John Alexander Henderson.

History of the Society of Advocates in Aberdeen online

. (page 7 of 45)
Online LibraryJohn Alexander HendersonHistory of the Society of Advocates in Aberdeen → online text (page 7 of 45)
Font size
QR-code for this ebook


that year (all burdens affecting the same and other current expenses of the
Society being deducted) together with the overplus of the previous year, shall44 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

quantumcunque eleemosynariis institutis, aliisque solutionibus Societatis,
necessarium videatur ; Reservando tamen Societati plenam potestatem
atque libertatem judicandi de rebus eorum quibus auxilium daretur et
totum quod debet dari in omni casu ; Et quod praedia summaeque
principalesquc quae opes dictae Societatis formant ex eo tempore
in perpetuum integrae et intactae in commodum ejusdcm remanerent ; Et
quod partitio dicti immunis vectigalis et reditus, post solutionem
omnium expensarum ad res gestas Societatis pertinentium, circum-
scriberetur et solummodo fieret inter Socios pauperes et egenos dictae
Societatis, et viduas Sociorum demortuorum, et inter liberos et nepotes
(in vulgari "children and grandchildren") Sociorum egenos, quibus
deficientibus, inter patres et matres et fratres et sorores egenos Sociorum
demortuorum dictae Societatis, et eorum liberos in ordine ut supra relato,
et pro sustentatione et extensione Bibliothecae, ac etiam, si illis proprium
videretur, largitationibus ad educationem pro beneficio liberorum
Sociorum ; Et quod talis divisio tantummodo facta fuerit apud
Conventum Annuum Gencralem dictae Societatis ; providendo tamen ut
in casu necessitatis importunae, vel si mutatio in statu aut rebus ullius
Socii aut ejus affinium antedictorum eveniret, post dictum Annuumyield and produce, however much may seem to be necessary for the established
charities and other payments of the Society ; reserving always to the Society full
power and liberty to judge of the circumstances which shall warrant the giving of
aid, and the amount to be given in every instance ; And that the capital stock of
the said Society shall be kept whole and entire for ever after for the benefit
thereof ; And that the division of the said free produce and revenue, after
defraying all expenses connected with the proceedings of the Society, shall be
limited and made allenarly to and among tne decayed Members of the said
Society and the Widows of deceased Members, and among the indigent children
and grandchildren of deceased Members, whom failing, among the indigent
fathers and mothers, and brothers and sisters of deceased Members of the said
Society and their children in the order above set forth, and for the support and
extension of the Library, and also, if they shall see fit, in educational grants for
the benefit of the children of Members ; And that such division shall only be
made at the Annual General Meeting of the said Society ; but providing, that in
case of urgent necessity, or where an alteration in the situation or circumstances
of a Member or of his relatives aforesaid, occurs after the said Annual Meeting,THIRD CROWN CHARTER, 1 862. 45

Conventum auxilium tempestivum postulans, in potestate erit Conventus
Generalis, pro re speciali citati, condicere ut subsidium temporarium
datum fuisset, usque ad proximum Annuum Conventum mensis
Novembris ; tali subsidio temporario terminum quern Societas a tempore
in tempus statuerit non excedente : Et quod, in administrando opes
Societatis pro usibus antedictis, fas erit et in potestate dictae Societatis
appropriare unam partem admissionis pecuniarum et annuarum
solutionum, atque praedii principalis et redituum, pro acervo pecuniae
Viduarum, et alteram partem eorundem pro Bibliothecae praedio, et
partem residuam eorundem pro Cumulo Generali pro auxilio pauperum
Sociorum et egentium affinium Sociorum demortuorum in suorum ordine
supra dicto, et ad educationem largitationibus, et in solvendo expensas
antedictas ; Cum potestate etiam, si illis videtur aptum, per ullam
regulam privatam (in vulgari "bye-law") faciendam, in modo postea
memorato, subdividere dictum pecuniae Cumulum Generalem, atque
appropriare partes diversas ejusdem pro quoquam aut pluribus usuum,
quibus destinatus sit, ut antcdictum, vel pro majori vcl suppeditata
provisione Viduis sociorum demortuorum ; Ac etiam commutare,
si illis proprium videretur, solutiones annuas futuras ullorum
Sociorum in aequalem summam principalem, optione talium ullorum

demanding immediate aid, it shall be in the power of a General Meeting called
for the special purpose, to appoint an interim supply to be given until the next
Annual Meeting in November, such interim supply not exceeding the limit which
the said Society may from time to time appoint ; And that in administering the
Funds of the Society for the purposes aforesaid, it shall be lawful to, and in the
power of the said Society, to appropriate one part of the entry monies, and
annual contributions, and of the capital stock and revenues, for the Widows'
Fund, another part thereof for the Library Fund, and the remaining part thereof
as a General Fund for the relief of decayed Members, and of the indigent
relatives of deceased Members in their order above mentioned, and in educational
grants, and for defraying expenses, as aforesaid ; With power also, if they see fit,
by any bye-law, to be enacted in manner after-mentioned, to subdivide the
aforesaid General Fund, and to appropriate separate parts thereof for any one or
more of the purposes to which it is applicable, as aforesaid, or for an additional
or supplementary division to the Widows of deceased Members ; And also to
commute, if they shall see fit, the future annual contributions of any of the
Members into an equivalent capital sum at the option of any such Members ;46 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

sociorum : Et quod annuae Schedse rationum rerum et bonorum
dictae Socictatis, ac pecuniae receptae et impensae, factae fuerint
per Thesaurarium vel ullum alium officiarium constituturn per
Societatem, et exhibitae Annuo Conventui Generali, audiri atque
approbari ; et quod Libri et Schedae rationum exhibebuntur apud
omnes eorum Conventus, pro conspectu Praesidentts et aliorum
Sociorum dictae Societatis, cum requirantur : Et Nos, pro Nobis Nos-
trisque Successoribus, Volumus atque Declaramus quod nemo jus
habuerit vel potuerit admitti vel recipi Socius dictae Societatis, nisi
priusquam rite admissus fuisset Procurator in Vicecomitis Commis-
sariique Curiis Aberdoniae secundum formam usitatam et consuetudinem
in talibus casibus, et receptus fuisset per Societatem, et contribuerit
consueta praemia admissionis praediis dictae Societatis, sub conditionibus
ordinationum vel legum privatarum (in vulgari "bye-laws") de iis
factarum vel faciendarum; Et cum ullus Socius admissus fuerit in dictam
Societatem, ejus nomcn inscribetur in Registro tenendo ad hunc effectum ;
et, sub provisionibus inibi postea relatis, constabit et remanebit Socius
quamdiu taxatus erit et solvet annuas Solutiones dictae Societatis,
ut haec annuae solutiones fuissent vel postea fuerint constitutae etAnd that yearly accounts of the Estate and Funds of the said Society and of
the money received and expended, shall be made out by the Treasurer, or other
Office-Bearer appointed by the Society, and produced to the Annual General
Meeting for examination and approval ; and that the Books and Accounts shall
be exhibited at all their meetings for the inspection of the President and other
Members of the said Society when required ; And We, for Us and Our successors,
will and declare that no one shall have right or be entitled to be admitted or
become a Member of the said Society, unless he shall have previously been duly
admitted a Procurator in the Sheriff and Commissary Courts of Aberdeen,
according to the usual form and practice in such cases, and have been received
by the Society, and have contributed the usual fees of admission to the Funds of
said Society, all in terms of the Ordinances or Bye-I^aws of the said Society made
or to be made thereanent : And when any Member shall be admitted to the said
Society, his name shall be inserted in a Register to be kept for that purpose;
and, subject to the provisions hereinafter contained, he shall continue and remain
a Member so long as he shall continue to be taxed and pay the yearly contribu-
tions of the said Society, as these annual contributions have been, or may hereafterTHIRD CROWN CHARTER, 1 862. 47

ordinatae recipi a sociis dictae Societatis, per aliam legem privatam (in
vulgari " bye-laws ") factam vel faciendam, corum arbitrio ; Providendo
tamen quod si videretur ut ullfe aequae causae existant suspiciendi quod
ullus Socius Societatis accusatus sit dc ullo delicto flagrante vel officii
derelictione, Praesidens et Thesaurarius inquisitionem rigidam facient de
rebus c i re um stantibus ; et si, post talem inquisitionem, vel talem aliam
inquisitionem quae dirigatur per Societatem, plena opportunitate semper
data Socio accusato audiendi atque afferendi testimonium in suam
vindicationem, Societas, per partem majorem ter quartariorum Sociorum
personaliter praesentium in ullo conventu convocato, praemonitione rei
nasciturae, declaraverit quod dicta accusatio est bene testificata et qualis-
cunque naturae sicut reddere eum ita accusatum indignum esse vel
remanere Socium Societatis, ab Societate eundem excludere aut
expellere, statuant ; et exinde ille, ejus uxor, liberi et alii affines omne
jus, beneficium vel privilegium, supra vel ex Societate, aut ejus praediis,
perdent : Et Nos, pro Nobis Nostrisque Successoribus, Damus atque
Conccdimus dictae Societatis sociis et eorum successoribus pfenam pote-
statem et auctoritatem, apud Conventus Generales convocandos a tem-
pore in tempus, ad statuendum, constituendum et faciendum tales et tarnbe, established and ordained to be received from the Members of the said Society
by any Ordinance or Bye-Law made or to be made at their discretion ; Provided
always, that if it shall appear that there are any reasonable grounds for suspecting
that any Member of the Society may be charged with any flagrant misdemeanour
or breach of duty, the President and Treasurer shall make strict enquiry into the
circumstances; and if, after such enquiry, or such other enquiry as may be
directed by the Society, full opportunity being always afforded to the Member
charged of being heard and of producing evidence in his own vindication, the
Society shall by a majority of three-fourths of the Members personally present at
any meeting called with notice of the object, declare that such charge is well
founded, and of such a nature as to render the person so charged unworthy of
being or continuing a Member of the Society, they may resolve to exclude or
expel such person from the Society ; and thereupon he, his wife, children, and
other relatives, shall forfeit all claim, benefit, or privilege, upon or from the
Society or its funds : And We, for Us and Our successors, give and grant to the
Members of the said Society and their successors full power and authority, at
General Meetings to be convened from time to time, to establish, frame, and48 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

multas leges privatas, (in vulgari " bye-laws ") statuta, regulas atquc
ordinationes quales illi existimavcrint idonea et necessaria, pro meliore
administratione et directione dictae Societatis ; et ad innovandum et
abrogandum dictas leges privatas (in vulgari "bye-laws"), statuta, regulas
et ordinationes, ut illis videbitur necessarium : Atque Nos Ordinamus
quod omnes et singulae tales leges privatae (in vulgari "bye-laws"),
statuta, regulae atque ordinationes facta in modo antedicto, stricte obser-
vabuntur et tcnebuntur ; providendo quod eadem non fuerint contraria
neque repugnantia in ullo modo legibus hujus Regni, et tenori hujus
Cartae et quod dictas leges privatae (in vulgari "bye-laws"), statuta,
regulae atque ordinationes, sic a tempore in tempus conficienda, aut ulla
abrogatio vel innovatio eorundem, vel ullius eorum, consentientur et
confirmabuntur per Conventum Generalem dictae Societatis, tenendum
non minimum quatuordecim dies post Conventum apud quern eadem
respective facta fuissent ; Et Nos, pro Nobis et Nostris Successoribus,
Concedimus et Confirmamus dictae Societati omnia bona haereditaria et
summas pecuniae, et omnia jura, titulos, potestates, privilegia, emolu-
menta, antehac acquisita, possessa vel percepta per dictam Societatem,
vel ullos ejus Socios, pro usu et beneficio ejusdem ; tenenda, recipienda,
capienda, conficienda et fruenda omnia et singula praemissa proxime

make such and so many Bye-Laws, Statutes, Rules, and Ordinances as they shall
judge proper and necessary for the better government and direction of the said
Society ; And to alter and rescind the said Bye-Laws, Statutes, Rules, and
Ordinances, or any of them, as they shall consider necessary ; And We ordain,
that all and sundry such Bye-Laws, Statutes, Rules, and Ordinances, made in
manner aforesaid, shall be strictly observed and kept ; provided that the same be
not contrary or repugnant in any manner to the laws of this Kingdom and the
tenor of this Charter ; and that the said Bye-Laws, Statutes, Rules, and
Ordinances, so from time to time to be framed, or any repeal or change of the
same, or any of them, shall be agreed to and confirmed, by a General Meeting
of the said Society, to be held not sooner than fourteen days after the Meeting
at which the same were made respectively ; And We, for Us and Our successors,
grant and confirm to the said Society all heritages and sums of money, and all
rights, titles, powers, privileges, and emoluments, formerly acquired, possessed, or
enjoyed, by the said Society or any of its Members, for the use and behoof of
the same, to be holden, received, taken, executed, and enjoyed, all and singular
the premises last mentioned, by them and their successors, and by the saidTHIRD CROWN CHARTER, 1 862. 49

enunciata, per illos et Successores eorum et per dictam Societatem, ad
perpetuum et omnino, in tam amplo et beneficiario modo, ut dicta
Societas vel ullus socius ejusdem antehac tenuerit, potitus fucrit, et
exercuerit eadem ; Et Nos pro Nobis Nostrisque Successoribus, Declar-
amus quod hae Literae Nostrae Patentes erunt in unaquaque ratione
validae et efflcaces in lege, secundum veram intentionem et significa-
tionem earundem, et in more benignissimo et beneficissimo, et recipiendae,
interpretandae ct adjudicandae lucro maximo dictae Corporationis, ulla
mala relatione, defectu, ambiguitate vel carentia quacunque in his
Nostris Literis Patentibus non obstante ; Et insuper Nos Concedimus
et Declaramus quod cunctae et qualescunque materies resque, quae
antehac factae fuerint per dictam Societatem, vigore dictarum Cartarum
concessarum per Nostrum Regium predecessorem erunt validae et
efficaces ; Ac etiam Volumus et Declaramus quod dictae Cartae con-
cessae per Nostrum Regium predecessorem erunt et remanserint bona?,
validae et efficaces Cartae, pro et ob omnes res gestas sub iisdem; ct quod
omnes potestates per has Litems Praesentes collatae, erunt in novatione
et extensione tantummodo potestatum per dictas Cartas Nostri Regii
Predecessoris collatarum, et in supplemento earundem et nullo modo
derogaverint a juribus et potestatibus per illas tributis, nisi in tantum

Society in perpetuity and entirety, in as ample and beneficial a manner as the
said Society, or any Member of the same, formerly held, enjoyed, and exercised
the same ; And we, for Us and Our successors, declare that these our Letters
Patent shall in every respect be valid and effectual in law, according to the true
intent and meaning of the same, and in the most favourable and beneficial
sense, and shall be received, interpreted, and adjudged, to the greatest advantage
of the said Corporation, notwithstanding any wrong recital, defect, ambiguity, or
imperfection whatsoever in these our Letters Patent ; And We further grant and
declare that all and whatsoever matters and things which have been heretofore
done by the said Society in the spirit of the said Charters granted by our Royal
Predecessor, shall be valid and effectual ; As also We will and declare that the
said Charters granted by our Royal Predecessor, shall stand and endure as good,
valid, and effectual Charters, for, and in respect of all things done under the
same, and that the whole powers conferred by these presents shall be in alteration
and extension only of the powers conferred by the said Charters of our Royal
Predecessor, and in supplement thereof, and shall in no way derogate from the
rights and powers conferred thereby, except in so far as the same are altered or

H50 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

eaedem innovatae vcl cxtensae fuissent per has praesentes Litcras ; et quae
dictae Cartae Nostri Regii Praedecessoris et haec Nostra Carta tenendae,
judicandae et capiendae ut mutuo sustinentes et corroborantcs aliae alias ;
his praesentibus Literis hinc dcclaratis de omnibus negotiis ct rebus post
datam earundum factis per dictam Societatem prout imperante et
potissimo Titulo dictae Societatis : Denique Nos, pro Nobis Nostrisque
Successoribus, Paciscimur et Consentimus cum dicta Societate vel
Corpore Politico, et eorum successoribus, dare et concedere, a tempore in
tempus, et in omni tempore futuro, dictae Societati vel Corpori Politico,
vel eorum successoribus, sub eorum humili rogatu atque petitione, omnia
qualiacunque privilegia auctoritates, materias, atque res, pro reddendo
hanc Nostram Concessionem efficaciorem, secundum verum intentum et
significationem hujusce, quae Nobis aut Nostris successoribus licitum est,
lege concedere, et quae ratione proponenda et consuadenda per viros con-
ciliarios Juris peritos dictae Societatis, aut Corporis Politici, pro tempore
existente, et quae ex nostra parte per Advocatum Nostrum vel Solici-
tatorem Nostrum pro Scotia seu per Advocatum vel Solicitatorem pro
Scotia Nostrorum Haeredum atque Successorum approbatae fuissent.

In cujus rei Testimonium Sigillum Nostrum per Unionis
tractatum custodiendum et in Scotia vice et loco Magni
Sigilli ejusdem utendo ordinatum praesentibus appendi man-
extended by these presents ; And the said Charters of our Royal Predecessor,
and this our Charter, shall be held, deemed, and taken as mutually supporting
and corroborating each the other; these presents being hereby declared, as
regards all matters and things to be, after the date hereof, done by the said
Society, the ruling and active Title of the said Society. Lastly, We, for ourselves
and our successors, covenant and agree with the said Society or Body Politic
and their successors, to give and grant, from time to time, and in all time coming,
to the said Society or Body Politic or their successors, on their humble request
and petition, all such farther and other privileges, authorities, matters and things,
for rendering this our grant more effectual, according to the true intent and
meaning thereof, which to us or to our successors it is permitted by law to grant,
and which may reasonably be proposed, and advised by Counsel learned in the
law of the said Society or Body Politic for the time being, and which shall be
approved on our part by the Lord Advocate or Solicitor-General in Scotland, of
us or our heirs and successors.THIRD CROWN CHARTER, 1 862. 5 I

davimus Apud Curiam nostram apud aedes Sancti Jacobi
tertio decimo die Mensis Maii anno Domini millesimo
octingentesimo sexagesimo secundo Regnique nostri anno
vigesimo quinto.

Per Signaturam manu S. D. N. Reginae suprascript.

Written to the Seal, and Registered the
Eighteenth day of June, 1862.

JAMES P. HALLEY,

Depute Director of Chancery.
Sealed at Edinburgh the Eighteenth
day of June, in the Year One
Thousand Eight Hundred and
Sixty-two.

JAS. HAY MACKENZIE,
Depute Keeper of the Seal.
.£80 Scots.And we further Will and Command that this our Charter do pass the Seal
appointed by the Treaty of Union to be kept and used in Scotland in place of
the great Seal thereof per Saltum without passing any other Seal or Register ; for
which these presents shall be, as well to the Director of our Chancellary for
writing the same, as to the Keeper of the said Seal for causing the said Seal to be
appended thereto, a sufficient warrant.

Given at our Court at Saint James's, the thirteenth day of May, 1862. In
the twenty-fifth year of our Reign.

By Her Majesty's Command,

(Signed) G. GREY.EXTRACTSFROMEARLY RECORDS AND SOCIETY'S MINUTES.

Att Aberdeen The Thirty day of July 1685 years In presence of
Mr. James Scougall, Commissar of Aberdeen.

The which Day The Commissar and members of court abov and
underwritten having taken to their serious consideratione how necessary
and convenient it is to have ane Contrtbutione stocked for such of their
relicts of the said Society or Orphants there shall happen to be
depauperatte, with ane unanimous consent made ane offer of a voluntar
Contribution as follows vizt.

The Commissar forsaid to give tuenty merks scots mony, the clerk
and prors ilk ane of them ten merks, to be payed in for the end abov
written to John Pedder clerk depute Collector appointed for that effect,
That it might be lent out to some responsa'll persons Be consent of the
Commissar and their successors. That the same may bear annuall rent,
And like ways the Commissar forsaid was satisfied to pay Five pounds
scots at the riseing of each Sessione and the Clerk and each pror half
ane Rex dollar att the rising of each Session for the same use. The
first terms payment beginning the last of February 1687 years.

Item, It is enacted that no part of the forsaid mony prin'll or @ rent
be disposed of without consint of the Major part of the members of the
forsaid court, the Commissar being alwayes on of their number.

Item, It is enacted that non shall herafter be receaved as pror before
the said court but in manner under written allenarlie.

Primo. He that intends to enter pror as said is must have recourse
to the eldest pror for the time being, who is herby impowered to call
a meeting of the rest of the prors that they may receave his petitione
and consider whi'ter or not it be fitt to give their consent thereto.EXTRACTS FROM MINUTES. 53

Secundo. It is appointed that no pror shall subscreive their consent
to any such petition privately but in the face of the forsaid meeting
allenarlie.

Tertio. It is enacted that no stranger who has not been bred with
some member of the forsaid court for some considerable time shall be
admitted as pror till they undergoe such ane examine and tryall as the
Commissar & remanent members of the said court shall think fitt, and
that the saids strangers so entering shall pay for the use of the poor
forsaid Two Hundred pounds Scots, and that.no stranger be admitted
if any one of the prors oppose the same.

Quarto. If any who has served ane member of the forsaid courts
for any considerable time desire to enter pror & shall undergoe a
tryall as said is, he is to pay Fourty pounds scots to the poor and if he
enter without a tryall upon bill he is to pay ane Hundred Merks.

Quinto. It is enacted by unanimous consent that no person be
recommended but those who are of knowen integrity honesty & skill.

Sexto. It is enacted that every prentice and servant writters to
Clerks or prors shall pay Ten merks at their entry for the use of the
poor abov written.

Septimo. It is enacted that no pror shall lend his name to any
summonds or other citation given in be any person, except themselfs or
their servants be imployed be either pcrsewer or defender, unless the
persons givers in of the saids summondses or executions be priviledged
to make use of a prors name be the consent of the members of the said
court at a meeting as said is. And all those who shall be licensed as
said is shall pay ten merks at their entry for the said licence for the use
abov spee'd and fourteen shilling each Session.

No/a. 14 February 1689 Thir acts wer ratified and signed by the
Commissar & prors and each pror ordained to sign them after his
admission, and all strangers to pay 500 Merks of Compositione.

29 November 1689.

The said day the Commissar and the Prors of the Commissar court
of Aberdeen undersubscryveing Takeing to their consideration that
there are few or no young men attending or servcing about the said
court who are endeavouring to qualifie or breed themselves to be Prors54 SOCIETY OF ADVOCATES IN ABERDEEN.

before the same, and the occasion thereof proceeds chiefly from the
discouragement they meet with by admitting of severall Stranger Prors
before the said court who have not been bred about the same for two
hundred pounds of composition payed by them, whereas they that are
educat about this court pay a considerable Prentice fee and a Com-Online LibraryJohn Alexander HendersonHistory of the Society of Advocates in Aberdeen → online text (page 7 of 45)