Robert Burton.

The Anatomy of Melancholy online

. (page 127 of 138)
Online LibraryRobert BurtonThe Anatomy of Melancholy → online text (page 127 of 138)
Font size
QR-code for this ebook


culcitra plumea collocavit dulciculam potionem propinans psaltriam
adduxit, &c.

3513. Ut reclinata suaviter in lectum puella, &c.

3514. Tom. 2. consult. 85.

3515. Epist. fam. lib. 7. 22. epist. Heri demum bene potus, seroque
redieram.

3516. Valer. Max. cap. lib. 8. Interposita arundine cruribus suis, cum
filiis ludens, ab Alcibiade risus est.

3517. Hor.

3518. Hominibus facetis et ludis puerilibus ultra modum deditus adeo ut si
cui in eo tam gravitatem, quam levitatem considerare liberet, duas
personas distinctas in eo esse diceret.

3519. De nugis curial. lib. 1. cap. 4. Magistratus et viri graves, a ludis
levioribus arcendi.

3520. Machiavel vita ejus. Ab amico reprehensus, quod praeter dignitatem
tripudiis operam daret, respondet, &c.

3521. There is a time for all things, to weep, laugh, mourn, dance, Eccles.
iii. 4.

3522. Hor.

3523. John Harrington, Epigr. 50.

3524. Lucretia toto sis licet usque die, Thaida nocte volo.

3525. Lil. Giraldus hist. deor. Syntag. 1.

3526. Lib. 2. de aur. as.

3527. Eo quod risus esset laboris et modesti victus condimentum.

3528. Calcag. epig.

3529. Cap. 61. In deliciis habuit scurras et adulatores.

3530. Universa gens supra mortales caeteros conviviorum studiosissima. Ea
enim per varias et exquisitas dapes, interpositis musicis et
joculatoribus, in multas saepius horas extrahunt, ac subinde
productis choreis et amoribus foeminarum indulgent, &c.

3531. Syntag. de Musis.

3532. Atheneus lib. 12 et 14. assiduis mulierum vocibus, cantuque
symphoniae Palatium Persarum regis totum personabat. Jovius hist.
lib. 18.

3533. Eobanus Hessus.

3534. Fracastorius.

3535. Vivite ergo laeti, O amici, procul ab angustia, vivite laeti.

3536. Iterum precor et obtestor, vivite laeti: illad quod cor urit,
negligite.

3537. Laetus in praesens animus quod ultra oderit curare. Hor. He was both
Sacerdoa et Medicus.

3538. Haec autem non tam ut Sacerdos, amici, mando vobis, quam ut medicus;
nam absque hac una tanquam medicinarum vita, medicinae omnes ad vitam
producendam. adhibitae moriuntur: vivite laeti.

3539. Locheus Anacreon.

3540. Lucian. Necyomantia. Tom. 2.

3541. Omnia mundana nugas aestima. Hoc solum tota vita persequere, ut
praesentibus bene compositis, minime curiosus, aut ulla in re
solicitus, quam plurimum potes vitam hilarem traducas.

3542. "If the world think that nothing can be happy without love and mirth,
then live in love and jollity."

3543. Hildesheim spicel. 2. de Mania, fol. 161. Studia literarum et animi
perturbationes fugiat, et quantum potest jucunde vivat.

3544. Lib. de atra bile. Gravioribus curis ludos et facetias aliquando
interpone, jocos, et quae solent animum relaxare.

3545. Consil. 30. mala valetudo aucta et contracta est tristitia, ac
proptera exhilaratione animi removenda.

3546. Athen. dypnosoph. lib. 1.

3547. Juven. sat. 8. "You will find him beside some cutthroat, along with
sailors, or thieves, or runaways."

3548. Hor. "What does it signify whether I perish by disease or by the
sword!"

3549. Frossard. hist. lib. 1. Hispani cum Anglorum vires ferre non possent,
in fugam se dederunt, &c. Praecipites in fluvium se dederunt, ne in
hostium manus venirent.

3550. Ter.

3551. Hor "Although you swear that you dread the night air."

3552. [Greek: Ae pithi ae apithi.] "Either drink or depart."

3553. Lib. de lib. propriis. Hos libros, scio multos spernere, nam felices
his se non indigere putant, infelices ad solationem miseriae non
sufficere. Et tamen felicibus moderationem, dum inconstantiam humanae
felicitatis docent, praestant; infelices si omnia recte aestimare
velint, felices reddere possunt.

3554. Nullum medicamentum omnes sanare potest; sunt affectus animi qui
prorsus sunt insanabiles? non lamen artis opus sperni debet, aut
medicinae, aut philosophae.

3555. "The insane consolations of a foolish mind."

3556. Salust. Verba virtutem non addunt, nec imperatoris oratio facile
timido fortem.

3557. Job, cap. 16.

3558. Epist. 13. lib. 1.

3559. Hor.

3560. Lib. 2. Essays, cap. 6.

3561. Alium paupertas, alium orbitas, hunc morbi, illum timor, alium
injuriae, hunc insidiae, illum uxor, filii distrahunt, Cardan.

3562. Boethius l. 1. met. 5.

3563. Apuleius 4. florid. Nihil homini tam prospere datum divinitus, quin
ei admixtum sit aliquid difficultatis, in amplissima quaque laetitia
subest quaedam querimonia, conjugatione quadam mellis et fellis.

3564. Si omnes premantur, quis tu es qui solus evadere cupis ab ea lege
quae neminem praeterit? cur te non mortalem factum et universi orbis
regem fieri non doles?

3565. Puteanus ep. 75. Neque cuiquam praecipue dolendum eo quod accidit
universis.

3566. Lorchan. Gallobelgicus lib. 3. Anno 1598. de Belgis. Sed eheu inquis
euge quid agemus? ubi pro Epithalamio Bellonae flagellum, pro musica
harmonia terribilum lituorum et tubarum audias clangorem, pro taedis
nuptialibus, villarum, pagorum, urbium videas incendia; ubi pro
jubilo lamenta, pro risu fletus aerem complent.

3567. Ita est profecto, et quisquis haec videre abnuis, huic seculi parum
aptus es, aut potius nostrorum omnium conditionem ignoras, quibus
reciproco quodam nexu laeta tristibus, tristia laetis invicem
succedunt.

3568. In Tusc. e vetere poeta.

3569. Cardan lib. 1. de consol. Est consolationis genus non leve, quod a
necessitate fit; sive feras, sive non feras, ferendum est tamen.

3570. Seneca.

3571. Omni dolori tempus est medicina; ipsum luctum extinguit, injurias
delet, omnis mali oblivionem adfert.

3572. Habet hoc quoque commodum omnis infelicitas, suaviorem vitam cum
abierit relinquit.

3573. Virg.

3574. Ovid. "For there is no pleasure perfect, some anxiety always
intervenes."

3575. Lorchan. Sunt namque infera superis, humana terrenis longe disparia.
Etenim beatae mentes feruntur libere, et sine ullo impedimento,
stellae, aethereique orbes cursus et conversiones suas jam saeculis
innumerabilibus constantissime conficiunt; verum homines magnis
angustiis. Neque hac naturae lege est quisquam mortalium solutus.

3576. Dionysius Halicar. lib. 8. non enim unquam contigit, nec post homines
natos invenies quenquam, cui omnia ex animi sententia successerint,
ita ut nulla in re fortuna sit ei adversata.

3577. Vit. Gonsalvi lib. ult. ut ducibus fatale sit clarissimis a culpa
sua, secus circumveniri cum malitia et invidia, imminutaque dignitate
per contumeliam mori.

3578. In terris purum illum aetherem non invenies, et ventos serenos;
nimbos potius, procellas, calumnias. Lips. cent. misc. ep. 8.

3579. Si omnes homines sua mala suasque curas in unum cumulum conferrent,
aequis divisuri portionibus, &c.

3580. Hor. ser. lib. 1.

3581. Quod unusquisque propria mala novit, aliorum nesciat, in causa est,
ut se inter alios miserum putet. Cardan, lib. 3. de consol. Plutarch
de consol, ad Apollonium.

3582. Quam multos putas qui se coelo proximos putarent, totidem regulos, si
de fortunae tuae reliquiis pars iis minima contingat. Boeth. de
consol. lib. 2. pros. 4.

3583. "You know the value of a thing from wanting more than from enjoying
it."

3584. Hesiod. Esto quod es; quod sunt alii, sine quemlibet esse; Quod non
es, nolis; quod potes esse, velis.

3585. Aesopi fab.

3586. Seneca.

3587. Si dormirent semper omnes, nullus alio felicior esset. Card.

3588. Seneca de ira.

3589. Plato, Axiocho. An ignoras vitam hanc peregrinationem, &c. quam
sapiences cum gaudio percurrunt.

3590. Sic expedit; medicus non dat quod patiens vult, sed quod ipse bonum
scit.

3591. Frumentum non egreditur nisi trituratum, &c.

3592. Non est poena damnantis sed flagellum corrigentis.

3593. Ad haereditatem aeternam sic erudimur.

3594. Confess. 6.

3595. Nauclerum tempestas, athletam stadium, ducem pugna, magnanimum
calamitas, Christianum vero tentatio probat et examinat.

3596. Sen. Herc. fur. "The way from the earth to the stars is not so
downy."

3597. Ideo Deus asperum fecit iter, ne dum delectantur in via,
obliviscantur eorum quae sunt in patria.

3598. Boethius l. 5. met. ult, "Go now, brave fellows, whither the lofty
path of a great example leads. Why do you stupidly expose your backs?
The earth brings the stars to subjection."

3599. Boeth. pro. ult. Manet spectator cunctorum desuper praescius deus,
bonis proemia, malis supplicia dispensans.

3600. Lib. de provid. voluptatem capiunt dii siquando magnos viros
colluctantes cum calamitate vident.

3601. Ecce spectaculum Deo dignum. Vir fortis mala fortuna compositus.

3602. 1 Pet. v. 7. Psal. lv. 22.

3603. Raro sub eodem lare honestas et forma habitant.

3604. Josephus Mussus vita ejus.

3605. Homuncio brevis, macilentus, umbra hominis, &c. Ad stuporem ejus
eruditionem et eloquentiam admirati sunt.

3606. Nox habet suas voluptates.

3607. Lib. 5, ad finem, caecus potest esse sapiens et beatus, &c.

3608. In Convivio lib. 25.

3609. Joachimus Camerarius vit. ejus.

3610. Riber. vit. ejus.

3611. Macrobius.

3612. Sueton. c. 7. 9.

3613. Lib. 1. Corpore exili et despecto, sed ingenio et prudentia longe
aute se reges caeteros praeveniens.

3614. Alexander Gaguinis hist. Polandiae. Corpore parvus eram, cubito vix
altior uno, Sed tamen in parvo corpore magnus eram.

3615. Ovid.

3616. Vir. Aenei. 10.

3617. "If the fates give you large proportions, do you not require
faculties?"

3618. Lib. 2. cap. 20. oneri est illis corporis moles, et spiritus minus
vividi.

3619. Corpore breves prudentiores quum coaretata sit anima. Ingenio pollet
cui vim natura negavit.

3620. Multis ad salutem animae profuit corporis aegritudo, Petrarch.

3621. Lib. 7. Summa est totius Philosophiae, si tales, &c.

3622. "When we are sick we are most amiable."

3623. Plinius epist. 7. lib. Quem infirmum libido solicitat, aut avaritia,
aut honores? nemini invidet, neminem miratur, neminem despicit,
sermone maligno non alitur.

3624. Non terret princeps, magister, parens, judex; at aegritudo
superveniens, omnia correxit.

3625. Nat. Chytraeus Europ. deliciis. Labor, dolor, aegritudo, luctus,
servire superbis dominis, jugum ferre superstitionis, quos habet
charos sepelire, &c. condimenta vitae sunt.

3626. Non tam mari quam proelio virtus, etiam lecto exhibetur: vincetur aut
vincet; aut tu febrem relinques, aut ipsa te. Seneca.

3627. Tullius lib. 7. fam. ep. Vesicae morbo laborans, et urinae mittendae
difficultate tanta, ut vix incrementum caperet; repellebat haec omnia
animi gaudium ob memoriam inventorum.

3628. Boeth. lib. 2. pr. 4. Huic sensus exuperat, sed est pudori degener
sanguis.

3629. Gaspar Ens polit. thes.

3630. "Does such presumption in your origin possess you?"

3631. Alii pro pecunia emunt nobilitatem, alii illam lenocinio, alii
veneficiis, alii parricidiis; multis perditio nobilitate conciliat,
plerique adulatione, detractione, calumniis, &c. Agrip. de vanit.
scien.

3632. Ex. homicidio saepe orta nobilitas et strenua carnificina.

3633. Plures ob prostitutas filias, uxores, nobiles facti; multos
venationes, rapinae, caedes, praestigia, &c.

3634. Sat. Menip.

3635. Cum enim hos dici nobiles videmus, qui divitiis abundant, divitiae
vero raro virtutis sunt comites, quis non videt ortum nobilitatis
degenerem? hunc usurae ditarunt, illum spolia, proditiones; hic
veneficiis ditatus, ille adulationibus, huic adulteria lucrum
praebent, nonullis mendacia, quidam ex conjuge quaestum faciunt,
plerique ex natis, &c. Florent. hist. lib. 3.

3636. Juven. "A shepherd, or something that I should rather not tell."

3637. Robusta improbitas a tyrannide incepta, &c.

3638. Gasper Ens thesauro polit.

3639. Gresserus Itinerar. fol. 266.

3640. Hor. "Nobility without wealth is more worthless than seaweed."

3641. Syl. nup. lib. 4. num. 111.

3642. Exod. xxxii.

3643. Omnium nobilium sufficientia in eo probatur si venatica noverint, si
aleam, si corporis vires ingentibus poculis commonstrent, si naturae
robur numerosa venere probent, &c.

3644. Difficile est, ut non sit superbus dives, Austin. ser. 24.

3645. Nobilitas nihil aliud nisi improbitas, furor, rapina, latrocinium,
homicidium, luxus, venatio, violentia, &c.

3646. The fool took away my lord in the mask, 'twas apposite.

3647. De miser. curial. Miseri sunt, inepti sunt, turpes sunt, multi ut
parietes aedium suarum speciosi.

3648. Miraris aureos vestes, equos, canes, ordinem famulorum, lautas
mensas, aedes, villas, praedia, piscinas, sylvas, &c. haec omnia
stultus assequi potest. Pandalus noster lenocinio nobilitatus est,
Aeneas Sylvius.

3649. Bellonius observ. lib. 2.

3650. Mat. Riccius lib. 1. cap. 3. Ad regendam remp. soli doctores, aut
licentiati adsciscuntur, &c.

3651. Lib. 1. hist, conditione servus, caeterum acer bello, et animi
magnitudine maximorum regum nemini secundus: ob haec a Mameluchis in
regem electus.

3652. Olaus Magnus lib. 18. Saxo Grammaticus, a quo rex Sueno et caetera
Danorum regum stemmata.

3653. Seneca de Contro. Philos. epist.

3654. Corpore sunt et animo fortiores spurii, plerumque ob amoris
vehementiam, seminis crass. &c.

3655. Vita Castruccii. Nec praeter rationem mirum videri debet, si quis rem
considerare velit, omnes eos vel saltem maximam partem, qui in hoc
terrarum orbe res praestantiores aggressi sunt, atque inter caeteros
aevi sui heroas excelluerunt, aut obscuro, aut abjecto loco editos,
et prognatos fuisse abjectis parentibus. Eorum ego Catalogum
infinitum recensere possem.

3656. Exercit. 265.

3657. "It is a thing deserving of our notice, that most great men were born
in obscurity, and of unchaste mothers."

3658. Flor. hist. l. 3. Quod si nudos nos conspici contingat, omnium una
eademque erit facies; nam si ipsi nostras, nos eorum vestes induamus,
nos, &c.

3659. Ut merito dicam, quod simpliciter sentiam, Paulum Schalichium
scriptorem, et doctorem, pluris facio quam comitem Hunnorum, et
Baronem Skradinum; Encyclopaediam tuam, et orbem disciplinarum
omnibus provinciis antefero. Balaeus epist. nuncupat. ad 5 cent,
ultimam script. Brit.

3660. Praefat hist. lib. 1. virtute tua major, quam aut Hetrusci imperii
fortuna, aut numerosa et decora prolis felicitate beatior evadis.

3661. Curtius.

3662. Bodine de rep. lib. 3. cap. 8.

3663. Aeneas Silvius, lib. 2. cap. 29.

3664. "If children be proud, haughty, foolish, they defile the nobility of
their kindred," Eccl. xxii, 8.

3665. Cujus possessio nec furto eripi, nec incendio absumi, nec aquarum
voragine absorberi, vel vi morbi destrui potest.

3666. Send them both to some strange place naked, ad ignotos, as Aristippus
said, you shall see the difference. Bacon's Essays.

3667. Familiae splendor nihil opis attulit, &c.

3668. Fluvius hic illustris, humanarum rerum imago, quae parvis ductae sub
initiis, in immensum crescunt, et subito evanescunt. Exilis hic primo
flavius, in admirandam magnitudinem excrescit, tandemque in mari
Euxino evanescit. I. Stuckius pereg. mar. Euxini.

3669. "For fierce eagles do not procreate timid ring-doves."

3670. Sabinus in 6. Ovid. Met. fab. 4.

3671. Lib. 1. de 4. Complexionibus.

3672. Hor. ep. Od. 2. "And although he boast of his wealth, Fortune has not
changed his nature."

3673. Lib. 2. ep. 15. Natus sordido tuguriolo et paupere domo, qui vix
milio rugientem ventrem, &c.

3674. Nihil fortunato insipiente intolerabilius.

3675. Claud. l. 9. in Eutrop.

3676. Lib. 1. de Rep. Gal. Quoniam et commodiore utuntur conditione, et
honestiore loco nati, jam inde a parvulis ad morum civilitatem
educati sunt, et assuefacti.

3677. Nullum paupertate gravius onus.

3678. Ne quis irae divinae judicium putaret, aut paupertas exosa foret.
Gault. in cap. 2. ver. 18. Lucae.

3679. Inter proceres Thebanos numeratus, lectum habuit genus, frequens
famulitium, domus amplas, &c. Apuleius Florid. l. 4.

3680. P. Blesensis ep. 72. et 232. oblatos respui honores ex onere metiens;
motus arabitiosos rogatus non ivi, &c.

3681. Sudat pauper foras in opere, dives in cogitatione; hic os aperit
oscitatione, ille ructatione; gravius ille fastidio, quam hic inedia
cruciatur. Ber. ser.

3682. In Hysperchen. Natura aequa est, puerosque videmus mendicorum nulla
ex parte regum filiis dissimiles, plerumque saniores.

3683. Gallo Tom. 2.

3684. Et e contubernio foedi atque olidi ventris mors tandem educit. Seneca
ep. 103.

3685. Divitiarum sequela, luxus, intemperies, arroganta, superbia, furor
injustus, omnisque irrationibilis motus.

3686. Juven. Sat. 6. "Effeminate riches have destroyed the age by the
introduction of shameful luxury."

3687. Saturn. Epist.

3688. Vos quidem divites putatis felices, sed nescitis eorum miserias.

3689. Et quota pars haec eorum quae istos discruciant? si nossetis metus et
curas, quibus obnoxii sunt, plane fugiendas vobis divitias
existimaretis.

3690. Seneca in Herc. Oeteo.

3691. Et diis similes stulta cogitatio facit.

3692. Flamma simul libidinis ingreditur; ira, furor et superbia, divitiarum
sequela. Chrys.

3693. Omnium oculis, odio, insidiis expositus, semper solicitus, fortunae
ludibrium.

3694. Hor. 2. 1. od. 10.

3695. Quid me felicem toties jactastis amici? Qui cecidit, stabili non fuit
ille loco. Boeth.

3696. Ut postquam impinguati fuerint, devorentur.

3697. Hor. "Although a hundred thousand bushels of wheat may have been
threshed in your granaries, your stomach will not contain more than
mine."

3698. Cap. 6. de curat. graec. affect. rap. de providentia; quotiescunque
divitiis affluentem hominem videmus, cumque pessimum, ne quaeso hunc
beatissimum putemus, sed infelicem, censeamus, &c.

3699. Hor. l. 2. Od. 9.

3700. Hor. lib. 2.

3701. Florid. lib. 4. Dives ille cibo interdicitur, et in omni copia sua
cibum non accipit, cum interea totum ejus servitium hilare sit, atque
epuletur.

3702. Epist. 115.

3703. Hor. et mihi curto Ire licet mulo vel si libet usque Tarentum.

3704. Brisonius.

3705. Si modum excesseris, suavissima sunt molesta.

3706. Et in cupidiis gulae, coquus et pueri illotis manibus ab exoneratione
ventris omnia tractant, &c. Cardan. l. 8. cap. 46. de rerum
varielate.

3707. Epist.

3708. Plin. lib. 57. cap. 6.

3709. Zonaras 3. annal.

3710. Plutarch. vit. ejus.

3711. Hor Ser. lib. 1. Sat. 2.

3712. Cap. 30. nullam vestem his induit.

3713. Ad generum Cereris sine caede et sanguine pauci descendunt reges, et
sicca morte tyranni.

3714. "God shall deliver his soul from the power of the grave," Psal. xlix.
15.

3715. Contempl. Idiot. Cap. 37. divitiarum acquisitio magni laboris,
possessio magni timoris, arnissio magni doloris.

3716. Boethius de consol. phil. l. 3. "How contemptible stolid minds! They
covet riches and titles, and when they have obtained these
commodities of false weight and measures, then, and not before, they
understand what is truly valuable."

3717. Austin in Ps. lxxvi. omnis Philosophiae magistra, ad coelum via.

3718. Bonaae mentis soror paupertas.

3719. Paedagoga pietatis sobria, pia mater, cultu simplex, habitu secura,
consilio benesuada. Apul.

3720. Cardan. Opprobrium non est paupertas: quod latro eripit, aut pater
non reliquit, cur mihi vitio daretur, si fortuna divitias invidit?
non aquilae, non, &c.

3721. Tully.

3722. Epist. 74. servus summe homo; servus sum, immo contubernalis, servus
sum, at humilis amicus, immo conservus si cogitaveris.

3723. Epist. 66 et 90.

3724. Panormitan. rebus gestis Alph.

3725. Lib. 4. num. 218. quidam deprehensus quod sederet loco nobilium, mea
nobilitas, ait, est circa caput, vestra declinat ad caudam.

3726. Tanto beatior es, quanto collectior.

3727. Non amoribus inservit, non appetit honores, et qualitercunque
relictus satis habet, hominem se esse meminit, invidet nemini,
neminem despicit, neminem miratur, sermonibus malignis non attendit
aut alitur. Plinius.

3728. Politianus in Rustico.

3729. Gyges regno Lydiae inflatus sciscitatum misit Apollinem an quis
mortalium se felicior esset. Aglaium Areadum pauperrimum Apollo
praetulit, qui terminos agri sui nunquam excesserat, rure suo
contentus. Val. lib. 1. c. 7.

3730. Hor. haec est Vita solutorum misera ambitione, gravique.

3731. Amos. 6.

3732. Praefat. lib. 7. Odit naturam quod infra deos sit; irascitur diis
quod quis illi antecedat.

3733. De ira cap. 31. lib. 3. Et si multum acceperit, injuriam putat plura
non accepisse; non agit pro tribunatu gratias, sed queritur quod non
sit ad praeturam perductus; neque haec grata, si desit consulatus.

3734. Lips. admir.

3735. Of some 90,000 inhabitants now.

3736. Read the story at large in John Fox, his Acts and Monuments.

3737. Hor. Sat. 2. ser. lib. 2.

3738. 5 Florent. hist. virtus quietem parat, quies otium, otium porro luxum
generat, luxus interitum, a quo iterum ad saluberrimas, &c.

3739. Guicciard. in Hiponest nulla infelicitas subjectum esse legi naturae
&c.

3740. Persius.

3741. Omnes divites qui coelo et terra frui possunt.

3742. Hor. lib. 1. epis. 12.

3743. Seneca epist. 15. panem et aquam natura desiderat, et haec qui habet,
ipso cum Jove de felicitate contendat. Cibus simplex famem sedat,
vestis tenuis frigius arcet. Senec. epist. 8.

3744. Boethius.

3745. Muffaes et alii.

3746. Brissonius.

3747. Psal. lxxxiv.

3748. Si recte philosophemini, quicquid aptam moderationem supergreditur,
oneri potius quam usui est.

3749. Lib. 7. 16. Cereris munus et aquae poculum mortales quaerunt habere,
et quorum saties nunquam est, luxus autem, sunt caetera, non epulae.

3750. Satis est dives qui pane non indiget; nimium potens qui servire non
cogitur. Ambitiosa non est fames, &c.

3751. Euripides menalip. O fili, mediocres divitiae hominibus conveniunt,
nimia vero moles perniciosa.

3752. Hor.

3753. O noctes coenaeque deum.

3754. Per mille fraudes doctosque dolos ejicitur, apud sociam paupertatem
ejusque cultores divertens in eorum sinu et tutela deliciatur.

3755. Lucan. "O protecting quality of a poor man's life, frugal means,
gifts scarce yet understood by the gods themselves."

3756. Lip. miscell. ep. 40.

3757. Sat. 6. lib. 2.

3758. Hor. Sat. 4.

3759. Apuleius.

3760. Chytreus in Europae deliciis. Accipite cives Veneti quod est optimum
in rebus humanis, res humans contemnere.

3761. Vah, vivere etiam nunc lubet, as Demea said, Adelph. Act. 4. Quam
multis non egeo, quam multa non desidero, ut Socrates in pompa, ille
in nundinis.

3762. Epictetus 77. cap. quo sum destinatus, et sequar alacriter.

3763. "Let whosoever covets it, occupy the highest pinnacle of fame, sweet
tranquillity shall satisfy me."

3764. Puteanus ep. 62.

3765. Marullus. "The immortal Muses confer imperishable pride of origin."

3766. Hoc erit in votis, modus agri non ita parvus, Hortus ubi et tecto
vicinus jugis aquae fons, et paulum sylvae, &c. Hor. Sat. 6. lib. 2.
Ser.

3767. Hieronym.

3768. Seneca consil. ad Albinum c. 11. qui continet se intra naturae
limites, paupertatem non sentit; qui excedit, eum in opibus paupertas
sequitur.

3769. Hom. 12. pro his quae accepisti gratias age, noli indignare pro his
quae non accepisti.

3770. Nat. Chytreus deliciis Europ. Gustonii in aedibus Hubianis in
coenaculo e regione mensae. "If your table afford frugal fare with
peace, seek not, in strife, to load it lavishly."

3771. Quid non habet melius pauper quam dives? vitam, valetudinem, cibum,
somnum, libertatem, &c. Card.

3772. Martial. l. 10. epig. 47. read it out thyself in the author.Online LibraryRobert BurtonThe Anatomy of Melancholy → online text (page 127 of 138)