Francis Randolph Packard.

Annals of medical history online

. (page 11 of 60)
Online LibraryFrancis Randolph PackardAnnals of medical history → online text (page 11 of 60)
Font size
QR-code for this ebook


to[r]is cristi lesu. M.iiij.Ixxviiij. p[er] | die
kale[n]das Feb[r]udrij. Imp[r]essa venetijs
op[er]e et impensis Rainaldi Nouimagij.***
392 ff. P. Venetiis, Rainaldus de Novimagio,

1479.
[Hain no. 1 1 108.]Metlinger, Bartholomaeus [Regiment
der jungen Kinder] [F. la:] [W]Ann nach
ansehung g5tlicher | vnd menschlicher
o[r]denung *** [F. 27b:] da | mit sich das
vierd capitel endet v[o]n dar dur | ch
discs btichlin Dar von got dem almechti
I gen Er wurd v[o]n lob gesagt sey vnd
seiner | werde[n] miiter der iungfrauwe[n]
marie Gesche | hen als ma[n] zait nach
xpi geburt tauset vier= | hundert vnd
in de[n] bcxiij. jar an dem achten | den
tag sant End[r]is des zwSlff boten. |

27 flF. P. [Augustae, Gintherus Zainer], 1473.

[Hain no. 11 127.]

f. 21 replaced by fac-simile.

MoLiTOR, Ulricus [Dc lamiis et phitonicis
mulieribus.] [F. la.] §De lanijs [sic] [et]
phitonicis mu | lieribus ad illustrissimum
p[r]incipem dominu[m] Sigismundum | ar-
chiducem austrie tractatus pulcherrimus.j
[Woodcut.] [F. 22a. 1. 26.] Ex 0)nstantia
anno domini. M.cccc.Ixxxix: die | decima
mensis Januarij. | §Tue celsitudinis hum-
ilis consiliarius [et] seruulus | Ulricus moli-
to[r]is de 0)nsta[n]tia decreto[rum] doc-
to[rM

22 flT. il. 7 woodcuts. 12^. [Cologne, G)rnelius
de Zierikzee, circa 1490.]

[Copinger no. 4338?]

Most famous XVtb century work on untcbcraft.

Montagnana, Bartholomaeus [0)nsilia
medica] [F. la. tit:] Consilia Magistri
Bartholomei Montagnane. | Tractatus
tres de balneis patauinis. | De composi-
tione et Dosi medicinarum. | Anthido-
tarium eiusdem. | Consilia D[omi]ni An-
tonii Cermisoni. | Tractatus de theriaca:
a Fra[n]cisco caballo edit[us] | [F. 401b.
n. 405b:] §Hoc uolumen Imp[r]essum est
Uenetijs per | Simonem de Lucre Impe[n]-
sis D[omi]ni Andree | To[r]resani de
Asula. XX. Aug. M.cccfcic. | ***

420 fF. P. Venetiis, Simon de Luere for Andreas

Toressani de Asula, 1499.
[Copinger no. 4342.]
Imperfect, ff. 401-420 missing.Digitized byGoogleIncunabula67MoNTAGNANA, Bartholomaeus [0)iisilia
medica] [F. i missing.] [F. 2a:] §Gerardo
bolderio Uerone[n]si tanq[uam] patri ob-
seruandissi- 1 mo Jacobus de vitalibus
B[r]ixiensis. S. P. D. | [F. 395b: (c. n. 387)]
§Gratias altissimo deo qui antidotis
d[omi]ni magistri Bar- 1 tholomei de
mo[n]tagnana. Et [con]seque[n]ter toti[us]
huius op[er]is fi | nem i[m]ponere dedit.
Ma[n]dato ac sumptib[us] nobilis viri
d[omi]ni Octauiani Scoti ciuis Modoe-
tie[n]sis. quarto nonas Au- | gusti. 1497.
per Bonetu[m] LocateIIu[m] Bergomen-
sem. I

396 flF. P. [Venetiis], Bonetus Locatellus for
Octavianus Scotus» 1497*

[Hain no. 11552.]

MoNTAGNANA, Bartholomaeus [De uii-
narum judiciis] [F. la:] Tractatus de
v[r]inaru[m] iudicijs p[er]utilis excel | Ie[n]-
tissimi viri Bartholomei de montegnana |
[F. 25b:] Imp[r]essus padue per Magis-
trum Matheum cerdonis de | vindisch-
grecz. Anno d[omi]ni. i4. 87. die vero. i7.
me[n]sis feb[r]uarij. |

26 flF. 4**. Paduae, Matthaeus Cerdonis de Win-
dischgretz, 1487. .

[Hain no. 11553.]

DE Montis, Petrus [De diagnoscendis
hominibus libri sexti] [F. la. tit:]
PETRVS MONTIS DE DIGNOS-
C E N D I S HOMINIBVS | INTER-
PRETE G. AYORA CORDVBENSI. |
[F. 228b:] CONSVMATVM EST. j An-
tonius Zarotus Parmensis Mediolani hoc
Opus impressit Mille | simoquadringen-
tesimo nonagesimosecundo: secto decimo
I Chalendas lanuarii. ***

228 fF. P. Mediolani, Antonius Zarotus, 1492.
[Hain no. 11608.]

MosES Maimonides [Abu Amrin Musa
Ben Meimun] [Aphorismi medici.] [F. la:]
§Incipiunt aphorismi excellentissimi Raby
Moyses se | cundum doctrinam Galieni
medicorum principis. | [F, 133b:] Bononie
i[m]pressum impensa Benedicti Hectorislibrarii: Ope I ra uero Platonis diligentis-
simi impressoris Bononiensium. | Anno
gratie. M.cccc.Ixxxviiir. quarto calendas
lunii. I *** [F. 135a:] Amphorismi [sic]
lohannis damasceni. | ***[ F. 1 54a :] §Finis. |
§Laus deo. |

154 flT. 4^. Bononiae, Plato de Benedictis for

Benedictus Hectoris, 1489.
[Hain no. 10524.]

MoTis, Johannes [Invectiva coetus feminei
contra mares] [F. la. tit:] §TractatuIi
duo metrici b[r]eues, quo[rum] p[r]imus |
continet recommendationem seu defen-
sio- 1 nem mulierum contra viros seu
mares. | §Secundus remedium viro[r]um
contra con- 1 cubinas atq[ue] coniuges
[et]c. I [F. 8b:] §Quinq[ue] sunr [sic] que
p[er]turba[n]t | rempublica[m] siue bonu[m]
co[mit]e. | ***

8 fir. 4^. [Memmingen, Albertus Kunne, circa

1500.]
[Hain no. 11623.]

NiCEPHORUS. [Logica cum aliis aliorum
operibus Georgio Valla interprete] [F.
I a. tit:] Geo[r]gio Ualla Placentino Inter-
preter I [F. 156b:] §Impressum Venetiis
per Simone[m] Papiensem di | ctum Beuil-
aquam. 1498. Die ultimo Septembris |
Cum gratia [et] p[r]iuiIegio. | ***

156 fiF. P. Venetiis, Simon Papiensis Bevilaqua,
1498.

[Hain no. 11748.]

NicoLAUs Praepositus Salernitanus.
[Antidotarium***] [F. la:] lohannis Me-
sne Grabadin In | cipit Quod est aggre-
gacio [et] an= | tidotarium electuario-
[r]um et co[n] | fectionum [F, 45a:] [A]Nti-
dotarius Nicolai medi | cinalis cum omni-
bus suis I receptis Incipit feliciter. | [F.
67b:] Antidotarius medicinalis [ Nicolai
Explicit. I [F. 68a:] Liber seruito[r]is de
p[r]eparac[i]oni | bus medicina[rum] ta[m]
Iapidu[m] mine= | raliu[m] q[uam] radi-
cu[m] pla[n]ta[rum] ac etia[m] me | dici-
[n]a[rum] ex a[n]i[m]alib[us] su[m]pta-
[rum] ***Digitized byGoogle68Annals of Medical History95 ff. F^. [Argentorati, Johannes Prttss, circa

1480.]
[Hain no. 11762,]
Imperfect, ff. 4S tf 46 mutilated, ff. 93-9$

missing.

NiDER, JoH. [Tractatus de morali lepra.]
[F. I a:] Jncipit (sic) tractatus venera-
bil[is] magistri. Joha[n] | nis Nider ordinis
p[re]dicato[rum]. De morali lepra | [O]-
Lim deum Iegim[um] [etc.] [F. 102b. i. 19:]
Explicit tractatus de lepra morali. Fra-
tris. Jo I ha[n]nis. Nyder sacre theologie
professoris ordinis predicatorum. |

104 ff. 8^. (22cm.) [Colon., Zell, circa 1470.]

[Hain-G)pingerno. 11 814.]

[Proctor no. 844.]

First edition. Extremely rare. One of the only

two copies of this edition in America.
[F. 103 & f. 104 blank.]

DE NuRSiA, Benedictus [LibcIIus de con-
versatione sanitatis secundum ordinem
alphabeti distinctus] [F. la blank.] [F.
lb:] Pulcherrimum & utilissimu[m] opus
ad I sanitatis co[n]seruationem. *** Incip-
it foeliciter. | *** [F. 139b:] Tractatus qui-
dam de regimine sani | tatis opera &
industria Dominici de | Lapis, impendio
tamen Sigismundi | a libris ciuis atq[ue]
liberarii Bononien | sis feliciter finiunt.
I Anno. D.M.CCCCkxvii. |

140 ff. 4^. Bononiae, Dominicus de Lapis, 1477.
[Hain no. 1 1920.]

DE Orbellis, Nicolaus [Logica.] [F. la.
tit:] Logica Magistri Nicolai de Orbellis
una cum | textu Petri hyspani. | [F. 134a:]
Explicit Logica magistri Ni | colai de
o[r]beIIus vna cum te- | xtu Petri hispanus
feliciter. | Imp[r]essa Uenetiis per AI- |-
bertinu[m] Uercellensem: die. x. | Marcii.
M.ccccc. I Registrum. | abcdefghiklmnop-
I qr. Omnes sunt quarter | ni p[ra]eter r
que est ternus. |

134 ff. diag. 8**. Venetiis, Rubeus» 1500.
[Hain-G)pinger no. 12052.]
Commentary on the writings of Petrus Hispanus
who became the medical Pope, John XXLOrtolff [Heydenberger] von Bayr-
LANDT [Artzneybuch] [F. la:] Hie hebt
sich an das register des | nachuolgenden
artzeneipuchs | *** [F. 4b:] Nach Christi
vnse[r]s lieben herre[n] gepurt ak man
zait Tau= | sent vierhundert vnd siben-
vndsibentzig lar *** Nurenberg 1st di-
[eses] Artzneipuch mit sunderm fleis durch
I Anthonij koburger Burger daselbs ged-
[r]uckt *** [F. 84a. I. 7:] ein ende. |

84 ff. 4^. NurnbergaCy Anthonius Koburger,

1477.
[Hain no. 121 12.]

Paulus Venetus, Nicolettus [Expositio
librorum naturalium Aristotelis.] [F. i
blank wanting.] [F. 2a:] [P]Lurimo | ru[m]
astri- I ctus p[re]cibus: quo[r]u[m] p[ri]-
de[m] mee i[n]troductio | nis *** [F. 215b:]
Explicit sexta [et] vltima pars su[m]me
natu- I raliu[m] *** [con]fecto Uenetijs im-
p[r]essione[m] habuit i[m]pen | sis Ioha[n]-
nis de O)lonia socijq[ue] eius lo | hannis
ma[n]then de Gherretzem. Anno a | natali
ch[r]istiano M.cccc.Ixxvi. |

223 ff. P*. Venetiis, Johannes de Colonia et

Johannes Manthen de Gerretzem, 1476.
[Hain no. 125 15.]

Petrus de Abano. [O)nciliator difFeren-
tiarum philosophorum et praecipue medi-
corum] [F. i blank] [F. 2a:] O)nciliato[r]
difFerentiaru[m] phiIosopho[r]u[m] [et]
p[r]eci I pue medico[rum] clarissimi viri
Petri de Abano Pata | uini feliciter in-
cipit. [F. 280b:] §Exegimus deo fauto[r]e
op[us] O)[n]ciliato[r]is magistri | Pet[r]i ab
Aba[n]o medico[rum] physico[rum] q[ue]
sua tempesta | te p[ri]ncipis: impe[n]sa
v[er]o caractereq[ue] incundissimo ma |-
gistri Ioha[n]nis herbo[r]t de Selge[n]stat
alemani cuius | ars [et] ingeniu[m] ceteros
facile supe[re]minet o[mn]es: Impres | sum
Uenetijs a[n]no v[m]. i483. nonis feb[r]-uis.«*♦284 ff. P. Venetiis, Johannes Herbert de

Seilgenstat, 1483.
[Hain no. 6.]Digitized byGoogleIncunabula69Petrus de Abano. [G)nciIiator diflFeren-
tiarum philosophorum et praecipue medi-
corum. Eiusdem tractatus de venenis.]
[F. I blank.] [F. 2a:] O)nciliato[r] difFeren-
tiaru[m] phiIosopho[r]um [et] p[r]eci | pue
medico[rum] clarissimi viri Petri de Abano
Pa- I tauini feliciter incipit. *** [F. 280b:]
Exegimus deo fauto[r]e opus 0)[n]caiato-
[r]is magi- | stri Petri de abano medico[-
rum] physico[rum] q[ue] sua tem- | pestate
p[r]incipis: Imp[r]essum papie per Gab-
[r]iele[m] | de grassis anno d[omi]ni. i490.
die sexta. nouemb[r]is, | *** [F, 293b:]
LAUS DEO.

293 ff. P. Papiae, Gabriel de Grassis» 1490.
[Ham no. 3.]

Petrus de Abano. [Expositio problematum
Aristotelis.] [F. 1-3:] Tabula. *** [F. 4.
cum sign. a2.] E2q>ositio p[r]eclarissimi
atq[ue] eximii artium ac medi | cine doc-
to[r]is Petri de Ebano Patauini in lib-
[rum] I p[r]obIematum Aristotelis feliciter
incipit. I [F. 312 a. cum sign. Q6, in fine:]
Explicit *** ea nullo p[r]i | us interp[r]e-
tante incepta^ quidem Parisius [sic]: et
laudabiliter Padufr-tgrminata. arte hac
impen | sa Joannis herbotrjt Alemani ***
verum ut laute sint etiam eIabo[r]ata. |
Anno. M.cccchaxii. die. xxva. Feb[r]uarii.
I [F. 312b. Register.]

312 flF. P. [Venetiis, Herbort, 1482.]

[Hain-Copinger no. 17.]

Petrus de Abano. [Tractatus de venenis.]
[F. I a:] Incipit p[ro]Iogus in libellum de
vene | nis: ExceIIentiss[i]mi medici m[a]g-
[ist]ri Pe | tri de Abbano. Anno d[omi]ni.
i. 4. 8. 7. 1 [F. 34a:] Et sic imponit[ur]
finis tractatui de vennenis [sic] peritissimi
medici magistri Petri de abba | no ***
Imp[re]ssus p[er]. p. matheu[m] cerdois
[de] vni | dischgrecz. Anno d[omi]ni. i.
4. 8. 7. die i8 dece[m]bris. |

36 ff. 4^. [Paduae], Matthaeus Cerdonis de
Windischgretz» 1487.

[Hain no. 12.]

Petrus de Abano. [Tractatus de venenis.][F. I a. blank.] [F. ib:] §Tractatus de
Uenenis: a magistro Petro de Albano [sic]
edit[us]. I [F. i8b:] §Finit Tractat[us] vti-
lissimus de venenis per magi | stru[m]
Petru[m] de Abbano [com]positus. Im-
p[r]essus Rome | Anno d[omi]ni. M.cccc-
kxxx. die v[er]o. xvii. Marcij. |

18 ff. 4^. Romae, [Stephanas Plannck], 1490.

[Hain no. 13.]

Petrus Hispanus. [Pope John XXI] [Prac-
tica medicinae, quae thesaurus pauperum
nuncupatur.] [F. i wanting.] [F. 2a:] QVI
IN COMINCIA IL LIBRO CHI AMATO
I TESORO DE POVERI COMPILATO
I ET FACTO PER MAESTRO | PIERO
SPANO. *** [F. 70b:] Stampata in Vene-
cia per Gioan ragazzo & Gioan | maria
Compagni. del. M.cccclxxxxiiii. | a di xxvii.
Marzo. Laus Deo. | ***

70 ff. 4®. Venecia, Giovanni Ragazzo e Gio-
vanni Maria [da Occimiano], 1494.

[Hain no. 8715.]

Imperfect, f. ai title-page, missing. First dated
Italian edition.

Peyligk, Johannes [Compendium philo-
sophiae naturalis] [F. la. tit:] Philosophic
Naturalis | Compendiu[m] Lib[r]is phi |
sico[r]um *** [F. 97b:] *** Imp[re]ssu[m]
est opus istud in insigni oppido Liptzensi
ope- 1 ra [et] solertia Melchiar Lotter
Anno salutifere incarnat[i]o[n]is Mil | lesi-
mo quad[r]ingentesimononogesimonono
p[r]idie idus septe[m]b[r]is |

97 ff. P. Lipsiae, Melchior Lotter, 1499.

[Hain no. 12861.]

Pico della Mirandola, Giovanni count
[Opera.] [v. i. F. la. tit:] Conmentationes
[sic] loannis Pici Mirandulae in hoc uolu |
mine co[n]tentae : quibus anteponit[ur] uita
per Ioanne[m] fran | ciscum illustris prin-
cipis Galeotti Pici filium co[n]scripta. |
*** [F. 151a:] Diligenter impraessit Bene-
I dictus Hectoris Bononien. adhibita pro
uiribus solertia & dilige[n]tia ne ab arche-
typo ab I erraret: Bononiae Anno Salutis.
Mcccclxxxxvi. die uero. xx. Martii. |Digitized byGoogle70Annals of Medical History[Registrum.] [v, 2. F. la. tit.:] Disputa-
tiones loannis Pici Miran | dulae litter-
anim principis | aduersus astroIogia[m] |
diuinatricem qui | bus penitus sub | neruata
cor I ruit | [F. 3a-6a:] Tabula. [F. 7a:]
Prooemium. | lOANNIS PICI MI-
RANDVLAE CONCORDIAE COMI-
TIS IN DISPVTA I TIONES AD-
VERSVS ASTROLOGOS. | [F. 126a:]
Finis I Disputationes has loannis pici Mi-
randulae concordiae 0)mitis | litterarum
princi | pis aduersus astrologos: diligen-
ter. I

2 V. in I. [152 & 126] ff. il. P. Bononia, Bene-
dictus Hectoris, 1496.

[Hain-Copinger no. 12992.]

Imperfect, f. 24 of v. 2 missing. First edition^
including bis medical and astrological treat-
ises,

PiNTOR, Petrus [Aggregator sententiarum
doctorum de praeservatione curationeque
pestilentiae.] [F. i blank.] [F. 2a:] §Ad
beatissimum [et] clementissimum Domi-
num nostru[m] dominum AIex[an]drum
se I xtum Pontifice[m] Maximu[m] Petrus
Pinto[r] arcium medicine Magister p[r]e |
fateq[ue] sanctitatis medicus hu[n]c libel-
lum dirigit qui agregato[r] sentenciarum
doc I torum omnium de p[r]eseruatione
curationeq[ue] pestilentie intitulatur. | [F.
92a:] Explicit libellus agregato[r [sic] sen-
tentiarum doc- I to[r]um omnium de p[r]e-
seruatione [et] curatione | pestilentie inti-
tulatus *** p[r]efateq[ue] sanctitatis medi-
cu[m] Rome imp[r]essus | per venerabilem
viru[m] Magistru[m] Eucharium | Silber
Anno salutis. M.ccccic. Die. xx. men | sis
Feb[r]uarij. |

92 ff. P. Romae, Eucharius Silber, 1499.
[Hain no. 13009.]

Platina, Bartholomaeus [De honesta vol-
uptate.] [F. I a:] Platyne de Honesta
Voluptate: [et] Valitudi[n]e. ad | Amplis-
simu[m] ac Doctissimum. D. B. Rouerel-
lam. S. CIeme[n]tis | Presbiteru[m] Cardi-
nalem. | [F. 89b:] Finis. | Viri doctissimiPlatyne opusculum de obso- 1 niis: ac
de honesta voluptate [et] valitudi | ne:
impressu[m] in Ciuitate Austrie: | impen-
sis [et] expensis Gerardi | de Flandria.
Venetiaru[m] | Duce Inclito Io= | hanne
Moce[n]ico. | Nono Kalendas Nouembris
I .M^.cccc^.Ixxx®. I Laus Omnipotent!
Deo. [F. 9oa-93a tab. F. 93b registr.]

92 ff. 12®. Gvitate Austrie, Gerardi, 1480.

[Hain no. 13052.]

First book printed in Cividale.

Platina, Bartholomaeus [De honesta vol-
uptate.] [F. 2a:] Platynae De Honesta
Voluptate: et Valitudine. ad Am | plis-
simum ac Doctissimum. D. B. Rouellam.
S. dementis | Presbiterum Cardinalem. |
[F. 90b:] Habes splendidissime lector
uiri doctissimi Platinae opu- | senium de
obsoniis: de honesta uoluptate ac ualitu-
dine di- | Iigenterq[ue] Bononiae Impres-
sum per Ioanne[m] antonium pla | toni-
dem Benedictorum bibliopolam necno[n]
ciuem Bono | niensem sub Anno domini.
Mccccxcix. die uero. xi. mensis | Mail
loanne Bentiuolo foeliciter illustrante. |

95 ff. 4^. Bononiae, Johannes Antonius Bene-
dictorum, 1499-

[Hain no. 13056.]

Imperfect, ff. i er 8 missing.

Plinius, Cajus Secundus [Historia natur-
alis.] [F. la:] HISTORIA NATVRALE
DI. C. PLINIO SECONDO | TRADOC-
TA DI LINGVA LATINA IN FIOREN-
TINA I PER CHRISTOPHORO LAND-
ING FIORENTINO | AL SERENISSI-
MO FERDINANDO RE DI NAPOLL
I PROHEMIO. I [F. 5a:] LIBRO PRIMO
DELLA NATVRALE HISTORIA DI.
C I PLINIO SECONDO TRADOCTA
IN LINGVA FIOREN | TINA PER
CHRISTOPHORO LANDING Fia
RENTI I NO AL SERENISSIMO FER-
DINANDO RE DI NAPOLL | PREFA-
TIONE. |[F. 4i3l>:] OPVS NICOLAI
lANSONIS GALLICI | IMPRESSVM |
ANNO SALUTIS. M.CCCCLXXVI. |
VENETIIS. IDigitized byGoogleIncunabula71413 ff. F^. Venetiis, Nicolaus Janson Gallicus,

1476.
[Hain no. 13 105.]
Believed to he the first Italian edition of any

classic.

Plutarch. [De invidia et odio.] [F. 37a (c.
sign, h):] PLVTARCHI LIBELLVS DE
DIFFERTIA INTER | ODIVM ET
INVIDIAM INCIPIT FOELICITER. |

[In- Censorinus. De die natali. *** 1497. ff.
37-38.]

PoGGius, JoH. Franciscus. [Facetiarum
liber.] [F. la. tit.] Pogii florentini oratoris
I clarissmi fiacetiarum [sic] ..*...*.. | [F.
lb:] POGII FLORENTINI ORATORIS
CLAIRISSIIVII FACFTIARUIVI [sic]
LIBER INCIPIT FELICITER. | [F. s8\
I. 26:] fabulandiq[ue] consuetude sublata.
I Finis I [F. 58^ Device, with motto,
CEST IVION DESIR DE DIEV. SER-
VIR. POUR. ACUERIR SON BON
PLAISIR.] [58] ff. 4^

[Paris, Le Noir, circa 1495.]

[Copinger no. 4787.]

(My two other copies oj this edition known. Ac"
cording to Census ojtbe BibliographicalSociety
this is the only copy in America.

[Prognosticon de mutatione aeris. Ac-
ced: Hippocratis libellus de medicorum
astrologia, a Petro de Abano in Latinum
traductus.] [F. i blank.] [F. 2a:] Opus-
culu[m] reperto[r]ii p[r]onosticon in | mu-
tationes aeris tarn via astrologica | q[uam]
metheo[r]oIogica vti sapie[n]tes expe |-
rientia comperientes voluerunt p[er]-
q[uam] | vtilissime p[r]dinatu[m] incipit
sidere felici | [et] p[r]imo p[r]ohemiu[m].
I [F. 50a:] Hyppocratis libellus de medi-
co[r]u[m] astrologia finit: a Petro de
abbano | in Iatinu[m] traduct[us]. Im-
p[r]essus est arte ac diligentia mira Er-
hardi Rat- | dolt de Augusta Imperante
inclyto lohanne Mocenico duce Uene- 1
to[r]u[m]: Anno salutifere incarnationis.
14185. 1 Uenetijs. |

50 ff. 4^ Venetiis, Erhardus Ratdolt, 1485.

[Hain no. 13393.]PuBLicius, Jacobus [Ars memorativa] [F.
I a. tit:] §Jacobi publicii in arte memo[r]ie.
I Item Regimen sanitatis salernitanum
nee non | magistri Arnoldi de noui
villa. I §Venundantur parrhisiis in vico
sancti lacobi ab AIexand[r]o aliatte e
regione diui benedicti. | [F. 12a:] Explicit
ars memoratiua | lacobi publicii. | [F.
12b:] Regimen sanitatis | [F. i8b:] §Hoc
opus optatur quod flos medicine vocatur. |

18 ff. 4®. Parisiis, Alexander Aliatte, [circa
1490.J

[Not in Hain.]

PuBLicius, Julius [Artis oratoriae epitome;
ars epistolaris et ars memoriae.] [F. i
blank. F. 2a (c. sign. A):] ORATORIAE
ARTIS EPITO]V[A:***INSUPER ET
PERQUAIVI FACILIS IVlElVia | RIAE
ARTIS IVIODUS *** [F. 51b:] lacobi Pub-
licii Florentini ars memori[a]e feliciter
incipit I *** [F. 66b:] Erhardus Ratdolt
auguste[n]sis ingenio miro & arte p[er]
polita im- | pressioni mirifice dedit. 1485.
pridie calen[das]. februarii. Venetiis. |

66 ff. il. 12 wood-cuts. 8®. Venetiis, Ratdolt,

1485.
[Hain no. 13546.]

Duke of Sussex^s copy. Most heautiful book
printed by Ratdolt.

PuRBACHius, Georgius Thcoricac nouae
planetar[um].

[In- de Sacro Bosco, J. Sphaera mundi. 1490.
ff. 3oI>-47b.]

[QUAESTIONES NATURALES ANTIQUORUM
philosophorum de DIVERSIS GENERIBUS
ciBORUM ET POTUs] [F. la. tit:] Questiones
naturales anti- 1 quo[r]um philosopho-
[r]um tractantes de diuersis | generibus
cibo[r]um et potus *** [F. loa:] Imp[r]es-
sum in G)Ionia apud conuentu[m] p[r]e
I dicato[r]um per me Q)[r]nelium de
Zyrychzee |

10 ff. il. 4^. Coloniae, G)rnelius de Zyrychzee,

[circa 1500.]
[Reichling no. 706.]Digitized byGoogle7^Annals of Medical HistoryRabanus Maurus, Magnentius [Opus de
universo.] [F. la:] Epistola Rabani ad
ludouicum regem | inuictissimu[m] [et]c.
incipit foeliciter. | [F. i66b. col. 2:] vna |
potestas vna coop[er]atio est. |

168 fF. P. [Argentorati, Adolf Rusch, circa

1467.1
[Ham no. 13669.]

Regiomontanus, Johannes Disputationum
loannis de monte regio contra cremonen-
sia in planetarum | theoricas deliramenta
praefatio. |

[In- de Sacro Bosco, J. Sphaera mundi. 1490.
fF. 22a'3oa.]

Rhazes, [Abu Bekr Muhammed Ben Zak-
HARiAH Alraci] [Liber ad Almansorem,
etc.] [F. I a:] Q)ntenta in hoc volumine. |
§Liber Rasis ad aImanso[r]em. *** [F.
159b:] §ExpIicit hoc opus mandato [et]
expensis nobilis viri do | mini Octauiani
Scoti Ciuis Modoetiensis. per Bone | turn
Locatellum Bergomensem. {497. die sep-
timo me[n]- ] sis Octob[r]is. |

159 ff. F®. [Venetiis], Bonetus Locatellus for

Octavianus Scotus, 1497.
Hain no.lsi 893.]

Rhazes, [Abu Bekr Muhammad Ben Zak-
HARiAH Alrazi] [Liber nonus ad Alman-
sorem cum commentario Sillani de Nigris.]
[F. I a:] AImanso[r]is liber Nonus | cum
expositione Syllani. | [F. 2a:] §Incipit non-
us liber AImanso[r]is cum expo | sitione
eiusdem clarissimi docto[r]is Syllani de |
nigris de Papia. ] [F. 89b:] §ExceIIen-
tissimi doctoris domini Petri de | Tussig-
nano Recepte super nono aIma[n]soris
fe I liciter finiunt Impresse Uenetiis per
Otinum I Papiensem de Luna. Anno salu-
tis. M.cccc I xcvii. xii. Cal[endas]. Augus-
ti. I ***

89 fF. F®. Venetiis, Otinus Papiensis de Luna,
1497.

[Hain no. 13897.]

Rhazes, [Abu Bekr Muhammad Ben Zak-
HARiAH Alrazi] [Tractatus decem medici.
Eiusdem liber divisionum et alii tractatus.Galieni, Hippocratis, Joannis (Mesne)
Damasceni aliorumque opuscula] [F. la:]
Abubecri rasis filij zacharie liber. | ***
[F. 218 a:] Imp[r]essum Mediolani per
p[r]udentes | opifices Leonardum pachel
[et] Uldericum | scinzcenceller Teuthoni-
cos anno a natiuita | te domini Millesimo
quadringentessimo | octuagessimo p[r]i-
mo. xvi. k[a]I[end]as martias. |

218 fF. F®. Mediolani, Leonardos Pachel et

Uldericus Scienzenceller, 1481.
[Hain no. 13891.]

RoDERicus Sanctius Bishop of Zamora.
[Speculum vitae humanae.] [F. la:] Ad
sanctissimu[m] et B. d[omi]n[u]m. ***
Paulum secu[n]dum | pontificem maxi-
mu[m]. liber incipit dictus spec[u]I[u]m
vite I humane. *** [F. 125b:] Finit liber
dictus Speculu[m] vite humane. *** rec-
ta[m] [et] his specula[n]di | p[re]scribendo
norma[m] a Ginthero zainer ex Reutlin-
gen I ciui progenito. vrbe aut[em] co[m]-
manenti Augustensi: arte | impressoria in
mediu[m] feliciter deditus: Anno a partu
I virginis salutifero Milesimo quadringen-
tesimo sep | tuagesimo primo: ydus vero
lanuarias tercio. [Register.]

[128] fF. F®. Augsburg, Zainer, 1471.

[Hain no. 13940.]

Rare and beautiful specimen from the first press
at Augsburg.

Roland of Parma. [De curatione pestifero-
rum apostematum.] [F. la:] Rolandi
capelluti Chrysopolitani Philosophi. par-
me[n] | sis: ad Magistru[m] Petru[m] de
gnala[n]dris de parma: Cy ] rugicu[m] op-
timum: Tractatus de curat[i]o[n]e pesti-
feroru[m] | apostematum. Incipit feliciter.
I [Ad finem:] Rome impressum p[er] In-
geniosu[m] viru[m] Ma | gistru[m] Vdal-
ricu[m] gallu[m] de Almania. |

6 fF. 4®. Romae, Udalricus Gallus, [circa 1471.]

[Hain no. 4374-]

RUSTICHELLI, PlETRO TORRIGIANO [Q)m-

mentum in Galeni librum, qui Microtech-
ni intitulatur.] [F. la. tit:] Tursani monaciDigitized byGoogleIncunabula73plus[que] [com]mentum in | microtegni ga-
lieni | Cum questione eiusd[e]m de ypos-
tasi. [F. 2a (c. sign. A. 2 et n. 2) :] Trusiani
Monaci cartusiensis plus[que] co[m]men-
tu[m] in Iibru[m] | Galieni. qui microtechni
in titulatur. [F. 1 36b. col. 2 :] Explicit Q)m-
mentum Turisani in librum Galieni qui |
microtechni inscributur. [Acced. tab. et
quaestio de ypostasi. F. 141b. col. 2.:]
Turisani de FIore[n]tia, explicit de ypos-
tasi tractus. tria | habens capitula. | Uene-
tiis impressus ma[n]dato [et] expe[n]sis
nobilis Uiri Do | mini Octauiani Scoti
Civis Modoetiensis. 1498. pridie | ydus
apriles. Per Bonetu[m] LocateIIu[m] Ber-
gomensem. |

141 flF. P. Venetiis, Bonetus Locatellus for
Octavius Scotus, 1498.

[Hain no. 15684.]

DE Sacro Bosco, Joannes [Sphaeramundi.]
[F. la. tit.:] SPHARA | MUNDI. | [F.
lb. icon xyl. F. 2a. c. sign, a ii:] SPHAE-
RAE mundi compendium foeliciter in-
choat. I *** Q)[n]tra- | q[ue] cremone[n]-
sia i[n] planetar[um] theoricas delyra-
menta Ioan[n]is de mo[n]teregio disputa- |
[ti]o[n]es *** Nee no[n] Georgii purbachii:
i[n] eoru[n]de[m] motus planetar[um] ac |-
curatis. theoricae. *** [F. 47b:] Hoc
quoq[ue] sideralis scientie singulare opus-
culum Impressum est Venetiis man- | dato
& expensis nobilis uiri Octauini scoti
ciuis modoetiensis Anno Salutis | M.cccc-
Ixxxx. quarto nonas octobris. | [F. 48a:]
REGISTRUM. | *** FINIS. | [Rubra
typ. insig. c. litt. OSM.]

48 ff. il. I wood-cut. 8^. Venetiis, [Bonetus

Locatellus], 1490.
[Hain no. 141 13.]

Salernum, School of [Regimen sanitatisOnline LibraryFrancis Randolph PackardAnnals of medical history → online text (page 11 of 60)