Copyright
F. B. Stevens.

Yale examination papers online

. (page 3 of 10)
Online LibraryF. B. StevensYale examination papers → online text (page 3 of 10)
Font size
QR-code for this ebook


tarn acerbe, tam crudeliter cogitarit, etiam appellari posse
popularem.

4. Who is meant by latorem legis Semproniae? Criticise
the accuracy of the historical statement in lines 3 and 4. How
would Coesar have disposed of the convicted conspirators ?

5. Translate {Arch. S) : —

Quod si ipsi haec neque attingere neque sensu nostro
gustare possemus, tamen ea mirari deberemus, etiam cum in
aliis videremus. Quis nostrum tam auimo agresti ac duro
fuit, ut Roscii morte nuper non commoveretur ? Qui cum
esset senex mortnus, tamen propter excellentem artem ac
venustat(!m videbatur oninino mori non debuisse. Ergo ille
corporis motu tan turn amorem sibi conciliarat a nobis omnil)us :
nos animonun incredibiles motus celeritatemque ingeniorum
negligemus ?42 CICERO.

6. Why is nostrum used (line 3) in preference to nostri?
How can we tell from the form of the dependent sentence
whether commoveretur denotes purpose or result? Give the
ablative singular of excellentem and incredibiles.

7. Translate (MarceU. G) : —

Quare gaiide tuo isto tam excellenti bono, et fruere cum
fortuna et gloria turn etiam natura et moribus tuis ; ex quo
quidem maximus est fructus jucunditasque sapienti. Cetera
cum tua recordabere, etsi persaepe vix'tuti, tamen plerumque
felicitati tuae gratulabere : de nobis, quos in re publica tecum
simul esse voluisti, quoties cogitabis, toties de maximis tuis
beneficiis, toties de incredibili liberalitate, toties de singular!
sapientia tua cogitabis.

8. Give construction of bono and fortuna. What is the
difference in meaning between ceterus and alius? What kind
of a verb is recordabere? Give its participles with their
meaning.

0. Translate {Manil. 15): —

Jam accepta in Ponto calamitate ex eo proelio, dc quo vos
paulo ante iuvitus admouui, cum socii pertimuissent, hostium
opes animique crevissent, satis firmum praesidiinn provincia
non haberet, amisissetis Asiam, Quirites, nisi ad ipsum dis-
crimen ejus temporis divinitus Cn. Pompeium ad eas regiones
fortuna populi Romani attulisset. Hujus adventus et Mith-
ridatem insolita inflammatum victoria continuit et Tigranem
magnis copiis minitantem Asiae retardavit.

10. What would be the imperfect subjunctive of accepta?
How would it diller in form from tlie imperfect subjunctive of
vciiio? Pompey's full name was Gnaeus Pompeius tStrabo;
— what did the Romans call each of these names ?iCICEKO. 43

1883.

[Any two passages may be omitted.]

1. (a) Translate (in L. Calilinaia rrniia^ XI.) : —

" M. TiiUi, quid agis? tune eum, queni esse hostem cora-
peristi, queni ducem belli futurum vides, quem expectnri
iniperatoreni in ciistris hostiuni sentis, auctorem sceleris,
principeni coniurationis, evocatorem servorum et civium per-
ditorum, exire patiere, ut abs te non euiissus ex urbe, sed
immissus in uibem esse videatur ? nouue hunc in vincula
duci, non ad nioitem rapi, non summo supplicio mactari
imperabis ? Quid tandem inipedit te ? Mosne maiorum ?
At persaepe etiam privati in hac re publica pernieiosos civis
morte nniltarunt. An leges, quae de civium Romauorum
supplicio rogatae sunt ? At nunquam in hac urbe ii, qui a
re [jublica defecerunt, civium iura tenuerunt. An invidiam
posteritatis times? Praeclaram vero populo Romano refers
gratiam, qui te, liominem per te coguitum, nulla commen-
datione maiorum, tam mature ad summum imperium per
omnis honorum gradus extulit, si propter invidiam aut
alicuius periculi metum salutem civium tuorum negligis."

ip) Give a brief sketch of Cicero's life up to the time
of the delivery of this oration. What political offices had
he successivel}' held, as suggested by the words |:)er omnis
honorum gradus (line IG), what in general were the duties
of these offices, and at what age did he reach the consulship,
as suggested b^- the words tam mature ad summxim im-
Xierium (line IG).

2. (a) Translate (Pro -4rc7im, III.) : —

Hac tanta celebritate famae cum essct iam absentibus
notus, Komam venit, INIario consule et Catulo. Nactus est
primum consules cos, quorum alter res ad scribendum maxi-
mas, alter cum res gestas, turn etiam studium atque auris44 CICERO.

adhibere posset. Statim Luculli, cum praetextatus etiam
turn Archias esset, eum [in] donuim suam receperimt. Sed
etiam hoc non solum ingeui ac literarum, verum etiam naturae
atque viitutis, ut doraus, quae huius adolescentiae prima
fuerit, eadem esset farailiarissima seuectuti. Erat tempori-
bus illis iucundus Q. Metello, illi Numidico, et eius Pio filio :
audiebatur a M. Aemilio : vivebat cum Q. Catulo, et patre,
et filio.

(&) 3farw consiile et Catulo (line 2) — about what time
was this? Mes ad scribendum maximas (line 3) — mention
some of them.

(c) Exi)lain the expression cu7n praetextatus . . .
Archias esset (line 6). What does it impl}^ as to the age
of Archias at the time when he came to Rome? Why is
Quintus Metellus called ille Numidicus (line 10) ? Give the
present of nactus est. Explain the subjunctives in the
passage.

3. (o) Translate {Pro M. Marcello, VI.) : —
Atque huius quidem rei M. Marcollo sum testis. Nostri
enim sensus, ut in pace semper, sic tum etiam in bello con-
gruebant. Quoties ego eum et quanto cum dolore vidi, cum
insolentiam certorum hominum, tum etiam ipsius victoriae
ferocitatem extimesccntem ! Quo gratior tua liberalitas, C.
Caesar, nobis, qui ilia vidimus, debet esse. Non enim iam
causae sunt inter se, sed victoriae comparandae. Vidimus
tuam victoriam proeliorum exitu terminatam ; gladium vagina
vacuum in urbe non vidimus. Quos amisimus civis, eos
Martis vis perculit, non ira victoriae, ut dubitare debeat
nemo, quin multos, si fieri posset, C. Caesar ab inferis ex-
citarct, quoniam ex eadem acie conservat, quos potest.

{h) What part of speech is nostri (line 1), and how is
this determined? From what kind of a verb does the scCICERO. 46

show extimescentem (line 5) to be? What figure of speech
in Martis vis (line 10)? Wiiy is quiu (line 11) employed
here rather, for exiunple, than quominus ? What does ut
connect (line 10), quia (line 11), si (line 11), and quoniam,
(line 12) ? Explain the uses of the subjunctive mode in the
passage.

4. (a) Translate {Pro Lege Manilia, XXIII.) : —
Ora maritima, Quirites, Cn. Pompeinm non solum propter
rei militaris gloriam, sed etiam propter aninii continentiam
requisivit. Videbat enim praetores locupletari quotaunis
pecunia publica, praeter paucos, neque eos quidquam aliud
assequi classium nomine, nisi ut dctrimentis accipiendis
maiore afflci turpitudiue vidoremur. Nunc qua cupiditate
homines in provincias, quibus iacturis, quibus conditionibus
proficiscantur, ignorant videlicet isti, qui ad unum deferenda
esse omnia non arbitrantur : quasi vero Cn. Pompeium non
cum suis virtutibus, tum etiam alienis vitiis magnum esse
videamus? Quare nolite dtibitare, quiu huic uui credatis
omnia, qui inter tot annos unus inventus sit, quem socii in
urbes suas cum exercitu venisse gaudeaut.

(&) Explain the uses of subjunctive mode in the passage.
What other ways of expressing a prohibition tlian the one
employed in nolite dnbitare (line 11)? Wliat other con-
structions after verbs of rejoicing than the accusative with
the infinitive, as in quem . . . venisse . . . r/aacleant (line 13)?
(c) State briefly' the subject of this oration and the
circumstances under which it was delivered.46 VERGIL AND OVID.

VERGIL AND OVID.

187G.

1. Translate {Verg. yEn. V. G01-G12) : —

Hie primum Fortuna ficlem mutata novavit
Dura variis turaiilo rcfenmt soUcrauia ludis
Irim de caelo misit Saturn ia Juno
Iliacam ad classem, ventosque adspirat euuti,
Multa moveus, necdum antiquum saturata dolorem
Ilia, viani celeraus per mille coloribus arcura,
Nulli visa cito decurrit tramite virgo.
Couspicit ingeutem concursum, et litora lustrat,
Desertosque videt portus elassemque relictam.

2. (a) Explain the tense of referunt. What does dum
connect? Explain the form Trim. Give the nominative
singular of eunti.

(h) Why was Juno hostile to the Trojans? AYhat ca-
lamity did she now bring upon them ?

3. (a) Divide the last two lines into feet, marking the
quantity of each syllable.

(b) Account for the quantity of the final syllables in
variis, tumulo, de, adspirat.

(c) When is e final long? Mark the quantity of the
vowels in Jiebam, niel. Distinguish between idem and Idem,
fugit and fiigit.

[() may 1)C siil)stitiiti'(l for oitlier 4 or o.]

4. Translate {Verg. Ed. X. G1-G8) : —

Non ilium nostri possunt mutare labores ;
Nee si frigoribus mediis Ilebrumque bibamus,
Sithoniasque nives liiemis subcanuis aquosae,
Nee si, cum moriens alta liber aret in ulino,
Aethiopum versemus ovis subsidere Caneri.VERGIL AND OVID. 47

5. Tninslatc ( Very. Gear. I. 383-3.S7) : —

Jam varias polagi volucres, et


1 3 5 6 7 8 9 10

Online LibraryF. B. StevensYale examination papers → online text (page 3 of 10)