Copyright
Catholic Church. Psalter (Canterbury psalter).

Eadwine's Canterbury psalter online

. (page 21 of 26)
Online LibraryCatholic Church. Psalter (Canterbury psalter)Eadwine's Canterbury psalter → online text (page 21 of 26)
Font size
QR-code for this ebook


emlicnes dom J^ine 7 on soj^festnesse t5inre geesedmeddes me
aequitas ivdicia tua et in veritate tua humiliasti me

65. On by Cor. 70. is nearly er. 73. hodan by Cor. The Latin to
drihten dotted for er.PS. 118.] eadwine's canterbury psalter. 209

Sie nu mildheortnes "Sine drihten 7 frefrende me

76. Fiat nunc misericordia tua domine ut consoletur me

efter gesprece J?ine f»[e]ow }?in Cume me

secundum eloquium tuum> servo tuo 77. Veniant michi

mildgse Sine 7 ic libbe forfjsen ewe J?ine smesegende min is
miserationes tuae et vivam quia lex tua meditatio mea est

Sien gesciende Ipse oferhydgsen fortSaen on unriht unrihtnesse
78. Confundantur sujperhi quia iniuste iniquitatem

fidydon on me ic so'Slice 7 ic bio gsengen on bebodum J^inum
fecerunt in m,e ego autem exercehor in mandatis tuis

Sien gescirrede to me 7 fee "Se ondredaef) J?e 7 t^se J^e ne
70. Convertantur ad me qui timent te et qui

witon kyj^nesse J^ine Sie heorte min unwemme

noverunt testimonia tua 80. Fiat cor meum inmaculatum

on })inum sof)festnesse f)ette ne sie gesciended
in tuis iustificationibus ut non confundarAspraeng on helo J^ine ssewl min 7 on worde fin
81. Defecit in saluiari tuo anima mea et in verbum tuum

ic wene ^sprungon esegaen mine on gesprece J^ine

speravi 82. Be fecerunt oculi mei in eloquio tuo

cwej^ende hwonne tSu bistS frefrende me For'Saen

dicentes quando consolaberis me 83. Quia

geworden ic eom swse bytte on hrime sodfestnesse J)ine ne
factus sum sicut uter in jpruina iustificationes tuas non

eom ic ofergitende liu moniga sindon daegaes fiow

sum oblitus 84. Quot sunt dies servi

))ine hwonne dest be me ehtendum dom Se-

tui quando fades de persequentibus me indicium 85. Narra-

don me unriht gesprecae aec nes swae J)et ie tSin drihten
verunt michi iniqui fabulationes sed non ita ut lex tua domine

Eaellae bebod tSin so'Sfestnes unriht ehtende sindon me
86. Omnia mandata tua Veritas iniqui persecuti sunt me

gefultome me hwene lies geendodon me on

adiuva me 87. Paulo minus consummaverunt Tue in

79, gescirrede, so MS. 82. hisS, so MS. 83. hytte, MS. =orig. Icylle
altered to h;i/tte by cor. 85. ie, so MS. orig. ; the e connected later with

the i by two strokes (to make it into ce?).

P210 eadwine's canterbury psalter. [ps. 118.

eort^ae ic socSlice ne forlet Ipu bebodu J^ine efter

terra ego vero non dereliqui mandata tua 88. Secundum

mildheortnes J?in geliffeste me J^et ic geheselde gewitnesse
misericordiam tuam vivifica me ut custodiam testimonia

mutJ fin
oris tui

h

ecnesse drihten J^urhwunse]? word ]:)in on hefonum

89. In aeternum domine i->ermanet verhum tuum in caelo

7 On worold ddworlde socSfestnes J^in f)u gestae'Solodes

90. Et in seculum seculi Veritas tua Fundasti

eor'Ssen j Jjurhwunaef) endebyrdnes J?in forwurdon

terram et jpermanet 91. ordinatione tua jperseverat

dsegses for'Ssen eselle J^eowigaef) 'Se Nim'Se (5et ewe

dies quoniam omnia serviunt tihi 92. Nisi quod lex

J)in smeung min is J»onne is f>es wen ic forwior'Se on
tua meditatio mea est tunc forsitan perissem in

eaedmodnesse minre On ecnesse ne bio ofergitende

humilitate mea 93. In aeternum non obliviscar

sotSfestnesse J?ine forSsen on him geliffeste me (Sin

iustificationes tuas quia in ipsis vivijicasti me 94. Tuus

com ic haelne me do forcSsen so'Sfestnes J^ine ic sohte
sum ego salvum me fac quia iustificationes tuas exquisivi

Me onbydon J?9e fierenfullsen })ette forspilden me kyj)-
05. Me expectaverunt peccatores ut perderent me testi-

nesse J>ine ic ongiet Eselre geendunge gesioh

monia tua intellexi 96. Omni consummationi vidi

ende bredse bebod )?in swij?e
Jmem latum mandatum tuum, nimis})U lufodes sewe })ine drihten eselne deg smeae-
97. Quomodo dilexi legem tuam domine tola die medi-

gung min is Ofer fiend min snytro me

tatio mea est 98. Super inimicos meos prudentem me

tSu dydest bebod 'Sin fort5a>n on ecnesse me is Ofer

fecisti mandato tuo quia in aeternum michi est 99. Super

88. />et, MS. = ?e^. 90. On, MS. = Ond.PS. 118.] eadwine's canterbury psalter. 211

eselle lierende me ondgiet forcSsen gewitnesse f)ine smesegung
omnes docentes me intellexi quia testimonia tua meditatio

min is Ofer yldrsen ongiet for'S8e[ii] bebod J^ine

mea est 100. Super seniores intellexi quia mandata tuxi

ic sobte From eselum wegaes yfele ic bewererede

exquisivi 101. Ab omni via mala proliihui

fet mine Jjet ic gehselde word J^in From dome

jpedes m^os ut custodiam verba tua 102. A iudiciis

J?inum ne behylde for^sen J^u aewe gesettes hu

tuis non declinavi quia tu legem jposuisti michi 103. Quam

swetse gomum minum gesprecse Jjin drihten ofer huni / biebred
dulda faucibus meis eloquia tua domine super mel et favum

muS min from bebodum )?inum ongiet for})8en

ori meo 104. A mandatis tuis intellexi propterea

fioung hebbe eselne weg unrihtnesse for'Saen J)u ewe
odio habui omneTn viam iniquitatis quoniam tu legem

gesettes me
posuisti michifotiim minum word })in drihten 7 lioht
105. Lucema pedibus meis verbum tuum domine et lumen

stigse minum Ic swor 7 ic gesette to gehaeldenne

semitis meis 106. luravi et statui custodire

dom sodfestnesse (Sine geesedmedded ic eom lenge

iudicia iustitiae tuae 107. Humiliatus sum, usque

swi(5or driliten geliffeste me efter word J?in Wil-

quaque domine vivifica me secundum verbum tuum 108. Vo-

sumlice mu"S min wylnungse do drihten 7 dom "Sin Here
luntaria oris mei ben£placita fac domine et iudicia tuu doce

me ssewlse mine on haendse J?inum simle 7 ewe

m,e 109. Anima mea in m^inibus tuis semper et legem

)?ine ic ne eom ofergitend Gesetton Ipdd fyrsenfullsen

tuam non sum oblitus 110. Posu^runt peccatores

gegrine me 7 from gebodum J?inum ne gedwolode y^fe-

laqueos michi et a mandatis tuis non erravi 111. Hae-

weserdnesse to ic sohte kySnesse (Sine on ecnesse fortSaen

reditate adquisivi testimonia tua in etemum quia

101. bewererede, so MS.
P 2212 EADWINE'S canterbury psalter. [ps. 118.

■winsumnesse heorte min sindon Onhylde heorte mine

exultatio cordis met sunt 112. Inclinavi cor meum

to donne so(5festnesse J^ine on ecnesse fortSsen edleeenunge
ad faciendas iustificationes tuas in aeternwm jprojpter retributionemVnrichtwise fioung heftS / ewe Ipine ic lufode To

113. Iniquos odio habui et legem tuam dilexi 114. Ad-

fultome 7 onfeng min wes pu 7 on worde J?inum ic gewene

tutor et susceptor meus es tu et in verhum tuum sjperavi

OnhylclseJ) from me J^se wirhdsen 7 smeaegen bebodu godes

115. Declinate a me Tnaligni et scrutahor mandata dei

mines Onfoh me efter gesprec J?in 7 libbe

mei lie. Suscipe me secundum eloquium tuum et vivam

7 ne gescynde me from gesihj^e minre gefultumse

et ne confundas me ah expectatione mea 117. Adiuva

me 7 hael ic biom 7 ic smesege on "Sinum so'Sfestnesse sinble
me et salvus ero et meditahor in tuis iustijicationihus sem^i^er

tSu hyrwdes " eaelle ni(5erstigende from sof»festnesse J^inum
118. Sprevisti omnes discedentes a iustijicationihus tuis
for)?sen ]?8e unsot^festsen gef)oht hierse is Oferliorende

quia iniusta cogitatio eorurni est 119. Prevaricantes

geteselde eaelle fyrenfulle eor]?e fortSeen f»u lufodes kitSnesse
reputavi omnes peccatores terrae ideo dilexi testimonia

fine gefestnse ege J?inne flesc minum from

me drihten forSsen smesegende is
129. Mirabilia testimonia tua domine ideo scrutata est

ssewl min byrhtnes wordse J^inree onliehte

ea anima mea 130. Declaratio sermonum tuorum inluminat

me 7 ongiet sele'5 litlengum MuJ) min ontiene 7

me et intellectum dot parvulis 131. Os meum aperui et

wiSteseh gsest for"San bebod J^in ic willnige locae

adtraxi spiritum quia mandata tua desiderabam 132. Aspice

on me 7 miltsae me efter lufiendrse dom 7 nomseii

in me et miserere mei secundum indicium diligentiwrn nomen

J?inre Stesepses mine gerece efter gesprec J^in

tuum 133. Gressus meos dirige secundum eloquium tuum

\>Qt ne sie wseldend min eselle on unrihtwisnesse ^lise

ut non doTninetur mei omnis iniustitia 134. Redime

me hesermcwidolnesse msenno Jjet ic gehselde bebod J^in
me a calumniis hominum ut custodiam mandata tua

Onsien ):)in onlihte ofer J^iow 'Sinne 7 liere me
135. Faciem tuam inlumina super servum, tuuvn et doce me

so'Sfestnesse pine UtgaetS waetrse ferdon esegsen

iustificationes tuas 136. Exitus aquarum transierunt oculi

min forSsen ne geheldon ewe )?ine
mei quia non custodierunt legem tuaTYi

126. tMzri^i, r from some other let. 133. /e^, MS. = /e^. 135. About
two lett. er bef./tow.214 EADWINE'S CANTERBURY PSALTER. [PS. 118.Rihtwis is drihten 7 rihtwis dom J^inne bebodu

137. Justus es domine et rectum iudicium tuum 138. Mandasti

so'Sfestnesse kyt5nesse J^ine 7 sotSfestnesse J?ine swiSe
iustitiam testimonia tua et veritatem tuam nimis

Onegsen me dyde ellenwodnes hus J?in jfor'Saen ofergiten
139. Tabescere me fecit zelus , domus tua^ quia obliti

sindon word )?ine fiend mine gesprecse

sunt verba tua inimici mei 140. Ignitum- eloquium,

))in swiSe 7 J>eow J^in lufode j^et Mm

tuum vehementer et servus tuus dilexit illud 141. Adoles-

unglesewnes ic eom 7 hirwnessse socSfestnesse J>ine ne
centior ego sum et contem,ptus iustijicationes tuas non

eom ic ofergitend SoJ)festnes fine drihten soSfestnesse

sum oblitus 142. lustitia tua domine iustitia

on ecnesse 7 ewe J?ine sodfestnes EaerfoJ^nes 7

in aeternum et lex tua Veritas 143. Tribulatio et

neaerones gemetton me bebodae sof>lice J)in smeseung min is
angustia invenerunt me mandata autem tua meditatio mea est

Emlicnes gewitnesse J)in on ecnesse 7 ondgiet sele
144. Equitas testimonia tua in aeternum et intellectum da

me 7 ic libbe
michi et vivamIc clepode on eselre heortsen mm gehire me drihten
145. Clamavi in toto corde meo exaudi me domine

sotSfestnesse J?ines ic sece Ic clipie to J^e hselne

iustijicationes tuas requiram 146. Clamavi ad te salvum

me do J?et ic geheaelde bebodu f)ine Forecom on

me fac ut custodiam mandata tua 147. Freveni in

hredlicnesse 7 ic clipige 7 on worde ]?inum ic gewene
maturitate et clamam et in verbum tuum speravi

Forecomon eaegaen min to f>e on mergen J^et hie smeaegen
148. Prevenerunt oculi m,ei ad te diluculo ut meditarer

gespreco "Sine Stefne mine gehire drihten efter

eloquia tua 149. Vocem meam exaudi domine secundum

mildheortnesse tSine 7 efter dom )?in gelifi'este me

misericordiam tuam et secundum iudicium tuum vivifica mePS. 118.] eadwine's canterbury psalter. 215

Toneselesecton ehtende me unriht from ewe soj^lice
150. Ajpprojpiaverunt jpersequentes me iniqui a lege autem

f)ine fiorr gewordenne sindon Neseh is J)u drihten

tua longe facti sunt 151. Prope es tu domine

7 eselre bebod j^in soffestnesse On frumaen ic oncneow

et omnia mandata tua Veritas 52. Initio cognovi

be kyf>nesse pinum fort^aen on ecnesse gesteej^ole fjge
de testimoniis tuis quia in eternum fundasti eagesioh ese}?modnesse mine / genere me fortSsen ewe pine
153. Vide humilitatem meam et eripe me quia legem tuaTui

ne eom ic ofergitend deme 7 dom minne 7

non sum ohlitus 154. ludica iudicium meum et

selise me fore gesprecum J?inum geliffeste me Fiorr

redime me propter eloquium tuum vivijica me 155. Longe

is fraem J^aem fyrenfullsen helo fortSsen so'Sfestnesse Sine ne
est a peccatorihus salus quia iustificationes tuas non

sohton Miltsse tSine monige swij^e drihten

exquisierunt 156. Miserationes tuae multe nimis domine

efter dome )?inne geliffeste me Monigae

secundum iudicium tuum vivijica me 157. Multi

ehtende me 7 e8erfof>iende me from kyj?nessum J)inum ne

persequentes me et trihulantes me a testimoniis tuis non
onhyld gesio]? ne eselles wero 7 onege

declinavi 158. Vidi non servantes pactum et tahesceham,

for'Ssen gesprec J?in ne gehaelden gesioh forcSsen

quia eloquia tua non custodierunt 159. Vide quia

bebod J^in ic lufode drihten on \)'m mildheortnes geliffeste

mandata tua dilexi domine in tua misericordia vivifica

me Eaeldordom wordse "Sinrae soSfestnes on

me 160. Principium verhorum tuorum Veritas in

ecnesse eaellrse domaes soJ)festnesse J^ine
eternum omnia iudicia iustitiae tuaeehtende sindon me swi}>e 7 from wordum J^inum
161. Principes persecuti sunt me gratis et a verbis tuis

154. deme, first e prob. from o.216 eXdwine's canterbury psalter. [ps. 118.

onegaen heorte min blissige ic ofer gesprecse

formidavit cor meum 162. Letahor ego sujper eloquia

)?ine swse "Sse cymef) reseflsec micel Unrihtnesse

tua sicut qui invenit spolia multa 163. Iniquitatem

fiongse ic hebbe 7 frsem 'Ssem weseldendum ewe soj^lice f)ine
odio Tiahui et abominatus sum legem autem tuam,

ic lufode Seofsen sif)um on deg lof ic cwif)e J>e

dilexi 164. Sejpties in die lavdem dixi tibi

ofer dom soj^festnesse J)ine Sib micel lufigende

sujper iudicia iustitiae tuae 165. Pax multa diligentihus

ewe J)in drihten 7 ne is on him geswic Ic onbide

legem tuam domine et non est in illis scandalum 166. Exjpectaham

helo t5ine drihten 7 bebod J^in ic lufode gehylt

salutare tuum domine et mandata tua dilexi 167. Custodivit

ssewl min kyj?nesse f)ine 7 lufode (See swit5e Ic gehiold

anima mea testimonia tua et dilexit ea vehementer 168. Servavi

bebodu f)ine 7 ky)?nesse J>ine fortSsen eselle wegas mine on
mandata tua et testimonia tua quia omnes viae meae in

gesihf)e J^ine drihten
conspectu tuo domine

n

gebed min on gesiehj^e ]?inre drihten
169. Apjpropinquet oratio inea in consjpectu tuo domine

efter gesprecgen J)inr8e sele me ondgiet Ongonge

secundum eloquium tuum da michi intellectum 170. Intret

gebed min on gesihj^e )?ine drihtne efter gesprecae
postulatio mea in conspectu tuo domine secundum eloquium,

J>inum genere me Uproccsentse'S weleraes mine ymen

tuum eripe me 171. Eructudbunt labia mea ymnum

"Sone f>u lierest me so)?festnes tSine Forekyt58ef>

dum docueris me iustificationes tuas 172. Pronuntiabit

tungse min gesprecae Jjine fortSaen eaelle bebodu J^in emiicnes
lingua mea eloquia tua quia omnia mandata tua aequitas

Sie haendae Jjinae "Sette haelne me gedo fortSaen bebodu
173. Fiat manus tua ut salvum me facias quia Tnandata

t5ine ic gesceaes wilnaef) helo Jjine drihten 7 ewe

tua elegi 174. Concupivi salutare tuum domine et lex

J)ine Bmeaeung min is lifae)? saewl min 7 ic herige

tv^ msditatio mea est 175. Vivet anima mea et laudabit

170. Ongonge, e from o? 173. gescews, so MS.
PS. 120.] eadwine's cantekbury psalte:Ipe 7 dorases Sine tofaltomien me Gedwolode swgs

te et iudicia tua acUuvabunt me 176. Erravi sicut

sceaep {^se forwiorcSsef) ic sece diow ]?inne drihten fortSsen

ovis quae jperierat require servum tuum domine quia

bebodu 'Sine neom ofergiten
mandata tua non sum oblitus119.

drihtne ic bio geeaerfogsedoS ic clipie 7 gehiere me

Ad dominuTn dum tribularer clamavi et exaudivit me

driliten gefrilsse ssewlse mine from welerum unrihtum 7
2. Domine libera animam meam a labiis iniquis et

from tunggen inwidre Set bid sellende ]?e oSSet hwet

a lingua dolosa 3. Quid detur tibi aut quid

to biS gesetej) Se 7 from tungsen inwidre Strelae mihtsB

adponatur tibi a lingua dolosa 4. Sagitte potentis

sceserpe mid gledum Eow me forSsen

acute cum carbonibus desolatoriis 5. Heu me quod

onwrecscipes mines forebredef) is eserdunge mid eserdigendum
incolatus meus ^prolongatus est habitavi cu/m habitantibus

cedron micel On elSiodgum wes ssewl min Mid

cedar 6. multum incola fait anima mea 7. Cum

Jjisum See jfiogse)? sibbe ic bio gesibsum midSie ic sprece him
his qui oderunt pacem eram pacificus dum loquebar illis

onfuhton me swiSe
injpugnahant me gratis

120.

esegaen mine to dunum hwsenon cume fultum
1. Levavi oculos rrmos ad montes unde veniat auxilium

me Fultum minne from drihtne se worhte hefon 7

michi 2. Auxilium meum a domino qui fecit caelum et

eorjjgen Ne selej? onwendnesse fotum J)inum nemne

terram 3. JVon det in commotionem pedem tuum neque

slepef) )78e gehielt Se Esellengae ne slsepsef) Sselies

obdormiet qui custodit te 4. Ucce non dormitabit neque

slaepae)? )?8e gehelt isrcehel drihten gehylt ]?e drihten

obdormiet qui custodit israel 5. Dominus custodit te dominus

175. me repeated. 176. sece, final e from g. 120. 4. gehelt, second e from i.218eadwine's cantekbury psalter. [ps. 121.6.J^urh deg
Per diemforescyldnes tSm ofer hsend swi'Sre tSin
protectio tua super manum dexteram tuam

sunne ne bierne]:» J^e tSylies monge (Surh niht
sol non uret te neque luna 'per noctem

gehielt tSe from esellum yfel geheselde saewle
custodit te ah omni malo custodiat animam tuam

drihten geheaelde on ingonge J)inum 7 utgonge f)inum ob
8. Dominus custodiat introitum tuum et exitum iuum ex

f)isum nu 7 o^et on worold
hoc nunc et usque in seculumdrihten
7. Dominus

J?ine drihten121.

Ic blitsige on J)ysum )?ge gecwe(5ene syndon to me on
Letatus sum in his quae dicta sunt michi in

huse drihtnes we ga'S Stondende bioS fiet ure on

domum domini ihimus 2. Stantes erant pedes nostri in

csefortunum J^inum ierusaelem hierusselem sio is getymbred

atriis tuis ierusalem 3. Jerusalem quae aedijicatur

Ipei fee cesestre f)ies delnimende his on 'Set selfe 'Sserse

ut civitas cuius participatio eius in id ipsum 4. Illuc

so(51ice sestigon maegj^o msegj^o drihten kyf)ness8e on
enim ascenderunt trihus trihus doonini testimonium in

isrsehelum to anc^dettenne nomon 'Sinum For'Ssen Ipier

israel ad conjltendum nomini tuo 5. Quia illic

sieton setl on dome setle ofer hus deeuides biddse'S

sederunt sedes in iudicio sedes super domum david 6. Rogate

t^se to sibbe sindon on ierusaelem 7 genihtsumnesse lufigende
quae ad pacem, sunt in ierusalem, et ahundantia diligentihus

J)e Sie sib on meigne J^ine 7 genihtsumnes on torrum

te 7. Fiat pax in mrtute tua et habundantia in turribus

Jjinum For"58en bro]:)or min 7 'pad nixtsen mine 7 ic sprece

tuis 8. Propter fratres meos et proximos meos loquehar

sibbe be J?e FortSaen hus drihtnes godes ure

pacem de te 9. Propter domum domini dei nostri

fortSaen him god 'Se
quesivi bona tibi121. After hUtsige is ic eom on him underlined for er., him having an
additional line drawn through it. we gaS in pi. of er. 3. />ies, cf. note

to ie (118 : 85). 6. geniht-, 'M.S.=gemihf,PS. 123.] EADWINE's CANTEKBURY PSALTER. 219

122.

To pe ic uphebbe eaegsen mine (5u eserdeest on lieofonum

1. Ad te levavi oculos meos qui habitas in caelo
Esellengse swse eaegaen deowae on haendum weseldendrse

2. Ucce sicut oculi servorum in manihus dominorum
hirse swae esegsen tSiowenne on haendum drihten hierae swae

suorum Et sicut oculi ancille in manihus domine suae ita
eaegaen urae to drihten gode urum o^Set miltsiend us
oculi nostri ad dominum deum nostrum donee misereatur nobis

Miltsie us drihten miltsige us for'Saen micelice gefillede

3. Miserere nobis domine miserere nobis quia multum rejpleti

we sindon y hirwnesseum 7 micelice gefilled is saewl

sumus conteTnjptione 4. Et m/ultumj repleta est anima

urae edwid genihtsumnes 7 forsiewen (5ae oferhidgaen
nostra objprobrium abundantibus et despectio superbis123.

Nimc^e tSet drihten wes on us cwe'Saef) nu israehele

1. nisi quod dominus erat in nobis dicat nunc israel

nim})e for^aen drihten wes on us Midti aerisef)

2. nisi quia dominus erat in nobis Bum, insurgerent

men on us ic 'Sies wen lifiende to beswelgenne aeh

homines in nos 3. forsitan vivos deglutissent

nae us Midti bit5 irsiendae saewlae hirae witS us

nos Dum irasceretur animus eorum adversum nos

ic "Sies wen otScSet weter witSset aehnae us Rinnelle

4. forsitan velut aqua obsorbuissent nos 6. Torrentem

tSurhferS saewl ure ic 'Sies wien j^urhferae]? saewle ure
pertransivit anima nostra forsitan pertransisset anima nostra

weter unaeriefnedlic gebletsie drihten t^ae selej?

aquam intolerabilem 6. Benedictus dominus qui non dedit

us hieftniede to'Sum hirae Saewlae ure swae

nxis in captionem dentibus eorum 7. Anima nostra sicut

speraewae gegripen is be grine atriendum gegrino getirged is
passer erepta est de laqu£0 venantium Laqu£us contritus est

7 us gefriolsede we sindon to fultome urum on nomaen

et nos liber ati sumus 8. adiutorium nostrum in nomine

drihtnes se worhte hefon 7 eor"5aen
domini qui fecit celumi et terram220eadwine's cantebbury psalteb. [ps. 125.124.getriewsej? on drihten swae
Qui c(ynfidunt in domino

eserdsef)
habitaton
inecnesse
aeternumse
qui

ymbegonge his 7
circuitu eius et

7 o^et onnu
nunc et

gierdeusque m
firenfulraedrihten
dominus

world
seculum

oferdun syon ne bit5 onwendef)
sicut mons syon non commovebitur

on hierusselem dunse on
2. in ierusalem Monies in

on ymbegonge folces his ob ]:)isum
in circuitu jpojpuli sui ex hoc

For'Ssen ne forletef) drihten
3. Quia non derelinquet dominus

hlyt sotSfestrse (Set nemrgam peccatorum super sortem iustorum ut non extendantso'Sfeste to unrihtnesse heendse his
ad iniquitatem manus suas7 rihte
et rectis

togeledej)heortaen
corde

drihten
dominus5.

myd
cumOnhildende
Declinantes

wyrcendum
operantibuswel do drihten god
4. bene fac domine bonis

sotSlice to ofergitnesse
autem, ad obligationem

unrihtnes sibb ofer
iniquitatem 'pax superisraehele
israel

125.

cyrrende drihten hieftnied syon gewordene sindon swse
In convertendo dominus ca2)tivitatem syon facti sumus sicut

efnfrefrende 'Sonne gefylled is gefesen m\x^ ure 7

consolati 2. Tunc repletum est gaudio os nostrum et

tungse ure on winsumisef) tSonne cwecSseJ) betwioh J^iodse mi-
lingua nostra in exultatione Tunc dicent inter gentes mag-

clsef) drihten don mid him miclsej? drihten

nijicavit dominus facer e cum illis 3. magnijlcavit dominus

don us mid gewordenne we sindon blissiende Gecirre

facere nobiscum facti sumus letantes 4. Converte

drihten haeftnied urae swae rinnellae on rodre tSse tSge

domine cajytivitatem nostram sicut torrens in austro 5. Qui

saewae)? on teserum on gefeaen ripae]? utgongende 7

seminant in lacrimis in gaudio metent 6. euntes ibant et

wepaef) sendende sed hirae Cumende so'6'lice cumaef) on
JiSant mittentes semina sua Venientes autem venient in

hyhte berende his detSae
exuitatione portantes manipulos sues

124. 2. t/mbe- {lat), MS. — t/nbe. 3. A/^/f , part of a false let. betw. ^ and


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26

Online LibraryCatholic Church. Psalter (Canterbury psalter)Eadwine's Canterbury psalter → online text (page 21 of 26)