Charlton Thomas Lewis.

An elementary Latin dictionary online

. (page 17 of 208)
Online LibraryCharlton Thomas LewisAn elementary Latin dictionary → online text (page 17 of 208)
Font size
QR-code for this ebook


dem te impedit ? Mosne maiorum ? At persaepe,
etc., i. e. surdy notyfory etc. : at non est tanta . . .
credo, sed, etc., buty it will be urged: at valuit
odium, fecit iratus . . . Quid, si, etc., buty it may be
saidy etc — Strengthened by enim or enim verOy but
ineUedy hut surely: at enim non fuit ab Oppianico
oonstitutus, but no, for (it is objected), etc : At
enim vero nemo de plebe consul fuit, but most as-
auredly, it is objectedy L. — In an ironical objection :
at vero Pompei voluntatem a me alienabat oratio
mea : At, puto, non ultro ... Me petiit? 0.

AtabuluB, I, m., the southeast windy SiroccOy H.

atat, interj.y see attat

atavuB, I, m. [ ad + avus ], a gr€md/ather*s
grandfathery C. — An ancestor y forefather : atavis
potens, V. : atavis editus regibus, H.

AtellanuB, adj.y of Atdla ( a town of Cam-
pania), C. : fabella, a kind of farccy first exhibited
at Atelloy L. — As snbst.fy a comic farcCy L.

iter, tra, trum, adj. [AID-], blacky coal -blacky
gloomyy dark (cf. niger, glossy-black) : panis, T. :
carbo, T. : alba et atra discernere : noctes, Ta. :
tempestas, V. : mare, gloomyy H. : lictores, dothed
in blacky H. : corvus atro gutture, Ct. — F i g.,
hlacky darky gloomyy «aJ, dismaly unfortunate: ti-
mer, v. : mors, H. : fila trium sororum, H. : alae
(mortis), H. : serpens, V. — E s p. : dies atri, un-
lucky days (marked in the calendar with coal):
•i atro die faxit inscieus, probe factum esto, L. —Malevolenty malicious^ virulent : versus, H. : dent,
poisonouSy H.

Athenae, Arum, /., = 'A^fjvai, AthenSy C, L^
H.,0.

athleta, ae, m., = d^Xiyr^C) « wrestler y athletSy
combatant in public games : se exercens in curri-
culo : athletarum studia, H.

atomua, I,/., =: Arofioc, an indivisible partieU^
atom.

atqne or ( only before consonants ) ao, oonj,
[ad -f que], and (like -quCy it connects words or
thoughts which form a whole, but unlike -que
gives prominence rather to what follows, and li
rarely repeated). L Copulative. A. Connecting
single words and expressions, andy as well at, to-
gHher with: restituam ac reddam, T. : infamia
atque indignitas rei, Cs. : honesta atque inhonesta,
S. : parere atque imperare iuxta, L. : acies in spe-
ciem simnl ao terrorem constiterat, Ta. — ^Poat.
for et . . . et: Atque deos atque astra rocat cru-
delia mater, V. — Very rarely after one or more
words of its phrase : hedera Graudere puUa atque
myrto, H. — In the phrases : unus atque alter, one
and another, one or twOy S. : alius atque alius, one
and another, successive : alia atque aUl de causa,
L. : etiam atque etiam, again and againy rqteaUd-
ly : semel atque iterum : iterum atque iterum, V. :
hue atque illuc, lUther and thither : longe atque
late, far and wide. — Adding an emphatic expres-
sion, and in facty and that too, and even, and m^
deed, and in particular : iter in provinciam nostraoi
atque Italiam, Cs. : dis inmortalibus gratia atque
ipsi lovi: hebeti ingenio atque nullo: res tanta
atque tam atrox, S. : Py. cognoscitne ? Ch. Ao
memoriter, ym, and that too, etc., T. : uno atque
eo perexiguo tempore, and that too : atque eo ma-
gis, and so much the more: atque id eo magis, and
that the morcy Cs. : duabus missis oohortibua, at-
que his primis, etc, Cs. — With adeo or etican :
consilium atque adeo amentia, atidinfact: cupido
aocipiat atque etiam bene dicat, and «vm, T. : at-
que adeo etiam, and even, L. — B. Connecting
closely related thoughts, and <o, and eveny and . . .
too ( usu. beginning the clause ) : atque eccum !
and there he is too/ T.: Af ricanus incUgens mei f
Minime . . . ac ne ego quidem illius, and I too can
not : Punic& religioue servata fides est, atque ia
vincula omnee coniedt, L. — After a word in its
clause : fuaus atque imagines ducant, etc, H. —
Adding an emphatic clause : exsules adlicere ooe>
pit: ac tantam sibi auctoritatem comparaverat,
etc, Cs. : vos pro libertate non . . . nitemini ? at-
que eo vehementius, quod, etc, S. — With a nega^
tive: si fidem habeat . . . ac non id metuat, ne,
etc, and does not rather, T. : quasi nunc id agatur,
quis . . . ac non hoc quaeratur : ut civem, ac nou
potius ut hostem. — Adding an adversative clause,Digitized by V^OOQ ICatqnlTO«d yet, and nevertheless : Quibus nunc Bollicitor
rebttsl . . . atque ex me hie natus non est, T. :
noo dicere pro nobis possunt ; atque haec a nobis
petant omnia: nihil praeterea est magno opere
^c^dum. ac tamen . . . pauca etiam nunc dicam.
—In transitions, etc. : locum delegerunt. ac pri-
me adventu, etc., Cs. : Atque ea di versa, dum ge-
rantur, V. : Atque hie tantus vir, N. : noraen ei
iogo Alpiom inditum transgressum, L. — H. After
words of comparison, a«, than, than as: nihil
aeqoe atque illam vim requirit: neque mihi par
ratio cum Ludlio est ac tecum fuit : pariter ac si
bostes adessent, S. : castra movere iuxta ac si ho-
stes adessent, S. : proinde ac de hominum est vita
merita: cum totidem navibus atque erat profec-
PtSy N. : similiter atque ipse eram comrootus : fit
aliud atqae existimaris : aliter causam agi atque
iste existimaret: non secus ac si mens esset f ra-
ter: simulacrum contra atque antea fuerat con-
yertere: simul atque adsedisti: baud minus ac
ittasi fadunt, V. : Non tuos hoc capiet venter plus
ac meus,H.

at-qm (at-qnin), «m;., but somehow, but in
«^ wise, but yet, however, and vet, and nevertheless :
Bodom statoarum baberi nullum placet ? atqui
babcatnr neoesse est: mihi numquam venerat in
oientem optare . . . atqui fuit optandum : narras
Tix eredibile. Atqui sic babet, H. : atqui sciebat,
H. — ^Ellipt.: hunc ego non diligam? . . . atqui
sic aecepimus, etc., (a strange doctrine) but so, etc. :
atqui non Massica Munera nocuere, but it was not
(as you might suppose), V.

atrimentiiin, I, n. [aterl a black liquid: atra-
menti effusio : sutorium, blacking for leather (a
poboDous liquid). — Ink^ writing-ink : labem remit-
nmt Atramenta, fl.

atratoa, adj, [ater], clothed in black: plebes,
Ta. : equi (of the sun), Pr.

Atiides, ae ( voe. -da, H. ; -d6, H. ), m. patr.,
mm of Aireus.

atzieoaim, is, m. [atrium], a steward, chief ser-
9a>U.

Jtrlolnm, I, n. dim. [atrium], a small hall, ante-
Aamber.

atrtain, I, n. [AID-], a room which contains the
heartk,/ore-eourt, hall, principal room, H. — Plur.,
of one room (poet.): longa, V.: roarmore tecta,
0. — Id a temple or palace, the main hall : Liber-
IMis : regiom, L. — An auction room : miprare in
ttria, lo. : atria auctionaria. — IHur., a dwelling,
^ame{poet.): atria vestra ruent, O.

atrodtao, fttis, /. [atrox J, ,^cen«M, harshness,
tsormil^: ipsius facti : sceleris, S. : pocnae, L. —
A'rbaHty^ severity, ri^idiit/ : an! mi ista tua.

atrociter, adv. with comp, and mp. [atrox],
>nc«ry, crudly^ harshly y indignantly minitan : |attantns

atrocius m alqm 8a«yh!«, L, •agitare rem p., S. :
atrocissime agitur.

atroz, Ocis, adj. with comp. and n^'[B.ier],
savage, fierce, wila, cruel, harsh, severe : Tydides,
H. : luno, V. : odium exercebat atrox, 0. : animus
Catonia, resolute, H. : odii Agrippina, in hatred,
Ta. — Cruel, horrible, violent, raging, perilous: res
tam atrox : lex : bora Caniculae, H. : facinus, L. :
spectaculum, Ta. : pugna atrocior, L. : atrocissi-
mum crimen. — Violent, bitter: genus orationis.

1. attaotua, P. of attingo.

2. attaotua, — , m. [attingo], a touch, contact
(only abl. sing.) : Volvitur attactu nullo, V., 0.

attagen, €nis, m., = drrayfiv, the heath-cock, K

Attalicua, a(fj. [Attains], of Atialus (king of
Pergamus) : condiciones, i. e. rich, H.

at-tamen, conj., but neverthdess, H.

attat (atat), interj. of surprise, 8o ! hey-day, T.

attegia, ae,/., a hut: Maurorum, lu.

attemper ate (adt-), adv. [ad+tempero], op-
portundy, in the nick of time (once) : evenit, T.

attempto (adt-), or attento (adt-X ftvi,
atus, ftre [ad+tempto], to make trial of, tamper
with, seek to influence, solicit: praeteriri omuino
fuerit satius quam attemptatum deseri: omnium
inimicos: Capuam ab illft manu attemptari. — 7b
attack, assail : alqm vi, Ta. : ne sua fides insidiis
attemptetur : iura, i. e. attempt to shake, H.

attendo (adt-), tendT, tentus, ere [ad +tendo],
to stretch toward, direct — With animum, give at-
tention, attend to, consider, give heed: cum animum
attenderis, on careful observation : animos ad ea :
quid velim, T. : sermo agresti an urbano propior
esset, L. — With ellips. of animfmi : postquam at-
tendi Magis, T. : audi atque attende : versum, lis-
ten to : stuporem hominis, mark : hostium res, S. :
de necessiute : versfls pars attenditur : illud a se
esse concessum : adtendere, quae res, etc^ S. : at-
tendite num aberret: quid petam aequo animo
attendite, T.

attente (adt-), adv. with comp. and «t«p. [at-
tentusjL carefully, consideratdy, heedfully: omcia
fungi, T.: audire: attentius auditum : attentissime
audiri.

attentio, dnis, /. [attendo], application, atten-
tiveness: animi.

attento, see attempto.

attentus (adt-), acfj. with comp. and sup. [P.
of attendo], attentive, intent, engaged: animus in
spe, T. : Caesaris auris, H. : index : me attentissi-
mis anlmis auditis : attentissima cogitatio. — In-
tent on, striving after, careful, cusiduous: nimis
attentus, H. : facere attentiorera : attcntiores ad
rem, more frugal, T. : in re hereditarift : quaesitis,
'Xireful of his stores, H. : ceterarum re rum.Digitized byGoogleattenuate80attraotoattenuate (adt-), adv. [attenuatus], of style,
dryly^ toithout ornament : dicere.

attenuatio (adt-), diiis,/., a lettening: saspi-
tioDis, Her.

attennatus (adt-), adj. with mp. [P. of atte-
nuo], enfubledt weak : amore, 0. : fortuDa attenua-
tissima, Her.— Of discourse, thin^ dry: oratio.

attenuo (adt-), &yl, &tus, &re [ad+tenuo], to
make thin^ attenuate^ lessen^ diminish: iuvenum
corpora, 0. : sortes attenuatae, the tcUUets had di-
minished (a sign of adversity), L. — ^Fi g., to reduce^
impair^ Usseny diminish^ weaken : insignem, to
<ibase^ H. : (legio) proeliis attenuata, Cs. : caede
vires, L. : bellum expeotatione, make lees formida-
ble : voragine ventris opes, w€ute^ 0. : curas, 0.

attero (adt-), trlvl (atterui, Tb.), trttus, ere
[ad+tero], to nib against^ rub away^ wear: attri-
tas harenas, 0. : herbas, to trample^ Y. : Cerberus
atteretis Caudaro, i. e. fawning^ H. — Fig., to de-
stroy y wastSy impair^ injure: alteros, S. : (Germa-
nos), i. e. txhaust by exaction^ Ta. : magna pars
(exercitas) temeritate ducum attrita est, S. : opes,

attestor (adt-), — , an [ad+testor], to prove,
confirm : hoc, Ph.

attexo (adt-), — , textus, ere [ad+texo], to
weave to^join closely: loricae ex cratibus attexun-
tur, Cs. : barbarorum agris attexta ora.

attioe, adv. [Atticus], in the Attic style.

AtticuB, adj.y =r 'AttikSq, Athenian^ Attic

attineo ( adt- ), tinul, — , ere. I. Trans., to
hold/asty detain, delay : quam attinendi dominatds
sient, how retained, T. ap. C. : Roraanos spe pacis,
S. : dextram vi, Ta. — II. Intrans , to strMt, reach:
Scythae ad Tanain attinent, Cu. — F i g., to belong
to, concern, relate to, be of consequence : ea nil quae
ad te attinent, T. : quod ad te attinet, as far as
you are concerned, T. : quod ad me attinet, /or my
part: tamquam ad rem attineat quicquam, H.:
quid attinebat quaeri de eo, etc., of what conse-
quence was itf : nee victoribus mitti attinere puto,
of any importance, L. : Te nihil attinet ten tore, does
you no good, H. : dicere quae nihil attinent, mat-
ters of no concern, H.

attingo (adt-), tigl, t&ctus, ere [ad+tongo],
to touch, come in contact with: prius quam aries
murum attigissct, Cs. : telas putris, to handle, V. :
Maenalon, set foot on, 0. : men to aquam : pedibus
terram, N. — To touch, strike, lay hands on, seijte:
illam, T. : (fanum), to violate: si Vestinus attinge-
retur, were attacked, L. : herbam, crop, V. — To ap-
proach, reach, arrive at, attain to: Italiam : lami-
na, i. e. life, V. : arces igneas, i. e. divine honors,
H. — Of places, to be near, border oti, adjoin, touch :
(regio) Ciliciam : eorum fines Nervii attingebant,
Ob. — F i g., to touch, affect, reach : dignitntem tuar^contameliA: qnos ea infamia attlngeret, L. — Of
speech, to touch upon, mention, refer to: quem
simul atque attigi : genera breviter : tontum mode
sum mas, N. : ea, tomquam volnera, L. — To under'
take, enter upon, engage in, take in hand, moyt-
age: causam Murenae: forum, \,e. public affairs:
Graecas litteras: poeticam, N. : arma, to ctrm
themsdves, L. : alqd extremis digitis, i. e. have littU
ea^xrienee in, — 7b reach, attain : auctoritatem
loci : haec. — 7b come in contact with, be related to^
belong to, resemble : c ^ciis populum : Res gerere
. . . Attingit solium lovis, the administration of
the state borders on^ etc., H.

attoUd (adt-),—,—, ere [ad+.tollo], to Uft
up, raise up, raise, elevate: natum, 0.: pallium
(i. e. accingere), T. : fraoto crure planum, H. : ami-
cum ab humo, V. : oculos humo, 0. : oculos oon-
tra, i. e. look in the face, O. : mare ventis, Ta. : ad
lumina lumen, 0. : manils ad caelum, L. : attolitur
unda, V. : capito caelo (of trees), V. : in a^rum
se femur, to rise upon, Y. : se in auras, 0. : fluvio
se, out of the river, V. : ex strage se, L. : se ab
casu, L. : in caelum attolli, to rise, Ta. : attollit se
Lacinia, comes into view, V. — Of buildings, to erect,
raise : aroemque attoUere tectis, by means of (high)
roofs, V. — 7b raise, lift up, devate, exalt: animos.
V. : vires in milite, Pr. : ad oonsulatds spem ani-
mos, L. : alqm praemiis, Ta. : iras, to rise in anger
(of a serpent), V. : privati horainis nomen supra
principis, Ta. : alcuius progeniem super cunctoe, Ta.

attondeo (adt-), tondl, tdnsus, Sre [ad-f-ton-
deo], to sliave, shear : vitem, to prune, Y. : virgulta,
to crop, V. — ^F i g. : laus attonsa, depredated (poet.).

attonitus (adt-), adj. [P. of attono], thunder-
struck, stunned, cutounded: magna pars, struck vfith
terror, L. : animi, V. : tolibus visis, V. : turbine
rerum, 0. : miraculo, L. : domus, awe - struck, Y. :
voltiis, Ta. — Inmredy frenzied : Baccho matres,
V. : vates, H. — Jn^antie, demented: Proetides, O.

attono (adt-), ul, itus, ire, to thunder at, stun,
terrify : mentes, 0. : Attonitus est oommitti po-
tuisse nefas, 0.

attorqneo (adt-), — , — , Sre [ad-htorqueo],
to hurl upwards: iaculum, V.

attraho (adt-X trftxl, trftctus, ere [ad +traho],
to draw, pull : lora, 0. : arcum, 0. — 7b attract :
ferrum ad se.— rTb drag before, hale: addudtur
atque adeo attrahitur : tribunos ad se, L. : quos
(canes) fugit, attrahit unft, carries along, 0. : at-
tractus ab alto Spiritus, drawn deep, V. — F i g., to
draw, allure, lead: me ad hoc negotiuro: alqm
Romam : discipulos, 0.

attreotatuB (adt-), — , abl. 0, m. [attrecto], a
handling, feeling, Pac. ap. C.

attreoto (adt-), AvI, &tus, fire [ad + tracto], to
touch, handle : signum, L. : Penates, V. : libroeDigitized by V^OOQICattribno81auotorltasmwiibtts. — Supin. ace. : Atreum attrectatum ad-
nnit— To buttf oneself with: feralia, Ta,: quae
non obtineret, Ta.— 7b lay hold of, appropriate:

attribno (adt-), ul, atus, ere [ad+tribuo], to
««tyn, aUot^ make over: his (gladiatoribus) equos,
C*. : legionl equites, Cs. : cui sit Apulia attributa
(ta a province): huic Rutilum, /)^a under his
command^ d. : pecuniam redemptori : pecunia at-
tributa, Dumentta est. — To give in charge, commit,
confide, intruet : nos trucidandos Cethego : ei sacra
omnia, L. — Fig., to confer, bestow, auign, give:
qoem (timorem) mihi natura attribuit: curam
Flaminio, L.-r-7*o attrilnUe, ascribe, impfite: si uni
attribuenda culpa sit: alqd litteris. — To add: ad
amiasioQera amicorum miseriam.

attributlo (adt-), Cms,/, [attribuo], an as-
tijpunent (of a debt). — In grammar, a predicate,
attribute,

attxibatmn (adt-X l, «. [attribuo], in gram-
Dkar^ an attribute, predicate.

attritna (adt-), adj. with comp. [P. of attero],
n|44*«^ worn away: ansa, V. : mentum paulo at-
tritins. — F i g., hardened, impudent : frons, In.

an ( ban ), interj., of pain or surprise ( ante-
ciaB8.X Oh! T.— Of remonstrance, now! T.

ancepa^ upis, m. [avis + CAP-], a bird-catcher,
fowler: callidus, 0. ; a poultry-dealer, H.— Fig.,
a mapper^p, carper : syllabarum.

(aucte), adv. [auctus], bountifully, onlj comp. :
anctitts Di f ecere, H.

anctio, oois,/. [AVG-1 an inereaae: frumenti,
Ta. — A eale by increasing oitU, auction, mMie tale :
anctioDem constituere: yen^ere, to hM: fortunae
Kgtae, L. : in auctione venire.

anotidiiariua^ adj. [ auctio ], of an auction :
atria : tabulae, catalogues.

anctidiior, fttus, arl [auctio], to hold a p\Mie
sale, sell by auction: qui auctionatus sit: hastft
podti: difficultates auctionandi, Cs.

anctito, — , — , Sre,/r^., to increase greatly:
peraniaa f aenore, Ta.

anotiiui^ ach., see aucte.

aocto, — , — , &re,freq. [augeo], to increase
mtch, prosper : te lupiter auctet, Ct

aootor, drls, m., rarelv/. [AVG-], a promoter,
froiueer, father, progenitor : auctores generis :
BJhi Tantalus auctor, O. : auctore ab illo ducit
•npnem, H- : sanguinis, V. — A builder, founder :
Yfoiw, V. : atictor posuisset in oris Moenia, O. —
A tr^alwcrthy writer, authority: satis certus, L. :
»»We bonus ; mdidn proferre Herodoto auctore :
*BBB^ J5L ; rerum Koinananim, an historian :
wctorw cftare, L. : sunt qui male pugnatum ab
^ioetonB sin^ i e. vAo asaert^ h.—An origifta-_tor, performer, doer, cause: iniuriae: auctorcm
odimus, acta defendimus : culpam auctores ad ne-
gotia trans ferunt, S. : nee auctor facinori deerat,
L. : volneris, O. : muneris, the giver, O. : quis ele-
gos emiserit auctor, who was the first to produce,
H. — A responsible person, authority, narrator,
teacher: in philosophia, Cmtippo auctore, versaris,
as your teacher: hominibus auctoribus uti, cite as
autfiorities : criminis iicti, 0. : auctorem rumorem
habere : non sordidus Naturae, H. : de cuius mort«*
Thucydidem auctorem probamus, N. — A voucher,
guarantor, security: gravis magnae rei (i. e. testis)^
1^. : non si mihi luppiter auctor Spondeat, V. :
auctores sumus, tutom ibi maiestatem fore, etc.,
we vouch for it, L : nubit nuUis auctoribus, with
no attesting witnesses : quod a malo auctore emis-
set, i. e. a seller without title : auctor benefici esse,
I e. hold himself responsible for : mulier sine tutore
auctore, a guardian as voucher. — An example,
model: Latinitatis: dicendi Plato: tui ttcti, pre-
cedent: habeo auctorem, quo facias hoc, H. — A
counsellor, adviser, promoter : publici consili, i. e.
a statesman: mei reditOs: audendi, who advise
boldness, V. : meritorum auctore relictil, deserting
the prompter of your exploits, 0. : auctor eat, ut
agere incipiat, advises: mihi ut absim, auctor eat
te auctore quod fecisset, under your influence, T.
me duce et auctore, by my influence and advice
idne estis auctores mihi? Do you advise itf T.
Ille populis fuit auctor transferre, etc., 0. : regem
populus iussit, patres auctores facti, i. e. ratified
it,L,'. id sic ratum esset, si patres auctores fie-
rent,L.

auctoramentnm, l, n. [ auctoro ], earnest -
money (late). — F i g., a pledge, guaranty : servituiis.

auotdritas, fttis, /, [auctor], origination, pro-
duction: eius (facti).— Power, autlwrity, suprem-
acy: in re p. : populi R : legum dandarura : lega-
tes cum auctoritate mittere, plenipotentiaries. — A
deliberate judgment, conviction, opinion, decision,
resolve, will: in orationibus auctoritates consigna-
tas habere : omissis auctoritatibus, opinions aside :
antiquorum: senatQs: aenatOs vetus de Baccha-
nalibus, decree: respondit ex auctoritate senatQs
consul, L. : l^ti ex auctoritate haec renuntiant
(sc. senatils), Cs. : ad ea patranda senatQs aucto-
ritate adnitebatur, by decrees, S. : populi R. : cen-
soria : collegii (pontificum), L. — Warrant, assur-
ance, trustworthiness : in testimonio: somniorum:
cum ad vanitatem access! t auctoritas. — Responsi-
bility, accountability : quam ego def ugiam auctori-
tatem consulatOs mei. — A voucher, security : cum
publicis auctoritatibus couvoro're, credefitials : auc-
toritates praescriptae, attesting signatures: aucto-
ritatea principum conligcre, respotixible names. —
In law, a prescriptive title (to property), right by
possession: usus et auctoritas fundi: adversus

Digitized by V^OOQ ICauctoro I

hodtem aeterna: iure nuctoritatis. — An example^
model^ precedent: omnium superiorum: alicuius
auctoritatem sequi: totiiis Italiae auctoritatem
sequi, Cs. — Cowuel^ advice^ pernuuian: omnium
qui oonsulebantur : ut vostra auctoritas Meae
auctoritati adiutrix sit, T. : quorum auctoritas
apud plebem plurimum valeat, Cs. : quorum auc-
toritas pollebat, S. : auctoritate 811& alqm commo-
vere. — Of persons, influence^ toeight^ dignity^ repu-
to/ton, authoritt/ : tanta in Mario fuit, ut, etc. :
auctoritatem habere apud alqm : alcui auctorita-
tem addere, L. : facere, to create: in re militari,
prestige^ Cs. : a tantft auctoritate approbata, by a
person $0 influential. — Of things, importance^ sig-
H\fieanee^ force^ weighty pouter^ worthy consequence:
nullius (legis) apud te: in hominum fidelitate:
huius auctoritatem loci attingere, dignity.

(auctoro,), — , fttus, &re [auctor], to bind, obfige
(only pass.): ferro necari Auctoratus, i. e. hired as
a gladiator, H. : pignore auctoratus alcui, bound,
L.

auotumnallB, anotnmnim, see aut-.

1. (auotus), adj. [P. of augeo], abundant, am-
ple (only comp.) : honore auctiores, richer in, Cs. :
maiestas . . . auctior, L.

2. auotua, tks, m. [augeo], increase, accestion:
fluminum, Ta. : ( civitatem ) maxumis auctibus
cresoere, L. : imperii, Ta.

auoupinni, I, n. [auoeps], bird-catching, fowl-
ing: hoc novomst aucupium, a new kind ojf fowl-
ing, T. : auoupia omne genus, game - birds, Ct. —
Fig.: delectationis : verborum, a quibbling.

aaoapor, fttus, ftrl, dep. [auceps], to be a bird-
catcher, chase, hunt, strive after, catch: tempus:
epistulis matris imbecillitatem : utilitatem ad di-
cendum: rumorem: verba.

aadacia, ae,/. [audax], daring, courage, valor,
bravery,boldness,intrepidity : inbello,S.: audaciae
egere, S. : miraculo audaciae obstupefecit hostis,
L. : si verbis audacia detur, if I may speak boldly,
0. — Daring, audacity, presumption^ temerity, inso-
lence.' hominis inpudens, T. : Tantft adfectus au-
dacia, T. : (vir) summfi audacia, Cs. : consilium
plenum audaciae : intoleranda, S. : in audaces non
est audacia tuta, O. : quantas audacias, daring
deeds: non bumanae ac tolerandae audaciae (ho-
minum sunt).

audaoter (rarely audaciter), adv. with comp.
audftcius and sup. audftcissime [audax], boldly,
courageously : te monere, T. : subsistere, Cs. : au-
dacius disputabo : dictatorera creare, with confi-
dence, L. — Form audaciter : de aliqua re laturum
esse, L. — Rashly, audaciously, desperately: multa
facta: audicius exsultare: scelera audacissime
facere. — Form audaciter: facere: negare, L.

audax, ftcis, cufj. with comp. and sup. [1 AY-],,2 audio

daring, bold, courageoudy, spirited: poeta, H. : an-
dacissimua omni De numero, 0. : viribus, V. : proe-
liis Liber, H. : ad facinus audacior : consilium, L. :
paupertas, H. : malae, V. — Audacious, rash, pre-
sumptuous, foolhardy, violent : homo, T. : ambi-
tiosus et audax, H. : de improbis et audacibus:
animus, S. : audacissimus ex omnibus : omnia per-
peti, H. : facinus, T. : hoc (factum^ audacius aut
impudentius : volatus, 0. : supra vires ad conan-
dum, L. — As subst, : audacium soelus.

audena, entis, adj. with comp. and nip. [P. of
audeo], daring, bold, intrepid, courageous : auden*
tes deus ipse iuvat, 0.: Tu ne cede malis sed
contra audentior ito, V. : audentissimus quisque
miles, Ta.

(audenter), adv., only comp., boldly, fearUaaly,
rashly : audentius progredi, Ta.

audentia, &e, / [aadens], daring, boldness:
privata cuiusque, Ta.

auded^ ausus sum ( subj. perf ausim ), Sre [ 1
AV-], to venture, dare, be bold, dare to do, risk:
tanturo facinus, T. : nihil : f raadem, L. : ultima,
desperate measures, L.: proeliam, Ta.: pro vitfi
maiora, V. : res est audenda, L. : ausum Talia
deposcunt, Mm who dared so much, 0. : ausurom
se in tribunis, quod, etc., in dealing with trtbunm^
L. : multo dolo audebantur, L. : audendum dextr4,
now for a daring deed, V. : nil muttire, T. : alqd
optare: loco cedere, S.: sapere aude, have w
resolution, H. : vix ausim credere, 0. : ad auden-Online LibraryCharlton Thomas LewisAn elementary Latin dictionary → online text (page 17 of 208)