Copyright
F. B. Stevens.

Yale examination papers online

. (page 9 of 10)
Online LibraryF. B. StevensYale examination papers → online text (page 9 of 10)
Font size
QR-code for this ebook


decermuit (32), stetit (33), interdicnnt (34).

G. State the con.structi(jn of all italicized words.

7. Quote (in full) from the above text an example of
indirect statement.

8. Change into direct statement the example ([uoted in
answer to question seventh.LATIN. 157

June, 1883.
I. Translate as literally as possible : —

a. Ubi de ejus adventii Helvetii certiores facti sunt,
legates ad eiini luittnnt, uobilissimos civitatis, cujus lega-
tionis Nameiiis et Verudoctius principem locum obtine-
bant, qui dicerent, sihi esse in animo sine ullo malotieio
5 iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter
habereut nullum.

6. Temporis tanta fuit exiguitas hostiumque tam paratus
ad dimicandura animus, ut nou modo ad insignia accom-
modauda, sed etiam ad galeas induendas scutisque tegi-
10 menta detrudenda tenipus defuerit. Quam quisque ab
opere in partem casu devenit, quaeque prima signa con-
spexit, ad baec constitit, ne in quaereudis suis pugnaudi
tempus dimitteret.

c. Hac re perspecta, Crassus, quum sua cunctatione
15 atque opinioue timoris hostes nostros milites alacriores ad
pugnandum cffecissent, atque oniiiium voces audirentur,
exspectari diutius nou oportare, quin ad castra iretur, co-
hortatus suos, ouuiibus cupieutibus, ad hostium castra
contendit.

20 d. Genus hoc est ex essedis pugnae : primo per omnes
partes perequitant et tela conjiciunt, atque ipso ferrore
equorum et strepitu rotarum ordines plerumque i)ertur-
bant, et quum se inter equitum tnnnas insinuaverunt, ex
essedis desiliunt etpedibus proeliantur.

25 e. Qua re animadversa, Ambiorix pronuntiari jubet, ut
procul tela coujieiant, neu propius accedant, et quam in
partem Roman i impetum fecerint, oedant (levitate armo-
rum et quotidiana exercitatione nihil iis noceri posse),
rursus se ad signa recipientes iusequautur.158 LATIN.

30 /. VA-at aogov in praesidio relictus Pnblius Sextius
Bacillus, qui prinium piluui ad Caesareni duxerat, cujus
montioiu'in sui)i'ilorihus proL'liis feeinius, ac diom jam
quintain cibo caiueiat. Hie dittisus suae atque omnium
saluti inermis ex tabei'naculo prodit : videt imminere hos-

35 tes atque in summo esse rem discrimiue : capit arma a
proximis atque iu porta cousistit.

II. 1. Decline adventu (1) , principem (3), ullo (4).

2. Compare certiores (1), nobilissimos {2), prima (11).

3. Write the sj'nopsis, active and passive, of mittimt (2).

4. Parse iu full each word in the last two lines of pas-
sage 6.

5. Give the principal parts of the following : obtinebant
(3), detruclenda (10), effecissent (16), oportere (17), iretur
(17), contendit (19), conjiciunt (21), deslliunt (24), cedant
(27), noceri (28), relictus (30), diffisus (33).

6. State the construction of all italicized Avords.

7. Quote (in full) from the above text an example of
indirect statement.

8. Change into direct statement the example quoted in
answer to question seventh.

September, 1883.

I. Translate as literally as possible : —

a. Is ita cum Caesare agit : Si pacem populus Romanus
cum Ilelvotiis faceret, in cam partem ituros atque ibi
futuros Ilelvetios, ubi eos Caesar coustituisset atque esseLATIN. 159

voluisset ; sin bello persequi perseveraret, reminisceretur
5 et veteris incommodi populi Komani et pristiuae virtutis
Helvetiorura,

6. Caesar quum septimam legionem, quae jnxta consti-
terat, item ursjeri ab lioste vidisset, tribunos militum
mouuit, ut paulatira sese legiones conjungerent et con-
10 versa signa in hostes inferrent. Quo facto, quum alius
alii subsidium ferrent, ncque timereut ne aversi ab hoste
circumvenirentur, audacius resistere ac fortius pugnare
coeperunt.

c. Una erat magno usid res praeparata a nostris, falees
15 praeacutae, insertae affixaeque longnriis, non absimili

forma muviilim-n falcium. His quura funcs, qui antennas
ad malos destinabant, comprehensi adductique erant,
navigio remis incitato praerumpebautur.

d. Caesar questus, quod, quum ultro iu continentem
20 legatis missis pacem ab se petissent, bellum sine causa

intulissent, ignoscere imprudentiae dixit obsidesque im-
peravit ; quorum illi partem statim dederunt, partem ex
longinquioribus locis arcessitam paucis diebus sese datu-
ros dixerunt.

25 e. His circumventis, magna manu Eburones, Nervii,
Aduatuci atque horum omnium soeii et clientcs legionem
oppugnare incipiunt : nostri ccleriter ad arnia concunnnt,
vallum conscendunt. Aegre is dies sustentatur, quod
omnem spem hostes in celeritate pouebant atque banc

30 adepti victoriam in perpetnum se fore victores conlidebant.

/. Multum quum in omnibus rebus, turn in re militari
potest fortuna. Nam sicut magno accidit casu, ut in
ipsum incautum etiam atcjue iinparatum incideret, priusque
ejus adventus ab hominibus videretur, quam fama aut160 LATIN.

35 nuntius afferretur ; sic magnae fuit fortunae omni railitari
instrumento,, quod circum se habebat, erepto, rhedis equis-
que compreheusis, ipsura effugere mortem.

II. 1. Decline hello (4), veteris (o), alius (10).

2. Compare veteris (5), audacius (12), fortius (12).

3. Write the synopsis, active and passive, of agit (1).

4. Parse in full each word in the last two lines of pas-
sage d.

5. Give the principal parts of the following: voluisset
(4), persequi (4), reminisceretur (4), inferrent (10), aversi
(11), insertae {\b) , compn'liPnM {\1) ^ jiraerHmpehantur (18),
questus (19), pe^isseni (20), adepti (30), erepto (3G).

6. State the construction of all italicized words.

7. Quote (in full) from the above text an illustration
of indirect statement.

8. Convert into direct statement the example quoted in
answer to question seventh.LATIN EXERCISES.IGlLATIN EXERCISES.
July, 1880.

1. The Helvetians' move- (tlieir) eainp'' from^ this' phicc*"'.

2. Caesar does^ the same'' (thing).

3. Caesar sends-forwarcP alP" (his) cavahy".

4. The cavalry was sent-forward b}'^ Cfiesar.

5. Ciesar will move (his) camp aud'^ send-forward all
(his) cavalry.

6. The Helvetians having moved (their) camp'^, Caesar
did the same (thing).

7. Caesar said" he would move his camp.

8. (Re-write sentence seventh so as to illustrate direct
statement.)

9. The Helvetians say: "The Roman'" people'' is a wit-
ness'^"

10. (Re-write sentence ninth so as to illustrate indirect
statement.)1 Helvetius.


" facere.


13 que.


2 movere.


8 idem.


1* use subjunctive with quum.


8 castra.


9 praeraittere.


15 dicere.


4 ex.


If* omnis.


16 Romanus.


5 is.


11 equitatus.


1" populus.


6 locus.


12 a.


18 testis.September, 1880.

1 . Labienus' fortifies^ the camp'^.

2. The camp is fortified by^ Labienus.

3. Labienus set-out' against" the cnemy^.

4. Labienus ascertained* the design^ of the enemy (plural).

5. Labienus, having ascertained'" the design of the enemy
(plural), fortifies (his) camp.102 LATIX EXERCISES.

6. Labieuus set-out with'" five" coliorts'-.

7. Labieniis saicV^ he would set-out with five cohorts.

8. (Re-write sentence seventh so as to ilhistrate direct
statement.)

9. Labienus says: "I will move" the camp at da}'-
break'''."

10. (Re-write sentence ninth so as to illustrate indirect
statement.)

1 Labieuus. " hostis. i^ cobors.

2 commuuire. ^ cognoscere. ^^ dicere.

8 castra. ^ consilium. i* movere.

■* a. 1" cum. 1* prima lux.

5 proficisci. i^ quiuque. i° use ablative absolute.

6 contra.

June, 1881.

1 . The horsemen' of Ariovistus hurl' stones^ and'* darts^ at^
the Romans.

2. Stones and darts are hurled at the Romans by the horse-
men of Ariovistus.

3. It was reported' to Caesar (that) the horsemen of
Ariovistus were hurling stones and darts at the Romans.

4. (Re- write sentence third so as to illustrate direct state-
ment.)

f). It was reported to Caesar (that) the horsemen of Ario-
vistus had hmled stones and javelins at the Romans.

6. (Re-write sentence fifth so as to illustrate direct state-
ment. )

7. Wlicu^ it JKul been I'cportod to Caesar (that) the horse-
men of Ariovistus were luuling stones and javelins at the
Romans, he made'-* an end'" of speaking".

1 eques. ^ tolum. ^ facere.

2 conjicere. ^ in. i" finis.
* lapis. "i uuntiare. " loqui.
■* que. ^ riiuini, witb subjunctive.LATIN EXERCISES. 103

SeptomlxM-, ISSl.

1. The Ubii' kill- a grout' luinibor^ of the Siievi^

2. A great iiuiiiher of the Suevi :ire killed by the Ubii.

3. The Ultii pui'sucd" the terrilied' Suevi.

4. The terrilied Suevi were pursued by the Ubii.

5. The Ubii, having pursued the terrified Suevi, killed a
great number of them.

(). It was reported^ to Cffisar (that) the Ubii had killed a
great number of the Suevi.

7. (Re-write sentenee sixth so as to illustrate direct state-
ment.)

8. It was reported to Cffisar (that) the Ubii were pursuing
the Suevi.

9. (Re-write sentence eighth so as to illustrate direct state-
ment.)1 Ubii.


* Humerus.


' Iicrterritus,


2 occidere.


5 Suevi.


'^ uuutiare.


ound the State of Ohio ; name two cities in it, and
tell how the}' are situated.

2. "Where does the Rio Grande River rise? where does it
run and empty, and what States and Territories does it
touch ?

3. Where is Hindoostan? name two rivers in it, and where
the}' rise, which direction they run, and where the}' empty ;
name two cities in it, and tell how they are situated.

4. Bound Spain ; what is its capital? name two chains of
mountains in it, and tell their situation.

5. "Where are the following islands : Cyprus, Ceylon, Tene-
riffe, Trinidad, and Shetland?

G. How wide is the North Temperate Zone in English

miles ?

September, 1882.

1. Bound the State of Georgia; give the names of two
cities in it ; of two rivers in it ; and what mountains are
in it.

2. "Where are the following cities : Buffalo, Denver, Mil-
waukee, Memphis, Louisville, Atlanta?

3. Give the names of three seaports in South America ;
tell what counti'y each one is in, and how each is situated.

4. How is the Black Sea hounded? what waters are con-
nected with it? name two rivers that em[)ty into it, and tell
where they flow from.

[). Bound Morocco, and describe its position.

G. Where is Lake AVinnipeg? what river runs into it from
the United States? what is its outlet, and where does it emptv?GEOGilAPllY. 173

June, 18S3.

1. Bound the State of Colorado; give the names of two
rivers in it, and tell where they rise, run, and empty; give
the name of one city in it, and tell where it is situated.

2. If we travel due south from Lake Michigan to the Gulf
of Mexico, what States would we touch?

3. Bound France ; give the names of two rivers in it, and
tell where they rise, run, and empty ; give the names of two
cities in it, and tell where they are situated.

4. AVhere are the following cities : Santiago, Salera,
Singapore, Sacramento, Sydney, Savannah?

5. What States and Provinces touch Lake Erie? Give
the names of three rivers that empty into it, and tell where
they come from.

6. Give the names of four seaports in Asia, tell what
countries they are in, and how they are situated.

September, 1883.

1. Bound the State of Michigan, give the names of two
cities in it, and tell where they are situated.

2. If we travel due west from North Carolina to the
Pacific Coast, what States and Territories should we touch ?

3. Bound Russia ; what is its capital, and where is it situ-
ated ; give the name of one other city in Russia, and tell
where it is situated.

4. Where are the following cities : Manchester, Manila,
Marseilles, Madrid, Memphis, Minneapolis?

5. What countries of Africa touch the Atlantic Ocean?
Give their names in their order from north to south.

G. Give the names of four seaports in South America, tell
what countries they are in, and how they are situated.174: ENGLISH GlIAMMAR.

ENGLISH GRAMMAR.
July, 1S80.

1. Parse the words in the following sentences : —

(a) Many were present who had no desire to change.
{b) The wages of sin is death.

2. Name the parts of s[)eech, with an illnstrativc example
of each one.

3. Inflect throughout the pronouns of the first and second
persons.

4. Give the principal parts of the verbs lie, lay, draw,
ride, thrive, set, sit, and go.

June, 1881.

1. Mention the various classes of pronouns, and give the
names of the pronouns belonging to each class.

2. How man}- conjugations of the verb are there, and how
are they distinguished ?

3. Parse the following sentence: —

The friends, upon whom he had once relied, were
now become his bitterest enemies ; in one alone had
he not been disappointed.

June, 1882.

1. Define noun and verb.

2. Name the relative pronouns. State in reference to
what each is used.

3. Give examples of three verbs with their principal parts
from each one of the two English conjugations, — tiie old
(or strong), and the new (or weak).

4. Parse the following : —

I here declare those whom I did accuse
Are innocent. 'Tis I alone am guilty.ENGLISH GllAMMAR. 175

Juno, 1883.

1. Define the subject aud theprerf/cate of a sentence.

2. Give the two methods of com ptiriiig- the adjective.

3. State the distinction existing between tlie old (or
strong) and the new (or weak) conjugation of the verb, and
give three examples of verbs of each conjugation.

4. Parse the words in the following sentence :

He, bjT whom the sword of the law is borne, is him-
self the law's servant, and not its master.Press of Bcrivkk &y Smith, ii8 Purchase Street./Books on English Literature.Allen .

Arnold .
Carpenter

Church .

Craik .
GarnottIntrot). Price.
Reader's Guide to English History . . . $ .25

Ilistorj^ Topics 25

English Literature 1.50

Anglo-Saxon Grainniar GO

Eiigli.sh of tlie XlVth Century UO

Stories of the Old World 40


1 2 3 4 5 6 7 9

Online LibraryF. B. StevensYale examination papers → online text (page 9 of 10)