Aristotle.

Aristotle's History of animals. In ten books online

. (page 35 of 39)
Online LibraryAristotleAristotle's History of animals. In ten books → online text (page 35 of 39)
Font size
QR-code for this ebook


CaoiKaNAMK. iSaie, elath latierad, u.

DOMESTIC COOKERY. »»7 •» 1*^7 Oi^ »wi»n«tt). Keir B«tiM^
' Kccclru, by Un. Butca, Itaa, with f Plataa (puk allfc), alac^a44IUoteJ Rccclru, by Un. Butca, Itaa, with f Plataa (puk allfc), alatk, U,

YPT AND NUBIA, illutnitcd from BttTrkhardt, limdmy, nd Mktr kadi
rMia«, hy J. A. St. Jam. It» taa Waad Sagravtaia. l>aaya«a,(rik.at li^K
CLUB'S POLYNESIAN RESEARCHES, Mng » coaplate Accwmt of tht Sodatj ni
rri»B41f TtUa^a, vrictaa 4ttrlac a ltMM«Bca. < vol*, fcay. »^ aaw aOlaa, JHib a ■■■ f lili

lBdrs.aiap«aa4pUta«,claCli(p«bwaill.),r«dac«4tal4«. ^

BRSKINE3 EARLY HISTORY OF INDIA nder the Evpbbom BABEB ni
HUMATVN, CMielett, wHh a OaiMral ladaa, 9 vnla. iva, clotb tattrtad (pah. at !(. !*■.) Itk
, Tilt Lite at thtEaiparar]labaraceapla«llM«halaartlMiratval«Ma,aa4 la aa Mltwuly

tatcrtatlac mtmalr.

FINN'S PASTON LETTERS, Origittal Letter* of the PatftNi Flraifly, written «wf Rf fb«
Reirataf llcary VI. EAvaM IV, aad BklwH til. by varlnut paraaa* a# Raak aad CaMa*

Saanca, chkay oa Ulstorleal tal^eu. N«« EdlUaa. vltb Naiaa n4 Canaatlaaa. ca«iplala»
vals. baoad la 1, h«w« >>»• (p>k. at !••.), clatb gilt, M. OaalaMy bawii taaafaw
Baraeca, carved beardt. la tka tarly ttyla, rlH tdftva, lU.

Tka artflaal tdlUaa afthli vary cartoat aad lateraatlnt Mrlaa af Mstaclaal LHtaia la a im
kaak. aad Mils Ibr vpaards af tea aaleeas. Tht prasaat It aot aa abrldasaw a t, as arfprht ba
aappasad Araai lit Ibrai, but jrlvra tha vbala aiattar by aaiHtlat ika dapHcala varslaa aT tW
latttn vrittaa la aaal^jalaU laagaaga, aad adaptlat aa(y tka ataia aMdanw laadaUa fiirtiiL
pablltbtd by Fcna.

*Tba Pattaa Lttlen afa aa hapaftaattaattaiaay ta tka pffa>fas al ?a gsa tlll ia af ss tl s tf, atti
aaoM la aa a prrdaaa llak la Iba rbala af tka aMtral blaiory af Bi«laad, vMak tbay aKaali
tkis parlod aapply. Tkay ataad l adaad alagly ia Baiap a „ M a U wm,

FIBLPING'S WORKS, EDITED BY ROSCOE. COMPLETB IK ONE YOUTIfB
(Tma Jaaaa, AmalW Jaaathaa WlML^JMcpk AaZravs Playa, Baaava. aad Mlmllaalw.»
■adlttai tva, «Hh M capital plataa ky CatiiKaNAaK (pab. at II. «•.), Mtk ailt, Itib

•« or all Iba vorka af iiaaxlnatlaa fa whkk Baitlltk gaalaa kaa fivaa aHgb, Ika wiMtaM |f
■aaty Ptoldlna art parbapt aMat dtcldadly aad axdaalvaly hava«a.'*-4irrallfr JbaiT^

•*Tb« praaa Uaaiat afkaaua aatara.*'— £anl tyraa.

FISCHER (DR.) FRANCIS LORD BACON OF VERIHAMi EMOMe V
aad lla aga, tiaaalatad by Jon* OxBxroaa, peal ava, alaib (f«k. al fib ML), ti. M.
ft aibaad aad al a t aaat wttiatt

POmR^ ESSAY ON THE EVILS OF POPULAR IQNOIIANCI, Vtv
alaaartly f ri ala^ la >a». t»a, aaw gal ailfcia witk Ma laai^ aJa ll iiiilM af O

**»lif. PbaNr khraya raai H a i ai lUa Ml %aal vart:, Mi *• tM If «M* ke

■laniyalalBialakaaatlaMlad.**^ ^ ^

««Awa»kwklalLpapalaraiida d« l t ad.Ball M Bik n il ^ KfcBaM f al H ifclfca
put afifcaiiii T i l iatrtili>lliiiiiiii ^^ - JpwJ>tBaiil.
Digitizedby GoogleIS OATALOQUE OP KETT BOOKS,

raOISSARTSlOISSARrf CHRONICLES OF ENGLAND. FRANCE. AND SPAIN. Ae.
(p«b.atU.M>.Kcloibl«tt«t< ll.lfc I — f — r ' liiJ

•AZETTEER^NEW EDINBURGH UNIVERSAL GAZETTEER. AND GE06KA.
rHtCAL DICTIONARY, mort cmnplcit than uij hltlwrle pahltokai. JC^ BdMloa, MvlaW
M4coniDl*t*d to lb* pftacnl thnc. k/ Joh« Thommw (Kdltar ol tk* Umtttrmt dUm$t U^U
t«r7 UiKk tro ( lOM paftt) Mapa (p«k. ai IM. ), clotb. ISfc

Tkla eomprtlMMElvo vtlmt U lh« Istwt. Mi4 by far tb« bMl UatTOMl GuMmt tr te rtM.
- II taelttdcaafoUaceowlorA«||huiUUB,lftwSMlMd, *«.*«.

DELL'S (SIR WILUAM) TOPOGRAPHY OF ROME AND ITS VfCINITY. Aa

ImprovrdBdlHen, cmiipl«ttlaoMvol.tv«,«ltli sewral PUtM,dolli,llfc Wtth a vaiy lus«
Map of Roinea»d Iti Eavtroat (from a moat earrfbl trifooomttrieal aurvtyKmrnuUd •• alaik
•Btffol4t4laacaataoast«ronBavolinM. Together S vola. •?•» deck, U. bi IMI

**TkeM velamot ara m replttc wltk vhai la vahuMa, tkat wcra va t« •maHtj aor Mtin
iaonul, «c cooM after all afford bat a awafra Mlcattan af tbair hHartrt aail vartk. It 1^
ladrad, a laatlnc mamorlal el eminent ll'erarjr nertlea, devoted to a anUaet af fraat Impaiu
. aare. and oaa dear, aot only to eyery erbolar, b» to avaiy faad» tf jaUiMtewia tovhaatt*
tralb or M«tM7 la an obtoet ofconaideratioa.''

GRANTS HISTORY OF PHYSICAL ASTRONOMY, from (lie earilctt tscflto flit
middle of the inh eentarj; romprehrndlaff a detailed Accami af tba BstaMlabmaBt afika
Tmbort or ORATrrArion «t mewtoit. and Ua Darelepmeat W Ma anaceaeara; wHh aa
£KpaaitkHi ai tbc Profreaa af JUaearcli a* all tba aikar mikHvtt af CusattAi, raTaiea, thkk
•vo, clatb (pub. at !««.)—■«. ^ lU,

GOETHE'S FAUST, in Gemmi, with cnpkms «n1uiatorT mcl tnmm^iaX N«lM te
tka «aa af Studants, by Dm. Falck LcaAN«; thkk tve, dolk (p«b. arifc.)7la. * '^ ""

GOLDSMITH'S WORKS, with a l^fe ind Notes, 4 vole., fees. 8fa.wilkcMRfei.
Thlea and PUtea. Wcw and eleiraat Edition (pob. atUL), asbTaloSrur^ ^

wl-Ht'-VJimrT;:;?.' •^ »•'. V»ltrr ScrtI, bafa«pafad wMi Oaldsmltlk Ibrtba variety,
it*-*?; w. r*'**/"'^***'*'P^"»"«' Yonmaytaio "UweM'ortlitaatttollttlaalm/ aa

•^Sii"l«?iiJri.w "iS^lfl'^ *^ coBrtliato OM al th« MMt rna!^ "vdb ef B^Mak

GORDON^ ."'?ORY OF THE GREEK REVOLUTION, and of the Wen end Qm-

■aeaad Edition, Svola.Svo,Mapa and Plana (pub. at U.Mik),clalh,iaa.«d. iSt

^^a!ISri?..°f^'?^f "iPW P'CTIONARY. A new wd enlernd Edition, with e
•appleme^ complatlat the Waik to tha praaant tima, 4 vola. •*«. clachlattmd, iTiiriX

NCEREN*S (PROFESSOR) HISTORICAL WORKS, tnasleted. tnm the Geraiea vb.
e«T,.v«L^a.ath«..oKj2.^j^^

•TJKJS!!!?*^"- HletorWnKJiKlSS^^

whfck madaiB Oeimaay kaa anikkad Ifca Utoiatw af •m.^i'rSS^

''^IHSt'JSr^^lpA^ RESEARCHES INTO THE POLmCS. INTERCOURSE.
^XRJ?^''*? ^' ^"* AUCIEKT MATI0W8 OF A FAICA rkUi^ncUM cSr£il22^
Sttiopinna. aad E|m>tiaaa.^ Mew adlthm. coneetod thi«!ikMtr«likM UdnEjjSb !rSm
AMkar,MwApp;=biea,a»datkarAedltlaM. CanvStoKvl eJ^SaihriS*
•^2SS!fi!«J;^.*&.2?!«4.a;i^S ,
Digitizedby GoogleP17BLISHZD OK BOLD BT H. O. BOBH* 19«» Ma ?•• Mt«l>ltolim«nt apes tht Fall ol K m oI— ; tnMtelaA tnm th» rWk OtfMM MMMi

Xt« MHIofL cemplvt* In I vol. ••o, clMk. lU. ^ . , ^ . ^ ._ .___ ,. __-^

XwMVtMdon to tkat dUtlMtlMI tn fettMttolf fMfMlM."-^HOBBES* COMPLETE WORKS, Enflbh ud laMn. «iit«d Vy Sift W.Mouawosra.
PofUall and Halt*. t«T«la, Svo. (pMb.at M. ••.).chHI^ 3<.a«. _ ...

»• Uli? i»K. ftwi » »ilt. t^^^^ Wort. 11 «eU. ••efc vim • 0;»«i.l»*^- A»

fe«tr wtn priaic4 of the LaUa than of iM Ei«llak, tk« toratr fmtitmU aapwatolj.
k«i tlM Saglbli II vola. My b« kad for II. ICa.

HUME AND SMOLLETS HISTORY OF ENGLAND, w-ljete *m J H«f«« ][?V*.7*? •
MaaoU •( UasM.tapL •?•, tat parinita aftka aatkara, extra claili (p«k at U. la.), II. la.

JAMES'S WILLIAM THE THIRD, cwnpritlnf tb« HittorroTliit RcfA fUnttntai fai •
•^ ViS arKijtwiSad KTar.. ailiraMad to iha Wa of Sbfijrrt.«ry, hjr ianM Vum.

■acratoi7orttoto;withIntred«ctlaaaMMawa,by O.r. B. /AMBa, Ba^ • vala. •«•» Far.

tnlto (pak. at si. ai.)t cl«th, i««. IMI

g«aca,uiAaBB«ltahOcauMr. 1 laija aal. laparial avo (pak. ai H. ».), alaik, Itk

JOHNSON'S (OR.) LIFE AND WORKS, ^jj^^^' ff*l.tf . *S?«^ ***{»
•a«platoteStklek«ela.t««,Partralt,alMklatlaiad(p«k.alll.iy.ftl.),lto. HM

JOHNSONI ANA ; • CoMectfcm of MiMoUaneoot Anecdotet uid SAylnn, fRtbnc« 6wk
i!Sf57k^iU dIAraat PakWcatloaa. aad aat coatoHiyi l».Baaw «tA L teaf Jokaaaa.
Bdltod kj J. W. Cmkm, M.P. Ikkk fMip. •▼•, pafflrall mU fraMlaplaaa (p«k. si IU.U
«laik,4fcM.

KOHLRAUSCH*S HISTORY OF GERMANY, from Um Ewikrt Vmkd to tbe FitM^
Tlm«, avo, otoih (paW. at 14*. ), redact* to »». Gd.
CoPTXHTiw-ABrtfliit OcrBMKT aad Itt labaMtanU. ftam the naat Aaocat Thnta to tka
Coa<|ti«>U of the Frankt oiid«r Clovlt a.d. 4>*— From tkt CooautaU ol Clorla to Ckarto-
wacnt 4l6-7Ca— Tkt Cartovinfiaai. froM Ckarlero»|M to Utnrr 1., 7C»-tlP-VreaB Htary I.
to Eadalpkuaol Ilapsbont. iiP-ms-Tha MMdla Afta-Fraai Eadtlpkaa 1m •! lUpa-
kvrs, to tkarlei Y., mJ-iSXa-Eiaperr^t of Differaat Ranata, in9-l«Sl— Tka UouaaT
AoMrta, nrom Charter V. to tkt Ftaca of Waatpkalla, iMt-MM-rraa Ika Vaaca af Waat-KNIGHTS OLD ENGLAND'S WORTH ESst ?o«fiun OAL«mT tf «^ Mil
tmlnaat ttoitaadta. Lavyera, Wanlara, Artiata. Mas of Lttttra aad Sctonea, fte^ «l^i«^
Britala. accompanied ky fill and aHirlMl Blotrapklct (vrlttta kf Lams BaevaNAif. C»ais«
Da MoROAM. and athtra), Impertal 4to. vhk 74 flna Portraito m attal, itlMva catoarad Plataa
af rtmarkakit kolkllB«a. andapvaida af SM klatorieal a^ diaa t a U ta VlfMltoa m «Md»
alatk fUt (pak. alia. *fc dd.), lU,

KNOWLES-S IMPROVED WALKERS PROJKWNCING DICTION ARY^«^to|
aketa M,aod additloaal Worda ; to vMek la addtd aa Accaataatod Vaeakalary af Ouakal a^
•cflplara Prapar BaMa, mw adIUaa, Is I thick l iaJiii B i tatatoa, larga $9% vBk PatttaB.
olaUlattaiad <pttk. a» U. «•.), fa. td.

LACONICS] OR, THE BEST WORDS OF THE BE8TAUTHOR» , Jf^gg
^nSlllaiu ivMk MM, amiialaiaatPMtkplacaa,aoatolali«MPartmila(F«k.«lllfc). alatkTMa plaaatat callaellaB af pHk7 aad aaMaatleaa raadia
all agaa, kaa losff Mjdyad ftaai asd daaarrad pepvlarlir.

10W^ DOMESTICATED ANIMALS OF GREAT BRfTAfHt •wiywtoigig tW
BaMl aad Bceaomkal HlatofTar SpaHaa aad Vatlatlaa; wttk O k i m a U oai m thoyrfMi>
•laaaadptaaUiaafBfaadkw^ Tkkk0fa» (pak. «ilASa.|. alatk, la.

*-^>^ OtmAMOED PROPERTY AND THE ECONOMY OP EfTATEl^ ^kkk
tea, aMh (pt*. aill. la.h li. MbDigitizedby Googleto ekVLLOOVM Of KIW BOOKSflAmn KINGS or nqrway; Tins ^^^!f^^^!^,^^^^^^^Ji!i

KIHO^ OF NORWAY. twiiPtouilNw Ik* ImIwmU* of •ym»ttwle«*^wyk»^^

IAMB'S (CHARLES) WORKS. ewnpleUj ^!^*^^JS^S^!*ST3?^'^ J^
T99m», Vtay., *e., wllk Lift of tbt Avibor. I^MlNf dM^ttlloMlMMMrWvk^^TAtrovRPi

(pvb. At iCfc), cloth, UkLEAKE S (COU TRAVELS IN THE MOREA. 8 folfc if^^ilkt W^

(p»b.»l»<.*..KckKh.U.i^ ^^ ««•

LEWIS'S (MONK^ UFE AND CORRESPONOENCt with ■My Keeet fai Pi«» wij

LEK2H HUNTS STORIES FROM THE IJAUAN WETS, (Uwtj. Ario^
%• Tiil>>tef«>t vo^V U fur mt tiftllM Pooto «l»t LtrnV* T>1m »« fer SkaMpowo.

LO0QE3 (EDMUND) ILLUSTRATIONS OF BRITISH HISTORY. BIOORAPHY,
if ND MANNERS. Ill tho lUl^t of Henry VIII.. E4«ir4 VI., Mary, BllnM, aW Ja»M I.
Mtmi Edition, vitli akovn N Avtompha m Um prlaalpal CkaiacUfa af tba paiM. Tlma
vote. ato. (pak. at II. lit.), elotk. li. IM

MACGREQOR^ COMMERCIAL STATISTICS Of ALL NATJONS. A j Hgwtof
tb* R*M«rr«s. Leimiatloa. Tariet. Dvm. Shlpptag. Imports. RsMfta. WcltktoaiirilaaNta%
ftc, Ac. of All Kailoaa, tocladlng aU tho BriOik CoMawiil TtaMlaa, • lanm vala,Mpar.
vojral tvo. dalk, (pak. at fU U$,), M. M^ M.

MALTE-BRUN AND BALBI*S UNIVERSAL OEOQRAPHY; eMrarWac 1. HmUlatory of Ooecraphlcal Dtocovcry; t. PrtneMca af Fkftlcal Ocojrrapky: S. C aaplate Da-
acrlntlaa, tnm tna »ost tcccRt aawcM, af all tko Caaatrlta af tko WorM. Vtv aad calar«td
Editloo, ravtocd and camctcd tkro«fkoav vlUi as Alpkakatlcal ladas af U,Ma Ka»aa.
Tkkk s«a, elotk (pak. at II. ia«.), ndnccd la Ite. IMI

MARTINEAU'S EASTERN UFE, Preaent aai ?ML Mew tiitkA. Jm «M lUck

voIunM, erova tto, elotk (pab. «t lOt. td.)— «•.
•lARTINEAU'S UFE IN THE SICK ROOM: • 8«ki oC Etmg%, IMci tmOm

feap. tvo, dotk (pvk. at Siu %d,}-i$, U,

MARTIN'S (MONTGOMERY) BRITISH COLONIAL UBRARY i fomliif ftp«|Mil«
aad Anthcntlc l>e«eriptlon af all Ua Coloafoa of tka BHtUk Bmiilrot and ankrceliif ika Ula*
lary-Pkrtlcal OterrApkr-Gcoktfry— CUmatc— AnlnMl. Vtfatekla. asd Mlnarml KhiMloina—
Oovcrnm*Bt— Finaaco— Milharj DcrenecCanHnatta— Skl?plaa - Moaet«rT S:r»t*Hi-lUllflaa
— Popniatioa, Wklta aad Coloarcd-Edocatloa and tka Pre«a-Enilffallo»-«oclal ttatc, 1«^
af aack ItcttlenitaU Faanded on Official and PaMk Z>oe«Mnta, taniLikad ky Oavam *tka Hon. East India Caapaay, Aa. lUaatratad Iqr d^ilnal Mapa aad Plataa. • faNaian,
•rap. tro. cloth, il. I*.

Back volMM of tko akova aoHaa li aaaplata In ymVt, aad aaM a ap aa a laly , aa IkBawiL
at a*. Cd. r.

Tub Cxt adac, VrraA Awa Lovan.

NcwKoarM walbb, Vav DiBMan'a Lavbl Svaii Birsa, and tovra AvanuuA.
Tub Went Ivdibb. VoL I.-Jaaiak^ Haadnrai, TktaUad,Takaffaw Otanad^ Ika

andthcVlrdnitlcB.
Tmb Wkkt IxmBC Vol. II.-BHiUk Onlana. Bwladiia, St. Luda, tt. Vincaat, '

B«sc.|ulbo, Borkloa, Amnllla, Toctola, tu KMfa, BaikJa. Antlfna, Maaiaartal.

and NcvU.
KovA KcoTf A, Kbit BamravtcK. CAra Banov, Panroa BawAaa»8 lau^ Tss Bsa*

MvaA8, NawrovvPLAXD, and Hvo80s*a Bat.
Tnb Kact 1 HOIKS. Vol. I. t on t a l n U n Baagal, llndfai^ B aai k ay, Afia, If.
Inb East Ivdibc. V«|. II.
BntnaM Po«aKssto»a la rwB Ivstav Ava ATLAane Ocbab^sKsstoBa IN rNB IvnTAV Aaa ATLAane OcBAaiL vta-uCaylaa

.Sinnpora, tlerra Leoaa. tko OaaMa. Capa Caaat QmMs Aacta, tka

lalaad*. St. Helena, aad Aacaaalan.

MARTIN'S (MONTGOMERY) CHINA. Piolitkd, CoMMnW, iM SocU. Tvtvo!i.
trav •Mapa, StAtlitkal Taklea, Ac, (pak. at It «fc), alalk, lU. myMAXWELL'S UFE OF THE DUKE OF WELUNGTON. nretlMalii

Baibelltokod vhk anaiaroa« klakly-aalcked Llao-En«Tair|nfs \f Coaraa aad atkar aariaaat
' •"- Ja-Plecaa, PactraliL Military Plaaa "' " "^'-"Artiata, coaalttinff af Battla-Picca^ Pactralia, MUHary PMaa and Maaa;
aa«karaf flaaWMdEaaiavlmta; (pak. at rV I, al^aal la tlR aMkTU I
ladla pv«ofa (pak. at Wj, allt cloik, M. 1U. M.

^ MrMaxvaira • Lllk alUa Oaka afWemaftea.,iaaaraplalaaykaa aa rl^l Maaat iteOw
klkatloaa af Ika day. . • • • Wo ai aaaaaia It tnm htm Satlary aad knaikaet, aa ccl am, koaUaa a graaa
Mc l.artapafai^
^IrMttaaafaaataMaaaaA Maaara aaftky af tka ■Hilary gaalaaafataaaTaaaCk ^ i i ff

M/U(WELL-S HISTORY OF THEIR»H REBELLION OF ItSS^wttkllsj

tka Valoo, aad af EaaMtt'a laaa n a c Haa ki la^aJaik. tva. allk Pa wiati a aad aaMMW
BiBiira aaafal Iqr Oaaaaa CavtaaaAvm, aa« adli*8ik glltala*. (pak^ aiMiwKli*

MtTLA. ■ yanatiTt af a Jmmy la Mwww. Qaat wk. «M RaltaJar. By0.f.Tov
Xtevssy, sva. attk s aalaand f4taa, aad II vaadctti, alalk (paftb al itk), Ik «L

Digitized by VjOOQIC^ITBLISHXD OB SOLD BT H. •• BOHV. Si

MffUATURC UBRARY (B0HN*8.)

JUIiMM»plSM^friaU4M tlwtMtlF«ytff, MitfMnrilffMlV Um4t 4 ^ m» mm ilgk ^•ARBAULD AND AIKIN3 EVENINGS AT HOME ;cn«prWfifa mat mlKty
•f mhuInc iMtnwtlM m Tmiw PtrtMM, c«aial«««, ckfuMir p(tet«^ ftuHifhii^

«Mh |IU (pvli. at I*. ), 9i.i « vltli fflH AitM, a*. Al

BOURRIENNEf MEMOIRS OF NAPOLEON. 0«a tUmi, 6m»j Vat deftatly
fffl«t«a vtlwM, ttkm, llMO. wHk iM tovMUtoa p m Utki •! MtMlMa, m4 ftwMMptottt
tiMfe flN, (p«». •l£u).l«. M.{ w viUi flit Hftt, W.

•UNYAN'S PILGRIM'S PROGRESS. Qaite eonflcta, tadadiaf tlM Tliiri Part
vUh • Lift aad Natrmu •v^aatarr Holaa bjr lk« Ksv. T. Scvrr. Kltf aally prliHad ••
Ab* vara mmt, and aMballlalia4wKk ti tna tall-alsa4 Wae4c«ta hr Habtst, caataialat
•llte»a«di*j*aa4llloa, tiaa a toa fti at laplaca aa< vl|»att«, tladiglli, aa.M.i ar vtf
ffUca4ft8,u.

BYRON'S POETICAL WORKS, Indadin aemd 8a|imaad Pocan Mt nMfaM
te atkar adItlaM, te 1 ikkk vaL, «Mi a WaaUiai riMlbvlaaa, alalk |UI, Sa. mTi ar vHk
fUt adcea, 4a.

BYRON'S DON JUAN, eampleta, ategaiUy priitad, ftaa thp laaai , alatk gUt, Cp«k.
at i«.)t t*. W.1 ar vltli flit a<gaa, it,

CHEEVER-S LECTURES ON BUNYAN'S PILCRIMB PROGRESS, •ai Um

Iii)iMi4TUMaafB«aTM.fraaUaplacaa,alaUifUt,at.M. ^^

COLERIDGE'S SELECT POETICAL WORKS, daOi gOt, tf . t « gBI aifa^ It. ML
COWPER-S POETICAL WORKS, arilh a ilMirt Life hj SoomT, hidaiiaf (fer tte
tnt Una !■ a laMll alsa), all Hm ConraiaMT PovMa, cawalaia hi tm kaMlaawa ftai » iw
feap. Slma, (?•• ^taa), vtty ckfaNtly arlatad, vllb tw csfrwDaljr kaaalKal Fn a ll ipli a aa
aflar HArnvBT, aafravad aa tiaal by Ooohau, alach flH, la. M.; ar vMh fW adfaa, u,
ORYDEN-S POETICAL WORKS, coaiplcU fai 1 vaL witti a rarinit, fka ati iptaaa
aM Vifaatu TUla, data fUt, Sa. M.; at vHh flit adfaa, 4a.

INCYCLOP>EDIA OF MANNERS AND ETIQUETTE; camriatetHiiaranffai
•illUaa ar ChattarflaM'a Advka la bis Soa aa Mam aad Maaaara; aai TiiB>ov»aTf ab^
Oirv Book ; a Maaaal af Palltanata, latcIkatMl Iwpcayaaw a t. ami Marat Da p a if t ai ,
aalcalaita fa fona tba Cbaraciar aa a aalM Barii, aad ta laaaia BatpadaMllty aaa i ai n ii
la LUii, aaa alafaatly priatad volana, fraatltplaaa, clath flit, at.; ar with g IH adfaa, Sfc %i,

HEBER'S (BISHOP) AND MRS. HEMANB POETICAL WORKS. Tkiaavoll.

la aM. clath flit, ta. M. ; ar vUb ftltadfat, Sfc

NERRICKB POETICAL WORKS, comnlcto !■ ana ttilclr ?ala»a. aknaOy ptteta^
IM ftaatUplaca bjr CATTBaMOta, alatbfUt, Sa.; ar vMh flU 4«faa, U, M.

JOE MILLERB JEST BOOK; bcina a Callaetiaa af tka awat aieaUaal Ban MoIl
Brillkat Jaata, ana Strlklat Aaacaataa Gi tbr Bafllab Uafaafa, caaiplata laaaa Ihkk ad
claaaly bat alafaatly prlataa »al BB ia, fraa tl i f la c a, alat» ^Mfab. at #.), la. { ar wHfc gBt
adfaa,3a.M.

MEW JOE MILLER. A Sckction af Matom Jaal% WIHirii^ IMITUai^ Ba^
alatb fU^ ta. M. i ar vltb fOt aafta, aa.

LONGFELLOW'S POETICAL WORKS. Tix.,Yeicaaart]M KkH-XfaMaKM*
taasi4a ana FtrnMa-iaaakb ftaaaata-Pactlcal TkaaaMlaaa, fl vala. la 1, aartnll aai
fraaUaplactt. clatb fUt, ia. arf. ; ar with fUt adfaa, U,

LONGFELLOWB PROSE WORKS, via., Oatea-Maf-Hyy ari e a K wausK t

val>.la 1, clathfUtBa.ail.;ar«Hbflltaaira«,la.

MILTONB POETICAL WORKS, witii Ufa aid Kataaly Db. Stbbbivbi tavMak
la piaasa4 Da. CMAii«iB«'a Biway aa MUiaa. f>aailiflni» aMh flN, (r». ai ii.|»
ia.arf.iar«lthfmaafaa,«a. -r— -» •-<« «p—

OSSIANB POEMS, tnuulatca W If ACRpiaaoir t wHk DlaMrtattaM aoMaryag
tba Bra ana Paam af OaaiAi ; aai Dm. BLAiB*a CHUcal DIaaartallaa. C a»pl H a la
1 aaaily prUrtad ^tHmm, ft aa tl a p la e a, aav BaMaa, alatk fIB (pab. al «fc), U,i araMBMPEB HOMERBILIAD, eonaplala. witti EiflaBatory Kalaa aai IMas, aai bb
Jtaaav aa tba Ula, WHtlaipL'aaa C^alaa af HaaMt, alafaatly prtam, tialliiliii^ aHA
gttt(pab.alte.), auarwlibfBtaafaa,aa.ad. -—.-—,

lilabtbaaalypacfcataatilaaatthBataa.

BCOTTS (SIR WALTER]

airaL Marmhw. iaiy «7tt

vBh llataa,aii4aLUIi aftbaAatbar,
ft aatl ap laea, alatb fllt(pab. an la.), i

BTURMB REFLECTIONS ON THE WORKS Of GOO. aaiaf Mi ft iiliw mREFLECTIONS ON THE WORKS Of GOO. ai
t att Balara, traaalataa tnm tta Oanaaa. aaaiplata la I <
a, alalh fOt <pab. at tfc), la. i ar alttpk adfaa, ifc atfi

THOMSONB SEMONS, «ttk Ma OmUi af bMoMti 4 I

alaih flH, Sfc I wviSflillaafaa, it IrfL

VA-jygC W THE AMBER WITCH. T«BVilkli«%*lkgB^li.U|«Digitizedby Googleif.Digitizedby GooglePVBLXiHED OR SOLD BY H. a BOBK. 38

•HAKSPEARrS PLAYS AND POIMS. rockrtlJJrtte^wHIitl^^^^^

CMALMtiu.c«aiyi«ttf la 1 thick v«l. IM*. prtrtW im • Dk m mm i %jff, mUk m^miMHf"^
(f«k.atlM.W.),cloU,l«. >**•

•HAKSPERC'S PLAYS AND POEMS, wHIi EipUiwtary K«t«, •U ■ WietA of W;

Lift wSWilSTtiHtrkf cJii^tE.TL-ioiiT. fltaMrM^I kf M 1M|« DnIfM ««m4

Iqr W. UAitrBt. tlxtk K4IUm, Chick •*•, cl«ik, l«0. M.
fCHLOSSER^ HISTORY OF THE XVIIItk CENTURY. AND OF THE JCIXtk

tUI Ik* U««rtlir«« •Tib* Frrack Empire i «Hk p«rtlcMl«r rtftrcne* t« MmHaI CvUIvmIm ami.

TnsttM, 1 nMUird Uvm ib« 0«mM ky Davmo«, vltk ttffUm lateu • Ikkk ynlt, »*%

(pah. at U. !<•.), clotk nira, II. •••
tHIPWRECKS AND DISASTERS AT8EA. KjrwtlfW of ttit •??} »»w*»g;

»o«mt]r/* fee law*, FrnMlcpl*** utA VIgMtt* (imk. at Ifc), cl*ik. a^

•M0LLETT8 WORKS, Kdited br IUmpcor. OoaplcU in I vol. (KodrHdc l Un Jo w ,
Unm*hr*7 Clinker. PtrrfrtM Pkkf*. Uuncffcil Orravei, C«iM PafkMi. Ad«*Btw*t •! m
Atom, Travcit, Pi*7«. ft*.) ll«4lMi tv*, vltk tl **vtul Pl»t*% kf Cmwmia«B (ptik. ••
IL 4« ), slctk flit, lis.

*• P«rk4M M ke*k *tot wtllt*o *««ll*4 ••eh p**)* •# temtUrilAtkto taagblw •• tMl-
l*tt*t.-«ir ITtiitr tt»U,

STERNE'S WORKS. CmipM^ lnlnL9f% Tminii nd TIgMlU (pub. ■! llfj
•totk, l«*.«A

ST. PIERRE'S WORKS, (nchidtiif tho * 9t«ilet of Koture.** ** PmI mi TlrffRto.** nd
Ik* *• I»d»«* Col«air*,** vttk a Memoir *r tk* Antkur. an4 hot**, kr tk* Eiv. K. Clabbs
•MBplM*laStkl«hv*l*.fia^»««,P*rtnltaii4Pr*Btl*pl*c** (p«k.«li«0.), cl*ih,|«. IHI

SWIFTS WORKS. F.ditc4 by RoacoB. CoaiBlete is % x^it^ mUimm 9v% FOctni^
ImH. at II. ia>.K •(••I' frtlt. II. «•.
•• Wk«*ir*r la tk* tkr** kiaH*«u kaa aar k**ks at an ka* %*mj*^Ur4 CkMftf^MC

SYRIA AND THE HOLY LAND, Uirir ^cmfry and Ibnr Peopl*; '"Hut lncUeatooT
HUl*r]r*a«l1r«v*l.rreaiBva(-Ki:A»i>T. I.i»MAT.I%u«i»ftux aMoikrff l«a.4ia« AaibortUa^
kjr W. K. Kbllt. WUk !»} la* Wood Ei>f«*«inia. Itnny avo, (pakw M, ia>.|,ci*ik,aa.

TAAFrS HISTORY OF THE KNKMTS OF MALTA* 4o^ 4v«li.iA|»«v«wdoUi
. gfct,(pak. at M. !*«.), IM.«A ^^ IBM

TAYLOR'S (W. B. S.) HISTORY OF THE UNIVERSITY OF DU8UN. K iw u n
W**4 laitatlan af to BalMU%a aa4 A c ti U ial t C *»ti> m >* (ptah. at ILK ak*h, K %i, UU

THIERS' HISTORY OF THE FRENCH REVOLUTION, tho 10 fOfto fe 1 thick fil>
tayal kf*, kaa<iaanly prtataJ.«latk l*ti*f*4 (pak aiim.K Mi.

THIERS' HISTORY OF THE CONSULATSAND EMPIRB ^Of NAPOLEON,
tha M pana la I thiah «*l^ mial tva^ k*aOMm*U pvlal*0« alalh lHi*i«« (p«k^ an u. tt,}, NaT

TUCKER'S UOHT OF NATURE PURSUEa CoiVtelo iB tvob. Sftw (pBk iiU Mux

•* TW « Llakt *f W«tw** li a —1% nklok, aH** m^rti t aaakli w H— . I thWk mj oa lf aiifca, '
iteH I* rail Ik* awat ail g lai l aM piakiaa* ihot baa aoar ap p aa tU aa»atal | k n i n *h | . m

Jbaw* ¥f <<af wk ^

TTTLER-S ELEMENTS OF GENERAL HISTORY. Kev UitioB. Ihkk ISm^ CM
alaatly prtat*4 PMwK ^kaal FlaaiUplot* fp*^ at to.), «l*th, Ja^ ««.

WADE'S BRITISH HISTORY, CHRONOLOGICALLY ARRANGCa fbiyrbwiSiM

a rU«%l«*4 Analrala t KwaM aad OrrNrr^oc^ In <>«irrk «*< 9«»l*^ *•< of tk* CMMttaHoME
P^klral, C*mm*rct*l. lBt*ll«*t**l. *a4 So^ Ui rrottoM •! Ik* t'»t««4 Kl— iim. B*« la* ini
lavMloa kjr tk* Rm**** H tk* Ar«*a*twi t4 Q«w*a VlHorta. oMi «*» eopto— laOaa aa4
•afp l amaal. Vav KOIuaa.llaif*i*ma»k*my laitk **Lt*p«lai««(iaikr*o**Kaiaik, Ha.
WALPplE. MEMOIRS OFHORACEWALPOLE IkHIS OOHTk^. ORASm
vhhF> H iai ta alWalpaiaaB<Mta>S*wy^ IP%4> atU. to.K H>. ^^ 'Digitizedby Google24 oJLTAi.o0Tni or ksw books

WCBSTCfrS AND VVOIICESTEIIt NEW CRITICAJ. AND f RONOUNCINO
«t Ui94 WAUBR*t KtT to tlM PfMimieUilMi af CIu«Im1 mi4 ScripMral Fttftt !*•■(•>
^.MlwgMtMvMlnUmMVWtfftCMXBa. U 1 tUek v«L raj«l •?• (rA. il U. «^|^

WHim PARRIEIIY, lnpimikjBoMM, SfOb witk FlilM Mgrafei «itad (jj^

WHITELOCKrS (BULSTRODE) JOURNAL Of THE SWED»H EMBASSY ta

m4 tOltod by lUvftV ksKTB, BsQm f toIs. tv*. cloik (pvb. •! It It.), M.
WILLIS'S PENCILUNGS BY THE WAY. A Btw «ad beuiUtal EditioB, wttk id^WRIOMTS COURT HAND RESTORED, « «!• Sgijeil Mrfitii la miiH«J2^j^eologs, iOotab, eEccIesfastfcal ?^tetotB> t^

tARRETTS SYNOPSIS OF CRITiaSMS «p<» tlMW PftMfCt of tlM OLD TESTA*
M&MT la vkltli CoHinciiUton kav« 41Ctrc4 from tW A«tlMrts«4 f tntoa ; taMlk«r vHfc
M txFlMMUM •( 4ia«ulUM te tb« HtW«« Mi Sif IM Tula. • ««li^ nyu t**^ Cp«k.
atM:ito.Kcloiimi.i«.

■AXTER'S (RICHARD) WORKS, witk Slntdi of the Ufl^ u« Em^ m tht 0«ifH
•rtiM Anther, 4 v«to. ImptrUI fv*. (p«%. at U. «fc), U. llfc M.

WNGHAM3 ANTIQUITIES OF THE CHRISTIAN CHURCH. Hwr and faupwjjj

B4Hi<w,CMtftellyrtvUtd,«kliui»aUrKc4IadMU t volt. fan^. tr*, datt, U. lit. M. IM

•• Bls«h»ia U a vrliar «bo i»— tqaal lieaoar to Utt Eacdth cltrt7 aa4 to llM Ba|Uik aallM«

aM vhOM Icaratnc It aaly to ba a^oalltd bjrliia toa^antlaa aa4 liapartlamy.** ■ Q — r<tf» Jbv.

CALMETS DICTIONARY OF THE BIBLE. WITH THE BIBLICAL FRAG*
MBMTS. b]r tbt lato L'MARtsa Tatloiu ft votoTilo, Olaitrato^ hy Mt Cappar^ato Bartav*
Ian. Eif htli frtatlf aalamd RUtkam, WaatlfWIj pHMad m iaa wava fapar (pitt. it

•* Mr. Taylor*a Inprof c4 tdltlaa af Catai*t*a IHtHaaarr li MlapaaiaMy aaecaiary to tftif
BIblleal StvdeaU TIm addlUoat aadt nader tlM lltla af ^ PracaieBts ' ara axtractod fra« tka
matt rara aa4 aatbaalta Vajrafta aa4 Travalt Into Jadta aa4 atbar OrltaUl caaatrtea; aad
taaiprtlitad aa aaaamhlaft af carlaaa aad lllaatraUva daacrlptlaaa, anUaatoty af Icrlatota
lacMcaU. cnatoaia, aad maaaara, vlilch coaM aol yoa a t bl y ba aaa l a iafd by aay alkar iiilaB
Tka aaaMraaa aagraTtaga tkiaw graat ilgbt aa OclaaUl cvatotoa.**— Jfcnw.Online LibraryAristotleAristotle's History of animals. In ten books → online text (page 35 of 39)