Lindley Richard Dean.

A study of the cognomina of soldiers in the Roman legions online

. (page 22 of 28)
Online LibraryLindley Richard DeanA study of the cognomina of soldiers in the Roman legions → online text (page 22 of 28)
Font size
QR-code for this ebook


Pann Sup Ill 11030

Placidius P vet VII Gem (Alexs) p f ante 235 Asturica Tarraconen-

sis II 2640

C. Valerius P mil leg XIV Date? Forum lulii XII 265

PLANCIANUS

L. Valerius P mil III Aug Date? Lambaesis VIII 2995

PLANCUS

Valerius P arm cust III Aug Date? Lambaesis VIII 2995

P curator veteranorum IIII Mac ante Vespas Taurini V 7005

PLATO
Scribonius P arm cust III Aug c225 Castra Lambaesitana A.E. 1902:11

PLOTIANUS

Aur(eliu8) P mil I Adiut post 114 Brigetio Pann Sup Ill 11021

PLOTUS
T. Tettius PlotuCs) vet II(II) Fl firm Date? Almus Moes Inf . . . Ill 7425

POLIO

L. Vedius P Cas vet III Aug 166 A.D. Castra Lambaesitana VIII 18067

POLLIO

L. Cominius P mil XIII Gem bf leg cos Date? Ager Comensis . ..V 5451

G. Statius P vet XIII Gem post Traian Apulum Dacia Ill 1101

Valer(iu8) P vet (V Mac) Date? Troesmis Ill 6179

P 7 V Mac 68 A.D. EmmausNicopoli Palestine Ill 14155:12

nOMDHIANOS

S^^ffTO? 'A'p'pt<; notJLXY]lavo<; eq (II Tr?) 120-140 A.D. Fayoum

Egypt BGU 600

Aur(eliu8) P mil II Parth Date? Rome VI 3894-32690

M. Aurel(ius) CI. P mil VIII Antonin Aug bf cos 213 A.D. Mainz XIII 7338
Equinus P optio (II Tr) Date? Alexandria Egypt Ill 6605

POMPONIANUS
T. Fl(aviu8) P 7 II Tr fort 7 XII Fulm 7 XIV Gem 7 I(III) FI 7

XVI Fl Date? Salonae Dalmatia Ill 2029

PONTIANUS

Aurelius P mil I Ital Date? Salonae Dalmatia Ill 2010

Fl(aviu8) Pont(ianu8?) vet (V Mac) Date? Troesmis Ill 6179

Fl(aviu8) Po(n)tianu8 mil XI CI 155 A.D. Almus Moes Inf Ill 7449

Ponti(us) P mil XI CI 155 A.D. Almus Moes Inf Ill 7449

M P vet (V Mac) cl34 Troesmis Ill 6178

PONTICUS
Iul(iu8) P natus Amastris mil V Mac ante M. Aurel Troesmis. Ill 7502

C. lulius P vet VII CI p f Date? Scupi Moes Sup A.E. 1910:174

0. lulius 0. f- Col. P Ga? (mil III Cyr aut XXII Deiot) 90

90 A.D. Fayoum Egypt . Pap Gen Lat 1ALPHABETICAL LIST 249

Sentius P vet V Mac ante M. Aurel Troesmis Ill 7502

Sentius P mil V Mac ante M. Aurel Troesmis Ill 7502

PONTIUS

Tl. Claudius P 7 XV Apol Is Siscia Pann Sup Ill 10853

Pomp(onius?) P vet ex 1 1 t? (Ill Aug) 270-275 A.D. Lam-

baesis VIII 2626

PORCELLUS
L. Appius P Oea vet III Aug p v cl98 Castra Lambaesitana . . . .VIII 18068

PORCIANUS
Acutius Porcian(us) 7 III Aug Date? Lambaesis VIII 2781

PORCIO
T. Atidius T. f. Rom P miles leg XIIX ante 9 A.D.? Ateste V 2499

PORTURITUS
Iul(iu8) P ? (Ill Aug) 263-268 A.D. Castra Lambaesitana. . . . VIII 18061

POSTUMUS

Aurelius P tub XI CI 155 AD. Almus Moes Inf Ill 7449

Val(erius) Po8(tu)mu8 7 XI CI p f 42-Vespas Burnum Dal-

matia Ill 6419

Vir(iu8) Po8t(umu8) 7 II Tr fort Ger post 214 Alexandria

Egypt Ill 6609

(Po)8tumu8 Thar80 (mil? Ill Aug) Date? Castra

Lambaesitana A.E. 1899:90

(P)o8tumu(8) vet? XIII (Gem) Date? Clastidium V 7350

Po8tum(us) 7 (leg ?) Date? Chester Eng E.E. IX 1090

POTENS

Albanius P vet XXII Pr p f Date? Lyons XIII 1830

Ant(oniu8) P ? Ill Ital Date? Castra Regina Raetia Ill 6531

L. Ca88ianu8 P mil VII CI p f Date? Viminacium Moes Sup

Jahres Wien 1909 Beibl pl51

Lucius P bf cos non ante Antoninum Pium Mainz KWZ 1906 p74

C. (S)ervil(ius P)oten8 mil? X Gem Date? Carnuntum Pann

Sup Ill 11182

Ulp(ius) P bf cos Date? Carnuntum Pann Sup Ill 15192:2

POTENTINUS
0- Terentius P mil X Gem p f 227 A.D. Scarbantia Pann

Sup JDAI 1912 Beibl p541

POTITUS
Thoranius P 7 III Aug coh VIII 162 A.D. Castra Lambaesitana. .VIII 18065
0. Vinntus P vet (III Aug) Date? Lambaesis VIII 3277

PRAENESTINUS
P. Florius P. f. VoL P mil leg in Norico Ael Obilab b trib 2-3s?

Terventum IX 2593

PRAESENS
T. Elupius Galer. P Gunia princeps XX V v 154 A.D. Chester

Eng VII 168

Val(erius) Pra(esens) tess II Adiut 2-3s? Aquincum Pann Inf. .Ill 10423250 COGNOMINA OF SOLDIERS IN ROMAN LEGIONS

PRIM ANUS
(A)lbani(u8 P)rimanu8 sig (X)XII Pr (p f) Date? Mainz.. ..XIII 6661

T. Albanius P sig XXII Pr p f optio navali 185 A.D. Mainz XIII 6714

P, Helvius P mil XIII Gem lib cos post Traian Ampelum Dacia. . . Ill 1318
Quintinius P civis Treveri vet XXX Ulp vict Alexand c225

Lyons XIII 1883

PRIM I ANUS
Fuficius P Cas str (III Aug) Date? Castra Lambaesitana . . . . VIII 2568
T. Seranius P 7 V Mac Date? Rome VI 3681

PRIMICIANUS
Seius P ? (Ill Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 2562

PRIMIGENIUS
Coelius P mil IIII Fl Date? Rusicade VIII 7981

PRIMITIUS
luHus P mil III Aug Date? Lambaesis VIII 3158

PRIMITIVOS
Llbellius P 7 evocatus III Aug cob X 162 A.D. Castra Lam-
baesitana VIII 18065

PRIMITUS
Sp(uriu8?) P mil I Adiut post 114 Brigetio Pann Sup Ill 11003

PRIMULLUS
Vigilius P mil II Adiut 2-3s? Aquincum Pann Inf Ill 10524

PRIMULUS
Primanius P 7 XXII Pr p f post 89 Ager Mogontiacensis XIII 7250

PRIMUS
P. Ael(iu8) P (R)at(iaria) str cos VII CI 195 A.D. Viminacium

Moes Sup Ill 14507

Arra(niu8) P arm oust III Aug c225 Castra Lambaesitana ..A.E. 1902:11
C. Arruntius C. f. PolH. A88ta P vet XV Apol Is Carnuntum

Pann Sup Ill 4456

AtUius P 7 XIIII Gem ex evoc X Gem p f post 100 Carnuntum

Pann Sup Ill 11129

L. Aureliu8 P aquil (III Aug) Date? Castra Lambaesitana. .VIII 18086

M. Aurel(iu8) P vet I Min 2s Lyons XIII 1844

M. Aur(eliu8) Primu(8) vet VII CI 195 A.D. Viminacium Moes

Sup Ill 14507

Bruttius P mil II Tr Date? Alexandria Egypt Ill 12056

C. Bruttius P vet (III Aug?) Date? Seriana VIII 4377

M. Caeciliu8 P optio III Aug Date? Diana VIII 18652

M. Caecilius P optio III Aug Date? Lambaesis VIII 18292

C. Censorius P tess (III Aug) Date? Lambaesis VIII 2838

Cornelius P vet XIII Gem post Traian Apulum Dacia Ill 1041

0. Duronius P Vaga bf cos III Aug c225 Lambaesis VIII 2586

0. Duronius P Kar bf leg (III Aug) Date? Castra Lambaesi-
tana VIII 2569

Ecetius Pri(mu8) 7 XV Apol Is Carnuntum Pann Sup Ill 4484ALPHABETICAL LIST 251

Etereius P arm cust (III Aug) 200 A.D. Castra Lambaesitana.. A.E. 1902:10
C. Fabricius C. f . Ouf . P Como mil XI CI p f 42-Vespas Burnum

Dalmatia ;in 14998

Faonius P dup III Aug p v Antonin 218 A.D. Castra Lambaesi-

tana VIII 2564

C. Firminius P vet II Adiut Date? Vallis Fl Mur Noricum. . . Ill 5430

Fl(aviu8) P mil XI CI 155 A.D. Almus Moes Inf Ill 7449

T. Gavidius T. f. Qui. P Utica mil XXII Deiot ante 108 Alex-
andria Egypt Ill 6602

Geminius P arm cust (leg ?) Date? Mainz XIII 6680

P. Granius P. f. P mil (III Aug) Date? Lambaesis VIII 3120

P. Gratinius P vet XXX Ulp vict Date? Novaesium Germ Inf . . XIII 8567
M. Hortensius P cor III Aug p v 203 A.D. Castra Lam-
baesitana VIII 2557

Iul(iU8) P 7 XIII Gem post Traian Apulum Dacia Ill 1045

Iul(iu8) P vet I Min p f Date? Col Agrippinensium XIII 8222

lulius P ? (Ill Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 2562

Iul(iu8) P sig (X Gem) Date? Albulae Mauretania Caesariensis. VIII 21669
C. lulius P mil XXII Pr p f 3s? Cartenna Mauretania Caesar-
iensis VIII 21508

L. lulius Prim(u8) sig III Aug Date? Lambaesis VIII 2912

0. Iul(iu8) P nat Afer domo Theveste imag II Tr Ger fort An-
tonin tr ex III Aug p v post 214 Alexandria Egypt Ill 12057

C. Licinius P Gas mil? (Ill Aug) Date? Castra Lambaesi-
tana VIII 2567

Lucilius P dup III Aug p v Antonin 218 A.D. Castra Lam-
baesitana VIII 2564

Lurius P buc III Aug p v Antonin 218 A.D. Castra Lambaesitana. VIII 2564

C. Mundius P vet (III Aug) Date? Lambaesis VIII 3203

Nepotius P Kar d s (III Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 2568

C. Noveilius P vet XI CI p f Vespas-Traian Vindonissa A.E. 1900:115

P(er)enni(u8) P arm cust (I Ital) 2s exe-3s Almus Moes Inf.. Ill 14409:1
Pescennius P arm cust (III Aug) 200 A.D. Castra Lambaesi-
tana A.E. 1902:10

Pinarius P vex (III Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 2562

Rufini(u8) P 7 (leg ?) cob III Date? Isca Eng E.E. IX 1017

Secundius P Tubu(ni8) (mil? Ill Aug) c200 Castra Lam-
baesitana Bull Archeol 1905 p239

C. Staberius P Cast vet III Aug p v cl98 Castra Lambaesitana. .VIII 18068

P. Valerius P mil III Cyr ante 108 Alexandria Egypt Ill 6602

L. Veturius Sp. f. Vot. Plac(entia) P vet ex leg XIIII Gem

ante 62? Wiesbaden XIII 7575

ilius P tub III Aug p V 202 A.D. Castra Lambaesitana. .A.E. 1907:184

lius P Kar arm cust (III Aug) Date? Castra Lambaesitana . .VIII 2565

— tai— Fab. P vet leg XXII Date? Riva V 4988

PRINCEPS
Aurelius P dup III Aug p v Antonin 218 A.D. Castra Lambaesi-
tana VIII 2564COGNOMINA OF SOLDIERS IN ROMAN LEGIONS

PRIOR
(S)ex Pullaenius P Slcc(a) mil? (Ill Aug) Date? Castra

Lambaesitana VIII 2567

PRISCIANUS

Aurelius P mil II Adiut Date? Intercisa Pann Inf Ill 10316

Iul(iu8) P spec I et II Adi p f Sever 228 A.D. Aquincum Pann

Inf Ill 3524

Valerius P mil II Ital p f 3s Virunum Noricum Ill 4856

Valerius P spec III Aug Date? Lambaesis VIII 2998

PRISCILLIANUS
C. f. Col. P Caesar(ea) sig II Tr fort 194 A.D. Alexandria

Egypt Ill 6580

PRISCINUS
M. Aurel(iu8) P spec II Adiut 209-11 A.D. trans Aquincum Pann

Inf Ill 3615

PRISCUS

P. Ael(iu8) P mil VII CI Date? Viminacium Moes Sup Ill 8116

Agrilius P natione Italicus mil III Aug Date? Lambaesis . . . VIII 3026
Aninius P 7 III Aug coh I 162 A.D. Castra Lambaesitana ... VIII 18065
(A)nnaeu8 P tub III Aug p v 202 A.D. Castra Lambaesitana. . A.E. 1907:184
(A)ntonius P Ant(iocha) vet? (Ill Aug) aet Hadriani Castra

Lambaesitana VIII 18084

Aterius P (mil? II Parth?) Date? Rome VI 2410

L. Atilius P mil XIIII G m v post 100 Savaria Pann Sup Ill 10986

M. Aur(elius) P Sc(upl8) vet VII CI 195 A.D. Viminacium

Moes Sup Ill 14507

KalcTioq n[pf]ay:0(; 7 leg IIII Date? Seleucia Syria. ..IG a RR III 1005

M. Caesius 0- f- Ani. P vet VIII Aug Date? Aquileia V 902

Ca88i(us) P 7 (leg ?) coh VI Date? Amboglanna Eng VII 849

L. Centyllius L. (f) Arnie. P Crem(ona) (mil XV Apol ?) Is

Carnuntum Pann Sup Ill 14358:15a

Cl(audius) Prisc(u8) p p (III) Aug Date? Lambaesis VIII 18295

KogvqXloq UgziGY.oq 7 II Tr fort 201 A.D Fayoum Egypt BGU 156

C(or)neliu8 (Pr)iscu8 mil leg XXX — Date? Paris XIII 3032

L. Dasumius P vet XIII Gem post Traian Sarmizegetusa Ill 1476

L. Domitius P 7 I Adiut 70-100 A.D. Mainz XIII 6838

T. Flavius Priscu(s) (mil III Cyr aut XXII Deiot) 90 A.D.

Fayoum Egypt Pap Gen Lat 1

T. Flavius P (mil? Ill Aug) c200 Castra Lambaesitana

Bull Archeol 1905 p240

M. Germanius P (vet II Tr fort?) 140 A.D. Fayoum Egypt BGU 610

(?H)erenniu8 M. f. (Cl)aud. P p p II Tr fort Date? Ruteoli. . . X 1593

Julius P 7 XI CI p f 42-Vespas Burnum Dalmatia Ill 14999

Julius P ? (Ill Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 2562

G. Julius G. f. Vol. P Tol(o8a) mil IIII Mac ante Vespas

Mainz XIII 6867

L. Julius P mil mensor agrari(us) I Adiut Date? Rome VI 3606ALPHABETICAL LIST253Lucretius P vet II Adiut 2-39? Aquincum Pann Inf HI 10420

O. Manlius P 7 X Gem ante Traian Brohl XIII 7699

C. Matteius C. f. Lemon. P Bono(ma) mil XXII Prim Date?

Mainz XIII 6964

Senti(u8) P 7 (II Aug? Date?) coh V Segedunum Eng VII 490

Senti(u8)? Prisc(u8) 7 (leg ?) Date? Magnae Eng VII 787

Sep(timiu8?) P eq I Adiut post 114 Adiaum Pann Sup HI 10962

Turriani(u8) P 7 (leg ?) Date? Vindobala Eng VII 553

M. Ulp(iu8) P bf leg leg I Adiut post 114 Brigetio Pann Sup HI 4328

Valerius P 7 leg XXII c65 Thebes Egypt IH 6606

Valerius P 7 leg XXI Is Ammaedara A.E. 1912:206

Valeri(u8) Pri8(cus) vet (V Mac) cl34 Troesmis IH 6178

C. Valerius P 7 leg XXII 65 A.D. Thebes Egypt HI SO

Vibius P vet (V Mac) cl34 Troesmis HI ^178

s P ? XV Apol Is Aquileia V 928

P 7 XXX Ulp vict p { 211 A.D. Col Agrippinensium XIII 8201

PRIVATUS
Pomoonius P arm cust (HI Aug) 200 A.D Castra Lambaesitana

A.E. 1902:10

M. Servilius P ? (Ill Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 2562

p vet? (HI Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 18086

PROBATUS
Sep(timius) P vet II Adiut Date? Sopianae Pann Inf HI 8314

PROBIANUS

(A)urel(iU8) Probian(us) sig (HI Aug) Date? Castra Lambae-

; VIII 18073

sitana

C. luKius) P can II Adiut Date? Campona Pann Inf HI 3398

PROBINUS
lul(ius) P spec I et II Adi p f Sever 228 A.D. Aquincum Pannlnf.IH 3524

PROBUS
Anton(ius) P corn HI legg Antonin ( = X Gem XIV Gem I Ad)

c212 Carnuntum Pann Sup IH ^^^*

L. Arrius P bf cos Date? Apulum Dacia HI 1080

Aur(elius) P sig VII CI p f Philipp 244-49? A.D. Dacia incerta. .HI 8047

0. Helvius P vet VII CI Date? Viminacium Moes Sup HI 8121

C. Julius P mil X Gem Sever 234 A.D? Vallis Fl Mur Noricum. .HI 5460

M? lul(ius) P vet II Adiut Date? Campona Pann Inf IH 3398

Maecius P 7 HI Aug coh VII 162 A.D. Castra Lambaesitana VIH 18005

Mamius P 7 HI Aug coh VI 162 A.D. Castra Lambaesitana VIH 18065

(Terentius) P spec II Aug Is? London VII 24

Viri(u)8 P mil leg XXII Alexandria p f 222? 226? 229? A.D.

Nantuates Alpes Poeninae XH 144

p 7 leg Date? Celei Dacia HI 14490

P 7 (leg?) coh IV Date? Amboglanna Eng VII 848

PROCESSUS
Aufidius P vet ex librario (HI Aug) 270-275 A.D. Lambaesis VIH 2626254 COGNOMINA OF SOLDIERS IN ROMAN LEGIONS

0. Aurel(ius) ProcessuCs) optio (III Aug) 198-211 A.D. Castra

Lambaesitana VIII 2554

0- Aurelius P Maddanius optio III Aug Date? Lambaesis VIII 2824

C. Iul(iU8) P mil III Aug Date? Lambaesis VIII 2893

M. Iuliu8 P ? (Ill Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 2562

0- Valerius P(eq? Ill Aug) 222-35 A.D. Castra Lambaesitana

MAH 1897 p447

PROCLIANUS
Fl(aviu8) Procli(a)nu8 p p (leg ?) Date? Umm idj-Djimal

Arabia PAES III 236 pl35

(I)ul(iu8) P arm cust leg? Date? Vienna Ill 14359:26a

P. Na8elHu8 P 7 VIII Aug 148 A.D. Boeckingen XIII 6469, 6472. 6477

PROCLINUS

P mil I Adiut post 114 Brigetio Pann Sup Ill 11026

PROCLION
P. Aurelius Pol. P Alexandr(ea) vet II Tr fort 194 A.D. Alex-
andria Egypt Ill 6580

PROCLUS

P. Ael(ius) P vet XIII Gem post Traian Apulum Dacia Ill 7796

Appius P vet XIII Gem 142 A.D. Verespataki Dacia Ill p940-3

Caecili(u8) P 7 (leg?) Date? Proclitia Eng VII 625

Flavius P mil IIII Fl cl23? Noviomagus Germ Sup XIII 6104

M. Atxfvtoc; [np]6x>vOq 7 III Gall Date? Cyrrhus Syria. IG a RR III 1004

M. Lucretius P vet leg Adiut 2 aut 3s Pontus Ill 343 add

Valerius P ? XI CI p f 42-Vespas Burnum Dalmatia Ill 15004:1

L. Val(eriu8) L. f . P mil et 7 V Mac 7 I Ital 7 XI CI 7 XX V v 7

Villi Hisp aet Domitiani Ad Haemum Moes Inf HI 12411

Up6y.\oq 7 (II Tr?) 120-140 A.D. Fayoum Egypt BGU 600

PROCULEANUS
M. Ael(iu8) Proculean(us) mil (III Aug) Date? Lambaesis. . . .VIII 3019

PROCULEIANUS

Cecilius P mil can III Aug Date? Lambaesis VIII 2801

C. Julius P vet? (Ill Aug) aet Hadriani Castra Lambaesitana. .VIII 18084

PROGULINUS

Ael(ius) P sig IIII Fl Date? Viminacium Moes Sup Ill 1649

Aur(eliu8) P mil (II Adiut) Date? Lugio Pann Inf Ill 3301

G. lu(lius) P quaestionarius I Adiut 2-3s? Aquincum Pann Inf. .Ill 10458
Ulp(ius) P spec XIII Gem Gordian 238-44 A.D. Apulum Dacia. . . Ill 990

PROCULUS
C. Aemilius C. f. Pol. P (mil III Cyr aut XXII Deiot) 90 A.D.

Fayoum Egypt Pap Gen Lat 1

P. Alfius P vet III Aug Date? Lambaesis VIII 3027

(A)ntoniu8 Procul(us) optio III Aug p v 202 A.D. Castra Lam-
baesitana A.E. 1907:184

Antoni(us) Procul(us) vet (V Mac) Date? Troesmis Ill 6179

M. Antonius P vet (III Aug) Date? Lambaesis VIII 3035-6ALPHABETICAL LIST 255

Ansius P p p leg? Date? Carnuntura Pann Sup Ill 14356:5b

M. Aquilius M. f. Anies. P Ariniin(o) comm (III Aug) Date?

Lambaesis • VHI 2812 addl8143

Aur(elius) P nation Surus domo Hemesa vet II Adiut Date?

Lugio Pann Inf HI 3301

0. Baebius P vet XIII Gem post Traian prope Tomi Moes Inf. . .Ill 12497

Caecili(u8) Procul(u8) 7 (leg?) coh V Date? Chesters Eng VII 598

Calpur(niu8) P vet ex librario (III Aug) 270-275 A.D. Lambaesis VIII 2626
P. Cleusius P f. Pob. P p p VII CI p f ex corn Date? Verona

Pais Suppl. nl253
C. Cornelius C. Pollia P Regio mil XIII Gem bf trib 70-84 AD.

Poetovio Pann Sup HI 14355:2

Dossennius P 7 II Adi p f c71 Lincoln Eng VII 185

Horten8(iu8) Procul(u8) 7 XX V v Date? Hunnum Eng VII 566

Graniu8 P 7 X Fr Date? Byblus Syria HI 6697

T. lavennius C. f. (P)ol. P Faventia (7) XXII Prim Date?

Mainz XIII 6961

Inulani(us) P 7 (I Min?) clOO Bonn A.E. 1905:63

Iuliu8 P Sidonia vet? (Ill Aug) aet Hadriani Castra Lambae-

sitana VIII 18084

Iul(iu8) P vet ex imm (V Mac) cl34 Troesmis Ill 6178

Iul(iu8) Proc(uIu8) vet (V Mac) cl34 Troesmis Ill 6178

lul(ius) P(r)ocur(Iu8?) 7 XII Fulm 3-4s Trapezus Pontus Cap-

padocicus HI 6745

lulius P 7 V Mac et III Gall et XXII Prim Date? Lambaesis . . . VIII 2627
luH(us) P 7 (leg?) Date? inter Condercum et Vindobalam Eng E.E. IX 1169
C. Iul(iu8) Fab. Procu(l)u8 7 XXX Ulp Date? Erkelenz Germ

Inf XIII 7896

M, Iuliu8 P Lamb bf cos III Aug c225 Lambaesis VIII 2586

M. Iul(iu8) P vet corn trib I Adiut post 114 Brigetio Pann Sup. . . .Ill 11027

M. Iuliu8 CoL P Adan(a) vet III Aug Date? Lambaesis VIII 3159

0. lulius P (D)am(a8Co) (mil III Cyr aut XXII Deiot) 81

A.D. Fayoum Egypt Pap Gen Lat 1

L. Lepidius L. f . An. P mil V Mac 7 V Mac 7 VI Vict 7 XV Apol

p p XIII Gem 70-clOO Ariminum XI 390-1

Lucretius P arm cust (VII Gem) post 100? Asturica Tarraconen-

sig II 2668

M. Minucius P Thel(epte) mil? (Ill Aug) Date? Castra Lam-

baesitana VIII 2569

Decum(u8) Mussidius P 7 V Mac ante M. Aurel Ad Haemum

Moes Inf HI 14211 :10

Oppius P 7 leg? coh Villi Date? Lancaster Eng VII 449

(P)ontiu8 P 7 II Adi p f c71 Lincoln Eng VII 186

Ouinctius P 7 III Cyr ante 108 Alexandria Egypt Ill 14138:3

P. Septimius P dup II Parth Sever 3s? Ager Albanus XIV 2290

Sexti(us) Proc(ulu8) 7 (leg?) coh V Date? prope Magnas Eng E.E. IX 1202

Sulpicius P mil IIII Scyt Date? Samosata Syria HI 6048

M. Sulpi(ciu8) P imag III Aug Date? Lambaesis VIII 2814256 COGNOMINA OF SOLDIERS IN ROMAN LEGIONS

P. Tarrutenius Stel. P Taurinis evocatus II Adiut 2-3s Aquin-

cum Pann Inf Ill 3565

Val(eriu8) P vet (V Mac) cl34 Troesmia HI 6178

(Valerius) P. Savaria optio II Adiut 2-33 Aquincum Pann Inf. . .Ill 10525
C. Valerius G. f , Cla. P domo Baeterris vet IIII Mac ante Ves-

pas Luceria IX 799

C. Valerius C- f. Gal. P Galagurri eq XI CI f aet Traiani Car-

nuntum Pann Sup Ill 11239

L. Val(erius) Procu(lus) vet VII CI 135 A.D. Viminacium Moes

Sup Ill 8110

M. Valerius P exactus III Aug p v c202 Castra Lambaesitana A.E. 1898:109

Vaterculi(us) P 7 VIII Aug Date? Oehringen XIII 6548

(Pr)oculus Kart vet? (Ill Aug) aet Hadriani Castra

Lambaesitana VIII 18084

— u(r)ius P (vet?) XXII Prim Date? Bostra Arabia. .PAES III 531 p231
US Procul(u8) vet (V Mac) Date? Troesmis Ill 6179

PROGUS
T. Gl(audiu8) P bf cos II Adi p f Antonin 213 A.D. Intercisa Pann

Inf Ill 10306

PROFUTURUS
Fisculius Profut(ru8) arm cust III Aug c225 Castra Lambaesi-
tana A.E. 1902:11

PROMPTUS
Claudius Prom(p)tU8 7 III Aug coh V 162 A.D. Castra Lambae-
sitana VIII 18065

PROMOTUS

Im P (mil? II Parth?) Date? Rome VI 2410

PROPINGUS
Aur(elius) P mil II Adi p f 2-33 Aquincum Pann Inf Ill 13382

PROPINOUUS
M. Ammonius Propin(quu8) (vet II Tr fort?) 140 A.D. Fayoum

Egypt BGU 610

P(r)o(pin)quu8 7 III Aug 3 aut 4s Soada Syria Ill 6036

PROTUS
Fl(avius) P mensor VII CI Sever 228 A.D. Viminacium Moes Sup III 8112

PROVINCIALIS

P. Ael(ius) P vet II Adiut 2-33 Aquincum Pann Inf Ill 3527

P. Ael(ius) P vet ex sig II Adiut 2-3s Aquincum Pann Inf Ill 14354:1

M. (A)ur(elius) Provincial (is) R(eniesiana?) vet VII CI 195 A.D.

Viminacium Moes Sup Ill 1 1507

Marc(us) Didius P bf cos Date? Lanchester Eng VII 441

lulius P 7 III Aug coh III 162 A D. Castra Lambaesitana VIII 18065

Novius P mil II Adiut 3s? Aquincum Pann Inf HI 3556

L. Orbius P Ticib(a) mil? (Ill Aug) Date? Castra Lambaesi-
tana VIII 2568ALPHABETICAL LIST 257

PROXUMUS
0. Statius P 7 XXII Prim Date? Mainz XIII 6959

PRUDENS

T. Atarenus P 7 princeps III Aug Date? Lambaesis VIII 18231

PRUPINCUS

(P)rupincus Kas vet VII CI 195 A.D. Viminacium Moes

Sup Ill 1-1507

PTOLEUS
M. Aurel(ius) P mil II Tr Date? Alexandria Egypt Ill 6595

PTOLMEUS
P. Aelius P ? (Ill Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 2562

PUDENS
Adauc(tius) Pud(en8?) 7 (leg?) Date? Inter Ciliunum et Procli-

tiam Eng E.E. Ill 101

Aemilius P mil VII Gem fel Date? Emerita Lusitania II 488

P. Aemilius P quaestionarius (III Aug) Date? Lambaesis VIII 18281

L. A(n)niu8 P Kar vet? (Ill Aug) 2s? Castra Lambaesitana . .VIII 18087
Aponius Pud(ens) 7 (XV Apol) Is Carnuntum Pann Sup.. Ill 14358:21a

M. Blossius 0. f- Ani. P 7 V Mac aet Vespas Rome VI 3580

L. Cassius P mil (II A)diut Date? Aquincum Pann Inf Ill 3543

KoxXYjtOs riouBsvq (7) leg XXII Is Fayoum Egypt BGU 455

C. Domitius C. f . Maec. P Pelag(onia) III Aug Date? Lambae-

gi3 VIII 2865

L. Flavius P 7 I Adiut 70-100 A.D. Mainz XIII 6839

M. Herrenius P vet II Adi p f domo Claudia Apamie Date? In-

tercisa Pann Inf A.E. 1906:108

Hilarinius P dup III Aug p v Antonin 218 A.D. Castra Lambae-
sitana VIII 2564

G. lulius Clau. P (I)u(l) E(m)ona vet X Gem p f 89-Traian

Ulpia Noviomagus XIII 8735

Sex. Licinius P 7 leg XXII 84 A.D. Thebes Egypt Ill 36

Lucil(ius) Pu(dens?) vet (V Mac) cl34 Troesmis Ill 6178

0. Lucilius 0. f- Vo(l)t. P Bergomi mil XI CI p f Vespas-Traian

Vindonissa XIII 5210

Mdpxo? Aou/.pY)Tto<; IIouBevq mil leg XXII Is Fayoum Egypt BGU II 455
M. Mes8a(la) P Rat(iaria) str cos vet VII CI 195 A.D. Viminacium

Moes Sup ni 14507

M. Messius M. f. Col. P dom Ancyra singular X Fr Date?

Rome VI 3014

M. Mucius M. f. Pub. Albi(ngauno) Pud(ens) mil leg XXII

Date? Mainz XIII 6966

Naevi(u8) P vet (V Mac) cl34 Troesmis Ill 6178

Numi(diu8 aut-8iU8) P arm cust III Aug c225 Castra Lambae-
sitana A.E. 1902:11

Percenniu8 P 7 (III Aug) Date? Lambaesis VIII 18315

Uo[L'Krnoq riouBev? (7) leg XXII Is Fayoum Egypt BGU 455258 COGNOMINA OF SOLDIERS IN ROMAN LEGIONS

T. Sempronius P frum XX V v Date? Rome VI 3357 et 3359

ServiUus P 7 II Tr fort 194 A.. Alexandria Egypt Ill 6580

T. Sextll(iu8) Puden(8) mil? (Ill Aug) Date? Castra Lambae-

sitana VIII 2567

(Val)eriu8 P spec II Aug Is? London VII 24

C. Val(erius) Pud(en8) vet V Mac aet Hadriani Troesmis Ill 6166

C. Val(eri)u8 Pud(e)n(8) mil V Mac post M. Aurel Oescus Moes Inf

A.E. 1912:188

T. Valerius T. f . Cla. P Sav(aria) mil II Adi p f c71 Lincoln Eng VII 185

Volumnius P 7 XIIII Gem post 100 Vienna Ill 4578

esis Pudens? G. fiL Ser(gia) Augusta eq II Adi p f c71

Chester Eng E.E. IX 1054

iU8 P Cast (mil? Ill Aug) c200 Castra Lambaesitana

Bull Archeol 1905 p239

P tess? mil II Aug Date? Ilkley Eng E.E. Ill 76

8 P vet (V Mac) Date? Troesmis Ill 6179

(P)uden8 Eni(ona) mil? (Ill Aug) aet Antonini Pii Cas-
tra Lambaesitana VIII 18085

PUDENTIANUS
C. lullus Pudenti(anus) lib (III Aug) Date? Castra Lambae-
sitana VIII 2560

PUDES
C. Valerius C. f . Cla. (P)udes Sava(ria) mil II Adiut Is Mainz . . .XIII 6580
C. Vibius C. f . Pompt. P dom Arretio 7 VII CI p f 42-70 Tragur-

ium Dalmatia Ill 2678

PULLAENIUS

0. Sextius P bf cos II Ital 192 A.D. Celeia Noricum Ill 5178

So88ib(iU8) P sig (III Aug) Date? Castra Lambaesitana VIII 18073

PUPUS

L. Virilius P bf cos Date? Siscia Pann Sup Ill 3955

PUSSINIO

Cl(audius) P? mil I Adiut post 114 Brigetio Pann Sup Ill 11011

Fl(aviu8) P optio leg II Pannonice Date? Mainz XIII 6849

Iul(iu8) P imm II Adiut 2-3s Aquincum Pann Inf Ill 3489

nxpos

AOp-fjXtoq riupoq optio nil Fl 295 A.D. Oxyrhynchus Ox Pap I 43

PYRRUS

(Au)r(elius) P mensor VII CI Sever 228 A.D. Viminacium Moes Sup III 8112

OUADRATUS
L. Aemilius exactus III Augp vc202 Castra Lambaesitana. .A.E. 1898:109

L. Antonius L. f . Fab. ? leg XX aet Tiberii Brixia V 4365

Appinius Pol. Faventia 7 vett IIII Mac ante Vespas Scardonia

Dalmatia Ill 2817

Aur(elius) mil XI CI 155 A.D. Almus Moes Inf Ill 7449

C. Cassius Pol. Cas vet (III Aug) 211-12 A.D. Lambaesis. . . . VIII 2618ALPHABETICAL LIST 259

0. Creperius Ouadrat(u8) Thev(e8te) mil? (Ill Aug) Date?

Castra Lambaesitana VIII 2567

Flavius M. f. Gal. aquil leg II Date? Olisipo Lusitania II 266

lul(ius) vet VII CI 3s Viminacium Moes Sup Ill 1651

Uml(diu8) mil XI CI 155 A.D. Almus Moes Inf Ill 7449

M. Valerius M. f. Pol. vet X P> 94 A.D. Alexandria Egypt. . . A.E. 1910:75
(0u)adratU8 (mil III Cyr aut XXII Deiot) Is exe Fayoum

Egypt AP II p63

OUARTINUS
Vep(oniu8) 0uart(lnu8) mil (II) Ital p f Ss Virunum Noricum. . . .Ill 4857

OUARTIO
Aeliu8 dup III Aug p v Antonin 218 A.D. Castra Lambaesitana. VIII 2564
C. ? Titurniu8 eq III Gall 150-200 A.D. Mateur Tunis . . CRAI 1913 p28

OUARTUS

Aufldiu8 bf trib (III Aug) Date? Lambaesis VIII 2815

M. Aurelius M. f. eq II Parth Sever dup c225 Sentinum XI 5746

C. lulius G. (f) Gl. Cel(eia) mil XX V v Date? Chester Eng. E.E. IX 1060

Matius P P III Aug Date? Lambaesis VIII 2768

C. Mattiu8 Ficino princeps III Aug Date? Lambaesis .... VIII 2941
T. Valerius T. Gla. Vir(uno) mil XV Apol Is Carnuntum

Pann Sup HI 4484

G. Vibiu8 G. f. Gor. mil V Mac ante Caracall? Philippi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28

Online LibraryLindley Richard DeanA study of the cognomina of soldiers in the Roman legions → online text (page 22 of 28)