Indiana. General Assembly.

Documentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) online

. (page 46 of 53)
Online LibraryIndiana. General AssemblyDocumentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) → online text (page 46 of 53)
Font size
QR-code for this ebook


• • • © • ©


. . © ~ ■

• • • © © .

• • • Cl © •
■ ■ • 00 Cl •


o

©

en j
: : : rt ;"


: :«- :
• i "en enen


en ec ec re •


1
. . .or©
• • . © © ©

. . . © © o

. . . ci © -r
. . .»flii


177.77
375.00
318.61
GOO. 00


X

en

-
so

CM
• • • • © en

• ; • • © X

• • • 'Co

. . . . CMi-l


© • -. . . |

© . GM - -

3 is : : !


X

«
20.00

25.00
25.00


21.10
25.00
17.71
25.00
Clj

a


::::::

:
: : : j ^ «


-rill


00
'• '• '• t- © c»


ci m m co '■


s
• . .OiOf •

. • • © a ci
; ; ■ Cl ec i-i


j ci " en j 1


in
1


1


• • • «©■■»•


en m © oo ; |x . ©tor- © •


• - i. /j • i

: : 1


cs|
x co © 1- © ^ t-

c > C 1 © © O GO o
CI en CI CI CI i-i C


t-I Cl r- Cl ©


ec
« ec ci i- en ci in
ec cc *r — i -r - X

ci n oi ci ci r< im


r. ci -t 5 en

M Cl Cl Cl SO


•1

co
en ~- ^h tt © en ci

© r^ j— CI T 1- ©

T 1- 1C f ^ rt CG


363
428
446
547
1331


2
in i

©
5

o


3[ Honey Creek
5; Lost Creek...
7 : Otter Croek..


9 Prairie Creek

11 Sugar Creek.
2 City of TorreH

P
O

o

£0

pqGOOCi © X n> a co .


-


© x en x i» en .
ec en ^ in ci en .
•'
n


© i~ © x • - in .
|H I


j


ci ro ci en ci © .
CM ,
to
i-i c


1 * H :


l -!l


•©©©©©


li


• in m i.'


n ^- m ■


!|


1 © — © m en m •


1


»-l Cl Cl Cl CM ■


'


en © © -r © © .


T
I en tp ci © ci— ec -r re >e — -


T-n«)CIGi •
© ci en x en x •
en 'r ec e'


ec en ■


c


• s ■
■ © •


. . © .


©


. © .


-* •
: rt :


1


tp . e'


' :« :


x
.-


• ec -. i -,


en cm •


cm!


o - © IT
ml
© © •


»


m in *r if
Sill


I


c


"
© © •
en x • e-


m © •


i-


© ec .


©


© © © _
^ ,
Cl Ci Cl '

III


•- e>

Cl


r+T)- '• I-


TT 1-
1


:


i -r in — i-


rH m '•


i


...
Uij


- © • -7


Cl © .


m|
i t-© ■ a


© © •


» 1


:::::::


li


| O © i-i ^"


m in • 1


g


X Cl i-i ©


i-i CM i-i
i>


-r -!■ ec ©


© — m
O 1


I
ec ,


! m-*- =
o m en ©


TVCI
oeii-i


© Cl © i-


X X ^i


Cl
j=
C3
^3
as
£


:l


u
s


c


~C '-


1 N


O

a


5
o '
?-3*


H


3h?Eh
1 "


o


m ^


in cs


■*•


1552H

P
O
O

PS

P3
<1ao

dTax Payers.


*003l8
oiOOenoauitBj


1
•888J

pac 00£$ uo Sui.Cbj


■-imofooooooo

00i-{^XCIOCp*O>OX
pp CI l-l r- W IH
X
Ci


•jaqmnx; 8Ioq^\


Hiof-fnficioocici

Wl-BlI-J-OhH"

cii-in^ci^cioincici


to >

X

X
CI '


111

■ — 'o
H-21


•junoinB
9(oqAV


ortonccinciic •
;i - 1- n « in r; r. c •
escxtHnoi-* ■


'

SI

to

1


•8IlOd


■ cocni') • w •

■ l- lc ~t ci ■ ci ic ic •


1


001$ «0


IO>01QifllOOaDlQQQ •

pp ci -.< CI — CI — — CI c* •


•JB3.C siqi poppB eauiiipDj\


c. 1- .-: t - c. -t - rt ■
X (~ •"** X O Ifl X CI CI c* •


s


•jbo.C aqj 3ujjnp XiBjq
j -tq aqj jo ?no uajiB) 'Sio^
to


•XiBjqtq in 'Sio^


m — O OS X CS O X X •

51 C X tt f " "f J r< -J .
■-1 — 1 CI pi i-i CI i-i >-i C» CI •


reX


•JB3.( aq)
sosiioq [ooqog


•oniBA
. . .0 • . . .

• • O • w ; O . . .

• • as • e» • ■ • •

. .T . CI • 13 • • .
j ; US • 00 ; W ■ • •


c

X


•jaquinjj |


: :~ :« :~ : : :


re


i -8111(111 at siooqasjo sqjSuai |


recerccsrecececjcerc


•uoiibd
-npe joj papuodxa lunoiuy
1
OOOOOOOOOCJ

S3 © O O © ; c; c; =

re ci cc ■=. ci =". c: c in

i-i-r. ciTicTccic
ci re it re re ci re -0 ci ci


.

s|


1 *
= •5

= 2
It

V g
M. —

C3 =

s 5


4


•SOlBtUO.il


.......


is


•soicjv


!!!!!!!


a


E
S

O


•soiBtnej
to re 00

- re so

L". IT 1^ • • " ' ■ IO UJ
X

53


•saiBjv
re toe
re to c

X X c

CI — c


to re • re c -z. to

to re ; n c

pp X •Irtfl-

Cl — • "I "I -• -T


'

CI


s "S.


•sop^iuoj
_


«

o


K


•SOIB^
i


•saiBtuoj
"CI- • • ■ pH ■ C« p«
* 1 O


•saiBft
re 4.-: "r to to Jptxpip-i


•J.B3.( aqi
Saunp aatiBp
1 -tiajjB ui s[idnj


•q3iH


1


•UOQUtUOJ
136

132
175

285
201
1GG
389
114
120


•gpaoqas jo


•mSih


1
1PJ


3pBJ£) pUK -ojii


•uouituog
ir m.1 1^ win ot b


'si>ijjsi|[ jo jaqum<£


-r ic X ue 1 - -. ■ to x. re ■


L-5

ne-


•ejusi

ISPHBSJO

v.l.ol.' .il|J II. 1,1 At}

-eq usjpiiqo


•saiBtnaj
re
to

•_c


•saiB[^


o-iocrtRcnxr.co
■rciOT'iPOTCicic
Hn«HHnp«ctp


S

c:


•jaquinij
oioq.w


278
228
399
252
308
547
288
439
433
220
179


re


TOWNSHIPS.


j

«
a


-1 — «=


Town of Williamsp'rt


1


•ed


qsuMOx i


jaqtunjj
1CI«PJ


> « to (^ x

553^tOXt-lrtMXOO

-r.ni-r-ncxc.


en
SO O i- ■— CC t- cc: c. 'O


-
re cc - -. 2 <~ x x o
1-1 1- cc — cc in s< c» c«


cc
173 00

98] 00
543 Od
200 00
487 00
1(,28 00
72 00


• sic
;0 C

•ei 1 n

• re 1 ci
1 i-t uc in C* CM O •


• o
i tfi CI in m C O Ifl

•- C-] -i (X CI


■ C(
oxrci-iTrc-Ho


11

CC

re
eo to

XX

I CIO
-.1
en


•OIKK131
■0**01'*
jni-iMBH


-1

PC
1


. o o
: = =

• CI CI
• 1 «
|
• e»c»-i
: l«


re
~
o
o

-1<
w

CQ


155 00
835 00
240 00


o

X
lC


I
• !
c
o

en
16 00
10 00
20 00
'C


o

1

01
= c; z
c o =

o a c
ci ci c-


o
o

s
I c

1 C


1


1


j

e»i< j


X
CO


-r kj ci


T


!


o t~ •
|i


w
«•- O 51 •
IS


II
en


i-n in T — X ■
i


7
c

J_

c
i- p: c ci a ii o -. n
in ct « ci m ci ci —

cc x m « x re cc -.o en" i
Q x l-: t x ic ci ci —

W N - 51 u- N C( CI


T*i;-r.r. v;i i —
'-:n* i-i-i-r-.r.-r -.2
- iTciino-r-rrc x


E

C

£


c

c
e


I

-C
ECO


5


e
a

M

f.


1

C

E-
u


en


*


in to


*-


00


C!


iH

p

O
U

o

H
O

i— i
B

QQ

<1GO

dWMJIONOHpOSHOCOM

o o t >r i-o :i n t o -j- t o— =-'"■ ^- X ~. O iO C- C-. C-. 3 —

>— ' C* «— l 1—1 F-l r-l n^n^£ L: *£ 1; *~ 2i •" x L ~ — -' ~t -

nff.N ci re - ci ci ci ci ~. -.cc — cc -r i- -r ci i- :ni — cc —

CI n T 1- "O CI CI O CC C. CI UC C* C X

Jcic;ir:nti;rti.a«'MT)
MptO *t c it i* 'C II r. I I - 7 en m
cc in cc cc H cc ci ci -^ cc cc cc inr. c-o-. c. i - ,.-r x i - —CI ci -»• ci cc

CC CC CC CI CIccccccr:*rcccccccccccccicc

: ? ?! 5= re - - § ? 2 2
■3UB sjpJnj c-f-Tci r^-f -i-f ^cr .-^Ci^rir r^-~~ ?rcrci 'r cii-^ci ii ii ci ci•S[OOq;>s I ;x li & S k. ^ S K i~ li ii is ci £ ci li o -s ci \i li x H 5 ci r! i in x <s
nomtno3 jo jsqiuniy Ici ii ii ii r.i.i- -s x s — ii — ii — li c ii x -r -s ci ii i- n c ii i- r; s
sjoi-nsia jo Jaqinn «v S "»«*" S» 2 BBoo^aSo) & li li ii x -r t- 1- - » i- li - a c- _ =sli li i- S ii § i-i b ii c a — ii I' -. ri Ss•- 09 !• IG EO Li l r•S8TBOJ8J i '►^^'i-ri-Lii- — -r — c •;«■; 5J.i;X- r q-;
' "^ II II CI 5< CI II CI — II CI — CI T II CI CI 51 — — CI II_ . -I i~ ~ 1 1 — ~ li I - '.

r-CS»-t - ri~CI(-'S'CI LI — i- CI CI CI CI II•B81BJ^r. 5. x 5i f x r- t i- c r. ; -r - ■; c - i : c. x ci =•. —. — . n -s 'x
- -5i toSoo o5_ej 3> ij.— ; ts^ej K li = x^^r ci *r — x_— _li c; o

CI CI CI II CI CI cT— CI CI — ' 5* "^ 51 CI II CI — — CI CI CI LI II r- CI II-r II -^
I i- LISox ; x - t n c - c i s i- i - c; e : i - •? f x c ; J 5. k
■jan mn i- ••- = -. X II — — -s LI CI — X X -r X C X O I- I; II !S CI x x - X

i Jaqiun\ . bo o r 5 * o to * 5J5S n B r> r o * « i-B r^n B o » « oo o i-n
e I°UA\ lics -s "r t-T ui" (J ci >r li si'f cTli -r *£ inci cr-o ■<? li — ci c^lili•9931
jooqas jo 1U3joj epanj
uiuoijjoddv


n^rin■ X 'X 3C?i-* 63 ii ij; Xci ci n — — jr o ji ji

"v "v 5 ', 2 =, li i L - i'- ■«• S LI ci c- ; C" ; B '

■<r -r ^ci ui" *r li ci ci ci — ci -s ci ci ci. i- x' x li ci x K t

: C-. i- ci i^-r p x_ ii^ at •
ci — 'r ci ^r x cf ci v ■y -oo qono ui sdiqeiiinox "OHvfcCc • —_. » c
n o u,UgCBlfflflFK^Sii?lilis||||lss1-s|jl■v >n c. c. ci — ci o n — ci ci c o x c li — o li o hi <t. c-. ci ci ci II —559f

s

c

c

s
s

c

c

s

-
1


473
545

719
50i)
600
488
866
171
664

1033
807
575
336

1443
519
159
778
623
934
496
811
453
247

1136
504


in

00


1153
700

1007
030
310
483

5)3515
1,570
1,277
2,150
2,015
1,400
1,956
2,107

340
1,933
2,758
2,740
1,804
1,090
2,178
1,158

840
2,789
2,320
1,512
1.(584
3,311
1,413

805
2,(530
1.218
3,277
2,095
1,280
1,991
2,054
3,724
2,014

(588
2,107

179,093
3,125
3,505
4,088
3,018
2.200
2,830
3,859
2,283
4',083
4,834
4,408
4,279
1,831
4,745
2,378
1,005
4,555
2,950
3,218
2,929
5,701
2,207
1,904
4,040
2.459
5,550
4,053
2,88(5
3,137
4,254
7,390
3,078
2,525
2,725

323,552
5,391.11

5,743.90
5,438.00
3,070.00
2,250.21
4,100.00


1,415.00
5,078.00
5,604.48
5,039.43

12,340.00
1,580.24

11,487.30
4,359.(5!)
004.71
7,714.02
2,953.73
2,889.90
2,022.00
7,059.00
2,385.99
4.799. (Hi
7,1(50.9(5
5,533.00
2,754.01
7,000.28
6,6(52.00
4,123.(10
5,829.77

19,594.67
3,57(5.84
3,454.05
2,401.00

481,832.55
1,308
1 ,628
1 ,828
1,254
1,015

922
1,808

616
2,437
2,144
2,078
1,89(5

957
2,214
1,450

217
1 ,834
1,070
1,501
1,(535
2,377

803

824
1,760
1,119
2 180
2,104
1,116
1,334
2,115
3,236


1,797 821
175.840 141.880
1.741

3,895

290

94
2,962


3,(160
673
3,902
4,084
2,308


1,270

20,(559

730

300

750

2,240


1,192
7,000
2,248
2,073
3,700
56
2,0(59
1 ,920
15,385
2,110

1,864
2.600
2,059
1,203
2,040

042
1,906
1,021
2,755
2,035
2,519
2,003
1,594

921
1,770
1.033
2,599
1 ,590
2,505

832
1,214
1,659
1,992
2,891
1 ,655
1,053
2,014
1,803
1,320
3,380
3,904

922
1,743
1,357

188,499
2,550

4,218

3,150

3,881

500

530

080

1,088

1,030

1,280

2,210

12,713
(575

150

150

2,125

438

550

3.049

300

2,731

2,290

2 825

1,302

1,844

1,718

465

2.130

31,938


II


i en

X

« x ,

.g

'IS
st x m 3! -cr to St St • X -cr ~,< ~
.ir,r,cir.ci^riTjiocc:jLTirti. ls

en


US) ■-
3.0G

2.70

2.79

3.10

3

3.75

3

3.33

2.00

2.87

2.00

2.04

3
x es en

st -r st en en en


2.62

3

5.29

2.90

3

2.50

3

3.40

3.07

3.53


00
CS<

en


1 o

o

1 en
in es i -' in in x — i - o st t- -r en
22.00
11.00
15.99
8.20
15.20
19.10


13.33
24.58
18.02
10.90
10.28
17.21
21.80
14.75
23.00
22.00


S S 1 x
St CO I- CO — m to "T 3> X x to -cr

i- t~ x -cr ls si en -r co co ■— st M
-r — — -r st co — co si -cr co — co

St St S< CM SI SI SI SI St SI St st st
23.50
22.33
25.10
18.32
20.89


25.21

27.80
28.87
27.94
23.12

20.70
27.00
23.54
30.84


SO 1 CO

»h n

St CM 1 Ot
o en i~ Si in -r ~ st ^ co st si us

•— St — r-i i-l
si i— -r es s i t i - — si st co x i - x x ~. sc
ct -cr i-i « st « s«


e»i-


P.

s;
s

IT

r


" St — 1 - »-i St CO -cr Si 1- X St 3>
-cr r-i t- x st co sc -• st en en m en x ■» st o
o> m st tH -cr si es ■;< :innxSi-ioui-


X 1/

otcr


1 es


1 en '
2,098
2,791
1,8(52
1,402
1.410
1,355
1,775
416
2,100
2,941
2,999
1,841
1,238
04
3,038
2,107
2,011
1,488
1,775
1,310
1,033
1,998
1,772
1,554
4,176
1,748
642
4,337
4,994


•o i-
cp -
3 e-


in
m en ■* -cr co — m -cr o st — i~ i-i
ct ^r i- t^ t es t- en co Si i~ m
— i-i © en x -cr i - si si es x — — r-. en Si i~
en i^ co Ln — es en es -r rt tt si in st Si Si


en li-
en r


1 *2

X I
m 3; st i- 3 si si co i - co es co en Si

c< co c. o -cr m co es es sv st s - . x si


-cr i-H Ci es S. 1- X ina^MrNIAOOH

i^ — i~ in i~ in o -cr en -cr ls co co in -cr o —


l's I


CO
925
2,157
2,543
2 732
l'832
1,58]
1,418
2,445

88G
3,020
3,103
3,001
2,741
1,213
3,083
2,187

280
2,757
1,051
2,083
2,38(5
3,080
1,218
1,172
3,282
1 ,653
3,140
3,054
1 ,003
2,280
3,1x8
4,708
1,861
1,221
1 .03''


' CO
CO

st
x'

Si
1,007
2,3117
2,803
3,098
1,940
1.792
1,574
2,824
1,024
3,879
3,505
3,400
3,121
1,424
3,583
2,471
373
2,919
1,810
2,477
2,539
4,012
1,289
1,273
3,485
4,810
3,292
3,226
1,908
2,581
3,474
5,131
2,068
1,420
1 .832


X-

C5

-r
I ct
1,992
4,524
5,34(5
5,830
3,772
3,373
2,992
5,269
1,910
7,499
0,008
0,461
5,802
2,037
0,6(5(5
4,658
659
5,676
3,467
5,560
4,925
7,692
2,507
2,445
6,7(57
3,4(59
6,438
6,280
3,571
4,801
G,002
9,899
3,929
2.041
3.404


in

" 1 8
co in ls is irso unoo o in ..n sc in in icicciccc >.s s ls is .n — c 'S m in co <-. in ~
m i-.-i-i-oi-sfl ■-. i- st m st st t-r-ooloo i- m t~ l-eioo si i~ si m si i- ir

ec i- si m x o. — -r en x 3 *r — x — i -r ls si co sc 3; es — -cr es ls st ls x en o es i.n si c"

is 3. co -o r v co .s co m ls i - m — -r si Si — si t x m — s> sc x s> — co in o ls co s

in st sc es i- -r — — -r co Si i-ts^-'Tl- -i ls -r ls ;x_Sj3. co_-t i~ -cr to >c ix es — o. co
^ en en -cr st c< of ^f rZ<a-f ■*"^i-*">o w -cr st en cs'Ln i-T.4-cr~of''cr -cr of en -cr i-'cn — s


.s
x r

cr

es

en
c
3


CD

6

5


3 =


as-o :


^

£


E


1


-


B


5i

X


iifgs

g _j. C 33 >

r i- - > o —

g ei . o ~

x x x x y


El


e
c

s
5
z


3

_ :


3_
j

>


c
.5

>


)8


c

t
c
c

r


i


is


^


>


. 3

c
r-
*


o


"


-< i- x en si


oi


rs


■z


o


e>


en


rs


3. (~ St St Si


to


S


CO

X


•O


S


o


3


o


2

Si


^


Si


1 =

i a J

5606

52*^Ss•pjosun ptiB
pios snoiioss looips jo "ojj•saoipas
jooips pposunjo oni«A•poioeiioo
jsajg}ui jo mnouiB [«jox•span j
looips jo junouiB Ibjox•papaiioo
isaiajui jo lunouay•isoi
jo ajBSUfHunouay•JBa.< on,} Saijnp
papunjey lunomy•pan^ looqog
uoiuaioo jo iimoiuyra n en i* o 9. — en •pr-ooet .1-h . e^ -< ei i« en •-o o o
o o oCfc:niei«'fi-i.ii.i"i"fi.>fca"i-i-«o- Oa in eo 9. S5 ri
en en m c 9 o 9 9 ?i x i - n> in •— —. ci i- c> -r c> sc -r P 9 en in

noxoxaaciLiiMrtf-Oi-ioDKCiesecn.-*

OMRiccsei-RH-jceoeiHMr-iinoH
in io xi tnKTBi-nrtRncAnoTi-i-oienoi - 9 - • 9 en i- 9
i- si o . l» CO i(5 3

en en 9 ' ci o 5) o

i - in en • X 9 T 9>

x i-n -^ • ^.9 in ni

en — 1 —■ i"n x co i- x 5 x

itOHOnbSiA

,Rf i-u-ncx£ i~ 9 x ii x ~ e-5 eH m x "* O) en ■

— i-CT-Ti-C'-f^r.i-r.r: ~ 991-099

in -9 -n -r x^^uisicsi;?;!; in SJ.rj o — i» *_

n r " otno'i'»ox'voir'^'nii'f'-''-'^'(;!i-'vio'9 in ■

o ~. ~.i 9 o in 9 -r — ;C x en

9 m o
x <c~.> ■* — a 5 or- • o

n ^ cit; o c n • o

e>i o -< x — ' o ** • o

9 — x -;i x cic; .en

r. -j c r, t x " . ■■»■en T-' S ci * o i> 55

c « = i- t r. e c a•pai.iauoo
jsoJaiui jo junouiy•}S07
ao ejBsnn junouiy•jcaX oq; Snunp
popunjay lunomy•panj diqsiiAvox
IBaoissajSuojjo^iuy<N Mm I- o c 9 m x 9 en 9 o m m 9 m ;m-i»: xci-i-hsi m
9 »r o 9 x -i -' en o x - x i-:isx;iTCr.onr:c.cio

oxx-xc;xcice = f mr-ocxKBJi
I-OOlCJr-iCLnSiragc- •
en -. 9 - . r-. 9 m — x -»■ ::oosr , c*'nJSSS9 *r 9 si i- o .— in en x o o in o en ■c eo
S8-i o -i 9 -r -r — c x 9 9 9 x — 9 9
t i- to c 9 9 t o m s — c: H "r o in

x o er. in i- en ci t- x 9 c o r; = x
9»r— -en^r. i-e^-i9i-9^T99

^ X S* r-t^lfl VlftOD X ^X Cl.9.0. t i-i i^ i-i n r>en c i- m
t~ in r-i 9-
r. a. 9. i -i 9 9 • - 9 r; r:( - X ni o i * 9 en 9 *r 9 9 in 9 9 -^ .

9 i- 0s x ■ "<r m in m H x en m 9 en o en o Ii x ih

i- -> "i i;c7 m x -.> m x i- c S c x 9 c m — en

10 9 x Si 99 -r 1- 11 m 01-x XOIrt'JX 9. - 3; 9. . ^ -
cr' »r *r in 9 30 x* 9' "' 9 in •— 9 eo x 9' (^ ni t^ o in en -^ t- 9 e-fs;ri-
» o ej om ■» x i-

m& — ci
— 9 — en

- 9 9 !9•saiiano3* : '•

o . ;

o • 5>

e 5


85r::oci-K:4 c 3>ot,« - »>.o : e£0jojaqranic HC " , *«' OM e S S i*P S SS £ S £ ?, SSi "?• ^5 §561TCl-KfCI- (-

Mi-*i~ 0* t—

T I 51 K I-

^^ © en © -f

©.t- Cn.X.^.

of cfofei1-1 m r- o» i-i m • r-H in o» to x f in osoomimHrlMrtHOO

© ©© X I
o

o


■ 5
©
o

! enr. © o> en to en • o» in o• ot © <c to o»•i x c -r ©"©•Mriti5(>.0DaO-'-00)0C^rtOCnXC'T-|iM'i-iaXC . ,

:Li-r<^"Tnii , xt*c.5inxiri^X"jOi.i*'C.Q[jTe;5irt , T^cr.c

jHiociincioDiooxoii^Nciixcr.nxCH^oo^rtKcrtCTC-i'
, i- c* .-i t- ^ © -* x r- -r ©. in in -r en c* .— x ni in eni.-c -it- -~ i- in en © en -r i- © to
> ci_x j- t-„— un.© en i- x,i -„© ;i- r oj.cj.i-ct,™ en 1- en_i- in cjec ©. x_ x_.en in ct cj
*e>f i-Tofofi-i' ■^cii-^Gfi-Ti-ref of en en i-T™ i-5"r4cn i-?o»r4" en of ™ en of- ni x 1- m -r en
~ e nix m

© x en -r
t- m x en

— en o. — <
ct ci • "?-ikl70l:i — hr.Hxc(xoxMTOi*t'Hi-c5i , r.oirchoto
en r- . x x -*r< ir © x it* ct © 1- © © 1- 1- © m ci © 1- 01 en x © en ™ x © t ci x © ©.£ mc 1- m 1-1 m © © ■— -1 — ci -s o 51
nnoiesooxoonsng

'cii-CHTXoO'Toi'LTMOooHcic^oociciKtc.cei^cxxr.cipt'-icCf X'occcxr:

• © in in — © i- i— en en v ni in en c~. © 1— ro — ?i 71 en x © -r 01 -r 71 m r. © /. ni in © in 1— in en ■— en © — en ci en m

• -< © x 0,1-1 tioni»o r XK) en en ■» n © i- -ji en. en 1- i- o t- e» e» eni-cox-rmtoi^i-i oot> to ■* m aye 1- 1-1

ti-T i-T r-T ^ h H H i-l rt j-5*cnooi m © c

IIKSIOKH

to -r ©. in x o 1*1
•o 1- ni <- x x

i.:ixsi-ijo— ct en© en -r © © ©
© © ct x o ©

ceiocMie

© m c-. x o o

x 1-1 <m cm en-' ©


m


© •
-»>


■-1 en
in •ci © t en ennn-Hx 17 © x © m = ci •- © -r -r ©
c n 1- f o ^ c 0. o " o t o

h- m en to t ni — en -r en to en to

en © © © en -n *c - 5it

o "T en — en to r- x>n 1- ni

Irt rH ™cJr*rHin o

cl £
-1 ctxio-cin-
to en © to Ci © t

P5XCi-|,C-

c. to in 1-1 oj o c:
t-i-n t- 1- x *r en

i-l'i-i cf ~in t i- t- en -r — 1 - o © en © © 71 en © ci © x 01 — • x -r ->■ x x m t■ en ™ o c. x •— a m toto in si ir ci ^ c o o r. ci o o iji 1- -T c ci o c n o ^ 10 o c « 71 o r^ ci t x k o o c en- w: 1- x ^ ci in o r^ ir
cieBxcioxoxciooH(.rtcj|oceiciffiXxn3noCK- H 2?J B Ctxoi.-ij;M'r5in eS in — 1 1- — x ~n en en t• 1;CVCC-T>. zc~i x^© 0; 1- 01 X l- 1- CO i-;ci .'J
^1- in i^^nrt- en^unTcTi-^cr— ^eji r- in in to cm en^to t-
cn 1-1 1-1 ri exi-ir-i ™ 1-11 to en m to en -t m 1 - c x — o x 1■rH-cni-Toxi-ciC* 1-1 ™ >-
3 o i-i 1-1 • co en .co — • 0. in in -r to en en to 01 © © 1 - c. 01 x m •* © o ©
3 © c. ct .ci© .©© •to-^-cneoto-TT'©© — cwoctticco

• 01 o ■ ^ o o m 1" '
v . 01 to

is'rt en of™ lenr-T I -Tir© to 1-1 o o T

0".t^ ■ . ■ — .1^0 'i»Tr;ritiJTTw

.» — 1 o» e- x m to 'fi- • 01 to • •? © © m to t- en c x © © en -r t~ r- t- en to o en
k 13 ci P3 a ^^ * - • o* en > jio • to in 01 •— to en 1 - w 1 - © m r. to — ^ 1 x -• - . — —
-1 ent- -: i. o»in . A en .ihi- • c 1- x c t 1; c.x 1; x,. r. r. o ; 1-. o o. c. ct c o ;

■^to en r-i" en of Ln 1—0^1-1 xT• ©


_01 m '•
©
. ©


w


© to •x i- m © © •— ©
© X © m © t- ©

en x c. en © c. ©
0. © v. ni © 01 ©
©. ©. ^", L 'v — -
i2» 0.2 :-g ^§ ,_

SSCiSOCCjSJ'c p _ . -^rt o■ - = « a <*
= IM-C I'l = &^n?| = ?=S » f£ I SIt-2njS£ =0^g}S§gS?o^.^^^S§55S§5:!?55i5?S8§SSSS§SSSSSSSSgSS®S£SSgSgPSS562•pjosun ptiB
PIQ9 gnoipag looy.-)*.,' 10 -oy•OVl-rtnCCIfWIMOSlIooi[Dg piosun jo'atijBA•papapoo
isaiajaj jo junoiuBiBiox■ a ■ o o

. o .00

• o '00

• O • O LS,

- O • c? us

• ci • cicso

o oTiS^'fJ "' '■'> "' x i~ 1 -r to si x

t:L;sixccox-'rt^i~c-:ot~»i'm-N

!i«nai»cmar!T:ocosH
s o « n s 5. 1 - o x c 1- n ^ 2 - ci

1-1 si ■» ih si st si re" r-> t-I st m' st r4 r-i•spanj
looqog JO ^nnoiiiB jbjoj,•papaiioo
■jsajajuj jo cjunouiyto ,i v. u 1- *' r;oc x ^ r. :i a ^ o

x o ^ cs o t c. cmo - CS CI-TTi-i

:mca^T 1 1 — r- i.c x 3 cs -^ n o

j-j t- o o 2 o 1^ m rt a 1-' cs' m 1-° o o

51 SI o ^ M ot ^ ci ci ct ^ri'dn cit~ o is »s ;i 3; c o k *. c o o t n x
I'Oon 00 1^ 1^ c. i> o c 2 ei c c is

wpsci^FH-i.Mfli.ip'.ncii.': .1 t

Si-l;Tl-«-5i1-;i-rt|. e»
-. t~ tf3 r-i X CI o T O »S St «-* w CO st

— rt r-l Ct. 3 —•1S0T
io ajBsiifl nmomy•JBa.i aqi Siiunp
papunjay innomy•pimj jootpg
uommoj jo junomy•pajoaiioa
)9ajaiaj jo iu»omy•jsoq
jo ajBgaii V'nouiy•JBaX aqi Suunp
papunjay •junoiuy•pnnj
diqsnMOX IBiiois
-sajSuoo jo }iinomyIS,.Oi-;3;;iTXToii - i
iQiAoooSnnSHffibi 1

■ o o o ^ o o a *o Li u* c 11 a
» o i- c -r ~ is — is r. :i t t ci
; si st 1-1 si s> ti»xxi-xan

1 ih "tin r-i ct ci si52 ;5. lI !;2 S l "'cooxr.o
IS to KS x t O -r 1 - c-. -r x si * ri -r -.

r.:ir.fxc^:itT c. t~ «s o i- st
-• !_• — is o is 1 - .—. ls -o t 3 x ?- x o
! *: "! *! ".' ^ i-oxol-cxc-'t
i«o;i-HcdoM>ici>5i-f«
« n CI T C " S S « v! c o x c, 3

^ r: o ci n ri t 1. « ci m x x -c 51
si co s* r-i ri cs n st i-wfl st si •*- 3 5 x '; !5 = ~ "~ fl x cs si x = m

- i a f a n o t n ci ci i> x ci o cl

si S 5 3J £3 t •; x 1- x ls c is o -r x

2.' — -3 7t - -• ~ - 's xccsfi.c-f4
nciTOoTOKCciOLCxi-.fr.:^ o : wi • • • : <= • . • •
• = o • • - = ■ : • • o ■ • * : •
. « a • . g o • : • . ••:■:: :

= t5 : -S- : - •"• : : ;l

2s § = = -•= :sI«s§-isS 3■saijunoo jo joqinmj• xcio-cini'rtONxr.SM

■i-«-QtIXXXIXXX00CSO»563


&3


fcq•joj pios '81 Jaqtnn.s:•joj pios 'a Jsqtnn.^•joj pios '91 Jaqtnnsj•joj pios '£1 Jaqoinj;•joj pios 'H Jsqran^T•joj pios '£[ jaqmiitf•joj pios '51 Jaqranjj•joj pios 'll Jeqran^•joj pios 'Ot Joqranv•joj p[os '6.«aqnin>;•joj pios '8 Jaqranjj•joj pjos 'i JgqtunjjLO l~
— CO

Oi -,'iOS lO
CO u

x '.;
— ' ci01 X•joj pios '9 Jaqoinvi I ^,f.•joj pios 'S Jaqranx:•joj pios '{■ Jaqtnnxf•joj pios 'e jaqrans;Online LibraryIndiana. General AssemblyDocumentary journal of Indiana 1856, part 1 (Volume 1856, pt.1) → online text (page 46 of 53)