John Alexander Henderson.

History of the Society of Advocates in Aberdeen online

. (page 5 of 45)
Online LibraryJohn Alexander HendersonHistory of the Society of Advocates in Aberdeen → online text (page 5 of 45)
Font size
QR-code for this ebook


or repugnant in any manner to the laws of this Kingdom and the tenor of the
said Charter: And that the said Bye-Laws, Statutes, Rules, and Ordinances to
be imposed from time to time, or any repeal or alteration of them, or any of
them, should be agreed to, constituted, and confirmed by a general meeting of
the said President and Members to be called and held soon after the meeting
at which the same were made : And moreover We, out of Our special grace,
certain knowledge, and mere motion, granted and confirmed, and by the said
Charter for Us and Our successors granted and confirmed, to the said President
and other Members of the said Society all the property, sums of money, rights,,
advantages, benefits, securities, emoluments, powers, privileges and other matters
and affairs whatever which the said Society or any Member of the same shouldSECOND CROWN CHARTER, 1 799. 2$

antehac habucrat, receperat, fruitus erat, exercuerat, jus habuerat, fecerat
vel egerat, TENENDA, HABENDA, RECIPIENDA, CAPIENDA,
EXEQUENDA, et POTIUNDA, omnia et singula praemissa ultimo
memorata, per illos eorumque succcssores, et dictam corporationem,
in perpetuum, et omnino, in modo tarn amplo et benefico quam dicta
societas ullusve ejusdem socius antea tenuerat, fruitus erat, et eadem
exercuerat : ET NOS pro nobis, haeredibus, et successoribus nostris
DECLARAVIMUS dictas litcras patentes in omnibus et per omnia, in
jure validas et sufficicntes futuras esse, secundum verum intentum et
intellectual earundem, sensu maxime benigno atque benefico, et pro
summa utilitate dictae corporationis, accipiendas, interpretandas, et
adjudicandas, ulla mala recitatione, dcfectu, ambiguitate, vel imperfectione,
in dictis nostris literis patentibus, non obstante : Et nos pro nobis
haeredibus et successoribus nostris, cum dicta corporatione seu corpore
politico, eorumque successoribus, pacti sumus, concessimus, et convenimus,
nos nostrosque haeredes et successores, a tempore in tempus, et omnibus
temporibus futuris, ad dictae corporationis seu corporis politici,
eorumque successorum, humilem rcgatum et petitionem illis daturos
et concessuros omnia ea ulteriora aliaque privilegia, auctoritates,
res et negotia, quae dictam concessionem efficaciorem, secundum verum

have held, received, enjoyed, exercised, had right to, done or performed, for the
use and benefit thereof, to be held, and received, taken, followed, and possessed,
all and sundry the premises last mentioned, by them and their successors and
the said Corporation forever, and in the most full and ample manner in which
the said Society or any Member thereof before held, enjoyed, and exercised the
same : And We for Us, and Our heirs and successors, declared that the said
Letters Fatent should in every respect be valid and sufficient in law according
to the true intent and meaning of the same, and in the most favourable and
beneficial sense, and should be received, interpreted, and adjudged to the
greatest advantage of the said Corporation, any wrong recital, defect, ambiguity,
or imperfection in our said Letters Patent notwithstanding : And We for Us,
Our heirs and successors, contracted, agreed, and covenanted, with the said
Corporation and Body Politic and their successors that We and Our heirs and
successors from time to time and in all time coming would give and grant to the
said Corporation or Body Politic and their successors on their humble request
and petition all such further and other privileges, rights, matters and things for
rendering the said grant more effectual according to the true intent and meaning

E26 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

intcntum ac intellectual ejusdem redderent, quae nobis seu illis de
jure concederc licitum esset, et quae per peritos juris legumque dictae
corporationis aut corporis politici pro tempore proponerentur vel ex-
cogitarentur, et per Dominum Advocatum, aut Solicitatorcm Gcneralem
nostri nostrorumve successorum, ex nostra vel eorum parte appro-
barcntur : et nos insuper voluimus, ct concessimus, quod Sigillum per
Unionis tractatum custodicndum et in Scotia vice et loco Magni Sigilli
ejusdem utendum sine ullo alio sigillo, seu registro, dictae cartae appen-
deretur : SICUTI per dictam cartam de data antedicta latius apparebit
ET NOS CONSIDERANTES, quod dicta societas PR^SIDENTIS
et PROCURATORUM in ABERDONIA, per eorum humilem
petitionem nobis representaverunt, quod petitores post impetra-
tionem dictae cartae administraverunt res suas modo utilissimo atque
aptissimo ad promovenda commoda dictae societatis ; sed impedimenta
orta sunt a restrictionibus de admissione annuisque solutionibus sociorum,
et limitatione reditus terrarum, tenementorum, haereditatumque sic
emptarum seu emendarum pro commodo dictae societatis ad summam
quingentarum librarum sterlinensium ; quod si admissionis praemia,
annuaeque solutiones sociorum, per leges privatas societatis ordina-thereof which We or they could lawfully grant, and which might be proposed
or devised by Counsel learned in the law of the said Corporation or Body
Politic, and which should be approved on the part of Us or Our successors,
by Our or their Lord Advocate or Solicitor General ; And We further Willed
and commanded that the Seal appointed by the Treaty of Union to be kept
and used in Scotland in room and place of the Great Seal thereof should be
appended to the said Charter, without any other Seal or Register, as the said
Charter of the date foresaid in itself more fully bears : And We, considering
that the said Society of the President and Procurators in Aberdeen have by
their humble petition represented to Us that the Petitioners after the granting
of the said Charter administered their affairs in the most advantageous and
appropriate manner for promoting the benefit of the said Society, but that
impediments have arisen from the restrictions as to the admission and annual
payments of the Members, and the limitation of the rents of lands, tenements,
and heritages so bought or to be bought for behoof of the said Society to
the sum of Five hundred pounds sterling — that if the entrance fees and annual
payments of the Members were ordained by the Bye-Laws of the Society fromSECOND CROWN CHARTER, 1 799. 2^

rentur a tempore in tempus prout res postularet ; si applicatio opum
societatis omnino limitaretur ad usum eleemosynarium institutionis
ejusdem, seu ad usus et proposita quae pro tempore appareant accom-
modata ad promovendum incrementum et utilitatem opum sic dcsti-
natarum ; si sociorum defunctorum parentes aeque ac fratres et sorores
qui in paupertate degant includerentur, et auxilia haberent, viduis, liberis
et nepotibus deficientibus, et si potestates petitorum ad emendum et
tenendum terras, tenementa et haereditates, ad summam quingentarum
librarum quotannis plusquam in dicta carta permissum est, augerentur,
instituta utilia per eandem proposita amplius promoverentur : Quod
incommoda etiam orta sunt ex eo quod nomen et titulus societatis in
dicta carta minime congruit cum nomine et titulo quo socii dictae
societatis fere per spatium ducentorum annorum noti fuerant et designati,
et in supremis curiis aliisque curiis registri (lie " Courts of Record ") in
regno adhuc nascuntur et designantur, nomine scilicet, ADVOCATO-
RUM in Aberdonia (lie "Advocates in Aberdeen"): ILLI igitur
humillime petiverunt, ut nobis bcnigne placeret cartam superadditam
concedere, rata facientem et confirmantem eorum privilegia, potestates et
jura, per dictam cartam antea concessa, eosque rursus incorporare nominetime to time as circumstances required ; if the application of the funds of the
Society be limited allenarly to the eleemosynary use of the Institution or to
the uses and purposes which for the time appeared convenient for promoting
the increase and usefulness of the funds so destined ; if deceased members'
parents, as well as brothers and sisters, who should fall into poverty were
included and should have help, failing widows, children and grandchildren, and
if the powers of the Petitioners to purchase and hold lands, tenements, and
heritages were increased to the sum of Five hundred pounds Sterling annually
beyond what is permitted in the said Charter, the proposed advantages would
be more fully promoted thereby ; that inconveniences also had arisen from the
fact that the name and title of the Society in the said Charter scarcely
corresponded with the name and title by which the members of the said
Society had been known and designated for the space of almost Two hundred
years both in the Supreme Courts and other Courts of Record in the Kingdom,
namely Advocates in Aberdeen : They therefore most humbly prayed that
We should be graciously pleased to grant a further Charter ratifying and
confirming their privileges, powers, and rights granted by the aforesaid Charter28 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

tituloque PR/ESIDENTIS et SOCIETATIS ADVOCATORUM in
ABERDONIA, cum psrpetua successione et extcnsione privilegiorum,
in conditionibus, et cum mutationibus antea humillime propositis,
cumque aliis privilegiis, potestatibus, et provisionibus quae plerumque
conceduntur corporibus politicis, et ut nobis in nostra magna
sapientia expediens videretur : ET nos dictam petitionem animo
nostro perpendentes, cupientesque dare omnia incitamenta institutioni
tarn utili tamque piae, IGITUR nos annuentes dictae humili petitioni,
et virtute praerogativae nostrae regiae, et ex nostra speciali gratia, certa
scientia, et proprio motu, per has praesentes literas nostras, rata facimus,
et confirmamus omnia privilegia, potestates, et jura antea dictae societati
concessa per praedictam cartam, de data vigesimo septimo die Januarii
millesimo septingentesimo et septuagesimo quarto, in tarn amplo modo
et forma ac si eadem in praesentibus particulatim memorarentur et
repeterentur, exceptis mutationibus in hac praesenti carta nostra postea
factis : ET nos, pro propositis antcdictis, plene et libere, pro nobis,
haeredibus et successoribus nostris, per has praesentes literas, rursus
FACIMUS, CREAMUS, ORDINAMUS, CONSTITUIMUS, SAN-
CIMUS, CONFIRMAMUS et DECLARAMUS Socios praesentesand of new to incorporate them by the name of the President and Society of
Advocates in Aberdeen, with perpetual succession and the extension of the
privileges, on the conditions and with the alterations thereinbefore most humbly
proposed, and with the other privileges, powers, and provisions which are usually
conceded to Bodies Politic and as to Us in Our great wisdom it should seem
proper : And We having taken into consideration the said Petition and being
desirous to give all encouragements to an Institution so useful and so pious,
Therefore We, approving of the said humble petition, and by virtue of our
Royal prerogative, and out of Our special grace, certain knowledge and mere
motion, by these Our present Letters ratify and confirm all the privileges, powers,
and rights granted to of the foresaid Society by the foresaid Charter of date
the Twenty-seventh day of January Seventeen hundred and seventy-four in
the most ample manner and form as if the same had been particularly specified
and repeated in these presents, with the exception of the alterations afterwards
made in this Our present Charter : And We for the purposes foresaid fully and
freely for Us, Our heirs and successors by these present Letters of new make,
create, ordain, constitute, ratify, confirm, and declare that the present membersSECOND CROWN CHARTER, 1 799. 29

dictae socictatis, talesquc alios qui prius rite admissi fuerint procuratores
in Curiis Vice-comitis et Commissarii Aberdoniae, et qui recepti sint
per societatem, et contribucrint ad opes dictae socictatis modo antea et
postea memorato, esse omni tempore futuro unum corpus corporatum
et politicum in perpetuum, nomine et titulo Praesidcntis et Societatis
Advocatorum in Aberdonia, lie " The President and Society of Advocates
in Aberdeen," cum perpetua successione, cumque omnibus potcstatibus,
privilegiis, et juribus, antea concessis dictae societati per praedictam
cartam : ET nos, per has praesentes, pro nobis haeredibus et successoribus
nostris, concedimus dictae societati Praesidentis et Socictatis Advoca-
torum in Aberdonia, plenam potestatem et libertatem acquirendi,
recipiendi, tenendi, possidendi, fruendi, et retinendi terras, tenementa et
haereditates, cujuscunque naturae, generis aut qualitatis, ad summam
immunis annui reditus ducentarum et quinquaginta librarum Sterlin-
ensium, plusquam per dictam priorem cartam, de data vigesimo septimo
die Januarii, millesimo septingentesimo et septuagesimo quarto,
permissum est ; (rcditibus computatis ut erant aut sint ad tempus eadem
emendi singulatim, et feudifirmis, agri tributo, ministrorum stipendiis,
aliisque publicis oneribus inde deductis) : ET etiam pecuniam fcenoreuf the said Society and such others as shall have first been duly admitted
Procurators in the Sheriff and Commissary Courts of Aberdeen, and shall have
been received by the Society, and shall have contributed to the funds of the
said Society in manner before and after mentioned, shall in all time to come be
one Body Corporate and Politic for ever under the name and title of The
President and Society of Advocates in Aberdeen, with perpetual succession and
with the powers, privileges, and rights formerly granted to the said Society by
the foresaid Charter : And We by these presents for Us, Our heirs and
successors, Grant to the said Society of the President and Society of Advocates
in Aberdeen full power and liberty of acquiring, receiving, holding, possessing,
enjoying, and retaining lands, tenements, and heritable subjects of whatever
nature, kind or quality, not exceeding the free yearly value of Two hundred and
fifty pounds Sterling, besides what is allowed by the said former Charter of
date the Twenty-seventh day of January, Seventeen hundred and Seventy four
(the rents being computed as they were or may be at the time of each purchase,
and feu-duties, the ground rents, minister's stipend, and other public burdens
being deducted therefrom), and also of lending money at interest on heritable30 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

locandi, pro securitatibus haereditariis, seu personalibus, habendi bona
et res, donationes et recipiendi et tenendi legata, pro propositus ante-
dictis ; ac etiam vendendi, impignorandi seu vadiandi ullas terrarum,
tenementorum, aliarumque rerum haereditariarum, jam emptarum vel
acquisitarum, pro emolumento dictae societatis, vel quae ullo tempore
futuro per dictam societatem ementur seu acquirentur, et dandi atque
concedendi locationes seu assedationes dictarum terrarum, tenementorum,
aliarumque rerum haereditariarum, eademque in feodo dandi modo
pepetuae locationis, pro competenti feudifirma ; AC ETIAM quod
licitum erit dictae societati nomine tituloque antedicto, actiones movere
et sustinere, lites intendere et propellere, defendere et defendi, in
quibuscunque curiis et locis, et coram quibuscunque judicibus, justi-
ciariis, aliisve officiariis, in omnibus actionibus, placitationibus. litibus,
delationibus, rationibus, rebus et postulationibus quibuscunque, tali
modo et forma quali ulli subditorum nostrorum potcstatem habentes, et
habiles lege, vel ullum aliud corpus politicum vel corporatum potest vel
possit ; ac etiam quod dicta societas habebit sigillum commune ad
facienda omnia sua negotia et causas, eorumque successorum ; illisque
licitum erit idem sigillum frangere, mutare et renovare, a tempore in
tempus, sicuti illis vel parti majori illorum expediens videbitur ; quod

or personal securities, of holding goods and chattels and of receiving and
holding legacies and donations for the purposes of the aforesaid Society — and
also of selling, pledging or wadsetting any of the lands, tenements, and other
heritable property already purchased or to be acquired for the benefit of the
said Society, or which at any future time may be purchased or acquired by the
said Society, and of giving and granting Leases or tacks of the said lands
tenements and other heritable property, and of giving the same in feu by way of
perpetual lease for a competent feuduty : And Also that it shall be lawful for
the said Society under the foresaid name and title to raise and carry on actions,
and sue and be sued, in whatever courts and places, and before whatever Judges,
Justiciaries, and other officers, in all actions, disputes, causes, complaints, matters,
suits, and demands whatsoever in such mode and form as any of Our other
subjects having power and legal capacity, or any other body politic or corporate,
can or could do ; And also that the said Society shall have a Common Seal
for doing all the business and affairs of them and their successors, and it shall
be lawful to them to break, change and renew the said Seal from time to time
as to them or the major part of them shall seem expedient, which Seal shallSECOND CROWN CHARTER, 1799. 31

sigillum per eorum Thesaurarium custodietur, qui cum eodem ad
omnes conventus in quibus necessarium erit aderit, vel illud adesse
efficiet; ET NOS VOLUMUS ET DECLARAMUS quod ncmini
licebit rccipi, admitti et fieri socius dictae societatis, qui non contribuet
solita praemia admissionis et annuas solutiones, vel talia praemia admis-
sionis et annuas solutiones, qualia posthac statuentur et accipi ordina-
buntur, per ullam ordinationem seu legem privatam dictae societatis
pro eo proposito faciendam, et quam per has praesentes a tempore in
tempus faciendi potestatem dicta societas habebit, uti res postulent, ulla
re in dicta carta contenta in contrarium non obstante : ET IN SUPER
NOS VOLUMUS ET DECLARAMUS, quod opes dictae societatis
solummodo applicabuntur ad usum eleemosynarium .institutionis
dictae societatis, et ad nullos alios usus seu proposita quaecunque, iis
tantum exceptis quae evidenter et directo pertinebunt ad incrementum
et lucrum opum sic destinatarum. Et quod sociorum defunctorum
parcntes aeque ac fratres et sorores qui in paupertate degant includcntur
et jus habebunt exigendi auxilium a societate; viduis, liberis et nepotibus
talium sociorum prius deficientibus : ET NOS, pro nobis, haeredibus
et succcssoribus nostris, CONCEDIMUS ET DECLARAMUS hasbe kept by their Treasurer, who shall be present with the same at all the meetings
at which it shall be necessary, or shall cause it to be there : And We Will and
Declare that no one may be received, admitted, and made a member of the
said Society, who shall not have contributed the usual fees of admission and
annual payments, or such fees of admission and annual payments as shall
hereafter be appointed and ordained to be received by any Ordinance or Bye-
Law of the said Society to be made for that purpose, and which the said
Society shall have power by these presents from time to time to make as
circumstances shall require, anything contained in the said Charter to the
contrary notwithstanding : Likewise, We Will and Declare that the funds of the
said Society be applied allenarly to the charitable use of the institution of the
said Society, and to no other uses or purposes whatever, excepting always those
things which manifestly and directly belong to the increase and profit of the
funds so destined, and that the parents as well as the brothers and sisters of
Deceased Members who shall fall into poverty shall be included and shall
have right to claim help from the Society, failing widows, children and grand-
children of such members : And We, for Us, Our heirs and successors, Grant32 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

praesentes literas nostras patentcs in omnibus et per omnia tarn validas et
sufficientes in lege futuras esse secundum verum intentum ac significa-
tionem earundem, et sensu maxime benigno atque benefico et pro summa
utilitate dictae societatis accipicudas, interpretandas et adjudicandas,
ulla falsa recitatione, defectu, ambiguitate seu imperfectione in his Uteris
nostris patentibus non obstante : ET NOS pro nobis, haeredibus et
successoribus nostris, ad et cum dicta societate seu corpore politico,
eorumquc successoribus, PACISCIMUR, CONCEDIMUS et CONVE-
NIMUS, nos nostrosque haeredes et successores a tempore in tempus et
omnibus temporibus futuris ad dictae societatis seu corporis politici
eorumque successorum humilem rogatum et petitionem illis daturos
esse et concessuros omnia talia ulteriora aliaque privilegia, potestates,
negotia et res ad dictam concessionem, secundum verum intentum ac
significationem ejusdem, efficaciorcm reddendam, quae nobis seu illis
de jure concedere licitum erit, et quae per peritos juris legumque dictae
societatis seu corporis politici pro tempore, proponentur vcl excogita-
buntur, et per Dominum Advocatum aut Solicitatorem Generalem
nostri, nostrorumve successorum, nostro vel eorum nomine approba-
buntur: IN CUJUS REI TESTIMONIUM, Sigillum nostrum per
Unionis tractatum custodiendem et in Scotia vice et loco Magni Sigilli

and Declare that these our present Letters Patent shall in all respects be valid
and effectual in law according to the true intent and meaning of the same, and
shall be received, interpreted, and adjudged in the most favourable and beneficial
sense to the greatest advantage of the said Society, notwithstanding any wrong
recital, defect, ambiguity, or imperfection, in these Our Letters Patent : And We,
for Us, Our heirs and successors, Covenant, Grant, and Agree to and with the
said Society or Body Politic and their successors that We and Our heirs and
successors from time to time and in all time coming will on the humble request
and petition of the said Society or Body Politic and their successors Give and
Grant to them all such further and other privileges, powers, matters and things
for rendering the said grant more effectual according to the true intent and
meaning thereof which to Us or them it is permitted by law to grant, and which
shall be proposed or devised by Counsel learned in the law of the said Society
or Body Politic for the time and shall be approved by the Lord Advocate or
Solicitor General of Us and Our successors in Our and their name : In Witness
Whereof We have ordered our Seal appointed by the Treaty of Union to beSECOND CROWN CHARTER, 1 799. 33

ejusdem utendo ordinatum praesentibus appendim andavimus, apud
aulam nostram apud St. James's, vicesimo die mensis Februarii, anno
domini millcsimo septingentesimo et nonagesimo nono, regnique nostri
anno trigesimo nono. Per Signaturam manu S. D. N. Regis supra-
scripti.

Written to the seal and registered the eighth Day of May, 1799.

(signed)

THOMAS MILLER, Sub.

Sealed at Edinburgh, the tenth Day of May, One thousand seven
hundred and ninety nine.

(signed)

CHA. GORDON, Dept. £80 Scots.kept and used in Scotland in room and place of the Great Seal thereof to be
appended to these presents at our Court at St. James's the Twentieth day of
February in the year of Our Lord Seventeen hundred and ninety nine and of
Our Reign the Thirty-ninth year.THIRD CROWN CHARTER, 1862.

VICTORIA, Dei Gratia, Britanniarum Regina, Fidei Defensor:
omnibus probis hominibus ad quos praesentes Literae nostra?
pervenerint : Salutem :

QUANDOQUIDEM Nos Considerantes Quod humilis Petitio Nobis
praelata fuerit pro et ex parte " Pr^SIDENTIS ET SOCIETATIS Advo-
CATORUM IN ABERDONIA " (in vulgari " The President and Society of
Advocates in Aberdeen "), ostendens quod per Cartam aut Litcras
Patentes, de data vigesimo Septimo die mensis Januarii anno Domini
millesimo Septingentesimo septuagesimo quarto, serenissimus nostcr
avus Georgius, ejus nominis Tertius, Incorporavit quosdam homines inibi
nominatos, quorum omnes in curiis Vicecomitis Commissariique Aber-
doniae Procuratores fuerunt, et tales alios qui priusquam rite admissi
fuissent Procuratores in his curiis, et ad opes Societatis in modo inibi
enunciato contribuissent, in Corpus Corporatum et Politicum nomine et
titulo " Praesidentis et Societatis Procuratorum in Aberdonia" (in vulgariVICTORIA, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain
and Ireland, Queen, Defender of the Faith, To all to whom these
presents shall come, Greeting :

WHEREAS We, considering that a humble Petition has been presented
to us by, and on behalf of, " The President and Society of Advocates
in Aberdeen," setting forth, That by Charter or Letters Patent, bearing date the
27th day of January, in the year 1774, His Majesty King George the Third,
incorporated certain persons therein named, all of whom were Procurators before
the Sheriff and Commissary Courts of Aberdeen, and such other persons asOnline LibraryJohn Alexander HendersonHistory of the Society of Advocates in Aberdeen → online text (page 5 of 45)