Copyright
1286-1296 (John Romanus) York (Province). Archbishop.

The register of John Le Romeyn, lord archbishop of York, 1286-1296 (Volume 2) online

. (page 6 of 47)
Online Library1286-1296 (John Romanus) York (Province). ArchbishopThe register of John Le Romeyn, lord archbishop of York, 1286-1296 (Volume 2) → online text (page 6 of 47)
Font size
QR-code for this ebook


Integra, et non sacerdotali." t-^j

^Docte. The sense being, Since it has been shewn to us.THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. 3

9 kal. Junii (Ma}^ 24, 1291). Etal by Norham. Similar wait, of
mandate on behalf of Master W. de Langeton', elk. ^"°s'°°-

1125. 4 idus Marcii (March 12), 1290-1. Cawode. fo. 103d.
Collation of Master William de Pikering', elk., to the arch- Notts, arch-
deaconry of Notingham. Mandate to install. deaconry.

1126. 2 nonas Aprilis (April 4, 1291). Apud Eboracum. ^l^""^^^^ ^o
Ad faciendum celebrari pro anima regine. Decano et chapter of
capitulo Ebor. Pie consideracionis, etc., ut supra inter evlry"^^^'''
indulgencias (no. 21) usque ihi excitemus. Cum, itaque, for°l'^ye«'
sortis humane condicio, nulli parens, clare memorie dominam o'fVifem""^
Alianoram, quondam reginam Anglie, nuper subtraxerit ab f^^^^°''
hac luce, pro qua, sicut pro ceteris defunctis in Christo, deceased.
pium est ut a peccatis solvatur orare, et eo obnixius quo

nobis et ecclesie nostre semper extitit graciosa ; devocioni
vestre mandamus quatinus in nostra Ebor. ecclesia et
singulis ecclesiis et capellis, tam ad prebendas vestras quam
ad communam vestram qualitercumque spectantibus,
faciatis missam de defunctis pro anima memorate regine
Anglie singulis ebdomadis, quarta feria, per annum con-
tinuum a tempore quo presens mandatum nostrum eis
innotuerit, celebrari, et alia ei oracionum suffragia
impartiri ; in quibus locis, ecclesiis et capellis duo ad minus
fuerint sacerdotes. Ubi, vero, in ipsis locis, ecclesiis et
capellis, unus fuerit celebrans capellanus dumtaxat, et
festum ix lecc.'onum in ipsa quarta feria contigerit, volumus
quod aliqua alia die trium leccionum ejusdem ebdomade
idem capellanus unicus pro anima regine prefate missam
celebret de defunctis. Nos, autem, de Dei Omnipotentis
miti misericordia, {etc., ut supra inter indulgencias (no. 16),
confessis qui pro anima dicte regine celebraverint seu pro indulgence
anima ipsius et animabus omnium fidelium defunctorum °ir^thosrsQ
oracionem dominicam cum salutacione beate Virginis P">^ie-
dixerint fida mente, XL dies de injuncta sibi penitencia,
Deo propicio, misericorditer dispensamus.i

1127. 4 kal. Maii (April 28), 1291. Rypon'. Certifica- fo- 104.
torium, domino pape directum, super provisione facta per to pope
eum domino Matheo, cardinali, de prebenda de Fenton' in ^'^ °3^'^'
ecclesia Eboracensi. Sanctissimo in Christo patri suo, domino
reverendo, domino Nicholao, divina providencia sacrosancte

^In the margin : — Consimilis lit- this effect in the Lincoln Registers,

tera dirigitur officiali Ebor. superius Sutton, Memoranda, fo. 48, dated

ad orandum (no. 87). There is a Nov. 29, 1291, the day following the

general indulgence of forty days to anniversary of the queen's death.4 THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.

universalis ecclesie summo pontifici, suus sacerdos humilis

et devotus, J., permissione Ejusdem Ebor. ecclesie humilis

minister, Anglie primas, cum recommendacione supplici

devota pedum oscula beatorum. Sanctitatis vestre litteras,

michi per magistrum Benedictum de Fulmone presentatas,

feuei^from ^^^ Martis, XXV die mensis Aprilis, anno gracie m°cc°

which°hc '" nonagesimo [primo], sicut alias super negocio litteris inserto

expresses his eisdem per instrumenta publica vobis rescripsi, continencie

astonish- -"^ ., •,-Kyii •

ment that receperam infrascripte. Nicholaus episcopus, servus

provisions, servorum Dei, venerabili fratri, Ebor. archiepiscopo, salutem

fofcardinais, ct apostolicam benediccioncm. Turbamur quamplurimum

are defeated. g|. jjiQvemur cum provisloucs, quas per nos fieri quibuslibet ec-

clesiasticis personis contigerit, per quorum vis presumptorum

audaciam impugnantur ; set tunc vehemencius non inmerito

provocamur cum fratribus nostris, Romane ecclesie cardinali-

bus, super provisionibus ecclesiasticis, quas interdum a

sede apostolica ex provida liberalitate ipsius specialiter

assequantur, molestie seu injurie irrogantur, cum quanto

majora ecclesie Dei membra iidem cardinales existunt,

tanto magis illata eis gravamina et injurie nos contingant.

On the Olim siquidem canonicatu et prebenda in Ebor. ecclesia, quos

cardinal bouc memoric Jordanus, sancti Eustachii diaconus cardinalis,

R°ome"the* canouicus cjusdcm ecclesie, in ea obtinuit, per mortem ipsius

Fen'ton'^ wL Jordaui apud sedem eandem, dum sedes ipsa per obitum felicis

^^^^/jj"^^ ''"^ recordacionis Honorii pape quarti, predecessoris nostri,i

cardinal pastorc carerct, diem clausit extremum, vacantibus ; nos,

Matthew by -"^ ' , . . .

the pope, attendentes quod dignitates, personatus, canomcatus et
invested prebeudas, ac ecclesias et beneficia omnia, que apud sedem
a'rin^ eandem predicte vacacionis tempore vacaverint, infra
mensem a die nostre vocacionis adap ostolatus apicem
donacioni apostolice duximus reservanda, decernendo
irritum et inane, si quid de ipsis per quoscumque scienter
vel ignoranter secus attemptatum fuisset antea, vel post-
modum contingeret attemptari ; canonicatum et prebendam
predictos, sic vacantes, cum plenitudine juris canonici ac j
omnibus juribus et pertinenciis suis, dilecto filio nostro, M.,
sancte Marie in portion diacono cardinal!, apostolica auctori-
tate contulimus et providimus de illis, illumque investivimus
per nostrum anulum presencialiter de eisdem, ac decrevi-
mus, prout erat, irritum et inane, si secus super hiis
attemptatum esset vel contingent inposterum attemptari,

iRonorius iv died April 3, 1287. consecrated Feb. 22 in the year
Nicholas iv was elected Feb. 15, and following.,THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. 5

prout in litteris super hoc confectis plenius continetur.
Verum, tu, ad quern in ipsa Ebor. ecclesia pertinere
dinoscitur collacio prebendarum, dictos canonicatum et has collated
prebendam magistro Guillelmo de Pikering', clerico, de pickedng
facto, cum de jure non posses, conferre motu voluntatis *° "'
proprie presumpsisti i idemque Guillelmus, hujusmodi
collacionis pretextu, eosdem canonicatum et prebendam
occupavit et detinet occupatos, in nostre predicte sedis
injuriam et contemptum, tue sueque animarum periculum,
plurimorum scandalum, et prefati cardinalis prejudicium
non modicum et gravamen ; quare idem cardinalis nobis
humiliter supplicavit ut congruum super hoc adhibere
remedium patema sollicitudine dignaremur. Nos, igitur,
considerantes quod hujusmodi presumpcio et contemptus,
si eos preteriremus sub silencio incorreptos ad committen-
dum similia transirent aliis in exemplum, digneque volentes
dicto cardinali favorabiliter in suo jure assistere, qui sumus
omnibus in justicia debitores ; fratemitati tue, in virtute
obediencie districte precipiendo, mandamus quatinus pre- •^*'^„"t^''-
fatum Guillelmum pro canonico et prebendato in dicta assist
ecclesia nullatenus habeas, nee ei super detensione vel get thT^
quasi canonicatus hujusmodi sen prebende auxilium prebeas b!^t^^o'^
vel favorem, puplicum vel occultum, quin pocius collacionem coiian'onand
predictorum canonicatus et prebende, dicto Guillelmo per ^u°™;te
te lactam, quatenus de facto processit, studeas revocare ^'j'^^j'^^'p^'s
infra xv dies a recepcione presencium ; infra eosdem dies
capitulo et canonicis Ebor. ex parte nostra districte pre-
cipiens, sub pena ecclesiastici interdicti in Ebor. ecclesiam
et excommunicacionis in singulares personas de ipso capitulo
scientes et contumaces, eciam si dignitates, personatus, vel
officia obtineant in ecclesia memorata, quas, si secus egerint,
ipsos incurrere volumus ipso facto, ut predicto Guillelmo
nullum prestent auxilium vel favorem in detencione pre-
dictorum canonicatus et prebende, vel quasi, quodque eum
in capitulo, choro, aut alias, in canonicum seu prebendatum pickemg to
dicte ecclesie racione canonicatus et prebende hujusmodi th^p?ebend
non admittant ; eidem Guillelmo infra unius mensis spacium cardinal,
post receptas presentes litteras precipiendo districcius ut infra ^^f {^r^ts^°'^
unum mensem post preceptum hujusmodi predicto cardinali <^ appear' at
canonicatum et prebendam prefatos libere et in pace two months.
dimittat, nee super ipsis eundem molestet de cetero vel
quomodoiibet inquietet ; et de fructibus seu proventibus
perceptis exinde, et que percipi poterunt, sine difficultatis6 THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.

obstaciilo eidem cardinali vel procuratori sue plenariam
satisfaccionem impendat ; alioquin eiim, quern extunc
excommunicacionis sentenciam incurrere volumus ipso facto,
si hujusmodi inandata nostra efficaciter non duxerit adim-
plenda, ex parte nostra peremptorie citare procures ut
infra duorum mensium spacium post hujusmodi citacionem
tuam personaliter apostolico se conspectui representet, pro
mentis recepturus et precise beneplacitis nostris super
premissis et ipsa contingentibus pariturus. Quod si, ut
premittitur, non curaverit nostro se conspectui presentare,
ipsum extunc inhabilem reddimus ad obtinendum dignitates,
personatus, canonicatus et prebendas, et quevis beneficia
ecclesiastica infuturum, et privamus obtentis. Mandamus,
eciam, quod nos reddas infra sex menses, post terminos
predictos elapsos, per instrumenta publica cerciores de die
quo hujusmodi nostras htteras receperis, et quo tibi fuerint
presentate ; necnon quahter predicta nostra mandata, ut
superius exprimuntur, dihgenter fueris executus. Nos,
enim, in singuhs articuhs supradictis, in quibus mandatum
contempseris adimplere, suspensionis sentenciam quam
exnunc in te ferimus incurrere te vokimus ipso facto.
Ceterum quia predicta tua collacio de facto temere
attemptata provisioni facte cardinah eidem obstaculum
noscitur prestitisse, nos, nolentes hoc rehnquere inpunitum,
volumus et tibi precipimus, sub pena suspensionis quam ,
As a punish- tc iucurrerc volumus ipso facto, si adimplere contempseris i
Schb. L^'to quod mandamus, ut tu quolibet anno infra octavam nativi- '
fo'ihe"'^'^ tatis beati Johannis baptiste plenum valorem proventuum
RomTthf canonicatus et prebende predictorum ipsi cardinali, vel j
caionr°^ ^^^ legitime persone pro ipso, in Romana Curia, sine aliqua
until the^ diminucione persolvas, quousque cardinalis idem pacificam
possession, posscssiouem vel quasi canonicatus et prebende hujusmodi
standing fucrit assccutus et inccperit fructus recipere eorundem ;
to^he'^'''^^^ non obstantibus constitucione de duabus dietis edite (sic) in
contrary. Coucilio Gcnerali, seu quacumque consuetudine vel in-
dulgenciis seu privilegiis quorumcumque tenorum, sub
quacumque verborum concepcione, concessorum karissimo
in Christo filio nostro, E., regi Anglie illustri, predecessor!
vel predecessoribus ejus, aut aliis quibuscumque, quod
officialis, clerici vel familiares dicti regis vel progenitorum
suorum ; seu quod quivis alii clerici vel laici regni Anglie
extra regnum ipsum, vel citra mare Anglicanum, aut ultra
duas dietas quoquomodo trahi non possint, vel ad judiciumTHE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.evocari, per litteras dicte sedis que de indiilgenciis seu
privilegiis hujusmodi plenam et expressam non fecerint
mencionem ; seu si a sede eadem tibi indultum existat quod
interdici, suspend! vel excommunicari non possis, et
qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali,
cujuscumque tenoris existat, per quam presentibus non
expressam vel totaliter non insertam earum effectus impediri
valeat vel differri, et dequacujusquam tototenorein nostris
litteris de verbo ad verbum mencio sit habenda. Ad hec
volumus et apostolica auctoritate decernimus ut a data
presencium plena sit tibi in premissis omnibus et singulis
exequendis attributa potestas, quodque in eo vigore illaque
firmitate possis predicta exequi et procedere in eisdem acsi
tradite tibi per presentes litteras auctoritas seu potestas
per citacionem vel insinuacionem aut presentacionem
earum, sive per modum alium perpetuate legittimum
extitissent. Dat. Rome apud sanctam Mariam majorem,
xiiij kalendas Februarii, pontificatus nostri anno secundo
(Jan. 19, 1289-90). Set ecce, pater sanctissime, cum is rea^dy to
pararem me humilime ad solucionem faciendam in termino, prevented '*
ad id assignato, prout in prescriptis vestre sanctitatis litteris ^^^^^ ''°y*'
continetur, inhibiciones regie contra solucionem hujuscemodi
faciendam, videlicet, ne fieret quoquomodo, sub gravibus
comminacione, discrimine et incursu personarum et rerum
puplice emanarunt, propter quod vestre sanctitatis paterni-
tati humiliter supplico et devote quatinus me in hac parte
habere dignemini excusatum ; mandantes michi, sacerdoti
vestro, quicquid super hoc vestre placuerit voluntati, cui,
pater, ero pro viribus omnimodis studiosius obedire.
Conservet, etc.i

1128. 5 kal. Julii (June 27, 1291). Alwenton'. Mandate po. io4d.
to the chapter of Beverley to admit Sir Onufrius, called Beveriey.
Papa of Trevi,2 brother of Sir Nicholas, the pope's chamber-
lain, to the next vacant prebend, to which he had been^There is inserted at the bottom
of fo. 98 a mandate to the dean and
chapter of York, which quotes the
above bull, and forbids them to
assist ISIaster William de Pikering'.
Dated at Neuton' hospitale, 3 kal.
Maii, anno 5 (April 29. 1290).

-"Papa de Trebis " shews that he
was related to a pope, and
apparently that his home was in
the Trevi region of Rome. At thesame time, " de Trebis " may
denote Trevi in Umbria. The
lords of Trevi were at this time
Italians of German origin ; but
they seem to have had no connec-
tion with any recent pope. The
Gaetani acquired Trevi in 1299
under Boniface viii. William de
Montfort was dean of St. Paul's
1285-94 (Le Neve, ii, 310).8THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.Ripon.Durham
quarrel.York
Minster.Ripon.Canterbury
quarrel.Mandate to
Master John
Clarel to
preach on
behalf of the
Crusade in
Southwell
Minster.provided under apostolic letters by Master William de
Monteforti, dean of St. Paul's. London {Beverley Chapter
Act Book, ii, 170).

1 129. 2 nonas Julii (July 6, 1291). Rypon\ Notice of
a visitation of the chapter of Rypon' on Thursday, the
morrow of the Blessed James (July 26).

1129A. 2 kal. Aug. (July 31), 1291. Hextildesham.
Appointment of Henry de Tymparon, priest, and William
de Thorneton, elk., as proctors for the archb. and chapter,
against the bishop of Durham, " in tractatu pacis habendo.
Hoc procuratorium debuit registrari infra inter suffraganeos"
(no. 1361).

1130. II kal. Sept. (Aug. 22, 1291). Thorpe. Oblation
of the prebend, which had belonged to Master Thomas de
Hedon', in the church of York, to Master B. de Ferentino,
proctor of Sir Francis, called Gartani {sic), of Anagni.

1131. 6 kal. Aug. (July 27, 1291). Rj^pon'. " Visitacio
capituli Rypon' et decretum contra absentes canonicos."
The archb., having held a visitation in the chapter-
house at Ripon on the morrow of St. James (July 26), when
Sir Roger Swayn and Sir John de Beningworth, canons,
appeared, but Sir Philip de Wylughby, Master William de
Grenefeld', Master John de Ebroycis, and Sir Giles de
Garderoba (Audenarde interlined), canons, did not, although
the archb. waited till the next day, he now orders the
chapter to cite the absent canons to appear in the chapter-
house on the Monday after Michaelmas (Oct i) {Memorials
of Ripon, ii, 17).

15 kal. Sept. (Aug. 18, 1291). Ripon'. Notice of a
visitation of the clergy and people of the church and
prebends of Rypon on Monday after Michaelmas {Ibid, ii, 18).

1132. 7 idus Oct. (Oct. 9, 1291). Thorpe. Appointment
of Henry, dean of York, William, archdeacon of Nottingham,
Thomas de Corebrig', canon of York, and Hugh de Corbrig'
and Henry de Craystok', priests, as the archb. 's proctors to
treat with the same number of clerks of the archbishop of
Canterbury " de pacis reformacione super negocio bajula-
cionis crucis."

1133. 2 nonas Sept. (Sept. 4, 1291). Lanum. Com-
missio ad predicandum de cruce. Magistro J. Clarell', canonico
Suwellensi. Injunctum nobis auctoritate, etc. {ut supra est
antea in archidiaconatu Ehorace7isi usque ibi ad salutem)
(no. 309). Devocionem vestram, igitur, rogamus etTHE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. 9

exhortamus in visceribus Jesu Christi quatinus in ecclesia
nostra Suwellensi predicare curetis de cruce solempniter
dicto die et exhortari Christi fideles presentes, verbum Dei
amplectentes, quod sancte cnicis signaculum inmorose
suscipiant a nobis vel a vobis, cui id specialiter committimus
tanquam uni de quatuor clericis quern elegimus ad id dandum
signaculum vel signandum in forma mandatorum nobis a
sede apostolica transrnissorum, quorum copiam vobis
mittimus, sub nostro hiis annexam sigillo. Circa hec vos
reddat soUicitos intuitus Crucifixi, cujus nomen sanctissimum
apud Christi, a quo Christiani nomine nuncupantur,
adversarios, adeo, etc., ut supra in dicto archidiaconatu Ebor. ^°- '°^-
usque ihi Christicole simul omnes. Et omisso quicquid
sequitur, dicatur,^ Valete.

1134. 5 nonas Oct. (Oct. 3, 1291). At the west door of Degradation
the church of Rypon. Degradation of Robert, son of°*^"^'^-
Henry Peyt, having the first tonsure, from the office of
psalmist, for the theft of 24.S. 6d. from the house of Richard

the carpenter of le Stede by Otteley.

1135. 14 kal. Nov. (Oct. 19), 1291. In capitulo Suwel-
lensi. Nova2 ordinacio facta de ecclesia de North Leverton'
ut sit prebenda in ecclesia Suv.ellensi. Universis sancte
matris ecclesie filiis, ad quos pervenerit hec scriptura,
Johannes, permissione, etc., salutem in Sanctis amplexibus
Salvatoris. Acceptum credimus obsequium impendere
Altissimo Creatori dum operam damns soUicitam ad extoUen-
dum in nostris ecclesiis laudes Ejus, que congruum profecto
augmentum suscipiunt, excrescente meritorio numero
ministrorum, ut eo celebrius magnificentur divina quo
plures ministri conveniunt in laudibus exsolvendis. Ad
gratam, itaque, et spontaneam submissionem dilecti filii, ^^^l^l^ „{
domini Willelmi de Rotherfeld', nuperime in nos factam, ^'"^ ,wii' 0/

iiiT->i-i •!• r-. Rotherfield,

super prebenda de Bekmgham m ecclesia nostra Suwellensi, prebendary
cujus est canonicus in eadem, accedente ad hoc capituli hamln '"^'
ejusdem ecclesie requisite consensu super statu dicte pre- fnd'thl^"
bende, capituli nostri Ebor. concurrente assensu, congrua '^''^p'^'"'
deliberacione previa, de voluntate, eciam, capituli ecclesie

^Notes in margin and at bottom diverse littere singulis conventibus

of folio : — Sub ista eadem forma Fratrum per diocesim misse pro

committitur magistro Thome de predicacione crucis. Supra est ante

Corbrig' quod apud Beverlacum, in archidiaconatu Eboracensi.
et magistro Thome de Wakefeld' 2" Memorandum ja " written

quod apud Rypon' predicent dicto above in a different hand,
die. Memorandum quod sunt10 THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.

nostre Suwellensis predicte, sic duximus ordinandum. In

Dei nomine amen. Intendentes placere Domino Jesu Christo

ad Ejusdem et gloriose Virginis, matris sue, que prefate

ecclesie patrona existit, gloriam et honorem, de voluntate

expressa domini Willelmi de Rotherfeld', canonici et pre-

bendarii prebende de Bekingham, capitulorum cathedralium

Eboracensis et Suwellensis ecclesiarum nostrarum consensu

unanimi concurrente, ordinamus, et decernimus ordinando,

quod de prebenda de Bekingham ecclesie Suwellensis predicte,

quam ex certis consideracionibus propter mnltiplicacionem

boni spiritualis auctoritate pontificali in duas equitate dividi-

of^Brckkfg-'^ mus suadente. Ecclesia de North-Leverton', que pars dicte

dfvTded into prebende de Beckingham, in qua jus patronatus habemus

two parts notorie, dum Integra quondam erat, esse hactenus consuevit,

Leverton, a sit pcrpctuis temporibus decetero cum suis juribus et

urm°ade°a pertlneuciis universis prebenda in memorata ecclesia

preben^d Suwellcusi siugularis, quam per banc nostram ordinacionem

on'thi' north iri prcbeudam ejusdem ecclesie creamus et erigimus

Monster ^^^ siuguLirem, ab ecclesia de Bekingham predicta, que simi-

next the liter scmper decetero manebit ejusdem ecclesie prebendalis,

sacrist. totaliter sic divisam, per nos et successores nostros successivis

temporibus, cum earn vacare contigerit, conferendam ;

sitque hec nova prebenda in se adeo libera deinceps in

omnibus, sicut, dum pars prefate prebende de Bekingham

fuerat, esse hactenus consuevit ; ac ipsius prebende canonico

stallus in choro ex parte boriali juxta stallum sacriste,i et

locus in capitulo per capitulum Suwellense debite assignentur.

The canon Ordiuamus, insuper, et decernimus ordinando, quod canoni-

v^c^r^^ervlng cus dicte novc prcbeude vicarium in dicta Suwellensi ecclesia

Minstw. habeat, suo nomine ministraturum, dicto capitulo Suwellensi

per ipsum canonicum presentandum et per dictum capitulum

in choro inibi instituendum, sicut de aliis vicariis chori fieri

consuevit juxta morem capituli supradicti ; cui solvat

stipendia alia, prout alii dicte ecclesie solvunt canonici

consueta. Volumus, eciam, ordinando quod prefatus

dominus Willelmus de Rotherfeld, obtentu liberalitatis sue

predicte, memoratam prebendam de Bekingham, ut pre-

mittitur, nunc divisam, habeat et possideat suis temporibus

absque diminucione qualibet amodo facienda. In cujus rei^The prebend of the sacrist at name from the fact that the

Southwell is sometimes called sacrist of the monaster}' of Dur-

Segcston. Sacriston Heugh, near ham had an estate there attached

Witton Gilbert, called in the to his office (Boyle's Durham, p.

vernacular Seggerston, takes its 443).iTHE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN. II

testimonium sigillum nostrum unacum predictorum capitu-
lorum sigillis presentibus est appensum.

13 kal. Nov. (Oct. 20), 1291. In capitulo Suwellensi.
Nova ordinacio ad augmentum commune capituli Suwel-
lensis. Universis sancte matris ecclesie filiis, ad quorum
noticiam pervenerit hec scriptura, J., permissione, etc.,
subscripta ad perpetuam memoriam eorundem. Considera-
cionis nostre intuitus, qui est et erit erga subditos, Deo
propicio, semper, pius in eos presertim oculos dirigit benivolos,
quos bene meritos conspicimus et divinis obsequiis lauda-
biliter intendentes ; inter quos capitulum ecclesie nostre
Suvvellensis aft'eccione sincerima intuemur, quod in canonicis j^^ ^3^^^,
collegii ejusdem collegiate ecclesie habet ab antiquo in ipsa °4n°"J''"
ecclesia residenciam ordinatam ; qui, quidem, canonici in reside, tho-

'^'^. ' the rents for

eadem ecclesia libenter et devote resident, quamquam the residents
communes redditus seu proventus, residencium usibus "^ ^ ""
deputati, pauci fuerint et exiles. Cupientes, itaque, statum
dictorum capituli et canonicorum oportuna subvencione
favorabiliter relevare, ut iidem canonici eorumque succes-
sores ad divini cultus augmentum et honorem sanctissime
Virginis, matris Dei, que prelate ecclesie specialis patrona
existit, eo pronius excitentur quo ipsis residentibus proventus
accreverint pinguiores, ad meram et spontaneam submis- ufe^rchb.*^^
sionem dilectorum in Christo filiorum, magistri J. Clareir, ^^^\^^j^^*{
per magistrum B. de Halum, canonicum Suwellensem, ^'^^^[j^^tjjg''*^
procuratorem suum, ejus nomine, dominorum Willelmi de parish of
Rotherfeld' et Ricardi de Bamfeld', dicte ecclesie Suwellen- belonging to
sis canonicorum, congrua deliberacione habita cum peritis, preb^ds,
accedente Eboracensis et Suwellensis capitulorum nostrorum commons of
assensu, de voluntate expressa dictorum nominatorum ^^^'t^T'^'^
canonicorum, sic in Dei nomine duximus ordinandum. ^^^^5*
Ordinamus, siquidem, et decemimus ordinando, quod
porciones garbarum et feni in parochia de Upton' juxta
Suwelliam, ad prebendas prefatorum magistri J. Clarell' et
dominorum Willelmi de Rotherfeld' et Ricardi de Bamfeld'
in dicta ecclesia Suwellensis pertinentes, et que hactenus
consueverunt ad ipsas pertinere prebendas, quas porciones a
dictis prebendis per banc nostram ordinacionem separamus
auctoritate pontificali et dividimus, ad communam seu
communes usus prefatorum capituli et canonicorum residen-
cium perpetuis exnunc temporibus pertineant atque spectent ;
quas ad eorum communam et communes usus perpetuo
assignamus ipsorum capituli et canonicorum residencium,12THE REGISTER OF ARCHBISHOP JOHN LE ROMEYN.Fo. 105d.
Southwell.York
Minster.York
Minster.Southwell.sicut de bonis eoriim communibus per predecessores nostros
antiquitus ordinatum extitit, ac secundum ejusdem ecclesie
consuetudinem communibus usibus decetero profuturas.Online Library1286-1296 (John Romanus) York (Province). ArchbishopThe register of John Le Romeyn, lord archbishop of York, 1286-1296 (Volume 2) → online text (page 6 of 47)