Indiana. General Assembly.

Documentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) online

. (page 40 of 53)
Online LibraryIndiana. General AssemblyDocumentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) → online text (page 40 of 53)
Font size
QR-code for this ebook


oq co o — si
ic Licu:n
TO*rrtr;^:it - 05iinc i-'


CO — — l — — SI rl rl — — i-
1 s


l~ -* S» — — .-c — C
1 ~1
- CO O CO - CO — > T — IS - CD O C


CO


_- ■ o
o
n


o • o
co


o


CO • i-O
CN
rH
1 N

~ '.~
CO


1 *"


co J*, -r 7) co co co co co


CO SI C*
1 si
oc - o i- . ■- »; o o
CO


CO


--7-T-


—7-
o

c
CO
. o co .


CO


CO
1 °
• cio si •


CO


co ■-
co co


so O O O


co


CO O O w
1


OC CO


o n .- o
1 IO


c-
SJ
',• r-


r


.-o,


CM
r


or.ifl^^'-'cs^^nTLTiflts
I 3


~


1 «-


TP — CO SI


XOl ~ CI SI Ol CI u-
1 CO
1 ^
T. ■■£ o oo io — to ■* >n co co US CO ~


•r -v p w - c -T- — -r S3 n:'-*ff
CO
t-»f jian:icicn x i- -■ si
r, ~ o n r- u: n « ™ - - - n
-r -r o c r - - 1 r: x -r x c. - is i-
: n -» -r r. oi v ?m et n r. n ■ -


-


r


.* -1


o z
J


.3
3
5 £


oS|g


-


■<
c


aOU6.0S2n20!5;&?


*"


cm


c


*«■OC


C


9
crH

P
O

o

o

PQO
P

O

o

p
o

Ph

o

pq

id

d

iz:

o
SlO-O
"■"-"I


"* 1


CC' — oo s
SI O) CO I»
-r CO o CO


,


• 00 CO •


-r


• CO CO •

1 • : :

• o >.o •
• Or- •
XQ C1IO
it at/ o fn
-


T


CM CO (- St
co -r i> co


CO


■ o


• CO
o


• =
o 1
° i'


* ^ -


• CN


■ : l^ll


j CO CO CO CO


CO i

II
Ci _ O CO
1 SI t^ CO t-


o


CTI
-r st -r oj


r;


.
O C: O O


SJ


1- o o o


Ci


CN
1 :
i :

| GO CC


-


CI


CO


!^ . .".


CO


s o oo


in •


IS 1.0 -1- X
CO — CO SI
l-
CO ;


co -r en t^


"■
X


««Oh
<M — CO -.


00


"C» SI O CO


1


3
o


4

Hi


o g 6e_a


t-^S - "


c


b42^CO


■<!•


I.502P

O
O

H
g

O

o

CO

d
52;•00018 IIS!
o; ops uo gmjgj| | _■ 1~ ■"»• CI CI IQ — «iPub ooeS no 3U1AB,!■jgqtntij; aioq^»H O ^ CI IH I- <~ o lc- ^ j- ».-c

>- n lc « i- o (. r. 3 . ■ r ic£1 "-PC

i~ "CI ^r ci ^ c r; ci « ci c< ih
i oneoopeontc

' ^L1CCiC«TCL10< ~~
£■ S « C 51 5( H l> e

ci ■— ■>! e-. ci ij ci re r-.•69[Bj\r | 'SweceTCrtwo•691Cai8,!j•S9[B K•S9lBOI.")j£•eoptm^»r.rt'ccir,^tc-•JB9A 9111
SllUnp 9DUBp•q^muowiui.ijdnj jMiommoolsl;•U^!HX C< C Lt L- L.~ —•siooqjs jo
9 P Bi3puB-0K! I uow mo^p^sn o =t « - <s cV■glOtJISlfX JO J91|Uln y | £ » »OB9[J«l

cj o x , cc iijj; » 2 S~ir £ !? 2•PJB9.(IB « _ .
ij U ft 2c£ CI * T c CQ re i.C f I X
ci ci — — cc n — ci " i-T?; paB C JO I £, — £ ci i- c: c 2 x. « ct -r -r ix-9q U9apnqo•jsquin.v: I S ■? C c" £ S 5 J £ S = ,t g I £
9]oii w I «oe«acops«eu»*o«a5«»'*« x

c !

s
j< :


• .3
I


SJ :
• = J.


5 :


u<_ :


' r


m ■ 3


•bJjUsumox jo laqmnjj \ " ups-om: (- x c: O — C"-'503P

O
U

o

PSc

S s


i - S
X 11


to cm i-t e» a
co o eq «o ■»

co co o> co t

-r — to -r -r


to 1 |
° 1

2 = - o

(~ UO tO LO

i o — t


3 U0 3 3

— -( — •■;
o n (- l«
"0« cm


C. to X -7' X


to
2


3 ^ r_ e «

x- o to -*

i-i X


CO to C« P! M

— Ol — CI M

54 CO 3* co co


i~


i o •
3 •

to •

« 1


• P.
•Ci


©

CO

IT


(H •


:~ |"


:S


_:


1
. o
• 3


3

o


II


; :


■ gig


o io|
• 3 IC

■ o 3°

•Ol 1 >N


1
:* P
. O I to

■ X X
;n Ui


=


O TO O 1 i
,Hi 1 OJ -*

j; coT- go f co

Oi -r o — 3

) CI -* CO CO T


5-0

205
450
574

2520


1


|
o :

I
■ ci r


. T W?5i o a) x c n ;i ;i ii h i s) a
o >o CO LO to tooi o> io •

i- to CO iO

o

o

o

od

dg c: ac iO x ',o ( - x i * o ~. l~ d x

oi r. o o x -j c. o ci - t c n h

p-,„-,^, _-, _ M _ ^ £( _ 5 *

T. n -;* *o r ~r -:» — ■ o s» as — c» w;

o « n c. a r< x x cr. -h ;-iot-
cq c« c* n c: o* r; s« im c-* r* ■* m enm xrH ',3

X I? O X MTO rt X

oi-icrr.xsfaO l*3 © O O - O C O
W*3 C* O Q Q ■ If * \fi 0_

O O l-; W O 9 l* Lfl io■ o

oQHr.wonoL'irir.^ii

IH ^ rn C* M (-H• otoa9(^H^ar*ootOi>OO'Jirtni- ** VD u- *^ -o C *0
ri rH i-l « tj| i^cffS fH »H rH «-< ^1* 1-): 12co co co o> r: co co co co o i qjco

co co c. 3 a o o o to c; o« co o

03«03-ClCihOI'i-'-0

0003"0-I , -Tl^(-t0 3 — -r
1 - CO -' x to = OH- -T CO CO X T
0» to 0* 0< to to O r-l 0* ~* CO to "I• CO 3
■ CO UOI- X tO 3 to 3 T CO T 3 (- X 0*

"t0'-3 0»TVOC0O > 't0t-tO3
0< 0' 01 -i CO -> -' CO 7' 01 -I CO 0<hi"" ■ ih • c* o» . i-i -oieoIT O to (- «0 3 CO T CO it -3 T COtOtO(^COOXC'UOCO-^3r-3
r"Hl.-ilT3 3 ,.niiX X
— CO C-( CI CI 01 CO i-i IH i-i C< Ot -<• i-oxonnoTs.• oi-t»oxcinii«^iiort~ co -^ i— to ■
I- 3 X to to iS2t? 5 S l '2"2 ttIcon "'

OOCOJltOi-CO-*3t - TXTM~
COCOCOOI'C'COiTCOCIi-lCOCOCX'fl"; o?CBca

1[1-
o o w o —■S S 2* o « "I §1 ,3 3 g 3? sg:3ci■ « o c n n x n c» :i ^ n o ^ *

lOnno'jcjoxcDXCJi" -)H;ioM-,xoir>n £

«C<«r.;<C<:<r-.r< r-l r, — C< ^iMWCOVrtO^XOiOrKNCli.':o <—. c-t c^ «504S

a

-*—

c
o
UA*

©

V)ISla?

sH

o
o

CD
02o0001$
•ssoi

pUB OOfiS UO SuI.CbJ•Jaquinu ajoqM.•}unouiB
aioii.w^ n r. « n •» c * rt r -S3!— ft 5 co _

Hp rl " r-ii-ir^i- n c-; a co c. ri o co cic< cs n li ii L-r.c.:ii'*or;?(

nnr-i-nr^i-i-twnr-nnciX r-> C. W "* O

v V i» n r- C

tt IC 51 C 1- LI
X -T ft — '-C CT .
CI 1-1 CO C~ -T•eiioj | S001$ "O•jbd,C 6UH pappc satuniOA•JB9A aqj Suunp AJiuq
-t'l am jo ino aastw "sio^•jCjtuqn in Roiunjoy^■jnaX aqi
uiqiiM pejoaje
898001] [ooqoy•sniBAco o ■* os t li co x

X w BD 1* X X C( CO

hsu't-CCICO
Ol X i - O x CO -r i—
i-i li -r co -r CO irj• Li CI • CIUi <~ Li L- U}

i-i c< c< d

ci eo a lo w k a e. ic « c. c
■-oci
1- —Ct LI LI 11 Li© o x c. c- ci © ci r- i~ x c c» oi-^ X LI O C OS CO i-* ( - 11 X O Ui X

i-H-ncCI-01Cr.Mr.Clr.
T-innr-OIMlMCI-nriolTIn

© tsjaqiuiifj | "•sqjuom ui sjooqosjo qi3ua'[•uoijBonpa
joj papuadxa lunoiuyco CO

© e~
5 ©

CI T•tfaiBUiaj•saiB[\j•saiBiuoj•Sfqn WCO ©
CO uo•S01BUI0J
•681BIM•ssibuiojI•sajBn•1^!H•JE8.( aqi
duunp gouup
-uailB uisndnj !. UOU uuooOpBJ* {HIE -OSJ 'UOUIUIOO I•t)2iH© e ©
(~ — ©

X '.I -.-
CO T 1.1© CI 1-

© 1-1CI w © r- CO LO ©

Hi-ci-ono

CI CI-l^CI-i-
UO Ol CI CI CI CO U01 c e c v:

c c c o o

l~ —1 Tfl © ©

„ CI ■- — rtCD O (O O O O
CQ © to O O O

01 — I" LI ri c'
CI CI ^ CI -I CI. r* r^ rr CIsr.fiDcii-oi- 1- CI O CO ffl o

i- l» i-^ X — CO CO

C< i-i CI CI CI CO COC.tfiOTl^'g}jjj}«ig jo jaqoinjj
saiBiuaj•sjBeX

XC pus c jo

eaSr. am uoaAii

-aq uajpnqo•saiBj^r•jaquinjlsoonflicajideioiiixiM


IS


t co :o c. x -i- co x oe — x o i - ro

'^ (^ 1.0 CO -^ id X X < - *T C 11 J. — i -


1 =x

uo

1 -1i— co c* -f — -^ ci i-o **i i - x -h a-, uo o

■'OQCIBTf.

CI Si Hrl i-l iodKdWCC.cia.TTxni'X'-i ii ri :i r~. ii i~ -^ l. _.

co co co co ci co i-i *r co ci ci co ■•BcIiqsuj\ox jo Jaquin^ |<CttOU5Sl-;oSKh?0 'n.ei n ti io id i^ * ff- o h ci r. f i^505rttoof>Hoj|H'oa}Qg . .
CO II

B


k- — -. i - c /_ c-. i. ce ce x ■ ■

m ie ~. o ~r i - i - i-^ ce x r* . .

H^HS CO rt r-l CI rt r-< . .
ce .

s 1

ce" !


284
903
274
1555
401
307
178
222
461
268
254'» : x.ceoito.."^^«ii

HO • i-l C". -J< • • • '■ t- '• '.

ce l~ . i- x ^r . . . .i» . .
Si


O • • O O 1-5 • • - • O • •

in . . in in ci • • > • in • •


BOI n«3« . ...in. ■
CI . CI C« .... C| . .


t~ O X lO JL -f O i-O -r CI T « «
CM

ce

CI
oc-Ki^c^i'ocf • in • .
n;r:r. :n-;r. «o .ci . .
rtncir.nnnsin • ^ • •
ce
-til

8


....0...O..O-

....©•• -5 ' -o •

... .o •••©•-© ■

.... in ... o . . o .

. . . . X • • • -.3 . . O •1"


ce ci re ce re -i re re — ce e> '■ —
ce


! 055550135500 . g
cox^r^Lorocococicoco • m
in

X

ce
;0 • •

. in ;;••••• • • • •
1
m

CI


;;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

:::::::::::::
O • • G 00.0

1/5 •• to •

^f • • x co s ■
1 ce

j.

•0


a> • z; c; c n 'o •

L'S >OOi-OS)3IOOO • CO
1 O • CT- L« -* LO LO I.O O O O ■ O

1 co • i-> ci c« s# ci ci co co - -r
1 c
ce

1 cl


:"::::::::::;
ce


^


1-1 : ':" : : °* : • e**-"-"
ce

c-.


t '• ci 1-1 xi t» ~r *r m m -v r-i ce ih


• i ■ ■ i ! ! ■ i ! ! ! !
X


■* • m ■* — i ci ci x . t-

l~ • T X "C: IQHp. O 'O X • LC i

1-1 ; ci re re ci -^ 1-1 ci ci -co
i

1 r
1"
: '-' ::::;::::; :
IO |OICtlt|.OVOl>l.1M3iH


IS


ieeTi-.Eff.i^-»ct-coi-i(;ir-r

*•* to .' ce i - >e — — - c* — ~? -~~ -1 ~-


w

ue

ce
o t - ce - » 1 - 1 - 1.0 — t to ce ce er -i- c

i-f 1 - to -^ x f re c 1 t-e t- c


S 1 ■*
MS


ce x -r ie c> — ce i.e to m i- ce re ce -r
ce to r. r. r. -r n c - ic ce to ■— to r 1
ci ci ci ie ce ci to ci i" ci x ih c


' 1 §

1 to


Town of Charlostown.
Town of Jeffersonville.
Town of Port Fulton..

TVi.vn nf Illi^.j


1
)

; 1

>

<
nd«TU:3('XCflC'-C*V1


•a


1


iiP
O

o
oo

f JIXI'T. «C

ci co i- to in m tz


55


CIX

a i
il-


144
314
613

308
226
220
507
151
305
333


ls

I.


OCtf- 1~ O CO -Ti (^ CI

occeo — oceo-oo

Clfl'^rtrt-JCITIC
57 on

178 00
534 00

84 00


o o
o o

£: "9

^ re


o
o

CI
o

O |

'x
CO 1
• in 'in

• CI •


O L-5


o
m


m ue in
1-1 c<


LC —


..e


i- c. ecwconi-s i to

to ue ci c: — 1- ce ci 1 -

•-. — . ^ rtS ^ ci ci


C. 1^ <m I- X

^ O ( - O l-C
CI rt CI " -H


CI

CO
cl
ce


ue
f
,


ce ce ce ce ce ce ce


ce
|
300 00
190 (0
275 00
425 CO
1(5 00
325 00
295 50


o
o

CI

ce


>?
1 i^

1 Ci

c
1 c


1
1
o

0>
o

CI


c
1 ~


O c ir

§S2


20.00
20.00
21.00
20.00


X

\
~
CIm
m ce ci t- ci m ce


■<»<


■ w


Ohi-OI

co i- m o S3

i-i ce


e>

CI


Ol
51


i/


in tr cu- 2no «


~


is


in to x i^ • in x


t3>^


IS
i [; ce er. — m — ci i- ci t;

ClflCIXTf X3H-
•- CI i-1 — i-i CI — I CI c


1 C!

-
CO
95
179
204
'230
107
203
295
133
253
348


to

CI
192
332
493
411
312
344
577
240
405
G04


o
ce

o

-r
C


<

'I


<

-


"i


t


j


> c

.a


!

pc

t

c
■/


L :


i


« B

C

, fr-


J

!


it


1 c


j ^


« w


: «


> i-


■x


>a


^


:506&2
■8<


fc
P


*


O


5;


CJ


hi


&


^


O«


t— ig d•0001 %

W\ OQgU0 3ulAT!JpilB 001$ UO SUIABJ•Jaqmi)^ sioqjWS m
|2

» a —

S « 2•jnnonii!
<M°iIM.O1.CLOOCCOT1OXOC• cii-iiirtOrinnffleiin'r^OTTCJHCci ■* 1-1 ci 01onioo:ioi-n«ioto
CO UC CO co co CI CI CO CO ci ci CI000000000
000000000

OffitCCCInOOICI•001s "o: '." m o o o o
1 ci ciL^r.^T•ju8j( siqi pappB samnxoA•ju^a m\% Juiiijnp Aaiuq
-iq jo ?no uajtrc't 6auinio^•.(jBjqi^ ui S8UU110A•JBaX eqi
uuni.» papaaa
sasnoq jouqag•8tii« Aifloajiiciiflini
c< i-c ni-iocr"000

t- 00-.
c-. -r ci
i-» o ?1uittci mi- too t~i-<coOOOCOOOOOOl^l-OCI

« :i«ir.a,c ira n ^ ci 3

"OtCICOCOCOtcOttOOOOO CI TTOTinTO

"fo — ci n n ci « n n n n•jaquin^jsqiuoui uieiootpsjo qiSuaq „•no]jB0i\pj{
no) pepuacixa tuiioaiy•saicaiajisinBcmoci o iKinno o c o c o o o o c o : o o
0000000000000

5 c o ft» o ^ n t n l* i< o o

CO LO CO t - T X O CI
" CO CD CI•saiBiv•saiBiuoj•831B}\JOOOOOCOCOOTOTOO
OOOOOCOCOCOOX TOO

TOOUCOTCOTTCOTOO

ci c* ci ci ^ ci ci ci ci ci ci ci co•saiBtuaj•S91BK•sajBtnajO -saiB W

UB9.C aqj 'iS'H

Suunp aotiBp

-nonBut siidnj . noramoo(£0^!OtD1 , h^tO'J , l»X"1 IO « O 'J3 O)•fc'iooqas jo
apiiiS puB -ojij•uouioiojtC'ChOBfll-TIIl^l-In•giauisifi jojaqiunjijoif^ONni-sKCf^ttn in•WB9A

IS pnB c jo

saSn eqi naaAij

-eq najpnqo■saiBuiaj•sa[Bj\[•jaqiunjj

a|oq,\\UO T f^ O T 1- T l/C CI t- CO C

r. icciotGiOinio^Ci!

CI CO CI CI CI rtnCC-"!"tn I n> o o o [~CIHC CO T T CI t~ O T I- C
O CO O O CI CI CI O CI t XI
« I- T CO O CI CO CO lO CI CO I£


•sdpqsiiAiox jo jaquin{j : rt «*• "* •***■ »«g hi ci ci507P

C

o
p

o

CO

6-i- — — c CI — Ci 15

j — x ct -r -r -j- ct l j
1 <o


1
150, 95
470 310
199J 132
301 191
319J 239
272; 194
217 171
306 j 189


1 CI

ire


*»«
ct
c?


242 66

027 82
179 45
184 57
310 23
190 37
86 38
195 42
Ci

to

cf


~ ire ire ire ire

ire ire -.1 -i.-T- -i
! x ire ire
c. to ire 01 rre ere .re re

t to t~ ci -r -?> C". -r


1 "


;;!!:!!:
ct ere x ire 1-
"Ci — 1 ere ret ci ,1 rre

— rre « ere ci ere ci ere


ire
ct


00 . .0 . .0
! O - . • • O

! t ire • • • •

to ci . . i~ . .ire

ire . . ci . . ere

: •" : :
c.

'.;


"Ci • -ere ■ -ere


1


re rre ci ere ere C' rre
1 ^
ci


133 00
(RIO (10
200 00
360 00
525 00
350 00
280 00
i

-r
Ct


::::;::

20.00 10.00

25.00

20. 00 1

20. 00! 20. 00
19.33

20.00
5
ire

1 ere
I ere


1


1-1 . . CI . . .
1 n


i— x ire ire c x ire
•T
84
481
190
285
312
263
189
1 £
0C


:::::::


ci x ire too x ure
1?


**■ to ire ire 0-. —. ire . -


1 O

1-


to — to c 1 f ~ r-

OOHQ LC c. to x a

CI i-l n CI — r- 1-1
1


1 to

13


; x 1- ere c x re to x tr.

ci t to ire 1 - -r c

rICNiHCN Ct Cli- Ct

"" ~r x oVi— ci -t ro i- c
t- ci ire ci -r -r rre x

1 ""rci-rure^rre-f-i-


1 *

ct
1 •*

2

1 ere


Whiskv Rim


_=
c

c

a

s

i

c

s

e
E-


" ret ere •* Lre to t- xH

P
O
O

02

H
1— 1

>
AO! ire c. -r ere t- — < •
| ao t ct -r Lre to ci 10 ire •


m

Lre


(- re -r : - ire ~> re ci ■
10 — 1 jh 1- lc ere ci ct 1-1 .
ere >-i 1— n »-i ct 1-1 1-1 ct ere .
"ere
ire


ci rre to to 1 - i - ct ^ ci .
ire 1^ to to re -0 ct ct r* .

io ct -» ct ct ere i-i ct ere to .


397 23
317 67
337 84
319 26

80 00


CI


ire ro : lire ure •

ct w ire -# ct •
00190 •!!''!!
i-^Ct ct

re c 1- re ct c c. to^ct ".
l> x to ei ei ire -r 1-1 x ct

ere t-i *-» ,-i .-I ere •


"56


318

332


■* co t- . to x to . 1 r~
to ct c» • ci to . to

•~ ere ere ■ ere 1-1 ere • ct
• 1 CI


ererreereereerectcrecrecirre .


00
ct


1 00

© ct

x •*

I~- CIC O •

t~ ire ire ire •

to — < 1^ to ire «

Ct CI CI T — to •


0;


-»■
01


CI


to •
to •

ct •


too •

• • - • • lf3 O .

ox'

CI


to


toot:

CO O t£

r-toe

ci ei -


ei to ci ci • 10
ct to ct to . ct

CI " -h LC ci O rt • «

e> -.1 -.1 -.' it :> ei • 1 ci


■* •


• • • • ;Hrt . 1 CO


X —


ere-i'Lrei-iioereo . icre
1— . —


01-

lOr-l


ci — 1 ere to ct • 1 to

' - ,c1'°^^g : 3

• 1 CI


Ct f


i-t • 1 in


ct t ere lc ire t^ ct to ^ • 1 x
T 1 h . In

©rPLreorccM - fcirreto ito
ire ci i~ to to ci t~ to -r x ct ire

■tf rH nntt r-,rtCt"0
1 CI

n 1- c to -»■ — ere x to -r i c.

2 f ere ere x to — -r ere 1

i* "-I " ret ci ct ci rH ere ri rre

1 ct j

« Ttl C. C. C X 1- C Ct C 1 LC

ct to ^^ to e» ire ei to ct to to 1
x ci ci ere ere Lre " ri< ci to ci ere


3 I Klmoi-R


::::::: m

c

: \ '.'..'. '.&

'. ' ' ' A '. a A

■ : i is :5^

c - ; ; 5 . :»:,„

J c ^ -M • ~ c

l -'H ° m = "= rj ^

ESDicc>>?eH

*«SI-I3CC


:

:

1

HID. J.— 37508■"O
0/

.s

"■+3

o
O5-
O
&
R1
^o
o
o
JU


>


&Q


H


&


£


■-5:


p


8C


O


S


O


_c
bi


£


♦>


«


c


o


«J


m


53


P3


<K


«1


1


po

E-h

So•ooo L$

oi 00';* no SoiXttd•ssaj
pun 00?$ uo Suiabj•aaqinnx oi ol I.V\"5 m:3~•junouic
810 q ; w_ ci re

Cff i^ rt ■ <S 'ff
cc to iff . c* r-

i-l 51 •* • Iff r-x c. ■ to ■_- 7*CI C". CI

■ «xc

. nh CO

. to t ct

• ps i-i•suoj |001$ "O• -.; —

• iff Lfff— x :ff C. c. to to CI to " iff ~ iff C~.

auaX sun PSPP" saoiniOA ( °SSSSSS§SrtM t ~«^S•JBaA - am Suunp .{jEjq
•n aq i jo in o na^m -si qa.OBjqii m -siOA Sc.p!h§ \ i^lSSI j | j•jBa.( aqt
inqiiA\ paj.jaaa
sasnoq jooipg•an'^A•jaqwnjj■sqiuocp uispDoqosjo qjjsua'i■uoii^atipa
joj papuadxa nitiomyco = c:c;-oc:(-oo:c;c;c;

O O 5 O — = "ff CI Iff O X c

o iff iff o t- o -j ->• <- c p: iff

ci -r eg re * - iff -* *r cff to cff tc

i^IltGiRTOCIr-l-CIIre ff) rt
o re iff
a o i~

. _ O Iff Iff

i t rt C « - -~. r- C•sa[Bj\[. O I o

; O I O

• CI c!a; ©
bod*

£ s•saiBuiajCO to .CO

O to 'CO•o o ■ o c c c> Cff • • r-1o o o to d o oO to — X O ~ = :
co i— o t S cc e :I CIICi^Ci"- Q C. CO — iff CO — rH CC
I ffl CI ff! C OC^CM M "I C I r ^ CI CI CI C» I CI•sa[i3Mi-l >H .HC! ■rtOntl ■ r-li-l Pi Iff C> T P! to IS i-i — ' ■* Cff Cff CI C!•jBaA' aqi
SatJiip aauBp
■ uan^ at sndtij•suioqos jo
apuj3 puB -ojj•q2!Ho o iff iff iff iff x o cc • v C 3 - 9

n^iIIITTn r\ 1-ni-CH-IIC. Crt • C. "t Tf iff iff

nouluioy nnncir.nwH •nei^nr.UOU1U10QCI eff Lff CC iff CC i' X CI Pi ^ Cff « CI•sioijisiq jo jaqiunjj•sjpaX

To P"" S JO

saSu aqi uaaMj

-aq uajpuqo•jaquitifj
aioqAA•sdiqsimox jo jaqtunNioioo'fi.'Ji'a • w rfi • v « n h | jh— Ci to l; rc g M 1; -r 1_- x Sj — -r O I O

'~ t; 5; S ci ci « i~ S iff ci ri "" ci ■* moVr^« iff ■;= rc"-r c^ — r; i^ -^~Ci i~ g
SnSnnS t- ^ff pj i ■* to ci -r ci


3 = &s So-s fc SPSS 3 3 o-— ci cc "*r iff to i' x c; p H ci cc ■509X CI t- -r en i- i- si — ii

CI «,DK-i3nnfln
j CI i-l CI -5" II CC CI t-i CI CI
2
->•
c


O -r -r "; i r. ■ - - /. — -

oiooeiosci5)i~« in

" CI CI "K CI 01 CC CI
ec
ec

CI


mOnONOIt-Oinn
•— tc © IQOnOHQ X
X


'. v. 3 * -O l.n . T* ^ en .
Ci-T^CIO <HHQ •

53 tH to r-l tO •' — I- CI •

osova • to m © .
cor.r.M ■ = t =-. .
;

SI
X


-O cr ic CC CO • m i.n O •
IS m 71 lit Ifl • '.< '.i -I •
'-" 1' 1^ m -■; • '-" ■" ° ■


!


o-anoeni-i m - to .- •

© X CC X — CC i- IC CI •

rH ec — . ci "-1 ci i-i -»• •


• in

■ o

1 CI


x ec • • in ^ CO CO 1- .
cc co • • ci co co ci to •

en ec • • ec cc cc en si •


• 1 -.'


III!


: : : :~ n '■ -


en en '• en en ?■


en i en '


_ s ■ c;

i ° = : =
r- m -L-S
oo .o
-»■ c. • re


CO -c •

— CO -CI •

1 ; 3 • -, 1 1

— '- : — :
ec

O !

X

B


: : : :
! i i : :o •. • ■


to • • ec •
to • . o ■

— 1 • ■ L-5 •
gtll


Oi-I • ■

= en • •
in w • •

CI CI • •


to ec . o •
to ec ■ o •

2» "j ; © ;


■ 1 © 1 |


: |


: : : :
i
c» '• j m ci


: lo


oo<* • •


X •» '■ X C(


'• Is


:


ma ■ ■
eci : :


en © • I •

ec in • • •


j


-3


:


cr. -r ■ ■


- — •—.-»■


- i ;:


Cl-Ji . .


— - ■ co -r


rt 1 3


cr. tec -c -r r
co ■— re co c?


— ~ x non x | en


cr c x x -c ■- c ;i x c •» ;i 1 cr. !

C * C f 'CC C i — i r to cc - C to to -^

en •— co en co co -r si co si "


en en x -r co — en — © c i en en co
■-o .1 to x i- i- x lAr^ionH in
•■;•*■

■ ■ • • 3

; ; ; ; -2 _

• '• • a • ~

.| - -5 1 = ;

«S X X > H t-


j j

1 i

n
•ji

o — !

- a I

* eS

^ ]
e- 1


— i c< en "»> li-


ot^xaese'


en

O
O

m

H

PO:
L i~
: : :


- -T -
© 1


fenecci • ci ■» r- — -f t lc


x
«


,- ,„ ,„ ,- : L „ ,_ L _ L _ „, ,_ L . _
c» — c< — • C CI Cl CI .' -.' i.
"i-.iT;ii ec ec to t- X m •
i-ecmes • x c» -o . t~ s> • •
" CI f-i CI • CI CI • i-^ CI • •


-
-■
-.


"::::: : rt : : : rtrH


-
-


ec ci ec en en c c» -ec ec ec ec ci •


-.1


L-: c w x e". c • >: — — •


X


X ci -r _. m — •- -. — x •
cnirs>ien-Tcicnm^i->-rec •


-*


...:„..::..::


en


:::::::::::::

_-~ — _ — r _ .. ,_ _


to


ec ec x c> ci — ci t~ • x • t- •
ec — — — — LCwececeCi-ec •
x x ec m i~ ec x cc x ec cc i^ •
encnxeci— "i-." '• — < -m ■


CI


ie. oo co c t» ■* o •- n r: i» r. •


_
b-


""


x cc x ec "i -r • c — ■ in - O • ci •
ci ^i ci en •—. ci ec en *- " • -* •


en
i-oeoccoi-nvxti •


C".


C - iCOTOXT"TXCr-

— o c ec si ci ci — ec ~ ~ en <-.


CI


hONdQlOOOG -^ CI
>-i 01 i-i CI CI — r- r-* r-i i-i CI CI —


Si


en en i~ i-i m oil- x m x to m en


ec


x r-i cr. m i-i t t en — — si x -
i-i en i— ci ci — ci >m i-i ri si si i-i


si


•* X OS ■* t~ ■* © X : W X tO X X
JD
: c3-?=c"si :


^S
utler
onco

rank
icksn

icli in

taffoi
roy..

nion

own


^


SC&.SnZj;xa;r5Jh

'-cifn'^intoi-x©e;— (M>-


Online LibraryIndiana. General AssemblyDocumentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) → online text (page 40 of 53)