Copyright
1286-1296 (John Romanus) York (Province). Archbishop.

The register of John Le Romeyn, lord archbishop of York, 1286-1296 (Volume 2) online

. (page 25 of 47)
Online Library1286-1296 (John Romanus) York (Province). ArchbishopThe register of John Le Romeyn, lord archbishop of York, 1286-1296 (Volume 2) → online text (page 25 of 47)
Font size
QR-code for this ebook


public 4 nonas Marcii, 4 Nicholas thorpe, a hamlet in the parish of
iv(1291). See no. 492a. North Witham, called Wyne in

^SeeReg.Giffard.-p.'^'d. ' Claipol,' Gifiard's Register, but more cor-

mentioned there, is Claypole, be- rectly Wyma.
tween Newark and Grantham.THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. I79

KALENDARIUM REGISTRI DOMINI J.,

EBORACENSIS ARCHIEPISCOPI,

DE OMNIBUS FORMIS LITTERARUM CURSORIARUM

CONTENTARUM IN EO.

Ojfflcialiias Eboracensis.

Indulgencie.

Forme indulgenciarum diversarum reperiri poterunt infra fo. 3.
in proximo quaterno et in isto.

Forma ad faciendum citaciones pro ordinibus celebrandis
in majori forma infra in officialitate Eboracensi (27) et in
diversis locis ibidem ; in minori forma in primo anno et
secundo (44).

Forma littere ad orandum pro rege in officialitate Ebora-
censi, anno j (28).

Forma littere ad orandum pro rege Scocie defuncto infra
in officialitate Eboracensi, anno primo (29).

Forma ad creandum receptorem Eboracensem infra in
officialitate Eboracensi, anno primo (30).

Forma ad recipiendum brevia regia, et ad ea exequenda,
et ad curias postea returnanda, infra in officialitate Ebora-
censi, primo anno (31).

Forma scribendi ad sequestrandum fructus alicujus
defuncti ante probacionem testamenti, infra in officialitate
Eboracensi j° anno (39), et infra in archidiaconatu Eboracensi
anno j° (135).

Forma scribendi quod tres executores administrare valeant
ubi sunt quinque nominati, dum tamen illi tres caveant
quod duo coexecutores sui ratam administracionem eorum
habebunt, infra in officialitate Eboracensi, anno j° (39).

Forma ad faciendum quietam clamacionem de adminis-
tracione officiali infra eundemi (quaternum) anno j°, in
diversis locis (43).

Forma ad convocandum clerum Eboracensis diocesis et
provincie infra in officialitate Eboracensi (45), infra in
episcopis suffraganeis (1341), et infra in archidiaconatu
Richemundie, pro subsidio ab eodem clero regi concesso
anno j°.2

Forma concedendi administracionem bonorum alicujus
defuncti suis executoribus, testamento probato, infra in
archidiaconatu Notinghamie, j° anno (737).

Forma faciendi litteras generalis sentencie contra per-
turbatores pacis regni, infra eundem, anno ij° (50).

^Written i.e. ^jhis document has not been identified.l8o THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.

Archidiaconatus Eboracensis.
Forma scribendi ad petendum clericos, coram justiciariis
super quibuscumque criminibus irretitos, infra in archi-
diaconatu Eboracensi anno j° (112), et in aliis archidia-
conatibus, et in ballivis, anno ij° (1239).

Forme ad faciendum litteras testimoniales de ordinibus
infra in archidiaconatu Eboracensi anno ]° (113).

Forma scribendi ad monendum aliquem suum puerum
quem generavit alere, infra eundem, anno ]° (114).

Forma scribendi ad admittendum (sic) decimas ad firmam
infra eundem, anno j° (115).

Forma scribendi ad reconciliandum monialem que domum
suam exivit, licencia non optenta, infra eundem anno j°
(116) ; et reconciliandi canonicum, domum suam exeuntem,
deferentem litteras de curia Romana, infra, in archidia-
conatu Estridingie, in primo anno (531).

Forme scribendi ad habendum oratorium, videhcet, ubi
audiat divina, infra eundem anno ]° (117), [et aha infra
eundem anno ij° versus finem] (176).

Forme scribendi ad visitandum archidiaconatus in diversis
formis et locis, infra eundem anno j° (118), et in archidiacona-
tibus Estridingie (542), Chvelandie (180), Notinghamie (732),
et Richemundie (969), et decanatibus eorundem.

Forme scribendi ad visitandum monasteria moniahum et
canonicorum seu monachorum infra eundem, anno ]° (119),
per totum, et in ahis archidiaconatibus simihter ; et eciam
una singularis forma, in visitacione de Tliurgerton, infra, in
archidiaconatu Notinghamie, anno j° (702).

Forma ad absolvendum ahquem ad cautelam, infra eun-
dem anno ]° (120).

Forma scribendi pro absolucione ilhus qui manus injecit in
clericum, infra eundem anno j° (121).

Forma denunciandi ahquem excommunicatum in specie
infra eundem anno j° (122).

Forma ad dandum hcenciam ahcui ut audiat confessiones,
infra eundem anno j° (125).

Forma ad denunciandum in genere omnes impedientes
hbertates ecclesiasticas excommunicates, infra eundem
anno j° (127), et infra per totum in archidiaconatu Est-
ridingie (551), et ahbi per totum, et inter capitula anno ]°
(1031).

Forma ad testificandum matrimonium esse contractum
infra eundem anno j° (128).THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. l8l

Forma qualiter debet procedi ad capcionem, quando
testatur per litteras archidiaconi quod aliquis sit excom-
municatus, quia primo debet moneri quod ecclesie satisfaciat
sub comminacione, antequam directe scribatur domino regi
pro capcione, infra eundem anno j° (129).

Forma scribendi committendo vices ad visitandum
monasteria, infra eundem anno j° (130), et ij (170), et alia
forma infra in archidiaconatu Estridingie in primo anno
circa medium (547) et circa finem (557).

Forma scribendi ad inhibendum religiosis ne aliquid
alienent, licencia non petita archiepiscopi seu optenta, infra
eundem anno j° (130).

Licencia scribendi pro clerico, religionem ingredi affectante,
infra eundem anno j° (131), et infra in archidiaconatu anno
j° Estridingie (537).

Forme ad faciendum decreta in visitacionibus monasterio-
rum infra eundem anno ]° (133), et in aliis archidiaconatibus
similiter.

Forma qualiter scribitur justiciariis ad liberandum eum
qui, cum habuit refugium ad ecclesiam, violenter est abstrac-
tus ab ea, infra eundem anno j° (134).

Forma ad citandum eos qui habent plura beneficia sine
dispensacione, infra eundem anno j° (136).

Forma ad citandum religiosos ad ostendendum jura et
privilegia quorum pretextu retinent ecclesias in proprios
usus (137).

Forma conferendi ecclesiam auctoritate concilii, quando
devolvitur potestas ad archiepiscopum per lapsum temporis,
infra eundem anno j° (138), et in archidiaconatu Notinghamie
per plura loca (794).

Forma inducendi aliquem in talem ecclesiam sic collatam
infra eundem (138), et in archidiaconatu Notinghamie (734).

Forma scribendi ad instituendum et inducendum aliquem
in aliqua ecclesia infra eundem et in singulis archidiaconati-
bus, anno i° et secundo (141).

Forma concedendi custodiam alicujus ecclesie seu sequestri
in ipsa usque ad certum tempus vel pro nostro beneplacito,
infra eundem anno j° (143).

Forma faciendi commissionem ad omnes causas infra
eundem anno j° (144).

Forma qualiter fit cessio seu resignacio alicujus prioris
infra eundem anno j° (149).

Forma scribendi pro commenda alicujus ecclesie infra
eundem anno j° (150).l82 THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.

Forma ad procedendum in examinacione et confirmacione
alicujiis electi infra eiindem anno j° (151).

Forma ad exhortandum aliquos ut subveniant presbitero
mendicanti, infra eundem anno j° (152).

Forma faciendi caucionem pro aliqiio si contingat ipsum
recidivare, quod solvat certam penam vel faciat, infra
eundem anno j° (153).

Forma scribendi pro puella volente ingredi religionem,
infra eundem anno j° (154).

Forma scribendi quando datur licencia alicui standi in
curia ad certum tempus et dimittendi ecclesiam interim
suam ad firmam, infra eundem anno j° (155).

Forma ad proiitendum et qualiter abbates Cistercienses,
in benediccione sua ab archiepiscopo recipienda, antequam
benedicantur, debent profiteri, infra eundem anno j° (157).

Forma scribendi quando datur potestas fratribus pre-
dicatoribus vel minoribus audiendi confessiones, injungendi
penitenciam, proponendi verbum Dei, et divina celebrandi,
infra in archidiaconatu Eboracensi anno secundo (160).

Forma ad denunciandum eum absolutum, qui pro injec-
cione fuerat excommunicatus manuum in presbiterum, infra
eundem anno ij° (161).

Forma dandi commissionem ad inquirendum de bonis ab
intestato decedencium et de executoribus testancium, infra
eundem anno secundo (162).

Forma committendi alicui abbati ad recipiendum purga-
cionem sui monachi super irregularitate vel consimili, infra
eundem anno ij° (172).

Forma scribendi ad proclamandum sen faciendum pro-
clamacionem pro creditoribus alicujus defuncti ad petendum
sibi debita ab eodem, infra eundem anno i\° versus finem
,(186).

Archidiaconatus Clivelandie.

Forma scribendi ad reconciliandum fratrem conversum
vel monachum qui domum suam licencia non optenta
exivit, infra eundem anno j° (435), et ad reconciliandum
monialem, supra in archidiaconatu Eboracensi anno j° (116).

Forma ad creandum aliquem in magistrum monialium,
infra eundem anno j° (436), et infra in archidiaconatu
Estridingie, anno secundo (5G4).

Forma scribendi ad inquirendum de aliquo religioso
apostatante, in ordinis scandalum, sub seculari habitu, ut
ad domum propriam reducatur, infra eundem anno j° (437).THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. 183

Forma confirmandi eleccionem de aliqua priorissa facte
(sic), infra eundem anno j° (438).

Forma revocandi quedam nova statuta facta per
presidentes in capitulo canonicorum regularium ordinis
sancti Augustini, Eboracensis diocesis et provincie, generali,
infra eundem anno j° (439).

Forma scribendi ne prestentur decime de nutrimentis
animalium propriorum, infra eundem anno j° (441).

Forma inhibendi ne admittantur canes vel seculares
persone cum canibus ad perhendinandum in monasteriis,
infra eundem anno j° (445).

Forma ad preficiendum aliquem in custodem alicujus
rectoris vel vicarii sui impotentis, infra eundem anno j°
(446) ; et alia forma infra in archidiaconatu Notinghamie
(722), et Eboracensi (171), et inter ballivas et jurisdicciones
earum anno ij° (1244).

Forma ad faciendum decreta in visitacionibus monasterio-
rum infra eundem anno j° (447), supra in archidiaconatu
Eboracensi anno j° (361), et infra in aliis archidiaconatibus.

Forma ad scribendum pro aliqua lepre deformitate
aspersa, ut hospitale ingredi valeat leprosorum, infra
eundem anno secundo (452).

Forma ad dandum aliquem coadjutorem executoribus
alicujus defuncti administrantibus, infra eundem anno ij°

(453).

Forma ad scribendum justiciariis regis quod non cognos-
cant super pensionibus annuls in quibus prius sentenciatum
fuerit in curia Christianitatis, infra eundem anno ij° (459).

A rchidiaconatus Estridingic.

Forma scribendi specialiter pro religioso, qui domum
suam exivit, et qui rediit de curia, ut ad suum monasterium
admittatur, infra in archidiaconatu Estridingie, in principio
primi anni (531) ; alie forme magis generales supra in
archidiaconatu Eboracensi (116).

Forma scribendi archidiacono vel suo officiali quod non
molestent eum qui dicit se matrimonium cum aliqua in
longinquis contraxisse, dum tamen infra certum tempus,
sibi ab eis prefigendum, doceat de contractu, infra eundem
anno j° (535).

Forma inquirendi an aliquod cimiterium sit dedicatum
sen benedictum, infra eundem anno j° (536).

Forma ad testificandum cimiterium non esse benedictum,
nee placeam ei adjacentem, infra eundem anno ]° (538),184 THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN,

Forma scribendi ad monendum rectores et vicarios quod
desistant ab exaccione decimarum, contra statuta Willelmi
archiepiscopi petitariim, infra eundem anno j° (539).

Forma committendi seu concedendi fratribus minoribus ad
absolvendum excommunicatos a canone pro violenta
manuum injeccione in clericos, infra eundem anno j° (541),
et in archidiaconatu Notinghamie anno j° (712).

Forma scribendi fratribus in capitulo generali quod habeant
absenciam domini excusatam, infra eundem anno j° (544).

Forma monendi aliquam quod adhereat viro suo maritali,
infra eundem anno j° (545), et inter episcopos suffraganeos
anno ]° (1345), et in archidiaconatu Notinghamie anno

j° (718)-

Forma ad testificandum ahquem esse de thoro legitimo

procreatum, infra eundem anno j° (546).

Forma scribendi quando detur Hcencia ahcui studendi et
dimittendi ecclesiam suam ad firmam, infra eundem anno
j° (548), et in archidiaconatu Notinghamie (706).

Forma scribendi ad faciendum inquisicionem pro Tem-
plariis, petentibus corpus et terciam partem ahcujus defuncti
quem dicunt in confratrem recepisse, infra eundem anno

r (551).

Forma ad sequestrandum bona ahcujus defuncti, et ad
excommunicandum in genere omnes impedientes testa-
mentum et concelantes bona ejusdem, quominus, etc., infra
eundem anno j° (551).

Forma ad ratificandum concessionem factam ahcui
volenti inhabitare in cimiterio sub clauso, infra eundem
anno j° (554).

Forma ad citandum ahquem super plurahtate beneficio-
rum, infra eundem anno j° (555), supra in archidiaconatu
Eboracensi anno j° (58).

Forma ad sequestrandum fructus ahcujus contumacis,
infra eundem anno i° (555) ; et ad sequestrandum fructus
excommunicati, infra in archidiaconatu Notinghamie anno
j° (710), et non excommunicati ibidem simihter (703).

Forma ad inhibendum rehgiosis ne fidejubere presumant,
infra eundem anno ij° (559).

Forma ad testificandum ahquem esse fratrem seniorem
ahcujus, infra eundem anno ij° (563).

Forme diverse ad faciendum htteras inquisicionis super
ecclesia ad quam quis presentatur, infra in spirituahtate de
Houedene et Alverton anno j° (1187).I^THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. 185

Forma ad faciendum litteras quando datur licencia alicui
quod non teneatur venire ad synodos seu alias congregaciones,
infra eundem anno ij° (568).

Forma ad faciendum litteras ad testificandum aliquem rite
et canonice ordinari, infra eundem anno i]° (569).

Archidiaconatus Notinghamie. fo. 4.

Forma ad faciendum litteras dimissorias in diversis monas-
teriis, infra in archidiaconatu Notinghamie anno j° (699).

Forma ad scribendum pro capcione alicujus excommuni-
cati, infra eundem anno j° (600).

Forma ad prorogandum visitacionem alicubi demandatam,
infra eundem anno j° (704).

Forma ad faciendum litteram inquisicionis pro eo cum
quo dispensatur per sedem apostolicam, et remissio ad
diocesanum, infra eundem anno j° (707).

Forma scribendi ad liberacionem illius qui per litteras
capcionis in carcere est detentus, infra eundem anno j° (701).

Forma ad restituendum eum fame sue qui se purgavit
legitime super vicio sibi imposito, infra eundem anno j°
et ij° (711, 752).

Forma ad faciendum litteras inspeccionis infra eundem
anno j° (713).

Forma ad faciendum litteras dispensacionis super illegitti-
mitate {sic), et sequestratus forma seu tenor bulle, infra
eundem anno j° (714).

Forma [diversa] ad faciendum litteras dispensacionis pro
ordinatis a non suo episcopo, infra eundem, anno j° (715).

Forma ad denunciandum excommunicatos in genere qui
manus injecerunt in clericos temere violentas, infra eundem
anno j° (717); et qui aliquem injuste diffamaverunt, infra
eundem anno ij° (744).

Forma ad dispensandum cum presbitero illegitimo, et
super irregularitate quam contraxit recipiendo ordines, non
obtenta dispensacione, infra eundem anno j° (719).

Forma ad sequestrandum pensionem in manus earn
solvere tenentis, infra eundem anno j° (720).

Forma ad prorogandum custodiam alicujus rectoris et
ad sequestrandum fructus perceptos, infra eundem anno
j° (722).

Forma scribendi ad castigacionem ipsius qui in suum
priorem insurgit, infra eundem anno j° (724).

Forma ad faciendum ordinacionem de aliquo regulari
qui de curia redivit, infra eundem anno j° (725).l86 THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.

Forma ad faciendum litteras collacionis alicujus archi-
diaconatus, infra eundem anno j° et ij" (733).

Forma conferendi ecclesiam de patronatu domini archie-
piscopi, infra eundem anno ]° (734).

Forma ad dandum licenciam alicui presbitero ad cele-
brandum licite divina in diocesi, infra eundem anno primo
{736). Item ibidem alia forma simplicior super eodem, et
Stat extra in margine (736W).

Forma ad concedendum licenciam administrandi in bonis
alicujus defuncti, infra eundem anno j° (737), et supra
eundem in offtcialitate Eboracensi anno ]° (42).

Forma committendi custodiam sequestri in aliqua ecclesia
ei qui ad eam admittitur, infra eundem anno [ij°] (740) ; et
supra in archidiaconatu Eboracensi anno j° (143), et infra
in singulis archidiaconatibus fere in secundo anno.

Forma ad absolvendum excommunicatos, incarceratos
per litteras capcionis, recepta prius caucione de satisfaciendo,
infra eundem anno i]° (741).

Forma faciendi litteram generalis sentencie contra illos
qui cartam alicujus seu instrumentum maliciose subtraxerint
seu occultaverint, infra eundem anno ij° (749).

Forma ad inducendum aliquem in aliquam prebendam
ecclesie Lincolniensis, situatam in archidiaconatu Noting-
hamie, ad presentacionem capituli Lincolniensis, infra
eundem anno ij° (743«).

A rchidiaconatus Richemimdie.

Forma conferendi ecclesias auctoritate apostolica et
faciendi litteras induccionis in ea, infra in archidiaconatu
Richemundie in principio anni primi (963).

Forma ad scribendum archidiacono Richemundie, vel suo
vicario, pro quadam volente regredi ad domum suam de
qua illicenciata recessit, infra eundem anno j° (964).

Forme diverse ad scribendum et faciendum litteras
inquisicionis de clerico incarcerato, volente se purgare, infra
eundem anno j° (965).

Forma.
Capitula Eboraci, Beverlaci, Ryponic, Suthwellic, ct Capella.

Forma ad scribendum breviter et solempniter pro con-
querentibus, scilicet, audita querela, et scribitur multis
modis, infra eundem in principio primi anni (1013), et inter
episcopos suffraganeos anno j° in fine {1435).

Forma scribendi capitulo pro visitacione, infra eundem in
principio j anni (1014).ITHE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. 187Forma scribendi quando datiir licencia alicui vendendi
bona alicujus defuncti de consilio executorum ejiisdem,
infra eundem anno j° (1016).

Forma scribendi ad visitandum clerum et populum
prebendarum alicujus capellani, infra eundem anno j° et
ij° (1021A, 1045), et ad idem infra in Ballivis anno j° (1221).

Forma faciendi litteras caucionis ne aliquis recidivet,
infra eundem anno j° (1020).

Forma faciendi litteras collacionis alicujus prebende, infra
eundem anno j° per totum (1022).

Forma faciendi litteras ad inducendum et installandum,
infra eundem anno j° per totum (ibid.).
P Forma scribendi ad citandum eum qui contraxit contuma-
ciam in visitacione capituli, infra eundem anno j° (1026), et
alia in minori forma, infra eundem anno ]° (1027).

Forma scribendi ad sequestrandum fructus contumacis in
visitacione, infra eundem anno ]° (1027).

Forma scribendi capitulo ut fratres convocent ad tractan-
dum super negociis ecclesie, infra eundem anno j° (1029).
b Forma ad promulgandum sentenciam excommunicacionis
contra detentores travarum sancti Johannis Beverlaci,
infra eundem anno j° (1031, 1036).

Forma ad faciendum commissionem ad colligendam fo. 4d
quartam non residencium in capitulo, infra eundem anno
j° (1028).

Forma ad faciendum commissionem ad offerendum
prebendam alicui cui ilia confertur a papa, cum clausula
" quod duxeris acceptandum," infra eundem anno j° (1034).

Forma ad inducendum et installandum aliquem in pre-
benda, a papa sibi collata, infra eundem anno ij° (1040),

Forma ad faciendum commissionem ad conferendum
prebendas, vacantes in partibus ultramontanis, infra eundem
anno ij° (1038).

Forma ad monendum capitulum quod solvant archiepis-
copo procuracionem, racione visitacionis sibi debitam, infra
eundem anno ij° (1039).

Forma ad faciendum commissionem ad rescribendum in
appellacionibus interjectis pro tuicione, infra eundem anno
ij° (1041).

Forma.

Houedene et Alverton\

Forma ad faciendum litteras inquisicionis super ecclesia
ad quam quis presentatur, infra eundem anno ]° in principiol88 THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN,

(1187), [et ad vicariam taxandam ad quam aliquis presen-
tatur] (1190).

Forma ad faciendum litteras institucionis et induccionis
alicujus vicarie, infra eundem anno j° (1188).

Forma ad inducendum aliquem in corporalem possessionem
per procuratorem, ipso in remotis agente, sub condicione,
infra eundem anno ]° (1189).

Forma ad committendum alicui custodiam sequestri in
aliqua ecclesia, et ad inducendum eum in corporalem posses-
sionem ejusdem, infra eundem anno ij° versus finem (1193).

Forma ad admittendum et installandum presentatos ad
prebendas in ecclesia Howedenie, ut infra eundem anno
quarto, licet poni debet anno octavo (1204).

Ballive archiepiscopatus et jurisdicciones earum cum

prepositura.

Forma scribendi ad creandum aliquem in receptorem
Eboracensem, infra eundem anno j° (1208).

Forma scribendi quando constituitur aliquis ballivus
manerii, infra eundem anno j° (1209).

Forma scribendi quando datur commissio alicui priori
ad admittendum professionem noviciorum, infra eundem
anno ]° (1210).

Forma committendi ad admittendum clericos ad religionem,
infra eundem anno j° (12 10).

Forma committendi alicui officium penitenciarii, infra
eundem anno ]° (1211).

Forma creandi aliquem in decanum, infra eundem anno
]° (1212). Item alia forma super eodem, infra eundem
anno j°, in omnibus maneriis (1214).

Forma creandi aliquem in sequestratorem, infra eundem
anno j° (1213).

Forma scribendi pro sustentacione pauperum presbitero-
rum, infra eundem anno ]° (1215).

Forma creandi aliquem in senescallum, infra eundem
anno j° (1216).

Forma scribendi ad levandum debita predecessoris in
balliva, infra eundem anno j° (1217).

Forma scribendi ballivo quod recipiat clericum, convictum
coram judice super crimine, et quod eum apud Rypon' salvo
mittat, infra eundem anno ]° (1219).

Forma scribendi ad visitandum jurisdiccionem de Otteley,
infra eundem anno ]° (1221).THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. l8q

Forma ad constituendum justiciarios, infra eundem anno
j°, ad assisas capiendas, et ad loquelam determinandam
(1225), et anno secundo (1243).

Forma ad conferendum corrodium et scribendum preposito
Beverlaci quod faciat sibi cui confertur de eodem corrodio
responderi, infra eundem anno j° (1227).

Forma scribendi ad visitandum preposituram Beverlaci,
infra eundem anno j° (1228).

Forma scribendi ad visitandum ecclesias de prepositura,
infra eundem anno j° (1231A).

Forma scribendi ad committendum alicui quod coUigat
quartam beneficiatorum in prepositura, infra eundem anno
j° (1231).

FoiTna scribendi justiciariis quod dominus permittit eos
in Septuagesima capere assisam nove disseysine et facere
homines jurare, infra eundem anno j°, ex quadam conveniencia
(1232). Item ibidem forma scribitur quod justiciarii non
ponant aliquem ad juramentum infra Adventum {ibid.).

Forma scribendi ad constituendum justiciarios ad gayolam
deliberandam, infra eundem anno ij° (1239).

Forma scribendi ad faciendum proclamacionem super
purgacione clerici, diffamati super crimine et incarcerati,
recipienda, infra eundem anno ij° (1240).

Forma ad faciendum commissionem alicui ad recipiendum
purgacionem clerici, super crimine diffamati, infra eundem
anno ij° (ibid, et 1242).

Forma ad faciendum litteras justiciariis et brevia nove
disseisine et alia, infra eundem anno ij° (1243).

Forma ad constituendum aliquem attornatum ad peten-
dum curiam nostram de tenentibus nostris, tarn in comitatibus
quam wapentachiis, infra eundem anno ij° (1245).

Forma creandi aliquem in ballivum, infra eundem anno
ij° (1247).

Forma scribendi preposito Beverlaci quod faciat responderi
alicui canonico Beverlaci de juribus, sibi in Bederna racione
canonic sue debitis, infra eundem anno ij° (1249).

De episcopis suffraganeis. po_ g^

Forma licencie date episcope Candide Case quod non
tenetur visitare limina apostolorum per archiepiscopum
Eboracensem, anno primo (1342).

Forma scribendi episcopis suffraganeis pro promissione
facta domino regi per clerum Eboracensis provincie, dum
idem fuerat in Wallia, infra eundem in principio (1341).igo THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.

Forma ad convocandum clerum pro subsidio, domino regi
promisso, infra eundem anno j° (1343), et in officialitate
Eboracensi anno j° (45).

Forma scribendi domino regi super promissione hujusmodi
subsidii sibi concessi, infra eundem anno ]° (1344).

Forma qualiter suffraganeus debet profiteri, infra eundem
anno j° (1342).

Forma dandi commissionem ad reconciliandum ecclesias,
infra eundem anno ij° (1347).

De camera.

Forma constituendi procuratores ad seisinam et posses-
sionem in maneriis archiepiscopatus capiendam, infra eundem
anno j° (1412).

Forme diverse scribendi ad invitandum contra introniza-
cionem vel aliud solempne festum, infra eundem anno j°Online Library1286-1296 (John Romanus) York (Province). ArchbishopThe register of John Le Romeyn, lord archbishop of York, 1286-1296 (Volume 2) → online text (page 25 of 47)