Leslie Stephen.

The Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1895) online

. (page 60 of 113)
Online LibraryLeslie StephenThe Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1895) → online text (page 60 of 113)
Font size
QR-code for this ebook


Arnstein Eugene, 3326 Wabash av.

Arnulphy Bernard S., M.D. 5223 Jeffer-
son av.

Aron Jacob 3537 Grand boul.

Aronson Henry A. 449 Marshfield av.

Arrick Alfred A. Mrs.6i Cedar

Arter Francis G. Dr. 119 Garfield boul.

Arthur Lemuel J. Evanston

Artingstall Samuel G. 13 Hamilton av

Artz V. T. Miss, Hotel Metropole

Asay William C. 705 Pullman bldg.

Ascher Adolph, 718 Sedgwick

Ascher Henry, 718 Sedgwick

Ascher Julius, 172 Eugenie

Ascher Julius, 718 Sedgwick

Ascher Martin, 49; Lasalle av.

Ascher Theodore, 49; Lasalle av.

Ash Chester C. Evanston

Ash I. N. 221, 47th

Ash L. H. 148, 46th

Ash Michael, 399 Bowen av.

Ash M. L. 399 Bowen av.

Ashburv JohnW. 499 Winchester av.

Ashby G. W. Berwyn

Ashby James H. 2100 Prairie av.ASHALPHABETICAL LIST.AYE481Ashcraft E. M. 6046 Sheridan av.
Ashelman Laura Mrs. Oak Park
Asher John, 4828 St. Lawrence av.
Ashford Joseph B. 7214 Cottage Grove

av.

Ashley Albert B. LaGrange
Ashley A. L. Mrs. 620 Washington boul.
Ashley Thomas, 4906 Washington av.
Ashton Harry L. ^338 Washington av.
Ashton Matilda Mrs. Evanston
Ashton William, Longwood
Ashton William jr. Longwood
Aspden Thomas, 14 Aldine sq.
Aspden William, 14 Aldine sq.
Aspinwall M. H. Dr. Oak Park
Atchison Hugh Rev. Wilmette
Atchison James A. 162 S. Wood
Atchison John D. 162 S. Wood
Atchison N. 162 S. Wood
Atchison W. F. Rev. Morgan Park
Atherton Frank S. 678 Washington boul.
Atkin Godfrey H. 4741 Kenwood av.
Atkin Ferdinand S.i37iWashington boul.
Sum. res. Roxbury, Mass.
Atkins Ada M. F. Mrs. 1316 Washington

boul.

Atkins Anna B. Mrs. 379 Dearborn av.
Atkins A. R. Mrs 301 Park av.
Atkins Mary L. Mrs. 1141 Washington

boul.

Atkinson Charles T. 483=; Lake av.
Atkinson Frank H. c,488East End av.
Atkinson F. M. 530 Lasalle av.
Atkinson George W. P. Evanston
Atkinson G. Clarence, Evanston
Atkinson John W. Highland Park
Atkinson Pearce, Evanston
Atterbury George S. The Renfost
Atterbury G. W. 640 Chestnut, Engle-

wood

Attridge Samuel D. Ridgeland
Atwater A. J. Morgan Park
Atwater Mary Miss, 70 Astor
Atwater Rhoda Miss, 70 Astor
Atwell Charles B. Evanston
Atwood Charles B. Union Club
Atwood Clarence E. 6016 Sheridan av.
Atwood Fred. G. 6137 Oglesby av.
Atwood Fred H. 1733 Belmont av.
Atwood F. E. Evanston
Atwood F. M. 205, V?d
Atwood James H. 6362 Myrtle av.
Atwood J. F. 6541 Lafayette av.
Atwood Myron W. 4324 Ellis av.
Atwood M. M. Mrs. 6137 Oglesby av.
Atwood Roger W. 640, 62d, Englewood
Atwood William H, Mrs. 4124 Grand

boul.
Aubery James M. 3801 Vincennes av.

Winter res. Cala. Nevada
Anbury James M. jr. 3801 Vincennes av.
Auer Philip A. 3157 Forest av.
Auer William, 194 N. State
Auerbach Benjamin, 40^9 Indiana av.
Auerbach H. Mrs. 3148 Prairie av.
Augur J. T. 2313 Michigan av.Augur W. W. 401 Ontario
August Eli J. 37 Grant pi.
Augustus A. A. 4534 Forestville av.
Atild John M. Dr. 705 Jackson boul.Ault George S. 444 W. Congress

wis T. 3651 T
Austermell Lewis W. 36^1 Forest av.Austermell Lewis T. 3651 Forest av.Austin Alexander, Oak Park
Austin A. O. Mrs. Park Ridge
Austin Calvin K. 1633 Roscoe
Austin Catherine M"rs. Oak Park
Austin Charles E. Dr. 6424 Myrtle av.
Austin Charles W. Oak Park
Austin Clair Miss, 3962 Langley av.
Austin C. D. 2719 Wabash av.
Austin C. \V. 352 Warren av.
Austin E. C. 84 Seeley av.
Austin Frederick C. 49 Bellevue pi.
Austin F. D. 114 See ley av.
Austin George H. 1291 Wolcott
Austin H. W. Oak Park
Austin H. W. Mrs. Oak Park
Austin J. Almon, 37 St. James pi.
Austin LeBaron L. 183 Cass

Sum. 'res. Boston, Mass.
Austin Merritt B. 1023 Jackson boul.
Austin Robert, 836 Walnut
Austin R. H. Lakota hotel
Austin William, 568 Kenwood pi.
Austin Willis A. Oak Park
Austin W. H. 808 W. Monroe
Austrian Alfred S. 3129 Michigan av.
Austrian Joseph, 2954 Michigan av.
Austrian Julia R. Mrs. 3129 Michigan av.
Austrian Leo, 646 Fullerton av.
Auten Phillip L. 314 Ashland boul.
A vent John V. $$3, 6$th, Englewood
A verell Albert J. 2018 Michigan av.
Avers Franklin G. 4538 Forrestville av.
Avers F. H. Mrs. 2809 South Park av.
Avers Herbert M. Riverside
Avery Charles H. 5466 Monroe av.
Avery Cyrus M. 2653 Evanston av.
Avery D. J. 485 W. Adams
Avery Frank M. 2123 Prairie av:
Avery Helen M. Mrs. 6507 Sheridan av.
Avery John Hazard Mrs. Walton pi. sw.

cor. Rush

Avery Phoebe A. Mrs. 2239 Michigan av.
Avery Samuel J., M.D. 780 Walnut
Avery Thomas M. 2123 Prairie av.
Avery W. D. 15 Lane pi.
Avy S. C. Mrs. 3339 Vernon av.
Axtell A. W.Julien hotel
Axtell J. L. Miss, Lake Forest
Axtell N. H. Rev. 690 Sunnyside av.
Axtman W. F. 5541 Drexel av.
Ayars Charles G. Avenue house, Evans-
ton

Ayars Henry M. Evanston
Ayars James Mrs. Evanston
Ayer Benjamin F. 99 Pine
Ayer Edward E. i Banks

Sum. res. Lake Geneva, Wis.
Ayer Edward H. 3131 Indiana av.
Ayer George M. 381 Dearborn av,4 82AVKALPHABETICAL LIST.BA1Aver G. W. ^227 Washington av.

Ayer Herbert C. Col. Chicago Beach

hotel

Ayers Bessie Miss, 4819 Langley ay.
Ayers B. F. The Ashland
Ayers Charles B. Oak Park
Ayers John W. 4405 Berkeley av.
Ayers M. A. Mrs. 227 Ontario
Ayers Samuel, 4316 Prairie av,
Ayers W. B. 342 Warren av.
Aykroyd George M. 3323 Ellis av.
Ayres Anson, Mrs. Hinsdale
Ayres Edgar, Morgan Park
Ayres Edward L. 4340 Greenwood av.
Ayres Elizabeth Miss, Evanston
Ayres Enos, 1732 Michigan av.
Ayres Frank E. Hinsdale
Ayres George L. 1603 W. Adams
Ayres Harry Melville 3159 Indiana av.
Ayres Laura D. Mrs. 512 W. Monroe

D A ACKWILLI AM A.29^4 Calumet av.

' Baade Henry, 460 Orchard
Babbitt Clarence M. LaGrange
Babbitt Lewis, Evanston
Babcock A. C. Col. 4347 Ellis av.
Babcock Campbell E. 806 The Plaza
Babcock Campbell S. 806 The Plaza
Babcock Charles D. 4347 Ellis av.
Babcock Charles F. 2701 Michigan av.
Babcock Charles S. 33^,9 Prairie av.
Babcock Courtlandt, 4526 Lake av.
Babcock C. C. 3756 Ellis av.
Babcock Elmer E., M.D. 3239 Indiana av.
Babcock Emily H. Miss. 45,26 Lake av.
Babcock Frank C. 4347 Ellis av.
Babcock Fred R. Lakota hotel
Babcock F. J. Mrs. Oak Park
Babcock Lillian Miss. 4526 Lake av.
Babcock Maria \V. Mrs. 496 W. Monroe
Babcock Mary Keyes Mrs. Kenilworth
Babcock Orville E. 806 The Plaza
Babcock O. E Mrs. 806 The Plaza
Babcock Pitt K. 4347 Ellis av.
Babcock R. H., M.D. Highland Park
Babcock Sarah L Mrs. Evanston
Babcock Sheldon E. 4347 Ellis av.
Babcock William H. Hinsdale
Babcock W. Irving, 421 Huron
Babcock W. M. Great Northern hotel
Babeuf C. R. 6909 Vernon av.
Bach A. C. 4906 Washington av.
Bach Emanuel, 3545 Ellis av.
Bach H. B. 4906 Washington av.
Bach Leopold, 3704 Ellis av.
Bacheldor E. A. Lexington hotel
Bacheldor E. S. L. 2348 Calumet av.
Bachelle G. V., M.D'., 18 Gilpin pi.
Bachelle Otto von, 667 Washington boul.
Bachman M. 97 Warren av.
Bachman Sam C. 208 The Plaza
Bachrach Charles, 498 Lasalle av.
Bachrach Isidor, 529 Lasalle av.
Back Joseph 401 Cleveland av.
Backman William W. 634 Englewood av.
Backus EmmaMrs. 1332 Washington boul.Bacom Caroline Mrs. 1092 Millaid av.
Bacon A. E. Mrs. 22^, 29th
Bacon C. S. Dr. 330 Webster av.
Bacon D. C., D.D.S. 281 Lincoln av.
Bacon E. B. 596 Cleveland av.
Bacon E. R. 1908 George av.
Bacon Florence Miss, 870 W. Monroe
Bacon George L. Maywood
Bacon Henry Martyn, 286, .jStli
Bacon Jennie G. Miss, 2967 Vernon av.Bacon
Bacon
Bacon
Bacon
Bacon
Baconeremiah I). 6820 Union av.
ohn Foster, 1817 Aldineav.
oseph B. Dr. 4123 Drexel boul.
. H. 543 W. Monroe
. M. Mrs. 7442 Bond av.
. P. 419 The Plazajjei^un j . A . 4i\/ i tic i mi<a

Bacon J. Vinton Dr. 612 Lincoln av.
Bacon Lillian F. Miss, 2967 Vernon av.
Bacon Marie Thompson D. D. S. 281

Lincoln av.

Bacon M. S. 1910 George av.
Bacon M. W. Dr. 6817 Wentworth av.
Bacon Nathaniel, 4634 Indiana av.
Bacon Roswell B. 71 Monroe
Bacon R. T. Mrs. 5516 Jefferson av.
Badenoch John T. 391 W. Randolph
Badenoch Josepn, 6429 Yale
Badenoch Joseph jr. 6429 Ya'e
Badenoch Roland N. 6429 Yale
Bader C. A. Berwyn
Badger Ada C. Miss, 2106 Calumet av.
Badger Alpheus C. 2106 Calumet av.
Badger A. S. 53, 2oth
Badger Carlton S. Riverside
Badger Edward, Riverside
Badger Horace H. Riverside
Badgley Samuel, 1220 Rokeby
Badt F. B. 6;o6 Lafayette av.
Baer A. W., M.D., 237 N. State
Baer G. S. 3242 Groveland av.
Baer Joseph, 3422 Calumet av.
Baer Louis, 573 LaSalle av.
Baer Samuel, 424 Ashland boul.
Baer Sol, 573 LaSalle av.
Bagg A. G. Mrs. 4354 Oakenwald av.
Bagg F. S. 3764 Lake av.
Baggot Edward, 4354 Grand boul.
Baggot George.j.354 Grand boul.
Baggot "
Baggot
Baggot
Baggotames E. 442 Ashland boul.
ohn, 4334 Grand boul.
ohn D. 4354 Grand boul.. oseph M. 569 Kenwood pi.
Baggott lames E. 4103 Vincennes av.
Bagley Frank R. 5^08 Jefferson av.
Bagley Frederick P. Hinsdale
Bagley John, 3^4, 41 st
Bailey A. G. Dr. Hyde Park hotel
Bailey A. W. Mrs. Virginia hotel
Bailey Brunot, River Forest
Bailey C. H. Mrs. Vendome Club hotel
Bailey C. M., Maj. Fort Sheridan
Bailey Edward L. 160 Winchester av.
Bailey Edward P. 3140 Lake. Park av.
Bailey Edward W. ;8 Oakwobd av.
Bailey Elizabeth Mrs. 2808 Prairie av.
Bailey E. Stillman Dr. 3034 Michigan avBAIALPHABETICAL LIST.BAL483Bailey Fred M. 4146 Ellis av.
Bailey George C. 58 Oakwood av.
Bailey George C. 5230 Jefferson av.
Bailey Isaac, Eyanston

Winter res. Pasadena, Cal.
Bailey L. S. 4558 Evans av.
Bailey Robert,'i34 Park av.
Bailey Samuel G. Dr. 83 Bryant av.

Sum. res. Cushing's Island, Me.
Bailey Sarah Mrs. Evanston
Bailey Sterling L. 4718 Langley av.
Bailey Theodore P. 5542 Madison av.
Bailey W. C. 721 Pullman bldg.
Baily Lila Miss, 3807 Lake av.
Bain DavidS. 1258 Wilcox av.
Bain E. A. Mrs. 364 Bowen av.
Bain Force, $2 St. Clair
Bain Lewis R. 491 W. Congress
Bain Wm. Lett Dr. 390 N. Clark
Baines Oscar O. Dr. 420 Centre

Sum. res. Bear Lake, Mich.
Baird C. A. Norwood Park
Baird David S. 4714 Evans av.
Baird Frank T. Virginia hotel
Baird Frederick B. 6812 Yale
Baird Frederick S. 758 Walnut
Baird George H. 4^07 Lake av.
Baird George W.Maj. U.S.A.6o8 Division
Baird James Mrs. 6222 Oglesby av.
Baird James Q. 840 W. Monroe
Baird Lyman, 465 Dearborn av.
Baird Mary Mrs. '293 Warren av.
Baird Max. 465 Dearborn av.
Baird P. E. Mayfair
Baird Robert Prof. Evanston
Baird Thomas, Southern hotel
Baird Wyllys W. 1915 Wellington av.
Bak H., M.D. 3319 South Park av.
Baker Addisoii B. 7046 Stewart av.
Baker Albert C. 1437 Wrightwood av.
Baker Alfred L. 1649 Prairie av.
Baker Arthur G. Evanston
Baker A. Emmett, 7046 Stewart av.
Baker A. H. 2622 Wabash av.
Baker A. H. Mrs. 6419 Wright
Baker B. F. 836 W. Adams
Baker Charles jr. 7737 Emerald av.
Baker Charles E. 7737 Emerald av.
Baker Charles H. Highland Park
Baker Charles S. 35, yd (H.P.)
Baker C. A. Mrs. 457 Englewood av.
Baker C. A. Miss, 1610 Indiana av,
Baker C. Edward, 3350 Indiana av.
Baker C. H. 2973 Groveland av.
Baker C. S. 2622 Wabash av.
Baker Digory W. 731 W. Adams.

Sum. res. Hinsdale, 111.
Baker D. H. 3247 Calumet av.
Baker D. W. 176, 37th
Baker D. W. jr. 713 W. Adams
Baker Edward, Longwood
Baker Edwin R. 4460 Oakenwald av.
Baker Emily Mrs. Washington Heights
Baker E. Darwin, Hinsdale
Baker E. F. Dr. Evanston
Baker E. P. 3865 Lake av.Baker Frank Judge, 3^43 Lake av.
Baker Frank C. 283 Irving av.
Baker Frank E. 3917 Grand boul.
Baker Frank E. 1271 Palmer
Baker Frank G. 152 N. Clark
Baker Frank H. 206, 46th (H.P.)
Baker Frank J. 335 W. Monroe
Baker Frederick S. 2668 Charlton av.
Baker F. E. 6519 Yale
Baker F. G. Oak Park
Baker F. R. 7157 Webster av. Eng.
Baker George- Winnetka
Baker Geore A. jr. 219 S. Oakley av.
Baker George S. Evanston
Baker George W. 638 Chestnut, Eng.
Baker Henry, 713 W. Adams
Baker Henry D. 2253 Michigan av.
Baker Hiram, 41? Lasalle av.
Baker H. D. Evanston
Baker 1. Mrs. 699 W. MonroeBaker James E. 205, yd (H.P.)

R.399J Ellis av.
Baker John F. 331 Cedar, EnglewoodBaker James R. 399=restBaker John M. Oak Park

Baker J. E. Evanston

Baker L. H. Dr. Oak Park

Baker Mary Mrs. Washington Heights

Baker Milton H. jr. Highland Park

Baker Moses, 4410 Ellis av.

Baker M. H. Mrs. Highland Park

Baker O. A. 7241 Yale

Baker R. A. 23 Waverly pi.

Baker Samuel, 3995 Ellis av.

Baker Samuel E. River Fore

Baker Selby S. 7015 Oglesby av.

Baker S. S. Dr. 901 Jackson boul.

Baker T.Mrs.7i$7 Webster av. Eng.

Baker William E. no Astor

Baker William H. 1390 Jackson boul.

Baker William H. La Grange

Baker William T. 2255 Michigan av.

Baker W. A. 691^ W. Adams

Baker W. D. 87 Rush

Baker W. G. 408 The Plaza

Baker W. M. 3318 Calumet av.

Baker W. S. Hotel Groveland

Baker W. Vincent, 2125 Calumet av.

Bake Paul O. The Tudor

Batch N. C. 4460 Oakenwald av.

Balding Wm. T. Evanston

Baldwin Abraham, 47 Woodland Park

Baldwin Adelia C.Mrs.3849 Michigan av.

Baldwin Annie Miss, 47 VVoodland Park

Baldwin Arthur Kirke, 5517 Cornell av.

Baldwin A. E. Dr. 828 W. Adams

Baldwin A. H. 3000 Indiana av.

Baldwin Benson D. Evanston

Baldwin Byron A. 136 N. Kedzie av.

Baldwin B. F. 522 W. Monroe

Baldwin Charles A. 1182 Millard av.

Baldwin Charles H. 615 The Plaza

Baldwin Charles M. Dr. Oak Park

Baldwin C. C. Berwyn

Baldwin David S. Oak Park

Baldwin E. C. Mrs. 6357 Yale

Baldwin George F. 2429 Michigan av.BALALPHABETICAL LIST.BARBaldwin Harry H. 3852 Lake av.
Baldwin Heman, 3217 Groveland av.
Baldwin Henry, 3030 Lake Park av.
Baldwin H. C. 522 \V. Monroe
Baldwin H. F.gio Pullman bldg.
Baldwin James A. 4101 Calumet av.Baldwin
Baldwin
Baldwin
Baldwin
Baldwinohn Mrs. 38^2 Lake av.
ohn A. 3852 Lake av.
oseph C. 6357 Yale
. A. Oak Park
. H. $> 34 Washington av.Baldwin Kent K. 4716 Evans av.

Baldwin Libbie Miss 663 W. Monroe

Baldwin L. Jerome 38 Sidney ct.

Baldwin L. S. 38 Sidney ct.

Baldwin Myron T. La Grange

Baldwin S. M. Mrs. 2925 Prairie av.

Baldwin T. C. 385 Warren av.

Baldwin Walter S. 1236 Wilcox av.

Baldwin William, 207 Warren av.

Baldwin Willis M. 3849 Michigan av.

Balfour Harry, Riverside

Balfour John, Riverside

Balfour Walter E. Riverside

Balfour William K. La Grange

Balkwill J. F. 201 Park av.

Ball Charles H. 1143 Washington boul.

Ball Charles L Mrs. Chicago Beach hotel

Ball Charles T. 4744 Langley av.

Ball David M. Norwood Park

Ball F. Q. Oak Park

Ball George C. 506 W. Congress

Ball Godfrey H. 4028 Lake av.

Ball Jane H. Mrs. EvanstonBall Lysancler C. 4744 Langley av.
Ball Mary J. Mrs. EvanstonBall I. A. 6331 Harvard

ide

tfary T. Mrs. ]

Ball S. Willis, 4744 Langley av.
Ball Thomas, 1560 Lill av.
Ball Walter D. 4 938 Drexel boul.
Ball William A. 94, 37th
Ballagh James H. tfinsdale
Ballard Addison, 1514 Michigan av.
Ballard Charles D. 38 Madison Park
Ballard Charles H. Ridgeland
Ballard C. N. Dr. 402 S. Paulina
Ballard Clarence W. Austin
Ballard DeWitt P. 45?o Ellis av.
Ballard Elizabeth B.'Mrs. 99, 37th
Ballard F. E. Oak Park
Ballard George S. 3642 Prairie av.
Ballard J. Harry, 623 Sedgwick
Ballard Mary E. Mrs. 419, 48th
Ballard Orville W. 3642 Prairie av.
Ballard Thomas P. Evanston
Ballenberg Abraham A. 3311 Rhodes av.
Ballenberg Jules, 2901 Michigan av.
Ballenberg Yette Mrs. 3630 Grand boul,
Ballou Miranda Mrs. 303 Wilson av.
Ballou M. A. Mrs. 7201 Webster av. Eng.
Balmer Thomas, 1327 Hollywood av.
Baltz Charles, 1343 W. Monroe
Bamberger Gabriel Prof. 3320 Rhodes av.
Bancroft Allen R. Evanston
Bancroft Edgar A. 266 Erie
Bancroft George, EvanstonBancroft J. D. Oak Park

Band Edward C. 1232 Wrightwood av.

Band Henry F. 999 Warren av.

Bane Chas. F. 442,65th, Englewood

Sum. res. Lake Geneva, \YU.

Bane Levi B. 3147 Calumet av.

Bane Oscar F. Auditorium hotel

Banga Emily Miss, 456 Lasalle av.

Banga H., M.D. 456 Lasalle av.

Banghart William J. Chicago Beach ho-
tel

Bangs Dean, 3861 Ellis av.

Bangs Edward W. 396 N. State

Bangs Fred A. 143 S. Hoyne av.

Bangs Harrie L. 3861 Ellis av.

Bangs John D. 3861 Ellis av.

Bangs Mark, 143 S. Hoyne av.

Bangs Maude L. Mrs. 410 Washington
boul.

Bangs William B. 569 Warren av.

Banks A. Arthur, 720 Jackson boul.

Banks A. F. Oak Park

Banks Charles E. 5725 Rosalie ct.

Banks James M. 24'; S. Leavitt

Banks]. C. 868 W. Monroe

Banks J. C. LaGrange

Banks J. N. Dr. 2415 Michigan av.

Bannard Henry C. 295 Huron

Banning Ephraim, 685 Washington boul.

Banning Sam. 5610 Madison ay.

Banning Thomas A. 5610 Madison av.

Bannister L. P. 3045 Groveland av.

Banta Cornelius' V. jr. 4497 Ellis av.

Barbe Martin, 31^7 Prairie av.

Barbe Morris, 367 Oakwood boul.

Barbeau James, Ridgeland

Barbee W. S. 7026 Yale

Barber Adam Dr. 460 Warren av.

Barber Albert H. 22 Bryant av.

Barber Arthur E. Evanston

Barber Eliza C. Mrs. EvanstonBarber George M. i8jl4 Wellington
Barber Hiram, 140 Lincoln av.
Barber H. A. jr. 341 W. Monroe
Barber H. P. Clifton house
Barber Joel Allen, Galena
Barber L. M. 184, 4ist
Barber Russell M. 272 Marshfield av.
Barber W. D., M.D. 1004 N. Halsted
Barbour Charles W. 3629 Ellis Park
Barbour Edward, 24 Delaware pi.
Barbour Ernest, 348 Ashland boul.
Barbour Frank, Chicago Beach hotel
Barbour George M 5484 Monroe av.
Barbour Grovene P.'Miss, 2335 Michigan

av.

Barbour James J. 4128 Fay av.
Barbour Lyman L.Mrs. 348 Ashland boul.
Barbour Victor M. 3224 Forest av.
Barbour William T. River Forest
Barcal Teresa Mrs. 22, 46th (H.P.)
Barclay A. B. Mrs. Hotel Metropole
Barclay Jacob L. 4424 Berkeley av.BARALPHABETICAL LIST.BAR485Bard Charles W. 647 W. Monroe
Bard David J. 12 Bryant av.
Barden H. R. 2927 Indiana av.
Barden James M. 2927 Indiana av.
Bardon Daniel G. 336, 4ist (H.P.)
Bardon M. M. 3113 Wabash av.
Bardwell H. J. Stamford hotel
Bardwell Orsamus H. 4733 Champlain av.
Barfield Win. G. 577 W. Adams
Barge William D. Iroquois Ciub
Barger Richard W. 4052 Grand boul.
Barnydt Frank, Evanston
Barker Agnes Mrs. 415 Lasalle av.
Barker Alfred, 1307 W. Adams

Sum. res. Lake Bluff
Barker Charles A, 7149 Euclid av. (H.P.)
Barker Charles E. J43 W. Adams
Barker Clyde, 415 Lasalle av.
Barker Cordelia E. Mrs. 1607 Michigan

av.

Barker C. A. i, 4oth
Barker David E. Mrs. Evanston
Barker Frank W. 4633 Greenwood av.
Barker Geo. F. 345 W. Adams
Barker James, 134, soth
Barker fames S. 342', 44th (H.P.)
Barker John C. 717 Fullerton av.
Barker John R. 2421 Indiana av.
Barker J. N. $000 Greenwood av.
Barker Milton Dr. 462; Greenwood av.
Barker Moses Rev. 3629 Ellis Park
Barker M. E. Wilmette
Barker O. B. Oak Park
Barker P. H. Chicago Beach hotel
Barker R. Alice Miss, Evanston
Barker Samuel B. 2815 Prairie av.
Barker Wallace C. Mrs. 3353 Wabash av.
Barker Walter A. 161, 25th
Barker William, 834 Washington boul.
Barker William jr. 834 Washington boul.
BarkleyJ. J. 175 N. State
Barler Augustus C. 537 Gartield av.
Barles Charles O. =573, 5ist (H.P.)
Barlow Arthur W. 573 Burling
Barlow Catherine N. Mrs. Evanston
Barlow Napoleon B. Evanston
Barlow Robert, 7^34 W. Monroe
Barlow Samuel b. Palmer house
Barmm Charles H. 722 Carroll av.
Barmm Frank H. 722 Carroll av.
Barmore Nathaniel L. 4043 Grand boul.
Barnard Albert E. 229 S. Lincoln
Barnard Alice L. Miss, Tracy
Barnard A. W. 9 Roslyn pi.
Barnard Charles I. River Forest
Barnard C. A. 908^ W. Adams
Barnard Daniel, Tracy
Barnard Elizabeth Miss, Tracy
Barnard Erastus A. Tracy
Barnard Eugene E. Evanston
Barnard E. C. 229 S. Lincoln
Barnard Frank A. 1300 Wilcox av.
Barnard Frank E. 3982 Ellis av.
Barnard Fred, Oak Park
Barnard F. G. Park Ridge
Barnard Gilbert W. 3012 Indiana av.Barnard George, 580 Lasalle av.

Barnard Harry, 3243 Rhodes av.

Barnard Hayden S.Dr.4022 Vincennes av.

Barnard Henry, 861 Jackson boul. '

Barnard James H. Hotel Imperial

Barnard J. E. 3739 Ellis av.

Barnard Louisa C. Mrs. 159 Cass

Barnard Moses R. Evanston

Barnard M. D. Mrs. 861 Jackson boul.

Barnard Richard, 162, 36th

Barnes Albert R. Evanston

Barnes A. B. Mrs. 145 Oakwood boul.

Barnes A. C. Riverside

Barnes Bertha L. Miss, 2238 Calumet av.

Barnes B. C. 109 Park av. (L.V.)

Barnes Charles, 335 W. Monroe

Barnes Charles, 642 Sedgwick

Barnes Charles E. 6108 Stewart av.

Barnes Charles J. 2238 Calumet av.

Barnes Charles M. 3617 Prairie av.

Barnes Charles W. Auditorium Annex

Barnes C. E. Lexington hotel

Barnes David L. 375 Division

Barnes Don J. 425 Garfield boul.

Barnes D. Monroe, 143 Oakwood boul.

Barnes Erastus A. 7814 Union av.

Barnes Francis W. Wilmette

Barnes Frank J. 4337 Grand boul.

Barnes Frederick M. 7554 Bond av.

Barnes F. A. 928 Jackson boul.

Barnes F. G. 608 Dearborn av.

Barnes Geo. K. 469 W. Monroe

Barnes Henry B. 1259 Palmer

Barnes James M. Evanston

Barnes John A. 6108 Stewart av.

Barnes J. P. 3756 Ellis av.

Barnes J. S. Mrs. 608 Dearborn av.

Barnes J. S. Mrs. 6331 Honore

Batnes Lillian Miss, 2968 Vernon av.

Barnes Mary O. Miss, 854 Washington
boul.

Barnes Myra Miss, 7814 Union av.

Barnes M. Augusta Mrs. 292 Park av.

Barnes Nelson H. Mrs. 616 The Plaza

Barnes Nelson L. 2238 Calumet av.

Barnes Noah, 5046 Jefferson av.

Barnes Romulus E. 3617 Prairie av.

Barnes Samuel D. 3617 Prairie av.

Barnes Sarah Miss, 2141 Calumet av.

Barnes Walter, Victoria hotel

Barnes Walter S. Dr. 2968 Vernon av.

Barnes William R. 3617 Prairie av.

Barnet Annie Miss, 6156 Lexington av.

Barnet Emanuel P. 5901 Indiana av.

Barnet Henry, 3600 Prairie av.

Barnet Henry L. 6156 Lexington av.

Barnet Henry L. jr. 6156 Lexington av.

Barnett Albert Llewellyn, 4204 Michi-
gan av.

Barnett A. R, Mrs. Chicago Beach hotel

Barnett A. S. Mrs. 319 Washington boul.

Barnett G. W. 1378 Lill ay.

Barnett John, 228 S. Paulina

Barnett John H. Revere house

Barnett Joseph H. Austin

Barnett M. P. 3901 Indiana av.BARALPHABETICAL LIST.BARBarnett W. V. 6430 Woodlawn av.
Barney Bruce B. 2628 Prairie av.
Barney B. B. Mrs. 2628 Prairie av.
Barney F. N. 6100 Princeton av.
BarneyJ. F. 5115 Cornell av.
Barney J. W. 6100 Princeton av.
Barnhart Arthur M. 113 Cass
Barnhart A. E. 505 Jackson boul.
Barnhart K. 4312 Greenwood av:
Barnhart Mary Mrs. 471 Washington boul.
Barnhart Wm. J. 471 Washington boul.
Barnheisel Charles H. 4400 Grand boul.
Barnheisel Frederick R. 4400 Grand boul.
Barnheisel Henrietta Mrs. 4400 Grand

boul.

Barnhurst Joseph, 34 Sidney ct.
Barnuni Albert C. 243 Oakwood boul.
Barnum Albert W. Riverside
Barnum D. B. Mrs. Hotel Metropole
Barnum Edward S. 24; Oakwooa boul.
Barnum J. S. Granada hotel
Barnum L. A. Mrs. 4803 Greenwood av.
Barnum O. H. Granada hotel
Barnum Samuel, 245 Oakwood boul.
Barnum William E. 5904 Michigan av.
Barnum W. H. Riverside
Barnum W. L. Lakota hotel
Barothy Victor, 4203 Ellis av.
Barr Alfred E. 1393 W. Monroe
Barr George S9So Princeton av.
Barr John C. The Renfost
Barr Oliver M. River Forest
Barr William T. Hinsdale
Barratt Edgar G. 4858 Washington av.
Barrell Albert M. 2918 Michigan av.
Barrell G. L. 350 Racine av.
Barrell James, 2918 Michigan av.
Barrell J. Finley, 480; Kimbark av.
Barrell Stewart E. 2918 Michigan av.
Barrett Ancil D. Mrs. 4408 Berkeley av.
Barrett Blanch L. Miss, 2925 Prairie av.
Barrett Charles, 983 Warren av.
Barrett Charles C. Sherman House
Barrett Charles R. 51 Pine
Barrett Charles R. 2925 Prairie av.
Barrett Charles W. 327, 42d
Barrett Clyde E. Maywood
Barrett C. C. 363 Marshfield av.
Barrett Elmer E. Western Springs
Barrett Eliza Mrs. 709 Orchard
Barrett Francis M. 1304 Washington boul.
Barrett Frederick B. 4408 Berkeley av.
Barrett George D. 4341 St. Lawrence

av.
Barrett George K. 3230 Calumet av.Barrett
Barrett
Barrett
Barrett
Barrettames P. 4068 Lake av.

ohn F. River Forest

ohn P. Prof. 4400 Michigan av.

ohn R. 3230 Calumet av.

une, 186, 4ist (H. P.)Barrett . 216 N. State
Barrett Laura T. Miss, 2520 Prairie av.
Barrett Louis, 4068 Lake av.
Barrett Marcus L. 3822 Ellis ay.
Barrett Miriam Miss, 2520 Prairie av.
Barrett M. Mrs. 378 W. AdamsBarrett O. W. 2233 Calumet av.
Barrett O. W. Mrs. 785 W. Monroe
Barrett Robert D. 109 Lake shore drive
Barrett R. E. 5754 Washington av.
Barrett R. E. 6442 Yale
Barrett R. G. jr. 7230 Vernon av.
Barrett S. E. 109 Lake shore drive
Barrett T. E. 2653 N. Paulina
Barrett William C. Highland Park
Barrett William M. 327, 42d (H. 1'. i
Barrett W. H. 339 Ohio
Barrie Mary L. Miss, Evanston
Barnnger D. C. 3211 Vernon av.
Barringer Walter M. 3211 Vernon av.
Barrington Charles V. 6026 Washington

av.

Barron Elwyn A. in Walton pi.
Barron John P. 399 W. Taylor
Bajrron Mahlon, 6352 Oglesby av.
Barron Maria Mrs. 346 Park av.
Barrow John S. 9 Chalmers pi.Online LibraryLeslie StephenThe Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1895) → online text (page 60 of 113)