Indiana.

Annual reports of the officers of state of the State of Indiana online

. (page 39 of 40)
Online LibraryIndianaAnnual reports of the officers of state of the State of Indiana → online text (page 39 of 40)
Font size
QR-code for this ebook


Digitized byGoogle339SSB5»i8S838SSSSSsSWi«SS?S?85s«Aoi : : : :« •pn«oioi4ai^mc9r« «A Ok« ei « ^ fH « moo*saa«a[«-"' :st* •«« ■•Her««ee)-«'e«oiai9«-45p«^<«t««Noiau«N»aitt|u»F4««i»m • ;m• '^^u9i*4MU>u)-«'i-«pi«« •n^a»^c«ei^•»ea«'"«»SS2S5i5|Sp|P|gSgSS«SS^SSg88Si|S5S»S3i3iii58il|S||«|«|8iii8ii|§g|a8as8SS5858gss8s-s-s|sSI»2»8»|«IPi^§illls§ii§i»§i§i§|§iil|§i8


Digitized byGoogle340z^ .ftho

1-3
6-t

"^1•-2
jail


.^'


nOQ•^p#js 9arT /• »»;»^-•aiMf•^»f»*»f99*0 •«T»0iliiiiiiiililiPIHPiPIliiSHIiKiniililiHilii'U9XO ^H'^^M•«JW0 f3/ijr•9»/«jr fttn 99$9r'99WMB f$ M^mmji'§pt9ma]imi

MutWUm /• 9WJ9ji! *rau»^ /• M/Vd f «90> s-pM«.Mtainu2'p9»0jdmjsmj^g /• Mf«MrII$£«§3SSSS§iagS§s|SI|Ss93iliii3S|§iiSii§§||ilii§l|ii|oiQi QflD i-ig H) o t«»g ;r «Q •« ;p^ ggS«»88SS"gllpsiiiiliieiiliiliiillil

§SiPi§|§pgi§i§i|||i=i$il
ili§is|SSPsP§ssss«e§sisssililiililiiiiiHiiliiiiliiSi§sS§l3ippi|||S3|S§lg3|
^<i8SSSnuoQuo£po252aM2?£££oDigitized byGoogle341^1|

S8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiiiilllPi6006

14066
10589
19351
17364
37169
158S7
9833
4316
11439
4283
6465
18116
114J7
19359
11075
10781
13181
4405
91081
18169
18069
13073


7734
7593
17148
33600
19619
9095
3171
15830
90903

5343

8689

8981

6678

1640

36104

17943

14193

96936

8986

19435

8655

8498

11838

16178


iiiil§ililiHilllliillilg|li§PiiiBillil|giili§§|


sss^'sssissssiss^gpliSiiisiiispgiSigssssEisssiess


iillillsigliiiiiiiilili;


liiiiilliilisliillgillllil^^f5S5&8S5*"««5S«St:ga«-»8S|8g'^(?->ggg :"i^S=85!Si^g8fe§«g8« :8ilii§iliiisiiiiiiil§ii|g§iiill§§iiliii5igli§li§||

H1-fr:

k
Digitized byGoogle3«l1-8


tfit- It

^ U

CO•f Miff »««7 /» ntttjintmt•4Mf9'»lt9»0 ^f 10'fuso ^Vi'^M•'"•o ffwr•WJMT pw «»«r'n9U0ff /^ Mqmuij(f


nunt Jbmi9m^»BQ'f9a»*imfmQ'f9amjdmitmjm^f /» Mfwmjf


IPliliili!'|iiUilli!iiii|S|gii;|ii§|plaispyii§gi§m§9§3S»SI9es&!l«8ISPilllllilliiilla^;9?S8gaM|s«*sI'iiiiliigsiiiss


:S8i§S!
immmms|lliiiiiii|ili


Ii


tIH^.1sllllllillll^^llDigitized byGoogle343vi.

II

J.


s


si


T


11


"""^


l-^'


^


^1


?z;


"^l-^
I'^'S^
fll
*ri
■ild
<^1«
^-^•/• 'ffl *SilO090O ^99•/>»/»¥f»f *P»»S wif•/^ 9^»HU4 *Z9lfSssss*Sr-|g8SS828i8g§ss28ateg8giSi'liii§lil|Pisii"S§P|§;•/• n^t ^m9H*J9 tpunoi *»dojr'/0 «?»vra4

—9^998 99VJLO Jt»\%0'/$ -^fn^ *f99S -t^A^lQ•/• »«#J 'iBfl-•/• f^jcvtf '»r99Yk>V* »JWl«»4 *4$7pli^'9U9pjmo i9nj»ft'/9 tuitvM '««JJf


Ia : :2 : =S • : : ilK*S"="a«'-2«ii«8tiSSS8SR :|:t!^S»»S!:e«gS§3-'«5«8|gKIS* :'«=a£S8Sga3gsf 2-g|82|sjfl|S|PiilisS|iiliiiliiiil


** w* ^1^^ f^ ^ 01 ^ r^ ^ p> A ^ CO »■|a ;«§ |5§|8as ||^g |s | i|p|g|S j i i- ji II r ri i i" li^S*!


I•f;e
ln«u«ouuuB5oaOQu£ft.(^fi£Digitized byGoogle344


^1•^'J'^if- li
I II

o g'^6-4f

QQ7# -fff *ru0090O W»'f$9l9%9m^'f98^ang'/* ffmm^ ^xwii•J^ ni«9 *'«»ir■/• WpttMd *0d9ff


'J\9 '^9nq ^p99B Mo^o'/O 9U0i *&V£[•f9 9pun9d 'tfMf yo■/# spunod *u9trnt[Jo 99npouj fo 9njpji•/o 9%9ii»I *mtif'9t9np:• : :v:S :::::::»:«»|88l5|Ssr|l5|8ia-"iS8S6S§P§p!£i§riig§l|iSs$|ii|i«»| :9Sff8 :«8gS2 :8 = :S : :«3S8Sg*j|gai:<"'gl?8|SS98||ija-a8»«|agg-|« igssssis :| risgCSSflii§ililiiiiiiiiiliPigi§i^|iiSiiiii|i§i|pi|iiiiliiiiisiiiiiiiiiiiliiil69965SeII


*!»:-! 11:551a: :«fPilp6E85||Si8iiS|5|||5|S-Js
5J3j3:!sssziDigitized byGoogle345


|igr8S8S«58 iS8|ES55rS88SiaSSSSSS^S*ip§ipiS8 iiiiiiif «!8*2p«iiP|piss8"::2-"? : : :«§S8aja88:gSS"8S%Has||g««X§S''S«>"S|88«««e8Sg''SSg8«S8Hun§gs|»ssssagS5»l«52'S8s*«aife888'3S2SS§Pi§il§l^l^iii|iliili§iSisgiiiBiii|il§I§|iPliiiS|iSiiii§iiipi§iSi§||Biii§iiiiiiggiiiiliiiiiiiiiisPiiisiiiiRiiiii&88 :g :gg :Zg'"S:g8 :9 :S88J«9|K8J; :|'" -g l-^S'SS2P| : ■: -n«SM» • •S 'O • - .«»8«a-» :8?SS :«!i|iPSIiS'l»ill»Hiill''iiiSili!il8IESlyjiii&i
ilDigitized byGoogle346I
1

Q

■«

a
►is

«>«

2 -I
f ."^«o8

iS 2si

4scq

■IV

•«^7f *J*f «f

pSgR|||-8p«Z£»|•/¥ 'tf/ <«999flt£•/• »/»f «M '*990


*/• tf^tytaf *aii|f•/• •» Mf '9»tf^O
V


SIIRI.il

SS«S8SXEi&§-i|j||«||§p«|«&s||;9<nnSnfKJooQ;


isiflfDigitized byGoogle847ll88r|liS8«82irS|i5Sli§|«t8«il5S|pS8S|i?P|S5SSS«|888|t:| fjt|r%8Sa«liss.'S«|25«SglipipsjiisgS|§iSiilSiP5|iiS5'i8|i|ig5|S|(S§PSS§5g8s§§IS8S|SS§a3ISn»gs»SiSSa|s-SI|S||piS8-9S-:?«» «iS5« cTMdT

n n vi


s "as63
gsgssg3ss«g|gg8|p§g|8pgagipSSSS|«|pSiSi|i§|8
\iiMlSSlsf'^oBMaBDigitized byGoogle348I


I

I

o

E-4M IS1^

i05 -$I


QQ


•/••ftii«*i»;.»ff
•/»««f*t«#JC•/••»« '•WH<IX•/» •!»?»♦ *»l^


•/> «70VMf '^^irV* f •»! •|»tfj|I

I|l8|lg"SS|SiSSit"ssgSS15811151251888SS»§iS§«§lissg^


g2S3§l88glSIIIIiiilflfiiilJDigitized byGoogle349II1


9

1o
-<

EHI'
Ir

8 e V
g - J

Ill
111111'M0fPM»i9jt 9%^*999t^ i9—»M4'999993 t»9}i'f94»mH»l9
»l9m%%9 J9 M,9^'9f9*p0Jtfi J99t9lt3'f^9J9J
p%9 ,99}i Uf p»
l999Ut l9tUt90*99jm9

•9m9Jt /9 >»,0^'^l^««ir •ft *9m999g•/•'np9*9999Vl9jr*mH9 9i4mmI3D35e*oi 1-^ fi^ f^ t^i«i«4^M p««>»o

0<»^ i-i«'«- ;? -4"^v*«-of «IIIP.Igi§|8
S«"S'* :


iJ^lDigitized byGoogleawil9'

3 1?-

m ^ « ^
— Q %jo

S85« o §'n^f^njp^ 91HL'9t9993 t9U09MJ'999i»3 i»»ir


t

fU9 /Oty HI M


1 '99JM9Cnc*;^ -r nn»99g•/b 'll9i''9»999lOJf


81^ ^-^M »^CQiMr**^llllfclll
S e 9 -^ BiVk:S t •i4»4jjjjl»9^;«asisais»Digitized byGoogle351
mmm


3||


IpllJIgPl^apl


ipiiiiaiFIIPr

• • * *


Ui


■mmi


as*S.S|.|S8.|*fJ.ssae-IIIit


Digitized byGoogle352TABLE NO. I.— CoBliBBed.

Showing the number of Colleges^ Pupils^ Common Schools, Litna-
rieSf volumes therein ^ Newspapers^ circulation^ CAutcheSf and
value of Church Property.XtoMt •/ CtfuntUa*


4


4

I


1

\
I


1


1


1


i


5

1


i

i


Adami^


28
06
44

8

1
86

"ii"

55
57


1
1


3S0
950


t

9
S


850
1400
1.00


5

19
90
Allen,

Butholomew


3
S


S80
0S


BBBton,


BUckfonl


5

39
9

19
11
46

7
M
11
15
39
46

9
16

8
19
34
SO
96
36
11
19
14
18

4
15
41
S3
44
10

6
98

1

9
67
3D
44
99

9

5

7
91
91
99
54

4
6
13
94
48
44
5
15


2,91


Boone, ...'


1


75


1


400


n^


Brown,

Carroll,


9
1


'"iio"

«55
600


li,39l


Caee, ......................


5
S


100
134


S3


9810


]7«8t


Clark......


S«,7A
1^


Clay,


Cliuton,


75
S4
37
«I
103


1^


Crawford,


1


100


7
#1


700
400


S,M


Davieu,


1
S
1


500

1900
400


ll/N


Dearborn,


M,M


Decatur,....


1
1


4S


1


mo


S9.1B


DeKalb,


1^


Delaware,


50
8
110
64
49
80
60
31
60
50
57
55
«
03
06
76


1


310


1


400


5.W


Dubois,


3

1
1
S
1

s


1(0
30
75

190
40
60


14^


Elkhart


1


1

s

9
1

9


590
950

9074
710
]8S0


1],NI


Payette,'

noyd


njn


3

1
1


3700
30
590


41.S*


Fountain, ..................


itSm


FrankUu,


3U4I


Pnlton.


iS


Oibeon,


1


00


1


'ICOO


1
1


3i0
300


lojn


Grant,


8,7»


Greene,..
MN


Hamilton.
.... ....


1
I

1
1
1
1

1


300
900
0?9
400
500
400
1900
400


sJn


Hancock
,,,,


\JK


Harrison,


1


1S2


9
3


750
J70


n^


Hendricks


»S


Henry, ...*.


ICJB


Howard,


8


800


8^


Huntinaton


«0
47
11
33
103
85
57
80
60
«
16
)03
60
80
84
18


sSm


j4Ckion,


4J0


Jaaper,


:m


Jefferson) '.'!*. \ \\\\\\\\\\\ \\\


1

3


80
S41


l.fiS


s
1


4490

700


9ja


Jenninaa


1


1900


9.611


Johnson,


1
3


134
135


wm


iLnoz i.

Kosciusko,


1


9000


9
1


too

848
400


3«a

4.71*


Itairanae. ................ .


1
I
9


50
40
105


;:;:;::::::::::


m


uR!^.......;;.:;:;;;...;;:


11


1785


)?


Laoorte.


S
1


1100
700


siSi


Lawrence,


1


1900


S0,73l


Madison


. .^^


^•«r


V^


Marion

Maiaball


6

1


ab,600

395


5


10,834


««


Martin, .*


1
3
A


390
170
S85


:;:;;:::::: 1


1,79


MUml,


85
63

104
34
84
S6


10
5
3


1195
7000
6000


1

3
ft
1
1
8


400
9900
1000

aoi

300

iCO

Monroe,

Montgomery
Moraan


SM«


Soffe. .:::::::.::::::::::::


, ,(


1^


Ohio


1


ioo


' ,,•.


B/»Digitized byGoogle353TABLE NO. 1.— CoDtinned.

Showing the. number of Colleges, Pupils, Common Scho(ds, Libraries^
volumes therein. Newspapers, circulation. Churches, and value tf
Church property.Jfmi^ 9f C—nti$§.


5


i

i


s


3


1

i


4


1


3

i


I

s


Ofhhm* •••• •••••••••••••«•


59
49
69
17
11
49
40
6
183
90
91
56
96
110
46
75
09
68


1


95
90
96

8
14

6
18

1
56
39
40
46
16
98
14

4
17
17
30


9.000
8.900


OW6fl •.....•...
Parko,


3


45


1
1


500
500


1
1


550

600


17,300
5,095
Pike,


Porter,


1

6


450
30O0


1
1


3?9
450


PoMy .....■.•....•...■•■>.


1


50


Pulaski,


Putn ftiD .••••■■••>. •■••«*T'«


1


900


«


408


94,400
5,450

10,960

109,930

O^M

19>90
4,195
4,000

90S0
6,750

18.880


RandolplL,


gipify

Raih,

Scott,


1
3


40
153


1
9


5'0
1050


1


1100


Shelby,


1


60


1

1


560
450
1


950


Stenben .•••••.•••■••.


1


00


St. Joseph


1


1000


Sullivan,


1


750


Swltserland,


Starke,


1
64
16
50
39
59
61
69
36
46
70
195
44
30
97


tISSS"^:.:::::::::::::::


5


415


1
1
1


1000

SOOO

160


4


9940


39

11
97
90
17

93
9
90
41
68
19
8
6


43,000
490


UnioR,


9

1


130
30


11,500

■^

?:«

90,500
68,095
4S0O


Vanderburgh

VermillioD,


7
1
4
9

1
1
3
5

1


9380
300

3450
650
400
3C0

1375

30C0
150


Vigo

Wahaah,


3


179


1
3


1000
550


Warren, ' 1
Warrick,


1
3
9


40
165
165


Washington,


Wavne


weiii:;.. :;;;;;:...:: :


White
1


150


4;nt

]>00


Whitley,


ToUl, 1


83


5990


5699


117 1


75,416


98 1


97,094


1899


•1,699.711Digitized byGoogle354

6 I"

< -5
U9lM^q»9UJ'8-/f


u9!Mti^t9Aj '8*0 : "^ **•ijji9d»jifiI 'ilU9d0dJ! n i ns


- i Ms 15


'ni^jn


8 : i : :
*i ! : : :

►CS ; ; • ;


limH


1

Miiir


1 1 j^ |r


:::*::!


01 • 1 ; 1


"!!!!!!


' I III


:^4 : :-


SI i n k
1 k 1 Hi
« 1^ 1 1 |-


: : : > : :


• nniikkikiiikii


:-» : :^o


1 i.^^ J :


:::••:::•'


1 IiOW J-^


- i !- ;-


kl ; kii^R ;i


.kiRk^tii^iikikii


'.^^ : jra^oieit^ Jo'


> |m^« •« \^


• ^Mfli«»««^ : :»4« :


i


IHjI


J k ! Hg


kin
1^ * : *


-i-iI


V(^II•99li3 %9tfOH2$f([^ • •-•V.-1.-E.-.B
nMt>.(ktt.bthOoezsDigitized byGoogle95S• • •


'M
: ! :8 ! i :

: : :5f : : :
• • •

r r r


5511


• ; ; ;g :
1 i i


'!:•::
I 1 |f>t I I •
•4 H


Mm : :

I Ml


S 1 I lm»w^

i k H 1
: : :


JijiHrn
MiinMM;


k


i i 1


: i i i i— j i j
" I^M : hH M
M h


i i^ i i i


'm4


\\\


w


111:


iikiii
'o • •


!!l|


iiii'i


Jl


:::\


': :* l^


:-^oi •


^M \» • |fH


• eo J J 'fhw^ : : :^ .


n ! :


: h i 1


01 •M j-^ I


• r4


III
i\\m


#» 1 •


> lot^niA^ • •f^pHOt •^"^F^r^io 1 > Im*^ •«« 1^ I i^*^ Ip«i-tp^ jf^f-


• M 1 1 l^rsiH !


iiliNH


•H:


• • |o 1 • ■
1 J |« • 1 1


: :l :::::::: :


Jk

: I*'


|j44-


^\\\\
I '. ipi '.1^ 1 1 1


I |«4 Z I S I . I ^ I I


.: :


sH


1 is i n


iiMii

III .^rt
m 1


i i— ': i
M h ! n


! h M n n ! M
r : :


1 • •« •«
-: : \\\\\


M'


: : :


■ - f •


}|S|W|ai»l3ll|«lia'-IIIS|S!l
II.


a - — .»j5»2«»"«"—6— — sa - - -a— *•;


8SSS"S"**"*** IS'^S*
AmmAASM^^^&JiSiininn^^nn&ooo££i1SIVO4 Pu Pu K K K BQ QQ CC. X CC Ol 00 CQ H H O PDigitized byGoogle356I

6-1

I
I

i ill 1 R
: • !- i 3
Niii


••9ut9tin ^ 1 : iei

'»94d pu9jA$qmno


— ii.i ti


f *«? A »«i«-rf of : : :


i!NI


•«ew«)tff „ :^ lot


* i i" : P
: : : •


it»H*iMM<^ '9 '0 «'••;::


«•>!!§


'itMi^uj : : : : :
f *«f a /• »«/M : : : : :

1 : r : I :


m\


1^'^f : : : ; :
-•¥J»jr If ^-^ wr : : : ; :


:-*::: S
.r^ , , , 1^


•?#?p : : : : :


!«- 1 : g


•/ii4»tf«4</ : : : i :


MM


•j»?p«¥i»jr -i^wcf i i : : :


:- : :- 9
sii« 1


'099%i3%»Xf%U9r


aa"-" $


V • • •

1 ,■:■:•.

Digitized byGoogleS97O)I

o «

' 1

M II

ft?Y*MY0/^M7«!^


liir

■^ ; i !
i i i i i i : i i 1 i !


\\\p


Pjl


•»jm»Htf :


::::::::::::


: : : :«no«^ :«
liii


iiiiiinini


W\
•9t:#viao «»»«2r -*«•


1-1 •• •


h !


1 • l^^ei ::«::"♦


:* : : :


n H n n is 1 i


iMI


! I ! I I ! • « |fh • •


! i^ i !
M'


MiiiNiN


ImN^i


*«».«0f;il7 9«0«
1^ If


H : : |oi Jli 1 : ••^•-»


1 : : ! :««'^ • •
I IN


8 Hi


SI ii i n n Hi


;|S|8


jjii


-■#4V9Mff p9|t«/]


M I :»H


- j :•


HPH jfx : 1 ; 1 • > :^


|«i-i |«


1 1 •« •
imumsH'


MnHIH
:::::::: :^ : :


" : : : :«• : : : :*M7Mi94J
■ liii


-1111^:1111;


Miii


: : : : :


t9X%€w9f9mA9,9V \
: : i***


» 1 1 I :•:::: I :


M 1 In •


...._.
m.


ilP?i ill n i iips ji ji j§ii

♦ i nil 1 t i
01 If^m


commnrn^ joki-i [ \ l^oumtf* jet |m i'^'^S


3


1
^


ill'


'3 .


iiii


Franklin, .
Polton, .
Gibeon,
Grant, .
Greene.


Hamilton,
Hancock,
Harriaon,
Jlendricke,Digitized byGoogleJ

1o
6-1I

it1


3^

^I

|8i8|«n|i|ii8iiinii|Sji8|8iil


••fvaHtf <


iDM Im :•«:::::::*.::••: :•« Im^ ; :•• :^ : : :
:• :::S-:R:: :::: ::|i|:::::i


•»ffm»o«*«nr


::**:: •'*•» r" • I**** : : : ••••- :::::::::::
Nnnnnnnnnnnnnnn;


1 -ottw


:»::::::::::::::::::::::::;::::


i8iiili8iniiiiiii=28nij|iijy


i ir»uaf,ii7 •


mm^ z Im JMM : : : : : loD 1 • > levoi ::::•:::::


rx«vo/»M,9^


MHI^NnnlnniNiNHiH


-HM^IB^fttma *


*::••: r*^ i-^ ::::::::::::••:::•■:::: :


f»«f O /• »V-rf


nnHniinn^nMnHnnnl


■Air A«»ii#t#«ir


I::::*::":::::"*::*::::'*::::::::


VM»f O A »i»»^


innHnHinnniNniHn


jnt4mg p9mu»p}f


::::::::: i*^ ::::::::: r'^:::::"^:::
iiiin|Miinpiin5iiisssiiiii


'tntiwg dmfHw '


V :•>« • Ir^o^^pNatt ;Oi«M^« • Zmmfmmmmt^^m I« I


1

1

J

Digitized byGoogle3&»• • •«


sjsn
mflfsniiij


lit


1 :*** J *
i :::'"::«•«: >9 : :


: <


g§i


ii i ji^ ii \


iilHiiiliniH


: "•


oi*N :


«Q : :-»-< loi J


: i*^ : :** t"*^ : : l*^ i :


i '


-hI-


! '-~~


-7 ri


-f-!^v-i-! i- !


! ; -! ; 7 f i-


! 1

: •


!s§


:p\
Sjilijii


iiijin


lis


;.-««


. r'^*' :
•^ : :^ : :•" :


: :«* :^ : :


I Ml


1 1 Ni 11 1


: is :


liinisigiiipi
: : H-^ : : :


: \^ \


-^ :« I • ;-»p*-*« 1 :ao-s :


i »


• ; *


Jija
n n IS li


i yii \\\


i 8
g 1 |s i n§


WW

•^ :^ : : :


11


1 iPIIHill i


iiiiiiiiiiPin


• •


* :o;»-'«««»»«'^« :


^ Inm :^ J^r-* |r»«ro« ; |


i 3€1 -•iJ-i'tiDigitized byGoogle360I

5

II ^

I61s

oI

•aV'iM*ir«4cr ::::::::

f ««f /» 9ni9ji ::::::::


iiiiinjHnijjijiiijn


'tM^uwij, j i j 1 j 1 i i


ill i*^ iiiiirtritriiiitii


VMUfd A •^A ::::::::


M^nnnnnnnnnH


■jf/i/flwj^r j : i : j i 1 j


J It^ \ \ I \ l I I '. I I I I I I I I Z '. I I


•iu9i9^ ::::::::


i iSi i i i i i i i i 1 i i i i i ii I :i


9j»f9998 i : : : : : : :


:!-::::::::::::::::::::


'gtu$40uj ::::::::
>»t/»ii#i>»/auliie. 1 ::::::::
'itMitAj : : i : : :
f *»no A »^»^ ; : : : : : :


ii'Nnnnnninny


•/•»?p»ir i i i i : i i i


• |« ji •••• 1 ••;••••••••: :


'ifj9i0dj ::::::::
f wuro /• 9nt9ji ::::::::


nHsNnninninny


't9ti99Matun \ \ : .; - I [ \


• : : :" i'^ : : i i i i ! : i*^ : : : : : 1
/>os

oooe


'wno€09,xi3 :-:::::'-


-* i : :^ •'^ :::-: i*^ ::::::;: :


itMit^d : :| : : : :S


il iig§i 1 ji 1 j§§i ji i§ |p§


••ey}#Mfd ::•-::::-


-<« fi-iaimot 1 Ji-» J •Moi'o r^ |et ;^e»«


. . . . .
1 • • • •
v . • • •
1 •..-.-,.

iiiiiiii


mmiiBiiMuuMDigitized byGoogle361!SgiHillpsiiiiSSjs%imSI8ili^iPitn^iAr.^
Digitized byGoogle•t.

I:

§

To

0^I

Si

s

IS


I

I

: : < :


iii


: : :


s


•r^fttiU


V'r\-


i I*"
: :^


• • •


»
1
1 -ir^^KV


o


1

! 'Mt4»dBu4


1


j 'aj»p99$s
i-^
M


1
1


kI«i;»««;;v/*jJiw3
M
M


Hi


^11


1


TMffvir


^
i


't9}imsMau^


: i-^ :


. : :.-
9
NL


1


'•»ffi»tf«a#i4!3


jiji


S


1

! 'iiU9d0Jd

1 f««fa/i»»«|M


sipH


1


1 •i»».M#HfO


»-iet Jrt


fi^o^^ J r


5


1

1
III


'm


tDigitized byGoogle9«tRECAPITULiflON.

TABLE NO. I.

Nvwber of dwelliofi in the St«te, ie6.1fll

Npinber of inb&UUnU, MoSb

yuu* of Retl Biute owned, •ITO.^Sl

Number tttended school,- SSS

Niu&bMr married within the year, uSai

Number who cannot read and write, 7SOf7

Numbor of Blind, . . \ '*'5S

Number of Deaf and Dumb, 517

NoDtber of Insane, 4^.

Number of Idiotic, 5l7

Numbor of Paupers, •-••.-..... gmi
Number of Convicts, .......... p|*

Number of Deaths during the year, ]3J7f

Number of Farms, - .......... lOlSn

Number of Acres of Land— improved, ..... 4JV7JS7

Nmnber of Acres of Land— unimproved, IjiSBM

>— > - — f2JS&iJn%

Cash value of Farms. ti9e,9Ss!sn

Value of farming implements, ......... fQ,648,79t

Number of Hones, .......... 310 Vm

Number of Asses and Mules, 7.0tt^

Numberof Milch Cows, seotSft'

Number of Working Oxen, 37 108

Number of other Cattle, . • - 3ft5 M9

Number of >heep hWUAlZ

Numberof Swine, -.•-...... •S,3H,g09

Value of live stock, .J ....... . fssno^gTg

Value of Orchard products, *......... tS?»flOO

Gallons of Wine, • 13S

Value of produce of Market Gardens, ........ #68.134

£o«<>d« of Butter, 18,787,547

Pounds of Cheese, ........... t^4M

Tons of Hay, ........... 400.004

Buehels ef Clover Seed, .......... ]7«9i

BasheU of other grass seed, .<....... ie,g8t

Pounds of Hops, ........... l34jB85

Tons of Hemp, ........... jgj

Pounds of Flax, ........... 959 srg'

Bushels of Flax Seed, 35i(77

Pounds of Silk Cocoons, I'SBt

Bufhale of Wheat, 6.457 «U

Bttibels of Rye, ^ 80 M

Kushels of Buckwheat, -•.-...... 174'flf;S

Bu»hels of Indian Corn. ........ S1,449j8M

Buehels of Oats, -.-.•...... 5 S69A4S

Bushels of Barley, 39,OfS

Poundf of Tobacco, .......... 1,058J79

Pounds of Wool, '..-....... qj(f79JH9

BiiBhels of Peas and Beans, ......... 3g jgo

Bbxhels of Irish Potatoes, .......... i,goo*6i3

Bushels of Sweet Potatoes, ......... 911 J9S

Pounds of Maple Sugar, .......... 9034,797

Gallons of Molasses, .......... 181 Jl8

Founds of Beeswax and Honey, ......... 830,991

Value of Home-made manufactures, - ....... $1,682,918

Value of Animals slaughtered, ......... $$^668,374

SKAHDrACTCKIIfO nTASLISHMUirrB^

CapiUl iuvented in real and personal estate, t7,93SJ99

Value of annual producU, ........ $19,199,081

RealesUte, $108,394,489

Personal esUte, 834JES'.).4B1

True Valuation, 8180,944,99$

number of Colleges, q

Ifumber of Pupils, $jai$

Number of Common Schools, ......... g agf

Numberof Libraries, .......... 117

ft umber of Volumes therein, ......... 75,418

Numberof Newspapers, ......... gg

Circulation, \ . 67,98«

Number of Churches, 1^899

Value of church property, $l,4e0,711Digitized byGoogle364RECAPITULATION.

TABLE NO. 3.Nwnber of Methodiit Epiicop&l Churclies,

Value of church property,
Romber of ProtesUnt Methodiet Churchei,

Value of church property,
Number of Weileyan Methodist Churches,

Value of church property.
Number of AUbright Methodist Churches,

Value of church property,
Number of Old School Presbyterian Cborchea,

Value of church property.
Number of New School Presbyterian Churches,

Value of church property.
Number of Cumberland Presbyterian Churches,

Value of church property.
Number of Associate Refonned Pres. Churches,

Value of church property,
Number of Begttlar Baptist Churches, -

Value of church property,
Number of Reformed Baptist Churches,

Value of church property.
Number of Missionary Baptist • hurches.

Value of church property.
Number of United Brethren Churciies, >

Value of church property.
Number of Lutheran < hurches.

Value of church property, '
Number of Evangelical Association Churches,

Value of church property,
Number of Roman Catholic Churches, •

Value of church property.
Number of Friends* Churches,

Value of church property,
Number of Christian t hurches.

Value of church property.
Number of Episcopalian Churches,

value of church property,
Number of Universalist churches.

Value of church property,
Number of Radical Churches,

Value of church property,
Number of Congregationalist Churches,

Value of church property.Online LibraryIndianaAnnual reports of the officers of state of the State of Indiana → online text (page 39 of 40)