Indiana.

Annual reports of the officers of state of the State of Indiana online

. (page 25 of 40)
Online LibraryIndianaAnnual reports of the officers of state of the State of Indiana → online text (page 25 of 40)
Font size
QR-code for this ebook


' 'P99H

y«aaf V p > g 7

•»/ l9UU9VtI•war *¥*»«»^i I iiiiiiiiiiiiiiiii Hi8fs g


nesn1 1 i IT § iril§iillliii§SS8iflirO§II i

%m Iw nnmmiininm'ii^§3 i«

IS 3S§§§§IS3SI§1S33§ %%%I I !lllll|^ll|ll|^§ I


® ■ • V - - - - i i i '• '. i i i i i

'Z sssssssssssslssal
5 S.tsiS.S,€.tl'g.-|-g;-g.ff«,|t»6
ill:::::::::::::::: C : :I 5 iSSSSSiiiliiillli illIS?

IIIDigitized byGoogleli 'i I mti IsaS a a a S 6 s
9 9 a 3 ;3 s s


S 8i?|gii 311 8|| a§s8?|?ii §11 3§|i!i sssssjgii ggsissa IIi


§ §


9


§ §


s
S


SS|


§11 §11 §§l§l


1


§11 l§ 1


.§§§§§ II


§!§§§§§


ISill I § I i i

ir||ij"iirai~iisis lljfiirssiiiraaasrfgt: tfSfiii ||i si §l§||||:§ll §11 §l§§§|||| §il §§|||| SHIIISjIll l§§§llf|fa
^,ift 1 .1 iiiii i~ir♦ W Ann^OT^II i I .si§ii § §s iiiii

sas3 99 '9 9999 9-3 assssa 9

is^9$i;wiiir9 9 9 9 999

SSS3SS3
-♦-IJ-* -I -» "n -» -n: :B:S


mmn

I!IIN
f fttl

1 IIIII

• . fl 9 ft C 9

S •««!««
3D11I
s-II

II

ooo sa S e
4 « 4 9 M

a a d 9 a

S333S
Eseas

egsfg• «' « oT a' a' •'

u u o u u o O

•2 -S TS -g •« -g -g
a a c a a a3ISJS8JDigitized byGoogle98;^

9t99jftH»9 /9 0X§ii iiiiiii•cc-cItitttiiiiiiiiiiiiiii

Itillltltltlll::::8§§31311 §§§«§§§ nil saassssss§s§§3|i.9§11 1 iif §§§§i§s I jii ' isii^iiiiiiii I


I't90MfI


-11/ /« •4M,Mf^SSS|S>i ll§ISII|||| SsssSsBsSslssIjI.


'sssssiiTjir


'iBitJUfUJas

2•tpiltfff flWffIII

aaaf
III

PbPbPd

S§^Ulllllggesssi
ll|s:ssllllllllllllll(k. b. h Pk Pm (£. £ £ £££££gggi?nr_7, i»«iL17


§§§§§§§SSie8S8iS§«i
Isaa

a a a
«««

>>>tfrfrtfrfrfr

uuoouoo

mill?

§§i§§i§

• • O « « V €>||§§8lll§§iii|

illlllllllllll

§§i§i§§H§Hi|Digitized byGoogle9911 liii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiias

it^-^-^I- llllllllllllllllllllllllllll III-'<<'<"<_5 SS•008'rt JWJ *80e OMOOMiOi^SOS'Oiig!||ii ss83|§ii a§§§§§s3§§§ss§33a§ss§ss§sssa||ii n%ltJM»d-^ - For $300.

§8 '0Q0*HiOi*«»-OM '000'StJOj*6l>'Oji *000*StJt(V*8I1i'O|iII nil IIISJlll §§§§§T§l§l§lllll§l'fl§l§§§§§§ III §!§

lijiTiiifyiT'iiiiisiiiisiiiiiiiipiriiiiiTgfiif*000*rtiOj*8SeoM '000*Sti<tf *ZSC-o^ '000*««JHV*9Ce'OS[§§1111 s§§§ I Hi ' §iir§§§§§iiii§i§iiii§§i§§§§§T|||~iifII

s

5a-


S2SSillillllll?!^^^^^^^Jl §§§s§sps§§s§s§§§§liliililliiii lis

sssssssssssssssiiiliiiiiiiii III• — -^ t- i^ t» (^ i^ t» t^ 1^ r* c« i^


iyninnninmiinmin

3 i I : • i : i : i • : : i i : i : : • ! •: i •: : i i i

MdmtlUmtmitmtlt

|S|SSSS2|SSS||S8|S|8|2|S8||SsssIIssaa

all

asfl c3
0000

III!III


Digitized byGoogle100i1

9t99f}pU9/0'»Jf


mt

ssssrf

IfSL


-t99M7mi


3S333


00.
lll§§


1
i


/f/wn 9 Jims


IISIS


1


\ 'U9pi9^1 f9Ut9t
1 •tB9f}t^9fi9X


f
nm '


1


../ /9 9M9JUr


%%%%%


|V«i9»^4a


iiiii


1


\


s-sfsis


•«^«ff V«»tf

5::;


"9pum$a9Jid


illl\\\\
«^i*t»«r


1

1


ooddd

ffff!

mu

Digitized byGoogle101S 8SwOd3o385

Itlttti


8x233

U tf tf o >

OOOOO


'Jf^B *,»?»«*<»>•.£


888S8I"w^^r^^mm it*


Sjl 88383


>wi 'Mr
l_
l_

I•i» 8i *Mr I|?^1|33SS^_« « i« « i« « «
B fl s a s a a
« « « i« « « «

SSSSSmS

Z 8 i B a a Q_MMM^_3 S? Ci »» «_

_o5 S S S S_

_aaaaa_

.aaaaa_

_aaaaa_

aa_a8ail'lfi

11 I

SSSSfiiiiiiii iiiri
> Siiili! Siiiid a a e B fl (

fl 9 a a s « sIIIIIIImaDigitized byGoogle102\ftgiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^

22222 E 22 22222 22 2 22 eee|E22e2222 2 2|||E|2|
§JJ|§l§j|||§JjjJJJJ§§.i§|||ll§§|§§§.l§i.ll.4lWM^uM9MM^^%fium^fiKUU^u%^m%nVO O O O'O'Oi.fll'E'E^'E^i^-^'H'E'B'E'EflCe:ill"

sip§S|§8ii§3§SS§3SISISISSgSSpssggspg||ki'*.•
ti

PS§§§S§§Si§§§llli§Slilii3ili§llll33§3§§BDigitized byGoogle103
SiilllitllllilSmillllllSIIIIIIIIIIII?.iii2!§igigs§sfiiiSis«i$$i;iiiS93ss§ssi$9$• oo

£• a aI


P ^ eat* •^


a

g


Ssas3<

iIj^


EI||HiiMi.iis8iiiiii.iii.iiiiiiiiim^^^S3§3lilSiii2SSSIS§§SSSSSg§§§SISi«SSiS8SDigitized byGoogle104

I

i44^I

I

I^ I4!


HHliUiiUitUi^UiiiUUUUiiUiiiUM.*■ "^ *" 5 5 2 S S S2 E 5 5 2 SS S 2 S 2 25 2» 2 21 ^ 2 S 2 • * ** * 2 *2* 2222

jixiMJSjejijajijijaja^jajajijajajajajiJijajajajSjajajiji^jajajixtJijzjiJij:a s c o o o- a
aaa » * * S 5

iO^dO « « « o^^i's'l'Illlllisll

85SSS§§§§§508

ssssssassssSa
•-» ^ *-i "^ ^ ■» »^ •-» tn "n ^ •A'i

>

o

^1iiii:r :-S : ■


^O.i^'^CX*^«-»•-» •^O*^-^^|i.llll§llll§P.I§.lli.l§limitll§.lt^.PISS3ii$EIH§§Q§9SSSSS3S$3§^3§33S3993§i33illlil

« « « O O 9sii9 o e 6 d o •


aQ=:|SS§5sssss==^.sjssssjiili2«S5l8«3SS§§SII8335358a3558^SIS55?9|5l558SISSSS§S§§3ssSSSSHSI2ii§t§illilSill3l||Digitized byGoogle105iiiiiiiiiiiiliiiiliiiililii

• s^ n ?4 O aS*^?.<=!

5 «


,a-2S'5^tfss

5a:idlif

K-1So £

I*, s

-s a2^9123


u X41

-I

IIn-MA.._ _— .-.^-jj^j^j^^^^g^^pj^g^ i-« f^ n « M» ^ W « »^ »^ »* «* C* W i-i •- 01 iK


S§i3§$33il$$i§|§$§§§^|§|§SSSSiS$l^§S§S$SS$$$$l$$«9ii!i!i2i|!|gliiiiiill?lii2iili?!lll?ilrllll!liiii2ni2Digitized byGoogle106I«

•«-O
^I

i

•at
8

fc5


t


3


$


O


«


^


I


J3
1


B


a


»t


a


05


B
B


Hao.aa&.aaia.c.Q.fi.a.a.c.o.cuaaiP.o.o.ao.o.cn.s.e.c.cs.fi.afi.ac.&.«*^S»Zfi|iiiiifiiiiisssi§§§i|ii?.iii.ii||if.i|i|i.|||S.$|S||S§|%§smii§§^^§l§SSSS^SSSnE!8,;- 2


UUHOU QM» Q>^

^5|§ii§Sllili§ii§iJ.IIPJliiiiii.lliJ.niM.ii?.SSDgmiSli§SS?:Sl8S^«^i"Sg§;p§Spii|illiiil5iilsiiHiiil*:l€tttlliiliiiiilliliDigitized byGoogle107


-9 hgS oV ^ fc. N e^ OSS?lll.ll§.S§8|j|ii||.iiiiillll!:g||||?^§lil?i.illi||H
5«iS|595?9J8|S8«2|g|S2p=!Sa2agS|85|8|=23=2g633|5tiiiii§il!iiiii|i|i||i§|gi|§§i§i|||ilili||i||il||Digitized byGoogle1096^
»I*
'— ^ a to09

« s o '3a "Q c

e CO «« .

00 «X C J

0-3 *JSB2L

6
o
o>o ^o i^ ^c!l= ^i•!3 •'^ **"r* I —

^i ^1 l1 &!ll

=§ ^1 ^1 o|c|

QJ! ^2- ^a o-^Jo1^:^i£ ^£ Q- «- Jl2 c'So

§lliJJJJ!JJJJJJ|Jl||iMI§JJiiii§lllll|iO-AKSiQAiO 0»««-©Wss§§si;§ii§si§!i§ggggsgg§>:§ssiiissE§ii§i§
§l§||||§.§|S|||§§l|P§.l§.§.§§.|§l.§.l§l§||||isss-


si§S§§l§sli§ii§§ll§l!§§ilS§§§i8§§S§§it!Digitized byGoogle1U9ssaBcaasaaseacsascssaascciseBScccsaBssBsasBBBa S^Z2^^

a333339S39a33393CSS33Sg33333:SSS3SS933SpS9399saaa9CO ;eO%6it ' ■■■
IIa -

i <'S8
e gSg^11i3H

■-» Pu=11Si.§§.§§.i.i.i§J.i§i.i.iafiAR§§PiR^^t§§i||iii|iiJi|§§i§§


■I

si

Is

:s: * a

6


II


flll§l§ll§§l§J^IIIUIIil§JI§§.".IIMJ§l§J§i"§S§§§!||^g3%^%%iLm;§S^^aS3S8i8S2§883§^^SS'§gaa^|g§|§S§|§§||3S^^MCt!z:!i:zS5SS^!2SS!SlSSSS— SSS!?S!?SSSSSSS*^S*^£r£ri^£ri!r?2?^8S89Digitized byGoogle110
I


i
It•8

sI5^iiiiiiiiiiiipiiiliiiiiiigiiii^^^^asaaaaaasa aaaaaaa aa a aaa'asaaaJt— — — — — i— - -

3 3 3 3 3 3 3 3 333s:ii§§§§§§8§ii§§§§i§i§§§s3isisi3§s«ii§eIf^E
o

«s
U

5ssl|lsl]l5l|2s|sli

"S^ ■ • C MM ■*8,


li ll^ S55 o
^ 8

11


1?^e :

« .5zIS«ssi5g§g|2S2s-ssgg|?||iss§2S3Sg|?5?iegaS888^SS§fS§S§18§8nSSgS^S^§§9|SftM§9H!Digitized byGoogleIll
EssaSgfaa!^ss88«*«'8|||||| g ^ g s =.»:* = =. = = = =.=. = = = = = = = = = = = » ?r» ?- 5. ?- rl 3. 5. S Ei. 5. 5. S. 2. 5. 5. 5. 2. ?. & ?- 5. S- B, ^ ' Sk

3 3 3 3 3•«5^h i -I U- i-^§ «^i
:-2i^|xf si £•"=*: =sa :^ss,•rS.

Si .

■3 « «ifa -

i!•o o
a-*

« a

a i«

> • a iB^ • cfill§PI|Rliiligiflfilft2§|iilS§JfA§lUilJJiiJJJ


isiiSiSSiiilg^^iiSiiSSliiigggSSglESsESSSeisSiiilS
iJJUiSillSSilllllllllllMltJMU1MR?Kii.lt?l-lM

^■*w* ^m Of Ol "■|^SiH%^^H^^ff^l^^^^^^^^^^'^^l^^^%P^^^^^^|||||§§Digitized byGoogle113


00I
I^


5 •

^1ft

e^^1


o^ aX

mia.

s

So'B55oa5o5po-'oo^-g5ooo^«oo:0■2 ^ ?:i»£-laa MScl.

czoae•I"• S; ®

-.o<gC3II i^^

o * 5 •—

ax-?Is

©■2 =-

£5llflMSAiMH||§iSliUI.U§.i.l§llsll.lllli.i.l.%u%H%uniiuHnHnt^ntuunumSoJi


is

5 Z-o-2aSB"

> l^£5

i« - o o o


S:2^*OX:ijJJJJJ.|||||5J,2.3IIJJIJJl?Jls«l.lllill.|f.i,ooao-P^-i^«iSsiiiSi.?lisSSsS5|ss5S55§Sggs5HH"slc?pf5S55S§?B£SSssg|sssssgsssas|Bffi8Sisss88SsDigitized byGoogle118illill§iiiiiiiiiiil§i||iiiiig||ii|iiii^-Moi — e«oi^^^SiS;•a ^ 00 — — -^91— Of 8«-


1^ 1^ S ^. N K- F» c» «* !>. t* t- «^ «» r* t* ^• i» i» t"- «* t- r* *• I- 1* r* i' «i «>• i-i »"• C'' r» C'. »-. t* F- F* »5 r» P ^ r» I» i»="llliil!liiiliiiiillliil«llllliPii^g||illl!il§P2D13Digitized byGoogle114
lllllllimilllllllll^lllllllllllllllll

oooeoooooeoeooeoeoooooooooeooe e o o e o o o ee
Ms 8
5^a5III i'


llSIIMIIIRIIIIIIfillllilpan%uuHnuHuuufinu§nnnu»mmI lis 1 a« 1

I lis e *"* e7? •«o
z

B


ou<?S2g8?gSSgifSSSggggggggS^EsSe«HSS?S8s5S!il§llii§§il§§§iiii§§i§i§iS|§s§||S|i|ll''^Digitized byGoogle115If

^ppsliiiiiiiiiiiiiiiiillllL.gss^|IJiS§8lll||ll||p|IJ§?Jl§§g|pa58,||SgJ.ISillalilliBIISIIHyiSiSSIIIilUiilili.1.!

51 1


I sMl1 So . 52UII
88 8 8 888!^gBlipgii3||Sg||2pSiiSB§3||§§p§|ii||8SgSS8S88gllSII&SSSSS33§S§S2iSI3£iS3SSSeSSDigitized byGoogle116


r

aIitJl


l588||8pi|||||||||||||^^^^^gg|||||||S|•lliiiiiiililllil§liillllli§iiiii§lilll
8|«38|«||||8|S|||||||||§igg§g|8||8j||8|0»0><MtOH9M»^M >o <«• m -• ei <o»xo« —liliiili'=^'""*"iillliii§E§i|i|iP'iii3s§§ii«i;§is§§§§S8gi§sissssiiiiiS§sssgggeR*tDigitized byGoogle117h.:lilillilliiliiiiiiJJMPPJI^^-l^^^iiiiiiiiiv!'

*.siM|S|i.iiiijS5§iiSiipsssiis.8§jespi^iiigs§si|Mil^lll|S|S|i§S||||s||iii|||g|i§§||g|i||!8|i||||||
•^ ^r^W^w^mm fif ^ '^ r^ rm f^ f^ ^ ^ ^^ lO (D »^ ^ Ml <• • ^ t^ ^^ 01 Ot W »^ W M 0( ^* 0*il^l|8iss§ii|||§:8|s§i§§§i§iiiss^i!PP§l§issigsiSKS§SSgS«i«K888SSi$i%SiS8!l§Sig88iS88SlSi8li§l§S«$liS$lDigitized byGoogle116


;>^:!


IS« X wSS&
a,'^

"2 «^1


S5SS2|8pi|imii||l|||nRHRnaslli|iilH

©» ©« o* oTof r» OD ^ «-« « ^ — « e« 2 ©» e« — — « — ^ r-Ti-T*^ i-T— »^' 01lii§ii§ill§§i§lliiiiligiii§iiili|iiil8|8§8|-||||8|||||||||||8|g|§§e8§|i_|g|8|£5 =iiil|Sii''«'"»'*«'i5|IS§ii§B8i||iisS'iliSSSgSsSSSIilSsSggSgiSISSSMSSJtliSSillgRggSSDigitized byGoogle117i11
piJMS|iliJJ5SS§iJiS||SSSJJS8iJgS|S|Rlii0l§illlllllliiilllilisliiillllllllliSlgilSliiillllll
Sfca|siissss§ii|||i:8|§i|s§§is|§|gsii^si§i§l§s«g§piS»lS§SS8«iRXS888Si$iSSSlillfl!ISSftS!S8iS88$lSi!l8§l9S<l$li:ilDigitized byGoogleIISi

I

»iI

S

ft


IiQ <B QB 0& ^ wOb (B 9h »« h ki M ki l«SBssasass a s a rrSTCTC STS"!- -»
•So ojS S.S oo p I

^ £^

S SS

a aa
HOII

oScd


5^n^ A^


•oi/>iAioe<lillP^1iilllH!ll!iilliss§lls§i§l§iliaIr i

52 ^88 888888 S»-«e«»-»^«§§Si§^SI§SIIH§igi§ll|g§?lillggeSSSS3iSII§=a«e§^SSSa5SSSS&ss§§39§§§i§li§S§;$Digitized byGoogle119•8
t»4L•m?5Sfctcttttfrt t«-« X «-e 8 a s'8 ass s s'a s sag a g'sV-a a s a -.-So

o

si £•§5

w^ «» i»OQ-

I I^ISilliill

;5?3issa§<siisssss4ll|^-s.jrcfffifl

• •r* If •

5^oaIn

III

III§ii2iS||§|iss§fei&egeiissisisiis§isi8Sis
l|||IS§SSS§§SSi8iSgggSSgggg§gSi$S§SesSe


SSIISSSHSSSS55SSS55S55SSS5SS5S52S5S5585Digitized byGoogle120Ii33^

HI

vHilillllllllll


§!ltsSSiS§§ISSIIiS§SSSSSgS§S!SS8i§Si!ISi

I1


a

I1 1aa^slhslsu O •? ^ KMa «

"JA S


US


MP* 9

I^ «


gec«r»»-i^.^iAioei m»gg!illlS§P§!l§§lliSi«K»S§nSsssigSI|ii(SSSS!IS&IISS8g5SSSSSSe88S&SSSS*::!SH!!Digitized byGoogleI'Jl!l!ll!IIISIIIj^^^^SSSS8i8{«8SSSl^J^!^SgSS;fSSSSSSSSSSeSSSlllljiiillliillliii

2KC2aB«2eAacQSQSaQ£QS««OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOO
8||l||||ll»!ll8ft!l^^^^^SiSS8SSS8SSSS88S8S§S888ilSSISSSSSSSSiSlill33ll»S*• a

Se


?a|l£SS5 8 i "^ S ~ •o9
Ha1

s<§s


I^ s Hi1^5

S||a?

!i

ill
h1

t


31)14Digitized byGoogle^122illlllC ^ OC 00 ^ 00 QD 00 00 fiv QO 00 00 00 00 00 Ow QC 00 00 00 00 00 00 » *» » «k <„ojejjj'^r^b.j^rjoosftoa25

OOo^ooooooooooooooooooooooj^jjj;
OOOOOOOOOOOOOOGOCOOOOOOOiSSe;SKSesSIell


t396 S

So

So^«5

Sul> 6 « e o ej s o;a~ go© o.«ct


•selllllllllilRllillllllliiAillllS-•^«otr»r»»He«« obmAteeiooMi-■'t-e eiot ««^»2iii3§§s§i§si§§i§ii§iis§iiissigsit- o • o * o < o o

< a a-l

S o S E aa

9

o

I

t

at

a

e9«^<
gsiiiiigiii§§i§giig§iiiis?§i§iiiSiSiggsssgggPRggSitjtPSiesgsgsgssDigitized byGoogle123


?5I

I.

c

(4


PI: . s . « : . .

8* ;"a : : :

s d e ooo oOod>S^e i a ••o


iiiiiiiiiiiiii§imii.i5ISSIISSSI5SISI5S3llI
5-5«5 :- fl^lddo'ddddddfej<p:«o3j*oc-S^U ©as

S5S«S8l8IIS?g=iSSS§SIS!;K$«99$9993;9«933S9$;!;Digitized byGoogle124i»


IIili


*!llgzss•Hi8««6QjlJJJgI

a


IH.\l1MODSi<:;kM86!iM91:Digitized byGoogleAmount of InlereU paid by Allen May, Agent of Slate of Indiana, to
the holders of Indiana Five Fer Vent. Slate Stock, from the 4lh
day of of february, 1850, to the 1st day of Decetnber, 1850.


SUekUlUrt Xames.


rrhtn PaU.im*t 0/ fuUrest w*«ii dtu.• • • • . •?l1.000

8^1
1^
9,000

s,ooo

8300
7,000

s,soo

soo

900
1,000

lAO

soo

3,&0
9L0

5,ao

SB,000
3,S0O
MOO
3,000
VlJSOil
3,000

SOO
1,5
S,000

SOO

4,000

\m
s,po«

«,000

24,UO

SOO

t,000

SDO

l,0uO

S>«

l.ti00

lAOO

t,sai1^

SOO
1,500

i,sou

7300

1,000

ISQO

SOO

soo

i;no
i^

IdOOO

soo
soo

3,000 I
S,000

soo

SOORichard McDonald,

Bea!«, By«h aad Co

Ckarlotte SmiUi,

Thomas Black and Co.,

John G VaMon,

Sflveater Hale,

A l exaadw Sergoett,

Ooorgo Uaddeo, of London,. .,

Lyman Allyn,

ChriatUn u Emaon,

Henrietta Samuel,

Bdwaid Preatley, by £zn^ . .

Jajnee Brown,

Cornelina McLean,

Wm and Jamea Currie,

John R Broadhead,

St John Smith,

SDeMacedo

Pedro Do La4iulntana

COmmercini Bank, Albany,..

Albany Savinga Bank,

JDPazton,

Prancie J Dallas.

A Marcnard and Co,,

OllTerM North,

James Reas,

Henry Mandevlile

Joshua Simmons,

DHMalian

Praeman Moss,

JosmhMoss

DanfelC Ambler,

PJRodriguet,

Hugh Barclay,

O W Norton,.Charles Craske.

John R Browning,. ..

Leti Woodbury,

John W Mason,

laaac Davis,

William A Sanford, .

Ployd Tucker,

James W Miller, ....
John Mills, Trustee,.
Alfred N Scott, .I 1850.
f 90 I Pobruary 5,
4U I PebmaryS. i
OU . February 8, i
SO j February il, .
90 February 11,1
, 40 February 19, i
SO : February 112, <
40 , February 19, i
56 , February 13, V
140 I February 13,!
50 t February 15,!
10 , February 19, 1
10 I Febbuary 90,1
40 ; February 91,
90 , February 91,
February ^
February 97,
February 97,
February 97,
February 97,
February 97,
February 98,
March 4,
March 4,
March 4.
March «,
March ~L..I....Ii!!!'....'-' '


.... 90


20

....


;::::::::i::::10

00

4

100

590

70

59

60

950

60

10

30

40

1090 .
40 .
90 .
SO 1.
90 .
40 '.
50 |.
40 .
56 '.
140 '
50 L

10 ;.

10 1.
40 .
90 L

10 LMarch 7,
, March 8,
9(«0 March 9.
80 ; March 0,
"" March 0,
March 11,
March 11,
March 11,
March 19,
March 19,
March 13,
March 13,
March 14.
March 14,
March 14.90

100

490

980

90

40

10

90

SO

90

19030 ' March 15,Thomas!B DaTis,.
James l' WWhittlesey, ..

John Agate,

Htxrison Dnrkee

N Hinkley and Co

B Parrington,

Lock wood Grumman, .

John WNeTin

Aim Smith McKinney,

Alanson Sumner,

VjRlnyon,

Samuel Brown,.WliUamMNevin

WDGookin,

Idward Jennings

Elisabeth Pish

Miss Hester Giles,

John Jockmns,

John Bills,

JOSmith,

George Grant, Pr. Adm.,.
Charles Bfid90
60
90
90
30
10
SO
00
140
146
90
50
10
10
94
90
90
10
10
60
100
90
30March 18.
March 19,
March 9u,
March 91,
March 28,
Aprils,
April 4,
Aprils,
Aprils.
Aprils,
April 19.
April 19,
April 10,
April 96,
April 901,
May 7,
May 10,
May 10,
May 13,
May 13,
May 16,
May 99.
May 98.
June 4..|....,10 I104

100

590

70

59

60

950

60

10

3U

40

10

900

80

90

100

490

980

10

40

10

90

SO

90

190

30


:::::::;30ioVwso

60

10 !,

90 |,

sol,

10 I
30
30 I

140;

146 I
90
SO
10
10
94
90
90
10 i
10 i
60 1
100 I484 IDigitized byGoogle120

Amount of Inlerest paid by Allen May^ Agent of State of Indiana, to
the holder's of Indiana Five Per Cent. State Stocky from the 4/A
day of Februaryl850, to the 1st day of December, 1850.— C(Wi-
tinved.Sttkh^ld4r*' Jfmmet.111 Am't of Itatrest whn U«.Wh^n Paid.iili;4ijii'WllUam 8 Johnson,

Joseph Langton,

Mark W Collet,

M W Collet. In tntst for Ueadlam,.

George Banks,

T R Auldjo

John Auldjo,

Baring, Brothers and Company.. . .

William T Blair,

Alexander Baillie,

Kdwaid Bridgemaa, <

Walter Camborne,

Thomas C Crawford,

Sarah DiUwin

P L B Dykers and J G and H C

Marshall,

John Gilllatt and Co

John Gilliatt and A HatAeld,. . .

William A Hanker,

Margaret Hart,

Hope and Co., of Amsterdam, ..
do.

William J aneson,

Altered Janeson

James G King and Sons, » . .

William Llddani,

Jean Charles Laboucbere,

John Miller.

CreorgeM w Peacock,....

Col. Joseph Patterson,

CapUln J T Evans,

R. Kyken,

Captain Thomas Byre,

JohnN Foster,

Rev. John Frampton,

Richard Fall,

Ferguson and others, Trastees,.

Miss.\ P Ferguson

J Godman,

Gen John Graham,

J Greenwood,

Edward Grubb,

FA Gudvllle,

Adderly Howard,

HHebbert,

K Harrison,

M Harrison, Jr.,

G Harrison,

SirF WHeygate

J Hodgson,

James Hutchison, •

Lewis H Hatlewood,

Joseph Home <

Stephen HannefordL,

Thomas UodJion,

RIngUs

George Jenkins,

Richard L Jones, <

John Kinyan

R O Kirkpatrick,

L Kennedy,

Kraentber and Mievi He,

WKraenther,

Robert Hemp,

Thomas dehnii401
]8S0
• SO
SO
90 ,
100

leo ,
sso
so ,

400 .
60 ,
30
SO
SO .

900 !

ISO 1

;o,

SO I

730 I

870 ,

SO >

SO .

' 10
80
SO

800
10
40 .
90

S90 ,

ao .

30
80

130
40

100 I
40 I
90
80
80
70
90
90
90
SO

900

900
SO
40
70

100

310

9^
40
50

980

no

110

9eo

lO18S0.
une 6,

ttiy 1,
my -

uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly

uly
Tuly
ruly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly

uly

ul7
uly

uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly
uly•! 1^
SI

as

WD

.j m

530.'....).3u

91
Si
id
SB

50

50

M
90

no

10
40SB
30
9i

1*
40


4t
90

80

:f

V
jO

5$
900
fiOO

70
100

310
SIO

4S
jO

S30

11^

110

S9
lO
»

«oDigitized byGoogle127

'nouut of Interest paid by Allen May, Agent of State of Indiana^ to
the holders of Indiana Five per cent. State Stocks from the 4th day
of February, 1S50, to the 1st day of December, 1850. — Continued.Stpckkoldert* A'a»««.
,000
1,500 !
^SO-M
^0 .
),(MMJ I
SOOO i
•,5U)
1000
!,500
!,500
!,000
1^1

500
i.J00
I,UOl)

500
,500
^,500
1,500

500
1,500

500
1,500
•,000
i,000
t,0<iO
,000

sooo

1,500
i,500
{.000
KOOO
t,0QO

im

1,000

1,500

1,500

(,500

I.UOO

^UOO

,000

1,000

1,000

).500

1.500

\000

.000

!,500

1,500

1.500

!,5U0

!,500

»,300,

,WJ0

1,000 I

1,000 '

!,500 ,

,000

1,500 '

,000 1

!,ooo !
;,5oo I

!,500

•000 '
,000
,000 ,
■,0M)Henry L^ver,

JHLewia,

F CLuket

P C Lukes «nd Thofl. and M Laiue,

Thomas Potts

Thomas Stokes,

Baren Augaste l>e Steinberg,

Robert Sannders

Hugh D Raincock,

Henry Tucker,

George Thompson,

8 Swining,

John Vandenhoff,

James Aitkens

John Vf Anderson, <

William Broad

Roberto L Reran, t

Arthur Bally,

Margarette Betts,....

James Bagnall,

Geo and Jas Bagnall, Exra., ,

GBagnall,

Bouverie and Company,

MmCLBenyon,

T Brass

MrsB Chester

CapelCure,

Gen Oeorgs Carpenter,

Morgan C Chase, ,

Sir William Collings,

Major Bdward iiarrall,...

C ilron,

William Dockar

Miss Maria I'enman,

Thomas nixon,

Samuel Dobree,

MissB r»ent, -

John Dillon,

Thomas ]>ent,.

Col Francis A Daniel,

Quintin Dick,

John Evans,

John P Larkln,

Solon Luxmnre,

(Godfrey Moling

Francis Morton,

Miss Katherine S Morton,

CapUin H Meynall, ./

Edward Moon

James Moon

Richard Moon,.

Robert Moon,

James Morrison,

M Marshall,

M^or P Martyn ,

George W Norman,

Henry Norman,

Walter Nugent,

ROlWlerson,

Orerend, Gurney and Co.,

William H Ogden

John Plggot,

RPttUfdrd

Sir J Prendergrast,

MlssM Palmer,

Palmer, McKillop, D«nt and Co.,. .
George Poabody,AmU of Interest when due.When Paid..1III Jill; ^g!|i^•^-1'00

90

00

90

12W

6<t0

150

]00

50

5<J

40

610

10

310

20

lU

311

410

30

10

110

•0

90

100

101)

40

200

I'iO

.50

5'»

40

2,0(«0

40

40

lO*)

70

270

130

2.880

180

20

120

280

170

210

140

20

50

90Online LibraryIndianaAnnual reports of the officers of state of the State of Indiana → online text (page 25 of 40)