Indiana. General Assembly.

Documentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) online

. (page 45 of 53)
Online LibraryIndiana. General AssemblyDocumentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) → online text (page 45 of 53)
Font size
QR-code for this ebook


c*|


"=


X © p- L'


i-i cn ci " ci ci


ex
=.©....


© . © .

© . © .
© • Xj ■
"


c< • <?« •


: :


^


i-


"•
© m ec ©
o


c in m' l-


_,.,.-.


■pr in m en r


•p>" ©i-. ©o


CI • 1
,- ■


• © ©


• ci m


p-. • i- «


i~ ■


c> •


CI


-' © w. -


© © 1- © c


T © X CI


© cn
c


M Ci -


CI CI Ci T Cl


ci en


m i-r
— \ c» —


C< '■


Gt


© _ X -9
x ci ci en


•*> '•


X |


....


— ^
— en ec c;


TcT -


p-^ Ln "^" p-

C(
m © ci ** ©


- -
loenosc


cn 1
en '


X X CI X


L -s |


i-' cn ci c


-.


ci *r en en ci ©


en


X X X c


-


© W CC 7. CC CI T-
cn © t -


•i" -^ i
\'q


:
O

6u


c


a «

- U


c
e

6

c


• a
-"3


'• c

5 ^


;
— c . a ce cs o jz *


c


CO"!


£Z$Z$ZZ§.
- ci en -


■neMcaOH


,542O

o

:*'. ao

T— oOEi


X

a
H


•0001$
<n 00S$ «o ^ntXijji


£
C O T O X
i~ S> L- CS i?


IT


cs w
— in


00


•S98|

pue 005$ uo Suiabj


c X c. X = f 7. -i ft i-O
m s< c» oi c« « ih ct t i-i


§1


•jaqiunj; atoqja.


xH 1 nc-'r i' * r. x
■r«<r«!ROCiciCM


to

-r

■*

i


Tax assessed

for building

school houses.


•junotuv

8[0qM.


. i~ •«> .nii-xoto
■ to (O .i-i"t»itHi

• tO CS ' r- x N •— o cs

. to « .e-oirp:^

- CS L-5 . cs -T 1-1 C*S M to


m

OS I

m
to
«
•ooxS- "o | ::::::::::


•JBal stqj papps seranio^


rs to o to x to rs rs -t c.

CS to OS T T ?~. CS" ~' X C)


0Q

O
•jb»^ ©m Suunp .(jBiq l gj §:§:::§: :
-tl jo ino tiaj|Bi sauinjoA 1 "*' C1 '•% '• '• • to '• '•


•o
-


•faBiqrj ui saiunjOA


Trcsocicsmoxoo*


CS

-i


•jna.C aqj

UlqjIA PD1D3J3

sasnoq looqos


•en^A


O •
O •

o •
o .
e* ;
o o . o .
o o ■ 5 •

o o • o •
S c . i-i •
x m • cs •


§1
o
•jaqumftf |


" :
to i-l • ■* • \ o>


•sqj.ui ui siooqos jo qj^uoq 1 ^. -*-+•-**

1 -^ c-» ~* cs C: — ci rs *>s •
lOOCOOCSeOO •

"UOl}T73 I -n -r c: e-s w to o -r x •

-npa jo.i papnadxa lunotuy £ ft ?to£%cl ^8 :


o ,

CS

o
ir


g.g


.a


•sonstuaj
is


•sait^j
4> <*

Mb

2 2

<


a
a
S
5
o
O


1 °

1 o
1 c«


■ o
o
o


■ IS

o


•88[BJV


to c

•* X

Of •-


C i - c
O I- c

•^1 31 *-


o c o o • i to

c; O O O ; 0)

^* -5* 7i 71 • 1 s"»


a)

-3

a
o

o

d
25


5


•seiBmaj


•sajnj^


a
g
o

o


•saicniaj


rt


| ^n |


w
c:


•saiBjv


nxxtcwnus* |
•iboX aqi


•iStH
-uauB


it s[idn,j


•aoaimoo


r; — i - — '-. i - i- ct -r .

tOHOXfCOO •

e-t c: « io o< -m si ce io •


cs

OS
OS


•sjoc


qos jo


•qSiH 1 ::::::::::


ppBJj? piIB '0\i


•uoraaioo |"9<»°co»«omis«oj<i; ; | »;;


•tijojJisin jojaqcunjj | L ~ °'' £ 2 " ia "x>' s | g


•sjfla.C

lo PUR e .10

soSb aqi uaa.^i

-oq uajpiiqo


•saiBuiaj


i.- |j S B ojfi 3 w g; m

«r5r5rtc»'^r^^H'tjic«


■-


•saiBftr


to 1 - O C. C . — — C) i-i CI IO
C2 X X C. 1 - to i 31 X 1- O

r; -i ci r: -i -r d -i o c* -*

1 M


'J^ndinr 1 O. c. c-s T -T X '.- CS c: cs I 1-1

8 I ot I,\\ 1 t " e " a *" « ® ■*« g « ! 3


TOWNSHIPS.


!
<
I

ex


a?

is

£ :

- i


C
C

1


(


J

1


;
-. j

1

1 j

c


V


I :

1 i
•t A
\% 1


i •


iTqsaAox


jo jteqoinji


1*


1C


1CT i


fit

51


-0


c c


-. s


\5431 co x >o — ii lo rt r- t~ o " co •

lO "9" II LO O T t~ CO lO 31 "* "* ;


i0


113

170
106
118
136
132
240
118
360
104
133
134


tO 1

x> \


i rtiif = i-ni-ona •

CO CO C< CO CO CI ■*)• CO O CI CO CO •


©

Vl

-T


oooooo© *o >ooo
o o c o o o o • © • © o o

ni-oinrto • -T • © c« ci
i-i;x;ir>i.o -i) • lo t~ i-

f f. 1- T T l- 1> .CI • Ci CI CI


O

to
If

M
:::::::::::::


CO O — 1 - — CO © l~ X C ( - C •

w ira — co S ; ou - co § ci co o •

. H HFiH rtHR rtd ;


s


— x .;«ic.c(-oc» •
-rco ■ T co co lo ci uo i-i ci •


II


'.£10 -x ■ i x cro • • © •

— — • Ol • — 01 CI LO • .i-i •
CO 01 ; CO ; I) CO CO LO • -co •


to


= © © ■ • o o • o • • c .
— — c ■ • © © • © - -o .


o
.— .


01 X © • ■ © <Q • © • 't> •
SCO • '5IT .o • .n ■
CO LO © • ■ i> l> • LO • -X •

co co • • ; Cl ; ; ;


lo cj c« • • i-i at • lo • ; (H •


Si


COCO -CO • 1° CO CO • -coco ■


CO


©© .o • .oo • .oo •
oo ■ © • .oo • -oo •


5


•to ■ O • • LO © • • t~ o •
© — . © . • •*• -r . . © i~ .

X O • LO • • X LO • • CO CI •


©


\\::l:::l\::\ j


::::::••::•••
::..:::


O O • • • • O O • • tC • •
©©....©©..lO..


CO

21


ci co « • • • ci st ■ -i-i ■ •


OO .CO • .oo • .oo •
OO .CO . .oo • .oo •

S3 © 'CO • "CO • . O LO ■
0' 01 -CO ■ • CO CO • • — " •


-r
to

C(


!!!!ll!!lli!l
1 :-:•:>:::«::


LO

:~ : : :


. 01 . . • CI • •


LO


'. to '■ LO |


. X • • • v> to •


o

CO
o . . . .

-r . . . ■


■ CO - . ■ ■ 1— ■
•TO • • O CI •


•"f

X


-
- 1- - i0 •


■ o to • ■ i- to •
LO CI LO 1- •


1- O O © X «~ © i—


8


CI to ci to to
tcti-ct-

Cl CI rt St CI


" to -r x cs ci •» lo

l-tXXI-Cltf

««nSI««Firt


-r


3 - g 2 g

C-. 8 a ci c-!


CI CI -i x to l~ o ©
^ -« ci co c» ^ i- -r

CI CO CI CO CI CI i-i r-
o © co a ci

LO f CO U0 o


CO LO LO O LO CI T T
X O O CI O O CI Ci

couo-TOfrcoci


CI

to
t

lO
o ■ a ■ ■

F tl o ' °
£ <o 8 o **

■§■3*3 £

= a 3 O L-

OoKO


: :u« : ;«_

. igS • *- = O

o ~.H = =55 5


"3
o


-:ir.<n.i3Mto>c-<cia

O

o

H
H
O
O
02oO-TOO!

i— CO — •


!0 1


CO O I-
l-CCI
CO CO CO


O

o


•- O LO
O O LO


CO
• T O

: -; o

• LO iH

• CI O
; X l^


Si

to

X
LO
• LO O

• i-i St
• LO US

• i-i <M


357
351

249

J! 37


O CO lo IX
i-i LO -T O
" CO X 1 CO


O T O
O *»■ LO
2) ■* U5


T

oo

■0
.


LO


•a" 1 C:
i-i 1 CI


495 435

5271 430
402 348

1424 1213


O !- O I
CO 10 LO


CO


6

e

c
c
<a

-o


-
1

c

'p

IS

J


\
C

>


:
:
:|

o
0*


CO
1544H
O

o

PQ

H

Wo0:i0l$
o} 005$ uo ^uiKtjj

•S«9[

pun nocS uo SuiCnj•JDqnmjj aioq^•innouic
aioq,v\*T >- LO I- I- fl«COXI Hi S5 TrlrlriiHBi-irlrllsHSBHOm' co t .

71 co co co co c -r ro ~t 7i si si m: co — co co si co -r i - -r en o3


si


. CO

• Ci


oo


• >-i m to o

• X T O O


• '0r


-r
CO
00


: 2*


1^

o


• O M LI O

■ ei i- « us

• Of ca


•00
.00•IlC'dO O O O O O — OOiOOQQIfl
in m in in m m m m m 71 m in in S*•001$ UQ•jca.C Bjqj pappu samnio^•jboX aqi ^uunp Xjujq
-yj jo ino us5)iri saumio^•jCjBjqiT ni samniOA•juaC aqi
niqiiM. paioaja
sasnoq [ooqo^•oniBA■ lo si efrto in m i~ o71 -.O :)CGH' 01 co ci 71'a ici ci -r in in in c in o-.CO 01•jaqmu\j |sqiuom uisiooqosjo qjSuo'j•uoiiunnpg
joj papuadxo ninouiy


o 2
> —i -saieiuaj

•SGJCJV•saictuaj•eaiT5j\j•saiuuiaj■eajnjvi•jboa 9Vfl
SuiJnp 8DUBp
-U8UB Ut SJldllJ•q^iH•uounuo3•g[ooq.)s jo
opuj3 pun "0JJ'^!HUOUHU03•saaiJisifi jo aaquiti^ |•sjBa.t

ICpuB ejo

saSi? aqi uaaAi}

-aq uajpuq3•saitiuiaj


"or.ooox«'»oiLisnc!

»*l '0 t - « - CO -o H <o = -.O — *'

CO — CI Cl n SI n CI CI H 01 l-l M CO


«

X

CO

«


•saiBjv


01 CO I- - 1 X -r X ■- C -T i— 01 - C. 1 CO

*. i -. -r co 71 x -o i - x x — i m r; x

U 1 i-c SI CO 7-7 CI — CI CI -1 CI CI 31 CO Oa|oq.v\i - -:nc
t- co ■pi' o■ -r o -o oi co oi

. . : co co — co Ci co
pf in co m m co ir co co —5 £ o .2 =sdiqsiiAiOj, jo Jaquinxn si co -r in to i- x Si o -i s» co —>545O

o

O

P-
02C

0)

in


i m — o m o ci c-. n -v •
iHOnoioSioN ■


X


x co o i' to en- i~ x .
to i- to co m ci re io to .

" rl CI Cl CI CI r* C( to .

:
i lo i; i - lo -t -r . .-i to •
cicox-^ox' • X Ci •

i- ci o to "*• O . 1- CI •

ci7Rn«n • x rr .


Cl

«

co


o o o • • • • o • ■
1 «wih....B5..


LO LO LI O (■. !• • LO »0 .


CO CO CO CC CO C. r^ClO .


to

2


. . . . L1L1 . ■ Q •
; ; ; • O Cl • ; g ;


o

CI


1G4

100
135
214
111
216
13d
321
325


to


i 2 ■ -2

j O'-O

::::::£::§
:::::: : : a


o

o '

wl
to j


1 ::::::-::" |«|


: : : |»

CO O? • CO CO co . . CO CO 1 c> ,


o o .ooo • o o .
o o »ooo • o o •

OX • L-' ^ C • 0D O ■

"™ ' 2ICS ■ m z: •

i ,-, • *r co ** • a* •


O ! |

ci i

CI

5


MMMMN


©

• • o

o

to


o

=


o

......... o

j Cl


-

ci I

CI


23.00
20.00

25.00
19.00
21.00

22.00
23.00
35.00

23.50


! illll!!!!!


i I::::::::"


A


'• '■ '• '■ '• '■ '• '• '• Cl si


e» ih j to to i- '• h .i-i


C4 1


........ .o


O


i~ o . r~ in ci . ue in o

oi co • o o co . ci c. -r

•nW3l • r* i-t


X 1
CO


i ::::::::" rH | T1 '


SIH -tOXl- • ^H CC CO 1 -*

1 co


— — i i-i 1 I-


O X I — . to Cl C> .- i.C

X IO*OT|i OS -V X X X

Hntl5i:i"nnnM


t~ 1

X \

c» ' !


197
208
256
21.3
310
230
175
226
394
212

2471


377

366
503
524
559
426
317
408
781
397


1


Town of Rockport..


rtcinfmohxao


ilO

o

Hdci eg — x ci ci -r

CO Cl " CC Cl Cl


Cl 1


ci x x x o -* to

C C T « 1- T LI


toX i


""C.OSICO
M V to « O tO OU

1


s


137.84
98.45
159.(10
141.94


• X

•CO

Cl


i-
to


i : : : : :
m lo lc >o lo

CI C< CI CI CI


LO
Cl


^i Cl 'T CO Cl CO T


1^

Cl
t~ co t~ ci i~ ^ re

lo t- m o ci i-i o

" >-i CI CO CI Cl CC


n


=
o

1

i


■ o

• o

• d

■ LO
i :"


. 1"


• "C"
"


i • O
• o

1 .00
2

LO

X

:

o
o

o
o
o


I • o

. 3

1 ' «
' • Cl


-
o

CO


1 CO
1 Cl


!l :
il ;


:


II :•-'
-


:"
-


: :
. o
1 I" 5


s

CO


• ■


1"


i-i i-i eo


r-l-»"r-l | jh


1- to to i^ L-5 ~- -j<

« ^ LI T Cl Lfl T


X

c


Cl —

rc to


to go to i-i cs

i-fcia to


CO


01 l-

f o


Mn-tm 1 c.

CO C I1C •— r-l LC
M «« jto


;
Il :

| ; ;

■2 -
3. 1


■a

c

X

X

o


c
c
t

o


a
o

a


=.
o

c
e


c


:
:

O


'« C)


CO

m


to


r-
11546a

-

C

O

m
EH
£


.gl


P


>i


O


S


o

K


sOc0001 1
o\ 00SS uo 3oi.(bj•BS91

puB qqc$ no Sui.Cbj•jgqum{j sioq^\■3 »»
° — m

00 -c ^•}nnoiuB
a[oq AVciictixcixn-cixi-r;O 1~ L-5 O P CI HCSIiCO« * p; t?( rJ i C 5!p X CI « l~ T P X< •1 - P p i— rC ■■ p p p p srlrtn«H^"Bft96nH•I|QJ

•oois UOCOCtC-i
l-CCS L~

re ci i-i -r "-
x o i~ x -f
lc ci re p reo • p o p
i.c • i- i- i-
i- l- l- i- l-
C< i-i CI CI e«c-. t- ei i-i

rC T P TJ*

lc aa S ■*
re •—•JB9.{ sun papps s9tnn[0A ^S^^Soi'Sc^n•jTiaX am gaunp .uiuq I SgSS® S§S§SSSr-l CI T CI r* I•XjBjqi^ up sauiniOAoo o io x m i- »o x i~ p ci ^

' P CI CI p CO

re cc m ci i-ioaotM-nci-cajioo•jtfoX 9qi
tiiqiiM papaia
sasnoq looqjg•8111^^•jaquin«j•sqjuoiu ui 8[ooqasjo q^ua^•uoiiBonpg
joj papuodxa ^unouiy•saisuioj•«81BJ\T•saiBinaj•S91BJ£•soiBcnaj•S9inj\]•B91BU19J•S91B^, T•jboX 9qi

glllJtip 9DUBp

-uajiB ui eiidnj•uouuuoqre re re re rere re re m ci rex x i- ue ci to x •— -r «r ci o
ifl^r*c;Ti'rtcxi-iect
cirecei— — ctccciore-fci■ ~ — = — C p P P C■ © © <

: p" ci' O I- •"»■ pp CI SO Q I -p x ■ i- o i- «? «

CI — C CI CI CI CICI CI CI C» CI — CIin io -r p -w i^ «*ci ci tr. ci i^ p so ei re '■£ c. o
rtr,ci-i»cctci - ;i
— ci ci i- ci ci ci ce — re ci•siooips jo
9pi;j^ puB •<>£•U^!Huoiumoo'I>o»ni-I-O5ioxm•sjiijibiq jo jaqtunfj | owwQwat-^wxtoow•SJB9.C

is pub e jo

B9SB .'ill II.'.. ss)

-9q u9Jp[tqo■i.TIPIIiaj C ?IA O C 'O C X C f o•sair'Tc re -r p ■-; x •— p ci x i.c re =
brf l l -I^ T-u-ieii-i ci n ci re -" ci i-iai rt


• g COc o•sdiqsuAiox Jt> jaquin)jf-Mnvrtoi-xoc-MSOo — ci c. P547c t x m (^ o h i.-: r. c r; :»ri'fo) m i^ co -r co lo t eno

PQ
D
H

7)o■ ■» « k a o n o c n n ox •— c; l- in z* — ~ " to c. -r
c< ci si 0( en en " en si a cii- ci ci ■*

• • X 1 - C.

ci m ^i• x to to c~ to •* oo

• to — — oa i- — c-.• i-j o» w ci ci c-. -r

lOOHNHOOtO

■ CI 115 i-i CI CC i— i-i• un m in • LC m »

> CO Ln IC o ic — in

• CI CI CI CI •>! i-i CI

. . L* C. 1- rt -^ 11 C CJ rt LI

:ci i~ t- cocic ti t- x s» en'fCIrt 1~ hHOO

' C O 'J i^ O O ii O

IrlHrtHrtrin

■ o o c o o o~~

• ~ © to = c CO •

' © © © to ci o «

■ ^ — c in © Li .
; o t en ci en •

• CI d BilMH ~■ to en re en en en

i ©~x too COiq x nc l~ — ,, xi O O => ■ n 5 C -o

' 00 Ci t~ ■ X' c to o

■ r-l_

■ © © © i~ to © © ©

; © © © X CO © © ©

■ o ire a in in x' to to -

■ CI i-i n r-*n 11 i-t n I i-i■ n f n f a fi « b. o o o o o ^ 00
■ i ' -r o in c- to tn -9i
• i-i ci en i-i ci ci ci en ijet • ct • enaoooTocctaoco l

• to en oo to ct m I en


,NO»^ - r:oi-c-rLi
en -r n i- en — x ci n m © ci

-,-„„Cln-1NriCIHm i- -r en i— 1— — i— ci i- tr. ot

i~ m © C en ci in ci © x © i-

ci ci en ci f en -n -r ci -r -mj c 5 =H

P

O

o
5>

r— Id

55•— ci en t m co i» x ;1 ci o to ci ci en to 1- to •
| to c i- ci c 3 x ~' " :


en ,

en !

ci 1
in


i-i o co ci in x en -* en •

ct ct -r to © t~ it in cr. •


? 1 -T ' P X X X to < - ■

c to i- oo to en ct. o ac •
n ci ci en m m ci e-; en .


ts

CI '

en


oi • • • . to ci T o ■

O ; • . . to to ci to .

as • • . • to o m" oo •

{-. . . . . -p j~ to Ct •

'. '. '. ; CJ M IT x •


COX
X
CI


o • • • • m o © o •
m • . • . ci en lc o •


un • ■ • • Ln m i.n in •

CI • • • • i— fi CI CI •


ct. to c. to t~ en x I- to •

o — "i - io ci irr.i- ■

nrtHfiMO-inri -


to
m


• • ■ ■ o

■ ... CO

• ■ • ■ en


o
to

en


cni-inxcnmxcoto ■
■— o — ci ci -m — i— en ■

ci nenenenencn-Men •


■ c
to
m

CI

eo
o

00

en
o • •

;;;;;; O ; ;
• 00 • •
en • • 1 en


CO CO CO CO CO CO CO *C0 • ICO


50.00
280.00
354.57
495.(10
144.0(1
807.75
379.00

63.00
266.50

2839.82


:::::!:


: :


13.00

16.06
14.17

16.00


o ■

U5 ;

CO •


•o

CI i


16.66
23.33
21.20
19.52
20.00
23.75
21.00


o .

to ;
CI •


c

X

C:
01


' : :- : : :
-


; •: ;« i ; ;


• ; 1 CI


ri ! Ct Ct ■il' • M CI •

: : : :


3


n'Wt^VC.CCI^'i


-r
oo to ■- -m . en co (^ ci to | i-i

ci ci en x • x o ci i' x ^
ci ci ci • m ci ci =

1 C!


:::":::::: |"


cNTjitociCicntocicon ix
i-i 1 «


OOt^CiCiCli— QDXQH


er.


— Ct LC X CI -T -r in CO O

en ac i~ en ct i~ en en to in
ri i-i 1- ci i-i en ci ci ci


X

o

Ci


enTfinrnx-rtociTo:
Ln ci Tj* to ci co lc ci to Ci
i— p- ci en ci it ci ci en

nnoeooccotoc

x x ci -j* ci en c. to i- -r
CI en -T o -r x -r *r m —


o
to


3


'■= '• o c a c

.•53 'i3Ci

w £ 5 e = * ■


ij i

' a

• i •

:" ^

3° H
a c o

s o

He-
ci en tc m to i^ x


a w


1548pc
Oo

r" 1
E3

O


8


u


<a


p


E^


&


«K


<i


©


J


50


tf


^


w


SO


S3

H


^


l-H


|


£
0}


o


J>


^


o


Eh


O


K5


£


H
H
K|
^
^
£3
b
05
r^
b.

•oooiS
<n oos uo 3ui.<bji ai-e PS a c
- i~ o c-. i~ ■*•SS91

pus 00C$ uo ^ui.Cbj•jaqnin»j ajoq.vv^ r: t o t- -J*n -• c c x £
t ra t~ t -? r:■junotim
8[oq.wIOCJC


•sn«d IS :§ ;"001$ "0•JBa.C siqi papps saiunio^•JBa.< ©m Suuup AJBjq•AJBjqi'j aisauinjo^•JB9.( aqj
inqii.tt poi33J8
sasnoj-j looqog•an[B_Yri ci t ci n t••laqiunjj | "•sqi.ui ui sjooqos jo qiStiaq j•uoijEanpa
Joj papnadxa junouiyo =
u

C 1>o o•«a[Biu?j•soiBuiaj•sa[Bj\[
•saiBuiaj•sajBj^•saiBtuaj•6aiBj\;•jb3\ aq;
Suunp aauBp
-naiiB ui siidiij•q^!H•uoiuuiog•sjooqos jo
apBjS pan - o^■qSiH•UOIUIUOQ |■sjouisifi jo jaqinnjj | *~ 2J•sjnaX

Xo puB 5 jo

sa3B aqj uaaA\j

-aq uajpuqoI r- c.
•sap3tuaj £! is' SI — '

:£>2 m S S „, .

o «- » r" o o o o•ediqsu.ttox jo JaqoinvjII CC "J- 1(5 to L-5 C5549J; (a i- o n o w i- to >.c o ;


jT


1460
107
238
1G6
151
178
188
212
202
197
212


c5


pocfloxsccsinnH .
~ — . ~ — -« <- ~> ~. — -t -*• .
o -> •??: r-. c. c. re r-. c. •& •


o

in


1902.00

585.00
1205-00
720.00


• • o o o • . •

• ;COC • - ;

• -cil-r- • • •

; . rt II 3 . . .


o
o

ci

LO

o


I • o o o
| • lt ira w


. . . UC • • • •


.L-5 CI O lO
|CM rH CI CI


. •' IC LO LI • . •

• • CI CI CM • • •


ci ~. ■-: « x to nr.iKO •
to ci 31 -r t m ci lc -o -r "-5 ;


CI


1 * *


. . O to

• • rf I > '• '■ '• • • •


CI
CI

~r

CI


-ci
• to

■■'■•


. o ->t "- 1 •

• O "M CI •


g :

1 i


. o•o


. . o • o • • •

. • O ; O ; ; ;
' '• cc ■ to ; ; ;


o
e

CO


! h 11 ■


: rt


: : rt : rt : : : 1 '"


1 : :


© M

oo n
. . o • o • ■ •
. . O ; © ; ; ;

■ • in • ci • • •

. .to • '-O * • •

■ • m ; *» ; ; ;


o

1-
m


!!


!!


Ill


: :


|j


i :


i ■-= ^
'. ^HMii-r • • £


1
'. 1 -T ,, X « • | gj


i i


l« CI
. . to — i— in ■ • | ifl

. • Ol- CI to • • i~
• ; — « -r ci ; ; <-;


: :


C£ -7
: : *> « <=» : : : | ft


!Ui


• Ol


• • CO C. O O O • IX


360
206
2«7
207
190
285
146
239
247
189
204
1060

368(


399

217
330
211
241
310
191
272
307
183
286
1065

4012


759
423
617
418
431
595
337
511
554
372
550
2125

7692


: :
i 1

'?■ 'i


a ;

?. >

a •-

a,

-


OO'


E
-
-CI


P5 ■*


l-5 to r-


ac


en e — — i


1EH

P

O
O

o

H

P^
»— (

EHC5
t>

dEH

P
O

o

o

I— I

po

GO

d

55
550P
O

o

B
©

P

m

P
P
gQO

d
•JT!3.{ 8111
HiqilM pajaaja

sesnoq jooqossqtuoui in siooqosjo qjSuoq•UOl)BOtip3

joj papuadxa iimoiuya, -
S °

5 a•68(1; uia^•B9lBJ^[•saiBj^Suunp aaucp
-uau« ui siidnj•Bapniuaj•saiTjj\j•gajBuiaj
•saiBur•eiooqas jo '4 S !H I

optug puts -oil . uonial o |ci to co co <0"o o o c o
2 c! © c! cit io co co ct=000000

© © c © © © ©

ao 0° 10 ©' o co o0000000

diid« o' 10 1^
" ■ "«: ci co o< ci— >H i-i c» e»wnoifeicieict colO^'fioccc-.^roco•spjJiBicx jojaquniNj I•sjBaiC

I5pu«5 JO

saSEn eqj uaaM}

-aq uojpuqo•saintuajj•S9p3I\[•jaqtun^
aioq.\\-V in -f 10 10 co © us ~~ co
in to^**~■m 1- to c c CI -"
eiHi-cixi-i 1

Ct CI CI i-l r* f CIa © ~ irt -* t~ 1-

II-CT51-I-
CM CI CO r- Ol >»■ CI©-TO
© •*

; Si ©t-i I CO— < CO 10 ■* t" © X II
RaODhpHHI
T "T IO Ct T © m ■r.

1
; 1


c

B*


^


1


B
■a i>

°!

S r

ssscSifgoli

< c o M a. a, ji u h h5•sdiqsuMOi jo aaqiutifj | - < s<« , *'ntci-aototoH

P
O

o

o

I— I

p

ppGO

© coco to©


toownoci
""^


an


00 CI "^i CO CO 00


h h « n ci
©co co moo to


1


1-1 CI CO — 00 CI
co co to ■* 1-1


■'


© © 0©


i


O O © O ©


00 © CI © t- t~
CO m © CI © IO


CO


l~ IO IO 'C O 1-1


LO


r,rtrt


"*


©o 00 © .
1-1 IO LO IO IO •


1


IO O IO IO ©


1


©CO "31 O © .
• CO . © . .
c '


00 1- 10 00 1- •


>fl


CO coco coco •


<i


■ . © .

O ;
m


*" :


© 1-1 .


c.


ot •


ON CI •


*


CI CO CO CO CO •


CI
CI 1- c © .


<^-


CO IO CO © 1-1 •
CO CO CI IO "JO .

"1" co ■»*■ 10 © •


i5
C i


©


s


t^ •
co
pH .
CI •
O 11 IS ffl CI •


© !


CI c


ci -


c

01 j


1


^
-.


©


IO if


© © © •


"i

1
10 © c ■


1
CO © to •
: : : :


© ^ © © C-" •


gj


00 ©IO CICO ■
IO 1


1 QCtinsa <-


4


CI CI T * CI


CM C! TC "T CO


X' 1


CO © -~ f~ t- ©
pv CI © IO 0C CI

"* IO 00 00 IO 1-1
n \
a


=


c


gS
a


■r S a


a
H|


o3i;a5f>H


1


1 -


0>


r


■n


IT


»H551

! li ill :
:
1 n<-r.nxr;oflCOH •
o ci c (^ 2- t r. t o o qo .

HiociHMnHHnWH .


i-

ec
1 <a "-i © en e n" © i- © •» en •

i.C hriaOOi<hV to CI .

ncifcimiicicirtwn .


©
in

m

m
i~ -CI • to • o • .to • •

"** : ° '. '■■ r l ~ r : = : :

rf .1^ . i~ .30 • • CO • •

<N . T . ■ CO • . CO . .


Cl
O ■ m -in •

in .cm .ci .


. . . m • ■
. . . Cl . .


Ifl -US -CO*© ••©-•■

CI ■ r-i • i-t . i-i • • i-l • •


tovtcr;r:r.*rr:?;ao .

W O - -r T CI X CI ^OIO •
MOOHrlHpl i"HrHn •


©

CO

ex

ec
. . in • • •

: c ^; : : :


. . m • en •
. .m -g; •
- . CC • © in

• .CI • CI CI

• * eO • CC CC


. ■ X m ec .

; ; Cl CI CI •


en
. . . © . ©
; ; ; © ; oOnline LibraryIndiana. General AssemblyDocumentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) → online text (page 45 of 53)