Indiana. General Assembly.

Documentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) online

. (page 43 of 53)
Online LibraryIndiana. General AssemblyDocumentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) → online text (page 43 of 53)
Font size
QR-code for this ebook


: : : : : ^


93


oe...
reek
n. .. .

on.. .
War
a a .


C*
Tippecan
Turkey C
Van Bure
Wayne...

Town of


j;


t

z


. f

t:


c

z


S


c
c


5


tD
1 'c■sdiqsuMOj, jo jaqtunji ',•icico'^'iotoi-ocaioi— dco-rioT527' CO O


■JT.lfl^iCOCI


"*


*Clr-i— (NOKN.11KN .


C


■o -


"TKrti- -?;OfflT .
v « ^ ci n n n ei ci 01 n •


ec


o


. O .© ©
• o • o o


• © . © . .


c


f-t


'IB •00 1-


• TH ■ T ■ >


• Cn .SDt


. t». . in . •


e-i
• O -CO


.c


• m .mo


.to . in • •
1
1 1 w
• m • ci • •
© 1


> :' x 3 n *


© © © = .
I ^


en


i :


. . . . c


. t~. . -* .
:
:

i
• rl • -n ;


m


|| :©


I "^


con • en


■ ec ro © •


en


<=>


- © 3 •


• © • © •


©


*_,


SI CI so •


i t-


oioco .


:

1 :


CC Cl rl •


: °* : cl :


i -


:

! °


o a o © ■-


. . .© .


CO-CC
at


1 ci


o.nxot


• • • m ■


-
_


• © cn © •


o


n en o o o


• © cn © •
1-


ao ct ac o Ln


■Ol^lfl ■


©


■••


r-< CI f-1 C( C
at


-


:


-


en '•TpCO^ • IB


| | ci m i-i


Ct


IB


CnCl <H |ci


'• -* m -» i—


©
ci


i :
. in © i~ . i


r


m •
■ onn • |
ci ;


CJ H il iH •


:=<-=< : 1


1.0


„ :


. . . . ct


: : : :~ I


; 00 ©


t-LOCOCO


■ ■* i~ t^ r-i 1


l~ © t- © X


!


»-i ->1> en X ©


c« — ci c< cn


C © C". © —
Cl ^-i " Ct CI


r "" r ""'


m


— ci ci en ib |
Ct^rttlO


H """ H 1


i-


co re -r ic i. 1


en n


TCIrlf T


CC Cl CI Ct i-i


cc
'.'.'.'. IB

: '. '. '. 5
. • . . to
•a •
• :-o =j


c : s c :

x ;■=■ •
g 3 % £ =
O


So


USOiJ


§*£>£
| r-,Cl

^rioct*


X © O r-1 iH

H

O
Od

Sgi


■5 © ci in Ln l
ifLO CO C H n u- Ifl lO CI


©
<*
CJ^mmi^^cn-r-^ —


© x ci en Ln r- i-h o i~ ©


lo en ir in © © co x © ©
cs

Cl
i^ en ^i ^- x en in ci x en


MftOt*npsCQOiiO
1* © in >c x c x lo - c


r. o i-i si i-i n ^i cur ot


©
en
© © in -in * in • © ©


m o ci • ct • ci ■ « in
Cl CI CI 71 CI CI CI CI CI CI
x©x©TjHcncixi^^-© C! _j
X


-1 -n — n^


<*
..©..©.


_
o


Cl


■■:
<M
:" : :« :


Ln
en
■ ©en


t 1 . f; l,i i.-. i". i J ;


en
o © ©


o © © © © ©o - en


i-h © ec -r t- x


i-i nnjln


in
©

m
' ' ' '
© — en


o o o


C C ' o © ■_ X


ct

ic


- 3: r. C: ^. Tci — — en i-


© © .


© • © - © en


c © .


© . — cr.


© ci


© ■ ir x m eo
•- en •


Cl • Cl — Cl Cl


Cl|
ncnen


ii r- ci — en ci


r-
m r-i '.


n '. IB — T Cl


©


! c "
en
— ib en


c en ©


n^-


1-1
"
: : : 1


©co en


C» — 1 - Cl t- ■* 1


m

en
© in iji


-r -r — .— . x i l


X


ci © i-i en jt-^i i~ ci ci ci
"
— X n © 00 i- © i~ Ln ©


©
x © -if ci i-^ i-c t © in ©
Z
101 - V C '" ^ O Ol C i-l
en en ci ci r- -n -j. ci ci —


ci
a ;


M


:i
a '


' ^ ^


o I


6 o J :


= ^2


5
a 2 ~->

•3 = U = — •- T. "> J =


l-


i-i ci en ■* un © (- x © ©

528H

P

O

o

H
PS
O

<dCO

d

r3

1


000' IS

0) OOGS "" i!UIA»d


11


C t^ X


1— in^-T-rccm-ctot"'*©


'
•ssai
pnB OOGS no 3UIAEJ


IO 09 O l~ l - m O BJ«l-fil-ti3tR
r^ C» i-H in 1-1


5: 1

cc


in
cc
•jaqcunsj aioq^v


114
198
192
158
163
105
229
15
313
228
121
151
118
152
107
1041
276
3»1
S~ a

"2 2

s .2"o

X t,


•^nnouiK


coilTOCftC'. . to cc cc ci -r x . c: to
ziOdrinooo iionoon • x to

1— O Ifl iH ~ LC LC .rtOOr.r-n • t- — '

Xt-cr.KL';-T >OTOCO« • to in
r.:iorj^ © • c in « w ^ w • x
•enn i I © • in 3 © • CO ■ L1 « O • © m • ■ O

•Hod I 10 'Cioo ■ w • ci ii i-i • m <-> • ■ m
H-21 J


'00l$ u nnooooo • m i~ t in x ■ © m

I ClCltJfnC) CI -nwi-nCI . Ift ©«
•JBa.Csiqi pappessinnjoA | - i; ="• * <= ° 2 g; £ 2 x ^ l ~ 2 ° ■ ■-Yl jo ino iia^Bi sauinp^A | : :


0.-f...O...|T

m • ^ - • • • • • m

-fi . t^ • • • -r • • •

CI 1 PC
1 ~ '
•AjBJqii uisamniOA 2 :


"■tr.r.cnr.o -^ct • • ■
ic 7' r: 1 - 'O -o • to t to • ' •

SI n n r. II n r, .^,,-rt • • •


p
•jbo.C aqi
sasuoq [ooqoy


•aniBA S :


.■0.0

. .0 -o : - °

•■=•=

• •O'O C5

• • I- • to CI

'. '. '. ••••••••• «5


•jaqmnjl | " :


: :« :-:::::::: :-


«,
•sqiuoui uisiooqas jo qj^uaq


M '•


... «i» . .

km -ec*M • • -«cc« • • m


'C

re

cc
JOj


■tioiiBDiipa
papuadxa lunoiuy


— .


cti-C:ic-i" • • : 1 ~ to • •
mWOnOUKO • |CSJ£ • .0

nicr.if x • • c; c-. x • • -*
i- 1- to m to x ci . . en . »fc.
in ci cc i-« "T i' • • m ci in • • x


X

to

1-

•0

0.

T
k

ana

IS

a
<d 2

£.1
> —
<
•sapsma^


': ': ': ':!::':::: :
'sa[B[V


g

s
=
5•saictuaj
© ■

© ■


. •
| |


coo • • • • ■ • = 1

to ^ • ■ • .COO • ■ w CI

to 3) • • • ' c ." • ■ m ! m

1— ••••r-ClrH..C>' —
I .

•sajBn I - :

I ci


•0 re
to r-. ■

ih m '■

CI :l •


enoto . . .coc ■ .to

m O to • • • O O O ; ; to

x lc to • • • lc ~ m • • ih
ci ci ci • • • ci r-. ci • ■ T


1 V

1 ~l
a>

a

<D

H


d


5


sajBiuaj :
•saiBj^


c


a

■saiBtua^j


n


cn •


f 51 ^rt I t ^ [^ f. '. '. '.


5
•saicj^


-r


-V -1"


H^rrti? I Icoi-ito ' 'lc•jboX aqi
Suunp aounp
-aw* ui siidnj


•l2iH


:::::::::::"


-
•[lOUUUOQ


en

CC


re ic

CC *'

CI i-l


ocn • • • — c-. in • ■ i~

*?* O T . • • CI C. Ct • -X

r-ien • • cc •— m • ■ en


ei
cc

■ c

CI
■sjooqag jo
apBiS pin: -ojj


•i3ih 1 :
•uoiu ,)


en


• ^r to m to 1-1 • ■ • 00 1> • ■ m 1 w

:- : : :« : : |»
■sjoijisiq jo iaquinvj


to


'l~»OKl-n0iC • tO X 1- • ■ 1-1


IS
•SJB8X

top"" Gjo

sbSb aqi U39M1

-aq uaapiiqo


•saiBraaj


x 1-0 - i cm~ f~ t- ».n © t~ c 1 1-< m -t* to

O T "1 CI CC "O iH CI i-l 'O T ri C> T tO 1IC —


1 '-0
1 cc
■sap^iv


112
148
139
131
146

73
216

38
261
216
12G
151
130
197
178
G23
433

3318
•jaqainjj
aioq,v\


~ X "t* x ec m -0 m :*: cc ■-< ci ci 0. re \ ~rp
i-i x — lc ( - -l- cc -0 i - f. t - ; L'tTTi-rt 1 ~

C» C! S> CI CI >-i T -3- CC C! CI CI rt CC CI X CC
ui

a,

s

cc
! 1

:3 1


: : tii

• - c..

: = C-
}— O ;
JOOC


Wills

City of Laporte
•S(


jqsaMOx


jo aaqran^


MC


1 CC TT u


c to i' x ~. cc — 1 c» cc -r l~ ci a>

529O to -f to - 'il-53— i~ — *r -r — x -r x= co — i- x - i— -r —

— - 71 ;C X t~ X Cl X

ti :i r. f r^ m -] = m5soc o o o o 3
I"- CO — — to CO CO Cl t—

-i uo <a m « irocia
lo x co co o -i — loci -' i> -) >- ■" • -.' <-.
= = • LO Ifl ui lo lo lo
r. i. i - - r". i - CO = _

= T CO = 01 CO Cl 01 LO

rHn^r.r-.r^nnH LOlo CO . lo x x T -r -r

ci3i • oi = — — co co

CO CO • CO CM CI 01 CO COCO • CO c- CO ', < CO CO CO

=; . = = = = = = =

= .=======

-r • = no t- = = = x"

ci •oii-—-; = = toto . to to = -o = = CO

SO • — = = «3 = — CO

CO i^ — HrtSflOO

-i • Cl 01 01 0» 0' 01 01•= io lo -r => to to>■= = = = = = =

■ -T iO LO LO LO = i-O

■ oi ~r 0< co co lo co_:::::: : w :


"


o • "O t^ o eo o *^> «


8


ooooo^coso^jso


8


^ „ rjt — L -^ u ~/j t- ifl

Vf - 7. T J) X 'O ~


1-

Si


X r. r. -r -c - r: -. \ft


CO

9

Cl


i- — ~. ■:* — -~ :r. r*. ->
-l i- t r^ — — . — -o i-


XS a S o -g >

c = :r


EH

P
O
O

o

co.

h— I
P
<t1GO
6— II CO T LO tO 1- X OS

X c


LO to


IH 01 01


H
X


"


r.ii - rt_i.»c.O(-c


>-i 01 i-l — CI r^ n — Cl 01 —
Cl
o
co io ci " lo ci co ci -r •* ci ci :
TT


• o = = oo = oo . .
•O CO •
• CO X 01 t= T 01 CO LO • •


• lo ~r io = ci co x -r . •


-T


• LO = O ■ L0 O = • • •


• CN L0 LO • C€ LO O • • •


. . — ,- .
• LO LO O t- L0 LO O LO • •
.0 •
s


iO = IO = = = = lo LO = =


LO O = . .


-


-r


1- LO ~ 1 ? 1 L0 T ( - *?■ CO O i-


1- — L0 — — "T LO LO w — = = Q LO ■ •


" nn ; ;


L0

ci
o


= =•=••••=>••


_ O . LO • ■ • . O • .


'-
: : : : :


'•
01 01 Cl CO 01 CO Ci 01 Cl CO CO


• LO — — CO


01
■«r i


= -r = lo = lo = -r l - lo =


■ Oniro


-r co ci i- co ci i-i lo to lo
CO= lo to to CO —


o -.i to to x -r o _ l- co lo
•'


ci -r — i — co lo = lo -f co to
ol


Cl C! Cl Cl C) Cl 01 C< Cl ~l Cl

: i i 1 i i : : : ■ :


• CO Cl CO CO


o r> LO r^ — f LO f H Ct (-


• ■»!■ L0 C> Cl


as!
- 1 - 1 — - -< f — LO
!T. '


•— C 10 L0 IO X T Ol X O 1 -


TMr-l L0 — tli-t-TR
CO


o i. lo r-tiTi:*r-r.i'


• ^r lo - —


I-
oxec^ioi- ctcootciuotOLO^i-i


co


r-l IH rl
5


01 t— -h X — CO = LO Ct 1-


Cl


CODl-O-OOCI-O-C-


CO
' T LO to 1 - X CO T — . — =.
Cl CO 11 Cl —


ct


:
is


u


c o
• • : o : 2 : =<an
'2 • g^o ■£■-.<-


2 lo n- Oio^ ri


so3 o o— v-^,3 r - —


= 2 - s >

OBSCO


-


OQ t> P> E-i Eh
— - 1 CO T . t = c - X =• = —


0i CO -r ci lo

530"3o
O


Qe-O

^o
o

55


g 6

S'0001 §
0} OOC uo KiiiXbjO — BCtC S* « t»puc OOL'S uo ^ut \T!^f | »"««O — i.- PS

-M CI C*. PC■Jaqtun\; aioq _\^ 55


x m c ■ c. ci o c. t c' o
•lanoniB | -I-;"- c -' ~ ~" m t-' d


OOtS u I £ = £«£.•iva.i eiqi pappu samnpDA | ? 2 £ S i § 1 1 1

■jco.C aq; 3uunp XjBjq I §
-17 jo jno aa>|Ei s9uinpj A | Sj•C-iBjqiq in BaiunpDy•JB9.C am
niq]i,« p9}33J3
sgsnoq psoqog•an|n A s§•jaqninM |-r s = o
ci cc lc - 1
re r: re c*:• " CIC '.psqjuoui m g[ooqosjo qi^uo-}c~. ?: e~. c~. z*.•Honwonpg i.-v~cJd

joj popuadxa juuciu y | £.' i^ °. £ g£ 5•S8IBUI8J•BOIBK•SOIBUI8J- 6a[BJ\7•Bajnuiaj•soiujv-•B8JBUI3JC( rt • rl lO•S8[BJ^•JB8A aqi

Suunp ooaup

-U9HB u; sjidnj•uouiuio.j•spjoqos jo 'H^iH I

9 P ej3 P ub ox: •nomaioo |ci •.= c-. c c.© ■ L-

ci :•s;oiJ}sin jo J9quin\[ | « - -• g S 2 S ~ ~ '~

i-r. cox -x js ~ a•SJB9.C

XoPUB? JO

S9Sb 9qi 1199 AVJ

-aq uojpuqo•jaquinsj
aioq.w• :i t t r. t r; r, ■•; ^x ^r T- c£ c i6sfc.^'£i_?^?55«.5 > E-•sdiqsuAiox jo jaquinij ] |H (ir.-vio'Ji'X**^531' Ci^^^XOCOifl .


to


onoion^rtt* •
'" 1
m


1 OlCCCl-t l^ t


I r- 01 i-i
/-


oiineiMrti-icn-i'i ;


CI
o
©


c en c< in t~- i-i o m o •
ncir.x^ci'je;^
en'


O • • © m • C lfl


m ■ ■ m G< • m CI


-i — ci '-. ci ci ci ci ci •
n^rretoo^rto •
>- CI ■— — i ,1 i-i -l H •


-1
■ EO^ • •— © .WW •
CI


©©TLndCXXC

-


©.©■©■


5


o


o


X)
LC 1


■*


CI


CI
P5


rt


1-1
: |«


-
C'j i 1 . ; J . .' '.'. i j ;■. '.'. v J

71
s


©


© © — © _
©


o
O 00 O O G


W


CI CI cc ^ c


CI 1


ce


c


■'
■ P |


© = ©


o o


o ^o e* ih


Ci o


- =


*


CI


eionir


3IDSOC
CI |


© — CI 00 ODOHO -^

X
• en
en


!


Mil" 5


en '■ i-l


CI i-i


ceo
en


o x i- o m o n o t


US


en


CC en i-i CI cc c

CI


x x x o t~ © i— i- a


- 1


©


OOOOOSI-OOl-I


l~
O X CI X CI re LC I- IT


m


■-
W — en -T i C © X m


i ci en ci ci — i^ ^ ci c


i-i


CI


— © - 1 i.c — -, II C i - J


<n


en


o


c
Dh
n
Bilgl


o
fSgfSj,


tot


c


c


co^>-cc.~ = ^.
E-i


c


c


■<»


L'

t>


or.


-


©»

H

O
O


d

© c» c


tr~


o t x en
CC CI © CI X


in en a —


IT


i-i n i-i


— ■— CI i-i
o l ^ c :i


O CI CI ©
Ol 71 V H


O
CI
• fHBU!
• -r -r -. i -
© en ©
l~ c»


X


■ o ■ © ©
• if •win
- m in
• © in in m
■ CI i-i CI C!
CI CI
ono*iH


I-I I-I >H


©
© m © i -


«"rl«


CI Gl CC i-l


in


~ ~ v. © —


Stotsi-


i-i Gl i- CI "


CI CI T CI


-


• © . . ©


. . © .
. © .


©


• en • ■ ©
• in • • m
■ © •


c


* ^ '


CO


■ CI • -en
:"~


l ~


-, ■ _. en en en
- re •


en


© © © © —
c o ©


©


© m in m ©'


IT.
■ c
• © •


©


en
• en •

• © .


©
© © © © ©
©cm


en


© I* X i-i f -


-


en ci ■—


r ;


"
hi


m


OR^HH
ci a c<


m

CI


• © ■
• m •


m
f


x © m ci ci
1-1 1-1
m ;


c
i* -1 :


"


ennriH
ci t ci


s
~:


OLCTJiOV^MCMIO


ec


m


x x •- m LC
x m — —
HHHH


■- i— en i-i


:-:


X C. 1- CC >-i
© CI -J*


c-.


I- 1 TH >-l l-<


n i-i en rn


m


ONRXIO
:- in en us
en« ci ci i-i


en cc © ci


©

CI
r i-


«> o
i "


<2
•^ C — — r.


01 —
c


C5SGCJS-;


553, M
1 H 5


en ■* m ©


i- oc


05

532H

P

O

o<do

H


0001 S
°J 00C$ uo jSuiiTSj


ci cc t -.o c> co l'
— « m C Ifl l~ cc
3 ii if C» (^

S5 & i - x O"


X


•ssaj
pan OOSS no Suiabj


i- i-i c* c. co ~ 3 ■-? -3 i* ni *— ci -r


3
X

C(


•jaqumjj aioi^vv


— CI O Li in X CI (- X tt 1- C. — T

— = c-. .1 -> i 3 — i '-2 i— T 1.1 3
cm ci co — o< oi co en at ci -* en en cc


«

CO

IO

u-

1-C

Cn

if

CI


o - u

|2 o

J °

i!l.O

£<2f


•junouiB
aioqAA


• . t- O CO h-


o


CO • -rH

-r • • d i
m . . co

if . . o


•IlOd


• ■ o • m .

• -CI -CI ■


o
1-


. . . o
. . • m
•0019 «0


• I in in o oo


IT!


-1 • -CI
•acaX su[j pappra saumiOA


WODHM-nlf


n CO r^ n ni n


CO

CO
X


•jua.t an.} Buunp AJBjq
-lq jo ino ua>p!j samnpi^


• o o . o . . .
. ira io • -r ■ • •

•en c» ;ih ; ; ;


-i ■ .11

c< ■ • if

• • CO


CO


■AJT!jq! r [ in samuio^v


3 ~- H" 3 X' ci 3 f-

3 — n (^ O — 1 1 1.1

HrlF-rtrtr-felM


it: en • c*

C C! ; to


X

c<


•Jtia.C aqi
atq-jT av pajoaja
sasnou, iooqos


•anp3 A


. . . O ■ •

. . . <S ■ ■
•jaqninj;


:::-::


1^


•Bi)}Uotu uispjouosjo m^uaq


c* • ^C* <?* c* ri co c


en en en en


ci


•uoii^aupa
joj papuadxa }unouiy


-co . - w t- i- o c ■ - -r c o

• CO iHuOOhC^OOIMCS

• C* • CO ri cc ^ O C^ OQ t- 1- 1-


CI
X

3


Average compensa-
tion per month.


X


•sap3iuaj


•saicj\[a

c

£
o
o


•68p2Uiaj


• CO • • CO .

• CO • -co •

:s : Jd i


• O CI o • -

• 53 O O .53

: — ci vi '■ n

■ CI t-< n -CI


X
3

3


•sap? i\[


22.47

18.80
23.10
25.59
21.00
23.80
26.00
18.47
21.66
22.32
'J5.II0
22.50
24.51


CO

ci

C!


o
ei

•D

o

d


£


•6op3uiaj


s


■saiBn


g

o

o


•Bap:uiaj


• C> ■ • lH '•


; i-i PS CI rH |


3


•s8jbj\j


jcoci'Ncou'jfno •


X


•jusX aqi
Suunp aounp
-uajjc in ejidnj


•nSiH


•UOUilllOO


- ~r x '1 — — o x »i-i- . -r

— x ',icxtt':cr.iM' • -r

COr-.cl"^-Clf-lT-C(CO - ^


CO


•s|oouos jo


f -n^iH


apvj3 puu -ovj


'U0UIU1O3


soo-oni-ooioi> .ho


1 ci
1


•spujsia jo loqiuu^


ooi-ooi-c:iji-fco


1 ^


•Bjca.C

X5pan e jo

sa3c 3l|l usbm;

-eq uajppqo


•saiBtua^


c* i^: i^ i~ ci ^h ci -^ gc c< t^ c* cs «

Sinn nncillnnncicic


5 Ki

1 i^
CI


•sap^K


xnoicom-rRninoca

O|^nnn-|:l0|nnn(;|(; ls


) 1 to

! S

1 CO


•jequinkj

a IOl|AA


C '~ - O iC "' 7~. i~ " — "i^i".'"
M-CtO-T /. - 1 -^ 13 -f CI i-i (^ C

f ti ci n ci n o m r. r. o o t-j


1 I 3

1 in


TOWNSHIPS.


lnm.i-ar.il


>» _

id


Tn»i, r.f Poi-n
> 3

)
sdiqsuA\o t


J joaaqmn^


-cmvuiot-


00 c


3 i— o en 3


a533m h t- »: a c c> m —• x o» ifl o

— CO 00 CO 1- I- CO X CO I- CO X CO


SI

z


co x lo si ■— o io co io o lo x m

O CO X LO >o CO CO i - i LO h C-i *~
CO

■ s


01

si lo i - si c > co - r. ( - -r - o i_

.CO SI CO — Cc CO S i LO — 1 - — -O 1 -
if i-i CO CO CI SI " CO SI SI T CO LO

1
lOl • CO 1" i-i — 1 . IO LO 3 01 1- CO

<i . ci ci i-i *^* • -f if i- o o o
1-
1f

LO

j?


942

154
792
693
453

783

475
735
1002
792
531


lO • lo o co co • CS CO O LO O LO
ji.O • LS LO "O • LO LO LO CI is CI
irt • o >o LO LO • O IO IO 'O O CO
JCI . i-l Ol CI CI • Ot Ct 01 CI Ol
'COUOCOl^XCIHCOCOLOCOCCO
LO CO "~ CO — - If IO 1 Cl LO IO ~f
01

Cl

1~


CO

Cl
• • CO si
i .-ccr-)- . .OHOconrtio

• rH r-t rl . . CO O — O Si SI SI
■ n CI CI • • CI i-ii-i CO CI CO
X

X

X


. . . o . . . o o
. . .o ■ • • o co


CO


d

CO

01

if


. • • LO • • • -1" d

. . . Cl . . . X lO
. . . -en . . . oo io
• • • CO ■ • ■


CO


-to '.
• CO 01 LO SI • CO CO CO


CO - -" CO
Cl

ot


■ O O CO CO . o . o
• o o co o . ;; • o


— 3

O O CO
5

ci

CO
CO


■ nndo • o • r-'

! ■ Ct CO O CO ■ if -SI

• CI CI i-l if -i-l -co


= CO SI

1 - -f CO
LO 11 Cl


I • • O O • • O CO

• • O O • • O CO
CO1.0

-1


j ■ • C! Ot • ■ Ct C»
si


Si


. O O • O ■ CO CO
CO

1 'si


• lo o • d • LO 11


IO
- 1


H


\ ' CO Ol ' X -HCOLO


-3" "J" Cl
'■;
. o o a> if . C< • o
. t- >-S LO LO ■ o -co

i-i CO • rl • CN


Cl 01 1-

X — CO
CO 01 Hi


1 w

CO

CO

1 0!
1 ■ CO U0 n X • 01 Cl lo LO X if CO — 1 r?


i - cs co — k co ci ci i- in x x co i-i 1 si

1 rt 1 „


3J rt C O I- o w :fo-ooo
— " co co co -r i - co i* i - -f x i^ en x

|CO rtrt5M <?* *-< n Cl i-i CO


10

t-~

CO
SI


x co uo to t r-. t- co co on x co r: x

M f— Ct CI i-i Wnn CI Ct CO


1.

-.
— .

Cl


0* CO X ~ Ci O CO O Ci CO CO '- T CO 1 CO
o. * X » '* ' - CO O CO - 0 -" C 1 - t - X

i- h ;j t -r r. - >o co :i io rr t- 1-1
1 \fi


a «■< c a 60 m 2 ?

CD -

s •

la


. CD

; >

: 11 :

:5S :

.11 *•


iClCOifLOCOt~XCl


s


n 0;


CO COP
O
O

O
OoCi »o X 1-1 Cl CO CO Cl -*• 01 01 LO

^t ■n- c: ifl 10 ■"< cu^ r. t


ot

LO


ClClr-'SHC:rf'~ii^C*< - COCi

ci ~t co co '.; x c c:itx


CO
O".

CO

ll

SI
CO


279
206
540
307
292
111
294
207
295
201
227
•!58


nftl • . 1- Cl -OO .

co is • • ic" • -r lo •
co -* d • • co co • ci d •

CO LO i^ . . LO CO .C3ri .
ti 1-1 CO • . ^1 CO . Cl
cs

co
CO


O IO ■ • • O ■ ■ O LO •
LO Cl • • • U0 ■ • LO Cl •
LO O O • • LO t~ • IO . •

ci — h . . 01 • ct ■ •
1- LO CO X CO i— CO 1- CO LO X Cl

CO Cl t - T 1.0 -7- ( ~ CO 10 1- -t O


lj


1- CO CO CO • CO SI CO CO 10 — is
Cl si . O Cl LO 1— CO — LO

C1LOOH T.LCS CO l-ln


r

CO

■0
0.

-.1


CO O CO CO ■ 01 01 LO CO CO -ci* IO
S 1 CO CO n ■ . CO CO :_ 1-1 CO

CO — CO 01 • n CO — CO n Cl i -


. • 00.

• ; O • • • • • CO CO •

• ■ d ^ ^ •

• ■ Cl C LO ■

. . SI . . . . . Cl IT" •
d
If

CO


. ;rH . . ; . .nif •


r-


co 01 co co —1 -r co si -* • ci
1-

co


00 .0

iiOCCOOOOO -CO
is* Cl CO -1- IO CM- CO Cl -co

ci ci si si -r -r cs co . 10

CO Cl X CO 11 00 [~ • -ct"
CO

d

00
CO


• .0 • ■ . ■

• • LO lOOO . . •

• .oo ■ ci x d • " • -X


1 °


0000 • .000 .
0000 . • 1.0 •

ci d d ci • • si d lo '• co

Cl 01 Cl Ol • • Cl 11 01 • Cl


1 r "

1 si


• • t~ • 01 01 if '■ '• i 1-1
CO


CO LO l^. f '■ '• 01 i-i J^ '• i-


CO


i-ClO0tu0L0XC0Cl .X

If 1- 1 - O CO CO CSC if -I • —
Ot H LO CO -d" if • CO
CO


t-

Sl


IfllOHVIMOHSr-l- -X


1


osmoifxifcoifi^eocio I


1-


croiOi-iClioOtcOifXClO
O CS X X -1 CO cc -> C» -

Cl — CO ih 01 Ol 11 SI 11 Cl 1-


J

1


X

•0


IO Cl IO 1- Cl t- X CO O -" Cl -f
1" LO CO 1.0 Si i.S CIS-? SI X

ciH-rcici ct h ct h 01 c


CO

11"

LO


h C» O Ot i-c Ot O Ot if Cl ■* if I

IO X C 1 CO 1 - S 1 CO — CO SI O CO
-f Ol JJ -T -cf H If Cl T Cl LO CO


I


Salt CreekEh


-H 01 CO -Cf LO CO I- X Ol O H S!534H

P
O
O

o

H
55

Oto
OTax Payers.


000" I $
01 OOSS uo ^uiabj


CI


CO ~

X X
©

©

Ol


•ssaj
pnu 00S$ "0 SuiXbj


e co ci to rt © ci x co — ■ © .

C> ~. 71 X 01 iO CO ~ X HO CO .
«Mtlt-niH-"a.r-H .


CO

o
©

CI


•jaquinjj oioq^.


i- i- ci ci to rt -f ci © i-i Si .
x © co — ci oi x ci © t to .Online LibraryIndiana. General AssemblyDocumentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) → online text (page 43 of 53)