Charlton Thomas Lewis.

An elementary Latin dictionary online

. (page 41 of 208)
Online LibraryCharlton Thomas LewisAn elementary Latin dictionary → online text (page 41 of 208)
Font size
QR-code for this ebook


vivio saltare : Mutua oonvivia, V. : capilli propter
conviyia pexi, /or company, lu. — Quests at talie:
▼inosa,0.

oonviTor, fttus, ftrl, dep, [conviva], to banquet,
revel, carouse togeUier : crebro, T. : in publico, de
publico.

ooDTOOatlo, Onis, /. [convoco], a convoking,
calling together, assembling : populi R.

oon-TOOO, ivl, fttus, are, to call together, con-
voke, assemble, summon : milites : senatum in
aedem : principes Trevirorum ad se, Gs. : prindpes
penes Laecam, S. : convocato consilio» Gs. : ad
contionem, L.

oon-volnero, Avi, fttum, are, to wound severe-
ly: iumenta, Gu.

oon-volo, ftvl, fttus, are, to fly together, come
hastily together, run together: populus convolat,
T. : ad rostra : ad sellas consulum, L.

conTolflus, P, of convello.

con-volvo, volvl, volQtus, ere, to roll together,
roll up, roll round: se (sol): Lubrica terga (colu-
ber), v.: pennis convolvitur Ales. — To fasten to-
getner, interweave, interlace: testudo convoluta
omnibus rebus, quibus, eta, Gs.

oon-vomo, — , — , ere, to bespew, vomit i^mmi:
mensas : maritum, lu.

. oonvulnero, see convolnero.

oonvulsus, P. of convello.

oooperlo, nil, rtus. Ire [com-+operio], to cover,
cover over, overwhelm, bury: Gyrsilum lapidibus:
ab exerdtu lapidibus cooperiri, L. : atra nube oo-
opertum, Ta. — P. pass., buried, involved, covered:
sceleribus : miseriis, S. : famosis versibus, H.

oooptatio, Onis, /. [ coopto j], an election to
office, appointment, choice : collegiorum : censoria,
by the censors: in Patres, L.

ooopto, ftvl, Atus, Are [com-f optoj, to choose,
elect, admit by election, appoint to oj/lee : senatores :
novum senatum : tribunes plebis, L. : alqm tribu-
uum, L. : magistrum equitum, ll : in oonlegium
(augurum): in locum auguratUs.

ooorior, ortus, Irt, dep. [com-+orior], to come
forth, stand up, arise, appear, riu, break forth :
ignes pluribus simul lods, L. : helium in GalllA,
&. : certamen, 0.: seditio coorta, L. — To arise,
break out, b^n : taiita tempestas coorta est, Gs. :
ventis coortis, V. — To rise in opposition, stand up
in hostility, rise, break forth: Romani coorti pug-
nam ediderunt, L. : adeo infensa erat coorta plebs.

Digitized by V^OOQ ICcophinuB190ooramut, etc., L. : ooortae voces sunt, L. : ooorti in pug-
Dam, L. : in agmen, Ta. : ad bellum, L. : adversua
alquos, L.

oopliinii% I m.y =. K<S^iyoc, a basket^ lu.

oopia, ae,/. [oom-+op8], an abundance^ cunple
supplyy plenty : f rumentt, Cs. : navium magna, Ob. :
bona librorum, H. : null& ferramentorum copift,
in the tcarcity of^ Gs. — Jiesources^ wealthy suppiieSy
richea^ prosperity : domesticis copiis ornare convi-
viuro: (civitas) copiis locupletior: circumfluere
omnibus copiis : se eorum copiis alere, Cs. : Fasti-
diosam desere copiam, H. : inopem me copia fecit,
0. : bonam copiam eiurare, i. e. to claim exemption
<U]t)oor.' (milites) mixti copiis et laetitia, sharing
auppliety TtL : oopia narium (i. e. luxus odorum),
H. : copia ruris honorum opulenta, H. — ^Person.,
the goddeu ofpletity : beata pleno cornu, H. : dives
meo bona Copia comu est, 0. — A multitude^ num-
ber, plenty^ etbundance^ throng : (principum) in ca-
Btris, Cs. : virorum fortium : latronum in e& regio-
ne, S. : quae sit me circum copia, lustro, V. — A
force, army f body of men: e& copia civitatem op-
pressurus : ex omni copia singulos deligere, Cs. —
Usu. plur,, forces, troops, an army, men: armare
quam maximas copias, S. : cum omnibus copiis
exire, in a body, Cs. : pedestres, N. : omnibus co-
piis contendere, with the whole army, Cs. — F i g.,
fulness, copiousness, multitude, abundance: rerum
oopia yerbionim copiam gignit : dicendi copia va.
lere : ubertas et copia, /umess in expression, — Abil-
%ty, power, might, opportunity, facilities, means :
facere civibus consili sui copiam : qui spectandi
faciunt copiam, T. : fandi, V. : societatis coniun-
gendae, S. : Ut sibi eius faciat copiam, give access
to, T. : sit tibi copia nostri, power over, 0. : facta"
est oopia mundi, the world was open, 0. : quibus
in otio yivere copia erat, S. : nee te Adfari data
oopia matri, V. : tecum sine metu ut sit copiast,
T. : si oopia detur, yeniam, 0. : dona pro copift
portantes, <u eocA is able, L. : pro rei copiA, S. :
ludi additi pro copift provincial!, L.

oopiose, ado. with comp. and sup. [oopiosus^,
in great abundance, copicmsly, abundantly, plenti-
fully : comparare pastum : profectus erat, richly
pnmded: omatus, by a large majority: Capito-
lium copiosius ornatura. — Of discourse, copioudy,
fully, at length : ab eo cultura laudatur : causas
def endere : invectus est copiosius in istum : copio-
sissime dicere.

oopiosufly adi. with comp and sup. [ copia ],
furmshed abundantly, well supplied, having abun-
dance, rich, copious, plentiful, abounding : f amiliae :
via copiosa omniumque rerum abundans, N. : sta-
tiva, L. : patrimonium : victus : fit causa copiosior,
stronger : copiosissimum oppidum, Cs. : tu rebus
omnibus: a frumento locus: homines: domus:
Bruttidiua artibus, Ta. — Of discourse, rich, copi- ,ous, qfiuent, eloquent : non oopiosus homo ad di<
cendum: oratio: homo oopiosissimus. — Abundant^
profuse : liquor (putei). Ph. : rerum vaiietas. Ph.

copis, idis, /., = Koirc'Cf ^ short, curved sword,
yataghan, Cu.

oopo, onis, m., see caupo.

copula, ae, / [ com- + AP- ], a band, rope,
thong, tie, fastening : copulft vinctus, N. : Copula
detrahitur canibus, 0. : copulis continebantor
(naves), grapnel-hooks, Cs. — A bond, tie : innipta
tenet ( of love) , H. : talium virorum ( of friend-
ship), N.

oopulatio, Onis, /. [ copulo J, a covpUng, con^
necting : atomorum inter se. — F i g., assodaiion,

oopnlatos, adj. with comp. [P. of copulo],
joined, united, connected: quaedam (opp. simpli-
cia) : verba : nihil copulatius quam, etc

oopulo, ftvi, fttus. Are [copula], to couple, bmd^
tie together, join, connect, unite: hominem cam
belua : altera ratis huic copulata est, L. : copulati
in ius pervenimus, /ace to face, — Fig., to join,
connect, unite : verba : voluntates nofltni^ to unite :
concordiam, L. : f utura cum praesentibus : se cam
inimico : naturae copulatum somnium.

ooquo, coxl, coctus, ere [ COC- ], to cook, pre-
pare by cooking, bake, boil, roast, pmyh, steep, melt,
heat: cena ei coquebatur, N. : cibaria,L. : ooctus
cibus, S. : venena, L. : aere cavo, 0. : liba in foro,
0. — To bum, parch, bake, dry up: glaebas soli-
bus, V. : flumina, V, : obsonia ( i. e. putrefacite ),
H. : cruor ooquitur veneno, 0. — To ripen, make
mature : mitis vindemia, V. : poma cocta. — 7b
digest: cibus confectus iam ooctusque. — To pre-
pare by fire: Telum solidum robore cocto, Jfre^
dried, V. : rastra, to forge, lu. — F i g., to daborate,
think out, mature, plan: oonsilia secreto, L. : hel-
ium, L. — To vex, harass, disquiet, disturb : quae
(cura) nunc te coquit, Enn. ap. C. : quam irae oo-
quebant, V.

ooquuB (ooqao8» oocua), I, m. [C0C-], a
cook : coqui, T., C, L.

oor, cordis ( no gen. plur, ), n. [ CARD- ], the
heart : sine corde esse : gemitds alto de corde pe-
titi, 0. — Plur., persons, sotds (poet.) : fortissima,
V. : aspera, V. — Fig., the heart, soul, mind: raeo
Cordi carior, T. : stupor cordis : cor tangere que-
rela, H. : nequeunt expleri oorda tuendo, V. : ex-
cute Corde metum, 0. : ferocia corda,yt«rtofi« tem-
per, v. — E s p., dot. predie., with esse and dot. of
person, to be at heart, please, be agreeable : uterque
utriquest cordi, is dear, T. : quae vivis cordi f uisse
arbitrantur, loved while alive, Cs. : id eo mihi ma-
gis est cordi, quod, etc : cui tristia bella cordi,
y. : adeo exstinguere vestigia urbis cordi est, they
are so bent on, L.

ooram, adv. and praq). [com- +08]. L Adv^Digitized by V^OOQICoorMsIWooronoM tki prmmee^ before the eyet^ in the faee, optniy,
face to face: coram in os te laudare, T. : coram
me praesente dioere: se ipse coram offert, i. e.
ie/bre the tolcUert, L. : veni, H. : adgnoscere volttls,
Y.^Pretent^ in permm^ penonaUy : ilium hue ad-
dncani, T. : adesae, V. : ndem dare cum ipso coram
daoe, L : aadire, H. — ^H. Praep, with abl.^ in the
fea ofy heforet in the presence of: genero dicere :
eonm arnida Terba habere, S. : populo, H. : la-
trone, In. : te coram, H. x Oermanico coram, Ta.

oorbifl, is, m. aDd /., a basket : messoria : ari-
stas Corbe tulit, 0. : de corbibus mSla, lu.

oorbita, ae,/. [corbis], a ship of burden,

ooroodilii% l, m., see crooodilas.

oordato^ a4j. [oor], imm, prudent, Judieums :
cgregie bomO) Enn. ap. C.

ooTda^ acis, m., := Kdpdai (a wanton dance) ;
cf the trochee, the dancing metre.

Corinthiiift, adj,, of Corinth, Corinthian^ T.,
G^ L : aes, a eoetUf bronze^ an eUloy of gold^ silver^
end copper: Tasa: opus: Gorinthia (so. vasa), L.

CorintlniA ( -os ),!,/., = KSptv^ot, Corinth,
T^ C, v., H. : nobilis acre, 0. : captiva, an entire
CoHnthyle.a maee of bromze^ H.

coriimi, I, n. [SCAL-^, skin, hide, leather.' bo-
vis, Ti. : (animantes) conis tectae : (tanis) coriis
i&texeran^ Os. : scuta ex coriis, S. — Pr ov. : canis
a oorio namqnam absterrebitur uncto, L e. habits
iidideeefy^E.

ooni6ola% aeff' <*&»• [ 1 oomens], Aonty, of
ifom: mtroituB (anris).

L oomeoflk a4f. [coma], of horn, homy: to-
ttmm: arcus, 0. : porta Somni, Y.

2. ooniea% adj. [1 cornus], of the eomeUree:
Tirgolta, y. —Of comet-wood: hastilia, V^ 0.

oondoen, dnia, m. [oomn+l CAN-], a horn-
iWr, trun^Deter, eomet-pletyer, C, S., L., In.

ooniibtila, ae,/. dim. [comix], a little crow, H.

condoalam, I, n. tUm, [oomu], a little horn, a
i»riHh^)ed ornament (on a helmet), L.

oofniger, gera, gerum, aclj. [ comu -f GES- ],
iemg home, horned (poet): cenri, 0.: fluTius,
^ mer-gody V. — A& embeL m., the river-god N%t-
«wm,0.

oonipefl, pedis, a<(f Jcomu+pes], horn- foot-
4HW(poet.): equi,V.,Ct.,0.

0Qnnz,1ct8,/. [1 CAL-, CAR-], a crow: gar-
^ 0. : Annosa, H. : novem saecula passa, 0. :
■Mtra (a favorable omen), V. — Pro v. : comicum
^nlos coofigere, i. e. catch a weasd asleep.

oonra, as {ace comum, T., 0.), n. (once m., C.)
[1 CAR.], a horn, antler : (animantes) comibus
le: taari,0.: oornu ferit (caper), V.: luc-
oornibos haedi, V. — As a vessel : bilibre,H. — As a funnel : inserto latlces infundere comn,
V. — ^With eopia, the horn of plenty (an emblem of
abundance) : beata pleno Copia comu, H. : divee
meo Bona Copia comu, 0. — A homy subetance,
horn (poet) : solido sonat ungula comu, V. : ora
cornu indurata rigent, i. e. bi/ the growth of homy
biUs, 0. — A prujeetion, protuberance, horn, point,
end: flexum a cornibus arcum Tendit, i.e./rom
tip to tip, 0. : Cornua antemnarum, tips, V. : cor-
nua cristae, the cone ( supporting the crest ), V. :
galeae, L. : per novem comua lunae, months, 0. :
septem digestus in comua Nilus, branches, 0. : in-
clusam comibus aequor, capes, 0. : in comu sede-
re, at the end (of the tribunal), L. — Of an army,
the wing, extremity, side: dextrum, sinistram, Ob. :
equitatam in comibus locat, S. — A bow : Par-
thum, V, — A bugle-horn, horn, trumpet : misit cor-
nua, tubas : Aerea comua, V. : Berecyntium, H. —
The sides of the lyre (orig. two homs holding the
strings), C. — In a constellation, 77^0 Horn : Tauri,
0. : Aries cum comibus. — F i g., a salient point,
chief argument : comua coromovere disputationis.
— j7te wing, flank,' qui quasi comua duo tenuerant
Caesaris, I e. were his main dependence. — Power,
courage, strength, might : addis comua pauperi, H.

1. oomam, I, n. [1 comusl, the cornel-berry,
eomd - cherry, V., H., 0. — A javdin ( of comel-
woAi), 0.

2. oomnm, I, n., see oomu.

Ooma% I {M. comfL 0.),/. [1 CAR-J, a eomd
dierry-tree, V. — Cometh wood, 0. — A javdin (of
comel-wood), V., 0.

oorolla, ae,/., a little crown or garland, Ct, Tb.

ooroUarlum, l, n. [corolla] (prop., a garland),
a gift, present, douceur, gratuity : sme corollario
discedere: nummorum.

oorona, ae, /., = Kopil*vri, a garland, chaplet,
wreath : coronam habere in capite : yirtute parta :
laurea, L. : Necte Lamiae coronam, H. — Worn in
offering sacrifice : Insignis gemmis, V. : tenuis, lu.
— A crown, diadem : duplex gemmis, V. : species
coronae, 0. : aureae, Ta. — A chaplet (as a badge
of captivity) : sub coronft vendere, to sdl as doves,
Cs. : sub coronft vfinire, L. — The Northern Crown
(a constellation^ : Qnosia Stella Coronae, V ., 0. —
A circle, assembly, crowd, multitude, audience, spec-
tators, ring : vox in coronam effunditur : arroato-
mm : clamor coronae, H. — A surrounding army,
besiegers, line of siege : militum, Cs. : coronA val-
lum defendit, a circle of defence, L. : spissa viris,
V. — An edge: angusta muri, Cu.

ooronarlu^ adj. [ corona ], for a crown : an-
mm, crown money (levied for a victorious general).

oorond, ftvT, fttus, ftre [corona], to furnish with
a garland, crown, wretUhe: sedebat coronatus :
templa, 0. : deos f ragili myrto, H. : vina, V. : epu.Digitized by V^OOQ ICoorporatuB192cormmpolae inibant ooronati : alqm f ronde, H. : coronatus
malobathro capillos, H. : coroDari Olympia, to be
erowfied in the Olympic garnet, H. — To surround^
enecmpcuBy endoae^ encireUy thut in : castra sugge-
Bti humo, Pr. : Silva coronat aquas, 0. : omnem
abitum custode, V.

OOiporatna, aefj, [corpus], material^ sentible.

corporeal (uU, [corpus], of (he body ^physical:
(ignis): pestes, fd», V. — Of fleshy fleehly: umerus,
0. : dapes, O. — Corporeal^ eubatantial: ree.

oorpii% oris, n. [1 CER-], a body (living or life-
less) : solidum et suci plenuna, T. : requies animi
et corporis : ingenium sine corpore exercere, S. :
corpus sine pectore, H. : Ck>rporis exigui, of small
frame^ H. : dedit pro corpore nunamos, to escape
flogging^ H. : adverso corpore, in front : corpore
toto intorquet, with all his mighty V . : gravi salu-
bris corpori, i. e. st<miachy U. : volgatum, prosti-
tuted, L. — Plur., for sing, (poet) : cruciata corpora
demittite nocti, 0. : Sanguine in corpora summa
vocato, the skin, 0. — Fle^ : ossa subiecta corpori :
corpus amisi : fecisti tantum corporis, Ph. : pars
versa est in corporis usum, to serve as flesh, 0. —
A lifeless body, corpse, trunk : per eorum corpora
transire, Cs. : occisoruna, S. : corpore ambusto:
ne corpus eiciatur. — Substance, matter, reality
(poet.) : Spem sine corpore amat, 0. : metuit ^e
corpore nomen, 0. — A person, individual: tuum
corpus domumque custodire: delecta virum cor-
pora, V. : excepto corpore Turni, V. : corpora Te-
Btra, coniugum, etc., I e. you and your wives, L. :
liberum corpus habere, retain civil rights, S. : de-
functa corpora vitft heroum, shades, v.— -Of ani-
mals : corpora magna bourn, heads, V. : septem
ingentia ( cervorum ), V. — A mass, body, frame,
system, structure, oommwiity, corporation : corpus
navium viminibus contextum,/ram«rorifc, Cs. : to-
tum corpus coronft militum cingere, structure, Cs. :
rei p. : civitatis, political body, L. : sui corporis
creari regem, L. : Romani iuris, L, — A part, par-
ticle, grain : quot haberet corpora pulvis, 0.

oorpusonlum, 1, n. dim. [ corpus ], a puny
body: quantula hominum, lu. — An atom, particle,

oorrado (com-), si, sus, ere [com-+rado], to
scrape together, rake up : Minas alicunde, T. : ei
munus hoc,/<w her, T. : omnia (for sale), T.

oorreotio ( conr- ), Snis, j^, [ corrigo 1 an
amendment, improvement, correction: philosopniae :
correctione gaudere. — In rhet, a restatement,
repetition in better language.

oorreotor ( oonr- ), oris, m. [ corrigo ], an
amender, improver, reformer: civitatis: Correc-
tor ! T. — A censor, reprover : aspen tatis, H. : no-
ster : Bestius, i. e. a preacher of morals, H.

oorreotua, P. of corrigo.

oorrepo (oon-r-), psi, — , ere, to creep, slink :in aliquam onerariam. — ^Fig. : in dumeta, to take
to the btuh (i. e. unintelligible arguments).

( oorrepte ), adv, [ correptus ], shortly, — Onlj
comp. : ( syllaba ) correptius exit, Le, in a short
vowel, 0.

correptus, P, of corripio.

corrisla (conr-), ae,/., a shoe-tie, shoe-lateheL

corrigo (conr-), rCxI, rectus, ere [com- -l-rego],
to make straight, set right, bring into order : oor-
rectis ceris, smoothed out, 0. : cursum (navis), L.
— F i g., to improve, amend, correct, reform, restore :
gnatum mi, T. : te: (peccata) refellendo, T. : con-
recta Mari temeritas, S. : mores aliorum : Quicquid
corrigere est nefas, H. : paterer vos ipsi re con-
rigi, quoniam verba contemnitis, S. : moram celeri
cursu, make up for, 0. : quod cecidlt, id arte at
conrigas, make the best of it, T. — Of disoourse :
corrige sodes Hoc, H. : nosmet ipsos.

corripio (oonr-), ripul, reptus, ere [oom-+
rapioj, to seize, snatch up, grasp, eoUect, take hold
of, arrest: quos corripi atque iiiterfici iussit, Os. :
arcum manu, V. : fascibus conreptis, S. : me, to
start up, T. : a somno corpus, V. : Flumina oor-
reptos torquentia mentis, carried away, V. — To
carry off, take as plunder, snatch away: in corri-
piendis pecuniis : eflSgiem, V. — To attack, seize,
catch, sweep, carry away : flamma Corripait tabu-
las, V. : morbi Corpora oorripiunt, V. : imber
(segetes), 0. — To contract, shorten: nuraina oorri-
plant moras, 0. — To hurry over, make haste over :
viam, V. : campum, V. — To quicken: gradum, H.
— F i g., to reproach, reprove, chide, blame : omnea
convicio Lentuli correpti, Cs. : correptus voce ma-
gistri, H. : hunc dictis, 0. : correpti consules cum
percunctarentur, under this rebuke, L. — 7b mm
upon, attack : hunc plausus Oorripuit, Y. : cor-
repta cupidine, 0. : miUti& (i. e. militiae studio),
V. : imagine visae formae,/(M(;tnatoi, 0.

corroboro (con-r-), ftvl, fttus, &re, to strength-
en, invigorate, make strong, corroborate: vox cum
se corroborant: cum is iam se corroboravisset,
i. e. UHM grown up, — F i g., to encourage, fortify,
strengtheti: virtutem: audaciam hominis.

oorrodo (conr-), si, sus, ere [com-+rodo], to
gnaw, gnaw to pieces: scuta: ossa, lu. — To wear
away (of a file) : ferrum, Ph.

corrogo (conr-), ftvl, fitus, &re [com-+rogo],
to bring together by entreaty, collect, drum up, oS-
teUn by soliciting : suos necessarios ab atriis : con-
venerunt conrogati : auxilia ab sociis, L. : vela
cum antemnis ex navilius, L.

corrogo (conr-), — , — , are [com - fnigo], to
wrinkle, corrugate : nares, i. e. produce loathing, H.

oomimpo (oon-r-), liiol, ruptus, ere, to destroi/,
ruin, waste: frumentum in" \rcft: (frunientnm) in-Digitized by V^OOQICoormo193oostac«ndio, Cs. : coria Igni, Gs. : ungues dentibus, to
hiUfYr,: se suasque apes, S.: opportunitates, to
Im, S. — To aduUertUe, corrupt^ mar^ injure, apoil:
pnndiam, T. : aqua facile coDrumpitur : aquaruro
fontes, S. : Cormpto caeli tractu, poisoned^ V. :
umor cormpius, /ermefUed, Ta. : lacrimis ocellos,
di^iffHre^ O, — F i g., to corrupt, seduce, entice, mis'
Uii: muUerem, T. : (milites) licentia, S. — To gain
h S}f^ f^^'i^y ^y <^^ ' alios, N. : centuriones,
locum at d^ererent, S. : indicem pecuni& : donis,
S.: Corroptus vanis rerum, deluded, H. — To cor-
fTtfi, adviterate, faUify, tpoil, mar, pervert, de-
grade: iadidum, i. e. bribe the judges: ad sen ten-
ths iadicum oominipendas : mores civitatis :
aooeptam ( nobilitatem ), S. : nutricis fidem, 0. :
zramoi eoruiD, S. : multo dolore oomipta voluptas,
mhittertdy H. : gratiam, to forfeit. Ph.

comio (conr-), ul, — , ere room-+ruol to fall
together, faU down, fall, tumble, sink : aedes cor-
nienmt : addocta f uuibus arbor, 0. : igne rogus,
0.: paene risu: exspiraotee comieruDt, L. : quo
looo oomierat icta (Horatia), L. : in Tolnus, V. :
titM rictima, Pr. — F i g., to fall, sink, fail, go down :
si uno meo fate et tu et orones mei oonruistis :
tamquam inezercitati histriones, 6rMit dbvn. — To
rutH, destroy: in quo me oorruerit genere, Ct.

oormptQ^ adv. with eomp. [ oorruptus 1, per-
nrsdy: iadicare : corruptius habiti, i. e. under less
ftstrauit, Ta.

comiptela (oonr-), ae, / [oorruptus], a cor-
rvptimg, corruption, section, Mbery: mores hac
corraptel& depravati : via corruptelae, L. : mulie-
ram: scttL — A seducer, misleader: liberUm, T.

oocmptio (oonr-), onis,/. [oorrumpo], a oor^
mpti^kg, bribery : militum, Ta — Illness, unsound-
ness: corporis. — Fig.: opinionum.

oonnptor ( oonr- \ oris, m. [ oorrumpo ], a
misleeuler, seducer, briber : iuventutis: (Matronae),
H. : tribes : amicitiae, a violaior, Ta.

oomiptrix (oonr-), lois, /. [ corrupter ], one
•ho seduces : tam corruptrice prorincia.

ooii u ptus (oonr-), adj. with comp. and sup.
[P. of corruropo], spoiled, marred, corrupted, bad:
bordeam, Cs. : iter factum corruptius imbri, H. —
fi^, bad, corrupt: mores, 8. : quis oorruptus,
qiil etc : index, H. : indicia: consuetude, /ler-
Mne; oonmptissimum saeculum, Ta.

(oora, cortis,/.), see cohors.

oortez, icis, m. and /. [1 GAR-], the bark, rind,
dkeU, htU. — Of plants : obducuntur cortice trunci :
leatis ex cortice factts, Cs. : Ora corticibus hor-
reoda cavatis, masks, V . : Sumpta de cortice grana,
tke hull, O.^The bark of the cork -tree, cork:
■■trietos pice, H. — P r o ▼. : nare sine cortice, i. e.
h need no more assistance, H. : tu levior cortice, H.

GOftina, ae,/., a kettle^ caldron, the tripod ofApollo, in the farm of a caldron, V. — 7%e priestess
of Apollo: reddidit vocem, 0. — A circle of hear-
ers, Ta.

oonxlii% I,/, see corylus.

CdrU8» I, m., the northeest wind ; see Caurus.

OOroflOO, — , — , are [coruscus], to move quick-
ly, vibrate, shake, brandish, weave, tremble (poet.) :
duo Gaesa manu, V, : tclum, V. : linguas (colu-
brae ), 0. : f rontera, toss, lu. : Cunctanti telura,
brandishes at, V. — To be in quick motion^ flU, flut-
ter, shake: apes pennis coruscant, V. : (colubrae)
lingua, 0.: abies, trembles, lu.— 7b flash, glitter,
gleam, coruscate: flamma inter nubis coruscat:
(apes) f ulgore, V.

OOniflOii% a€fj., in waving motion, waving, vi-
brating, tremulous : silvae, V. : ilices, V. — Flash-
ing, gleaming, glittering : ignis, H.: yis fulminis,
G. poet. : sol, V. : radii (solis), 0. : Pyrrhus telis,
V. : cristis capita alta corusci, V.

oonms, I, m. [ 1 GAL- ], a raven: loquax, 0. :
ovantes gutture corvi, V. : hians, H. — As a bird
of omen : Oscen, H. : Delius in corvo latuit, 0. —
Pro V. : in cruoe corvos pascere, to be hanged, H.
— A grappling-iron, Cu.

Corybantes, ium, m. plur., = KopvPavrtt, the
priests of Cybde, who served her with noisy music
and vfild, armed dances, H., 0. — Sing. : de convivft
Gorybanta ridebis, lu.

Corybantia% ac(j., of the Corybantes: aera, V.

ooryoua (oorl-), I, m., ^ccupt/roc (prop., a sack
of sand for athletes), a means of exercise, discipline:
laterum et yoois.

coryletum or oonxletnm, i, n. [corylus], a
heueLthieket, hazel-copse, 0.

ooryltiB or oorulii% I,/., a hazel-tree, fUberi-
tree, V., 0.

Corymblfer, fen, adj. m. [corymbus+FER-],
bearing dusters of ivy-betTies : Bacchus, 0.

OOiymbuB, I, m., ^ xopvufioc, a cluster of ivy-
berries, cluster, garland, V., 0., Pr., lu.

ooryphaeu^ X, m.,= Kopvpatog, a leader, chief,
head: Epicureorum.

oor^tOB ( gory-, -tUB ), I, m., =r yutpvroc, a
quiver, V., 0.

OOS, cotis,/. [1 GA-], a flint -stone, whetstone,
grindstone : novacula ootem discissurus, L. : cru-
enta, H. : subigunt in cote secures, V. — Fig.:
iracundiam fortitudinis quasi cotem esse : fungar
vice cotis, H.

cosmetea^ ae, m., = KoofitjrtiQ, an adomer,
slave of the wardrobe, lu.

oosmoe, m. plur., = K6<riioi (only nom.), the ten
councillors of state in Crete,

OOBta, ae, /., a rib : per costas emiiiere, L. :Digitized by V^OOQICcostum194crebrescoTergora deripiunt costis, V. : latenim costas ver-
berat, 0. — Plur., a tide^ wall: aheni, V.

oostum, I, n., := Kotrro^, an Oriental aromatic
plant, H.,0.,Pr.

ootes, ium,/., see cautSs.

cothumatUB, adj. [ cothurnus ], with the co-
thurnus, buskinedj traffic : deae, 0.

OOthumus, I, m., = xS^opvo^, a high Grecian
shoe: cum palla et cothurnis. — A laced hunting-
boot covering the foot, V. — A buskin^ high shoe
worn bii tragic actors, H. : grandes cothurni, i. e.
tragedy, H. : Sophocleus, the muse, V. : Gecropius,
L e. tragedy like that of Athens^ H. : cunctis gra-
viora cothurnis, lu.

cotidianuB, cotidie, see cotudi-.

oottana, drum, see cottona.

oottidiano, adv. [cottidianus], daily: in forum
descendere.

oottidianaB or ootidianus (not quot-), adj.
[cottidie], of every day, daily : febris, T. : curae :Online LibraryCharlton Thomas LewisAn elementary Latin dictionary → online text (page 41 of 208)