Emanuel Swedenborg.

Index to the Apocalypse explained of Emanuel Swedenborg online

. (page 40 of 53)
Online LibraryEmanuel SwedenborgIndex to the Apocalypse explained of Emanuel Swedenborg → online text (page 40 of 53)
Font size
QR-code for this ebook


Tumultus

-T


Musca


Via


tr\n


Avertere
Convertere


rar


^Tl


Aerumna


Evertere


-T

Sacrificare


Quaerere


Perditio


Vertere
a^'i


'^^ V


">il


nit


* T T


Vae


Mnn*;


Sacrificium


Faifta sunt herbosa


T ••

Palatium


nrr


PI


Gramen


Templum


Occidere
Occisor


Superbia


Herba


c„. '7yn


Occisus


^'"71


W1


Templum


J*}.?}


Aureus
Aurum


Pinguefacere
Pinguis:


Lucifer


Caedes
Occisio


nrrr

- T

Fulgere


W^.-


Hin


n-in


Fluxus


Cinis


nnsrr


Concipere
Pinguedo


TT -
3ir

Fluxu affedhis


rn


Obfirmatio


«*-rTiri


T

Lex


ny'yrf

T • ~:

Gressus


>ar^ Concipere
Gravida


■pir
Ambulare


Conceptus


Vilipendere
nir
Exprimere


"^^rr


I2n


m:7


nir


Vanitas


Rivus


Conceptio


/aW. Alienigena


D'j;jri


•^-pn


Dirr


Alienus


Ebenum


Gloriari


>«>■/. Destrudlor


•pnr
Insanire


Destruere


-T


njr?


Laudare


Evertere


Reptile


Gemere

Mussitare


D"?!!


TT


D'J'n'.r


Rugire


Cpntundere


Mens


Superblio62APOCALYPSE EXPLAINED.f7


7 T


mr

— T


i3n

— T


Fera


Meretricius


Exoriri


Cohaerere
Meretrix


Oriri


Sociari


CH. rf


Scortari
Scortum


tnr


n^n


Splendor
-T
nn


D^JIJt


Stillare


Incantatio


Olea


Scortationes


onr.


- T


Oliva


niir


Inundatio


Obligare


Olivetum


Scortatio


no"ir


jrr


rrDf
T :•
TT

Mundare


CH. yj;^


Effluvium


Festum


y\y


Parvus


n


TT


T


i


Conserere


Locusta


Masculus


Seminare
Albus esse i


Indignatio |


Serere


Cingulura


Mundare 1


Clamare |


Semen i


nnun


— x


riSf. '


Sementis

1


T -:
Cingulum


Recordari !


Pix


CH. ;nr


n:in


iy


D'pr


Semen


Cingere


Mas
Masculus


Catenae
Vincula


,p5| :


If


Procella


Barba


Spargere '


Acutus
Senes mares


Spithama


Peaus


m


I


■rnrr


Tempus


Senex
Seniores
-T


Cessare


"lOf


Omittere


-T


mpt


Canere
Cantare


tI :■ >

Senedlus


niiarr


"inrr


Psallere


niJj;;r


T

Cicatrix


Conclave


T : '


Senes mulieres


Ofccultatio


tr-^h


Cantus


ppr


Novilunium


tyy^i


Defaecare


"7517


■^If^


Canticum


Purificare


Dolor


Renovate


It


TT


"^5(7


Jirr
Disjicere
Circulus


Cibus


Dispergere


Funis
2J|


m


%h


nin


Cauda


Brachium |


Nauclerus


Sentis
SpinaTABLE OF HEBREW AND CHALDEE WORDS.1063'7)h


CH. nirrr


CH. Nvn


1 o'^'^P


Arena


j Prospeaus


i Bestia


Somnium


"Tin


1 Pp


' 'T'n


n'?in


Formare
Partiirire


i Visio


Antemurale


Fenestra


Dolore corripi


nnp


>tl


'?''?n


ns'in


Aper


Exercitus
Fapultates


' T

Fistula


Murus


PP


X^


^ti


Din


Apprehendere


bv


Confodere


dementia uti


Confirmare


^ari, Confossus


Parcere


Fianare


Commovere


^ari. Corruptus
Obfirmare


Dolore eoiripi


Damnare


pn


Servare


Trepidare


fari. Occisus
Perfioere et irinde-


Foris


PP


"Ttl


miare


Platea
0*711
Fortis


Dolor parUirien-


Albus


Obfirmatus


tium


Somniare


Validas


n*?*!!


B'>s'?n


Candidus


|3;frr


Antemiu-ale


■ T -

Saxum


nin


Fortitude


r^


Scopulus
Silex


Aulaeum


*rri


Maceries


r"?!?


-nrr»


Harous


pv


Exuere


N£?rr


Sinus


D^V"?!!


Foramen


Crimen


''?''?Pn


■- T -;

Femora


"iin
Ruber


Lumbi


Pallescere


T

Peccatum


DDH

T T


p!?f7


c'ln
Sapiens


Portio


Eestinare


3en


rto3n


p7{^


nrn


Excisor


T : T
Sapientia


Dividere


T T

Videre


rtm


s'^rr


^P'ln


rrrh


Triticum


T T

Lac


Ager


' Videns

T~:


m

Bestia

Goetus
Fera


Adeps
Pinguedo


ah

Aestuare

Aestus

Incalescere


Videre


Vita
Vivens


T : : •.*


rtmrj


CH. \m


Vivus


Galb^num


Butyrum


Visio


n»n

TT


tibn


iQC


pn


Revivere


Deprecari


Concupiscere


Vivere


Dolore affici


Desiderabilis


Visio


Vivificare


Infirmari


Desideraie1064APOCALYPSE EXPLAINED.•TionDesideriumnonExcandescentia

Furor

Ira

Venenum

nan

T -

Sol

Desiderabilia

Asinus

- T

Parcere

T : '.*
dementiaDanAestuare
IncalescereD'jarrStatuae solares
Statuae subdiales

Don

T T

Violentia
ConspergeremFermentatio

Fermentatum

Fermentum

ran

Acetum

nan

- T

Miscere
Turbari"lanBitumen

Lutum

Chomer

Corns

"ion

Merum

cH.nan

Vinum
masc. B'On )

/-"".ntTDPT '

T ■ -:

Quinque

Quintus

mn

T T

CastrametarimrtHasta

D-irr

T •

Gratis

Misereri

Hypocrisis

Hypocriticus

Hypocrisis

Benignitas
Miserioordia

rtDti

T T

Confidere

Ton

• T

San(5lus>T}Vn
Ciconia


Neglectus


•r'pri


rn


Bruchus


Sagitta
Telum


=«■ fon


2)in


Fortitude


~ T
Effodere


pn


Excidere


Robustus


tTiti


CH. r|Dri


Dimidiare


Argilla


*VD


"^on


Dimidium


•• Carere fecisti "
Deficere


'VD


Egere


Dimidium
Medium


narr
T T

Obdu(ftus


I'VC


Obtegere


Atrium


nsrr


y)sti


Obtegumentum


T

Gramen


Tegumentum
ran


■ rvc


- T


Telum


Proripere se
DOfin


T : -;


■- : T


Tuba


Pugni
r^ti


.. -p

Atrium


Delecftari


Villa


Desiderare
r^D


Statutum


Beneplacitum
Desiderium


npn
|tt


nan


Pingere


Fodere


nf^rr


nfirr

■* T


Statutum


Erubescere


??-^


iiis'lfirr


fart. Legislator
Incidere


Talpae


PingereTABLE OF HEBREW AND CHALDEE WORDS.1065-iprt


-T


n^'c


ninta

tt: t


Scrutari


Devotioni dare


Obscurare


Mundatio
Devovere


Obtenebrare
Desolare


Dt!t7


Tenebras inducere


N1D

Everrere


Devastare


Rete


31C3


part. Devastator
Tenebrae


Exsiccare


D'^.n
Bonum


Vastare


Cheres


n3tj''rr


a'lta


W


P-l?


Tenebrae


Bonus
Bonum


Aestus


Decisio


D»30B''rr
Siccitas


Decisum


Pingues


ma


nnn


p"in
Incrustare


Caelum
Gladius


I -T

Frendere


Pectorale


T


nann


inn

-T


nn


Frontalia


T TT

Aridus


Exurere


Fratflus


CH. -)1D


n^-in


-T


Dnn


Petra


T :t
Vastitas


Arare


Obsignare


finp
trin
Molere {ad tnolen-


Tin

- T


TT

Artifex


m


dum)


Pertelrefaciens
Terrefacere


Faber


Sponsus


Dnints


Terrere


^sn


nnn


Haemorrhoidae


Territare


-T


- T
Tremiscere


Fabricare


Cons te mare


nrr^


Trepidare


part. Machinator


Terrere


Silere
Renes


mnn
T T-:


^T\
jPTD


Terror


Surdus
Commolere


nnn


dn


I15P


Molere


Exardere
Excandescere


" 'Testa


Madlatio


n»c?


"rnrr


tpr^


"r^^


Incrustatio


Urtica


Denudare


Intingere
Detedtus
Caenum


fm


DtJ'Tr


n^


Lutum


Aunim
Fossa


- T

Cogitare


Demergere
Submergere


rc?


Tribula


Excogitare
Lutum


^ ^ l^^J b4'CA


Reputare


"into


■^y


D's^irt


ntr'n


•• T

Mundare


Magi

nn

•t:


T T

Tacere
T •• ~:


I'lhD

T

o£^'. Mundus


Ros


Excandescentia


Tenebrae


Purus


Variegatusio66


APOCALYPSE


, EXPLAINED.
D^N^P


PK


"ir^l


T


Agni


Maeror


Discaleeatus


Mare
Occidens


n*7£3


J^*J»


3C3'
V T
-T


DID*


Agnus


Labor


Benedicere


• T


Benefacere


Die&= Annus


Sapor


1 Laborare


Bonum facere


Dexter


Confodere


I Locus


Vinum

ny

-J


m
Manus


Ad dextram rece-


f]D

Castlgare
Corripere


dere
■ t:


Infans


j ~T

1 Jacere {sortem)


Diisceptare


Discerpere


TT

Confiteri


c„.'70»

Praevalere


Dexter

^4:


Rapere


Dejicere


l"?'


Collocare
Jaculari
f]nt?


-n


-T

Generare


nip»4;


Praeda


Gignere


Surculi


Rapina


Dilectus


Parere
Pafturire


Lactare
n

Cognoscere


'^^l
Lactens
Docere


Fetus


J^ari. Lactatrices
Stuprare


Natus


Sugere


lINt
Puer
Flumen


*^P1!


jn?'


ID'

-J


Fluvius


Hariolus


T : -

PueUa


Fundare


b)^\


DV

Dies
Proventus


Admlttere qastiga-
DOV


Natus


tionem


Du(ftus


T

Dies

Diu

Interdiu


Ambulare
Deducere


Obfirmatus


Arefacere
Arescere


T

Cplumba


Ducere

Fluere

Ire


Prodesse


Exarescere
Exsiccare


np.iv


•*;


rrJif.


^ari. Aridus


Ramusculus


Ejulare


Noctua


^y


IW


n"?"?'


liiula


Pudefecere
Pudefieri


• T

Unigenitus

~ T

Confidere


T t:
Ejalatus

pr...

Bruchus


Consiliarius


Aridus


Sperare


Melolontha


SilvaTABLE OF HEBREW AND CHALDEE WORDS.1067TT

Pulcher esse

rrfi»

••■T

Pulcher

T ■ •• :

Pulcherrima

Suspirare

* t:

Pulchritude

Effulgere

TT

Educere

Effugere

Exire

Exitus

Oriri

Producere

-T

Consistere

-T

Stabilire

T : •
Oleum

Stratum

Eifundere

-T

^art. Fabricator

^ari. Figulus

Formare

pari. Formator

-T

Comburere
IncendereTorcular

Tr

Ardere
fari. FocusmSuspendere

i Itt

Pretiosus

Pretiosus esse
Rarum reddere

ay

"T

Formidabilis
Timere
Timor

"dj. ay

Timere

T :•

Timor

ly

-T

Dejicere

Demittere

DescendereDocere

Doctor

Jacularipn»Lunam'Mensisrt^'y,Aulaea
Cortina

FemurT :t

Latus

Pallor
Rubigo

Iffy

-T

Expellere

Hereditare

Heres

Possidere

- T

Considere

Habitare

Habitatio

Habitator

Habitatrix

Inhabitare

Sedere

Salus
Solitudo

- T

Desolare
Devastare

Vetus
Vetustus

Dormire
adj. TtJ*''*
^ari. Dormire

Salvare
/ari. Salvator

Servare
^arl. Servator

Salus I" : T

Jaspis

r T
Redlus

- T

Complanare
Re(Slificare

•* T

Clavus

T

Pupillus

-T

Excellere
ResiduusDolor

'• T

Honorare123

•• T

Gravis

n33

T T

Exstinguere

T

Gloria

Honor

Magnificentia

nTO3

T :
Gloriosus

T33Ingens
Validusio68APOCALYPSE EXPLAINED.Compes

- T

Lavare

Agnus

Fornax

Chrysoprasus
Pyropus

fnb

Sacerdos

Sacerdotium

Galea

T T

AdurereTStella

Comple(51;i
Continere

Confirmare

Constare

Dirigere

Erigere

Firm are

Parare

Praeparare

Stabilire

• T-

Placentae

DD

Calix
PoculumFornax

3r3

-T

Mentiri

2t3

TT

Mendacium

Robur

Virtus

Vis

t5''n3

- T

Mentiri

Mendacium

AdustiopT?Hasta

Tl*3

Fornax
Labra

T T

Cohibere
Canis

T -

Nurus
Sponsa

Desponsatio

Instrumentum
Vasnv'73Renes• T

Holocaustum
Ignitus

- T

Ignominiae tradere

no3

- T

Desiderare

"1D3

- T

Denigrari

n'iJ3

Cithara

Negptiatio
NegotiatornDDsZeae'\^Ala
Alata
Avis

KD3

Thronus

.103

T T

Celare

Contegere

Obtegere

Obvelare

■Operire

Tegere

Thronus

niD3

Velamen

Sidera

Spes

n'?D3

T : •

StultitiaArgentumArgentum
Desiderare

n'inD3

T :

Pulvilli

D^3

Indignitas

Di?3

Provocare^13Manus
VolaD'53PetraD'£)3

• T

Trabs

nȣ)3

Leo
Leo juvenisDuplum

m

Fames

153

- T

Expiare

nib3

Propitiatorium

nn§)3

MalogranatumTABLE OF HEBREW AND CHALDEE WORDS.1069I5

Agnus
Pratum

T T

Comparare

Effodere

Fodere

in?

Chenibiis

T : •
Veredarii

D-13

Vinea
Vinitor

Arvum

• : T
Thronus

Conculcare

Crura
Venter

ni3

- T

Exoidere

Exsoindere

Ferire (foedus)

Pangere- T

Corruere
Impingere

Impulsus
Offendere

• T :
Incantationes
Praestigiae- T

Describere
Scribere

Aurum
Obryzum

njh?

Toga

TO

Humerus

nna

- T

ContundereT T

Defatigari
LaborarePoiPopulus
GensCor' T :

Leonesan"?Cor


CorCorrrJia"?Thusm2'7

Vestimentum
VestisVestis

• T

Leo

Leo immanis

Leo juvenis {/sa.

XXX. 6, n. 654^)

Leo vetus

f :

Leaena

]^

Albescere

Albus

Dealbare

T" :

Later

Populus (arbor)

T T :

Luna

- T

Amicire
Induere

Vestire

Flamma

T T '.•

Flamma

- T

Deflagrare

Flam mare
Inflammareni?TT

Mutuo dare
Tabular^i^LeviathanDepsere
Subigere

Viridis

Maxilla

Lambere

orb

- T

Oppugnare
Proeliare
Pugnare

Dp!?

Panis

T" :

Pellex

Oppressior^Oppressio

Incantatio

Nodba
Noxr^Commorari
Pernoctare

Leo vetus

~ T

Discere
Docere

part. Doctus
EdocfusI070APOCALYPSE EXPLAINED.^if7


^^m


Barbaras


Cibus


r^^t?


CH. |XD


Absinthium


Vas


1»fl«7


m


Fax


Renuere


Lampas


DKD


np"?


- T

Fastidire


)~ T

Ducere


Reprobare


Extrahere
Sumere


T
Occasus


Doctrina


"riSD
Diluvium


£3P^


nD13D


CoUigere


T :
Jiart. Conculcare


?P.


i?iao


Lambere


Fons


W"!


Scaturigo


Lingua


T ',


n


Electio
Selectio


Semicorus


J —
Exspectatio
T ; *
nkp


Fiduoia
Securitas


Vis
n'iNo


T : •


T


Munimentum


Luminare


Munitio
Munitus


rrriNO
T :


njo


Spelunca


Pretiosus


Lances


•r^^o


Libra


Turris


.cH.|orNb


'r\p


Trutinae


TurrisT

Formido
Terror

T

Horreum

T -

Falx

T • :

VolumenmCljpeus
Scutum

T ■• -

• Plaga

Mensura

T : *

Desertum

■no

Metiri

T •

Mensura
Vestis

Languor

Habitatio

mna

T :

Rogus

Middin

njimo

T •• : -

Gradus

nno

- T

Cunctari• T

^art. Festinare

- T

Miscere

T ■■ : -

Eversio

- T

Dote dotare

- T

Festinare
Praecipitare se

J10

Liquefieri
Liquescere

t3'10

Commovere
Dimoveri
Vacillare

T

Lora

Circumcidere

Macula

noio

T

Fundatio

niDio

TT

Fundamentum

noio

T

Castigatio

Disciplina

Doctrina

Vinculumi;^'"ix3Conventus

Festa stata

TempusTABLE OF HEBREW AND CHALDEE WORDS.IO71i:^'io


IJ^fP


r|B'"ng


•T •■


Conventus


Rams


Tenebrae


Rectitudines


nj^^io


rn?P


nring


"in^p


Oppressio


Oriens

fertile


Thuribulum


Funis


nflio
rinfif7g


aiKpD


Miraculum


r t: •


Perfossio


Dolor


Prodigium


Scyphus
naa
atiD


NDD


1 tsji^

T -


NV10


t'T


T :


Plaga
Complodere


Pertingere
Enuntiatum


Plaudere
niDo


Exitus
Scaturigo

T


Sartago


Scopa


t: •

Ustio

fDg


Timor


iT^Jna


• Ma<ftatio


Basis
Habitaculum


y\)D


Cindlura


^^\2D


D^iDDp


Tribula


T


1 PW'W

Cubile


Recondita


n^ia


Chorea


Ledlus
T


nnp5p


Descensxis


D'flD


ntsg


Rete


nnia


Pingues


Baculus
Tribus


D!P^5P


Pluvia tempestiva


Tnp


Virga


Caligae


S'lO


Pretium


rti2D


Femoralia


Recedere


ni?nt?


T

Deorsum


rTD5P


^i:f)D


Fissurae


hMsp


Tegere


T

Habitatio


riam


Extensiones


-»50


Sedes


Butyra


Motitationes


Vendere


mg

•-•T


nana

T : ~


pgtDO


rrr?^


Mors


Desiderabilis
Desiderium


Opes occultae


Fovea


niD
Pluere


nn^g


Mori
Mortuus


n'iDm


T" :

Machaera


Occidere


Desiderabilia


IIDD


Vltr'D-p


D5?P


njJDP


T T

Pluvia


Oifendiculuni


Altare


Castra


O^D


n"??:


l.tP.


nong


Aquae


T T

Implere


Horreum


Reiiigium


TIB'^P


N'?g


nmp


r»5Bf'nD


Planities


•• T

Implere


Cultri putatorii


Cogitatio


Redtitudo


part. Plenua1072APOCALYPSE EXPLAINED.Plenus


1^9

Regnare


CH.N'?D

T :
Implere


Rex


N'7p


=«■ ^"70


Plenitudo


Rex


nN'?p


CH, O*??


^rimitiae frugum


Regnum^K*??Angelas
Legatus

VestimentumFornax lateritia

T •

Sermo

T :

Regnum

T :
Tegillum
Tugurium

T -

Nauta

Sal

nrt>n

T ■■ :

Salsugo

' T :
Detritus

rtDrhD

T T : •

Bellum

- T

EripereRegnum

Melecheth (caelS-
nun)

Regina

Captura

Pluvia serotina
Setotina

Molares

dnao

Mensurae

T T : -

Regnum

RegnumLibamen

Expansio

T T : ■■■
DofniniumLocus derelidtusMan
Manna

CH. niD

T :
Numerare

rtJD

T T

Numerare

T T

Portio

CH. niD

Numerare

T :

Qules

T :
.Candelabnmi

on wo

•t: •
Coronati

T : •

Mincha
Munus
Oblatio

Calceus

Career
Claustrum

noo

T T

Madefacere

noo

T -

MiraculumI T T

TegumentumMiscereMiscfere (mixtum)

HDDO

T •• -

Fusile

rrsDD

T '.. :
Obtegumentum
■ T«guinentum

T • :

Semita

Glavus

DDO

- T

Colliquefieri

Liqiiefieri

Liquescere

Plandlus

n'irriJDO

T : •

Pepla

nspp

Numerus

nnbD

Vincula

nnoo

T : •,
LatibulumTransitus\wDeliciae
LaUtitiae

Sarculum

Munimentum
RoburTABLE OF HEBREW AND CHALDEE WORDS.1073w


T\m


rh'ya:^


n^ipp


Habitaculum


Occasus
Occidens


Profunditas \


Pecora


lira

Nuditas


HD-^P

Occasus :


Basis


Angulus


Pa rum


^W \


Obsidio 1


Contabescere


Paullatim


Caverna i


Obsidium
X tLUXlCtLlL^I.


Spelunca
air^D


"^'i^P


niz'rp


hVP

Frons '


t|: •

Convocatio


Pallium

o':i^P

Viscera


Factum
Opus


niVvP


Solidum


itJ'I^P


Tintinnabula


•"f^'pP
Decima


nSAVP
m


B'naD


Cidaris


Implexus


Venter


t: •
^p
Expansio


n^Ji^VP


Amaritudo


r^^


nrifip


Exiguus
Fons


Clavis


nsvp


"lb


Supra


yb

Gluma


Specula


Myrrha

nir'xip


Sursum
T It -


Capitalia


Desuper


T T


Malleus
Malleus acutus


Subcapitalia


Invenire


n:ipf2


T : -


Gradus
Opus


T T ■


Effossio


Ornamenta capitis


Kxercitus

T •■ -

Statua

nyp


tr'"i|pp

Sanctuarium

ni'7npp


p31P

Saginarium

yTp

Cubile


r^^T»^


Munitio


Congregationes
l^y*y


r\t>nt2


Profunditates


nvD


DlpO


TT


) T


Pedes


nvi^p


Exprimere
Exsugere


Locus


n-io


Forceps
Securis


n'l'^nVP


Tipo

Fons


TT

Rebellare


n^p


Hinnitus


Scaturigo


T


Nuditas


T :


"1i?pP


Exsul
Pitopugnaculum


Suffitio


D'no


Mercatus


rf^^


"^pP


T

Altitude
Altus


Negotiatio


Profunditas


Baculus


Mons1074APOCALYPSE EXPLAINED.Luctus

T :v

Latitudo

pen?

E longinquo
Longinquitas

£310

- T

Expilatus
SaginatusT T : ■•■Currusna^iDDolusDonoCalcatio
Conculcare
Conculcatio

Pascuum

PascuumMedela
Sanitas

mo

~ T

Amarus esse

Exacerbare

Infix. Luctus

Lugerennho

T ;

Amarus
Fel

Dnhp

AmaritudinesT -

Onus
Prophetioum dic-
tum

Sublatio

T

Gaudium
Laetitia

Imago

ni5f3B'P

Implexus

Matrix
Uterus

T : •

Fluctus

T :

Aversio

T

Remus
Remus

~ T

Ungere
Perditio
Sericum

UnctusasB'oCubile¥^Distractus
Distrahere
Extrahere1.3^9Habitaculum

Tabernaculum

Tentorium'?l^DDominari
/'art. Dominator

Missio

nrr'p^p

I m missio

Pinguedo

Duplicata
Duplum

Praeda

Baculus

Scipio

Baculus

T T ; •

Familia

T ; ■

Judicium

Sarcinae

np.tfp

Potus
Pondusnri^'p

Convivium
Frenum

n'w'pnp

Molares

njno

T T -

Donum

•~ : T

Lumbi

Dulces factaeT T

Habitaculum
PascuumflWAdulterium com-

raittere

Adulterari

Moechari

Scortari

Adulteria

TT

Proplietare

- T

Respicere
Spec tare

• T

Propheta

TT

Stultus"721Confundere
DecidereTABLE OF HEBREW AND CHALDEE WORDS.1075Defluere
Dejicere


n^J


- T


•T


Deturpare


OfFendere


Ducere


Pulmentum


Diffluere


Percutere


Nablium


-T

Defluere


Dudlus


•T

/a>-/. Ledlus
Naziraeus


Effundere


nam

T T :


"70


Uter


B'J^


Rugitus


-T

Fluenta


rt>2i


Exadlor


irii


Fluere


T T ;
Stultitia


rr!nj


Flumen


D.n.


Cadaver


T T :
Benevolentia


Fluvius

- T

Confluere


Monile

If.;?

Corona


Decachordii nab-


Avolare
Excommunicare


cH.-)nj

Flumen


Crinis


lium


niJ
- T


N1J


Hereditare


DJJ


Merces


Hereditas


^^. .. .
Subvertere
Meridies


mj
"^m
T-

Abominatio


-Tli


Flumen


Separatio


Commovere


Fluvius


Enuntiare
Vacillare


Fons


njj
m:


Rivus
Torrens
Depellere


•.'T


Vallis


Splendere


Expellere


Habitaculum


n*?™


WJ


nnj


nij


T : ~
Fluvius


Splendor


•T

Princeps
Primores


"Requiescere faciei"
Quiescere


ti^m


n'lnj^


Spontanei


Dij


Hereditas


Splendores


n-ij


Dormitare


Dm


riii


' Vota


DIJ


Consiliarius


-T

Ferire


■nj


Fugere


Consolari


I'J^


-T

Vovere


^^i


iinm


• T

Princeps


irti


Commovere

Errare


Rhonchus


nm


Ducere


Nutare
Titubare


T T


T ' I

Cantus
Vagari


Anguis
nrrj
Serpens


m


T T

Plangere


Ignis


cH.c''m

T :


Pnlsare


Aes
'n^


nti
^^A


T omentum


T T

Aspergere


nw'n^


Tangere


Luaus


Spargere


Aes1076APOCALYPSE EXPLAINED.nm

- T

Deinittere se

T T

Declinare

Expandere

Extendere

Inclinare

Pfopagines

Plan tare

Stillare

Stafle

- T

Dejicere

Derelinquere

Deserere

Extenderer^Filius
Scintilla
Lucerna

T T

Excutere
Percutere

~ T

Defraudare

- T

Cognoscere

T"

Alienigena
Alienus* : T

Alienigena
Extraneus

••T

Pardus

-T

Sustinere exactio-
nem

Signum
Vexillum

Fundere
Libare- T

Exhalare

Exspirare

Inspirare

SufflareFusile
Libamen

Juventus

Amoenus

Calceare

Calceus

Amoenum esse

Virgultum

Excutere

Juvenis
Puer

StuppaChrysoprasus

- T

Cadere

Concidere

Decidere

Dejicere

m

Dispergere

c„. p£)^

Exire

Anima
Arbitrium

Lu<5lationes

- T

Consistere
Stare

Vidloria

Perpetuum

- T

Erjpere

- T

Custodire

Servare

pari. Vastitas

Surculus

PerforareFemina

Innocens
Mundus

m

Innocentia

m

Foramen

Dpj

Ulcisci
Ultionem sumere

Vindi<5la

T It :

Ultio

Stridlura

nspj

Discissio

Effodere

t|t:

Fissara
Foramen
Scissura

Lampas
Lucerna

T T

"Accendite incendi-
uin»=:nNTO!|«ii?

Elatus

Exaltare

ExtoUere

Extrahere

Ferre

Portare

TollereTABLE OF HEBREW AND CHALDEE WORDS.■1077N'B'J


m '


— J


riD


Princeps


Evellere ^


Claudere


Tabernaculum


Vapor
Concludere


prij


Occludere


rt3D


?m


Porrigo


w


Tabernaculum


Comburere
Tentorium
"inj


Scoria ,
M.n^m


. - T

Solvere


TID


T15P


Mulieres
Commiscere
"iriA


Secretum '


Obtegere


"7^^


Nitrum


TjlD ■

Ungere


-)DD

" T


Excutere


CH. -inj


Concludere
Obturare


Aniraa


Discutere


DID

Equus


rho


Flatus


Conculcare


■Halitus :
Crepusculum

1 • *


nxD

T :

Saturn
Seah

N2b


fllD

Alga
Ulva

naiD

■Procella


Spinosa
Petra


Arma


'Merum


Tempestas


Rupes


P^'^


Vinum


-)1D


rpb


Osculari ;


N2D


Recedere
Renlovere


Farina
Inebriare
Simila


Aquila


" T

Avertere


DID

Velamen


Similago


CH. ^m


Circumdare


rrnD

T T


Designatus
Circumducere
Aquila


Circumire


Detrahere


njp


DB'J
nno


Rubus


Deficere


Circuitus


- T

^ari. Mercator


oniijo


nn^nj


Circumquaque


^art. Negotiatrix


Caecitates


T •

Semita


Vepretum
Bajulare


inD

Mercatura


Fulcire


Fundere


nnnb

T"


^'XP


r^;


Portare


Parma


Ramus


Scopulus


Dare
Redigere


niJlp


J'P


ns^D


Tradere


Clausura


Scoria


Ramus


rn^


D»JJp


yp


*13^P


Desolare


Antistites


Hamus
Evertere


Duces


Spina


Procella1078APOCALYPSE EXPLAINED.ni^p
ni^


nij;


Procella


Refradlarius


CoUyra


Evertere


Tempestas
Placenta
flP


Occultare


•^'^J^


Convenire


Calix
Inaures


Ladlare


Limen


"iriP


'?J:t?


OccultumOnline LibraryEmanuel SwedenborgIndex to the Apocalypse explained of Emanuel Swedenborg → online text (page 40 of 53)