Grolier Club.

The Scriptores historiae augustae with an English translation (Volume 3) online

. (page 27 of 42)
Online LibraryGrolier ClubThe Scriptores historiae augustae with an English translation (Volume 3) → online text (page 27 of 42)
Font size
QR-code for this ebook


derunt huius familiae posteros tantae in senatu claritu-
dinis fore ut omnes summis honoribus fungerentur.
3sed adhuc neminem vidimus, posteri autem aeterni-
tatem videntur habere non modum.

4 Senatus mortem Probi gravissime accepit, aeque po-
pulus. et cum esset nuntiatum Carum imperare,
virum bonum quidem sed longe a moribus Probi, Carini
causa filii eius, qui semper pessime vixerat, tarn senatus

5 quam populus inhorruit. metuebant enim unusquis-
que tristiorem principem, sed magis improbum metue-
bant heredem.

6 Haec sunt, quae de Pro bo cognovimus vel quae
7digna memoratu aestimavimus. nunc in alio libro, et

quidem brevi, de Firmo et Saturnino et Bonoso et
8 Proculo dicemus. non enim dignum fuit ut quadrigae
tyrannorum bono principi miscerentur. post deinde
si vita suppetit, Carum incipiemus propagare cum
liberis.1 Of. Tac. t xv. 1-2. 3 Of. Car., iii. 8.PROBUS XXIV. 3-8

the colour of its bordered toga was altered, the sooth-
sayers responded that future generations of his family
would rise to such distinction in the senate that they
all would hold the highest posts. 1 As yet, however,
we have seen none, and moreover it would seem that
the " future generations " are unlimited in time and
not a definite number.

The senate mourned greatly at the death of Probus,
and likewise the people also. But when they were
told that Carus was emperor, a good man, 2 to be sure,
but far removed from the virtues of Probus, remem-
bering his son Carinus, who had always lived a most
evil life, both the senate and people shuddered. For
while each one feared a sterner prince, they dreaded
still more a wicked successor.

This is all we have learned of Probus, or rather all
we have deemed worthy of mention. Now in another
book, and that a short one, we will tell of Firmus and
Saturninus, Bonosus and Proeulus. For it has not
seemed suitable to combine a four-span of pretenders
with a righteous prince. Then next, if the length of
our life suffice, we will proceed to hand down to
memory Carus and his sons.385FIRMUS SATURNINUS
PROCULUS ET BONOSUS

FLAVII VOPISCI SYRACUSII

I. Minuscules tyrannos scio plerosque tacuisse aut
breviter praeterisse. nam et Suetonius Tranquillus,
emendatissimus et candidissimus scriptor, Antonium
Vindicemque l tacuit, contentus eo quod eos cursim
perstrinxerat, et Marius Maximus * Avidium Marci
temporibus, Albinum et Nigrum Severi non suis pro-

2priis libris sed alienis innexuit. et de Suetonio non
miramur, cui familiare fuit amare brevitatem. quid
Marius Maximus, homo omnium verbosissimus, qui et
mythistoricis se voluminibus implicavit, num ad istam

8 descriptionem curamque descendit? atque contra
Trebellius Pollio ea fuit diJigentia, ea cura in edendis
bonis malisque principibus ut etiam triginta tyrannos
uno breviter libro coiicluderet, qui Valeriani et Gal-
lieni nee multo superiorum aut inferiorum principum

1 que ins. by Peter ; om. in P and by Hohl. 2 So Peter ;
Maximus qui P, def. by Hohl.1 See notes to Peso. Nig., ix. 2.
* See Vol. I., Intro., p. xvii. f.386FIRMUS, SATURNINUS,
PROCULUS, AND BONOSUS

BY

FLAVIUS VOPISCUS OF SYRACUSE

I. The minor pretenders, I am well aware, have
either been wholly omitted by most of the writers or
else passed over briefly. For Suetonius Tranquillus,
a most accurate and truthful author, has said nothing
of Antonius l or Vindex, content with having touched
on them in passing, and Marius Maximus - treated of
Avidius in the time of Marcus and of Albinus and
Niger under Severus in no special books of their own
but merely joined them to the lives of others. Now
in regard to Suetonius we feel no wonder, for he was
naturally a lover of brevity. But what of Marius
Maximus, the wordiest man of all, who involved him-
self in pseudo-historical works ? Did he descend to
such accuracy of detail? But, on the other hand,
Trebellius Pollio, in writing of the emperors, both
good and bad, showed such industry and care that
he also included, though briefly and in a single book,
the thirty pretenders of the time of Valerian and
Gallienus and the emperors who lived shortly before

387FIRMUS, SATURNINUS, PROCULUS,

4fuere temporibus. quare nobis 1 quoque, etiamsi non
tanta 2 non tamen minima fuerit cura, ut, dictis Aure-
liano, Tacito et Floriano, Probo etiam, magno ac
singulari principe, cum dicendi essent Cams, Carinus
et Numerianus, de Saturnine, Bonoso et Proculo et
Firmo, qui sub Aureliano fuerat, non taceremus.

II. Scis enim, mi Basse, quanta nobis contentio
proxime fuerit cum amatore historiarum Marco
Fonteio, cum ille diceret Firmum, qui Aureliani
temporibus Aegyptum occupaverat, latrunculum
fuisse non principem, contra ego mecumque Rufius
Celsus et Ceionius lulianus et Fabius Sossianus con-
tenderent, dicentes ilium et purpura usum et percussa
moneta Augustum esse vocitatum, cum etiam nummos
eius Severus Archontius protulit, de Graecis autem
Aegyptiisque libris convicit ilium avroKparopa in

2edictis suis esse vocatum. et illi quidem adversum nos
contendenti haec sola ratio fuit, quod dicebat Aureli-
anum in edicto suo non scripsisse quod tyrannuin
occidisset, sed quod latrunculum quendam a re publica
removisset ; proiii Je 3 quasi digne tanti princeps
nominis debuerit tyrannum appellare hominem tene-
brarium, aut non semper latrones vocitaverint magni
principes eos quos invadentes purpuras necaverunt.

3ipse ego in Aureliani vita, priusquam de Firrno cuncta
cognosccrem, Firmum non inter purpuratos habui sed

1 nobis Edit. Princ. ; etiam P ; left as corrupt by Peter.
a non tanta ins. by Lenze and Thornell ; om. in P. *proinde
P, Z", Hobl ; perinde Peter.1 See note to Tyr. Trig., i. 1. 2 See Aur., xxxii., 2-3.

'Unknown; see note to Prob., i. 3.

4 All these are otherwise unknown, and, like the whole con-388AND BONOSUS I. 411. 3

or after them. 1 Wherefore we also, even though we
may show no such diligence as his, will yet make it
by no means our smallest care, after telling of Aurelian,
Tacitus and Florian, and Probus, too, that great and
peerless prince, and having further to tell of Carus,
Carinus and Numerian, to see to it that Saturninus
and Bonosus and Proculus and Firmus, who revolted
under Aurelian,^ be not passed over in silence.

II. For you know, my dear Bassus, 3 how great an
argument we had but recently with Marcus Fonteius,*
that lover of history, when he asserted that Firmus,
who had seized Egypt in the time of Aurelian, was
not an emperor but merely a brigand, while I, and
together with me Rufius Celsus and Ceionius Julianus
and Fabius Sossianus, argued against him, maintaining
that Firmus had both worn the purple and called
himself Augustus on the coins that he struck, and
Archontius Severus even brought out certain coins of
his and proved, moreover, from Greek and Egyptian
books that in his edicts he had called himself
emperor. Fonteius, on the other hand, in his con-
tention against us, had only the argument that
Aurelian wrote in one of his edicts, not that he had
slain a pretender, but that he had rid the state of a
brigand just as though a prince of such renown could
properly have called so obscure a fellow by the name
of pretender, or as though mighty emperors did not
always use the term of brigand in speaking of those
whom they slew when attempting to seize the purple 1
I myself, indeed, in my Life of Aurelian, 5 before I
learned the whole story of Firmus, thought of him,

versation and that reported in Aur., i. 1-8, probably fictitious.
No coins of Firmus are known ; see note to Tyr. Trig., xxvi. 3.
6 Aur., xxxii. 2.

389FIRMUS, SATURNINUS, PROCULUS,

quasi quendam latronem ; quod idcirco dixi ne quis
4 me oblitum aestiraaret mei. sed ne volumini, quod
brevissimum promisi, multa conectam, veniamus ad
Firmum.

III. Firmo patria Seleucia fuit, tametsi plerique
Graecorum alteram tradunt, ignari eo tempore ipso
tres fuisse Firmos, quorum unus praefectus A eg} pti,
alter dux limitis African! idemque pro consule, tertius
iste Zenobiae amicus ac socius, qui Alexandriam
Aegyptiorum incitatus furore pervasit, et quern Aure-
lianus solita virtutum suarum felicitate contrivit.

2 De huius divitiis multa dicuntur. nam et vitreis
quadraturis bitumine aliisque medicamentis insertis
domum instruxisse 1 perhibetur et tantum habuisse
de chartis ut publice saepe diceret exercitum se alere

3 posse papyro et glutine. idem et cum Blemmyis
societatem maximam tenuit et cum Saracenis. naves

4quoque ad Indos negotiatorias saepe misit. ipse
quoque dicitur habuisse duos dentes elephanti pedum
denum, e quibus Aurelianus sellam constituerat facere
additis aliis duobus, in qua luppiter aureus et gem-
matus sederet cum specie praetextae, ponendus in

1 instruxisse Ursinus, Peter ; introduxisse P, S.1 His revolt is attested by Zosimus, i. 61, 1, though without
mention of his name. The account given briefly in Aur.,
xxxii. 2-3 is more correct than this " vita," 1 ' for Firmus seems
to have made no claim to the imperial power (cf. c. v. 1), but
merely to have attempted (probably in the summer of 272) to
restore the supremacy of the Palmyrenes in Alevandria.
Aurelian, after destroying Palmyra, marched to Alexandria and
promptly quelled the revolt.

390AND BONOSUS II. 4111. 4

not as one who had worn the purple, but only as a
sort of brigand ; and this I have stated here that no
one may think that I am inconsistent. Lest I add too
much, however, to a book which I promised to make
very short, we shall now proceed to Firmus.

III. Now Firmus l was a native of Seleucia, 2 though
many of the Greeks write otherwise, not knowing that
at that same time there were three men called Firmus,
one of them prefect of Egypt, another commander of
the African frontier and also proconsul, 3 and the third
this friend and ally of Zenobia's, who, incited by the
madness of the Egyptians, seized Alexandria and was
crushed by Aurelian with the good fortune that was
wont to attend his valour.

Concerning the wealth of this last-named Firmus
much is related. For example, it is said that he fitted
his house with square panes of glass set in with pitch
and other such substances and that he owned so many
books that he used often to say in public that he could
support an army on the paper and glue. He kept up,
moreover,the closest relations with the Blemmyae 4 and
Saracens, and he often sent merchant-vessels to the
Indians also. He even owned, it is said, two elephant-
tusks, ten feet in length, to which Aurelian planned
to add two more and make of them a throne on which
he would place a statue of Jupiter, made of gold and
decked with jewels and clad in a sort of bordered

2 Which of the many cities of this name is meant is not
clear.

6 Neither of these is known ; an attempt has been made by
P. Meyer in Hermes, xxxiii., p. 268 f. to identify the latter with
the hero of this vita.

4 See note to Aur., xxxiii. 4 and Prob., xvii. 2 L

391FIRMUS, SATURNINUS, PROCULUS,

Templo Soils, Appenninis sortibus aditis, 1 quern
appellari voluerat lovem Consulem vel Consulentem.

5sed eosdem dentes postea Carinus mulieri cuidam
dono dedit, quae lectum ex iis fecisse narratur.
quam, 2 quia et nunc scitur et sciri apud posteros nihil

6proderit, taceo. ita donum Indicum, lovi Optimo
Maximo consecratum, per deterrimum principem et
ministerium libidinis factum videtur et 3 pretium.

IV. Fuit tamen Firmus statura ingenti, oculis foris
emiiientibus, capillo crispo, fronte vulnerata, vultu
nigriore, reliqua parte corporis candidus sed pilosus
atque hispidus, ita ut eum plerique Cyclopem voca-

2 rent, carne multa vescebatur, struthionem ad diem
comedisse fertur. vini non multum bibit, aquae
plurimum. mente firmissimus, nervis robustissimus,
ita ut Tritannum vinceret, cuius Varro meminit.

3 nam et incudem superpositam pectori constanter aliis
tundentibus pertulit, cum ipse reclinis ac resupinus
et curvatus in manus penderet potius quam iaceret.
fuit tamen ei coiitentio cum Aureliani ducibus ad

4 bibendum, si quando eum 4 temptare voluissent. nam
quidam Burburus nomine de numero vexillariorum,
notissimus potator, cum ad bibendum eundem pro-
vocasset, situlas duas plenas mero duxit et toto postea

1 aditis Ellis, Walter, Hohl ; additis P, 27; adductus Peter.
9 quam ins. by Haupt and Peter ; om. in P. *et om. in P.

4 eum 27 ; eius P.1 See Atir., xxxv. 3 and note.

2 Cf. Alex., iv. 6 and Claud., x. 4. No such Jupiter is
known.

3 The name of two famous strong men, father and son, the
former a gladiator, the latter a soJdier of Pompey's, whose

39%AND BONOSUS III. 5 IV. 4

toga, to be set up in the Temple of the Sun l ; and,
after asking advice of the oracle in the Apennines, 2
he purposed to call him Jupiter the Consul or the
Consulting. These tusks, however, were later pre-
sented by Carinus to a certain woman, who is said
to have made them into a couch ; her name, both
because it is known now and because future genera-
tions will have no profit from knowing it, I will leave
unmentioned. So under a most evil prince the gift
of the Indians, consecrated to Jupiter Best and
Greatest, seems to have become both the instrument
and the reward of lust.

IV. But as for Firmus himself, he was of huge
size, his eyes very prominent, his hair curly, his brow
scarred, his face rather swarthy, while the rest of his
body was white, though rough and covered with hair,
so that many called him a Cyclops. He would eat
great amounts of meat and he even, so it is said, con-
sumed an ostrich in a single day. He drank little
wine but very much water. He was most resolute
in spirit, and in sinews most strong, so that he sur-
passed even Tritannus, 3 of whom Varro makes
mention. For he would hold out resolutely when
an anvil was placed on his chest and men struck it,
while he, leaning backward face up, supporting his
weight on his hands, seemed to be suspended rather
than to be lying down. In drinking, moreover, he
would compete with Aurelian's generals whenever
they wished to test him. For example, when a
certain fellow named Burburus, one of the standard-
bearers and a notable drinker, challenged him to a
contest in drinking, he drained two buckets full of

muscles and feats of strength are described by Pliny (Nat.
Hist. , vii. 81) on the authority of Varro.

393FIRMUS, SATURNINUS, PROCULUS,

convivio sobrius fuit ; et cum ei Bui-bums diceret,
" Quare non faeces bibisti?" respondit ille, " Stulte,
terra non bibitur." levia persequimur, cum maiora
dicenda sint.

V. Hie ergo contra Aurelianum sumpsit imperium
ad defendendas partes quae supererant Zenobiae.
sed Aureliano de Thraciis redeunte superatus est.

2multi dicunt laqueo eum vitam finisse ; aliud edictis
suis ostendit Aurelianus 1 ; namque cum eum vicisset
tale edictum Romae proponi iussit :

3 "Amantissimo sui populo Romano Aurelianus
Augustus salutem dicit. Pacato undique gentium
toto qua late patet orbe terrarum, Firmum etiam
latronem Aegyptium, barbaricis motibus aestuantem
et feminei propudiireliquias colligentem, ne plurimum
loquar, fugavimus, obsedimus, cruciavimus et occidi-

4mus. nihil est, Romulei Quirites, quod timere possitis.
canon Aegypti, qui suspensus per latronem improbum

5 fuerat, integer veiiiet. sit vobis cum senatu coiicordia,
cum equestri ordine amicitia, cum praetorianis ad-
fectio. ego efficiam ne sit aliqua sollicitudo Romana.

6 vacate ludis, vacate circeiisibus. nos pubiicae neces-
sitates teneant, vos occupent voluptates. qua re
sanctissimi Quirites," et reliqua.

VI. Haec nos de Firmo cognovisse scire debuisti,

1 om. in P.
394AND BONOSUS V. l VI. 1

wine and yet remained sober throughout the whole
banquet ; and when Burburus asked, " Why did you
not drink up the dregs?" he replied, "You fool, one
does not drink earth." But we are narrating mere
trifles when we should be telling what is of greater
importance.

V. He, then, seized the imperial power in opposi-
tion to Aurelian with the purpose of defending the
remainder of Zenobia's party. Aurelian, however,
returning from Thrace defeated him. Many relate
that he put an end to his life by strangling, but
Aurelian himself in his proclamations says otherwise ;
for when he had conquered him he gave orders to
issue the following proclamation in Rome :

" From Aurelian Augustus to his most devoted
Roman people, greeting. We have established peace
everywhere throughout the whole world in its widest
extent, and also Firmus, that brigand in Egypt, who
rose in revolt with barbarians and gathered together
the remaining adherents of a shameless woman not
to speak at too great length we have routed and
seized and tortured and slain. There is nothing now,
fellow-citizens, sons of Romulus, which you need fear.
The grain-supply from Egypt, which has been inter-
rupted by that evil brigand, will now arrive undimin-
ished. Do you only maintain harmony with the
senate, friendship with the equestrian order, and
good will toward the praetorian guard. I will see to
it that there is no anxiety in Rome. Do you devote
your leisure to games and to races in the circus. Let
me be concerned with the needs of the state, and do
you busy yourselves with your pleasures. Wherefore,
most revered fellow- citizens," and so forth.

VI. This is what you should know that we have

395FIRMUS, SATURNINUS, PROCULUS,

2sed digna memoratu. nam ea quae de illo Aurelius
Festivus, libertus Aureliani, singillatim rettulit si vis
cognoscere, eundem oportet legas, maxime cum dicat
Firmum eundem inter crocodillos, unctum crocodil-
lorum adipibus, natasse et elephantum rexisse et
hippopotamo sedisse et sedentem ingentibus struthi-

3 onibus vectum esse et quasi volitasse. sed haec scire
quid prodest ? cum et Livius et Sallustius taceant

4 res leves de iis quorum vitas l arripuerunt. non enim
scimus quales mulos Clodius habuerit aut mulas Titus
Annius Milo, aut utrum Tusco equo sederit Catilina
an Sardo, vel quali in 2 chlamyde Pompeius usus fuerit

5 purpura. quare finem de Firmo faciemus venientes ad
Saturninum, qui contra Probum imperium sibimet in
orientis partibus vindicavit.

VII. Saturninus oriundo fuit Gallus, ex gente

hominum inquietissima et avida semper vel faciendi

2principis vel imperii. huic inter ceteros duces, quod

vere summus vir esse 3 certe videretur, Aurelianus

1 uitas Cod. Chigianus, Hohl; uita P; uitam Salm., Peter.
2 in ins. by Klein and Hohl ; om. in P and by Peter. s uerisset
P ; uir esset Peter, Hohl.1 Nothing is known of him or of any work by him.

2 P. Clodius Pulcher, the tribune of 58 B.C., who was instru-
mental in bringing about the banishment of Cicero. He was
killed in 52 B.C. in a brawl with his enemy, T. Annius Milo,
who was then defended by Cicero, in the speech pro Milone.

8 Tulius Saturninus Augustus, according to a coin issued by
him in Egypt ; see Rev. Numlsm., xiv. (1896), p. 133 f. The
account of Zosinius (i. (36 1), which is probably more correct
than this vita, represents him as a Moor by birth (cf. c. x. 4), and
relates that he was a friend of Probus' and was appointed by

396AND BONOSUS VI. 2 VII. 2

found out concerning Firmus, all, however, that is
worthy of mention. For as to what Aurelius Festivus, 1
Aurelian'sfreedman,hasreportedabouthimindetail,if
you wish to learn it, you should read him yourself, most
of all the passage which tells how this same Firmus
went swimming among the crocodiles when rubbed
with crocodiles' fat, how he drove an elephant and
mounted a hippopotamus and rode about sitting upon
huge ostriches, so that he seemed to be flying. But
what avails it to know all this, especially as both Livy
and Sallust are silent in regard to trivial matters con-
cerning those men on whose biographies they have
laid hold? For instance, we do not know of what
breed were the mules of Clodius " 2 or the she-mules of
Titus Annius Milo, or whether the horse that Catiline
rode was a Tuscan or a Sardinian, or what kind of
purple Pompey used for his cloak. Therefore we
will make an end of Firmus and pass on to Satur-
ninus, who seized the imperial power in the regions of
the East in opposition to Probus.

VII. Saturninus 3 was a Gaul by birth, one of a
nation that is ever most restless and always desirous
of creating either an emperor or an empire. 4 To this
man, above all the other generals, because it seemed
certain that he was truly the greatest, Aurelian had

him governor of Syria. He seems to have been declared em-
peror at Antioch (cf. c. ix. 2-3), and, while he was recognised in
Egypt, as the coin bearing his name shows, there is no reason to
connect that country with his revolt ; his attempt to rule is cor-
rectly enough described in Pro6., xviii. 4 as orientis imperium
arnpnerot. The order of events in Zosimus places the revolt
early in Probus' reign. If it was crushed by Probus in person,
this must have been in 280, when Probus was in the East.
Cf. Tyr. Trig., iii. 7.

397FIRMUS, SATURNINUS, PROCULUS,

limitis orientalis ducatum dedit, sapienter praecipiens

3ne umquam Aegyptum videret. cogitabat enim,

quantum videmus, vir prudentissimus Gallorum na-

turam et verebatur ne, si perturbidam civitatem

vidisset, quo eum natura ducebat, eo societate quoque

4hominum duceretur. sunt enim Aegyptii, ut satis

nosti, viri l ventosi, furibundi, iactantes, iniuriosi, atque

adeo vani, liberi, novarum rerum usque ad cantilenas

publicas cupientes, versificatores, epigrammatarii,

5 mathematici, haruspices, medici. nam in eis 2 Chris-
tiani, Samaritae, et quibus praesentia semper tempora

6 cum enormi libertate displiceant. ac ne quis mihi
Aegyptiorum irascatur et meum esse credat quod in
litteras rettuli, Hadriani epistulam ponam ex libris
Phlegontis liberti eius proditam, ex qua penitus
Aegyptiorum vita detegitur :

VIII. " Hadrianus Augustus Serviano consuli salu-
tem. Aegyptum, quam mihi laudabas, Serviane caris-
sime, totam didici levem, pendulam et ad omnia famae

2 momenta volitantem. illic 3 qui Serapem colunt Chris-
tiani sunt, et devoti sunt Serapi qui se Christi episco-

3pos dicunt. nemo illic archisynagogus ludaeorum,
nemo Samarites, nemo Christianorum presbyter non

4 mathematicus, non haruspex, non aliptes. ipse ille
patriarcha cum Aegyptum venerit, ab aliis Serapidem

1 uiri 2, editors ; uenti P ; inuenti Walter, Hohl. 2 in eis
Petschenig, Hohl ; eis P ; sunt Peter. 3 illic Cas ; ilia P ;

illi E.1 See note to Tyr. Trig., xxii. 10.

8 A similar characterisation is given in Tyr. Trig., xxii. 1-2.

8 See Hadr., xvi. 1 ; Sev. t xx. 1.398AND BONOSUS VII. 3 VIII. 4

given the command of the Eastern frontier, wisely
charging him never to visit Egypt. 1 For, as we see,
this far-sighted man was well acquainted with the
Gallic character and feared that if Saturninus visited
this turbulent land he might be drawn by association
with the inhabitants to a course toward which he was
by nature inclined. For the Egyptians, as you know
well enough, are puffed up, madmen, 2 boastful, doers
of injury, and, in fact, liars and without restraint,
always craving something new, even in their popular
songs, writers of verse, makers of epigrams, astro-
logers, soothsayers, quacksalvers. Among them, in-
deed, are Christians and Samaritans and those who
are always ill-pleased with the present, though en-
joying unbounded liberty. But, lest any Egyptian
be angry with me, thinking that what I have set
forth in writing is solely my own, I will cite one of
Hadrian's letters, taken from the works of his freed-
man Phlegon, 3 which fully reveals the character of
the Egyptians.

VIII. From Hadrian Augustus to Servianus 4 the
consul, greeting. The land of Egypt, the praises of
which you have been recounting to me, my dear
Servianus, I have found to be wholly light-minded,
unstable, and blown about by every breath of rumour.
There those who worship Serapis are, in fact, Chris-
tians, and those who call themselves bishops of Christ
are, in fact, devotees of Serapis. There is no chief
of the Jewish synagogue, no Samaritan, no Christian
presbyter, who is not an astrologer, a soothsayer, or
an aiiointer. Even the Patriarch himself, when he
comes to Egypt, is forced by some to worship Serapis,

4 Hadrian's brother-in-law (see Eadr.,i. 2) whom Hadrian
compelled to commit suicide in 136 ; see Hadr., xv. 8 ; xxiii. 8.

399F1RMUS, SATURNINUS, PROCULUS,

Sadorare, ab aliis cogitur Christum, genus hominum
seditiosissimum, vanissimum, iniuriosissimum ; civitas
opulenta, dives, fecunda, in qua nemo vivat otiosus.

6 alii vitrum conflant, aliis charta conficitur, omnes certeOnline LibraryGrolier ClubThe Scriptores historiae augustae with an English translation (Volume 3) → online text (page 27 of 42)