Homer.

The first six books of Homer's Iliad online

. (page 7 of 54)
Online LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 7 of 54)
Font size
QR-code for this ebook


εΐ δε κε μη Βώωσιν, εγω δε' κεν αυτός ελω/ιιαι
η τεον η Αιαντος ιών γέρας, η *θ8υσηος
αςω ελών ' 6 8ε κεν κεγολώσεται, ον κεν ϊκωμαι.

140 άλλ' η τοι μεν ταύτα μεταφρασόμεσθα καΐ αυτις,
νυν δ' άγε νηα μελαινανγερύσσομεν εις άλα διαι^,
ες δ' ερετας επίτηδες άγείρομφ, ες δ' εκατόμβην6 ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΟ:^ Α.

θβιομζρ, αν δ' αύτηρ 'Κρυ(τηί8α KaWiiraprjOV
βησομβν. et? δε tls άρχο^ άνηρ βονληφόρος ζ,στω

145 'i^ Αίας η ^ΐΒομβνβνς η διος ^θ8υσσ€υς

τμ^σν, Πτ^λβΐδτ;, ττάντων εκπαγλότατ άντρων,
οφρ* Ύ}μίρ(€κοί1ίργον ΙλάσOnline LibraryHomerThe first six books of Homer's Iliad → online text (page 7 of 54)