Copyright
Arthur Conan Doyle.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - June 1967) online

. (page 227 of 329)
Online LibraryArthur Conan DoyleU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - June 1967) → online text (page 227 of 329)
Font size
QR-code for this ebook


Thomas Ethel F 415 SW 12 785-2532

Thomas Ethel J ar.c 3020 N 31 328-0578

Thomas Eugene 326 52nd Fairfield -786-3635

Thomas Eugene Jr 1117 W 5 251-5409

Thomas Eugene F 1317 Escambia- -849-9510

Thomas Eva 6302-A Ga Rd S 592-7623

Thomas Eva 323 lO Ct N 252-4020Thomas Eva Mae 704 Antwerp Av- -592-7403
Thomas Evelyn Mrs

420 10th Robinwd -841-2435
Thomas FDanI 132 Briar Grv S - -595-6690

Thomas F Philip 1522 9 Av S 251-7445

Thomas Fannie 503 Yazoo Av 787-9995

Thomas Fannie 1248 N 12 252-0995

Thomas Fannie Mrs 6821 6 Av S - -592-1633
Thomas Fannie B Mrs

605 8 Av Fairfld Highlnds-788-6088
Thomas Fannie S

5605 Ct G Fairfld- -786-6510

Thomas Felix 2116 Carlos Av 786-4784

Thomas Ferdinand 1301 Hibernian-798-1819
THOMAS FLOOR WAXINQ ft JANITOR

SERV 12 13 Av N - -322-7975

Thomas Florence Mrs

3500 Av D Ens- -786-3017
THOMAS FOUNDRIES INC

1007 37 PIN- -595-4691
THOMAS ft FOWLER INC pitry

821 N 25-324-0691
Thomas Frances L 3832 2 PI W - -252-0500

Thomas Frank Dolomite 744-8784

Thomas Frank Jr 3342 Dell Rd 879-5137

Thomas Frank Rev

5321 Oporto Av S- -592-3507
Thomas Frank Lee 3821 Council Av

Keys Heights -744-0678
Thomas Frank S Rev

1325 Five Mile Rd-853-6136
THOMAS FRANK ft CO invstmnts

Brown Marx BIdg -324-7536
Thomas Frankie Miss 8832 9 CtN - 836-4934

Thomas Fred 485 Bibb 798-2174

Thomas Fred Jr Dolomite - -744-9666

Thomas Fred P 716 S Delta 324-1284

Thomas Freddie 157 9th Ct N 322-2363

Thomas Freddie C 1300 15 Ct N - 252-1961
Thomas Freddie M 1208 10 Av N- -252-4045
Thomas Fronie Mrs 3349 30 Wy - -841-7124

Thomas G A Margaret Ln 798-0331

Thomas G B 1729 Cleburn Av SW- -787-9864

Thomas GC 5309 7 Ct S 595-4849

Thomas GE 1512 9 Av S- 323-2724

Thomas GW 1301 33rd Ens 786-1992

THOMAS QARAQE 1720 SW 31 786-2244

Thomas Garth 617 Robin Rd 798-0699

Thomas Gene Clovrleaf Trailr Prk - 798-2139
Thomas General 7336 Finind Av- - -787-4188

Thomas Geo 824 Hilimn Dr 787-3342

Thomas Geo 4113 Waint Av SW - -788-7374

Thomas Geo 325 8 Av S 323-4971

Thomas Geo 731 9 Ct W 322-0107

Thomas Geo 400 S 28 323-4265

Thomas Geo Jr 732 8 Ct W 251-3591

Thomas Geo B 6023 Ga Rd S 592-8867

Thomas Geo E 6813 Iceind Av 785-8224

Thomas Geo H 631 Ridge Top Cir- -833-9048

Thomas Geo L Jeffersn Prk - 595-6878

Thomas Geo P 1148 Alfrd Av 822-3703

Thomas Geo R 8425 4 Av S 833-5034

Thomas Geo Richards

2133 Vesthavn Wy - 822-3558
Thomas Geo W

308 Carver Av Harlem Hgts-744-7384

Thomas Georgia 428 Bibb 798-4292

Thomas Geraldine 2508 22 Av N - -328-0405
Thomas Gertie 112 Bankhd HwyW- -252-5814
Thomas Gertrude 402 Kappa Av - -323-1468
Thomas Gertrude Wood Mrs

210 S 79- -836-3687

Thomas Glenn 1222 Av K Ens 787-9060

Thomas Glenn D

206 Sandyvw Ln Forstdle-798-0966

Thomas Glennie Lee 2004 18th 785-1080

Thomas Goldie R 2308 8 Av S 323-3153

Thomas Gordon E 2806 20th Ens- -788-4510
Thomas Gordon W

1609 8th Fairfld Highlnds- -787-5712
Thomas Gracie B Mrs

1808 Centr Wy S- -252-2927

Thomas Grady 804- B N 12 324-6856

Thomas Grady Jr

205 Mildred Av Pratt Cty-798-4504
Thomas Grady Sgt Fultndle Village-841-4529

Thomas Grady L

1734 Jefferson Av SW-786-6880

Thomas Grant Jr 4229 Ct K 787-0962

Thomas Grocery Dolomite 744-0221

Thomas Grover 212 Centr PI N 324-9710

Thomas Grover 4005 Ter G 787-9153

Thomas Grover C 8529 Div Av 833-5591

Thomas Gulf Serv 104 6 Av S 323-9229

Thomas H C 927 3 Pratt Cty 788-7831

Thomas H Duke Dr phys

1320 S 19 323-5243

Res 1412 Ovrwd Rd 595-6866

If no answer dial 323-2555

Thomas HF 861 42 PI N 592-6997

Thomas H Frank Jr

2326 Brook Manor Dr-879-8329
Thomas H Frank Jr 3457 Cliff Ter- -251-4601

Thomas H L 7408 l Av N- - 836-5818

Thomas HL Mrs Centr Pt - 853-3514Thomas H M^Mrs 611 Willow Ln - -836-3609

Thomas HOJr 26 Memory Ln 871-3826

Thomas HS 605 SW 3 252-0078

Thomas H Scott Jr 5752 9 Av S - -595-4906
Thomas Harold F 3817 Knollwd Dr-%7-2688
Thomcis Harold L

4017 Little Branch Rd-%7-2917
Thomas Harold V 2215 7 Ter N-— 252-7531

Thomas Harriet 915 S 23 - 322-7118

Thomas Harris A Rose HI 592-1577

Thomas Harry S

1300 Woodind Av SW- -788-9977
Thomas Hattie 1321 N Appalachee -849-9749
Thomas Hattie Mae

621 Centr PI SW— 252-5974

Thomas Haze 41 l Av S- —-324-6868

Thomas Haze Jr 221 14 Av SW 328-4152

Thomas Henrietta S

1829 Druid HI Dr-251-5706

Thomas Henry 915 11 Wy 252-2477

Thomas Henry E lOll S 41 595-2632

Thomas Herbert Pawnee 841-4371

Thomas Herbert A

3007 Av B Ens- -786-0267
Thomas Herbert H Dr phys

944 S 18 - 251-1251

Res 3320 Brookwd Rd 871-1925

If no answer dial 871-4611

Thomas Herbert Ray

1770 Alemeda Av SW -787-0904
Thomas Herschel R

Bluff Ridge Rd Bessmr Ala-428-8958
Thomas Herschel Ray Jr

4049 39 AvN -841-2460
Thomas & Hill Inc 1801 9th Av S— 252-8146

Thomas Hillard 509 Broad - 744-7367

Thomas Hillard Jr

5604 Av E Fairfield -787-5929
Thomas Hillery C 4769 OvenvdCir- -592 4356

Thomas Homer 6701 60 Av N 836-5408

Thomas Homer E

3229 Beulah Av SW- -785-3643
Thomas Horace L Jr

4213 40 Ct N Inglnk-841-6866
Thomas Howard

1421 41st Belvw Hgts- -788-7286
Thomas Howard J Mrs

1424 Montclair Rd- -592-8518

Thomas Howard L 7755 4 Av S 833-7551

Thomas Hoyt P 1504 7 Av N -323-3939

Thomas Hubert 4924 Lewisbrg Rd- -841-8249
Thomas Hubert R

2112 Vesthavn Cir-822-1472
Thomas Hugh L 710-A 42nd

Fairfld -787-5153
Thomas Hulit rl est

2201 Highlnd Av S 323-5411

Res 1223 S 29 - 322-1298

Thomas I V 519 44th Fairfld 787-00%

Thomas Ida A 2104 Av K Ens 786-0973

Thomas Ida Mae 3301 52 Ter N - -841-1445
Thomas Ida Rogers Mrs

105 9 Av Masn Cty-322-2768
THOMAS INDUSTRIAL DEVELOPMENT

CO INC Pawnee 841-1471

Thomas lola 6202V2 Div Av 595-4955

Thomas lona 2244V2 47th Ensley- -787-3003
Thomas Irene 209 Av A Wenonah- -787-7562

Thomas Irene 2413 Av G Ens 787-1293

Thomas Irene

2704 Prk Lawn Av SW- -786-8640

Thomas Irene 221 N 60 592-7816

Thomas Isaiah 1908 10 PI 788-5101

Thomas J A 3510 Lynncrest Dr 822-7440

Thomas J B Sr

Cahaba Rivr Estates- -822-1322

Thomas J C 2816 Snavely Av 786-2335

Thomas J D 1220 Sipsy- 592-0298

Thomas J DJr 1139 Escambia 592-3688

Thomas J E Jr 2309 Av K Brownsvl -787-7354
Thomas J Ellis 5616 Ct H Vinesvl- -787-6213
Thomas J Fletcher 943 HillcrstAv- -833-2450

Thomas J G 4315 Ter S 785-6076

Thomas J H Mrs

3325 Montgmry Hwy Homewd -879-9884

Thomas J L 649 St Chas Av 788-4887

Thomas J L Rev 321 Huffmn Rd - -833-2382

Thomas J M 128 N 54 - - 592-3423

Thomas J M Mrs 334 W 2 252-6452

Thomas J Melvin 540 Tupelo Wy - -853-2742
Thomas J Patrick

325 4th Pleasant Grove-744-0693
Thomas J W 1629 Clevelnd Av SW- -786-1918

Thomas J W 1408 Warrior Rd 787-7249

Thomas Jack 912 N 44 595-3012

Thomas Jack Jr 3445 32 Av N 841-8005

Thomas Jack B 106 Mecca Av 879-4176

Thomas Jas 405 Lansing 785-4489

Thomas Jas 220 3 Av SW 322-8405

Thomas Jas 2321 9 Av S 324-9151

Thomas Jas Jr 1917 Av P Ens 788-0094

Thomas Jas B Jr 249 Allen Av 879-8%7

Thomas James C 1248 15 PI SW - 785-9568
Thomas Jas D

5147 Hlllsde Dr Fairfld -785-3422
Thomas James E Dolomite 744-%72Thomas Jas E 7212 3 Av N 833-5619 Thomas Junior B

Thomas Jas Eli 2415 11 PI N 324-5428

Thomas Jas Emiyn 700 Lance Blvd-836-2544
Thomas Jas F1257 Maple Tarrnt-841-7719
Thomas Katherine Mrs421BIRMINGHAMThomas — Thomas101 Rose
Thomas James HDr Roebuck- -836-71052764 Rocky Ridge Rd -967-0858
Thomas James L

I860 Alabama Av SW-781-1307

Thomas Jas L 7723 3 Av S 836-5106

Thomas James L furn

2410 5th Av S 322-2459

Res 933 Rockford Rd 592-7092

Thomas Jas Lamar

1617 Barry Av Homewd- -879-7425
Thomas Jas M 714 N 12-Tu ., . 1405 Rayfld Dr-786-5122

Thomas Katie 2902 33 PI N- 323-5011

Thomas Kay Miss

^ .. /^^''^ """tsvl Rd N -841-4671
Thomas Kelly Jr

1240 Montclair Rd Mtn Brk-592-2956
Thomas Kermit V

1817 Cantn Rd Vestavia- -822-3183

Thomas King 6013 N 66 833-9348

Thomas LC 5412 5 Ter S 592-9020

Thomas L D

1305 Pratt Hwy Sandusky-798-3654N 39--786-4460Thomas Mattie Bell 131 1
Thomas Mattie L Mrs
^ .. 1837 47th Ens

Thomas Mattie Lee

.. ^ 5701 Ct H Vinesvl-785-0987

Thomas Max F 101 14 Ct NW 853-1218

Thomas May Willie 213 W 13 787-8462

Thomas Mayo 421 Broadwy 871-9152

Thomas Melvin 4103 Huntsvl Rd-— 841-4822

Thomas Millie 1604 21st Ens 787-6056

Thomas Milton W

2727 Cherokee Ct- -871-6693849-9449 Thomas Robt 3168 30 Ct N 841-6758

Thomas Robt cemtry

Montevallo Rd 324-3524

Res 608 60th Fairfld 786-1451

Thomas Robt A

326 3 Av Grasselll Hgts- -785-0996
Thomas Robt D

Ti. J"?^ 8 '^^ ''^'■'^d Highlnds-788-6088

Thomas Robt E 120 Waverly Av

TK ou.ro Adamsvl -798-1948

Thomas Robt E Sr 6500 4 Av S 595-0805

Thomas Robt Edw 3605 65th 592-2668^, . , 324-2756 Thomas LFJ%V913 39 Ctr - -M1^5850 Jk^^ ^ "" « ^16 N Centr 324-0733 fh^a^ Robt FBlackmn Cir

Thomas Jas 21 Altadena Lke Dr-%7-3065 Thomas L F Sr 38li 43 Av N 841-3487 VlT^^ K'""'* i^24 8 Av S 324-7749 ^" Adamsvl -798-3047

Thomas James Otis jhomas L H 806 W l - - 251-5307 i^o'^^sM '"".'« G 20 14 Av SW— -324-7892 Thomas Robt Lee 2312 Av E Ens-785-1636

2636 Abingdon Rd-967-0978 Thomas L R 915 37 PI N -595-5247 Th«I!tc m""'* t ??^ ^"^ ^^ W— 324-81% Thomas Robt Jr 825 NorthcrstDr-836-8001Thomas Jas R 557 Edgecrst Dr— 879-8859 Thomas L S 1453 SW 16— 788-5798

Thomas Jas T 4213 Dolly RdgeRd-%7-0319 Thomas L S Jr "* ""^ '''' '^ ^^^Thomas Jas Vernon

. .« 1645 17th PI SW-785-5722

Thomas Jas W Mason Cty 322-8837

Thomas Jan D 1032 46th Ens 785-3321

Thomas Janie 2885 28 Av N -324-3717

Thomas Janie Mae

2609 Centrl Av Homewd- -879-1440

Thomas Jay J 2917 S 19 879-0158

Thomas Jeff Fultndle 841-6997

Thomas Jefferson Eugene1120 Woodind Av SW— 785-3259

Thomas L S Rev 1510 12 Ct N 324-1841

Thomas Lamar Dr

1538 Somerset Dr Homewd -879-3822
Thomas Larry 2802 Huntsvl Rd N— 324-1873
Thomas Laura 3641 Pine Av SW - -785-1287
Thomas Lavone 309 7th Docena— 798-4781
Thomas Lawrence 3022 29 Av N-— 251-0570

Thomas Lee 325 Goldwire 252-3081

Thomas Lee M 1325Thomas Minnie V Mrs

1341 16 Av S- -252-5747
Thomas Mintfield 6302-A GaRdS- -592-7623
Thomas Mitchell 2532 Tyler Rd S- -822-6389
Thomas Mollie Mrs 3026 29 Ct N- -328-7562
Thomas Monroe L 8116 6 Av N - -836-2780 ^^„„ ,»c..w„a.i rrn

Thomas Morgan 21O8 31st Ens 787-3676 Thomas Roosevelt J Jr 807 11 PI

Thomas Mose 313 S Gamma 251-6%9 Thomas Rosa 112 7th

Thomas Mose 1320 8 Av S 252-5495 ~

Thomas Mozell 2505 8 Av S 251-9807

Thomas Mjrrtle 714 6 PI Pratt Cty-788-5271
Thomas NC Mrs 911 Shelton 833-1476TUAUAc .r«-.e« JIISp^'''' A^-^1-2329 fh^as Lela M'llIo^CarlVs'A^-^-'^-t^^ Thomas , Nancy C 772 Circle:- 744-8362

THOMAS JEFFERSON HOTEL _ Thomas Lemon Jr li!^^ f.^??!' ^16 9 Alley N 251-9426

787-089816312 AvN- -252-7141
Thomas Jerry 13 3 Av SW 322-3856

Thomas Jerry 1101 48th Ens -788-9%2

Thomas Jerry C

1656 Montgmry Hwy Vestavia-822-6711
Thomas Jerry V

4102 Clalrmnt Av S- -592-95432121 10th Pratt Cty
Thomas Lemuel Mrs

Woodind Dr Westwd- 798-3880

Thomas Leola 2425 Snavely Av 785-0264

Thomas Leona 485 Bibb - -798-2174

Thoma; Leroy H 1635 H 27 322 7200

Thomas Lessie 5701 Ct H Vinesvl- -785-0987Thomas NathI 412 11 Ct W 322-0988

Thomas NathI Rev 1315 Cahaba— -849-9834

Thomas Neil K 425 14 Av N 324-4007

Thomas Nellie 498 Bibb 798-4862

Thomas Nellie T 1622 20th Ens— 785-1437Thomas Robt S 2808 2 PI NW 853-6104

Thomas Robt S Sgt -

2128 Larchmnt Cir-822-1581

Thomas Roger J 354 14 Ct N 323-7853

Thomas Roosevelt Sr

3560 Wenonah Prk PI -786-2346
N -251-9866

_. „ . - - Docena 798-4847

Thomas Rosa Lee 1020 9 Av S 252-5041

Thomas Rosalene

209 Av A Wenonah- -787-7562
Thomas Roscoe Roy

^ , 208 Shades Crst Cir-871-4516

Thomas Rosebud 313 3 Av S 322-0761

Thomas Rosie 1005 SW 20 786-2912

Thomas RossetU 1428 Escambia- - 849-9873
Thomas Rother

404 Lansng Shermn Hgts- -787-2077
Thomas Roy A 4251 5 Av S 595-6731Thoma? Nelson 916 Av F PrattCty- -786-7240 ThcTOS Roy E 4327 Jacksn InQlenk-^'' - "'!
i^homas Nelson W 3116 45 Av N— 841-8045 Thomas Roy L 5321 8 AvS - — -595^1841teff "I"^'^ 5'??'' ^^ ^^ ^ 836-2617 Thomas Lester 426 Wren Av'— - 744-6774 JJJo'^as N'"a cosmtcs 1625 Brysn- 787-1 538 Thomas Ruben 1322 Slpsey - - - 849^9744Thomas Jessie H Rev 400 Delta 324-3718

Thomas Jim Realty Co

2410 5th Av S-322-2459

Thomas Jimmy 2818 4 AvS 251-5326

Thomas Jimmy Lloyd 225 Daly 595-7902

Thomas Jo Ann 3601 Ellis Av SW- -786-4794

Thomas Jo Ann 838 1st N 251-3954

Thomas Joan 1221 S 33 - -251-5839

Thomas Joe 3621 Laurl Av -781-2779Thomas Lettie Marie

608 60th Fairfld- -786-1451

Thomas Lewis 6365 36 Av N 595-9445

Thomas Lewis D 855 S Vandrbit - -836-7022
Thomas Lewis L 1521 Alford Av - -822-9248
Thomas Lillian 503 S 27 324-2648Thomas Nolan 905 N 11 251-1654 Thomas Ruble A 713 Mountn DrThomas Nolen E 36 20 Av S 252-0870

Thomas Nora

308 Carver Av Harlem Hgts-744-7384
Thomas Norma Jean

1308 Frisco Wylm-786-3277« . Roebuck Plateau— 836-5632
Thomas Ruby 4li ct E Pratt Cty— 786-5984

Thomas Ruby M 6450 3 Av S 592-7728

Thomas Rupert R

1104 Monarch Av- -879-4916Thomas Lillian F 6365 36 Av N - 595I9445 Jhomas Norman M 1225 8th Av W-785-9009 Thomas Ruth Amanda 1752 13 CtS-251-7746
Thomas Lillian Meadors 413 9 CtW-322-5207 I"""asOB 1009 Palmetto ^'^ — ""^Thomas Llllie Mae Mrs 830 I5th S-25i:5635 S^nifrSiifi?-,!^^^ 2f879-4532 Thomas Ruth G Mrs 1103 N 28—251-5015
328-5028 Thomas S E 895 77 Wy S 833-4419lhZfA^^^.^}\^J S^ 788-4841 Thomas Lizzie 148 14 CtW-. - - -322-0785 Tt^J^' S"'^?'^^ ^^ ^ 2— 323-1047 JhomasSN 2133 Larchmnt Cir— 822-8854

Thomas Joe C 1064 Martnwd Ln— 836-8845 Thomas Lizzie 326 52nd Fairfield -786-3635 Jhomas Ora Mrs 1019 4 Av W— 787-4754 Thomas SP 527 4 Av W- 252-0610

Thomas Joe C 1777 McMilln Av— 787-9356 Thomas Lois 526 s 5 - - - - Thomas Ormond C 7112 2nd Av 5-833-1771 Thomas Sal lie 909 S 12 3^-0019

!f[jJJj!^Jj|J[05'j^ey 962 52 PIN— 595-2240 Thomas Lois 1600 21st Ens- 787-8730 TIl2I!SSj|?Ll°?.Z^l„R?^£[^— -Z2?-5Z§1 It?!!!!! 5?'1'^'^!'?_1218 Av K— -785-6083

Thomas John 609 Av X 786-7%2

Thomas John

1532 Montclair Rd Mtn Brk- -592-6817
Thomas John 355 15 Av N 323-2663

Thomas John Jr 6703 Av C Fairfld -785-8465Thomas Lomax I6IO Tallapoosa- -849-9717 rt^HI^^S^'^ ^l^ ^*^ P***" Cty— -786-2531 Thomas Sam Jr 2220 25th Av N - 251-4666

Thomas Louella 3114 4 Ct S 322-7996 i!Sl^m^^t\^}2\3?^'^^ Rd-871-0617 Thomas SamI 2100 Mayfld Av 787-2945

Thomas Louise 6701 60 Av N 836-5408 "'•■"*' »^ ^ CiHSTII Ct INO Thomas Samuel Robinwd 841-1049

Thomas Louise Miss 3007 Av <; 7R^.fJun ». « Pawnee-841-2742 Thomas SamI Jr

Thomas Louile S Mrs 785-6481 jhomas P V Mrs 205 3rd Robinwd-841.0281
... - . „-^^ 24^? Av ii Pnc 7ft7 -Mik Thomas Paul 3008 Av D Ens 786-9992

K!!II^^^.°tl"^.'' ''^^ Ishkooda Rd-786-7843 Thomas Lowell 1405 Rayfld Dr— -78615122 Thomas Paul C Dr dentist

TS^fc'^Si'' VJ^.^'J^. 25i-3882 Thomas Lowell 3369 N 33- — — sSl^fMI IP^ jm J^J' !^f Center PoThomas John Sr 12 13 Av N 322-7975

Thomas John B Mrs

901 Oxmoor Rd- -879-0786

Thomas John C 309 44th 785-9003

Thomas John D 1313 5 Av S 324-7135

Thomas John D Sr 5405 10 Av S - -595-3859
Thomas John E Mrs

.. ^ 1720 CullmnAv- -788-4426
Thomas John Evan JrTu .u^ 1537 Valley Av- -871-3679

Thomas John Evan Mrs

. . ^203 Graymnt Av W-323-6000

Thomas John F 1710 28th Ens 788-3559

Thomas John H 944 N 85 833-7438

Thomas John Henry

. , . 813 Centr PI SW- -324-3591

Thomas John Henry 2431 N 24 322-88%

Thomas John L 12I8 Av K 785-6083

Thomas John L 4905 Scenic Vw Dr-592-4172
Thomas John M 420 Cimarron Dr-798-0336

Thomas John M 80 W I3th 788-8492

Thomas John

4645 Av U Centrl Prk- -785-0670
Thomas John P

708 Fairfax Dr Glenn Oaks-788-5561
Thomas John R

1865 Shades Crest Rd-879-5315
Thomas John R Jr

2304 Royal Knoll Ln- -822-5127
Thomas John W 903 Westovr Dr - -879-7774

Thomas Johnnie J 1700 30th 786-4774

Thomas Johnnie Mae 1707 27 AvN-324-5351
Thomas Johnnie N

220 Flint Dr Forrest His- -786-1067
Thomas Jos 502 Av E Pratt Cty - -781-3733
Thomas Josephine 2006 I8th Ens- -781-2118

Thomas Josephine 1109 N 27 251-0976

Thomas Josephine Mrs

5412 13 Av Wylam-787-8773

Thomas Joyce 1211 8 Av S 251-9600

Thomas Jule 408 Railroad - - 744-0232

Thomas Jule III 1013 N 13 - 252-2998

Thomas Julius 4212 Ga Rd N 595-8718

Thomas June Mrs Hwy 79 - -841-6130Thomas Luclle Mrs 8529 3 Av N - -836-1138
Thomas Lucille 1217-A 10 Av N- - 324-4885
Thomas Lucille Miss

835 Linwd Ct- -595-7722

Thomas Luke C Leeds Ala 699-8535

Thomas Lu la Beir 2104 Av K Ens - 786-0973

Thomas Lula Bell 329 9 Ct W 324-4154

Thomas M E 5621 Ter J Vinesvl - -787-2933

Thomas ML 921 Conroy Rd 595-6644

Thomas M Nelson 408 Swann Dr

Fairfld Highlnds- -786-7323
Thomas Madlyn

2309 Av K Brownsvl -787-7354

Thomas Mae Nell 323 W 1 322-7002

Thomas Mae Rose 1623 N 5 324-0069

Thomas Malissa 6703 Av C Fairfld -785-8465

Thomas Mamie 119 4 Av N 324-1845

Thomas Margaret 1134 llth Ens - 787-1895
Thomas Margaret Ann

1630 10 Av S-324-4153

Thomas Marie 307 8 Av N 251-6075

Thomas Marilyn 324 55th Fairfld- -786-9413

Thomas Mark 4912 Ter M 788-3436

Thomas Marshall 419 9 Ct N 322-3850

Thomas Martha E

3804 7 Av Wylam -786-9455
Thomas Marvin K

5417 Av 1 Vinesvl- -788-1486

Thomas Mary 350 Powell Av 322-7043

Thomas Mary 4005 Ter G- - -787-9153

Thomas Mary 3003 N 34 841-1690

Thomas Mary Miss 1141 26 Av N- -252-1861
Thomas Mary Mrs

6620 Av G Fairfld -785-2309
Thomas Mary G Mrs

6141 Av G Fairfld-785-3261
Thomas Mary L 1525 20 PI Ens-— 785-1986

Thomas Mary Lee 3707 W 4 252-0529

Thomas Mary W Miss

1224 Tusca Av- -785-4434
Thomas Mattie 6601 Av C Fairfld— 786-23%

Thomas Mattie 426 Wren Av 744-6774

Thomas Mattie Mrs

103 Wilson Ct Wy SW- -322-0750-. ^ , ^ 711 Av C Ishkooda-786-9132

Thomas SamI E Hillvw 798-3039

Thomas SamI L 1025 Huffmn Rd - -853-6669

int-— 853-0650 Thomas Sara D 2232V2 W 47 785-4339

Res 2532 Rainier Dr 853-3210 Thomas Sarah 6245 Airprt Rd 841-2927

Thomas Paul E Zellmark Ln 833-3159 Thomas Sarah 1633 26 Av N 324-9343

Thomas Payton 1200 Av E Ens 786-6239 Thomas Sarah M MrsThomas Pearl Miss 11 08 7 Av W-— 787-1224

Thomas Peggie 4400 l Av S 595-9718

Thomas Perry Lee 2207 25 Av N - -252-4400
Thomas Pete Accountant & Tax

Consultant Frank Nelsn Bl 251-7960

Thomas Phil 316 S 14 - - — -322-0153

Thomas Philip 2117 36 Av N 252-4806

Thomas Phillip F 4016 41 Av N-— 841-7831
Thomas Pinkie Ruth 3711 Ter G - -787-8847
Thomas Prentice W

4246 Woodvale Rd S- -595-7443
Thomas Pritchard S

628 Glen Prk Dr Fairfld- -785-6871

Thomas Quarry Thomas 322-8611

Thomas RE Fultnbrk Estates 841-1370

Thomas R H Rev 2902 28 Av N 324-7358

Thomas R L 4845 Av V Ens- 785-1855

Thomas R L 883 McCary- 323-5015

Thomas R M Jr

1010 Broadwy Homewd-871-7449

Thomas RO Walkers Chapl 841-5350

Thomas R Wayne 7313 Sparta Av- -833-4258

Thomas Rachel 926 N Centr 324-8935

Thomas Ralph 212 South Prk Rd - 787-49081633 26 AvN -324-9343
THOMAS SHEET METAL ft AWNINQ CO

-. ^^. . 101 1 Av N -252-0385

Thomas Shirley 3424 Laurel Av 781-1047

Thomas Sidney A

^.. P^^ Woodcrest Rd-322-2150

Thomas Sidney L 8117 10 Av S 833-9730

Thomas Sidney T Grasselll Hgts 786-8598

Thomas Sim 6717 60 Av N 836-3095

Thomas Smith Jr Rev

2801 Dawsn Av 788-5390

Res 2120 Carlos Av 786-3947

Thomas Snyder Mrs 1517 4 Av W - 785-%70
Thomas Staling 3312 Lai^rel Av-— 787-7756
Thomas Standard Serv 1500 Pinsn-841-8912
Thomas Stanley S

105 9 Av Masn Cty-322-2768
THOMAS STUL PMOUOTS COMPANY

INC 2420 1st Av S 324-4486

Thomas Sterling J

1316 N Appalachee -849-%76

Thomas Steve 1518 4 Alley S 323-6273

Thomas Steve E

1308 Oakland Av Ens-788-5826tK rZu MidXon'^'""-"'''-''^^ l^'"^ Susie m9Y6A7N-::::25i:65311116 Graylynn Dr-822-4811
Thomas Ralph W 1645 30th Ens - -781-3448
Thomas Ralph W 1620 3lst Ens— 786-7559
Thomas Raymond A

518 Oak PI Fairfld- -788-3123

Thomas Rebecca 2407 4 Av S 324-1125

Thomas Reese 1270 Av L Ens 788-5717

Thomas Rheta Mrs 325 N 73 833-9784

Thomas Richard 6101 3 Av N 595-0113

Thomas Richard D 4269 3rd Av S- -595-4110
Thomas Richard J tv serv
2317 2 Av S— - 322-4405Thomas Sylvester 2870 27th Ct N- -322-7857

Thomas Sylvia 3954 13 Av N 849-9825

Thomas T J 958 llth Pleasnt Grv-744-6956

Thomas T P Mrs 5621 10 Av S 595-0303

Thomas Taliaferro Forman Burr &

Murray Bank for Savngs Bl 252-9951

Thomas The Magician

1227 Va 8 AvW- -787-7831

Thomas Thelma 2504 Av B Ens 785-3344

Thomas Theodus 821 N 4 252-0559

Thomas Theresa 5217 Ct GFalrfld- -787-6501
Thomas Thurman815 W 2 251-3590

Res 2456 Shades Crst Rd— 871-1282 TSTlIlfJlVirJo'i-allllllJ^lJg^

Thomas Jichard L Fultndle - 841-0761 Thomas Tom 911 6 Wy - - 78617527

Thomas Robt Lovick 592-2580 Thomas Tom R Sgt 879 W 7 252^6^3Thomas — ^Thompson

Thomas Tom T 524 N Centr 323-1898

Thomas Tommie Jane 724 45 PI - -592-0258
Thomas Tommie Mae 1301 N 39 - 849-9829
Thomas Tony Thrift 408 9 Ct W— -324-3521
Thomas Truman A Jr

2697 Alta Glen Dr- -967-1683
Thomas Truman A Sr

835 Linwd Ct— 595-7722

Thomas VE Adamsvl -798-0352

Thomas Vera Mae 309 7th Docena-79e-4781
Thomas Vernard F

712 60th Fairfld- -788-0356

Thomas Vester 3232 Lorna Rd 822-6358

Thomas Victor C 508 80 PI S 836-4038

Thomas Victor J 744 Cottn Av 788-0681

Thomas Virginia

4113 Waint Av SW-788-7374

Thomas Vivian 3312 Laurel Av 787-7756

Thomas Vivian

2721 19 PI S Homewd- -879-4977
Thomas W A 2313 Crossgate TrI - -822-8595
Thomas W A 3768 Dunbarton Dr- -967-1769

Thomas W A 1216 Hanovr 849-9177

Thomas W B 3165 Cahaba Hgts Rd-%7-1907

Thomas WC 6923 53 Av N 836-3278

Thomas W Dale

521 Crumley's Chapl Rd-798-1897

Thomas WE 5004 8 Ter S 592-6753

Thomas W Edw 220 Sheridan Ln - -879-0874

Thomas WG 916 17 Wy SW 788-9773

Thomas WH 1031 Gene Reed Rd - 833-3041

Thomas W H Mrs 4301 Pulaski 841-2135

Thomas W J 1018 7th Av

Fairfield Highlands-744-9475

Thomas WL 1217 Falcon Dr^ 853-1904

Thomas WL Helena -822-1643

ThoniasWL 1220 11 Av S 323-6872

Thomas WM 906 W 7 - - -251-6596

Thomas W M Jr 1301 Woodind Av-788-6407

Thomas WO 2813 Carlisle Rd 322-2007

Thomas WR 1120 Winward Ln 822-1233

Thomas WWJr 1514 S 33 322-7093

Thomas WW Rev 1300 SW 15 786-6249

Thomas WW Rev 101 S 61 - 595-5643

Thomas W Warren 2834 ThornhIRd -871-7490
Thomas W Weaver 914 HIghInd Rd— 871-1288

Thomas Wallace M 1308 N 34 251-1558

Thomas Walter 498 Bibb - 798-4862

Thomas Walter 1241 4 PI N 328-6287

Thomas Walter 237 14 Ct W 324-81%

Thomas Walter F 2915 28 Av N - -323-3226

Thomas Walter M 426 Ct C S 323-2294

Thomas Walter R 2414 SW 31 786-3386

Thomas Walter W 968 N 53 595-0784

Thomas Warner Mrs

837 77 Wy S -836-8062
Thomas Wash Jr 1715-A 1 PI S - -322-7308

Thomas Wayne Hillvw 798-0372

Thomas Wilbert 2516 16th 787-2942

Thomas Wilburan B Fultndle 841-8238

Thomas Wilbum

1556 Mountn Dr Tarrnt- -841-4902
Thomas Will 2504 Mountn Brk Cir-879-4947

Thomas Will 1014 N 3 322-1293

Thomas Willadean 1156 N Centr- - 252-4466
Thomas Wllletta Mrs 3605 N 65 - -592-2668

Thomas Wm 428 Bibb 798-4292

Thomas Wm 1270 Av L Ens 788-5717

Thomas Wm 3225 5 Av S 324-8308

Thomas Wm 413 9 Ct W 322-5207

Thomas Wm Sr 1633 26 Av N 324-9343

Thomas Wm A 201 Flint Dr 788-4941

Thomas Wm A 1217 GreensboroRd -323-2277
Thomas WmC 2340 Brookline Dr - 822-5319

Thomas Wm C 5825 53 Av N 841-3951

Thomas Wm D

1812 Woodind Av SW-787-5665

Thomas WmE 3711 Ter G 787-8847

Thomas WmH 807 Wingate Cir - -879-5239

Thomas Wm H 7728 4 Av S 836-3181

Thomas Wm H IV

544 Broadwy Homewd- -871-7410
Thomas Wm Harold 1233 Krin Av - 595-8075
Thomas William Henry

608 60 Fairfld- -786-1451
Thomas Wm Henry Jr

6141 Av G Fairfld- -785-3261

Thomas William J 1226 S 29 252-0522

Thomas Wm Jay 1620 Gentilly Dr - 822-6168

Thomas Wm K 804 N 81 833-9787

Thomas WmM 8147 Divn Av 836-2126

Thomas Wm M 952 Reedwd Ln 836-6548

Thomas Wm Oscar

507 6th Robinwd- -841-1586
Thomas William PJr 1625 Bryson- 786-4006
Thomas Wm V Hickry Dr Lewisbrg- -841-7870
Thomas WmW 8208 Rugby Av - -836-1932

Thomas Willie Brownsvl Hgts 841-5882

Thomas Willie 607 N 3 324-2666

Thomas Willie 1208 10 Av N 252-4045

Thomas Willie 909 S 12 —322-0019

Thomas Willie 1108 N 36 324-8791

Thomas Willie Jr

820 GrasselU Blvd- -787-4373Area Code 205 422

Thomas Willie B 402 52nd Fairfld— 788-1988
Thomas Willie Bell 416 7th Docena -798-4025
Thomas Willie E 1052 Melody Dr- -798-0379
Thomas Willie Jas

2008 Henrietta Dr SW- -788-3989
Thomas Willie JeanOnline LibraryArthur Conan DoyleU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - June 1967) → online text (page 227 of 329)