Julius Caesar.

C. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; online

. (page 12 of 73)
Online LibraryJulius CaesarC. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; → online text (page 12 of 73)
Font size
QR-code for this ebook


fidence. 1 ut . . . duceret : ' so that he could lead 1 ; explains iti-
nere. 203, (4).

13. milium . . . circuitu: 'although with a detour of more than
fifty miles ', in order to avoid the dangerous defiles of the Doubs valley ;
see chap. 39, 11. 23-26 and n. (Fig. 61). milium quinquaginta:
sc. passuum. Why genitive? 100, a, and 129, b. locis apertis:
'through open country, 1 marching first north, and then northeast,
between the Jura and the Vosegus mountains ; see Map 1. 11+5, c.

15. Septimo die: Caesar had probably covered about 120 miles
since leaving Vesontio. He was now in the valley of the Rhine, never
previously entered by a Roman general with an army. exploratori-
bus : 827.104 Caesar's Gallic War [B.C. 58

certior factus est, Ariovisti copias a nostris milibus passuum
quattuor et xx abesse.

Ariovistus suggests a conference, which is arranged.

42. Cognit5 Caesaris adventu, Ariovistus legatos ad
eum mittit : Quod anted de colloquid postuldsset, id per se
fieri licere, quoniatn propius accessisset, segue id sine pi rl-
culo facer e posse exlstimare.

s Non respuit condicionem Caesar, iamque eum ad sanita-
tem revert! arbitrabatur, cum id, quod antea petenti de-
negasset, ultro polliceretur ; magnamque inspem veniebat,
pro suls tantis populique Roman! in eum beneficiis, cognitls
suis postulates, fore, uti pertinacia desisteret. Dies collo-

ic qui5 dictus est ex eo die quintus.

Interim saepe cum legatT ultro citroque inter eos mitte-
rentur, Ariovistus postulavit, ne quern peditem ad collo-16. Eostris : sc copils. milibus : 1/+7, c.

17. XX: read as vigintl. 36, and 38, b.

42. 2. Quod: the antecedent is id. 212, e. postulasset ( =
postulavissef), accessisset : in translating supply i Caesar' in order
to avoid using 'he' with reference to two persons. per sg : 'so far
as he was concerned. 1

5. non respuit: 'did not reject. ' ad sanitatem : 'to his
senses.' 157, a.

6. petenti : sc sibi. denegasset : 'he (Ariovistus) had refused. 1

7. ultio: 'of his own initiative. 1 magnam . . . veniebat: 'he
was coming to have great hopes, 1 we should say.

8. pr6: 'in return for. 1 suls populique: 157, d. Cf. chap. 35,
11. 3-4, and Notes.

9. fore : after spem, as if Caesar had written sperabat ; the subject
is //// . . . desisteret. 225, and 203, (1). pertinScia : 'obstinate
course. 1 127, a. colloquiS : 112, a.

1 1 . ultrS citrSque : ' back and forth between the headquarters of
the two commanders. mitterentur : 185, c.

12. quem peditem : * any foot soldier. 1 49, a, and 10, d.I, 42] The Campaign against Ariovistus 105

quium Caesar adduceret : Vereri se, ne per insidias ab eo
circumveniretur ; uterque cum equitatu veniret ; alia rati-
one sese non esse venturum. x s

Caesar, quod neque colloquium interposita causa toll!
volebat, neque salutem suam Gallorum equitatu! committere
audebat, commodissimum esse statuit, omnibus equis Gallis
equitibus detractis, eo legionarios milites legionis decimae,
cui quam maxime confldebat, imponere, ut praesidium 20
quam amicissimum, si quid opus facto esset, haberet.

Quod cum fieret, n5n irrldicule quidam ex militibus deci-
mae legionis dixit : Plus, quam pollicitus esset, Caesarem
facere ; pollicitum, se in cohortis praetoriae loco decimam
legionem habiturum, ad equum rescrlbere. 2 s

13. Vergri s§ : < (saying) that he was afraid.' 213, b. n§ : 'that.'
202.

14. veniret: 'should come'; veniat in the direct form. 216.
alia ratione : 'on any other condition.' 136, c.

16. colloquium . . . tolli: 223, a. interposita causa: 'by
putting forward a pretext.' 144, b, (6).

17. Gallorum equitatu! : see chap. 15, 11. 1-4.

18. esse: the subject is imponere, with commodissimum, 'the most
expedient (thing),' in predicate. 222, b, and 148, d. Gallis equi-
tibus : ' from the Gallic horsemen.' 109, b.

19. detractis : 144, b, (2). eo : = in eos, 'on them.'

20. cui: 'in which.' 105. quam: 153, c. imponere: 'to
mount.'

21 . si . . . esset : ' if there should be any need of action.' quid :
118, b. facto: 132, a. B. 218, 2, c; A. 411, a ; H. 477, III.

22. Quod cum fieret: 'While this was being done.' 185, c.
non irridicule : ' not without wit.' 239, g. quidam: 168.

23. Plus : object of facere; 'was doing more' for the legion.

24. pollicitum : ' having promised ' ; sc. eum, referring to Caesar,
subject of rescrlbere. in, etc. : ' that he would consider ... as a
body guard.'

25 ad equum rescrlbere : the phrase has a double meaning,
'enroll as cavalrymen,' "demotion" for a legionary, or 'enroll as
knights,' a rank of nobility ; in the contrast lies the point of the joke.10G Caesar's Gallic War [B.C. 51

Caesar and Ariovistus meet. Caesar justifies his demands.

43. Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis
grandis. Hie locus aequo fere spatio a castris Ariovisti et
Caesarrs aberat. E5, ut erat dictum, ad colloquium vene-
runt. Legionem Caesar, quam equis devexerat, passibus
sducentis ab eo tumul5 constituit. Item equites Ariovisti
pari intervallo constiterunt. Ariovistus, ex equis ut collo-
querentur et praeter se denos ut ad colloquium adducerent,
postulavit.
Figure 65. — Hill of Plettig.

Here the conference between Caesar and Ariovistus probably took place. In the distance

are the Vosges mountains.

43. i . Planities : ' plain ' of Alsace, between the Vosges ( Vosigus)
mountains and the Rhine (Fig. 64). 21. a. erat: 90, a. tumulus
terrenus : i an earthy mound/ whose sides, free from rocks and ledges,
furnished an easy ascent for horsemen. This is identified by Colonel
StofFel with the hill of Plettig, an elevation of oval shape about 24 miles
lOUthwesI of Strusslnirg, between the villages of Epfig and Dambach ;
it rises in isolation more than 160 feet above the surrounding plain
(Fig. 65).

2. aequ6 ferS spatio aberat: l was about equally distant.' How
lit.? l/ f 7.i.

3. ut erat dictum : • as agreed. 1 How lit.?

4. equis dfivexerat: * had brought on horseback, 1 lit. • by means
of horses.' 181, a. passibus: 147,c.

5. ducentls : .id. and 97, d* How many feet in 200 paces ? 243, b.

6. intervallS : l.iS. ex. equis : • on horseback.' 126. 1.

7. dfinSs: <ten men each. 1 88, and 85. addiicerent: 199, a.1,43] The Campaign against Ariovistus 107

Ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatus-
que in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus 10
esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime
missa; quam rem et paucls contigisse et pr5 magnis homi-
num officiis consuesse tribui docebat : ilium, cum neque
aditum neque cansam postulandl iustam haberet, beneficio
ac lib erdlit cite sua ac senatus ea praemia consecutum. 15

Docebat etiam, quam veteres quamque iustae causae ne-
cessitudinis ipsis cum Aeduis intercederent, quae senatus
consulta, quotiens quamque hon5rifica, in eos facta essent,
ut omni tempore t5tius Galliae principatum Aedui tenuis-

9. Ubi eo ventum est : * when they (had) come thither.' 73, d.
initio : 147, b. sua senatiisque : 157, d.

10. beneficia: explained by the appositional £w<?df-clauses follow
ing; see chap. 35, 11. 3-5 and Notes. rex: 88, a.

11. amicus : 89, a. munera : what these ' presents ' were, we do
not know. Gifts considered suitable for a ' king ' were a golden crown,
an ivory scepter, a chair of state, and embroidered robes. am-
plissime : 'in richest measure.' 34, a.

12. missa [essent]: 214, b. quam rem : 'and that this recog-
nition. 1 167. et . . . et : 233, a. paucls : 105, 154, «• P™
magnis officiis : ' in return for great services.'

13. docebat: 'he stated.' ilium . . . consecutum [esse]:
213, b.

14. aditum: '(way of) approach' to the Senate.

15. sua: 157, b. praemia: 'distinctions.' No special reason
is known why Ariovistus, as implied by Caesar, should have sought the
recognition of Rome.

16. veteres: 26, a. necessitudinis : 'of close relationship.'
12, d.

17. ipsis : i.e. Romanis ; we should say 'existed between the
Romans and the Aeduans.' intercederent : 204, (3) • quae : 48, b.

18. consulta: 'decrees.' quamque : = ^ ^«aw. honorifica :
'complimentary.' 31. in eos facta essent: 'had been passed
in their behalf.' 204, (2).

19. ut: 'how.' 204, (3)- omni tempore; see n. to chap, n,
1.6.108 Caesar's Gallic War [B.C. 58

20 sent, prius etiam quam nostram amicitiam appetissent :
Populi Romanl hanc esse consuetudinem, ut socios atque
amlcos non tnodo sul nihil deperdere, sed gratia, dignitdte,
honore auctions velit esse ; quod vero ad amicitiam populi
Romanl attulissent, id els eripl quis patl posset ?

25 Postulavit deinde eadem, quae legatis in mandatis dede-
rat : ne aut Aeduls aut eorum socils be Hum Inferret ; ob-
sides redderet ; si nullatn partem Germanorum domum
remitter e posset ', at ne quos amp litis Rhenum trans Ire
pateretur.

The attitude of Ariovistus is uncompromising and defiant.

44. Ariovistus ad postulata Caesaris pauca respondit,
de suis virtutibus multa praedicavit :

20. prius etiam quam: 'even before.' 189, a, and 220.
nostram : 157, c.

21. hanc: for hoc. 164, c. ut . . . velit: * to desire ;' explain-
ing hanc. 203, (4) .

22. n6n modo — sed : 236, d. sul nihil dgperdere : i should
lose nothing of what they had/ lit. •< of their own.' 97, a, and 154, a-
dignitate : ' in prestige. 1 142, a.

23. auctiorgs : 'the more abounding. 1 quod . . . posset: i.e.
quis posset patl id, quod . . . attulissent, els eripl? The reference is
to the power and independence of the Aeduans in former times.

24. attulissent: 'had brought. 1 69, b. els : dative, 'from
them. 1 109, b. B. 188, 2, d \ A. 381 ; H. 427. posset: possit
in the direct form. 179, b, (2).

25. Postulavit eadem: 'he made the same demands. 1 117. a.
dederat : ' he had intrusted ' ; see chap. 35. 67, a.

26. N6 . . . Inferret, redderet, pateretur : explaining eadcm.
216. B. 316; A. 588; H. 642.

28. remittere: ' send back. 1 posset: 218, (1), a. at: -at

any rate. 1 236, a. qu6s : 168.

44. 1. postulata: 'demands. 1 pauca: object of respond//.

154, a.

2. suis : emphatic. 157, b. virtutibus: 'merits. 1 multa

praedicavit : ' had much to say/ 84. How lit.?i, 44] The Campaign against Ariovistus 109

Trans isse Rhenum sese non sua spout 'e, sed rogdtum et
arcessitum a Gallis ; non sine magna spe magnisque prae-
miis domum propinquosque reliquisse ; sedes habere ins
Gallia ab ipsls concessas, obsides ipsdrum voluntate datos ;
stipendium capere iure belli, quod victores victls imponere
consuerint.

Non sese Gallis, sed Gallos sibi bellum intulisse ; omnes
Galliae civitates ad se oppugnandum venisse ac contra se 10
castra habuisse ; eas omnes copias a se uno proelio pulsds
ac superatas esse. Si iterum experirl velint, se iterum para-
tum esse deccrtare ; si pace uti velint, iniquum esse de s tip en-
did recusare, quod sua voluntate ad id ternpus pependerint.

3-8. Direct form: Transit Rhenum non med sponte, sed rogdtus et ar-
cessltus a Gallis; non sine magna spe magnisque praemiis domum propin-
quosque rellqui ; sedes habeo in Gallia ab ipsis concessas, obsides ipsorum
voluntate datos; stipendium capio iure belli, quod victSres victls imponere
cdnsuerunt.

3. rogatum et arcessltum: 'because he had been asked,' etc.
227, a, (1). B. 337, 2,/; A. 496; H. 638, 1.

4. non sine : 239, g.

6. ipsis : the Gauls. concessas: < which had been ceded.'
227, a, (4). obsides: i.e. se habere sedes et obsides. 238, a.
voluntate: 138.

7. iure : ' in accordance with the rights ' (lit. 'right ') * of war.' 13,
g, and 136, c. quod : the antecedent is stipendium. victls : 'the
vanquished.' 227, a, (4).

9-14. Direct form: Non ego Gallis, sed Galll mihi bellum intulerunt ;
omnes Galliae civitates ad mi oppugnandum venerunt ac contra me castra
habuerunt ; eae omnes cdpiae a me uno proeli5 pulsae ac superatae sunt. Si
{Gallt) iterum experirl volunt, iterum pardtus sum decertare; si pace uti
volunt, iniquum est de stlpendid recusare, quod sua voluntate adhuc pepen-
derunt.

9. sese Gallis . . . Gallos sibi : 239, b.

n. castra habuisse : 'had fought.' How lit.? uno proelio :

see chap. 31, 1. 46, and N.

12. paratum decertare : 'ready to fight it out.' 148, c, and 221, c.

13. uti: 'to enjoy'; followed by what case ? 131, c. iniquum:110 Caesar's Gallic War [B.r

is Amicitiam populi Romdni sibi orndmento et praesidio,
non detrlmento, esse oportere, atque se hac spe petlsse. Si
per populum Rdm&num stlpendium retnittatur et deditlcil
subtrahantur, non minus libenter sese recusdturum populi
Romdni amicitiam, quant appetierit.

to Quod multitudinem Germdnorum in Galliam trddiicat,
id se sul muniendl, non Galliae impugnandae causa, facere ;
eius rel testimonium esse, quod nisi rogdtus non venerit, %
et quod bellum non intulerit, sed defenderit.

i unfair.' Why neuter ? lift, d. de stipendio recusare : ' to re-
fuse to pay the tribute. 1 How lit. ?

14. su5: i.e. of the Gauls; they, however, told a different story, as
we learn from chap. 31. 11. 34-40.

15-19. Direct form: Amicitiam populi RomS.nl tnihi ornamenlo et prae-
sidio, non detrlmento, esse oportet, atque {earn) hac spe petit. SI per popu-
lum Romanum stlpendium remittitur et deditlcil subtrahentur, non minus
libenter recusdbo (206') populi RomanI amicitiam, quain appetii.

15. sibi ornamentS: 112, b. B. 191, 2, a\ A. 382, 1; H. 433.
ornSmento, etc. : ' ought to be a source of prestige and a protection,
not a loss.'

16. oportere : the subject is amicitiam . . . esse.

17. per: 12.% a.

18. subtrahantur : 'should be taken from under' his control. The
(ititituii were ' prisoners of war,' held as hostages to force the payment
of tribute.

20-23. Direct form : Quod multitudinem Germanorum in ( lalliam traduco,
id met (SO) muniendl (causa), non Galliae impugnandae causa, /acid: eius
mi testimonium est, quod nisi rogatus n<~>n vent, et quod bellum non intuit,
sed defendi.

20. Quod, etc.: 'In regard to his bringing over, 1 etc. 198, c.
multitudinem: 120,000, according to chap. 31, 1. 17.

21. sul muniendi [causa] : k in order to protect himself.' 230, ( 1 )

22. testimSnium : 'proof*; in predicate with esse, to which the
<//^,/ ( kuisrs stand as subject, quod: 'the fact that.' 198, b. nisi
rogStus : ' without being asked. 1

defenderit : ' bad acted on the defensive,' lit. ' warded off1,44] The Campaign against Ariovistus 111

Se pritis in Galliam venisse quant populum Romanum.
Numquam ante hoc tenipus ex ercitum popull Romdni Galliae 2 $
provinciae finibus egressum. Quid sibi vellet ? Cur in
suds possessiones venlretf Provinciam suam ham esse
Galliam, slcut illam nostrum. Ut ipsi concedl non oporteret,
st in no stros fines intpetum faceret, sic item nos esse iniquos,
quod in suo iilre se interpelldremus. 30

Quod fratres a senatu A e duos appelldtos dice ret, non se tarn
barbarum neque tarn imperitum esse rerum, ut non sciret,
nequc bello A Hob rogum proximo Aeduos Romdnis auxilium
tulisse, neque ipsos in his contentionibus, quds Aedui secum

24-30. Direct form: Ego prius in Galliam vent quam populus Romtinus.
Numquam ante h5c tenipus exercitus popull RomanI Galliae provinciae
finibus cgressus est. Quid tibi vis? Cur in mens possessi5nes venis?
Provincia mea est haec Gallia, slcut ilia (^Gallia) vestra (prdvincia est). Ut
mihi concedl non oporleat, si in vestros fines impetum faciam (207, i), sic
item vds estis iniqui, quod me in med iiire interpellatis.

24. Galliam: Celtic Gaul {287, b), as in 1. 28 ; the Province, men-
tioned in 1. 26, as stated elsewhere, had been under Roman control
since 121 B.C. 290.

26. finibus: 127, a. Quid sibi vellet : i what did Caesar mean?'
How lit.? 217, a.

27. hanc Galliam: 'this (part of) Gaul,' toward the Rhine.

28. Ut: 'As.' ipsi: Ariovisto. concedl non oporteret:
' no concession ought to be made.' How lit.?

30. se interpellaremus : 'we were interfering with him.'

31-36. Direct form : Quod fratres a senatu Aeduos appellat5s (esse) diets,
non tarn barbarus neque tarn imperltus rerum sum, ut ndn seiam, neque bello
Allobrogum proximo Aeduos Romanis auxilium tulisse, neque ipsos in his
contenti5nibus, quas Aedui meeum et cum Sequanls habuerunt, auxiliS popull
RSmanI iisos esse.

31. Quod — diceret: < with reference to his saying. 1 fratres:
88, a. Cf. chap. 33, 1. 8.

32. imperltum rerum : ' unversed in affairs.' 102. B.204, 1; A.
349, a; H. 451, 1. ut:197,b.

33. bello : only three years before, in 61 B.C. 147, b.

34. ipsos, Aedui : trans, as if Aeduos, el. contentionibus ;
struggles.'112 Caesar's Gallic War [B.C. 58

35 et cum Sequanls habuissent, auxilio populi Romdnl usos
esse.

Deberc se suspicari, simuldtd Caesarem amicitia, quod
exercitum in Gallia habeat, sul oppriniendi causa habere.
Qui nisi decedat, atque exercitum deducat ex his regionibus,

4 o sese ilium non pro amico, sed pro hoste, habiturum. Quod si
eum interfecerit, multis sese nobilibus principibusque populi
Romdnl grdtum esse facturum {id se ab ipsls, per eorum
nuntids, compertum habere), quorum omnium grdtiam atque
amlcitiam eius morte redimere posset. Quod si decessissct

45 et llberam possessionem Galliae sibi trddidisset, magno se

37-47. Direct form : Debeo suspicari, simulata te amicitia, quod exercitum
in Gallia /ia/>?s, met opprimendl habere. Nisi decides, atque exercitum de-
duces ex his regidnihus, te non pr5 amico, sed pr5 hoste, habebo. Quod si te
interfectrdy multis nobilibus principibusque populi Romani gratum faciam
(id ab ipsls, per enrum nuntids, compertum habed), quorum omnium gratiam
atque amlcitiam tud morte redimere possum. Quod si decesseris et llberam
possessionem (lalliae mihi trddideris, magno te praemio remunerabor et,
quaecumque bella gerl voles, sine ullo tud labore et perlculS conficiam.

37. Dgbgre sS suspicSri: 'that he had good reason to suspect.'
How lit.? simulata amicitia: 'under the guise of friendship.'

144, *,($)-

38. sul opprimendl causa: 'in order to crush him.' 230, (i).
habSre : sc. eum. k was keeping (it there).'

39. Qui: Caesar. 167. dgducat : 'withdraw.' regionibus :
'regions.' 81.

40. habitfirum : sc. esse. Quod : ' Moreover.' 118, d.

42. gratum: 'a kindness.' id: 'that fact.' 160, c.

43. nuntids: 'agents' rather than 'messengers.' compertum
habere: trans, as if comperisse. 229, a. B. 337, 7; A. 497, b; H.
43'» 3- qu8rum omnium: 'of all of whom.' 97, c.

44. eius : Caesar's. It is not impossible that Ariovistus had been
in communication with Caesar's enemies ; but whether he spoke the truth
or not, he was evidently familiar with the party strifes and jealousies at
this time in Roman politics. Quod : 'On the other hand.' 118, d.

45. llberam: i.e. 'without interference.' Galliae: Celtic Gtttl,
as in 1. 24.I, 45j The Campaign against Ariovistus 113

ilium praemid reniuneraturum et, quaecumque bella geri
vellet, sine tillo eius labore et perlculo confecturum.

Caesar declines to make any concessioyis.

45. Multa a Caesare in earn sententiam dicta sunt,
quare neg5tid desistere non posset :
Figure 66. — The conference between Caesar and Ariovistus.

46. ilium: trans, as if Caesarem. remuneraturum [esse] : 'he
would compensate. 1 61, a, (1). quaecumque : 50, a.

47. eius: 'on the part of Caesar. 1 How lit.? confecturum
[esse] : if Caesar will withdraw, Ariovistus will fight his battles for him.
The attitude of Ariovistus seems somewhat less defiant than in his
former reply, sent by messengers and summarized in chap. 36. The
conference between Caesar and Ariovistus, as conceived by a German
designer, is shown in Fig. 66.

45. 1. in earn sententiam: lit. 'to this purport 1 ; we should say
'to show. 1

2. negotio: 127, a. posset: 204 (3)- B, 300, 1; A. 574;
H. 649, 11.

3-8. Direct form : Neque mea neque populi Roman! consuetudo patitur,
uti optime meritSs socios deseram, neque iudicd, Galliam potius esse tuam114 Caesar's Gallic War [B.C. 58

Neque suam neque popull Romdni consuetudinem pati,
uti optime meritos socios desereret, neque se iudicdre,
5 Galliam potius esse Ariovisti quam populi Romdm. Be lid
superdtos esse Arvernos et Rutenos d Quinto Fabio Maximo,
quibus populus Romdnus ignovisset neque in provinciam
redegisset neque stipendium imposnisset.

Quod si antiquissimum quodque temp us spectdri oporteret,
lopopull Romdm iustissimum esse in Gallia imperium ; si
indicium sendtus observdri oporteret, liberam debere esse
Galliam, quam, bello victam, suis legibus uti voluisset.

quam popull Roman!. Bello superdti sunt Arverrii et Ruteni a Qulntr>
Fabio Maximo, quibus populus Romanus ignovit, neque (eos) in pro-
vinciam redegit, neque (m) stipendium imposuit.

3. Neque, etc. : 213, b. suam, popull: 157, d.

4. uti . . . dSsereret: after pati. 199, a, (6). neque: 'and
not.'

5. esse Ariovisti: 'belonged to Ariovistus.' . 94, d. B. 198, 3,
A. 343, b\ H. 447. Bello: 131, a.

6. Arvernos, Rutgnos : conquered in 121 B.C., but not included
in the Province excepting a small division of the Ruteni, called Rutt-tii
provinciates (VII. 7) ; see Map Gallia.

7. quibus: 105. ignovisset: the Romans with good reason
had 'pardoned' them — their country, lying beyond the CeVennes
mountains, could have been held only with the greatest difficulty.
neque . . . redegisset : * and (whom) it had not reduced.'

9-12. Direct Form : Quod si antlquissimum quodque tempus spectarl
oportet, popull kiunfini iustissimum est in Gallia imperium; si iudicium sena-
tus observarl oportet, libera debet esse Gallia, quam, bello victam, suis legibus
uti voluit.

9. antlquissimum quodque tempus : ' priority of time,' lit.
'each earliest time.' 170, a, and 49, a. B. 252, 5, c\ A. 313, b\
H. 515,2.

1 1 observarl: 'to be regarded.' 357, b.

12. victam: 'although it had been conquered. 1 JJ7, a. (3).
suis: -its own.' referring to the lubject of ////. voluisset: i.e.
StH&ttU voiitissit.I, 46] The Campaign against Ariovistus 115

The conference is abruptly ended by an attack of German
cavalry.

46. Dum haec in colloquio geruntur, Caesarl nuntiatum
est, equites Ariovisti propius tumulum accedere et ad
nostros adequitare, lapides telaque in nostros conicere.
Caesar loquendi finem facit seque ad suos recepit sulsque
imperavit, ne quod omnino telum in hostes reicerent 5
Nam etsi sine 0115 pericul5 legionis delectae cum equitatu
proelium fore videbat, tamen committendum non putabat,
ut, pulsis hostibus, die! posset, eos ab se per fidem in collo-
quio circumventos.

Postea quam in vulgus militum elatum est, qua arrogantia io
in colloquio Ariovistus usus omni Gallia Romanls inter-
dixisset, impetumque ut in nostros eius equites fecissent,
eaque res colloquium ut diremisset, multo maior alacritas
studiumque pugnandl maius exercitui iniectum est.

46. i. geruntur: trans, by a past tense. 190, a.

2. tumulum: referred to in chap. 43, 1. 1. 123, b. B. 141, 3; A.
432, a ; H. 420, 5. The German cavalry were about a thousand Roman
feet from the hill (chap. 43, I. 5), the tenth legion at an equal distance.

3. adequitare: 'were riding up (to). 1

5. ne quod omnino telum : ' any missile at all. 1 168.

6. legionis delectae : mounted on horseback (chap. 42, 11. 16-
25) ; ' to the legion, 1 we should say. 102.

7. committendum [esse] . . . eos: ' he thought that he ought not
to allow it to be said that, if the enemy were routed, they. 1 How lit. ?

8. hostibus: 144, b, (6). per fidem: 'through a pledge of
good faith, 1 used to entrap them.

10. Postea quam: 188, a. vulgus: 'rank and file. 1 6, b.
elatum est: 69, b. qua arrogantia usus : 'with what arrogance.'
How lit. ? 131, c.

11. Gallia: 127, a. RSmanTs : why dative? 109, c. inter-
dlxisset, etc. : ' had denied to the Romans all right to be in Gaul, 1 lit.
'from all Gaul. 1 204, (2).

12. ut: 'how. 1 fecissent, diremisset : 204,(3)-

14. pugnandl: 'for fighting, 1 we should say. 230, (1). exer-
citui: 107, a. iniectum est: 'were '(lit 'was 1 ) 'infused. 1 172, b.116 Caesar's Gallic War [B.C.«8

Ariovistus reopens negotiations, but throws Caesar's envoys
into chains.

47. Biduo post Ariovistus ad Caesarem legatos mittit:

Velle se de his rebus, quae inter eos agl coeptae neque per-

fectae essent, agcre cum eo ; uti aut iterum colloquid diem

constituent aut, si id minus velle t, e suls legatis aliquem

sad se mitteret.

Colloquendi Caesari causa visa non est, et eo magis,

quod pridie eius die! Germani retineri non potuerant, quin

in nostr5s tela conicerent. Legatum e suls sese magno

cum perlculo ad eum missurum et hominibus feris obiec-

ioturum existimabat. Commodissimum visum est Gaium

47. i. Biduo: 140. post: here an adverb.

2-5. Direct form : Void de his rebus, quae inter nos agi coeptae neque
perfectae sunt, tecum agere; {rogo) uti aut iterum colloquio diem constituds,Online LibraryJulius CaesarC. Iulii Caesaris Commentarii rerum gestarum. Caesar's Commentaries: the Gallic war, books I-Iv, with selections from books V-VII and from the civil war; → online text (page 12 of 73)