Girolamo Aleandro.

Lettres familières de Jérome Aléandre (1510-1540) online

. (page 13 of 19)
Online LibraryGirolamo AleandroLettres familières de Jérome Aléandre (1510-1540) → online text (page 13 of 19)
Font size
QR-code for this ebook


ad Ecclesiam meam accessus mihi negatur, quae illic pro Pastoris
officio in gregis mihi crediti moderatione opera insumenda erat, earn
hie omnem in divinarum rerum contemplatione expendere atque id
summo studio sequi ut quacumque possem via vel in hac tenebro-
sissima Aulae luce et in hoc libertatis carcere [d) uni Deo ser-
virem, id est ■viverem animo ita obstinato ut vix tui, queni tanti
facio, visendi causa, dum istis euris esses implicitus, vel rarissime
saltern ex Bibliotheca palatina pedem proferrem ; quam mihi in
tanta Urbis frequentia veluti quamdam Thebaidis solitudinem
constitueram. Sed tot tantaeque me undique lancinant curae, tot
unci, tot harpagones humani generis hoste concitante (velim nolim)
distrahunt, ut quidvis potius quam id quod optabam et sperabam
hie efficere me posse videam. Ne putes enim locum esse ullum ad
earn vitam quam paro, imo quam tute ipse toties mihi depinxisti,
minus opportunum quam Urbem Romam, ubi, praeter alia innume-
rabilia incommoda instituto nostro maxime adversa, ita creaturis
posthabito creaturarum auctore servitur ut ne aegrotare quidem
libere homini liceat. Neque nunc quaeso mihi exprobres esse id
quod patior mea culpa factum, quod ita dubio procul Deus voluit,
ut earn quam desideramus in secessu vitam multo jucundiorem et
suaviorem sentiamus, neque supersit quicquam in hac quam degimus
quod nos ab ea quam petimus ubi illuc pervenerimus retractet. Sed
de his quae, quamvis adhuc Integra, et multo quam unquam antea
factu faciliora sunt et aptiora, mihi tamen per animi non minorem
quam corporis dolorem scribere et tibi per occupationes legere non
liceret, disputationem in aliud tempus reservans *.

Quod extrema me necessitas cogit exequar, non enim nunc in
conimuni hac rerum omnium perturbatione nova molestia, sed
solatio aliquo et subsidio indigeo quod nusquam mihi expectandum
est, nisi ex te uno, in quem omnes animi mei motus ita spectant ut
ii qui in extremo alicujus procellae diserimine constituti, excluso
gubernaculo, deturbatis antennis confusisque omnibus nautis ad
sacram Ancoramconfugiunt. Tentavi prof ecto omnes alias vias, quin-
imo etiam literas hasce jam biduo scriptas domi retinui, ne tibi in(d) Romanae aulae status qualis.

1. Sic. La phrase semble embarrassee.[283] LETTRES FAMlLllilRES DE Jl^ROME ALl^ANDRE 123

istis fluctuationibus molestias facesserem, sed quum frustra omnem
clanculum moverira, sintque omnes aliunde mihi quaesitae spes
inanes, necesse tandem est ut ipse mihi opem feras et nisi quid
amplius saltem quod debetur mihi ex * bibliotheca salarium persolva-
tur ex quo victitem si mihi Romae manendum est, aut viaticum
comparem si decedendum (quaecunque enim via tenenda est) sine
te, mi Domine, Aleandro tuo pessime est. Vale.

LXVII

Aleandre a (Giberti). — II faut qu'Aleandre parte pour Brindes : des songes
meme I'y invitent. — Considerations sur la necessite de la i-esidence epis-
copale. — Influence de Carafa. — Si Aleandre ne pent obtenir la permission
d'aller a Brindes, il veut du moins aller loin de Rome pleurer ses peches.
— Peinture pessimiste de la cour de Rome. — Dans la solitude plus encore
qu"a Rome, Aleandre pensera a Giberti. (Vat. 8075, f. HO^, cop.).

Les obstacles dont Aleandre parte ici venaient sans doute du pape qui voiilait
le garder k Rome pour le bien general de TEglise, mais ils devaient venir
aussidu gouvernement de Naples, comme Aleandre semble le dire au milieu
de la presente lettre : « Non exspectata isla facultate, etiam magno vitae
discrimine ad sponsam meam convolare est animus. >; En tout cas, le 28 de-
cembre 1526, Naples octroya Tautorisation desiree. Cette autorisalion dut
etre provoquee par le Mimorialiraprime ci-apres (n° LXVllI), et ce memorial
lui-meme a du etre provoque par la presente lettre qui seraitdes lors appro-
ximativement du l^i au 20 decembre 1526. La comparaison avec le n° LXVI
conduit a la meme conclusion. II parait clair,en effet, que c'est dece n° LXVI
qu'Aleandre parte ici : Memini nuper ad te scribere... literas longas et moro-
sas quas nuper ad te dedi. » Comme nous I'avons vu, cette lettre precedente
est vraisemblablement du 2 decembre 1526 ; celle-ci se place done naturelle-
ment quelques semaines apres.

II est inutile de faire ressortir I'importance de la presente lettre. M. Brieger a
etale dans Aleandre les faiblesses de I'humaniste, pour diminuer le prestige
de I'adversaire de la Reforme ; de plus il lui a reproche de n'avoir rien fait
pour observer la residence ^. La presente lettre et les precedentes montrent
ce que ces accusations ont d'exagere. II se pent qu'en desirant si vivement
partir pour Brindes, Aleandre pensait non seulement a aller visiter son dio-
cese, mais encore a echapper a la tempete qui mena?ait de s'abattre sur
Rome. Toutefois, il n'esl pas niable que les sentiments qui se font jour a ce
sujet dans sa correspondance d'alors ne soient fort eleves.

Ce que nous savons de sa vie privee nous engage k voir dans cedesir de partir

1. Ms. et.

2. Renlencyclopedie fiir die prates laintische Kirche, t. I (1R96, 3" ed.), pp. 328-332124 J. PAQuiER [284]

de Rome une autre preoccupation. Les desordres morauxde la vie d'Aleandre
ne sont pas niables. Sans qu'on puisse absolument rafflrmer, il est probable
qu'ils se prolongereni jusqu'^ cette epoque (J. Paquier, Jirome AUandre,
p. 348 ; P. KalkofF, Aleander gegen Lulher (1908), p. 141-146, et mon compte
rendu de cette ouvrage dans la Revue des Questions hisloriques). Pourtant,
lorsqu'Aleandre etait eloigne de Rome, sa conduite etait irreprochable. En
outre, il est impossible de meconnaitre que ses lettres, vers 1S25,
marquent une lutte interieure, un desir de conversion : ces aspirations
intimes, confiees a des amis, ont un grand accent de sincerite. Mais sur les
bords du Tibre, des relations anciennes, I'air ambiant, tout le ramenait
comme invinciblement a ses faiblesses d'autrefois. Si Ton veut cesser de .
discuter. Ton constatera une verite indeniable : c'est qu'il est d'une diffi-
culte horriljle de briser sur place des liens du genre de ceux oii Aleandre
etait engage.

Le depart de Rome devait lui permettre de les rompre pour toujours.

Comme le n" LXVI, cette lettre a quelques remarques niarginales et des
passages soulignes, le tout d'une ecriture posterieure. Nous reproduisons
ces annotations.

Non possum D™ amplius resistere voluntati Spiritus qui me tot
signis, tot monitis hinc avocat ; neque enm jam solum fortunarum.
jacturis neque corporis sinistra valetudine et aliis id genus incommo-
dis de quibus memini nuper ad te scribere me commonefacit sed
et nocturnis quibusdam visis per plures dies ita manifeste increpat
ut mihi extrema timeam si diutius renitar. Proinde oro te per ine-
riarrabiles illos gemitus quibus pro nobis perpetuo interpellat ille
idem de quo loquor spiritus ' et cujus jussu haec ad te scribo, eripe
me his malis Domine et sive per religiosissimumistum patrem Gene-
ralem Dei hominem 2^ sive per alium quemvis, id quod adeo sancte
cepisti tandem perfice, ut mihi ad meam Ecclesiam tuto accedendi
facultas concedatur.

Neque minus sanctum putes episcopos qui Romae nonnisi pavi-
mentum susque deque frustra conterunt ad suas Dioceses allegare ubi
officium suum rite exerceant (e). Remmultisjam saeculis inauditam,
quam pro tuendis caducis atque utinam ne pernitiosis Ecclesiae opi-
bus et inanibus quibusdam titulis quanta damna et molestias pote-1. Pauti ad Horn., viii, 26.

2. CaralTa, le futur Paul IV : avcc saint Gaelan de Thiene, il vcnait de fonder Tordre
des Theatins.

(e) En marge : De Episcopis Romae frustra commorantibus.[28SJ LEtTRES FAMILIERES DE JEROME ALlilANDRE l28

ris sustinere ' : qua in re si Deus prudentissimus immensa et imper-
scrutabili judicioruin suorutn abysso te aliquantisper adhuc retinere
decrevit, ne mihi quaeso istam quam tibi ipse toties optasti vitam
invideas (/"], idque quum nihil hie ego prorsus agam in Reipublicae
christianae usum, sed telluris inutile pondus earn quae passim labo-
ratur caritatem augeam. Sed omnis iste facile error toUetur si des
operam ut ego saltern ad earn de qua dixi vitam tibi praecursor
fiam, qui multo lubentius voluissem fieri comes ; quod si vel per
patrocinii tui defectum quod multis argumentis non video, vel
per aliorum a quibus id petimus obstinates animos mihi negetur,
videant hujus rei auctores ne in suum caput tanti flagitii paena
revertatur. Ego vero hunc saltern fructum inde percipiam quod,
aliena culpa ab onere conscientiae meae liberatus, alium mihi locum
deligam, in quo earn quam gubernando gregi meo impendere operam
debuissem in contemplationem rerum caelestium convertam.

Hunc meum animum per se antea non parum accensura vix credi
queat quantum inflammarit heri igneo inspirati sui oris eloquio fra-
ter et Coepiscopus noster ~. Joannes Petrus Theatinus (y), usque
adeo ut jamjam non exjjectata ista facultate etiam magno vitae dis-
crimine ad sponsam meam convolare sit animus ; vel si id mihi
caelitus fortasse interdicitur, alium mihi omnino locum eligere statue-
rim, deflendis peccatis meis magis accommodum quam Urbem
Romam. Etsi-enim nihil hie non miserabile, nihil quod non lacry-
mas ciat tibi occurrit, imo nullus alius locus sit ad laetandum quam
ad flendum magis idoneus quam Babylon ista [h), multum tamen
refert an in libertate vitae quis sponte sua delicta defleat ad Deum,
an in eo loco, ubi ambitionis et avaritiae tantum causa degitur, ista
patiatur. Quamobrem sive adEcclesiam meam, quod magis optarem,
tantisper saltern donee quae ad officium meum pertinent omnia illic
componam, sive alio quo me spiritus ducet eundum sit, Roma
omnino excedere est animus : in quo si quis me impediet, met dubio
procul in eum vis Dei (J).

1. Sic, Phrase embarrassee.

{f) Les 8 lignes precedentes sont soulignees dans le ms.

2. Aleandre nomnie Caraffa Coepiscopus noster, parce que Caraffa avail resigne en
sa faveur I'archevechc de Brindes. Voir Jerdme Aleandre, p. 351.

(g) En marge : Jo Petrus Caraffa, Neapolitanus, Eps Theatinus.

[h) En marge : Babylonem Romam vocat sicut et D. Petrus, ep" 1* cap. 5°, ad calcem.

fi) Les quinze lignes precedentes sont soulignees dans le ms,126 i. PAQUiEft [286]

Quicumque autem me locus sit excepturus, pro compertissimo
habeas velim, me vel multo propius tibi semper animo afforre quam
dum aliis curis distractus corpora hie tantum tibi praesens aderam,
neque unquam eorum culpa involvar de quibus odiosissimum illud

nescio cujus Graeculi poetaeproverbium est * ; quum anim.os Deo

dicatos multo mag-is in virtute unus et idem spiritus conjungat,
quam locorum conditio aliorum quamlibet vicina corpora ; sic divus
Hieronymus, cujus utinam tam mores imiter quam nomen fero, in
Judaea terra Deo serviens Damaso Pontifici Romae agentiassistebat,
et cum Heliodoro et Chromatio et Sophronio continue loquebatur,
vir ille hominum summus, a quibus tantis terrae marisque spatiis
disjungebatur ; sic et ego hac saltern parte ejus aemulus, ubi ubi
sim futurus, te animo intuebor, tecum per literas loquar, te de uni-
verso statu meo et eo quem spero in divina gratia successu certio-
rem te reddam. atque ubi non nihil temporis illic contrivero, sive
me revocabit hue Spiritus, sive tu ita tunc jubebis, te lubens revi-
sam, tecum ut spero et opto magis tunc libero [animo] de divinis
rebus commentaturus. Cave ne putes, Domine, quempiam uUum
fore mortalium meorum institutorum, mearum actionum omnium,
mei denique ipsius magis arbitrum quam te unum, idque quum
videro te in isto sanctissimo proposito, quo te jam triennium novi
perseverantem, discusso tandem istarum vanitatum jugo, quas non
tua sed aliena culpa invitus - tract'as, ad earn quam concepisti vitam
convolasse.. Vale D"' Deo gratissime et in tuis Sanctis ad Deum
precationibus memor esto miseri.

Mitto ad te D"* non absque magno pudore literas ut non minus
longas et morosas quam eas quas nuper ad te dedi, ita saluti meae
multo magis necessarias, quas per pietatem christianam, quaeso te,
legas et opem feras, illud exploratissimum habens non daturuni
fuisse me nunc tibi importunas has molestias nisi quae in praecipite
est urgeret occasio et praeter caeteras divinas dotes tuas incredibi-
lem quandam inter tot curas in perlegendis quotidie literarum fas-
cibus patientiam et cognosceremus omnes et admiraremur ^.1 . Aleaudre a oublie d'ajouter le passage gree oniis par son copisle.

2. Ms. invictas,

3. Ge dernier alinea semble etre un Post Scriptum.[287] LETTRES FAMlLIERfiS t)E JiSROME AL^ANDRG l27LXVIII

Al^andre a Caraffa. — Aleandre demande a Caraffa de lui faciliter son depart

pour Brindes. (Vat. 8075, f. 74^, cop.).
Par son objet, cette letlre se place k la meme epoque que la precedente ; les

details qu'y donne Aleandre indiquent qu'elle lui est post^rieure de quelques

jo.urs.

Episcopo Theatino Carapha.

Scire libenter velim, Amplissime Domine, an super re mea, qua
de locuti sumus nuper i, aliquid egeris cum D. Datario, sive per
schediolum ut pollicitus fueras, sive etiam coram, oblata optima
occasione, quum te sabbato ille visitavit. Jam vero et illud operae
pretium esset intelligere, an sit ad rem banc peragendam Datarius
praesto, quemadmodum tam sancte et tam libenter earn tractare
incepit, an etiam perficiendi ex sententia nostra operis sit spes ulla ;
quae omnia vel uno verbo ad me quaeso digneris scribere, vel per
unum e tuis significare. Neque enim possum ego ipse cubiculum
exire tempore hoc humido quo mihi tibia plus solito gravius se
habet, non prius valitura quam me ad iter meum accingam. Tunc
ego momento assumam fortitudinem, valebo et non deficiam, quod
quum non minus te optare videam quam meipsum, juste quaeso
apud Datarium argue, increpa ; scribe etiam ad integerrimum virum
D. Marcellum nostrum, scribe et ad Prorege, et ad Gaesarem ipsum,
si opus sit. Neque patiamur (quantum ad nos attinet) istum gregem
mihi creditum tam faede a rapaci lupo vorari ; quod si per alios
steterit, tum nos etsi non laeti, aliena tamen culpa ab hoc onere
liberi (quod mihi amarissimum esset) judicium Dei evitabimus, in
tanti flagitii auctores rediturum 2.

Vale Pater, Praeceptor, et Domine Amplissime, et ora Deum pro
me.1. Voir lettre precedente.

2. Aleandre arriva i son but. Au f. 110' du ms. Vat. 8015, nous trouvons un Memo-
rial par lequel le general des Freres Mineurs est chargi de demander au vice-roi de
Naples I'autorisation pour Aleandre de visiter ses dioceses de Brindes et d'Oria.

Le 28 decembre 1526, le Conseil de Naples octroya I'autorisation demandee (Journal,
p. 51\. Ce Memorial doit etre des jours precedents.

Le ministre general des Freres Mineurs etaitalors Francisco Quinones de Luna. La
noblesse de sa naissance, son habilete et la purete de ses mocurs lui avaient acquis
une grande autorite i la cour de Charles-Quint. Dej4, quelques mois auparavant, Gle-128 J. PAQLtEiR ^288]

LXIX

Aleandre a Gieebti. — Aleandre presse Giberti de partir : c'est la volonte de
de Dieu. (Vat. 807b f. 41'', cop.).

De prime abord, on pourrait se demander si cette lettre n'a pas ete Merits en sep-
tembre ouen octobre ioSi, alors que Giberti et Aleandre devaient se rendre
auprc'S de Frangois I" *. Mais en realite, c'est le depart de Rome pour leurs
dioceses respectifs qu'AIeandre a ici en vue. Giberti etait tres desireux d'al-
ler dans son diocese. II ne le put pas, a cause des interets generaux de I'Eglise ^.

Ce fut le 6 Janvier qu'AIeandre regut communication de I'autorisation que lui
accordait le gouvernement de Naples d'aller a Brindes ■*. La presente lettre
doit se placer entre cette date et celle du depart d' Aleandre, le 8 mars
1527 ■■'.ment VII I'avait employe pour une mission pacificatrice auprte de Tempereur. L'annee
suivante, dans les evenements malheureux du sac de Rome, il Tenvoya une seconde
fois aupr^s de Charles pour arj'ivcr i conclure la paix (27 mars 1527;. Quiiiones fut
cree cardinal le 7 dec. 1527. Voir Luc Wadding, Annates Minorum, (Rome, 1736),
XVI, p. 220, 240; A. Pieper, Zur Entslehungscfeschichle der standigen Xuntiaturen
(1894), p. 70-72.

Memoriale pro Archiepiscopo Brundnsino el Orilano.

Dignetur Rmus Pater D. Generalis Minorum impetrare Hieronymo .\leandro Archie-
piscopo Brundusino et Orilano ab I1I"° D. Vieerege Xeapolitano patentes literas, ipsius
sigillo .nunitaset quatenus opus sit per excelsum consilium Xeapolitanum vel alias expe-
ditas legitime, per quas liceat eidem Archiepiscopo et ejus familiaribus cum suisequis,
mulis, sarcinis, libris et aliis rebus ad usum suum necessariis, per omnia loca tarn
maritima quam mediterannea Regni Xeapolitani et aliorum dominiorum Caesareae
Catholicae Majestati quocumque subjectorum tulo et libere tarn terrestri quam mari-
timo itinere transire, et Ecclesias Brundusinam et Oritanam visitare, ibidem commorari
et spiritualem in illis curam gerere, indeque; quum praedicto Archiepiscopo libebit
redire et Xeapoli si voluerit conducere domum et commorari. Hortando omnes et
singulos Principes, Populos, Capitaneos, mililcs tarn maris quam terrae offlciales,
Justiciarios, Gabellarios et alios quoscumque Caesareae Cathoheae Majestati subditos,
subditis vero sub indi;;natione aut aliis penis praecipiendo nee non et civilatum
Brundusinae et Oritanae, Gubernatoribus, locum tenentibus et aliis, ut non solum
Archiepiscopo familiaribus et rebus supradictis aliquod impedimentum faciant. sed
et de salvoconductu et aliis justis et legitimls auxiliis et commoditatibus honesta
praedicti Archiepiscopi et suorum impensa provideant, cum clausula ne Gabellarii,
Datiarii auL alii hujusmodi offlciales aliquid ab eo ratione dictarum rerum et supel-
lectilium exigant, in forma qua melius fieri consuevit ; et literae ita expeditae ad
Rmum D. Generalem supradictum mittantur quanto maturius et tempestivius potuerunt
e-xpedii'i.

1. Voir Je'rome Aleandre, p. 308.

2. Voir Kirchenlexicon, ^'I 1888), p. 584. (Dittrich); Fr. Dittrich, Beitrage zur
Geschichle der kathoUschen Beformation im erslen Dritlel des i6. Jahrhunderls. II.
Giberli von Verona, ein Beformator; dans Ilisiorisches Jahrbuch, VII (1886), p. 1-50.

3. H. Omont, Journal, p. 51.

4. H. Omont, Journal, p, 52,[289j LETTRKS FAWlLlfeRES DE JEr6mE ALl^ANDRE 129

Joanni Mathaeo Giberto.

MoXu^sv ajTo, [;.3A(i)|j.ev ajTS. Peropportune enim mihi nunc usu
venit iisdem verbis excitare te Giberte quibus Demosthenes Nician ut
est apud Aristophanem comicum '. Quid enim hie amplius expecta-
mus, nisi forte ut nullo neque nostro neque aliorum profectu extremam
ordinis nostri ruinam videamus. Ad quam propulsandam, quum
omnes ingenii vires intenderis, opes profuderis, corpus extenuaveris,
id tandem praemii reportas, ut mala haec omnia quae aliorum culpa,
qui te non audierunt, proveniunt, in te unum uno omnium ore
rejiciantur. Proh Dei fidem, quod de te vulgo audimus ? Quae
plerique omnes in te effutiunt ? Qui si hinc abesses, dicere audent,
salvas res omnes confestim futuras; quod si verum id futurum est,
quod isti augurantur, non debes tua praesentia tantum Reipublicae
bonum impedire, sin secus eveniat, quod non dubito, quum frustra
hie te laborare etiam ipse cognoscas, vel hanc ob causam tibi
cedendum censeo, ut istoruni mendacia manifesta fianf^. Discute
Herculea cervice istud jugum, discinde Alexandri istum Gordianum
nodum, nihil te larvatae hominum ratiunculae, nihil falsorum. ami-
corum illecebrae retardent (qui quae sua, non quae tua nee quae
Christi sunt quaerunt). Illuminavit te Deus saepe, me etiam ali-
quando, ut sibi serviremus; id quia negleximus, propterea diversis
modis nos affligit. Qui si tot donis sui spiritus illustratos, tot signis
commonitos, adhuc renitentes videat, caveamus ne nos longe
graviore plectat supplicio. Nullum tempus serum est, nullum non
idoneum servitio Christi, quin imo quaecumque in futurum expecta-
tur conditio, importuna : agedum igitur [j.iXw[j-£v aJTO, [j.iXwjj-sv auTs,
et ut jam aperte dicam, in nomine Christi a'jTii;.oXuij,£v, non in
hostium castra, sed Christi, quae si quis puro animo et tota ut
debet mente, sequi decreverit, hunc nulla judicio saeculi rationabilis
mora retardare potest, nullum hominibus praestitum juramentum
obligat.

1. Les Chevaliers, sc. 1", entre DemosUiene et Nicias. Les formes employees
par Aleandre se trouvent dans Aristophane : aOxo iao'Xojjxsv, [jioP^tofjiEv auTO, auToao.

XfO|XEV.

2. Sur les accusations que Ton portait contre Giberti, voir L. Dorf.z, Le Sac de
Rome, dans Me/ftnges d'lirch. et d'hist. publies par VEcole frangaise de flome (1896),
p. 360.130 J. PA(juiER [290]

Ecce me tibi fidelissimum comitem, vel si quid vel modicum
morari intendis, me crastino die praecursorem mitte K Egoquamvis
debilis, quamvis claudus, jam sanus mihi videor factus, et si equo
vehi per corporis infirmitatem non potero, neque lectica per divi-
tiarum defectum, calathis inclusus aselli tergo ferar, pauperum
more. Pauper enim esse volo, et posthac pauperem me seculo pro-
fiteor, neque pauperem^ modo, sed et abjectum, sed et miortuum
buic mundo, modo Christo sim dives, modo Christo vivam : sed
jam repeto : \/,ok(i)\>.i-v mzo. Eos qui remanebunt, sine nobis curabit
et servabit Christus, si per novam vitam dignos se facient gratia
Christi ; sin autem, pergant ire qua via hactenus consueverunt,
neque pertuumdivinum ingenium, neque per tuam singularem pru-
dentiam, neque per optima consiliaeffugerepoterunt proxime ventu-
ram iram. Jam ventilabrum in manu judicis, jam fasces, jam securis
magni consulis ad radicem arboris posita est. Eripiamus nos his
malis absentia quia praesentia nostra non modo ab aliorum cervicibus
avertere non possumus, sed et nos.ipsi cum aliis dubio proeul et
primi incurremus, nisi ad Christum ajTO[j.oXoJiJ.£v.

LXX

Al^andre a Caraffa. — Atlaques centre Caraffa et Aleandre. Aleandre demande
a Caraffa d'etre a I'avenir plus ouvert avec lui. — (Vat. 8073 f. Hl"^, cop.).

[1 est difficile de dater cette lettre ; pourtant elle semble se rapporter aux
difficultes dont il est question dans la lettre precedente.

Fratri Theatino. -

Legerem libenter, Domine, ea scripta quae in causa nostra ab

1. Aleandre veul peut-etre parler ici uniquement du voyage qu'il etait sur le point
d'entreprendre pour son diocese de Brindes. Peut-etre toutefois faut-il prendre ces
mots dans un sens plus strict, et avait-il I'intention d'accompagner Giberti a Verone._
Dans ce cas, il faudrait vraisemblablement rattacher cette idee au projet qu'il avait
alors forme d'aller i la Motta avant de se rendre dans son diocese. Voir Jerome
Aleandre et Liege, p. 266.

2. Jean-Pierre Caraffa, le futur Paul IV, fut eveque de Chieti, du 30 juillet 1505 au
24 aoijt 1524. II donna alors sa demission pour fonder avec saint Gaetan de Thiene
I'ordre que, du nom de I'eveche de Caraffa (Teale), Ton nonima lordre desTWatins
(Ughelli, Italia Sacra, VI, 754). D'oii Ton pourrait croire que les lettres posterieures
A cette date, avec des entSte du genre de celui qu'on lit ici, seraient adressees a
Felice Trofino, successeur de Caraffa i Chieti.

Mais le contraire est certain. Comme, jusqu'en 1537, epoque oil il redevint eveque[387] I.ETTRES FAMILlfeRES DK JEROME AL^ANDRE 131

adversariis sunt producta de quibiis heri loquebamur, atque utinam
haberemus et ilia quibus tot Jurisconsultorum italicorum manibus
subscriptum est ; aceingeremur enim vel jamjam ad respondendum ;
(juod fkri nequit, nisi videamus quibus potissimuni argumentis
contra nos nituntur. Etsi enim videre videor non quod jus dictat,
sed quod vis imperabit in praesentia nos secuturos, operae tamen
pretium in hac re mutto nos maturiore consilio et multis instructis
copiis esse paratos, ne in hostili chartaceo bello magno cum dede-
core succumbamus. Sed de iis commentabimur aliquando coram
et aptius et pluribus quum lubebit. Ego quamvis infirmus et curis
distractus et aere alieno obrutus, parabo me [calamo ?] (quod parte
non nihil me posse homines putant) ne quid desit (quantum in me
est) honori, commodo et dignitati Domini, unde et nos omnes et
universae Ecclesiae salus dependet, si modo vos, in quorum manu
summa est, in communicandis consiliis cum iis qui vos unice amant
et colunt non sitis ita amati ' ut in iis quae acta sunt fuistis, ne
quid principio admittatur quod in fine corriginequeat, quod vel plus
quam vellemus videmus factum. Vale.

LXXI

Aleandbe a (Gieerti ?). — Maux que la guerre a causes h Aleandre et k
Giberti. — Recommandations d'Aleandre au sujet d'un enfant. — (Vat. 8075,
f. 74v cop.).

II est tres difficile d'assigner a cette lettre une date precise. II est probable,
toutefois, qu'Aleandre Tecrivit avant son depart pour Brindes. L'enfant


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19

Online LibraryGirolamo AleandroLettres familières de Jérome Aléandre (1510-1540) → online text (page 13 of 19)