Leslie Stephen.

The Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1895) online

. (page 66 of 113)
Online LibraryLeslie StephenThe Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1895) → online text (page 66 of 113)
Font size
QR-code for this ebook


ennie Mrs. 3659 Indiana av.
ohn C. Oak Park
fohn 1.247, 33d (H.P.)
ohn M. 2000 Prairie av.Sum. res. Marion, Mass,
ohn S. 44 Bryant av.
ohn V. LaGrange
onathan, 167 Aberdeen

Barlow, Mrs. 214 Cass

L. Tracy

L. Mrs. The Ontario

N. Mrs. 920 Warren av.

Scott, Prof. Evanston

S., M.D. 558_Lasalle av.S. jr. Dr. 558 Lasalle av.
incoln E. 138 HoweClark

Clark

Clark

Clark

Clark

Clark

Clark

Clark

Clark

Clark

Clark

Clark Lucius, 873 Walnut

Clark Luke, 7850 Bond av.

Clark L. New Hotel Holland

Clark L. D. Miss, 689 W. Harrison

Clark L. H. Tremont house.

Clark L. W. Mrs. 6912 Perry av.

Clark Mary A. Mrs. 4330 Ellis av.

Clark Mary C. Mrs. 44 Bryant av.

Clark Melville, 496^ W. Adams

Clark Michael J. 522, 67th, Englewood

Clark Nelson C. LaGrange

Clark Percy L. Dr. 1065 Washington boul.

Clark Richard F. 142, $oth (H.P.)CLAALPHABETICAL LIST.CLEClark Robert, 723 Kenmore

Clark Robert Mrs. 2206 Prairie av.

Clark Robert S. Evanston

Clark Robert T. 182 Warren av.

Clark R. A. Dr. 3408 Calumet av.

Clark Solomon H. Prof. 573, $ist (H.P.)

Clark Stewart, Evanston

Clark S. C. Mrs. Hyde Park hotel

Clark S. H. Mrs. 3300 Indiana av.

Clark S. J. Mrs. 3031 Prairie av.

Clark Theodore M. Highland Park

Clark Thomas, 175 Aberdeen

Clark Thomas C. Lexington hotel

Clark Tracy H. 2927 Indiana av.

Clark Urilla Mrs. 3821 Ellis av.

Clark Wallace G. 4330 Ellis av.

Clark Walter T. 312 Marshfield av.

Clark William B., M.D. 4320 Emerald av.

Clark William B. 2313 Michigan av.

Clark William C. 1173 Wilcox av.

Clark William D. 196, 4oth

Clark William H. 2606 Calumet av.

Clark William R. 880 Washington boul.

Clark W. D. Dr. 1641 Briar pi.

Clark W. F. 383 Marshfield av.

Clark W. Irving, La Grange

Clark W. Odelf 247, 53d

Clark W. Wallace, 536 Washington boul.

Clarke Anna H. Miss, 2637 Prairie av.

Clarke Arthur L. 329 Michigan av.

Clarke Charles Atherton 1851 Barry av.

Clarke Charles F. 86 Astor

Clarke Cyrus Henry, 201 The Plaza

Sum. res. Lombard, 111.
Clarke Ed A. LaGrange
Clarke Elam L. 685 W. Adams
Clarke E. Mrs. 643 W. Monroe
Clarke E. A. S. 5012 Jefferson av.
Clarke Francis B., M.D. Ridgeland
Clarke Fred R. 2427 Michigan av.
Clarke F. B. The Arizona
Clarke George, 819 Pullman bldg.
Clarke George R. Mrs. Morgan Park
Clarke Harry M. 1653 Briar pi.
Clarke Henry, 3338 Calumet av.
Clarke Henry B. 122 Rush
Clarke John B. 2427 Michigan av.

Sum. res. "Oakhurst," Waukegan
Clarke John D. 842 W. Adams
Clarke John E. Washington Heights
Clarke John S. 636 Cleveland av.
Clarke JohnW. Prof. Washington Heights
Clarke J. B. Washington Heights
Clarke J. V. Mrs. 122 Rush
Clarke J. V. 122 Rush
Clarke Louis B. 122 Rush
Clarke Luke, 411 Marshfield av.
Clarke Margaret T. Mrs. 3601 Vincennes

av.

Clarke Matthew Rev. 3958 Langley av.
Clarke Robert G. 5110 Jefferson av.
Clarke Robert R. 1547 N. Halsted
Clarke Robert W. Hinsdale
Clarke R. N. 3152 Prairie av.
Clarke S. J. 1015 Jackson boul.
Clarke Ward G. Dr. 215 Dearborn av.Clarke William E., M.D. 690 W. Monroe
Clarke William G. Rev. ^Campbell Park
Clarke William J. 2921 Indiana av.
Clarke Winthrop H. 2427 Michigan av.
Clarke W. C. Dr. Southern hotel
Clarkson E. P. 518 Orchard
Clarkson Michael, 48^9 Michigan av.
Clarkson William H.' Morton Park
Clason George B. 3231 Groveland av.
Clausen Gustav L. 4001 Vincennes av.

Sum. res. Bluff Lake, Lake Co. 111.
Clausen Hans O. 1732 York pi.
Claussenius Edward 5856 Wabash av.
Claussenius George W. ; Crilly pi.
Claussenius G. A. 492, 4th (H.P.)
Clausson J. F. Washington Heights
Claxton Horace N. Great Northern hotel
Clay John, 4030 Lake av.
Clay John jr. 4030 Lake av.
Clay John B. Wilmette
Clay William W. 314$ Rhodes av.
Claybaugh William M. Rev. 1004 Wash-
ington boul.

Clayberg George M. Oak Park
Clayburgh Joseph, 1347 Michigan av.
Clayburgh Martin, 1347 Michigan av.
Clayburgh Maurice, 1347 Michigan av.
Clayton Allen B. Dr. Evanston
Clayton Charles, 323=; Calumet av.
Clayton Evelyn P. Mrs. 3200 Michigan av.
Clayton James W. Mrs. 388 Lasalle av.
Clayton Paul, 388 Lasalle av.
Clayton Ralph W. 6630 Honore
Clayton Richard, 444 Belden av.
Clayton T. W. 444 Belden av.
Clayton W. R. 6631 Harvard
Clear M. E. Austin
Cleary Edward E. 2450 Wabash av.
Cleary John J. Ridgeland
Cleary P. M. 2430 Wabash av.
Cleave O. C. Lakota hotel
Cleaveland Frank A. Norwood Park
Cleaveland Frederick B. Norwood Park
Cleaveland George W. 344 Michigan av.
Cleaver Arthur W. 355, 4ist (H.P.)
Cleaver Charles S. 7251 Jeffery av.
Cleaver C. A. 7251 Jenery av.
Cleaver Edward'C. 3615 Lake av.
Cleaver E. C. J. 4008 Vincennes av.
Cleaver Frederick C. 3615 Lake av.
Cleaver Herbert E. 3922 Langley av.
Cleaver James M. 3613 Lake av.
Cleaver Mary Miss, 7231 Jeffery av.
Cleaver P. F. 7251 Jeffery av.
Cleaver S. C. 4731 St. Lawrence av.
Cleaver William, 35=;, 4ist (H.P.)
Clegg Robert, 3825 Calumet av.
Cleland A. T. 3007 South Park av.
Clemenger John, 3968 Langley av.
Clement Allan M. 3946 Ellis av.
Clement Austin, 899 W. Monroe
Clement E. Miss, Oak Park
Clement F. M. Dr. Longwood
Clement Henry C. Auditorium hotel
Clement I. C. Mrs. 69 Warren av.
Clement N. L. 4237 Grand boul.CLEALPHABETICAL LIST.COD517dementi George V. Glencoe
Clements Frederick C. 542, 6;th, Eng.
Clements John F. Mrs. 8; Astor
Clements Thomas, 4465 Lake av.
Clendennen I. Dr. Maywood
Cleveland Charles W. 2707 N. Robey
Cleveland C. B. Evanston
Cleveland C. E. 165 1 Briar pi.
Cleveland Festus P. Rev. 532 Touhy av.
Cleveland Festus W. Evanston
Cleveland G. H., M.D. 951 W. Harrison
Cleveland John D. 532 Touhy av.
Cleveland J. F. Oak Park
Cleveland J. H. Mrs. 907 W. Monroe
Cleveland Samuel G. Mrs. 2707 N. Robey
Cleveland S. E. Mrs. 873 W. Adams
Cleveland Willard R. 864 W. Adams
Clevenger S. V. Dr. Riverside
Cleverdon Walter I. 70, 48th
Cliff John Capt. 148 Dearborn av.
Clifford Cabell, 435 Washington boul.
Clifford E. L. Dr. 371 Campbell av.
Clifford Hannah D. Mrs. Evanston
Clifford James M. 1729 Michigan av.
Clifford John, 517 Cleveland av.
Clifford Martin J. 1729 Michigan ay.
Clifford Richard W. Judge, 1729 Michigan

av.

Clifford Thomas C. 4211 Vincennes av.
Clifford William B. 36 Beethoven pi.
Clifford Winchester E. Evanston
Clifton Charles E. 3308 Calumet av.
Clinch D. L. Stamford hotel
Clinch R. Floyd, 321 Michigan av.

Sum. res. Highland Park
Cline C. L. 7626 Wright
Cline James P. 392 S. Paulina
Cline Leon, 4317 Vincennes av.
Cline Levi Mrs. 3145 South Park av.
Clingman Charles W. 4861 Lake av.
Clingman George, 7210 Euclid av. (H.P.)
Clinnen J. G. 2735 Indiana av.
Clinton Catherine Mrs. 622 Washington

boul.

Clippinger D. A. 276 Michigan av.
Clissold H. R. Morgan Park
Clizbe Wesley J. 161, 4 3d (H.P.)
Cloud John W. 4747 Woodlawn av.
Clough John H. 2420 Michigan av.
Clough John L. La Grange
Clough R. W. 3270 Maiden
Clover John W. 3618 Lake av.
Clow Beatrice Miss, 520 Dearborn av.
Clow Catherine S. Mrs. Evanston
Clow Charles R. 702 The Plaza
Clow Harry B. 824 North Park av.
Clow James B. 702 The Plaza
Clow James C. 702 The Plaza
Clow William E. Buena Park av. ne. cor.

Evanston av.

Clowry James, 4200 Ellis av.
Clowry Robert C. 524 Dearborn av.
Clute George F. 527 Belden av.
Clute George M. 527 Belden av.
Clybourn F. T. 490 Lasalle av.
Clybourn James A. 490 Lasalle av.Clymer R. G. New Hotel Holland

Coakley Albert, 2602 Indiana av.

Coakley William, Hotel LaVita

Coalaman Emanuel, 2443 Wabash av.

Coale Atlee V. 3263 Rl^des av.

Coates George R. Austin

Coates Philip M. LaGrange

Coates Robert W. LaGrange

Coates Thomas R. Austin

Coats J. G. 6720 Rhodes av.

Cobb Arthur, 5415 Cottage Grove av.

Cobb A. M. 4331 Prairie av.

Cobb A. W. Lake Forest

Cobb Daniel, Highland Park

Cobb Edwin W. 6214 Oglesby av.

Cobb Eliot, 728 W. Monroe

Cobb Emmons B. 147 Ashland boul

Cobb F. G. 5616 Monroe av.

Cobb George A. 258 Ashland boul.

Cobb George D. 408 Elm

Cobb George W. 53 Astor

Cobb Henry Ives, Lake Forest

Cobb H. Edward, 3614 Ellis av.Cobb John D. Highland Park

Joseph P. Dr.
Cobb J. W. Mrs. 832~Warren av.Cobb Joseph P. Dr. 3156 Indiana av.Cobb Luther A. 33 Roslyn pi.

Cobb Mary A. Mrs. 236, 4 $th

Cobb Merritt D. 213 Ohio

Cobb M. L. Miss, Highland Park

Cobb M. R. 298 Marshfield av.

Cobb Oscar, 533 Belden av.

Cobb Silas B. 2027 Prairie av.

Cobb Simeon, 877 Washington boul.

Cobb Thomas A. River Forest

Cobb Walter F. 138 Rush

Cobb Welden J. LaGrange

Cobb Wellington, 5415 Cottage Grove av.

Cobb Willard L. 347 Oakwood boul.

Cobham James M. 326, 4ist

Coble N. Arthur, Evanston

Coburn E. A. Evanston

Coburn G. A. Mrs. 215, 48th

Coburn John J. 872 Sawyer av.

Coburn Lewis Larned, 1819 Michigan av.

Coburn Nancy P. Mis. 153, 2$th

Cochran A. W. Park Ridge

Cochran Garris Mrs. 6825 Anthony av.

Cochran J. Lewis, 536 N. State

Sum. res. Edgewater
Cochran Norris, 4352 Grand boul.
Cochran Samuel, Park Ridge
Cochran S. B. 6$i W. Adams
Cochran W. 296 Belden av.
Cochrane A. E. Mrs. 159, 3oth
Cochrane David M. 3530 Ellis av.
Cochrane D. K. 3530 Ellis av.
Cochrane George, 40 ThroopCochrane J. R. 4056 Michigan Terrace

Mary A. Mrs. 4345
Cochrane Robert M. 3530 Ellis av.Cochrane Mary A. Mrs. 4345 Grand boul.Cochrane Thomas J.658Washington boul.
Cochnfne William H. 3530 Ellis av.
Cockrill A. R. Mrs. 5217 Madison av.
Cocroft Susie Miss, 808 W. Adams
Codd M. J. Mrs. 1837 Michigan av.5 i8CODALPHABETICAL LIST.COLCodey Norman Peck, 3139 Calumet av.
Cody Arthur B. 3625 Grand boul.
Cody Hiram H. 362; Grand boul.
Cody Hope Reed, Austin
Coe Albert L. 57 Bellevue pi.
Coe Aimer, 5846 Indiana av.
Coe Charles J. 4552 Emerald av.
Coe D. A. Evanston
Coe George A. 4450 Oakenwald av.
Coe George A. Prof. Evanston
Coe Harry I. 3027 Michigan av.
Coe James R. 3027 Michigan av.
Coe Julia H. Mrs. 3027 Michigan av.
Coe Milton F. Mrs. 4024 Drexel boul.
Coe Schuyler M. Highland Park
Coe Wilbur E. Evanston
Coen Charles N. 6715 Stewart av.
Coen Sterling H. 7 Gordon Terrace
Coen William H. 7 Gordon Terrace
Coey Andrew J., M.D. 3506 Indiana av.
Coey David, 5238 Michigan av.
Coey Grant, 5238 Michigan av.
Coey Samuel B. 5238 Michigan av.
Coffee H. T. Capt. The Arizona

Winter res. Memphis, Tenn.
Coffeen Helen E. Mrs. Hinsdale
Coffeen M. Lester, Kenilworth
Coffeen William R. Hinsdale
Coffin Charles H. 380 Ontario
Coffin Charles P. Evanston
Coffin George A. 282 Bissell
Coffin Gorham B. 1076 Warren av.
Coffin John, Evanston
Coffman Ora V. Mrs. 174 Warren av.
Cogdal George B. Austin
Coggeshall Charles P. Irving Park
Coggeshall Wm. T. Mrs. 1045 Wilcox av.
Coghlan Henry D. 551 Garfield boul.
Coghlan Michael, 551 Garfield boul.
Cohen Abraham L. 455 Cleveland av.
Cohen Charlotte Mrs. 224 Fremont
Cohen David M. 3335 Calumet av.
Cohen David M. S. 455 Cleveland av.
Cohen D. 4541 Greenwood av.
Cohen G. K. 33d cor. Cottage Grove av.
Cohen Henry A. 3335 Calumet av.
Cohen Isaac, 3140 Rhodes av.
Cohen Joseph C. 560 Boulevard pi.
Cohen Joseph J. 3335 Calumet av.
Cohen J. K. 33d cor. Cottage Grove av.
Cohen Kate Miss, 3813 Michigan av.
Cohen Louis M. 1904 Indiana av.
Cohen Mendel A. Dr. 3335 Calumet av.
Cohen Michael, 476 W. Adams
Cohen Morris I. 4160 Ellis av.
Cohen Nathan, 131 E. Pearson
Cohen Reuben S. 131 E. Pearson
Cohen Samuel A. Dr. 3335 Calumet av.
Cohen Sidney, 1837 Michigan av.
Cohen S. K. 55, 33d
Cohn Arnold, 3322 Indiana av.
Cohn A. H. 3626 Vernon av.
Cohn Benjamin H. 3824 Langley a*v.
Cohn Charles W. 4246 St. Lawrence av.
Cohn Elias, 3651 Indiana av.
Cohn E. Mrs. 373 Park av.Cohn Eugene D. Hotel Normandy

Cohn Harris, 42 Fowler

Cohn Henry, 786 Washington boul.

Cohn Henry, Prof. Evanston

Cohn Herman, 3439 Prairie av.

Cohn Ida Miss, 3408 South Park av.

Cohn Jacob, 3416 Vernon av.

Cohn ]. H. 3408 South Park av.

Cohn Morris, 3321 Calumet av.

Cohn Moses, 4320 Vincennes av.

Cohn Samuel, 588 Lasalle av.

Cohn William 3651 Indiana av.

Coit W. A. 8 Menomonee

Coit W. B. 397 Warren av.

Coker Frank A. 4350 Vincennes av.

Coker W. W. Dr. 4611 Vincennes av.

Colbert Elias, 2 Groveland Park

Colborn Alice J. Miss, Oak Park

Colborne Oliver, 693 Evanston av.

Colburn Frank D. Evanston

Colburn Harry, Hinsdaie

Colburn Joseph E. Dr. Highland Park

Colburn Josiah E. Glencoe

Colburn Levi J. 1121 Bonney av.

Colburn S. A. Mrs. Hinsdale

Coiburn William, Hinsdale

Colby Charles C. 4001 Vincennes av.

Colby C. H. 4537 Ellis av.

Colby Francis T. 278 S. Campbell av.

Colby Hiram, 622, 6$th, Englewood

Colby J. A. 4537 Ellis av.

Colby Sarah Miss, Austin

Coldwell George G. Morgan ParkCole Calvin L. The Renfost

Cole Charles D. 1222 Wilcox av.

Cole Charles F. 1102 Washington boul.

Cole Charles R. 4953 Prairie av.

Cole Charles S. 2927 Indiana av.

Cole Charles W. Winnetka

Cole C. C. Mrs. 4423 Ellis av.

Cole Daniel W. 4953 Prairie av.

Cole Ellis P. 1483 N. Halted

Cole E. S. 338 Washington boul.

Cole Festus B. 3824 Ellis av.

Cole George E. 3539 Grand boul.

Cole George H. 3139 Forest av.

Cole G. W. I. 432 Englewood av.

Cole Harry A. Hinsdale

Cole Henry A. Oak Park

Cole John A. 271, 53d (H.P.)

Cole Lewis, 4314 Berkeley av.

Cole Martin E. 703 W. Monroe

Cole Mary E. W. Mrs. 271, 53d (H.P.)

Cole Moses T. 180 Park av.

Cole M. T. Oak Park

Cole Phoebe Mrs. 3724 Ellis av.

Cole S., M.D. 3305 Vernon av.

Cole Thomas W. 802 Warren av.

Cole Vincent Dr. 1483 N. Halsted

Cole William H. Hinsdale

Cole William O. Hinsdale

Cole W. D. Virginia hotel

Colegrove H. P. 2608 Calumet av.-COLALPHABETICAL LIST.CON519Colehour C. W. 461 Lasalle av.
Colekin Richard jr. Oak Park
Coleman Edward J. 52 Lytle
Coleman John R. 205 N. State
Coleman J. A. 4550 Lake av.
Coleman J. G. 18 Ritchie pi.
Coleman Rupert, ion N. Irlalsted
Coleman Seymour, 2023 Michigan av.
Coleman Thomas H. 762 Jackson av.
Coleman William A. 297, 66th pi.
Coleman W. B. Auditorium hotel
Coleman W. Franklin,M.D. 3700 Lake av.
Coler Francis W. 415 Huron
Collat Maurice, 380 N. Clark
Collender A. 95 Delaware pi.
Colles E. G. T. 1037 Warren av.
Collier A. C. Austin
Collier Clinton, Lexington hotel
Colling George, Evanston
Collingbourne Albert 6.368, 4oth (H.P.)
Collingbourne Byron T. 368, 4oth (H.P.)
Collins A. C. Austin
Collins Charles H. 2300 Indiana av.
Collins C. C. River Forest
Collins C. E. 158 Park av.
Collins Ellen W. Miss, 2115 Indiana av.
Collins F. W. 275 S. Lincoln
Collins George M. 6512 Stewart av.
Collins George W. 364, 42d
Collins Harry 6. 699 Kenmore av.
Collins I. S. 76 Bellevue pi.
Collins James 6. 4928 Elfis av.
Collins James T. 3364 Forest av.
Collins Jessie 8. Mrs. 63, i8th
Collins John Glenn, 1800 Deming ct.
Collins John L. 5822 Wabash av.
Collins Joseph B. 2973 Michigan av.
Collins Levi D. 614 Washington boul.
Collins Lorin C. sr. 1811 Prairie av.
Collins Lorin C. jr. Judge, 1811 Prairie

av.

Collins Louis F. 3361 Indiana av.
Collins Mabel Miss, 375 Dearborn av.
Collins Margaret Mrs. The Renfost
Collins Martin H. 6512 Stewart av.
Collins Mary K. Mrs. 4211 Vincennes av.
Collins Mary V. Mrs. 233 Oakwood boul.
Collins S. Mrs. 3233 Indiana av.
Collins S. B. Mrs. 4107 Grand boul.
Collins S. T. Hinsdale
Collins Thomas, 912 W. Monroe
Collins V. T. Mrs. Evanston
Collins William A. Western Springs
Collins William R. 699 Kenmore av.
Collins William T. 3364 Forest av.
Collins W. Forman, 7153 Webster av.
Collins W. G. Virginia hotel
Collman John S. 4506 Vincennes av.
Collott C. F. 423 Center
Colman Martin A. Dr. 5853 Wabash av.
Colson Charles D. 7001 Stewart av.
Colson Harry G. 1118 Washington boul.
Colson Julia G. Mrs. inS Washington

boul.

Colt Annie Miss, 6825 Anthony av.
Colt Alonzo, 119, 66th, Eng.Colton A. M. F. 424 Chicago av.
Colton Charles S. 3158 Prairie av.
Colton Julia A. Mrs. 3158 Prairie av.
Colton Mary E. Mrs. '3237 Rhodes av.
Colton Samuel K. 424 Chicago av.
Colton Simeon C. 424 Chicago av.
Colvin E. D. 112 Garfield boul.
Colvin Harvey D. Mrs. 589 Dearborn av.
Colvin John H. 17 Astor
Colvin Katharine Miss, 4003 Ellis av.
Colvin Libbie F. Miss, 589 Dearborn av
Colvin R. 6320 Ellis av.
Colvin William A. 7751 Emerald av.
Colvin W. H. 4003 Ellis av.
Colvin W. H. jr. 4-5, 4 8th (H.P.)
Colwell A. J. Rev. 613, 66th, Eng.
Colwell Ben L. Dr. 3040 Calumet av.
Colwell Clyde 6.3040 Calumet av.
Colwell John D. Ridgeland
Colwell J. M. Mrs. 3040 Calumet av.
Colwell Ray M. 3040 Calumet av.
Colwell T. M. Rev. 7750 S. Sangamon
Colwell William S. 5506 Monroe av.
Coman Martha Mrs. 6510 Sheridan av.
Coman Seymour, 240 Goethe
Coman Will E. 3oth ne. cor. Langley av.
Combs Thomas W., M.D. 434, 47th
Combs W. A. 195, 44th
Comer L. V. Mrs. 2009 Indiana av.
Comerford M. J. 1054 Washington boul.
Comfort A. Mrs. Hotel Metropole
Comings Edward D. 707 Pullman bldg.
Comley Fred, Oak Park
Compton Charles H. 15, 39th
Compton Frank, 6407 Sheridan av.
Compton H. D. Mrs. Lakota hotel
Comrad George Mrs. 1837 Michigan av.
Comstock Alphonso S. Evanston
Comstock Charles, Evanston
Comstock Edward F. 1821 Barry av.
Comstock Fanny Miss. Evanston
Comstock Fred S. 945 Kenmore av.
Comstock J. A. Evanston
Comstock Levi M. Ravinia
Comstock Louis K. Evanston
Comstock Mae E. Miss, 2207 Prairie av.
Comstock Samuel C. 2207 Prairie av.
Comstock Samuel F. 945 Kenmore av.
Comstock W. H. 401 N. State
Comstock W. R. Oak Park
Conant Luther, Oak Park
Conant William C. Oak Park
Conboy M. Mrs. i Warren av.
Condee L. D. 45^2 Woodlawn av.
Condict Wallace R. Evanston
Condict Wallace R. jr. Evanston
Condit E. M. 6537 Harvard
Condon William H. 308 Washington

boul.

Cone A. G. 4148 Drexel boul.
Cone Geprge W. Austin
Cone Julius, 3649 Forest av.
Cone J. F. Mrs. Chicago Beach hotel
Cone L. H. Mrs. 271 Oakwood boul.
Cone M. M. Mrs. 1801 Prairie av.
Cones Joseph W. 372 Mohawk520CONALPHABETICAL LIST.COOCongdon B. Mrs. Oak Park
Congdon Carrie Mrs. Riverside
Congdon Charles B. Evanston
Congdon G. G. 348 Belden ay.
Congdon I. Lyman, M.D. Riverside
Congdon Willis R., M.D. Riverside
Conger J. S. 426 Jackson boul.
Conger M. E. Dr. 128 Park av.
Conger Romaine M. 494 W. Monroe
Conger S. W. 498, 42d pi.
Conger The9dore H. Dr. Highland Park
Conger William P. Mrs. 262 Michigan av.
Congleton Charles F. 523 Burling
Conine H. V. 14; Ashland boul.
Conkey Lucius W. Evanston
Conkey W. B. 5518 East End av.
Conlan James, Revere house
Conlan J. F. Revere house
Conklin G. D. Mrs. Oak Park
Conklin William B. Austin
Conklin W. F. Oak Park
Conkling Allen, Auditorium hotel
Conlan C. Mrs. 141 Pine
Conlan James, Revere house
Conlan Tames jr. Revere house
Conlan Joseph P. Revere house
Conlee F. M. Mrs. 2943 Indiana av.
Conley John W. 4201 Grand boul.
Conlin John B. 389 Oakwood boul.
Conlin Thomas, 4020 Vincennes av.
Conly Harry F. 36, 42d
Conly T. A. 36, 42d
Connable Arthur W. 1236 Wilcox av.
Connard Isaac N. Oak Park
Connart Louis, 4834 Langley av.
Connell Ella Mrs. 343 Centre av.
Connell Charles I. Evanston
Connell George W. 4439 Evans av.
Connell James A. 343 Centre av.
Connell James M. 7025 Yale
Connell John S. 474 W. Adams
Connell Joseph A. LaGrange
Connell J. M. Mrs. 7240 Weoster av.Eng.
Conneil Theodore P. 485, 42d pi. (H.P.)
Connelley M. Miss, 1081 Warren av.
Connelly Francis W. 5113 Michigan av.
Connelly J. M. Leland hotel
Connelly M. C. Granada hotel
Connelly Thomas, 276 Loomis
Conner Thomas V. 3552 Vincennes av.
Conners Harry J. 3801 Ellis av.
Connery Michael W. 339 S. Hoyne av.
Connolly Cornelius, 634 Cleveland av.
Connon William L. 183 S. Oakley av.
Connor J. C. Mrs. Evanston
Connor Thomas E. Evanston
Connorton John W. 138 Locust
Conover Charles E. 5121 Kimbark av.
Conover Charles H. 478 Elm
Conover Fred. 389 Warren av.
Conover George W. 4743 Champlain av.
Conover H. H. Mrs. 3754 Forest av.
Conover Lawrence P. flmsdale
Conove'r Luther W. 140 Gartield boul.
Conpropst Thomas M. Riverside
Conrad Charles H. 3940 Lake av.Conrad C. H. Capt. Fort Sheridan

Conrad J. C. $538 Cornell av.

Conrad J. Henry, 3940 Lake av.

Conrad Louis W. 692 W. Adams

Conrad M. Sherman house

Conrad Sarah A. Dr. 692 W. Adams

Conroy I. N. 3927 Vincennes av.

Conroy William, 4519 Indiana av.

Considine Frances Miss, 469 Bowen av.

Considine John, 59 Macalister pi.

Considine J. C. 469 Bowen av.

Considine Michael J. $9 Macalister pi.

Considine M. 59 Macalister pi.

Converse Clarence M. 2451 Michigan av.

Converse E. A. Evanston

Converse James W. Irving Park

Converse Lucius B. 4347 Berkeley av.

Converse L. P. 406 Center

Convis Alonzo P. Wilmette

Convis A. A. Mrs. Hinsdale

Convis James E. Hinsdale

Conway Edwin S. Oak Park

Conway Hart, 65 Walton pi.

Conway M. W. 85 Ewing pi.

Conway Richard F.i234Washington boul

Conway Stephen S. 2943 Vernon av.

Conyne Charles B. S. Oak Park

Cook Albert A. 454381. Lawrence av.

Cook Alexander, 3835 Lake av.

Cook Alice G. Miss, 235 Michigan av.

Cook Archibald, 3835 Lake av.

Cook A. B. 3732 Lake av.

Cook A. H. 2946 Groveland av.

Cook A. H. jr. 2946 Groveland av.

Cook A. M. Mrs. 262 Park av.

Cook A. S. Mrs. 3241 Indiana av.

Cook Ben L. 113, 47th

Cook Carlos A. 376 Dearborn av.

Cook Carlos E. 376 Dearborn av.

Cook Charles A. Irving Park

Cook Charles C. 130 Pine

Cook Cyrus F. 303 Huron

Cook C. E. 3434 Vernon av.

Cook C. W. 206 Cass

Cook David S. Evanston

Cook Edward, Oak Park

Cook Ernest C. 516 Fullerton av.

Cook Ezra A. 316 Washington boul.

Sum. res. Wheaton. 111.
Cook E. C. Oak Park
Cook E. W. Hotel Barry
Cook Frank B. 6$47 Honore
Cook Frank L. Irving Park
Cook F. W. Oak Park
Cook George C. Mrs. 1813 Indiana av.
Cook George D. 5140 Woodlawn av.
Cook George E. 3638 Vincennes av.
Cook George F. Oak Park
Cook George H. 4718 Kenwood av.
Cook George M. 3640 Lake av.
Cook George S. 947 Pratt av.
Cook George T. Evanston
Cook Harlan D. 3219 Groveland av.
Cook Henry L. 4343 St. Lawrence av.
Cook Henry W. 4101 Drexel boul.
Cook H. B. 916 Warren av.cooALPHABETICAL LIST.COR521Cook H. B. 4621 Woodiawn av.

Cook H. W. Mrs. 1813 Indiana av.

Cook John C., M.D. 5708 Rosalie ct.

Cook John G. 4543 St. Lawrence av.

Cook John H. 96, 42d

Cook John S. 1559 Lill av.

Cook John T. 6517 Stewart av.

Cook K. B. 24 Madison Park

Cook Marcus E. 13 Woodland Park

Cook Nathan H. 24 Madison Park

Cook N. B. 24 Madison Park

Cook Orrin S. 74 Bryant av.

Cook Owen D. Hinsdale

Cook Robert S. 74 Bryant ay.

Cook Sarah W. Mrs. 3210 Michigan av.

Cook Susan G. Mrs. 235 Michigan av.

Cook Wallis K. 519 Lunt av.

Cook William, 152;$ Fulton

Cook William H. Dr. 1615 Briar pi.

Cook W. J. 4337 Ellis av.

Cook W. L. 874 W. Madison

Cook W. W. Dr. 5 Lincoln pi.

Cooke Alexander W. 234 Dearborn av.

Cooke A. H., M.D. 234 Dearborn av.

Cooke Charles F. 3321 South Park av.

Cooke Cynthia Mrs. 780 Sedgwick

Cooke D. W. 232, 5 4 th pi. (H.P.)

Cooke Edward D. 780 Sedgwick

Cooke Frances Miss, 2330 Michigan av.

Cooke Frank R. The Tudor

Cooke George J. 2421 Michigan av.

Cooke Harry H. Hinsdale

Cooke Jessamine Miss, 2330 Michigan av.

Cooke John M., M.D. 234 Dearborn av.

Cooke John R. 2421 Michigan av.

Cooke John S. 2421 Michigan av.

Sum. res. Lake Geneva, Wis
Cooke S. J. 2532 Wabash av.
Cooke Wilson H. 780 Sedgwick
Cooke W. E. Chicago Beach hotel
Cooke W. J. Oak Park
Cookingham Theron W. Irving Park
Cool J. A. Miss, 4016 Ellis av.
Coolbaugh W. F. Mrs. 2252 Calumet av
Cooley Alonzo F. 2430 Commercial(L.V.)
Cooley Edwin G. La Grange
Cooley Harlan W. 4613 Woodiawn av.
Cooley Katherine S. Mrs. 338 Ontario
Cooley Norman P. 3139 Calumet av.
Cooley Proctor P. Evanston
Coolidge Ben L. 73 Park av.
Coolidge Charles A. 2603 Prairie av.

Sum. res. Marion, Mass.
Coolidge Frederic S. Dr. 2209 Prairie av.
Coolidge George W. 6422 Myrtle av.
Coolidge Henry W. 6032 Oglesby av.
Coolidge H. E. Miss, 3750 Langley av.
Coolidge Sidney, La Grange
Coolidge Walter G. 4752 Kmibark av.
Coolidge William H. 1475 Fulton
Coolidge Winthrop, 4752 Kimbark av.
Coombs Hezekia, 6821 Union av.
Coombs Hiram, Ridgeland
Coon Hiram J. 534 W. Adams
Coon Marietta Miss, Irving Park
Coon Thomas H. 534 W. Adamsohn A. Revere house

ohn S. Col. 2733 Michigan av.

ohn S. 376 Oak.

:ph I. 1837 Michigan

dward, La GrangeCoones George, 116, 33d
Coonley Charles, 4422 Prairie av.
Coonley Elizabeth Miss, 4938 Drexel

boul.

Coonley Emily Mrs. 4043 Grand boul.
Coonley John C. Mrs. 020 Division
Coons Catherine Mrs. 912 Chase av.
Cooper Arthur W., D.D.S. Evanston
Cooper A. J. EvanstonOnline LibraryLeslie StephenThe Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1895) → online text (page 66 of 113)