Copyright
A. (Alfred) Gudeman.

Latin literature of the empire; (Volume 2) online

. (page 31 of 31)
Online LibraryA. (Alfred) GudemanLatin literature of the empire; (Volume 2) → online text (page 31 of 31)
Font size
QR-code for this ebook


Ipsiiis Enceladi fumantia gestat opima, 350

Snmmi terrigenum regis, caderetque gravata

Pondere, ni lassam fulciret proxima quercns.

Ind(; tiiiior numenqne loco, nemorisque senectae

Parcitur, aetberiisque iiefas nocuisse tropaeis.

Pascere nullus oves iiec robora laedere Cyclops 355

Audet et ipse fngit sacra Polypbemus ab umbra.

Noil tamen boc tardata Ceres. Accenditur ultro
Religione loci vibratque infesta securim
Ipsiini etiam feritura lovem: succidere piniis
Aiit inagis eiiodes dabitat prosternere cedros sco

Exploratque liabilis truiicos rectique tenorem
Stipitis et certo pertemptat brachia iiisu.
Sic, qui vecturus loiigiiiqua per aequora mercis
Molitur tellure ratem vitauique procellis
Obiectare parat, fagos metitur et alnos scs

Et varinm rudibus silvis accommodat usum:
Quae louga est, tumidis praebebit cornua velis;
Quae fortis, clavo potior; quae lenta, favebit
Reniigio; stagni patiens aptanda carinae.

Tollebant gemiuao capita inviolata cupressus 370

Caespite vicino. Quales uon ruipibus Idae
Miratur Simois, quales non divite ripa
Lambit Apollinei iiemoris nutritor Orontes.
Germanas adeo credas; sic frontibus acquis
Adstant et socio despectant vertice lucuni. 375

Hae placuere faces. Pernix invadit utramque
Cincta sinus, exerta mauus, armata bipeuni
Alternasque ferit totisque obuixa trementisDE RAPTV PROSERPINAE 4S7

Yiribns impellit. Pariter traxere ruinam

Et pariter posnere oomas campoque recnmbunt, sso

Faunormn Dryadumque dolor. Complectitur ainbas,

Sicut eraut, alteqiie levat retroque solutis

Crinibus ascendit fastigia montis anholi

Exuperatque aestns et nuUi pervia saxa

Atque indignantis vestigia calcat arenas. 383

Q,ualis pestiferas animare ad crimina taxos

Torva Megaera rnit, Cadmi sen moenia poscat

Sive Thyesteis properot saevire Mycenis;

Dant teiiebrae manesque locnin plantisqiie resultant

Tartara ferratis, donee Phlegethontis ad nndani auo

Constitit et plenos excepit lanipade fluctus.

Postquam perventum scopuli flagrantis in ora,
Protinus arsnras aversa fronte cnpressus
Faucibus iniecit mediis lateque cavernas
Texit et undantem flammarum obstruxit hiatnm. sos

Compresso mons igne tonat clausnsque laborat
Mulciber, obducti nequeunt exire vapores.
Coniferi micuere apices crevitque favillis
Aetna novis stridentque admisso sulphure rami.
Turn, ne deficerent tantis erroribus, ignis 400

Semper inocciduos insopitosque manere
lussit et arcano perfudit robora snco.
Quo Phaethon inrorat equos, quo Luna iuvencos.

lauique soporiferas nocturna silentia terris
Explicuere viois, laniato pectore longas 405

Incobat ilia vias et sic ingressa profatur:

'IS'on talis gestare tibi, Proserpina, taedas
Sperabam, sed vota rnilii connumia matruiu
Et tbalanii festaeque faces cacloque canendus
Ante oculos hymenaeus erat. Sic nuuiina fatis 4io

Volvirnur et nullo Lachesis discriniine saevit?
Quam nuper sublimis eram quantisque procorum
Cingebar studiis! quae non niilii pignus ob ununi
C'odebat nuuicrosa p;irens! tu prima voluptas,
Tu postrema mihi; per te feennda ferebar. 415

decus, o requies, o grata superbia matris,488 CLAVDIANVS

Qua gessi fiorente cleam, qua sospite numquam

Inferior Iiiuoue fui; nunc squalida, vilis.

Hoc placitum patri. Cur autem adscribimus ilium

His lacrimis? ego te, fateor, crudelis udemi, 420

Quae te deserui solamque instantibus ultro

Hostibus exposui. Raucis secura fruebar

Nimirum thiasis et laeta sonaiitibus armis

luugebam Phrygios, cum tu raperere, leones.

Accipe quas merui poonas. En ora fatiscunt 425

Vulneribus grandesque rubent in pectore sulci.

lumenior en uterus crebro contuuditur ictu.

'Qua te parte poli, quo te sub cardine quaeram?
Quis monstrator erit? quae me vestigia ducent?
Qui currus? ferns ipse quis est? terraene, marisne 430
Incola? quae volucrum deprendani signa rotarum?
Ibo, ibo quocumque pedes, quocumque iubebit
Casus; sic Venerem quaerat deserta Dione.

'Efficietne labor? Rursus te,, nata, licebit
Amplecti? Manet ille decor, manet ille genarum 435
Fnlgor? an infelix taleni fortasse videbo,
Qualis nocte venis, qualem per somnia vidi?'

Sic ait et prima gressus molitur ab Aetna
Exitiique reos fiores ipsumque rapinae
Detestata locum sequitur dispersa viarum 440

Indicia et pleno rimatur lumine canipos
Inclinatque facis. Omnis madet orbita fletu.
Omnibus admugit. Quocumque it in aequore, fulvis
Adnatat umbra fretis extremaque lucis imago
Italiam Libyamque ferit; clarescit Etruscum 445

Litns et accenso resplendent aequore Syrtes.
Antra procul Scyllaea petit canibusque reductis
Pars stupefacta silet, pars nondum exterrita latrat.APPEN^DIX CEITICALectiones a recenslonibus infra laiidatis discrepantps uncos prae-

C(J(iuilt.

a; = .sfriptura tradita unius codicis vol pluiimorum.
. . . = lacunae in libris.

Pskvdo-Veugiliana, ed. O. Ribbeck (Ycrgilii Opera, vol. lY), 1895.

CvLEX : AA.,fii<p(h(it: r] fugarat. — GO, omnia : u] soninia. — 83, nee:
o)] non. — 8ii,a(kliint : r] adsiiiit. — 109. ut: to] at. — IIQ, pernice
morantur: R Ellis] peniix ivinorantur. — 140, fleta: R. Ellis]
laeta. — 153, utridore : R. Ellis] ardoro. — 168, tollebunt irae : Leo]
nnollibant aiirae. — visvs: o] iiisus. — 109-201, ordinem MSS. re-
stitui] 191. 199. 198. 200. 192. — 193, cut: Scaliger] quam.— 194,
tdli: V] talis. — 198, et : w] ncA.—gi/o: Baelirens] quod.— 226,
ex: R. Ellis] et. — 233, iristes eirra: V] circa tristes. — 258, vltrn!
in divcrm. etc.: coiii. Ribbeck] iiltra in di versa, etc. — 309. li
daret : Leo] f underet. — 380, lamenta tagia : Birt] mane ut vades.
— omnia: lu] soninia. — ZS2, rapiantiir : w] rapiuiuur.

CoPA : 13, cum, croceo: Leo] Cecropio. — 25, huic: to] hue. — 36, os&a, :
Ilgcn] ista.

MouKTVM : 60, escisi: Baelirens] acris. Sptirium indicai vcrsuin liib-
bcck. — 71, apta cum: Ilaupt] apte curvans.

Lydia : 3, invohis: Ileinsius] lieu vobis. — 7, interna: lo] inter vos.
— 40, Phoehufi rurrit : scripsi. cf. Lucret. V, 683, INIanil. I, 514]
Piioelii curnis. — ntque : w] fiigat. — 61, impia: to] invida. — 67.
Cypna: Putsch] \)r.\c.c\\\:\.—bi'ncchia: edit, vet.] Cypria. — 79,
fata: Heiiisius] saccla.

Aetna, ed. S. Sudhaus, 1898.

t}3, proiocnt ; . . . prorocat: admotis perterrita : Birt] provocat, . . . jiro-
vocat admolisque lerit iam. — 79, canemque : Birt] canentes. — 83,490 APPENDIX CRITICA

versnm post tcrrent excidi?se statuerunt Munro et Biieclu'lcr. —
271, horreaqtie ut . . . et: Bucchelcr] lionea uti . . . r.t. — liio, ron-
scquitar : ti) Biieolielei] consequituique. — ratis (tu) fugi^se: Buc-
chcler] fugisse ratos. — Q2Q, fontis .- w Buecheler] sortis. — 632,
vdjiics: ^l) Bucchelcr] rapiuiit. — 638, tenet: w] teiieiit. — fertur:
Buecheler] fervent. — Q'iQ, frntei'qne: Birt et Buecheler] fratrum-
quc. — 640 illtc (sc. Pictas) : oj Buecheler] ille.

Manilivs. c(1. M. Bechert, 1900.

I. 25, uUci'ius: Housmaii] iiitcrius. — 9\,nec: w] iie. — II, 132, scqnen-
da: Ellis] secunda. — 770, ut ... revocentur : Scaliger] et . . . revo-
cantur.

III, 89, vtcunque id: Ellis] ut positu.

IV, 24:, fur/ issct . . . Aeneas: scrips!] fugissent . . . Aeneam.

V, 581, et: Scaliger] aul.

PuAEDRVs, cd. L. ]\Iucller, 1883.

Book II, 1, 13, sic tit: Hnrlel] ita, si. — II, 9, 12, jiervenit ad nnris
tuas: Pli] ad aures cultas pervenit. — 15, nb HHh doctiiH : PR]
doctus illis. — 18, e.vitium: PR] vilium. — III, 1, 22, iiivitante
lianc in vitam : Hartel] iuvicta vitam in hanc. — 38, illiuspro:
Stowasser] porro illius. — 39, excogitavi : Herzog] et cogitavi. —
51, forsan gnis : Heiusius] fors aliquis. — IV, 21, 9, proposilo
ovdine : scripsi] propositi ordiuem. — I, 13, 2, fere: oj] sera. —
13, ingenium quantum : Ncveletus] quantum ingeuium. — III, 7,
3, salufantes dein: Hervieux] dein salutatum. — 16, canis : PR]
cani. — 22, iactat: PR] iactant. — IV, 22, 5. pacta: Heinsius]
accepta. — 8, lerat — in-ndal : del. Orelli. — V, 5, 2, praeiudicio :
C. Wase] proiudicio. — Appendix 2, 4, quaecuique: Slowasser]
quaecuinque. — 5, 6, esse sine fine honiinum miserias: Stowa.sser]
h. s. f. e. m. — 6, 2, famosum : Stowasser] formosum. — \0,f€rro-
que hostem : Stowasser] hostem ferro. — 13, castigate: w] cohibete.
— 17, namque . . . perditis: Ilartcl] nam quae . . . perdidit.

Seneca, ed. F. Leo, 1879.

Medea: 329-334, tiaditum ordincni rectum esse nunc mihi persuasit

M. JMuellerus.
Hipp.: 28, Pldijas: Wilamowitz] f lilius.
Agam. : 529, hant — Jcaut — haut — en. M. jMuellerus] aut — aut — et —

aut. — 793, Pariter dedit Cassandrae M. Muellerus.

Persivp, ed. lahn — Buecheler, 1893.
V, 134, rogitas : w] rogas. —146, tu : w] tun, —159, d: w] ast.APPENDIX ClUTICA 491

LvcANYS, ed. C. Ilosius, 1892.

I, 16, nuris: Benlley] lioris. — 54, mergitur : w] vcr.^itur. — 74, repe-

tcnt : w] rc'petens. — chaos omnia : Oudendorp] chaos ; oiiiiii.i. —
mixta: w] mixtim. — 119, discifisa: Beiitlcy] discussa. — 125,
nrma? : FrancUen] anna,. — 139, «?/<?.• Fraiickcii] siio est. — 147
manum: Francken] mauum et.

II, 250, iiimixto: Ileinsius] inmixluni. — 273, lade: w] laetac, — per

eiTorem ut videtur.

V, 248, ctiamnunc: w] etiamnum. — 277, anne : Francken] en. —
317, vultu: w] vultuin.

Vir, 83, ne te : oi] te ne. — 130, mortis: w] ct mors. — 141, conrifjiiur :
Po.stgate] erigitur. — 143, aptat : w] aitat. — 157, falrjure: w]
fulgore. — \fj2, pe.ssiim : Francken] pressiim. — 179, tilulare patres
et sanguiitis : o>] patres ot ciinctas. — 180, dementibus : Postgate]
sed mentibiis. — 183, titmultu : w] tumullus. — 244, et : ndd.
Grotius]. — fati : a>] falis. — 286, quarum: w] quonira. — 303,
pnrntvr : wj'parata. -;-317, quanto : w] quantum.

WW, ^\'i, (/lad io, quod: Francken] gladio. Quod. — 519, (?e(?/<. Vol is :
Francken] dedit, votis. — 580, a litore : w] e litore.

IX, 104, potuit: w] potui. — 121, e litore : w] a litore. — Pellacis arcis
(ab area) : Burmanu] Pellacas urces. — 186, umhram: Burmann]
umbras.

C.\LPVRNivs — Nemesianvs, cd. K. Schenkl, 1885.

C.M.P. III, 22, noxam : Baehrens] res lam. — VI, 22, vinccii : Glaeser]
vincere. — 42, suhtilcs ramosaque tempora raolles : cu] sulilibus
niollcs ramosa corollis.

Nkm. Ill, 40, proni : Baehrens] pruni. — 45, nndnque : w] rubraqne.
— 52, aes pottou saliensque liquore : Baelirens] trausp. vs. 53. 52,
at poluui saliens liquor ore. — 63 ff., ordinem codicum rclinui.

Oc-r.wr.x, ed. Fr. Leo, 1879.

36, suhito f : w] sub uno. — 50, mittua: ui] impia. — -461, dcspectum
ut . . . feriat : Wihimowitz] f despcetus ... faciet. — 590, iam
piHdem ct ipse wta Poppacae : Bucchcler] et ipse f populi vola
iam pridein.

SiLivs Italicvs, cd. L. Bauer, 1890-91.

1,250, pvoferre: Blass] perferre. — II. 372, umquam: Buchwald]
uumquam. — XII, 413, Ilumero : Wesseling] honore.

Valeiuvs Flaccvs, ed. P. Laugen, 1897.
I, 306, dumque : w] nunc. — (oto : tu] tuto. — 307, po.st huuc versuui492 APPENDIX CRITICA

lacuiiiim stiituit Langen. — 490, cen : Sclieiikl] cum. — 563, f me
prinium recjia imindo . . . impusuit : w locus nonduni probabilitcr
emendiilus] mea victo r. m. . . . imposita est.
II, 473, veieris: a>] fcli.x. — 477, Turn: Ph. Wagner] cum. — 520,
Vddts : Scheiikl] putcs. — 523, motet ur : Aldiiia] movcri.

VI, 436, post monstra lacuuam slatuit Langen. — 453, luita : Sclienkl]
inente. — Totum versum delevit Langen.

VII, S, patidiim : w] paulum. — 32, paratas: lunlina] parantem. — 33,
(inte aperil : u] antevenit. — 55, (ksc^ndit: Vossius] desceudet. —
56, rapuit : idem] repelet. — 57, Ilcllen?: idem] llellen. — 55-57,
inclusit Langen. — 85, f jwaeceps: w] prensus. — 150, leviorque :
w] propiorque. — 169, f soltat : w] failat. — 187, ad»picit: w] ad-
vocat. — 193, angor : scripsi] fervor. — 226, etiam : w] ut iam. —
repetentur : w] reputentur. — munere: Leo] muuera. — 230, clu-
seris : Summers] cluserit. — mensis : w] Pontus. — 240, vanum:
Ileinsius] iiliini. — 264, et ipsa: w] ad ipsam. — 2dl,es; et : ix>]
es ; sat. — 318, denegat atque una . .. decernit in hora : w] deia
uegat et cruda . . . desaevit in ira. — 319, semet: Heinsius] semper.
— 343, lieu: Leo] te. — niiroerrore. — quern: w] qui. — primum:
w] pi imam. — vidi : a>] vidit. — 363, sanguis: w] salvus. — 370,
f nioiitc : a>] forte. — 441, ciuts . . .funera. luno ubi nunc: w, Leo]
pars . . . fuueris, cm ubi luno. — 520, quern, tanta: wj tempLanli.

Statu Silvae, ed. F. Vollmer, 1898.

I, 0, 8, iKirtem : w] f parlcn. — 15, Ebosia Caunos: coui. Vollmer]
acbosia caunos.

Statu AcniLi.Ei.s, ed. Ph. Kohlmann, 1876.

21, clam depopulatus : ^lenk] blande pnpulatus. — 91, credideris: w]
crederis. — 233, notat : C. Sclienkl] rogat. — 247, paientes: w]
iacentcs. — 303, dinguit : w] deriguit. — 380, vuliu : w] nato. —
435, iram: Heinsius] iras. — 'ifiQ, freinantque : «>] premantque.

]\Iartialis, ed. W. Gilbert, 1896.

1, 76, 3, chorosque: ai] citharamque. — III, 2, 5, piperisqiie : w] piper-
isve. — Ill, 20, 10, Magni: Fiiediandcr] templi. — VIH, 56, 4,
tonare : Duff] sonare. — IX, 46, 3, mutatve : w] mutatque. — X,
35, 18, amarat: w] amaret. — XII, 3, 4, «d . . . manes: F. Voll-
mer] dat . . . arinis. — XII, 52, 9, audit . . . ridet: coni. Gilbert]
ridet . . . aiuiil.

Ivvenalis, ed. L. Friedlilndcr, 1895.

I, 143, crudus: w] crudum. — 150, dices: w] dicas. — 157. deducit : w]
dcducis.APPENDIX CRITICA 493

III, 210, aerumnae : w] aerumnac est. — 218, liic : lahn] haec. — 227,

defunditur: oj, Owen] diffunditur.
VII, 15, equites Bithyni et : coni. Friedlander] f equitesque Bitliyni

— 22, speranda: Housman] spectanda. — 40, maculosas : Heiniicli]

maculonsas. — 177, scindens: w, Owen] sciudes.
X. 21, mota . . . umbra : w] motae . . . umbiam — 54, aid vel : Doeder-

lein] aut . .. — jjuteiitur : Richards] petuntur.
XIV, 141 f. tibi ; ... seges, : Owen] tibi, . . . seges. — 152, foeda est:

Owen] foedae. — 229. 228, transposuit Owen.

Pehvigilivji Veneris (Antli. Latin, vol. 1-, 1, ed. A. Ricse), 1894.

Vss. 12-27, post 62 collocatos tradito loco retinui.— 17, en mirant :
io\ et micant. — 17, 18: oj] 18, 17. — 19, en ^nidorcm : Schulze] iam
p. — 21, umenti: Pitlioeus] urenti. — 24, flamrais: w] Qabris. — 25,
ruborem: w] pudoreni. — 26, pitdebit: w] rudebit. — 30, rexeriC:
w] exiiit.— 29, 30: w] 30, 29.-39, 37: transp. Schenkl.] 37, com-
pari: w] comparis. — b2,rentem: Crusius] vestem. — 53, montium:
w] fontium. — b^, fontes : Scriverius] moutes. — 60, nt: oj] vel. —
crearet: w] creavit. — GQ,peru>/m: oj] praevium. — 70flf., traditum
ordinem retinui.— 90, J?rt/«.- Owen] faciani f uti.

AvsoNivs, ed. R. Peiper, 1886.

Ad UxoREM. — 2d, fonnam: scripsi] forma.

MosELLA. — 18, turn me: Boeckitiix] quin me. — 57, intuitu: oj] in-
troitu. — 68, pictura: oj] patet ora. — 206, viridis . . . aeidit:
suppl. Boecking] lacunam statuit Peiper. — 2i)7, fracf is : w]
raptis. — 290, mar/iuim: oj] niagni. — 32G,feUx:w'] dives. — 387,
seciator: Hosius] spectator. — 43'S, fuiidct: w] pandet. — 470, sii-
perno: o>] supremo.

Clavdianvs, ed. I. Kocli, 1893.

In Rvfinv.m. — 47, conrrimpit: oj] conrupit.

GiGANTOMACiiiA. — 13, ad: oj] in.

De Raptv Pkoserpinae. — II, praef. 39, ^ducii<: conruptelam iiidi-

cavi] ducis. — II, 229, paciferas: oj] paciticas. — Z'Vd,]opaci:

OJ, forlasse aperti:\ opaci.LANE'S LATIN GRAMMARA LATIN GKAMMAR FOR SCHOOLS AND
COLLEGES. By George M. Lane, Ph.D., LL.D.,
Professor Emeritus of Latin in Harvard University.

pp. xvi., 572. Crown 8vo, Cloth, $1 50.

Messrs. Harper & Brothers unuounce tlie publication of the
late Professor Lane's Latin Grammar, a work which engaged
the attention of the author for nearly thirty years.

The publishers are led to believe, by the opinions of com-
petent sciiohirs who have examined the work, that it is one of
the most important contributions to the study of Latin which
has appeared for many years, and one which must inevitably
interest all scholars and students of that language.

By direction of the learned author, whose labors were termi-
nated by his untimely death on the 30th of June, 1897, the
completion of his manuscript, which was then nearly finished,
was intrusted to his friend and associate. Dr. Morns XL Morgan,
of Harvard Univcrsitv, who labored most diligently and faith-
fully to carry oat the wishes and insti-uctions left by the author
for his guidance. Dr. Morgan writes of the book as follows:

"Professor Lniie's own mclhod was far from tliat of a compiler.
He took noMiin;:' for granted without tliorouirli investigation, however
well establislied it might seem, and he fallowed tiie dictum of no
man, however widely acce|)ted as an autliority. For Ihe List of Vt'ths
he made entirely new collections, and ndmiited no form among the
'priiieipal parts' unless actually found represented in the authors.
In the (ietails of syntax he was equally indefatigable ; the sections
on the Locative Proper, for instance, contain the result of an immense
amount, of painfid research. He devottni much anxious tliought to
the ileliiutions and the titles of the various constructions : thus, the
distinction hetween the Present of Vivid Narration and the An-
nalistic Present seems obvious, now that it is stated ; but to reach it
many pages of examples were collected and comjiared.

'■•'I'he order in which the divisions and subdivisions of grammar
are liere presented will not seem strange to those who are acquainted
with the recent grammars published hy Germans. It is tlie scientific
order of presentation, whatever order a teacher may think lit to fol-
low in his actual practice."

Further particulars in regard to the work will be forwarded
on request.

HAliPER & BROTHERS, Publishers,
NEW YORK AND LONDONHARPER'S DICTIONARY OF CLASSICAL
LITERATURE AND ANTIQUITIES

Edited by Harry Tiitrston Peck, M.A., Ph.D., Professor of
the Latin Laiiiruaoc and Literature in Cohunbia Universitv,
City of New York, witli the Co-optcration of many Special
Contributors. Royal 8vo, over IGOO pages, more than 1500
Illustrati'ons. One volume, Cloth, $(j GO ; Half Leather,
$8 00. Two volumes. Cloth, $7 00.

HARPER'S CLASSICAL DICTIONARY prrscnts, within tlie
limits of a single yohinie of some 1600 pages, and under a single
alphabet, tiie subjects lliul liave usually been treated of in separate
works. Its topics comprise:

(a) GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES, in tlie conventional sense
of tlie word, including subjects I'iilling under tlie genenij lieads of
Amusements, Architectuie, Art, Costume, Domestic Life, Law,
Musii-, Numismatics, Pliilosopliy, and Religion.

(6) BUXJiiAriiV, including not only the personages of Ancient His-
tory, but also the great classical scliolars, arclia!ologists, and philol-
ogists from the Renaissance to the present day.

(f) GEOtJRArilY AND HISTORY. The Geographical and Topo-
graphical articles contain notices of the most recent researches, such
as those of Newton, Fellows, Carapanos, Wood, Homolie, Schlieniann,
Dorpfeid, Bnigsch, Lanciani, and others, the important articles being
illustrated by topogra[)iiical plans and diagrams. The Historical ar-
ticles emhoclv the lesults of the latest investigations.

(d) LITERATURE. The articles that treat of the ancient literatures
will be especially iielpful to the student. The great works of clas-
sical literature are given under separate titles, with information as
to the latest and best editions.

( e ) MYTHOLOGY. The conclusions of the latest schools of Compara-
tive Mvtiiolocv are noted in the leading mvtiiological articles.

(/) COLLATERAL INFORMATION. A great deal of space is de-
voted to topics that arc of the utmost interest to tiie student, and
that meet him everywhere in tlie way of allusion, but that no sin-
gle work has yet systematic-ally collected for separate treatment.

(ff) RII3LI0GIl.\PHY. Each important article gives a carefully selected
list of the best and most recent works relating to the sul)joct, thus
directing the student to a fuller course of supplementary reading in
English, German, French, and Italian.

ILLU.STRATIONS and MAPS. The text is explained by more
than 1500 illiistratiotis, parily from the antique und partly from res-
toraiions by Riiblinanii, Hoii'maiui, W.agner, Eenvcnuti, ;ind others.
Man}' an; from original photographs, and iiave never before been
publisiied. Maps and dingr.anis, taken from the most approved
sources, are also freely introduced.

Tiiis great work is in reality a condensed Classical Encyclopaedia,
embodying in a concise and convenient form the principal features
of Pauly's great work in German.

HARPER cfe P.R011IERS, New York and LondonUniversity of California

SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

305 De Neve Drive - Parking Lot 17 • Box 951388

LOS ANGELES, CALIFORNIA 90095-1388

Return this material to the library from which it was borrowed.
UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILIT^^
AA 000 883 474 9


Online LibraryA. (Alfred) GudemanLatin literature of the empire; (Volume 2) → online text (page 31 of 31)