Frederick M. (Frederick Madison) Allen.

Total dietary regulation in the treatment of diabetes online

. (page 74 of 76)
Online LibraryFrederick M. (Frederick Madison) AllenTotal dietary regulation in the treatment of diabetes → online text (page 74 of 76)
Font size
QR-code for this ebook


I < '. > 1 1 ; > 1 1 i : I

II i ! ! I i S ! H I!^i£3 S•l!*sl23K»iiisa O 25 2.7 Ml 3 5 7 9 U 13 » 17 19 a 2} 15 27 29 3H 3 3 7 9 U 13 T3 17 19 a «3 25 27 2} 1
ItBHOAKy MftSCK JtfRILChart 33. Case No. 37.JULY
a iStn 7S 1 3 5 5 9 II D 15 n 19 »73 25AUSUJT
27 29 SU 3 5 7 9 U 1915Die. JK1BMR.Y 191«

2J 29 31-1 3 5 19

' "M IB^I "'


:::! ^|H|


JHH
^B^l


eMm


H f . J - -


: s ::.: :::::::::^B: ::


_.. S .. __. m


_... s rl


S . . J:._


N X -


, ^__


" — " X =


j =


. ■ ■ -■ ■- ......■. - .■■"


"T 'T 1l J ■ " ^


TT '^ T , T
f>^ _. f. r"B'^"?... w^i'**!.' '.


•.••\, i"!^/ •"•'s r-v' \. '• ° ^ n


TT^T ^T"""r, — - "• - +- y- -f^-


1 i
[


i


■ ■ 1 ■"" "


iiii^ -L - -_L - ^ _L ' _^ i_ 4+ 4 -
T
TT T ; :
1 c fr r [ [J [ J IfA ' ' ■ I '


'■■ :4. ill .; i iJjBt fij^ 1 t li iWt n : 1


;iJl: imM^d:i : Hi ii^JiummmuM


T


T


mTT "
i.


::^s±:


^


^-


ffiSS:3 2527291 3 5 T9Uajn7»«2S2J
JULY27 23 IJ-S 3 i 7 9 at27 29 JH 3 S 7 9
BK. JANUARY J9ieKBRMW MftRcaa APES. «**" ^W^^ ^^"^

1916 iBuwssam 3 s 7 a u uis irwaiisMziisa-i 557 9 tini at-r »mo«i729 1 a s ? 9^Bt5nl92l^^«^^t^t9Mi a s i ^ naisn euavswsa 1 a s ■? 9 amsxTwzi MzaerMDIET
1,700 121-romi.H

l,aOO 8( KE2.4HRS.

1,900 4

2,000-<-5

2,100

2,400

2,500 f LOWERUMITOF

2,400 I jjoRMAL PIASKA

"♦"S^ScoMBiNnaa power

I TORCOj48 «- /bOBYVT. ONfl ! rilllTlinil !-!Tnill!1l!ilRmillin [ ! ! H i I i 1 1 Iffl^ HliMliiiHtHffttlliltJ^^ Hitfl LtlffB I tiH^ mM Vmmw mS ^MWmW Mm\m\^^Mimmmuuimmimnmium siii iiini !!i ! siiii i\ wiun iliisi i iHi j isi !t is li
wummuiu nuum isiinni!! iii uni! m?, \ \m\ u mn\ i www \ nn \ m nn iiii

i!!n!I!H!!H! VOMWVt mUUUu iU MiiH !!Mi! !!lii I! !!!!!! i !!(!!!! i MiVA iU U il riijHiiEii39a 2) 23 17 JW 3 5 7 9 11 15 » 17 19 21 23 y 27 S3H 3 5 7 9 U 13 t5 n 19 SI «» 25 27 M 1 3 5 7 9 U « 15 11 W 21 25 25 27 2.9 3H S S 7 9 tt O 15 17 19 21 ^ 25 27 29 1 3 5 7 9 IS 13 15 n 19 Zl 2-3 25 27 ^9
ItBFOASSf MARCH APSIL MAY JOKE jui.-f0.05O BWOP SCTOAR.

3,500

3,000 ,

2,500 <^<^-

^°°° intake|L„„-

1,000 OOTPOTBj

500 JDate.Glucose

excreted in

24 hrs.1st admission.iP/5


j»».


Mar. 19


71.3*


" 20


52.6


" 21


36.2


" 22


23.7


" 23


9.0


" 24


11.9


" 25


2.63rd admission.Feb. 19


20. 3t
' 20


99.9
' 21


87.0
' 22


79.0
' 23


102.9
' 24


67.9
' 25


59.0
' 26


53.8
' 27


48.1
' 28


28.6
' 29


35.8


Mar. 1


23.9


Apr. 22


23.7


" 23


10.5


* 12| hr. specimen.


tl4i "


iiChart 33. Case No. 37.Digitized by Microsoft®CA5ENaE,416Jijft J0N6 JOLY ^ftOST JAKOAIIY TEMIOWW njOUOt AHXL -HAlf

J«'AI>MISSIial 1915 .S5t9J1131S17»M!3JSCTJ91>J79»»jSn»aa5fS72»»M8SI9 H a 15 M » MMMSI » I S S 7 9 a ISIS « » M M JS MS»JMJ_SJr 9 Jl a 1915 n 15 17 19 Zlti i5 a » 31-1 » 5 7 9 131915 1719 2183 z; 87 291 3 5 7 9 11 18 H » » Zl iS M 8i » JH % S } 9 U li «H»MM»5»t9 1 3 5 7 9 ttft 3«VlDmssiSIET 100

IH CALORIES 200

I iARBOHYDRATE ^°°

1 TROTEM

D FAT65«.opeo2

COMSmiNS WITH ,

loote. "^ ■'^

W/JOJ) TLASHAFLUID <JltS.a TSflCBS
iUSHTB HOP. a
KEAY7B
QUWmmlVBB
J 5 7 9 11 IJ a 17 » a » » «7 2» 1 3 J J 9 ll 13 if 17 1» Jl » SS J7 » JH 3 f 7 9 11 13 IT 17 »'M » tf n O 1 » J 7 9 a U « 17 1» 21 W K » M a-l » 5 7 9 11 IS

Ami. nxt mn% aow juiauaTl===l^illlii. liiliiiilzIlK
lliiliilllllilfliililsiilliii=l===ililliiiiilEiUiiliHlilli=:::.l..=

ilEEiiiilliiiiiliiiiiiliiiiiiiniilElliiiiiliii

illiiiiiliiiiiilllliiiliilEiilEiiiiiliiiililll^ilfillliliilniiHIlUmiiiilii
iiiiiiiiiiirMMi..«:::!r""«=«"""-™iiiiBS!E!!Pr""""-MB!!e5M5r!M::-;::-:; - - r^^t^22C-^;<>it9:.liJlmiiu iwuii iii! iiiiiiiiiiii !Hi Hif iii!i;ii!iii;;iiii i:ii iiiiJiii Ii! iinri . i. ! n ii! iinij!
muii w iiu'i \\ \\\ iiiiiiii!!;; III! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A\\\\\mw\ n siii! i i iiirii! niini! !

"iiiii! ii l!i!i !l iii llillllliii! iiil! illi iliiilJiilJIIIIIiiillliiniilliiiiii : !l illii Iii i ' !!l ll!i iiilMi!!!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiililllllllllllllliiiiiiiiiiiliilllllliilliiiiilllllliilllll!!!!!ll!!!!lllllllllllDigitized by IVIicrosoft®13 IS >7 » U 23 15 17 29 31-1 3 r 7 9 11 13 15 17 19 21 a Jr J7 2M 3 5 7 9 11 IS B 17 » 21 23 M !7 23 SH 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 21 27 » J 3 5 7 9 11 U
MKUAKt rSBROJKT /lARCB AERIl. /ftSIC

Chart 34. Case No. 39.rwsM 3 J » 9 na 1916I ii=

li:». Illlll13 tS IT 19 !1 IS ZS a 29 Sl-l 5 5 T 9 11/MUCH V»lm. «W 1916 DEC .MNUABY 1917 FEBRWUW (MECH APJSIL

13 a 17 » a ta is a mi 3 57 9 Jl » « » » JUS B SJ » M-l » S 2 9 il li ii » » U ii is » 29 1 9 S ? 9 tl ft 3"AnMISaoN "■' 3579Uni517192ia2527;9 31-1 3 5 7 9 11 11 U D S 21 23 25 27 1 3 5 7 9 H 13 15 n 19 21 23 25 27 » 311 3 5 7 9it:::::::::::::M a-l 3 S 7 » 11 13^jj^^^^^^^^gj


[HU [m nmmJr
Mlu.HiiiL __-.:::: : = = = :.
; ±


,
I - '-'- '
T j T


,(i ^m
• - ' " 1
___^


T"" ;i«iii|il'*§ jT
- jS


\ la!' Jj !


* ii


_::::::::::::::,:•!:';.:::::::::


... ►)•-*■ j+"lr 'jzr


'" 'i .<''


1 5 " ^ ' . J'


8 '' ' i ^ i % r


".^^ 'H w"


• - - »■- - J _..-_ L_L


i 1 L** * ' k tS\


.!""' ^.' ...^


,' . . c ■ \ « , '•'„'',' *; ii


iSi\ iv. ^ 1"""'"^; ';="


: = = =.4:.: = = = = = = .= tj^^. = ^


^ t,., ^ y K ii.-i 1(-^^ + -


^^tt^tji^
[?.___ if _ .__. ._ __.
' ' >l Jt's


- '^^^-'i: .ot^Js*^ "^ ^-1 —


- T - - ""== - =:;;;;''


.iSuJl , 1
e.JsfLi. ic^KL ,.
t>12i. I»9I


II" ml


1 |,|ili||ii()ib;i«ji:L.


j ' 1
it H, i.tL
j"


U H 1 intfflBtltltt


Srili IJII MINIi
!i;i!i in ! iniiiiiniii ! ii


\l III 1 III Mlllliillillliilliilllll:i!i|JI1l!H^13 S )1 » U 13 15 >; 29 3H 3 I 7 9 11 U IS ir 19 21 23 25- 27 29-1 3 5 7 9 It 13 IS 17 » M 23 21 S7 M 3H 3 5 7 9 11 O B 17 19 21 23 21 27 » 1 3 S 7 Sua
MWJAKt rBBROAKT AAXCH iSHUI.
loo WET,

too IM CALORIES

300

400

500

600

700

eoo

900
1,000
1)100
1,200
1.300
1)400

1,500 2o'
1,600 16
1,700 12 *'^-

1.800 8> TOTALH
1,900 4 PES a* MRS.
2,000*— o)
2,1 OO
2,200

*>^°'' r LOWERUMITOF
^i+oo J KORMflL PLASMA
■* "<CCIHBimN« POWER
(^ TOR COiJ BODY vrt»<•CcgNHs
CC^URCANORMAL
BLOOD 20«>AR3,S<»>

ijooo
woo cc.

=='''°° imxweI

l,Soo -

l.ooo OOTPOY i
5oo

oOKINEDate.Glucose

excreted in

24hrs.2nd admission.1916


gm.


Jan. 12


55.9*


" 13


56.5


" 14


38.9


" IS


45.1


" 16


9.1


" 17


30.8


" 18


9.016 hr. specimen.Chart 34. Case No. 39.C^itized by Microsoft^311 3 579nt3 15 17l9 212J262729 3H 3 5791113 K 17 19 21 23 25 27 1 3 5 7 9 H 13 IS 17 19 21 23 25 27 29 3H 1 5 7 9

jx&3Aiviatt.^a resRUARr march apiulCASE NO. 2^09
1915WET
IN CAIOWESAPRIL WAY JOHE JaVT

17 19 El Z3 25 a 29 1 3 5 7 9 U B 15 17 19 a 23 25 27 29 3H S 5 7 9 U U 15 17 19 21 23 25 27 29 1 » 5 7 9 11 IJ IS 17 19 21 23COHBlHWi WITH .

loot*. -^^s

«LOOB n^MAWWER innror

mxHAI. TLWHA
COMBINIHS TOWER

poneoj,faow WT.OM
KE& a

jUSHTBTRACE B"^

MOD. a VHEAVY ■

goANTiTATiyGra
ll!!i|iifiyil^l?li!ll^^TSil 1 11 ill' iiiji iirmrniHORMAl.ce.

ajSOO niTAKEl^TLUW
2.000 B

OOTPOTH


•m.1,500
],ooe
500
O~ 17 19 21 23 25 27 25
AfWl.9 11 U 15 17 19 21 13 S5 17 29 31-1 3 5 7 9 11 13 15 J7 19 21 !3 2S 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 J9 21 23
JUNE JUUfDigitized (b^RMicrosoM^^o.1915

•BIM
S VHISKY

tunwmttujtrt.23 25 27 » 1 3 51193U]t»«292$ZT199MJUNEJOLtttatCOt
eoMBimNswirH
looce. \^PLOIBBooTfOT
TXACfeB ")Ke(S.a

JUSHTB

MXAVTi/oa

3,000
2,500
!,000
5,500
1,000

500
weuonesLOWER lIMITOr
HORHAI, PLASMA

<t0KBiKiN« rowan
roR coj.f ■BOBt WT.OK
89"*" •^ ADMISSION
I mil! \\\ 1 1 !'!" !i!« iViiiiii init I ; 1 n I ! I ! ! ! i i I ! I ii! I ! ! WW \\\\\\\n\\\i\\\'M

iSSiiSiil :!!iiiiri!!!"!t1!lll!!J!!l!iJ!!llllli!! i Ji iilli i ISiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>n,oii
23 ts 27 29lEXTROSE]u».mtDigitized by Microsoft®

^ Ch/et 36. Case No. 41.CA3L NQ 2,-461loo

DIET 200

IN CALOiU&S 300

I CASBOHYJJRATE. '^°

a ^°°

B TE.OTBIH 600KAf JUNE JOLY AOeU«T 3X?TEMSES OCTOBEs. NOVEMBER. "DECEMbES

3 5 7 9 n B 15 n 19 21 43 25 E7 29 SM 3 5 7 9 !1 33 15 B 19 a S3 25 2J 29 1 S 5 7 9 H 13 B »» a 23 25 2? 29 31-1 i 5 7 9 n 13 15 17 S 21 23 25 27 29 31-1 3 3 7 9 11 13 15 17 » 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 n 15 B 19 21 25 25 27 29 3H S 5 7 9 11 13 15 17 S 21 23 25 27 29 1 3 5 1 9 11 13 15 17DTATtC.OTCOi
COMBmWSWITH ,

iQodi. "^
BLOOD TlASnA55''S -BODY wr. I 27

IN
KILOS 1 2 535(c


« ""^CCSUREA ] 600
V 40O

IT

/6.-I0O

0^50
■BLOOD 5USARI (
NOVEHKR EECEMBIR

1 9 1© 17 19 21 23 25 27 29 1 3 S 7 9 11
2*ADHISSI0N2^500
3,000

TLUID <llNMKE ^°°

1 a 1.500

IgouTPor i,ooo

!~- 500 I

HE«.D msCEB) o

ausHTH «0D. a I fc^most

„E;5,yB ^UWNEJ j^g,

SJUAKTnWnVES I 3M 3 S 7 9 11 13 13 17J911 23 25 27 29 31-: 3 S 7 9 U 13 IS 17 19 SI 23 25 «7 29 I 3 E 7 9 IJ 13 15 !7 »« a JSS7 J9 3M 3 S 7 9 » » IT 1? » a tj JT 27 29 3W 3 5 7 9 « » B 17 19 »l 23J5 27 29 1 3 S 7 9 II 13 IS 17 19 21 23 SS 27 29 311 3 3 7 9 H 13 If J7 19 21 23 !S 27 29 1 3 i 7 9 II 13 U 17yiflill. «AYSEPTGHBtB.ocTobts.Digitized by IVIicrosoft®
^i^*»mSSSJSST2^jt-JLCll^iBLffiois■«-n 19 21 23 25 27 29 1 3 S 7 « 11

NOVEMBER DECEMBERCh.\et37. Case No. 42.AD«05TJEWEMBfESOCTOBER.TJECEMBEK7 9 n a » » » B » 25 a 89 311 S 5 7 9 n a 15 U » M 23 25 27 29 31-1 3 5 T 9 11 13 15 17 M a 23 25 27 29 1 3 5 7 9 U 13 35 17 19 21 23 25 27 29 5H 3 5 7 9 II 13 15 17 S 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 U 13 15 17 ,NOVEHBER BECEMBER

191© 17 19 21 23 25 27 29 ! 3 S 7 9 n » 15 17JANUAiW

5 7 9 11 li 529 31 1 S S •' 9 11 13 ' 17 19 !23 25 rr 1 3 5 7 9 II 13 15
S 7 9 14 a JS 1! » 21 IJ 25 S7 29 3IJ 3 S: 7 9 a » IS W » 21 S3 tf 27 29 3M 3 J 7 9 11 a II 17 19 SI 23 25 27 29 1 ^ 5 7 9 Jl IS IS 17 19 21 23 25 27 29 311 3 5 7 9 H 13 15 J7 19 21 23 !5 27 29 1 3 5 7 9 II 13 JJ 17
.•j JVUSuri SEytEMBEO. 0«tO»ESl JloVEHrex DECEMBERn 19 21 23 25 27 29 1 3 S 7 9 H 13 IS 17
NOVEHBEE BECEMBERDigitized by IVIicrosoft®
100 I»ET
200 mCM-ORIES

300
400
SOO
600
700

aoo

900
IjOOO
1,100
1,200
1,300
1,400
IjSOO 20
3,600 16 6M.

1,700 izl i-otolN

1,600 9fcERg4HRS.
1,900 4
2,000«-5
2,100
2,200

2,300 , LOWER LIMTTor
2,400 J NORMAL PJ.ASMA
■^ ^5 '^ eoMBININS FOWER
rOR COzj7.«_^0DY WT.ONccMaov200 1_KORMAL
BLOOD SOSAR3,000 •».

2,50O <^<^' IJ.OOO INTAKE IL
JTJORJNES 7 9 11 IS IB 17 19 21 23 25 27 29 311 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2? 27 1 3 S 7 9 11 13 15
JAHUJUtr rEBRUAEY MARCHChart 37. Case No. 42.iSAvmsaoN 1915 sua si 9 a a a n \» mus n vti » s 7 »un>5ni»sta3M»»»SM s 5 i suasisitnaMisanSMS s» susisnoziajsawi a 5 > »tti3»n»it»>sati9 3»-i35>9M8»g»tintdunn. jvaitt .««tt. may

u u >i i» 1 3 ! I 9 n n IS IT 19 a 1916 15 17 is ai a is 27 » sm a s 7 9 11 a is rr :9 u a u » 29 1 » s 7 3ustr
mtnanits100
200

300

ta WHWKY 400

I aaaomsRurt. '°°

Q 600

i PROTEIK 700

D MT 80°

900

1,0001,200
1,300
1,400
J, 500
1,600
1,700
1)800
1,900
S,000
2,100
2,200
2,300
Z.'fOO65ce.ofcoj
cwraumw WITH ,

lOOtt < 45»s<tofft wr.

IN

KILOS^*


SIACID SQSAK
«» CtHTmam^ HSAVYM
2!!->AWumNIsi-i 3 7 7 9 n a IS <7 19 a i»w»i 3 I 7 9n»wn»M»»as«»3M s»79ii » w«»MMar»«9»i s s 7 9 11 n is p.»m:3 7*27 s» i * v i sji » w »«»»»«f «»»im » s t 9 u asi7>»nntst7»t 3579n])iint«a

MCtMBt*

mil. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM


limilrt. iniiii=il»iiiiiiliiiiliiiiilli!!iiilii


: I ■■


' ! h M


■ = : ;- T


1 ■■


.


' „ .lS!t i''i
'•, ll" '...."< ,•••' • "••■. ■" •'.


B


i" jij.roi;'" ^


1 ">■ nil


.<*ik:c!
r '-tS^; !3Bm:


1 •- aiiiil ii iii iiiii 1 i 1 i ■■■■'Pf


;«t.t^^w^ - -^ -T- -^- ^


"~\.._ .. ._ """" .


.^ .-.!_ 1 1 _ .. _ ]...


,'(eammm > ! i ; ! i ! ! ! ;i!'iiimipnif!iiiiiiiiiii!iiir,iiii';»iiE iin

ii;;i JiiiiiiiJiiiJ'ii!! iiiiiiiiiiMiniiiJ!;;!:!!-!!"!;:

ii|liiyiiiini|||ii;n;i ijiii in|jijiii!m;|!:!i!;!;i
iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinnB V a ua a tt t* m 3 s r »nai5iTi»2>nisn29 1 9 « 7 9Chart 38. Case No. 43.SBOCMMaij«i<j«w»nrKKfDIET
'■°° IN CALORIE*
2.00
300
400
5:00
£00
70<>

aoo
9oa

1,000

1,1 00

1,200

1,500

1,400

l,SO0 20\

l.«00 16 <^„_

1,700 I2U0TAUN

IjBOO a/^ER^4HRS.

1,900 4

2,000.*-oJ

2jl00 -^

z,ioo

2,300 , LovEB vmiTor

^""J NORMAl. Pl,A3Kfl

*— 5S<coHBlKING TOMER

1^ rORCOj44.^/BODYWXON
WPMrSSIOM
t»a»ts»ni3tT»aawiTi»ntitftTn»-i
Mor Ma

B. Case No. 43.» S 7 9 U IS IS n » a 2S 2S 2J » 311 3 S 7 9 II 13 15 n 19 21 23 25 27 29 ill 3 E 7 9 11 13 IS 11 19 Zl 23 25 27 1 3 5 7 9 11 13 15 n 19 2J 23 25 27 29 311 3 S 7 9 U 13 IS n 19 21 23 25 21 29 1 3 5 7 9 11 13 IS 17 19 21 23 25 SI 29 311 3 5 7 9 11 13 15 17
CeCBMSEK JAHaA«l9l7 FEBRUARY ^^ . .j^ . i ftARCH « >, : X£/:^ -^^Rn- «AY JOME0.400

0.3S-O

0.30O

0.2SO

0.20O

0.1 50

0.1OO*- NOEMAU

0.0SO BLOOI) SOSAB

3,5-00
3,000

a,soo <i<^

'•'"='■= INTAKE I .^

L.OOO OUTPUT iDigitized^ Microsoft®Date.Glucose
excreted in
24 hours.1st admission.1915


«»«.


Oct. 27


6.S


Dec. 17


6.72nd admission.May 6
« 7


11. S

2.73rd admission.May 16


5.0


(I


17


10.9


it


18


10.4


it


19


10.9


tt


20


7.2


(t


23


18.0


ti


24


19.0


«


25


18.5


it


26


13.8


tc


27


35.6


(t


28


5.7


u


29


24.1


a


30


24.8


li


31


45.7


June


1


31.9


i(


2


24.2


a


3


8.8CASE NO. 2,419

VAtntssKH 1915

iitr
m CAwtntS

PROTEIN
D TAfJOLTAoaosT3 ; 7 9 It 13 IS 17 19 !l i> 29 IT sa 9-3 3 3 Z 9 » 13 :S n » :i 23CoHBUmtfWiTH /
lOOM. ■%
1917

2!!!.«jMiaSI0MAPRIL MflY

27 29 1 3 S 7 9 11 13 15 17 19 21 a aMM. a

JU4HTSri.wp JTfeACBEl"!
MOD. B IHSAvra /3,roo
3,000

S,OiO
l,£oo

s,ooo

JOO

o

fcBXTRoSR
1 J-E djlWir!l!«!IIIITIi'il;l!iililiiii!M"i'

iiOi \w\mitUiilii!!! !!<!!!!; !i!!!l!ti;r!ii!i!ini!;;|


T
iittituilii
:::


:::::::::::::;:::::;.::;::LOWERlIHITor

NORKAL PMSMA

"iCOMBmiNS POWER

roRCOj
^ in lyiiiiiyyiiii!2,000 INttJHEl.^,^
IjSOO h}^*^®

1,000 ouTi=ura|

SOO

o

dextrose),


>ExrROSE'),

rtcl, )'ORINC3 S 7 3 11 13 15 17 19 21 n 2$ >1 29 3)-l 3 ? 7 9 11 U !S 17 n 2! ^Digitize^'WyAM^rQS^Qft^^27 29 1 3 5 7 9 II 13 J5 17 19 21 23 2STABLE XIII.

Body
weight.


Temper-
ature.


Diet.


Treatment.


Fluid
intake.


Urine.


Acetone bodies.


Blood.
Date.


Total
calories.


Protein.


Fat.


Carbo-
hydrate.


Whisky.


Calcium

car-
bonate.


Sodium
bicar-
bonate.


Volume.


Reaction,


Total
nitro-
gen.


NH3-N


Sugar.


D:N
ratio.


i


Sugar,


Plasma
sugar.


Corpuscle sugar.


Plasma
CO2.


Hemo-
globin.


Corpus-
cles.


Lipemia.


Remarks.
|S^


53.


H»^


1915


kg.


°F.
gm.


gm.


gm.


cc.


gm.


«».


cc.


cc.
gm.


gm.


gm.
gm.


gm.


gm.


percent


per cent


per cent


vol.
percent


per cent


per cent


Sept. 1


19.4


98.5
96.3


28
■ —


8


15


15


1094


1185


Acid.


4.74


0.14


12.9


2.72


1.61


9.19


10.80


0,333


0.400


0.263
(calc, 0.166)


73.5


90


30.2


++++


Urine from 4:50 p.m. Sept. 1 to 7 a.m. Sept. 2.


" 2


22.0


97.4
96.2


5616


20


20


3850


1405


Alkaline.


4.08


0.26


6.3


1.55


0.91


3.46


4.37

" 3


21.3


98.8
96.9


4212
801


1345


Acid,
+ +

+ + +" 4


20.2


99.0
96.4


72
476


1345


i(


2.96


0.21


+

1.07


0.11


1.18

" 5


20.0


97.4
96.2

■—

190


1260


Neutral.


2.15


0.11
0.56


0.04


0.60

" 6

96.8
95.4


196.9


1.0

53.3


15


,


5


972


945-1-


i(
'

"


"


"


___


'~~


~~'

_5 a.m. 10 gm, levulose in 100 cc. water by stomach tube.

10 gm, levulose in 100 cc. saline, subcutaneously.

6:50 a.m. 20 gm. levulose in 250 cc. saline, subcutaneously.


" 7


17.6


100.8
98.8


946


48.7


73.0

19

5


1029


1418


Alkaline.
Ferric chloride reaction negative.


" 8


17.2


101.1
99.8


994


44.7


81.2

16
908


625


Acid.


8.86


0.56


++

0.12


1.15


1.27

" 9
102.2
99.6


613


24.5


31.3


40.5


16
5


958


788+


i(


7.43


0.60


11.32
0.45


3.03


3.48


0.286
0.287
0.222


0.286
0.308
0.27


0.25
(calc, 0.286)

0.227
(calc. 0.217)

0.164
(calc, 0.151)


67.8
84.9
85.9


80
82
95


34.0

27.5
39.8


++++

+++

+


11 a.m. Blood taken.

Oatmeal 60 gm. between noon and 5 p.m.
9 p.m. Blood taken before transfusion,
9 " Injection 225 cc. citrated blood.

12 m. Blood taken.


" 10

98.4
97.0


12636
518


409-J-


it

Alkaline.

0.32
" 11
102.0
98.4


443


39.8


22.4


20


16


1456


860+


(C


3.16


0.15 — + — — —

0.066

Digitized oy Ivlicroson©


0.059


0.064
(calc. 0.075)


71.5


94


38.5


Plasma
clear.


7:30 to 8:45, a,m, 150 cc, citrated blood injected. By mistake blood

not taken before transfusion,
8:45 a.m. Blood taken at end of transfusion.CAJbtNO. 2,4^55

1915 1 3 5

IN tALORttS
WHISKY
I eAMOHYDRATE
PROTEW&XPTE.riSX.B. OCTOBSA NOVEMliLS.

7 9 tl 13 15 WIS 21 2$ 25 27 29 1 3 5 7 9 U 13 13 IT 19 21 2525 21 293H S J 7 9 11 13 15100
200
300
400
500
600

roo
600
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400

i,soo

1,600
IjTOO
1,600
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400CC.OF COj
tOnaNINft WITH <

iooe.&.

SLOOO SLASMAPERTUIIBHE6.a TRACES I
SLICHTB MOO. Q I

<?UANTITATIVe. bJURINE3,500

2,500
2,000

1,500

1,000

500'BEKTKOiE
MET
JN CALORICS1915

Sept. 24
" 25Glucose

excreted in

24 his.gm.

27.75
2.77(LOVi.RUKITOi:
NORMAL risASMA
COMBINING rOVE,R
TOf. COj("EiODYVT, ON

[admission•lONH3CC.HUREANORKAI.
"blood ^U&ARI OUTPUTmmnimmmimimmlmmmmnmnmmummnmmm
iUum nmmmmuumnmuumumummnnmmimimu^Mi3 S 7 9 IJ n JS n 19 81 «2 !5 !7 is 19 11 13 U 17 19 !] 83 « S7 !9 JH 3 5 7 9 SI 13 IS

NOVEMBERD\g\t\zB&by Microsoft®

Chart 40. Case No. 46.CASINO. 2,491

1915o

7 9 11CTOIbE-K,
15 15 17 192125 25 27 2951-1 3 5BltT
IN CALOnltS

WHISKY „eoMBlNINa ■WITH ,

100 ce.

BLOOD TLASMA24 HE5. ^N0V£.ME>1.1».
7 8 1115 1517 1921252327291 3 37 9 U 13 13 17 1921>4t6.D TSAtEIS
.SUGMTB MOO. H^\)W^lt^
HL/WYH
OUANTITATIVEliiiiiiliiiiiiliih liiiiiilii, I
iJiliiiiliiiiiliii100 WST

iOO mCAUJRlES

300

400

500

600

roo
600

900
1,000
liiOO
1,200
1,300
1,400
1,500
J,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,?00

'•^°° f LOWLRl-lKlTOr
WORMAL WJkSnA
tOnWNlNO POVtRf »O0Y VT. ON
*' ■*\AT)niS510H
Date.


Glucose

excreted in

24 hrs.


1915

Oct. 6

" 7


66.2*
61.719J hr. specimen.Samb


•NORMAL
*ia.000 SU&AR11 » IS n » u 23 u 27 a a-19 II 13 )i IT 19 21 23 25 27 2S 1:l » 15 17 » 213,500
3,000

3,500 mTAKcl I
3,000

1.500 OOTfOTBI
1,000
500


jEsriiojt'iTUJIJWRINlDigfrmn by Microsdfm

Chart 41. Case No. 47.CASE NO. 2,469

' ^ OtTOBBa NOVEMBER -jEe.

1915 9 n a :s J7 19 a 23 25 2» 293H 3 ? 7 9 11 » U W 19 ai a JS 2if S9 1 2WET
INCALORKS

WHISKY

Icasbohydrayb

i FR-OTEIH
D T-AVttoTCOj,
dOH3IHIK<S WITHJ

BLOOD PU55MABI.OOI> SOSAR
lUTPor3,500
4000
2,500
2j000
1,500
1,000
500
lsliliniili==li...^.lii=i=
liiiiiiliin»l=i=iSE|iiiii
lUiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMM

meKuam
"i \ \\]\\n ; ii; i'Hi :ni!ri!iiiii!i!iiii iiRiiiiinniiFrnvriiriiiii100
200
300
400

soo
eoo

TOO

800
900

1,00Q,
lllOO
1,200
1.J0O
1,«I0

1,500

1,600

1,700

1,SOO

1,900

2,600

2,100

2,200

8,300^ LcarfW SlKWOf

'>''°°l HOXMAL TMSHA

Tax.£Oi/bowwkoMDate.1915

Oct. 8Glucose

excreted in

24 hrs.118.2** 19 hr. specimen.Kss, D Trace, s]

SlKSHT B MOD. al

HEAVY ■ /

QUANTirATIVEB J, fcEXTROSE
"l ^tl3ffi JiuliilliyiHtiy lKlliUUllm9 11 U 15 17 !9 21 23 35 J7 29 3W 3
OCTOeEK9 11 13 IS 17 13 21 13 K 37 29 1 33,J00
3,000
2,500
2,000
1,500
^000
500
.0

DlXTftOJtl>n,i>»0OT?OTBDigitize^^BV Microsoft®

Chart 42. Case No. 49.CA5Em2,5^5

VAovsaan 1315OCTOBEK JiOV2M8El! OECMreER MNDARY t3J6

9 11 U IS tt S i1J3 2S 2? 29 3M 4 5 1 9 H 13 If H 19 M aa J5 2» 29 1 3 5 7 9 11 13 ir 17 B 21 23 W >f 29 3M 3 S 1 9 « ISmuuxatscoHBDOHis wrm

100 14.TtUIBWMNnrAnvtBK03>. a !„„,„, fT^XTROSS


SK
,„,_ OCTOBERifcbAaj I I I I TTm I I 11 I I I I I I n I M ' I I M i I M I I 1 I I I M I M I I M I I I 1 I I M I

9 11 15 IS n 19 21 23 Si 27 i9 3H 3 ! 7 9 11 IS » 17 19 21 13 2S !7 29 1 3 f ? 9 11 IS 15 17 JS 21 23 2f 27 « 311 3 S 7 9 Jl 13
OCTOIER NOUBMKE ■ , ■ , , . «■ JtCZmZR -, -^ 3/SNUAS.Y 19J6

uigitized by Microsoft®

Chart 43. Case No. 50./-
DIET
l°OjNC«.0raES
zoo

100
400
500
600
700

eoo

900
1,000
1,100
1.200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,600
1,900
2,000
2,100
2,2O0

2,300 , :.ovEij LIMIT or

^•*°° J NOPJMI. PLASMA

■*-SS< cor.BMINS TOWER.

L TORCO24q-_/B0I!YWT.0N47
4S
431,600

1,400

1,200

1,000

800

60O

400

200CC^ACIP0.400
0.35O
0.30O
0.25O
0,200

aiso

Q100*-_NCW1AL_^
QOSOBLOOD SCSAR3,500

3,000

2,S0O ^^- "1

2,000 IKTAKE i

1.000 OOT.OOT I
Soo J

off^srh-CASET^O. 2.529

5935 II 13 IS IT 19 a 2J 45 27 29 31-1 35 rsUtSlSlT 19 21 25 2527 «9 1 3 5 T 9 U » 1517 19 21 2S 25 2T 29 31-1 3Sr9U15lSi719OCIODER WOVfcfMlER DE.CU4BER dANUAKV. 1916 ,_ . JUNE OUW AUGUST

i3iD 27 29 1 5 5 7 9 U B 15 17 IS 21 25 25 27 29 3H 3 5 7 9 11 13 15 17DIET ^00

IN CALORIES 200

i WH13K.Y 300

1400
eAUBOHyDRKTE 500

1 PROTErN 60O

n ^'■oo

U TAT soo

900

1,000
1,100
1,2006555ccopcOi

eOMQlNINS WITH J 45

100 cc-

fiLOOO ViASit\^35Online LibraryFrederick M. (Frederick Madison) AllenTotal dietary regulation in the treatment of diabetes → online text (page 74 of 76)