren.( 1 ) Vide RICE.IN THE DUTCH CHUKCH, AUSTIN FKIARS, LONDON.169North Aisle, East End.
No. 23.Hier leght begraven lOHAN

Van HEYTHUYSEN, overleden

25 January IST', oudt 62

laaren.

Hier leght begraven GERARD

Van HEYTHUYSEN, Breeder van

lOHAN Van HEYTHUYSEN

overleden 11 Meert, 169:.

oudt 75 laeren.

Hier leght begraven ANNA

Van HEYTHVYSEN, Wedvwe van

GERARD Van HEYTHVYSEN, Senr.

overleden den 12 Febrvary

16% oudt 70 laeren.

Hier leght begraven lOHAN

VAN HEYTHUYSEN, Soon van

GERARD en ELIZABETH en

Groot Soon van lOHAN Van

HEYTHUYSEN, over leden den

December 1697, oudt 15 Maenden,

ende DELME Van HEYTHUYSEN, Obiit

26 Junii 1701, set: 17 Dagen.Chancel, North End.
No. 24.

Here lyeth the body of Mrs.

DEBORAH DELMe7 objit the 3d

of April 1 TUG, ata : 59.

And of

Mr. JOHN DELME, objit

25 Janvarij, 1711. .5:tatia 79.

And
1 RICHARD [Van HEYTHU]YSEN, Son
Van [ GERARD HEYTH ] UYSEN,
- [ende] [ELIS] ABETH

[DELME] ndson

obijt
years
SARAH

rch 1722
Nov. [17] 24

n

Mr.

ecdo. elder
y 173—

Partly obscured bj- Altar Steps.

(1) QufiTy Robert, fide Register

(2) Vide Register.170MONUMENTAL INSCRIPTIONSSouth Aisle, East End.
No. 36
JAMES MEYER, Son of

HERMAN and MARGARATTE MEYER,

Bom 1755, died 11th Feb.. 1826.

LOUISA MEYER, Daughter of

RAWSON HART BODDAM

Wife of CHRISTIAN PAUL MEYER, junr.

Bom 23rd Octr., 1794. Died 21st June, 1822.

CHRISTIAN PAUL MEYER, junr.
Son of CHRISTIAN PAUL and
LOUISA MEYER,
Bora 28th March, 1814, died 25th May, 1832.South Aisle, East End.
No. 39*.
HERMAN MEYER, Son of
HERMAN and MARGARATTE MEYER.
Bom July 20th, 1757.
Dyed June 20th, 1832.

CHRISTIAN PAUL MEYER, Son of

CHRISTIAN PAUL and ANNE MARIA MEYER.

Died July 27th, 1835,

Aged 11 Months.

ANNE SOPHIA MEYER, Daughter of
CHRISTIAN PAUL and LOUISA MEYER,
Born April 5th, 1818.
Died February 28th, 1838.

ANN, Widow of

CHRISTIAN PAUL MEYER.

and Daughter of

ISAAC and ELIZABETH SOLLY,

Born October 28th, 1765.

Died February 9th, 1841.

LOUISA JOANNA, Daughter of

CHRISTIAN PAUL and LOUISA MEYER.

Born September . . 1816.

Died July 9tb, 1843.

Also

ANNA MARIA MEYER,

Wife of CHRISTIAN PAUL MEYER,

Died June 28th, 1851,

Aged 58.IN THE DUTCH CHURCH, AUSTIN FRIARS, LONDON.171Middle of North Aisle.
No. 43.
Hier legt begraven
De Heer ABRAHAM CRAIESTEYN,
Coopman van deeze Stadt, Gebooren

tot Haarlem den 31 May, 1666,

«n overleeden den 22 January, 17i

En zijnEd. Huijsvrouw, Juffrouw

REBECCA CRAIESTEYN,

in London

Gebooren den 7de December, 1658.

En Gestorven den Ite Maart, 17^ ; S : V:

Ende Haar Ed. Soon de Heer

ABRAHAM CRAIESTEYN,

Owurleden den 7de Decembr, 1754.Middle of North Aisle.
No. 52.
Hier legt begraven

Vrouwe ANN STAPEL,

(geboren Emilie) Huisvrouw van

De Heer PETER STAPEL.

Zy is gestorven te Putney

in Surry den 29 April, 1795,

Oudt 88 Jaaren.

Ais meede gezegde Heer

PETER STAPEL

geweezene voomaame

Koopman tot London

Overleeden te Putney,

den 10 November, 180L

Oudt 92 Jaren.172MONUMENTAL INSCRIPTIONSNorth Aisle, East End.
No. 41.Hier onder rust bet lyk,

van ALBERT ANDBIES

JAN STRICK VAN LINSCHOTEN,

Gestorven 12de Sepr., 1806.

Oud Agt Maanden.

Als mede

CATHERINA JOHANNA

STRICK VAN LINSCHOTEN,

Overleden 31 Octr., 1815.

Oud 14 Jaaren ende 2 Maanden.

Benevens

MARIUS CATHARINUS STRICK

van LINSCHOTTEN,

Gestorven den 29sten Maart, I8I6.

Oud Agt Maanden

en Vyftien Dagen,Middle of South Aisle.
No. 51.I »i(K.Middle of North Aisle.
No. 46,(1) Probably Dr. JOHN KOOIJSTRA, vide Register.Sacred

to the Memory of

Mrs. HARRIOTT BAGELMANN,

who died the 19th of Febry., 1804.

Aged 41 years, 6 months, and 3 days^

FREDERICK ALBERT BAGELMANN,
died the 27th June 1823. Aged 11 years.

ELIZABETH MARY BAGELMANN,

died the 18th Feb., 1825. Aged 18 years.

Son and Daughter of JACOB

and ELIZABETH BAGELMANN.

Also Mr. JACOB BAGELMANN,

died the 23i:d November, 1835.

In his 75th year.IX THE DUTCH CHURCH, AUSTIN FRIARS, LONDON.173Middle of North Aisle.
No. 44.Hier onder rust het lyk

Van de HEER

PIETER HENDRICK HOOGENBERGH,

(gebooren tot Amsterdam)

overleeden te Londen

den Isten Septr., 1807.

Oud 77 Jaaren.

Als mede

MARIA LINDEN,

Weduwe

Van de boven genoemde

PIETER HENDRICK HOOGENBERGH

den 13 January, 1812,
Oud 82jaren.( * ) This Stone is imperfect.Middle of North Aisle.
No. 45* •In memory of

Mr. ALEXANDER DU CROZ,

who died October 1.3th, 1789.

Aged 04 years.

Also

Mrs. ANN DU CROZ,

Widow of the above,

who died November 2nd, 1823.

Aged 79 years.

Also

Mr. SAMUEL DU CROZ,

last surviving Son of the above,

who died unmarried,

on the 2nd of October, 18.35.

Aged 48 years.174MONUMENTAL INSCRIPTIONSMiddle of North Aisle.


Middle of North Aisle.


No. 45.


No. 48.


Hier rust het lyk van
REBECCA WATERHOUSE,
Huis vrouw van
JAMES TEN BROEEE,
Diacon deezer Gemeente,


Sacred to the Memory of


Overleeden den 3de Augustus, 1808,


ELIZABETH HARRIOTT SIFFKEN,


in den ouderdom van 33 Jaaren.


who died the 13 : of January, 1804.


Als meede gemelde Eeer


Aged 5 Months.


JAMES TEN BROEKE,
Diacon deezer Gemeente,


Also her Brother


overleeden den 1 January, 1810,


FREDERICK SIFFKEN,


Oud 38 Jaaren.


died the 16th Novr., 1821.


Alzoo het lijkvan


Aged 20 Years.


ANNA MARIA TEN BROEEE,
Zuater van den booven genoemden.


Also Mr. HENRY SIFFKEN,


Overleeden den 25ste December, 1810,


died 11 August, 1836.


Oud 26 Jaaren.


Aged 77 years.


Als meede de Heer
ANTHONY TEN BROEKE, Koopman


Also of ELIZABETH,


alhier, en Ouderling deezer Gemeente,


Relict of the above


Vader van de boven gemelde gestorven,
den 308te September 1812. Oud 78 jaaren.


HENRY SIFFKEN.
Died November 30th, 1845


Benevena JANE SMITH TEN BROEKE,
Wede. van laatst gemelden, overleden


Aged 77 years.


den 7 Mey, 1815. Oud 68 Jaren.
En WILLIAM ISAAC TEN BROEKE, Zoon
van WILLIAM TEN BROEKE, overleden
den 2gth Jan., 1823. Oud 8 Jaren en 4 Maanden.IN THE DUTCH CHURCH, AUSTIN FRIARS, LONDON.175Middle of South Aisle,
^o. 49.Hier ligt begraven
1 JAN PHILIP EILBRACHT,

geboren in Walworth

den 22 Mey, IS 10
overleden in London,

den 29 Maart 181 . .

ANNA BERNARDINA VROMANS

Echtgenoot van W. J. C. RUKLE, -

geboren in Leyden den . . Juny, 17SS.

Overleden te London den 22 Novr., 181 5.

Also SIMON DE KOSTER, Esq.

Who died June 2l8t, 1831.

Aged 65 years.Note — This Stone is very much broken.

C) This name does not appear to have been entered
Register.

(') RAKLE in Register,Middle of Soutli Ah
No. 50.Hierlegt begraven
het lyk van den Wel-Eerwaarden

HENRIK PUTMAN,

lid der Koninglyke Maatschappye

van Wetenschappen te London,

en oudste Predikant deezer Gemeente,

Gebooren te Amsterdam den Ssten April 172."),

Overleeden te London den Isten Maart, 1797,

na dat hy aldaar ruim 4G Jaaren

het Leeraars ambt had waargenomen.No. 53.

On a flat Stone the simple initials

' H. M.(>) HENRY MUILMAN, buried 9 May, 1772.
Vide Register.176MONUMENTAL INSCRIPTIONSMiddle of Nortli Aisle.
No. 55.
To the Memory of

Mrs. CATHERINA ALLETTA EVERARDINA,

late wife of JOHN SILVESTER, M.D.

Daughter of COLLE. DAULNIS,
Bom at Bois Le Due, she departed
this life the 26th day of March, 1772.
aged 60. *

As also

to the memory of

Sir JOHN SILVESTER, Knt., M.D.

who departed this life 8th November,

1789. Aged 75.Middle of North Aisle.
No. 56.
Hier ligt begraven de Heer

PIETER Van NOTTEN,

geboren te Amsterdam, 18 Jan., 1710.

Gestorven te London, I May, 1783.
Voomaam Weldoener dezer Gemeente.

Hier legt begraven

Sir CHARLES POLE," Baronet,

voordeesen genaamt Van NOTTEN

Ouderling deeser Gemeynte. Gebooren

in London, 3 January, Anno 1735. '0:8:

Overleeden 18_June, 1813.

Dame MILLECENT POLE,

Widow of Sir CHARLES POLE, t; Baronet.

Bom 6th Feby. 1743, : S :

Died 16th Novr. 1818, N. S.IN THE DUTCH CHUltCH, AUSTIN FIHARS, LONDON.177Sontli Aisle, \\'ust l-Aul.
No. SS.
Hier legt begraven

De Heer IAN de NEUFVILLE,

Oitd o2 laeren, Gebooren tot Amsterdam,

En overleeden den 20 September, A. 1744.Mi.ldlc ot Sontli Aisle.
Xo. f)0.
D' Heer NICHOLAS ROTSHOUCK.

^'ta. 82, Ao. Do. ITGO.

Een edelmoedige weldoender

aan dese Eerk.178MONUMENTAL INSCRIPTIONSMiddle of North Aisle.
No. 54.Hier rust in vrede

MARTHA,

de Hartelyk geliefde

[Ec]htgenoote

van

WYNAND JOH. DE BUCK.

Overladen den 7den Oct., 1853.

Begraven den laden Oct., 1853,

in den ouderdom van

69 lareu.

The family vault.Middle of North Aisle.
No. 57.Here lyeth the Body of
CHRISTIAN WAGNER, Esq., Merchant.
Bom at Bremen.
Obiit 20th Septemr. 1786, iEtatis 65.

Hier rust het licham

Van de Heer PHILIP SCHUMACKER,

beroemd Eoopman

en Ouderling van deeze Gemeente.

Gebooren te Bremen

9n gestorven den 7den May, 1789.

Oud zynde 64 Jaaren.Middle of South Aisle.
No. 58.Here lie deposited the remains
of Mrs. CATHERINE MILLER

who departed this life

on the 28th day of April, 1800,

in the G2nd Year of her age.

Also JOHN

FREDERICK: SIFFKEN,

Grandson of the above,

died 25th of August, 1800,

Aged . . Months, 23 Days.

Also Mr. JOHN MILLER,

Husband of the above

Mrs. CATHERINE MILLER^

who died 24th Jany., 1802.

Aged 72 Years.West End of Nave.
No. 60.Hier leght begraven Mr.
WILLIAM Van den BERGHE,

Geboren tot Cortryck, den

len September, 1611, Overledeis

tot London, den 25 November,

1704, Oudt 94 Jaren.IN THE DUTCH CHURCH, AUSTIN FIMARS, LONDON.179SVest End of Nave.


West End of Nave.


No. 65


No. 70.


Hier light begraven


Bsgraef plaets


J03YNA SCHAPELINCK,


van


Oudt 76 Jaeren.


THEODORE COCK, Soon van


Gestorven en den 9 Feb.


JOHN en HANNAH COCK, over


16^.


leden 21 st Febr., 16'.i7, ' oudt 7 Jaeren


Ende


Ende van


Haere Suster ANNA


Mr. JOHN COCK, Ouderling deser


SCHAPELINK, Wed. van


Gemeente. Overleden den IfiMey,


JOHN ELLSWORTHY,


170*!, Oudt 47 Jaaren.


overleden den ,"0 Sepr.,


Hier leght ook begraven Mrs.


1700.


HANNAH COCK, Wede. van JOHN


Oudt 77 Jaren.


COCK, ouerleden den 9 Aprlll,

1731, Oudt 72 Jaaren.


"West End of Nave.


(') 1698. Vale Register and Stow'.s London, Bk.


No. 94*.

Hier legt begraven


West End of Nave.


ABRAHAM LEFEVER,


No. 79.


Koster dezer Kerk,


HENRY BUSTYN,


gedurende 45 Jaren,


1714.


overleden den 20 July, 1S25,


ADRIAEN Van HELSDINGEN,


in den ouderdom van 84 Jaren.


Obijt 2en November, 1721,


Als mede


Oudt .V> laaren.


MARIA MAGDALENA LEFEVER,


Ende


Weduwe van den boven gemelde,


CAPTN. JOHN GRAY,


overleden den lOde July, 1S31,


Obt. 1 7 Aprill, 1 7:.4.


in den ouderdom van 88 laren.'-'■180MONUMENTAL INSCRIPTIONSMiddle of South Aisle.
No. 61
Ter gedagtenia van den Wei Eerwaarde Hear
HENRIK Van HAEMSTEDE,
Lid der Koninglyke Societeit van London,

en Predikant laatst alhier.

Gebooren te Amsterdam den Ssten Septr., 1699.

Overleedeo. te Londen den Slsten May, 1765.

Hier rust 't gebeente van HAEMSTEE, d'eer der kerk

En liefde van God's Volk, die 't lieylzaam Predikwerk

Verrigt heeft steeds getrouw, eerst meer dan zestien Jaar

Aan d'Amstel 't Ouwerkerk ; daarna de Christen Schaar

Dees Tempels ook gestigt bykans het vierde deel,
Eens Eeuws : toen stierf verzwakt : dus is er in 't geheel
Op aarde niets, of 't sterft ; dies leer hier uit o Mensch !
Den Hemel zoeken, wyl gy't doen meugt naar uw Wensch.North Aisle.
No. 63.
Hier rust het lichaam
Van ANN GROTE,

Huisvrouw van

ANDREAS GROTE,

Ouderling van deze Gemeynte.

Overleeden den XXIX September,

MDCCLVII, Oudt zynde XXXVI Jaaren,

Als made het lichaam van Gemelden

ANDREAS GROTE,

Beroemd Koopman en Bankier te London.

Overleeden te Blackheath, in Kent,
Den 8 Deer. 1788. Oudt zjrnde 78 Jaaren,IN THE DUTCH CUURCll, AUSTIN FKIAK'S, LONDON.181orth Aisle.
o. 61.*
Beneath this Stone rest th3 remains

of the Rev. THOMAS PEIESON, D.D.

formerly Senior Minister of the

Established English Church at

Amsterdam,

Died at Chelsea, 12 July. 1820,

Aged 74 Years.

Also

Mrs. MARION PIERSON, Widow of the above

Daughter of ALEXANDER PARK, Esq.,

born at Amsterdam, 3 March, 1743,

died at Chelsea, 14 January, 1S26.-Midillf of Soutll Aisle.
^<S^^^ \MP^^^Hier legt begraven

CORNELIA Van INGEN, Huysvrouw

van ISAAC KUYCK Van IMIEROP.

Obiit 17 April, 17.">7, ZEtatis 70 Jaaren.

Als mede

ISAAC KUYCK Van HIEROP.

Obiit 1 July, 1771, .S;tatis O:? Jaaren.

Als ook

SARAH MARIA KUYCK Van MIEROP,

Dogter van bovenstaande

Overleden den 22ten April, 17^9.

Oud !14 Jaaren.182MONUMENTAL INSCTRIPTIONSNortJi Aisle.

No. 62.
Here lyes interred

CHARLES Van NOTTEN,

of London, Mercliant, and one of the

Elders of this Church, Bom in Amsterdam,

the 1st of November, 1702, N : S :
and dyed in London, 5 March, 1750-51, 0:S:

And his Widow,

1 SUSANNA Van NOTTEN,

B0131 in London the 13th January, 1704, 0: S:

died at Low Layton, in Essex, 2 April, 1774, N: S:

Q) Gcboren Bosanquct.North Aisle.
No. G4.
Hier rust het Lichaam van

ALBERT MAHLSTEDE,

geboortig van Bremen,

in leeven Koopman te London,

Overleeden den 3den November, 1776.

Oudt LXI Jaaren.IN THE DUTCH CHlUril, AUSTIN FIHAIIS, lj,iNl)(.\,I8;iVest EnJ of Nave.
\o. GO.


(')
Rust plaets van ANNA REES,

Huysvrouw van GERARD MAES-ACKER.

Overleden den 26 January, 170;.

Oudt 74 Jaaren.

Ende van hare Dochter GETRUYD

Van DEURE, huysvrouw van NICOLAES

da WALE, overleden den 22 November,

1699. Oudt 30 Jaaren.

Ende van Mr. GERARD MAESACKER,

overleden den Gen Februari,

171?, Oudt 70 Jaeren en Maenden.(') Maesacker.West Mi 1,1 of X;ivc.
No. G7.


Hier legt begravcn

DANIEL NOORTWYCK, Soon van

COENELIS en ANNA MARIA

NOORTWYCK, overleden d-^n

Dden January, 17uJ, oudt 3 Jaaren.

Ende JEAN NOORTWYCK, ov. rleden
30 Septr., 1707, Oudt .'> Jaaren.

En ELIZABET NOORTWYCK, overleden
17 November, 1711, Oudt I'l Jaren.

LOUIJS NOORTWYCK, overleden den .1 July, 1715,
Oudt 23 Weeken.

CORNS. CLDS. NOORTWYCK. overleden
4 December, 1710, Out 21 Jaeren.

ELEONORA NOORT"WYCK, overleden

27 Meei-t, 1710, Oudt ^ J.iren.

MARIA NOORTWYCK, overleden
29 April, 1710, Oudt 2."> laren.

FINIS.184MONUMENTAL INSCltlPTIONSWest End of Nave.
No. 68.
Hier Leght begraven Mr. ISAAC VINCK,

Coopman, Geboren in de Stadt Norwich,

gewesen Ouderlingh deser Gemeynte,

is Geboren den . . Septembris, 1622,

en Overleden 27

Novembris, 1702.(^)
Als mede

D'HEER GODFREY WICHELHAUSEN, van Erberfeld,

Ob. 14 Febr., 1702, .^tatis 31 Jaaren.

0) Aged about 80. Vide Stow's London, Bk. II, p. 116.West End of Nave.
No. 71.
Hier leght begraven -

Mr. THOMAS VIROOT,

Ouderling deser Gemeente.

Overleden den 22 Junij, 1704.

Oudt 60 Jaaren.

Ende Mr. JOHN WESTHUYS, Diacon

deser Gemeente en Neef van Mr.

THOMAS VIROOT, overleden den

30 September, 1710, Oudt 32 Jaaren.

Ende Mr. JOHAN SCHOMAKER, Diacon
deser Gemeente, overleden den 30
Mey, 1726. Oudt 30 Jaren.IN THE DUTCH CHURCH, AUSTIN FRIARS, LUXDoX.185West End of Nave.
No. 72.
Hier rust en wacht opde

Toekomste synes Verlossers

en Saligh Makers D'Heere

JESUS CHRISTUS

De Eersame Jongelinck Mr.

ALBERT LONING,

Geboren tot Bremen, en

Overleden binnen Londen,

den 29 July, 1709,

Oudt 19 Jaren.

Here also lyeth the body of

Mr. ALBERT VANDENVELDE,

Ob: 14tii Nov. 1757, .ffltatis 42 Years.

ALBERTUS GRONING, L.L.D., died
December 16, 1766. Aged 26 Years.South Aisle, West End.
No. 73,
Here listh the tody of

Mrs. PETRONELLA BURT, late Wife of

CHARLES PYM BURT, Esquire,

and Daughter of the late

Governor JOHN HEYLIGEE,

of the Island of St.Eustatius, in America,

who died at Hampton, in Middlesex,

the Sth day of June, 1770,

in the 29th Year of her age.

Hand ullam ingeniam ' parem.

Also Mrs. ANNA THOMPSON,

Widow of the late Mr. SAM. THOMPSON,

and Daughter of the said

IAN HEYLIGER,

died Sept. i:5th, 17l>r., Aged ir, Years.C) Sic.186MONUMENiTAL INSCRIPTIONSNorth Aisle.
No. 74.
Hier legt begraven

D'Heer JOHAN Van den ENDEN,

Soon van D'Heer PHILIP & MejufiF. WILHELMINA

Vanden ENDEN, Gebooren den 17 April, 1708,

en Overleeden den 21 May, 1746.

En D'Heer PHILIP Van den ENDEN,

Oud 73 Jaaren, A.D. 1757.

En D'Heer IAN Van den ENDEN,

Gebooren in Amsterdam, den

26 November, Ao. 1687, en overleeden

den 4 September, Ao. 1765.

En D'Heer LEWIS Van den ENDEN,

Gebooren den 31 January, 1690,

Overleeden den 10 April, 1772.South Aisle, West End.
No. 87.
Mortalitatis . exwias.

hie . deposvit.

JOANNES . HENRICUS . BREYNIUS.

JOANNIS . PHILIPPI . filivs.

JACOBI . nepos.

Jvris . vtriusqve . et . philosophias.

Candidatvs.

natvs . Ga'dani.

A . MDCCXV.

D . 1 . Octobris.

denatvs . Londini.

A . MDCCXL.
D . XXX . Octobris.
Longiori . vita.
Dignvs.IN THE DUTCH ClIUKCll, AUiiTl.N IKlAKS, LoNDuX.18;North Aisle.
No. 76.
Hier l3gt begraven

den Eedelen Seer LOUIS De TTJDERT,

Gebooren tot Geneve, ende Gestorven tot

Hoxton, dea 16 October, 1739.

Oud S3 Jaeren,

Nog legt hier begraven

Vrouwe MARIA LANCTILIER, Weduwe

de TUDERT, Gebooren tot Manheim,

ende gestorven tot Hoxton, den 8 May, 1740,

Oud 77 Jaeren.North Ai.s!c.
No. 77.
Hier legt begraven
Mejuffw. MARIA De PUTTER,

Dochter van

D'Heer HENRIK De PUTTER

en

Mevw. MARIA JOHANNA Van BEECK,

Geboren den 17 April, 172'2,

en

Gestorven den '2.? September, 1744.

En

D'Heer HENRIK DePUTTER.

Gestorven den Iste February,

17oO, Oudt 07 Jaaren.

En

Mevrouw MARIA JOHANNA De PUTTER,

Geboren Van BEECK. Gestorven den

Juny., Ao. 17(!0, Oudt 72 .lacren.188MONUMENTAL INSCKIPTIONSWest End of Nave.
No. 78.
Hier legt begraven

Mevrouwe MARIANNE Van NECK,

Gebooren DAUBUZ, Huysvrouw

Be Heer JOSUA Van NECK,

Ouderling deeser Gemeente,

CJbijt 1 December, Ac. 1750 -ffit. 36.Nave, West End.
No. 82.
Here lyeth interred the body of

Mrs. MARY PHILBERT MYRE,

Relict of Mr. ROBERT MYRE,

who dyed the 2d of November, 1745.

Aged 76 Years.IN THE DUTCH CHURCH, AUSTIX FRIAKS, LONDON.189West End of Nave.
No. 80.
Hier legt begraven JACOB KOPS,

Zoon van WILLIAM ISAAC KOPS,

gebooren tot" Amsterdam, den 18 Octobr.,

1713, N.S., & Gestorven tot London, den

27 October, 1727, O.S., Out 14 Jaaren.

Ende AGNES COUSSMAKER, Dogter
van BARNARD COUSSMAKER, gebooren

tot Westminster, den 7 February, 1737,

0. S., & gestorven den 30 May 175f), 0. S.,

Out If) Jaaren.

Ende

ANN KOPS, Huysvrouw van

WILLIAM ISAAC KOPS, gebooren tot

Amsterdam, den 4 April, 1685,

gestorven tot Hackney, den 5 November,

1758, Out . . Jaaren.Nave, West End.
No. 81.
Hier legt begraven

HELENA De GOLS, Huysvrouw

van Dr. ARNOLD BOATE BEIRMAN

obiit Junii XVIII, Ao. MDCCXXVII,

^t. XLIX.

Als mede

CORNELIA BEIRMAN,

ob. March 4, 1753.

En de Hear

Dr, ARNOLD BOOT BEIERMAN,

obiit 28 Maart, 1754, mt. 80.

Gelyk ook
HELENA BEIERMAN,
Huisvrouw van den Wei Eerw
Dr. WALKER, Fred, te
Bethnall Green, ob. '2,')
Nov. 17.".'^, JEi. XL VIII.190MONUMENTAL INSCRIPTIONSNave, West End.
No. 83.
Hier legd begraven
De Heer JOHAN ESSELBROUN,

Eoopman,

Gestorven den 12 February 171^,

In het 72ste Jaar zjms Guderdoms.

En De Heer WILLEM MVLLER,
Koopman, Gestoruen den 19 Jnny,
1726, het 45ste Jaar Z3m Ouderdom.

Hier legt ook begraven
ANNA MARIA ESSELBROUN, Gestorven
den 21 dag van Julius 1733, Cud 74 Jaren.Nave, West End.
No. 84.
Hier leijt begraven

De Heer JOACHIM Van HEMERT,

Diacon deeser Gemeent, en Geboren tot

Amsterdam, den 30 September, 1688, ende

Overleeden in London, den 6 November,

1716, Ovd 31 Jaren.

Nog leijt hier begraven

De Heer FRANCIS Van HEMERT,

Geboren tot Amsterdam, den 3 Febrvary,

1692, ende Overleeden in London den

3d Maij, 1734, Ovd 42 laren.

Nog legt hier begraven

De Heer JOHN Van HEMERT,

Gebooren tot Amsterdam, den 16 August,

1694, en Overleeden in London,

den 16 May, 1758, Ovd 63 laaren.IN THE DUTCH CHURCH, AUSTIN FRIAKS, LONDON.191South Aisle, West End.
No. 86.
Hier leght begraven

GILBERT de FLINES,

Gebooren in Amsterdam,

den 19 de Febmarij, 1690, S:N:

en overladen in London,
den 14 de December, 1739, S:V:North Aisle.
No. 89.
Hier legt begraven
D' Heer NICOLAAS BAILLY,
Gebooren tot Hamburgh, 16S4,
Gestorven in London, 1744.192MONUMENTAL INSCRIPTIONSWest End, North Aisle.
No. 75.

Hier legt begraven

HESTER 1 GOCKELS, Huysvrouw

Van FERMYN VANVLIET, Coopman

tot London, gestorven den 18 Augustus 1735,

Oud zynde 45 Jaaren.

Hier legt mede begraven

GERRIT REESSEN, Soon van

JOHN REESSEN & MARIA VANVLIET,

Gestorven den 8 April, 1738,

Oud Z3mde 15 Maanden.

Hier legt mede begraven

MARIA Van VLIET, Huysvrouw

van de Heer JOHN REESSEN,

Diacon deeser Gemeente, gestorven

den 7 February, 1748-9, Oud 31 Jaaren.

Hier legt mede begraven

FERMYN Van VLIET, Ouderling

deeser Gemeente, gestorven

den 26 July, 1752, Oud synde

72 Jaaren.South Aisle, West End.
No. 85.0) Query GOBKELS. Ftdfe Lidmaten Boek.Hier legt begraven

D'Heer CORNELIS PATER,

Geboren tot Surinamen,

en

Gestorven tot Loudon,

den 17 December, Ano. 1744,

Oud zynde 23 Jaeren.

En

SARAH DADE, Geboren te

Norwich, Weduwe van CORNELIS

DeEEISER, Geboren

te Amsterdam,

Ob; den 9den Decemb. 1754.

iEt. 67IN THE DUTCH CHURCH, AUSTIN FRIARS, LONDON,193Centre of Na e, West End.

No. 95.

Hier legt begraven het lyk

Van den Heer GERARD BACKUS.

Koopman in deze Stad, en Twintig

Jaren Ouderling dezer Gemeente,

Gelioren te Maastricht, den 4 Sept. 1735,

en Qverleden in London, den 7[Sept. 1810,

Oud 75 Jaren.

Ala medo tet lyk van den Heer DANIEL NANTES,

Eoopman biunen deze Stad, en Een en Twintig Jaren

Ouderling dezer Gemeente, Geboren te Bremen, en

Overleden den 22 January, 1814, in den Ouderdem van 75Online LibraryAustin Friars London. Dutch Reformed ChurchThe marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London; with a short account of the strangers and their churches → online text (page 38 of 42)