Exeter College (University of Oxford).

Registrum Collegii exoniensis. Register of the rectors, fellows, and other members on the foundation of Exeter college, Oxford. With a history of the college and illustrative documents online

. (page 55 of 61)
Online LibraryExeter College (University of Oxford)Registrum Collegii exoniensis. Register of the rectors, fellows, and other members on the foundation of Exeter college, Oxford. With a history of the college and illustrative documents → online text (page 55 of 61)
Font size
QR-code for this ebook


study B. there .....
study K. there ....

first cubicle under the old Library .
second cubicle ....

cubicle and two studies in P)Tiam's Buildi

as you go up
second cubicle and two studies
third cubicle and two studies
fourth cubicle and two studies
fifth cubicle and two studies .
si.xth cubicle and two studies .
seventh cubicle and two studies
study at top of stairs {scalac) .
cubicle A. over back gate in Chambers' Buildings
cubicle B.
cubicle C.
cubicle D.
cubicle E.
cubicle F.
cubicle G.
received after

mentarii) oon the leftcharcoal)the division of the rent of the farmer (Jf'u
Kidlington for three quarters of a year
for the fourth quarter
Bursar's receipt for coals {carbonibus^ i.e
for admission oi Alagister Jesse
for admission of domimis Parker
for admission of Northcote
pro Nota domus ....
Arrears, from widow Brunt for Thruppe

Cullins for Montacute

James Collins for Clifton Ferry

M. Denis Prideaux

W.. King for cubicle .

Summa

Payments.
Stipend and clothes, at iCz 13 4 each, to the Rector,
M. Maynard subrector, M. Tozer, M. Procter, M. Car-
penter, M. Terry, M. Willet, M. Ackland, M. Squire,
M. Dennys, M. Kendall, M. Conant, M. Goddard,
M. Snow, M. Hack well, M. Prideaux, M. Newte,
M. Cotton, domino Fortescue, domino Polwheele : and
at 13J A^ to M. Hall, ^L Beard : )Ci 6 S domino Hall.
M. Jesse, domino Porter, Northcote nilL s d
153
4
I
4 10
5 10
2
4
4 10
5
I
I 10
I 10
I 10
I 10
I
I
I
26 17


"i


9 14


6|


35 2
4
4
4

26
144 "5 5l348REGISTER OF EXETER COLLEGKM. Maynard subrectori, M. Kendall decano, M. Prideaux

lectori, domino Porter subdecano . . . .

Bursars for fellows' commons and decrements, pro Nota

domus, for Bursars' stipends: first term

second term
third term
fourth term
Vicar of South Newington, stipend .
quit rent to Christ Church
payment to All Souls ....
quit rent to S. John's, for tenement at Clifton Ferry
to Bailiol, chief rent for part of our garden near the Theo

logy School .......

the City for our tenement in S. Magdalene

for a parcel of land before the front gate

for tenements lately bought from Withers

the City for tenement of David Walters, and privies, and

aqueduct through the City ditch .
tenement once belonging to Henry Carter
M. Paynton for answering in the Hoystings Court
quit rent to John Bigger, due to the King
quit rent to John Bigger, due from Godstow .
procurations for Kidlington and South Newington
procurations for Long Wittenham .
Cook, porter, gardiner, barber, library- keeper, tiler, washer

woman .......

mariscallis mendicorum pro stipendio

synodals for Kidlington and South Newington .

mason {caementario), carpenter, workmen, glazier, black'

smith, plummer, tiler, payments about kitchen, tinner

{stamiario), coalman {carbonario), various expenses
dividends from Long Witnam .....
dividends from rectory of Guyniar ....c


s


d


6


26


9


^k


42


2


H


31


13


i^


36


2


"i


12
4


4


12


4
8


2II

6

I

6

12

I 4

I 34
4l300


13


2


39


18


9h


24


695


4


"z

l


s d


Receipts


751


5 5?


Payments


595


4 "i


non Chest


156


6


Jo. Prideaux Rector


Josephus Maynard Subrector


Henricus Tozer


Johannes Procter


Edwardus Carpenter


Rob. SnowREGISTER OF EXETER COLLEGE. 349EXTRACTS FROM THE REGISTER.

'23 Oct. 1566, the Fellows being summoned to the Chapel, John
Chardon on the completion of his year of probation was accused by
many of many wrong acts and those not light ones, which he con-
fessed and asked pardon for with many tears as having been lead
away by others and especially a Frenchman M. Harcot a seditious
man whose blandishments, counsels, threats and instigation had acted
like an enchantment on his tender years. On this his admission was
put off till the next day, when the Rector and majority of the Fellows
admitted him, having good hope of amendment in his future life,
especially as the Frenchman had been deservedly expelled.'

3 Sep. 1594 'decretum ut quicunque inter prandendum vel caenan-
dum aliquem, absentem, publico huius regni iure non convictum,
detrectaverit, a mensa statim ipso facto (vel cum ignominia) remove-
atur;' 30 Oct. 'quod omnes scholares suscepturi gradum bachalauriatus
solvant decano, vel ei saltem plenarie satisfaciant, priusquam presen-
tentur, sin vero decanus propter nimiam suam incuriam et negligentiam
tunc non acceperit, nihilominus eam pecuniam Collegio solvere tenetur ; '
2 Nov. ' ut quicunque commensalis aut batelarius rus esset profecturus
illud Rectori vel subrectori vel Bursariis indicet, ut communarum ratio
habeatur ; ' ' ut unusquisque commensalis vel batelarius ad gradum
bachalauriatus vel magisterii promotus, vel eundem quem habuit, vel
alterum fideiussorem producat e sociis, ut ratio etiam communarum
habeatur;' 29 Nov. 'quod tam battalarii quam socii et commensales
habeant in unoquoque ferculo tempore caenae (exceptis diebus piscu-
lentis) cibum qui constat sex denariis.'

23 July 162 1 'decretum erat ut Guilielmus Hardinge Collegii nostri
coquus primarius qui hactenus pro ligno carbonibus et aliis expensis
minutioribus viginti tres libras et octo solidos annuatim recipere con-
sueverat, haberet iam a nobis stipendium illud suum tribus libris
quinque solidis et quatuor denariis auctius, adeoque a Bursariis nostris
quadraginta marcas seu 26/ i^s ^d posthac quotannis acciperet: Ea
lege et conditione ut post idoneum semel a Collegio paratum pati-
narum numerum ille postea sumptibus propriis omne genus patinas
nobis suppeditaret, veteres confractas seu imminutas reficeret, novasque
quoties opus esset, sine aliquo Collegii damno aut sumptu, in eorum350 REGISTER OF EXETER COLLEGE.

locum perpetuo substitueret. Eodem tempore visum est decernere
ut David Waters latrinarum purgator et janitoris vicem in Collegio
implens quolibet prandii ac cenae tempore portam posticam seu
occidentalem observaret, Boreali vero etiam clausae iisdem temporibus
semper adstaret venientesque intromitteret vel excluderet, eoque
nomine stipendii loco quadrantem a quolibet in Collegio commorante
cujuscumque ordinis aut conditionis, etiam pauperibus scholaribus,
hebdomadatim acciperet,'

2 7 Sep. ' decretum erat ut Bibliorum lector tempore disputationum pre-
sertim bacchalaureorum in aula habendarum scamna apte disponeret,
et idoneum candelarum numerum suo semper sumptu parari curaret ;
stipendiique loco a quolibet commensali sociorum mensae adscripto,
necnon suggenario, obolum ; a quolibet autem battellario quadrantem,
hebdomadatim acciperet.'

I Oct. ' decretum erat ut (quia scholarium Juniorum cubicula habi-
tationi minus apta censebantur) tria inferiora cubicula in infima stega
aedificii Bentleiani cederent posthac in usum perpetuum sociorum
hujus Collegii : tria autem alia cubicula quae ad hunc usque diem
a sociis incolebantur commensalibus dehinc locarentur eorumque
reditus in usum aerarii nostri converterentur.'

Nov. i66i 'decretum est magistros commensales aeque ac scholares
perpetuos in posterum teneri ad disputationes in sacra theologia
obeundas et sub eadem paena,' ii Aug. 1663 'decretum est ut bacca-
laurei omnes qui ante vices suas disputandi intra quatuordecem dies
praesentes in Academia fuerint teneantur vices istas praestare vel per
seipsos vel alios baccalaureos.'

12 Dec. 1684 'decretum est ad utilitatem Bibliothecae in usum
juniorum institutae, quod quilibet socio-commensalis solvet decern
solidos, suggenarius 7^^ 6d, battelarius 5^, pauper scholaris 2s 6d,
a Bursario recipiendos, in usum Bibliothecae impendendos ex arbitrio
Sub-rectoris et Decani,'

20 Feb. 171" 'Agreed that every determining batchilcr pay in lew
of the accustomed breakfast in the Hall on Egg Saturday and the
Stipulators dinner the same day and in lew of the Aristotle supper
Ash Wednesday night to the Dean of the College the sum of fourty
shillings to be disposed of in the manner following : to the House for
the Library £11^ 6^/, to the Dean for treating his assistants Ash
Wednesday los, to the Aristotle 5^, to the Stipulators 3^ Gd.'

3 Ap, 1733 'Cum excrcitia hujus Collegii ordinaria niniis hactenus
neglecta fuerint, undo jacenl lilerarum sUulia bonarumque artiumREGISTER OF EXETER COLLEGE. 351

doctrina minus promovetur ; cujus rei in causa sunt partim stipendia
Officiariorum admodum exilia nee pro ratione conditionis illorum, vel
laboris conslituta ; partim autcm statutorum defectus ct inopia prae-
scriptorum, quorum ad normam exigantur Officiariorum laborcs,
diriganturque praedicta exercitia ; Nos Rector et Scholares CoUegii
Exoniensis in Universitate Oxoniensi in sacellum nostri CoUegii
solcnniter convocati, re prius mature deliberata, et perlectis diligenter
statutis perpensisque, ex unanimi nostro assensu et consensu, pro
nobis et quantum in nobis est pro successoribus nostris Statuimus et
sancimus Regulas et Ordinationcs sequentes posthac observandas.

Primum statuimus et ordinamus quod nullum munus vel officium
alicui scholari absenti, nee in CoUegio personaliter residere in animo
habenti, quo munus suum recte obire possit, quacunque de causa
concedatur. Si vero contigerit quod scholaris in aliquod officium
electus et ordinatus, idemque virtute juramenti CoUegio olim in
admissione sua praestiti capessens, fato vel aliter e sodalitio cedat,
vel ob valetudinem suam minus firmam aliamve quamcumque causam
juxta formam statutorum approbandam a dicto CoUegio in tempus
aliquod discedere eogatur, vel quovis alio modo minime aptus et
idoneus ab Rectore, sive eo absente Subrcctore et scholarium quorum
interest Officiarium praedictum eligere, vel a majore parte eorundem
inveniatur, ordinamus et statuimus quod praedicti Rector et Socii
alium aliquem scholarem idoneum intra septem dies constituant, qui
prioris munus gerat et mercedem aecipiat, omne id tempus quo prius
ille electus deerit officio suo.

Praeterea statuimus et ordinamus quod nuUus scholaris (exccptis
Subrectore et Theologiae Praelectore, uti infra pluribus exponetur) in
officia duo vel plura eligatur; modo scholares ad munera singuli
singula capessenda domi existentes inveniantur. Sin aliter per-
mittimus et concedimus uni alicui scholari idoneo duo munera simul
gerenda. Proviso tamen quod Officiarius ille cui minus incumbat
laboris, quique minorem prioris sui muneris fructum speret, modo sit
muneris istius secundi capax et ad id fungendum idoneus, Officiario
alteri plus operae debenti plusque mercedis speranti anteponatur, adeo
ut exinde labores et conditiones Officiariorum quantum potest inter se
pares fiant.

Quoniam vero stipendium Subrectoris conditioni et loco ejus minus
sit accommodatum, onus autem Hebraici Praeleetoris satis leve ;
ordinamus et statuimus quod haec duo munera conjungantur ; quodque
praedictus Subrector virtute muneris Hebraici Praeleetoris singulis352 REGISTER OF EXETER COLLEGE.

anni terminis tres praelectiones portionem aliquam Veteris Testament!
ex natura Hebraicae linguae explicantes (ita tamen ut ne plures una
in eadem septimana sint habendae) die martis tempore pomeridiano
legere teneatur. Nihilominus si posthac contigerit Subrectorem non
satis idoneum officio Hebraici Praelectoris eligi teneantur electores
alium scholarem, modo reperiatur idoneus, huic muneri praeficere.

Quoniam autem Catechista stipendii nomine tantum viginti solidos
annuatim habeat, nee ulla alia emolumenta percipiat; et cum officii
sit in Christian ae religionis dementis juventutem instituere, quod ad
munus Theologiae Praelectoris merito attinere judicamus, nos ea
consideratione moti haec duo munera semper esse connectenda
volumus et sancimus. Ac insuper statuimus quod Theologiae Prae-
lectori, singulis S. Michaelis et S. Hilarii terminis septem, Paschatis
termino quatuor, et Trinitatis termino tres, praelectiones (quarum
alternis saltem annis undecim continuas volumus esse Catecheticas)
de argumentis theologicis vel de aliqua portione Novi Testamenti in
diversis septimanis singulae praelectiones die jovis tempore ante-
meridiano sint legendae.

Praeterea volumus et ordinamus quod Dialectices, Philosophiae et
Rhetorices Praelectores locis et temporibus per statuta constitutis
sedulo praelegant vel a juventute ad audiendum destinata sedulo legi
faciant eique exponant nempe Dialectices Praelector librum aliquem
Aristotelis vel Porphyrii Dialecticam vel Georgii Diaconi Epitomen ;
Philosophiae Moderator librum aliquem Aristotelis Ethicum, Q^cono-
micum vel Politicum, sed ut librum aliquem Physicum a recentioribus
conscriptum alternis paribusque numero vicibus; Rhetorices autem
Praelector Rhetoricen vel Poeticen Aristotelis, aliumve librum Rhetorum
Graecorum Ciceronis vel Quintiliani rhetoricam artem tractantem ;
nisi magna sit Vacatio, qua durante alia argumenta tractari volunt
statuta. Repetitiones quoque earundem praelectionum sexta quaque
vice ab auditoribus exigant Praelectores praedicti.

Insuper etiam volumus et ordinamus quod singuli Praelectores
videlicet Dialectices Philosophiae et Rhetorices Hbrum aliquem cum
consensu Rectoris et quinque scholarium maxime seniorum, vel
majoris partis eorundem (quem quidem consensum in singulis ne-
cessarium decernimus) praelegere et explicare aggredientes eidem
continuo insistant et ad fmem usque perducant, priusquam eis vel
eorum successoribus alium librum legere et explicare liceat. Cum
vero qui ad audilionem destinati praelectionibus absint, vel praescntes
minus decore et negligcnlius so gcrant, ex antique more plectiREGISTER OF EXETER COEEEGE. 353

pccuniaria mulcta solcant ; quae poena patribus ct cognatis ipsorum
plus (lamni quam ipsis commodi inferre vidctur ; nos igitur juvcntutis
ipsius bono consulentcs el sumptus academicae disciplinae minuere
pro viribus cupientcs volumus et ordinamus quod in posLerum penso
aliquo lilerario, quale Rectoii et Ofikiario visum fuerit, plectantur
delinquentes ; pccuniaria mulcta nunquam aut perraro irroganda.
Hoc autcm pensum ordinarie Dialecticcs, Philosophiae vel Rhctoriccs
praelectionis quam ncglexcrint versionem esse ordinamus.

Insuper autem quo diligentius incumbant muneribus suis Officiarii
atque operam majorem bonis literis ct artibus promovendis navent,
volumus et ordinamus quod omnes et singuli scholares commensales
et battellarii, singulis anni quartis pro spatio quadriennii ab eorum
admissione proxime numerandi, nisi forte intra id tempus a Collegio
penitus recedant quinque solidos Officiariorum omnium mercedis
causa solvant ; ex qua pecunia Sub-rector Decanus et Philosophiae
moderator deccm denarios singuli accipiant, Rhetoriccs Praclector
unum solidum et denarios duos, Dialectices autem Praelcctor unum
solidum et denarios quatuor. Omnes vero bacchalaurei in Collegio
residentes sive scholares sint sive alii et scholares non graduati
quadriennio in Academia completo, singulis anni quartis Decano
soli conferant duos solidos et sex denarios, remunerandi gratia laboris
a Decano exercitationibus eorum impensi.

Quoniam autem jus designandi amovendique famulos dicti Collegii,
arbitriumque omnium eorum ex statutis Rectoribus sit permissum,
unde gravissima incommoda aliquando oriri possunt et jam olim
orta fuerunt, quia nonnulli Rectores, reverendum virum Johannem
Conybeare S. T. P. antecedentes, quem jure et honoris causa nomi-
natim excipimus, contra leges hujus inclyti regni et piam fundatorum
nostrorum voluntatem pecunia se suosve ambiri et corrumpi per-
mittentes, famulos minus idoneos aut designarunt aut designates
continuarunt, nee postea delinquentes vel etiam manifesto scelere
deprehensos punire commode et secure potuerunt : Nos, huic incom-
modo vel potius crimini remedium sedulo quaerentes, ultro ct sponte
sua proponente consentiente et instantc ipso Rectore, volumus et
ordinamus quod in omne posterum tempus Coqui Promi et Tonsores
sive superiores sint sive inferiores, cum consensu Rectoris suffragium
duplex habentis et septem scholarium ex domi existcntibus maxime
seniorum, vel majoris partis eorundem designentur. Per Rectorem
vero solum peccantes vel minus idonei inventi amoveantur, nunquam
in eundem aliumve Collegii locum quacunque de causa nominandi.

A a354 REGISTER OF EXETER COLLEGE.

Si tamen scholaris aliquis amotionem cujuscumque famulorum prae-
dictorum minus idonei aut providi justa de causa petierit, teneatur
Rector, modo in Collegio exstiterit et commode id facere potuerit,
intra triduum septem scholares praedictos in convenientem locum
cogere atque famulum delatum una cum delatore vel delatoribus
appellare ibique postulationi vacare. Et si causae sententia prae-
dictorum Rectoris et Scholarium vel majoris partis eorundem satis
probatae fuerint, tum volumus et ordinamus quod una alteraque
admonitione praemissa, praedicti Rector et socii famulum sic tertio
postulatum penitus amovere, aliumque idoneum mora quam minima
subrogare hoc scito in perpetuum astringantur.

7 May 1737 'Orta fuit contentio inter dominum Byrdall et
baccalaureos tunc temporis in Academia presentes, utrum dominus
Byrdall vices suas disputandi praestare teneretur, qui ad Collegium
rediit inter quatuor horas ante quaestiones traditas in proximis Dis-
putationibus discutiendas. Delata est querela domino Rectori, qui
Decreto considerato et perpenso determinavit dictum dominum
Byrdall ex litera non vero proposito sen intentione istius Decreti vices
suas praestare teneri. Quoniam vero compertum est literam potius
quam propositum antehac observari, dominus Rector isti consuetudini
obediens quod pro hac vice etiam consuetudo observetur deter-
minavit, Volens tamen quod in posterum nemo baccalaureorum ad
Collegium e rure regressus vices disputandi praestare tenebitur, nisi
qui per biduum saltem ante Quaestiones traditas in Collegio vel Aca-
demia praesens fuerit ; N. B. Quaestiones sunt tradendae baccalaureis
proxime disputaturis immediate post priores peractas Disputationes.'

7 July 1739 at a meeting of the Rector and five Seniors, ' Whereas
by the intent of our Founders it appears that public lectures and
disputations should be kept up according to the form of our statutes,
and whereas by certain orders and rules enacted in the year 1733 an
augmentation of the salaries of the several officers was made in order
to encourage them to do their respective duties, and yet notwithstand-
ing there appears to have been great neglect in the officers, some-
times by not attending at all, at others by staying up so small a time
as to render the exercise of little or no consequence, and whereas
the authority of the Rector and five Seniors hath been very much
slighted by the officers not consulting them, as the statutes direct,
what books shall be read in their several lectures ; wherefore to
remedy these evils for the future, the Rector and five Seniors have
thought fit to order and it is hereby ordered —REGISTER (~)E EXETER COLLEGE. 355

1. That every Lecturer shall read such books only as shall be
appointed by the Rector and five Seniors, excepting only the Sub-
dean who is more properly under the sole direction of the Rector.

2. That during every long vacation the Lecturer in the classicks
shall read (as the statutes require and as former Lecturers always did)
cither arithmetick or geometry, or the rudiments of cosmography
at least four days in every week, unless such days are festivals.

3. That every Lecturer shall continue his lecture for the major
part of an hour at least, that he shall require repetitions of the said
lectures from his respective auditors at least every fifth lecture,
and shall exact from those, who either absent themselves, or when
present behave indecently or carelessly, translations of such lectures or
parts of such books as shall be then explained, of which they shall
provide two copies, one of which to be given to the Rector, the other
to the proper oflRcer.

4. That every person neglecting the ordinary disputations of the
College shall be obliged to bring in stales on the question or questions
then disputed on and that all such disputations shall be continued
for the major part of an hour at least, unless for the ease of young
beginners the Subdean shall judge it proper (which should be but
rarely done) to shorten the morning disputations in the Hall.

5. It is desired that the Rector, according to his oath, would be
careful in exacting such mulcts or punishments from the respective
Officers as the statutes require, and that no excuse may be admitted
in bar of such punishments, allowing only in case of sickness an
appearance by deputy to be approved of, by the Rector in case
of the Subdean, by the Rector and five seniors in the case of the
other officers.

6. That the Subdean shall be liable to the same penalties with
the other Officers for neglect of duty, or for refusing to demand
the punishment to be inflicted on those who shall not attend his
exercise according to what is above required from the Lecturer
and Moderator.

7. That the lecturer in the Greek Testament shall exact from
all persons who do not attend, Translations or Collections from
such commentators as he shall think it proper to advise them to
consult and read upon those lectures.

8. That all persons neglecting to declame in their proper turns
shall give up such declamations within three days at least, and to
take the next turn of dcclaming.

A a 2356 REGISTER OF EXETER COLLEGE.

9. That all other exercises of the College shall be kept up according
to the true intent and meaning of the statutes, and that particularly
the Hebrew and Divinity lectures, as they are called, shall be read
according to the directions and penalties mentioned in the Injunctions
of Lancelot Lord Bishop of Exeter, and the times settled in the Acts
of 1733.

Lastly it is ordered these Acts of the Rector and five Seniors
shall be entered in the College Register and signed by the persons
making them, that copies of them be given to the respective Officers,
and that they be strictly conformed to by all persons concerned.'

Reg. 24 July 1 741 (on W. Tonkin being chosen to assist the Dean
in Logic Lectures &c.) ' in hac re agenda electio facta est contra
sententiam domini Rectoris, qui sentiebat se teneri aliquem ex
baccalaureis nominare et eligere, et post maturam deliberationem
dominus Rector nominavit et elegit M. Tonkin, et publice declaravit
se in posterum baccalaureos solos in hoc officium nominare statuisse ' ;
but on 30 June 1742 Tonkin was re-elected, there being no bachelor
available. It was found difficult to get the Fellows to reside.

30 June 1747 'decretum quod Praelector Theologiae, singulis diebus
Martis Jovis et Saturni intra terminum, nisi festus dies incident,
aliquam portionem Novi Testamenti ad scopum et literam textus
originalis perlegat explicet et exponat hora nona matutina. Auditores
sunto omnes non Graduati post biennium ab adventu ad Academiam,
ad tempus quo admitti possunt ad gradum A. B. ' ; see Reg. 30 June
1749 on renewing the theological Disputations ordered by the statutes
for Regent Masters ; 7 Aug. they were to be held in the Chapel every
week in full term (except in Lent), between i and 3 o'clock ; 9 July
1753 on keeping up Bachelors' Disputations in the order of Seniority.

Owing to the change in the value of money, it was resolved 1 7 INIch
i74|- that the Caution money should be increased, those admitted
to the Fellows' table were to pay £9, to the sojourners' table £8,
to the battellers' table £7 ; it was further resolved that money due to
the College must be paid before the end of Term; on 28 Jan. 1758
it was ordered that the names of those who did not pay should
be crossed in the Buttery Books on Crossing Day, ' and that after
such crosses shall be affixed to their names they shall not be permitted
to battel till all their former battels are discharged,' &c.REGISTER OF EXETF.R COLLEGE. 357

Date-list ov Bijii, dings anij Lmi'kovf.ments.

The authorities fur tlie dates are given, in italics, just after the
figures, in this form : — cA. Chalmers, gu. Wood as edited by Gutch,
f/is. Prideaux's manuscript survey, re. the College register; and the
names of architects are placed at the end of the line, also in italics.
Letters in square brackets refer to diagrams on pp. 360-1.

13 1 2. Hert Hall bought by Walter de Stapeldon.

13 1 5. Stapeldon Hall, afterwards Exeter College, founded (on site
of S. Stephen's Hall) ; p. 366.

1316. Godstow tenement acquired; pp. ix, xvi.Online LibraryExeter College (University of Oxford)Registrum Collegii exoniensis. Register of the rectors, fellows, and other members on the foundation of Exeter college, Oxford. With a history of the college and illustrative documents → online text (page 55 of 61)