Clifford Herschel Moore.

A first Latin book online

. (page 7 of 19)
Online LibraryClifford Herschel MooreA first Latin book → online text (page 7 of 19)
Font size
QR-code for this ebook


habeamus ; ne pugnent. 3. Utinam fortes essetis ; utinam
laudarentur. 4. Ducem laudetis ; utinam ne pugnaretis.

5. Ne haec habeat ; boni simus.

244 1. Let them be slaves ; may they be free. 2. Would
that you were being praised ; let us praise them. 3.
Would that we were not fighting against them ; let him
have the books. 4. May we have the gifts ; let us not be
slaves.

245 VOCABULARY

fides, -el, i. faith, pledge. memoria, -ae, f. memory.

hodie (hoc + die), adv. to- moveo, -ere, movl, motus, to

day. move ; signa movere, to

maiores, -um, m. elders, fore- advance-, castra movere,

fathers. to break camp.100 FIRST LATIN BOOK

ne, adv. and coiij. not. tamen, adv. still, neverthe-

prohibeo, -ere, -ui, -itus (pro less.

+ habeo), to hinder, pre- telum, -I, n. weapon, spear,

vent, keep from. javelin. (Compare hasta,

res publica, rel publicae, 1 f. arma, 111.)

state. turn, adv. then, at that time.

si, conj. if. utinam, adv., used with op-

signum, -i, n. signal, stand- tative subjunctive.

ard. vix, adv. hardly, with diffi-

spes, -ei, f. hope. culty.

246 1. Xon sine spe, milites, simus ; ne hodie castra mo-
veamus. 2. Videmus, iuvenes, aciem equitatumque hos-
tium; ne timeamus impetum eorum. 3. Sed si fortissime
cum els pugnabimus, clara victoria nostra erit. Prohibea-
mus hostis ab aqua et a rebus necessiiriis. 4. Ubi signum
ab imperatore dabitur, signa moveamus et castra quam 8
celerrime oppugnemus. 5. Bona spes victoriae nostris
militibus est. Si eos fugfibimus, nostra auctoritfis apud
omnis nationes maxima erit. 6. Senes et mulieres omnes
cum suis impedimentis in castra properent quae non
longe ab hac ripa absunt. Difficillimis ripis est hoc
flumen ; itaque barbari castris vix adpropinquabunt.
7. Utinam hodie eum animum haberemus quern mrdores
nostri paucis ante annis non longe ab his locis habuerunt.
S. Semper, elves, memoria teneatis ea quae maiores vestri
pro re publica fecerunt. 3 9. Utinam ne impetum Gallo-
rum timeretis. Si maiora corpora et longiora tela habent,
non fortiores sunt. 10. Si virtutem, fidem, fortitudinem-
que maiorum memoria tenebitis, audacius impetum hos-
tium sustinebitis.

1 Each part is declined separately: Dat. rel publicae : Ace. rem
publicam, etc.

2 qnam with the superlative of adjectives and adverbs means as
possible.

3 Perf. indie, of facio, to do.SUBJUNCTIVE IN DEPENDENT SENTENCES 101

247 1. Would that you remembered to-day all the things
which our ancestors did 1 for our native land. 2. They
freed their state from the fear of the barbarians, who had
come against it with a great force. 3. The leader who
held the command was a man of great foresight. 2 Would
that he were present to-day. 4. Let us not remain longer
in this place, but break camp to-day and hurry into the
neighboring mountains. 5. The enemy's commander is a
man of the greatest bravery and influence ; still our men
have good hope of victory. 6. If we shall keep the enemy
away from our supplies, our allies will soon aid us. 7.
May we soon advance a long distance from this camp ;
then we shall not be kept from water and supplies. 8.
May Caesar's influence increase the bravery of his own
auxiliary troops.LESSON XXX

SUBJUNCTIVE IN DEPENDENT
SENTENCES

PURPOSE CLAUSES
248 EXAMPLES

1. Pugnant (pugnaverunt) They are fighting (have

lit Hberi sint. fought) to be free.

2. Piignant (pugnaverunt) They are fighting (have

ne servl sint. fought) that they may not

be slaves.

1 246, 8, 2 consUium,102 FIRST LATIN BOOK

3. Pugnabunt ut liberi sint. They will fight to be free.

4. Pugnabunt ne servl sint. They will fight that they

may not be slaves.

5. Pugnabant (pugnaverunt) They were fighting (fought]

ut liberi essent. to be free.

6. Pugnabant (pugnaverunt) They were fighting (fought)

ne servi essent. that they might not be

slaves.

(a) Notice that in each of these sentences the de-
pendent clause expresses the Purpose of the leading
verb; also that the conjunction ut introduces positive
clauses, ne negative.

(b) Notice further that when the point of view of
the leading verb is Present 1 or Future, the Present
Subjunctive 2 follows ; when the point of view is Past, 3
the Imperfect Subjunctive is used in the dependent
clause.

(c) In a dependent clause the subjunctive is said to
follow the tense of the principal verb, which fixes the
point of view. This relation is called the Sequence of
Tenses.

249 Rule. The Subjunctive is used with ut, that, ne, that
not, to express Purpose.

W. 506; B. 282; AG. 317: H. 568.1 The point of view of the definite perfect, in English, / hare
fought, is the same as that of the present tense; but that of the
indefinite, in English, I fought, is past like the imperfect.

2 The student should remember that the present subjunctive in
independent sentences (239, 241) may express future time, so that
its use in clauses depending on a future verb is natural. As it also
may have a present meaning, it does double duty.

8 I. e., imperfect or indefinite perfect.SUBJUNCTIVE IN DEPENDENT SENTENCES 103

250 RESULT CLAUSES

EXAMPLES

1. Nostri tarn fortiter pug- Our soldiers are fighting

nant (pugnaverunt) ut (have fought) so bravely
hostis fugent. that they are putting the

enemy to flight.

2. Nostri tarn fortiter pug- Our men were fighting

nabant (pugnaverunt) (fought) so bravely that
ut non superarentur. they were not conquered.

(a) Notice that in each of these sentences the de-
pendent clause expresses the Result of the action of the
leading verb ; also that ut introduces positive results,
ut non negative.

(6) Compare these with purpose clauses above and
notice that ne is used only with negative purpose, ut non
only with negative result clauses ; notice also that in
result clauses, as in those of purpose, the present tense
follows the present point of view, the imperfect the past.

251 Hule. The Subjunctive is used with nt, that, ut non,
that not, to express Result.

W. 519; B. 284; AG. 319; H. 570.

252 celeritas, -atis, f . speed. porta, -ae, f . a gate.
cur, adv. wliy ? portus, -us, m. harbor.
enim, conj. for (nam, 138). postquam, conj. after?
mille, 1 adj. thousand. statim, adv. immediately.
multitude, - inis, f. crowd. tantus, -a, -um, adj. so great,
Numa, -ae, m. Numa. such.

oro, -are, to ask, leg. terreo, -ere, terrui, territus,

passus, -u, m. pace (about to frighten.
five feet). ut, conj. that.

1 Mille in the singular is an indeclinable adjective. The plural
is a neuter noun and is declined: Norn. Ace. Voc. milia, Gen,
mil i inn, Dat. Abl. milibus.

9 Used with the perfect indicative,104: FIRST LATIN BOOK

253 1. Cur senes iuvenesque ex portis oppidi tanta celeri-
tate adpropinquabant ? 2. Hiberms nostris adpropin-
quabant ut orarent ne in numero hostium haberentur.
3. Postquam signum datum est, nostri castra statim move-
runt ; barbari ita terrebantur ut in oppido non contine-
rentur. 4. Omnes qui eum locum habitabant, ne frumento
prohiberentur, magna celeritute decem milia passuum 1 in
finis sociorum properabant. 5. Proximo die magna mul-
titudo Gallorum locum castris magis idoneum occupavit ;
turn Caesar cum parte equitatus properavit ut hunc locum
oppugnaret. 6. Galli in memoria tenebant omnia quae
maiores f ecerunt ut patria libera esset ; itaque dux eorum
magnam spem victoriae habuit. 7. Utinam tantam fidem
haberemus ut in hac re publica nemo malus esset. 8. Maio-
rem partem copiarum continebat imperfitor in hibernis,
quae septem milia passuum ab eo oppido aberant sed
proxima portui. 9. Ubi haec nuntiata sunt, consul omnia
auxilia in sinistro, socios in dextro cornu tanta celeritate
conlocavit, ut hostes statim terrerentur.

254 1. The Gauls often fought that they might not be de-
prived of their towns and lands. 2. The Komans built
their city on hills in order that it might not be suddenly
attacked by the enemy. 3. The city was small in the
time of Komulus, the first king, but it was afterward en-
larged so that it was the greatest city in Italy. 4. The
Eomans were men of such bravery and courage that they
were not often conquered by the enemy. 5. Romulus, in
order that he might increase the number of citizens,
gave citizenship to many from the neighboring peoples.
6. The next king, whose name was Numa, was very differ-
ent from Eomulus (dative) ; for he liked peace more than
war. 7. Why did consuls, rather than 2 kings, hold the
power afterward ?

1 mille passus, a Roman mile, about 5,000 feet, * pro.SUBJUNCTIVE IN DEPENDENT SENTENCES 105

255 READING EXERCISE

The Persian Wars

Postero anno Dareus, rex Persarum, legates in Grae-
ciam misit, 1 qui regis nomine terram et aquam a civitati-
bus Graeciae postulabant ; simulque alii legati maritimas
urbes Asiae navis longas parare iubebant. 2 Brevi tern-
pore hae urbes navis, quas rex els imperaverat, 3 paraverunt.
Legatis, qui in Graeciam missi sunt, 4 a multis civitatibus
data sunt omnia quae rex postulaverat ; sed contra eas
quae terram et aquam non dederant, Dareus maximo
exercitu pugnare paravit. Itaque imperatores eius, Datis
et Artaphernes, plurimas navis adversus 5 Eretriam 6 et
Athenas duxerunt, quas urbes Dareus expugnare atque
incolas in servitutem redigere 7 maxime cupi vit. 8 Eretria
sex 9 dies ab Persis frustra 10 oppugnabatur ; sed septimo
die duo elves urbem hostibus prodiderunt, 11 postquam
multi utrimque 12 occisT sunt. 13 Hostes omnia vastaverunt
atque incolas, ut 14 Dareus imperaverat, in servitutem
redegerunt. 15 Post paucos dies ad Atticam navigaverunt
hostes ut Atheniensis quoque superarent. In campum
Marathonium, 16 qui locus totms Atticae opportimissimus 17
erat equitibus, copias e navibus eduxerunt. 18

1 Perf. indie, act. of mitto, to send.

2 iubeo, -ere, iussT, iussus, to order.

3 See 192.

4 Perf. indie, pass, of mitto.

6 Prep, with the accu., against compare contra.

6 A city in Euboea. u As.

7 To reduce. 15 Perf. ind. act, of

8 Perf. ind. act. of cupio, to wish. redigere.

9 Six. is Of Marathon.

10 Adv., in vain. 17 opportfmus, suited.

11 Perf. indie, act. of prodo, to betray. 18 Perf. indie, act. of

12 Adv., on both sides. ediico, to lead out,

13 Perf. indie, pass, of occldo, to kill, to disembark.106 FIRST LATIN BOOK

LESSON XXXI
THIRD OR e CONJUGATION

PRESENT SYSTEM

256 ' LEARN the Present System of rego, 481, in the
Indicative, Subjunctive, and Infinitive.

(a) Notice that the stein of verbs in this Conjugation
end in -e (i). Compare this with the stems of the First
and Second Conjugations.

(5) Notice also that the Future Indicative is not
formed by the tense sign -bl- (-be) as in amabo and habe-
bo, but that the vowel is -a in the First Person Singular
and -e in the other persons. Compare also the forma-
tion of the Present Subjunctive regain with amem and
habeam.

257 Conjugate the following : dice, to say ; duco, to
lead] mitto, to send.

SUBSTANTIVE CLAUSES OF PURPOSE

258 EXAMPLES

1. Duel persuadent (persua- They persuade (have per-

serunt) ut auxilium mit- suaded) the leader to send
tat. help.

2. Legatis imperabit ut He will order his lieutenants

bellum gerant. to carry on the war.

3. Eum orabant (oraverunt) They ivere asking (asked)

ne oppidum oppugnaret. him not to attack the toivn.

(a) Notice that in each sentence the dependent clause
is a direct object of the verb, that is, that the clause is a
substantive ; moreover, that each dependent clause ex-
presses also the purpose of the subject of the leadingSUBSTANTIVE CLAUSES OF PURPOSE 107

verb. Such clauses are called Substantive Clauses of
Purpose 1 and are used with verbs whose action looks
toward the future.

(b) Notice further that the sequence of Tenses is the
same as in simple Purpose Clauses, 248, that is, that the
Present Subjunctive follows the present point of view,
the Imperfect the past.

259 Rule. Substantive Clauses of Purpose with ut (negative
ne) are used, after verbs whose action looks toward the future
that is, verbs of Will or Aim.

W. 511 ; B. 295 ; AG. 331 ; H. 564 ff.

260 VOCABULARY

adventus, -us, m. arri- Epirus, -I, f. Epirus (a dis-

val. trict of Northwestern

amitto, -ere, -misi, -missus Greece).

(a + mitto), to lose. gero, -ere, gessi, gestus, to

Appius, -I, m. Appius. carry on, perform.

atque, ac, 2 conj. and. iterum, adv. again.

Cineas, -ae, 3 m. Cineas. legatio, -onis, f. embassy

classis, -is, f. fleet. (legatus, 138).

Claudius, -I, m. Claudius. mitto, -ere, misi, missus, to

committo, -ere, -misi, -missus send.

(cum -\- mitto), to engage modus, -i, m. manner.

(in battle). persuaded, -ere, -suasi, -sua-

dico, -ere, dixi, dictus, to surus, to persuade (with

say. dat. of the person).

1 While Substantive Clauses of Purpose are generally used as ob-
jects of the leading verb, they are occasionally employed as subjects
of Passive Verbs, e.g., ut bellum'gerant legatis imperatnni est,
That they should carry on the war was the command to the lieutenants.

* atque is used before vowels and consonants, ac only before con-
sonants.

3 A Greek name declined like any noun of the First Declension
except in the nominative,108 FIRST LATIN BOOK

peto, -ere, petlvl (-ii), 1 petl- renuntio, -are (re + nuntio,

tus, to seek, ask. 126), to carry back

primum, adv. first, for the word,

first time. Tarentinus, -i, m. a citizen

pugna, -ae, f. battle (pugnd, of Tarentum (a city in

101). Southern Italy).

Pyrrhus, -i, m. Pyrrhus (King of Epirus).

261 ! Tarentmi orabant Romanos, ne portum suum cum
navibus intrarent ; sed Roman! magnam classem mise-
runt. 2. Itaque Tarentmi per legationem petunt a
Pyrrho, Epirl rege, ut auxilium contra Romanos mittat.

3. El persuaserunt ut statim magno exercitu adiuvaret ;
turn primum Roman! cum hoste extero dimiciiverunt.

4. Hi prima pugna, quam post adventum Pyrrhi cum eo
commiserunt, ita terrebantur ut facile superaret rex
ille. 5. Tantam multitudinem hominum hoc in proe-
lio amisit Pyrrhus ut diceret, " Si iterum hoc modo Ro-
manos superavero, bellum diutius gerere non potero." 2

6. Legati, qui de captivis missi sunt, summo honore
ab Pyrrho habebantur; captivos statim Romam 3 misit.

7. Nam ille omnia faciebat 4 ne gravis Romanis Tarenti-
nisque videretur. 8. Postea Pyrrhus legiltum, Cmeam
nomine, ad urbem Romam misit, eo consilio, ut pax cum
Romanis esset ; multum argentum portabat ut donls
persuaderet Romanis. 9. Sed Appius Claudius, vir
clarissimus, civibus persuasit ne cum rege pacem
confirmarent. 10. Itaque Cineas Pyrrho renuntiavit :
" Urbs Roma templum, patria regum, homines reges esse
videntur."

262 1. An embassy is sent by the Romans to ask Pyrrhus
to liberate the prisoners. 2. Pyrrhus ordered the Roman

1 A number of verbs have two forms in the perfect active, e. g.,
petlvi or petil. 2 Future indie, of possum, to be able,

3 Compare 236, 10. 4THIRD CONJUGATION 109

prisoners to be liberated and sent to the city. 3. You
will not persuade the Komans to establish peace, if you
remain in Italy. 4. In the first battle in which he engaged
after his arrival, Pyrrhus was victorious, 1 but he lost many
men. 5. He said, " If I fight again in this way, I shall no
longer have an army." 6. I hope that (utinam) there will
not be a victory of this sort again. 7. They persuaded
Pyrrhus not to fight again on that day. 8. Cineas cap-
tured more cities by eloquence 2 than by arms. 9. The
chief man of the embassy asked the Komans to make
peace with the king, but Appius persuaded them to carry
on the war much longer.LESSON XXXII
THIRD CONJUGATION (Continued)

PERFECT SYSTEM

263 LEABN the Perfect System of rego, 481, in the
Indicative, 3 anl review the Perfect System in the
Indicative of the First and Second Conjugations.

264 VOCABULARY

Africa, -ae, f. Africa. cogo, -ere, coegi, coactus

ago, -ere, egi, aetus, to (cum + ago), to drive to-

drive, do. 4 " gether, to compel.

Carthaginiensis, -e, Cartha- condicio, -onis, f. condition,

ginian. terms.

1 victor. 2 voce.

3 The perfect and pluperfect Subjunctives and the other moods
will be learned later.

4 gratias agere, to pay thanks, to thank. Compare gratiam
habere, to feel grateful.110 FIRST LATIN BOOK

contend 6, -ere, -tendl, -tentus, quod, conj. because.

to exert one's self, hasten, reddo, -ere, -didi, -ditus (re +

deinde, 1 adv. then, second- do) to return.

ly. Regulus, -I, m. Regulus (a

duco, -ere, duxi, ductus, to Koman general).

lead (dux, 144). rursus, adv. again.

indignus, -a, -urn, unworthy, senatus, -us, m. senate.

shameful. sententia, -ae, f. opinion.

ingens, -tis, huge. tot (indeclinable), so many.

Lacedaemonius, -a, -urn, Lace- traduco, -ere, -duxi, -ductus,

daemonian. to lead across (trans +

perltus, -a, -um, skilled, ex- duco).

perienced. unus, -a, -um, 2 one, a single.

265 1. Regulus, prmceps Romanorum, exercitum in Afri-
cam traduxit ut ibi bellum gereret. 2. Ille erat vir sum-
mae virtutis ; magna spe victoriae contra hostis contendit.
3. Mox multis pugnis Carthaginiensis ita superavit ut
pacem petere cogerentur. Senatus Romanus ill! gratias
egit quod res in Africa bene gesserat. 4. Eegulus duris-
simas condiciones dabat ; deinde Carthaginienses a Lace-
daemoniis petierunt ut imperatorem belli peritissimum
mitterent. 5. Ab eo Roman! ingenti clade superati sunt
et magnain partem exercitus camiserunt. Inter captivos
erat Regulus. 6. Sed proximo anno bellum fellciter rur-
sus gerebant Romani et post multa mala 3 hostes Regulum
captivum Romam 4 mittere cogerentur, ut per eum piicem
peterent. 7. Postquam eum in senatum duxerunt Ro-
mani, ei imperaverunt ut sententiam de pace et captivis
Romanis diceret. 8. Ille orabat ne tot milia captivorum
propter unum senem et paucos Romanos redderent ut

1 Always a dissyllable.

2 Genitive sing, fmliis, dat. sing, uni ; otherwise declined like
bonus. Compare totus, 177.

8 mala : neut. plur. used as a substantive.
4 Compare 236, 10.THIRD CONJUGATION 111

ihdigna pax cum hostibus esset. 9. Hac sententia moti
sunt Eomani ujb bellum multo acrius administrarent ;
sed Kegulus a Carthaginiensibus indlgnissimo modo est
necatus.

266 1. The Senate ordered Eegulus to lead an army across
into Africa. 2. Eegulus led an army across into Africa
with the design of carrying on war with the Cartha-
ginians. 3. In what manner did Eegulus carry on the
war after his arrival? 4. Eegulus was a general expe-
rienced in war and he quickly compelled the Cartha-
ginians to sue for peace. 5. The Senate thanked Eegulus,
and then asked him to give 1 his opinion with regard to
the conditions of peace. 6. He said : " It is not best to
return the prisoners, but to send me back to Africa
again." 7. Eegulus was a man of great patriotism and
great courage ; the manner of his death was most sad.
8. Eegulus was held in the highest honor by the Eomans
on account of his many victories and his great spirit.LESSON XXXIII
THIRD CONJUGATION (Verbs in -io)

267 LEARN the conjugation of capio, 482, in the In-
dicative entire, the Present and Imperfect Sub-
junctive, and the Present Infinitive.

(a) Notice that in the Present, Imperfect, and Future
Indicative, and in the Present Subjunctive the -i of thedlco.FIRST LATIN BOOK

stem is retained whenever it is followed by another
vowel.

268 SUBSTANTIVE CLAUSES OF RESULT

1. Efficit (effecit) nt socii He secures (has secured)

omnia duel renuntient. the result that the allies

report everything to the
leader, or He succeeds (has
succeeded) in having the
allies, etc.

2. Efficiet nt socii omnia duel He will succeed in having,

rennntient. etc.

3. Impetrabat (impetravit) He was obtaining (obtained)

ab eo nt castra non mo- from him the result that
veret. he did not break camp.

(a) Compare these clauses with Substantive Clauses
of Purpose (258), and notice that these also bear the
relation of substantives to leading verbs as well as ex-
press the result actually obtained in each case. Such
clauses are called /Substantive Clauses of Result and are
used with verbs expressing the accomplishment of a
result. 1

(b) Notice that the sequence of tenses is the same as
in all other Result or Purpose Clauses.

269 Hule. Substantive Clauses of Result with ut (negative
lit non) fill out or complete what is implied in the leading
verb.

W. 521-526; B. 297; AG. 332; H. 571.

1 A Substantive Clause of Result may also be the Subject of the
leading verb, e. g., impetratum est ut omnia renuntiarentur.

The result obtained was that everything was reported.THIRD CONJUGATION113270 CLAUSES INTRODUCED BY QUIN, that not

EXAMPLES1. Non dubito quln socil

haec renuntient.

2. Non dubitabo quin socil

haec renuntient.

3. Non erat dubium quln

socii haec renuntiarent.

4. Non deterrebantur hostes

quln in finis sociorum
contenderent./ do not doubt that the allies
are reporting this.

I shall not doubt that the
allies will report this.

There was no doubt that the
allies reported this.

The enemy were not de-
terred from hurrying into
the lands of the allies.271 Hule. Substantive clauses introduced by quln are used
depending on a negative verb, or verbal expression, of
Doubting, Hindering, and the like.

W. 575-579 ; B. 298 ; AG. 332, g ; H. 595-596.272VOCABULARYclam, adv. secretly.

Cunctator, -oris, m. The De-
layer (a name applied to
Fabius).

cupio, -ere, -ivi (-ii), -Itus,
to desire.

deduce, -ere, -duxi, -ductus
(de-fducd, 264), to lead
away.

defendo, -ere, -di, defensus,
to defend.denique, adv. finally.
deterreo, -ere, -terrui, -itus

(de + terreo, 252), to

frighten away, deter.
dubito, -are, to doubt.
efficio, -ere, -feci, -fectus (e +

facio), to accomplish, bring

about.

Fabius, -1, m. Fabius.
facio, -ere, feel, factus, 1 to

do, make.1 The irregular passive will be given later ; but compounds of
facio which like efficio change a to i have a regular passive,
efficior, etc.
8114 FIRST LATIN BOOK

fugio, -ere, fugi, fugiturus, Saguntum, -I, n. Saguntum

to flee. (a city in Spain).

Hannibal, -alls, m. Hannibal, tergum, -I, n. back.

licet, -ere, licuit or licitum trade, -ere, -didi, -ditus (trans
est (impersonal), it is per- +do), to hand over, Re-
mitted, tray.

quin, conj. but that, from. uter, utra, utrum, which of

ratio, -onis, f . way, reason. two 9 l

273 1. Deinde postquam Saguntum a Carthaginiensibus
armis captum est, statim legatio in Africam missa est,
cuius prmceps erat Fabius. 2. Fabius effecit ut in Afri-
cam mitteretur. " Hie," dixit senatui Carthaginiensium,
" bellum et pacem porto. Utrum vobis 2 optimum vide-
tur, habere licet." 3. Non dubitfibat Fabius hoc bello
quin novam belli rationem capere melius esset. 4. Itaque
mora rem publicam defendit : si hostes terga dabant
atque fugiebant, ad eos contendit ; si pugnare cupiebant,
Fabius agmen deduxit. 5. Hoc modo effecit ut Cunc-
tatoris nomen caperet et summus perltissimusque dux
laudaretur. 6. Non dubium erat quin Fabius rem pub-
licam mora servaret. 7. Tamen dux Carthaginiensium
non deterrebatur quin bellum magna cum virtute cele-
ritateque gereret. 8. Tarentini iuvenes, ut urbem Car-
thaginiensibus traderent, ad Hannibalem contenderunt
et eum de consilio suo certiorem fecerunt. 3 9. Hanni-
bal iuvenibus persuasit ut pecora Carthaginiensium,
quae in agris erant, ad urbem agerent. 10. Id saepe
fecerunt; denique Hannibal militesque eius cum iu-
venibus portis clam adpropinquaverunt atque urbem
intrabant.

1 Genitive sing, in all genders utrlus ; dat. sing. utrl. Compare
the demonstrative pronouns (123, 135).

2 To you.

3 eum certiorem facere, to inform him.FOURTH CONJUGATION 115

274 1. There was no doubt that Fabius was managing af-
fairs well by his policy of delay. 1 2. The soldiers were
not deterred by fear of the enemy from hastening in line
of battle to the town. 3. He made the enemy turn their
backs and flee in great haste. 4. Hannibal ordered the
young men to drive the flocks to the city-gates. 5. Finally
Hannibal succeeded in 2 entering the city secretly with
his soldiers. 6. The Carthaginians desired to make war,
because they had no doubt that Hannibal was a more
skilful general than Fabius. 7. " Again a victory of this
sort, and I shall have made an end of the war." 8. " The
Eomans also have a general skilled in war. We have lost
the city in the same 3 way in which we took it."LESSON XXXIV
FOURTH OR -I CONJUGATION

275 LEARN the conjugation of audio, 483, in the In-
dicative entire, the Present and Imperfect Sub-
junctive, and the Present Infinitive.

(a) Notice that the stem of verbs in this Conjugation
ends with -I, and compare this with the stems of the


1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Online LibraryClifford Herschel MooreA first Latin book → online text (page 7 of 19)