Copyright
F. B. Stevens.

Yale examination papers online

. (page 4 of 10)
Online LibraryF. B. StevensYale examination papers → online text (page 4 of 10)
Font size
QR-code for this ebook


quantity of final vowel of mihi; of final S3'llable of gregis.
What names does this verse bear, and why are the^' given?
What figure of prosody in the second line ?

4. Translate {Verg. ^n. V. 854-861): —

Ecce dens ramura Lethaeo rore madentem
Vique soporatum Stygia super utraque quassat
Tempora, cunctantique natantia luniina solvit.
Vix prinios inopina quies laxaverat artnc, :
Et superincumbens cum puppis parte revolsa
Cnmque gubernaclo liquidas projecit in undas
Praecipitem ac socios nequiquam saei)e A'ocantem ;
Ipse volans teniies se sustulit ales ad auras.

'). Construction of cunctanti (line 3) ; to whom does it
refer? What sort of a verb is quassat (line 2) ?VERGIL AND OVID. 50

[Omit any two of the following passages.]
G. Translate (Verg. Geor. II. 532^53.s) : —
Hauc olim veteres vitam coluere Saliini
Hanc Remus et frater, sic fortis Etruria crcvit
Scilicet et rerum facta est pulcheniiiia Roma,
Septemque una sibi muro circumdedit arces.
Ante etiaui sceptrum Dictaei regis, et ante
Impia quani caesis gens est epulata juvencis.
Aureus hanc A'itam in terris Saturnus agebat.

7. Who is meant b}' Dictaei regis (line 5), and wh}' is he
so termed ? To whom were the Georgics addressed ?

8. Transhite ( Verg. JEn. IX. 47-53) : —

Turnus, ut ante vohms tardum praecesserat agmen,
Viginti lectis equitum comitatus et tu'bi
Improvisiis adest ; maculis quem Tliracius albis
Portat equus, cristaque tegit galea aurea rubra.
Ecquis erit, mecum, juvenes, qui primus in hostem?
En, ait. Et jaculum attorquens emittit in aui'as,
Principium pugnae, et campo sese ardnus infert.

9. Construction of qui (line 5). Wliat figure have we in
tli(* line?

10. Translate {Ovid, Met. IV. 735-743): —

Litora cum plausu clamor superasque doorum
Implevere domos : gaudent, geuerumque salutant,
Auxiliuraque domus servatoremque fatentur
Cassiope Cepheusque pater : resoluta catenis
Incedit virgo, pretium(|ue et causa laboris.
Ipse manus hausta victrices al)luit unda ;
Anguiferumcjue caput dura ne laedat luirena,
MoUit humum foliis, natasque sub aequore virgas
Sternit, et imponit Phorcynidos era Medusae.

11. Give a brief outline of the story here referred to.60 VERGIL AND OVID.

1883.
Prosody.

1. Describe the following verse b}- giving its full metrical
name : —

Qaippe etiam festis qaaedain exercere tliebus.

Divide it into feet, marking the quantity of each syllable
and the place of the cajsura. What figure of prosody does
this verse illustrate? Show wherein. Mark the quantit}- of
the final syllables in possis, audi, bonus, dummodo, bos,
illuc.

2. Translate {JEn. VI. 56-G5) : —

"Phoebe, graves Trojae semper miserate labores,
" Dardana qui Paridis direxti tela mauusque
*' Corpus in Aeacidae, magnas obeuntia terras
" Tot raaria intravi duce te, penitusque repostas
"Massylum gentes praetentaque Syrtibus arva ;
"Jam tandem Italiae fugientis prendimus oras:
" Hac Trojana tenus fuerit foituua secuta !
" Vos quoque Pergam^'ae jam fas est parcere genti,
" Dique deaeque omnes, quibus obstitit Ilium et ingens
" Gloria Dardaniae.
Explain the reference in the second verse. AVliat were
the Syrtes? How had iEneas made this voyage "rfwce ^e"?

3. Translate {Ed. VI. G4-73) : —

Tum canit, errantem Perinessi ad flumina Galium
Aonas in monies ut duxerit una sororuni,
Utque viro Phoebi chorus adsurrexerit oranis ;
Ut Linus haec illi. divino caruiiiie pastor,
Floril)us atque apio crines ornatus amaro
Dixorit: "• IIos tibi dant calamos, en accipe, musae,
Ascraeo quos ante seni ; quil)us ille solebatVERGIL AND OVID. Gl

Cantando ilgidas deducere niontibus ornos,
His tibi Gryuei nenioris dieatur origo,
Ne quis sit luciis, quo se plus jaetet Apollo."
How is Aonas declined ? Who is meant by Ascraeo seni ?
The construction of crines.

[Omit auy two of the following passages.]

4. Translate {^n. VII. 523-530) : —

Direxere acies. Nou jam certamine agresti
Stlpitibus duris agitur sudibusve praeustis ;
Sed ferro ancipitl decernunt, atraque late
Horreseit strictis seges ensibus, aoraque fulgent
Sole lacessita et luccm sub nu])ila jactant :
Fluctus uti primo coepit quum albescere ponto,
PauUatim sese toUit mare et altius undas
Erigit, iiide imo consurgit ad aethera fundo.
What had Alecto done to bring on this conflict between
the Trojans and the Latins ?

5. Translate {Geor. II. G1-G8) : —

Scilicet omnibus est la])or impendendus, et omnes
Cogendae in sulcum ac multa mercede domaudae.
Sed truncis olcae melius, propagine vites
Respondent, solido Paphiae de robore myrtus ;
Plautis et durae coryli nascuntur et ingens
Fraxinus Herculeaeque arbos umbrosa coronae
Chaoniique patris glandes ; etiam ardua palma
Nascitur et casus abies visura marinos.
At whose request did Vergil write the Georgics? The
main subject of Book II.

6. Translate (Met. I. 244-252) : —

Dicta Jovis pars voce probant stiinulosque frementi
Adiciunt, alii partes assensibus implent.62 VERGIL AND OVID.

Est tameii liumani generis jacturu dolori
Omnibus, et, quae sit terrae moitalibus orbae
Forma lutuia, rogaut ; quis sit laturus in aras
Tuva? ferisne paret populandas tradere terras?
Talia quaerentes, sibi enim fore cetera curae,
Rex superum trepidare vetat, sul)olemque priori
Dissimilem populo promittit origine mira.
Explain the meaning of the first two verses. How,
according to this myth, was the earth repeopled?LATIN AT SIGHT. 3

LATIN AT SIGHT.

1881.

M. Atiliiis Regiilus, cum consul ilonim in Africa, ex insidiis
en plus essct, cluce Xtuithippo Luccdiiemonio, iniperatore
auteni ptitre Ilannibalis Ilaniileare, juratus missus est tul
senatum, ut, nisi redditi essent Poenis captivi nol)iles quidam,
rediret ipse Kartliaginem. Is cum Romam venisset, utilitatis
speciem videbat, sed eam, ut res deelarat, falsam judicavit :
quae erat talis : manere in patria, esse dorai suae cum uxore,
cum libevis ; quam calamitatem accepisset in bello, com-
numem fortuuae bellicae judicantem, tenere cousularis digni-
tatis gradimi. Itaque quid fecit? In senatum venit, mandata
exposnit: senteutiani ne diceret, recusavit ; " quara diu jure
juraudo hostium teueretur, non esse se seuatorem."

1882.

Ilia praeclara, in quil)us pulilicae utilitatis species prae
lionestate contemnitur. Plena exemplorum est nostra res
publica, cum saepe, tum maxime bello Punico secundo :
quae, Cannensi calamitate accepta, majores animos liabuit,
quam unquam rebus secundis. Nulla timoris signidcatio,
nulla mentio pacis. Themistocles post victoriam ejus belli,
quod cum Persis fuit, dixit in contione, se habere consilium
rei publicae salutare, sed id sciri non opus esse. Postulavit,
ut aliquem populus daret, quicum communicaret. Datus est
Aristides. Iluic ille, classem Lacedaemoniorum, quae sub-
ducta esset ad Gytlieura, clam iucendi posse : quo facto
iVangi Lacedaemoniorum opes necesse esset. Quod Aristides
cum audisset, in contionem magna expectatione venit, dixit-
quc, perutile esse consilium, quod Themistocles afferret, sed
niinime honestum. Itaque Athenienses, quod honcstum non
esset, id ne utile quidem putaverunt : totamque eam rem,
quam ne audierant quidem, auctore Aristide repudiaverunt.64 LATIN AT SIGHT.

1883.

Haec interposui, patres conscripti, non tarn ut pro me
dieereni, quam ut quosdam nimis ieiuiio aniino et augusto
monerem, id quod semper ipse fecissem, uti excelleutiuui
civium virtutem iiuitatione diguaui, uou iuvidia putareut.
utinara quidera illi priucipes viverent, qui me post meum
coiisulatum, cum eis ipse cederem, priueipem non inviti
videbant ! hoc vero tempore in tanta inopia constantium et
fortium consularium quo me dolore adfici crcditis, cum alios
male sentire, alios nihil omnino curare videam, alios parum
constanter in suscepta causa permanere sententiamque suam
non semper utilitate rei publicae, sed turn spe turn timore
moderari? quod si quis de contentioue principatus laborat,
quae nulla esse debet, stultissime facit, si vitiis cum virtute
contendit ; ut enim cursu cursus, sic in viris fortibus virtus
virtute superatur. tu, si ego de re publica optime sentiam,
ut me vincas, ipse pessime senties? aut, si ad me bonorum
concursum fieri videbis, ad te improbos invitabis? nollem,
prinium rei publicae causa, deiude etiam dignitatis tuac.
sed si principatus agcrotur, quom numquam expctivi, quid
tandem mihi esset optatius? ego enim malis sententiis vluci
non possum, bonis forsitan possim et libenter.IIOMAN HISTORY. 67

ROMAN HISTORY.
1881.

1. Explain the origiu mid nature of the Tribuneship.

2. Gi^e the cause, duration, and results of the struggle
between Rome and Carthage.

3. Give the place and manner of death of each member of
the first Triumvirate.

4. Mention any three writers of the Augustan age.

1882.

1. Give an account of the capture of Rome by the Gauls.

2. Explain how Rome obtained and governed her first
province.

3. Sketch the life and character of Caius Gracchus.

4. By what steps did Augustus become emperor? Mention
peculiarities of his reign.

5. Who succeeded Augustus in the first century?

1883.

1. What evils did the Gracchi attempt to reform ? What
was the difference between the plans of T. Gracchus and C.
Gracchus ? Why did they fail ?

2. What were the limits of the Roman Empire at the
death of Augustus ?68 ROMAN HISTORY.

3. Where were Adium, Metaurus^ Zama, Pharsalia^
Cynoscejihalae? "What happened tit those places, and when?

4. ExpUiiu Tribuiius, Provincia, Censor, Decemvh;
Dictator.

5. Name in order of time the foreign enemies that Rome
fought on Italian soil.GREEK GRAMMAR AND COMPOSITION. 71

4. Translate into Greek : —

(a) ^ye shall Ixvsioge the city both by land and 133- sea.

(&) He did not do harm' to others, because he leared
that he might suller harm^ himself.

{


1 2 4 6 7 8 9 10

Online LibraryF. B. StevensYale examination papers → online text (page 4 of 10)