J. M. (John Mackinnon) Robertson.

A short history of freethought ancient and modern; online

. (page 43 of 43)
Online LibraryJ. M. (John Mackinnon) RobertsonA short history of freethought ancient and modern; → online text (page 43 of 43)
Font size
QR-code for this ebook


173. 179. 253. 320, 326-7,340-1,

450-1
Socialism, ii, 326, 341, 418 sq.
Socinianism, ii, 2, 54, 56, 115 sq. ,

'31. 378Sociology, i, 365 sq., 410; ii, 326,

379 «q-

Sokrates, i, 160, 165 sq., 172, 173
Solomon,!, 101

ben Gebirol, i, 335

Sorbonne, the, i, 447 ; ii, 8

Sorcery, belief in, 24

Sorel, cited, ii, 305

Soury, cited, ii, 240

South, Dean, ii, T24

Southey, ii, 387-8, 389

South Place Institute, ii, 342

Southwell, ii, 330

Sozzini, the, i, 435, 441 ; ii, 2, 15,

55 sq.
Spain, culture history of, i, 380 sq. ;

ii. 57. 314
freethought in, i, 381 sq. ; ii,

337

Reformation in, i, 425

Spalding, ii, 277
Spencer, J., ii, 112

H., ii, 326, 377, 380-1, 404, 407 ;

. cited, i, 34
Speusippos, i, 180
Spiegel, cited, i, 69 n.
Spina, Alfonso, i, 366
Spinoza, i, 4, 17, 335, 340, 478 ; ii,

46, 107, 145, igi sq., 257 sq., 260
Spinozism, ii, 204, 268
Spirituales, the sect, i, 2
Spra't, i, 3

Sprenger, cited, i, 255 n., 256 n.
Stafford, Sir W., ii, 312 n.
Stancari, i, 440
Stanhope, ii, 108
Stationers' Company, ii, no
Statins, i, 208
Stjiudlin, i, 12 ; ii, 300
Stebbing, ii, 149
Steele, ii, 132
Steinbart, ii, 276
Steinbuhler, ii, 286
Steno, ii, 364 n.

Stephen, Sir J., cited, i, 399 «.
Sir Leslie, i, 13 ; ii, 404 ; cited,

ii, 114, 129 n., 130 ». ; criticised,

ii, 130 ?;., 149 sq.
Stesichoros, i, 130
Stewart, H. F. , cited, 1,252-3
Stillingfleet, i, 4 ; ii, 98-9, 104, 105,

119
Stilpo, i, 180
Stoicism, i, 176, 199, 207
Stosch, ii, 258
Stout, Sir R., ii, 412
Strabo, i, f68»., 187-8
Strannik, cited, ii, 420 n.
Strasburg Cathedral, i, 405 «.INDEX453Strato, i, i8o

Strauss, ii, 325, 346, 350, 352 sq.,

37O' 381
Strigolniks, the, ii, 309
Strindberg, ii, 351
Stromer, ii, 350
Struensee, ii, 308
Strutt, ii, T43, 169
Stuart, Dean, ii, 97
Stubbs, Bishop, ii, 414
Stuckenberg, cited, ii, 296, 298, 301
Studemund, cited, i, 418
Suarez, i, 407
Suetonius, i, 209
Sufiism, i, 271, 280
Sulla, i, 203

Sully, Professor, cited, i, 39
Sun-Gods, worship of, i, 70, 76, 87,

88, loi, 125
Sunnltes, the, i, 261
Svedberg, ii, 349

Swift, ii, 132-3, 149, 150 ; cited, i, 6
Swinburne, ii, 326, 388
Switzerland, reformation in, i, 414,
42i,4s6,4S9sq.

freethought ui, n, 315, 346

Sykes, A. A.,ii, 149 ; quoted, ii, 167
Sylvester II, i, 319 «.

Bernard, i, 329

Symonds, J. A., cited, i, 343 n.,is,2i
Synge, ii, 134 "., 164

Tabari, cited, i, 264 /<.
Taborites, the, i, 431
Tacitus, i, 209
Taillandier, cited, i, 294
Taine, ii, 375, 386
Talfourd, ii, 331
Talmud, thought in, i, 120-1
Tamerlane, i, 268
Tammuz, i, loi
Tanquelin, i, 313
Tarde, ii, 326, 380
Taouism, i, 82 sq.
Tasmanians, religion of, i, 99
Tax,, i, 83
Tauler, i, 406
Tayler, ii, 344
Taylor, Jeremy, ii, 112

Robert, ii, 330

TegniSr, ii, 349

Telesio, ii, 82

Teller, ii, 277

Templars, the Knights, 1, 383, 400-

Temple, Sir \V., ii, 103

Ten, theories of, i, 150

Tenison, ii, 107

Tenneman, cited, ii, 117

Tennyson, ii, 326Teodori, i, 422

TertuUian, i, 235, 239, 249 ; ii, iii

Tetens, li, 302

Tetzel, i, 416

Teuflfel, i, 193-4

Texte, cited, ii, 141-^

Thackeray, ii, 392

Thales, i, 138 sq.

Thallos, i, 78

Thamamians, the, i, 273 n.

Theagenes, i, 151, 153

Theodora, i, 250

Theodore of Mopsuestia, i, 247

Theodoric, i, 252

Theodores, i, 179-180

Theodosius II, i, 245 n.

Theodotos, i, 232

Theophilanthropy, ii, 321

Theophrastos, i, 182

Thierrys, the two, ii, 3S4

Thirlwall, i, 124 n.

Thirty-nine Articles, the, i, 475

Thirty Years' War, ii, 255

Tholuck, i, 12-13 ; cited, ii, 257, 262

Thomas Aquinas, i, 337, 339, 34°.

366, 378, 403
Thomas i Kempis, i, 407
Thomas, Dr. R. H., ii, 321 n.

Thomasius, Jenkin, i, 11; ii, 259;
cited, ii, 256

Christian, ii, 263

Thompson, F., ii, 389

Thomson, J., ii, 388

Thonrakians, i, 289 «.

Thoreau, ii, 394

Thrakians, the, i, 124 n.

Thukydides, i, 156 «., J 68

Thunder-Gods, i, 97

Tiberius, i, 210-212

Ticknor, cited, i, 385

Tiele, cited, i, 68 ; criticised, 1, 44

Tillotson, ii, 104, 123

Tindal, ii, 133, '37. '45. '49. '68

Tocco, i, 13

Tocqueville, cited, ii, 233

Toland, i, 6; ii, 109, 126 sq., 149,
150-1, 168, 197

Tolstov, ii, 398

Toltecs, the, i, 88

Tonga Islands, freethought m, 1, 36

Torild, ii, 349

Torquemada, i, 386

Torricelli, ii, 310

Torture, ecclesiastical, i, 342

Toulmin, ii, 174, 175

Tourgui^nief, ii 398

Tourneur, ii, 37-8

Towers, ii, 98

Toy, ii, 408454INDEXTractarianism, ii, 387

Transubstantiation, i, 296 sq.

Transvaal, freethought in, ii, 347

Trebonian, i, 250 .

Trenchard, ii, 132

Triads, i, 70

Tribbechov, i, 11 ; ii, 259

Trinity, dogfrna of, i, 74, 227, 232-3,
247, 296, 304, 328, 329, 333, 339,
404, 419, 440, 461. (See Uni-
tarianism.)

Trinius, i, 11

Trouvires and Troubadours, i, 318

sq., 373
Turcot, 11, 232, 244
Turkey, civilisation of, ii, 428-9

freethoug'ht in, ii, 429 ;;.

Turlupins, i, 375

Turner, ii, 174

Turpin, ii, 212

Turretin, i, 473

Tvi'elve, sacred number, i, 96, 126

Twofold truth, doctrine of, i, 339,

368, 388, 404 ; ^i, 117, 199, 299
Tylor, Dr., ii, 381 ; cited, i, 24, 31
Tyndall, ii, 404
Tyrannos, i, 126

UbALDINI, i, 347 n.

Ueberweg-, quoted, i, 171-2, 294,

3°S

opinions of, ii, 417 n.

Uhlich, ii, 340

Uladislaus II, i, 433

Ulrich von Hutten, i, 413, 426

Undereyck, ii, 259

Unitarianism, early, i, 255, 335, 351,

414. 453, 474
in England, 11, 32, 39, 94, 1 22-3,

133, 139, 200,343 sq-

in Hungary, i, 435

in Poland, i, 439 sq. ; ii, 55 sq.

in Italy, ii, 3

in Holland, ii, 54

in America, ii, 323, 412

United States, freethought in, ii,

317 sq.,394Sq.,407 sq.

German freethinkers in, 341-2

Universalism, i, 63

Universities, low ebb of culture in,

ii, 170
German, i, 413, 470; ii, 355,

417 sq.

Swiss, ii, 346

Upanishads, philosophy of, i, 49 sq.
Urban VIII, ii, 77
Urstitius, ii, 60
Utilitarianism, i, 213 ; ii, 168
"Utilitarian Associations," ii, 351Valentinus, i, 230

Gentilis, i, 469

Valla, Lorenzo, i, 355-6, 368
Valine, ii, 14
Varab^ry, cited, i, 281
Van der Ende, ii, 198
Vanini, i, 22 ; ii, 60, 71 sq.
Van Mildert, i, 14, 15
Varro, i, 200 «.
Varuna, i, 47 sq.
Vasari, cited, i, 360 ;;.
Vassor, ii, 190
Vatke, ii, 325, 358
Vaudois, the, i, 316 sq.
Vaughan, cited, ii, 95
Vauvenargues, ii, 232
Vedanta, i, 49«., 53
Vedas, i, 30, 46

translations of, i, 30 «

skepticism in, i, 30, 47-8

attacks on, i, 50-1

Vejento, i, 211
Velasquez, ii, 59
Verlaine, ii, 385
Verrall, i, 163-4
Verus, S. G., ii, 356 n.
Viau, ii, 183

Vico, i, 26 n. ; ii, 310, 379
Vigilantius, i, 244, 316 n.
Villani, G. , i, 305
Villari, cited, i, 361, 362 n.
V^inci, Leonardo da, ii, 364
Virchow, ii, 417
Viret, ii, i
Virgil, i, 206
Virgilius, St., i, 291, 358
Virgin-Mother-Goddess, i, 87
Voelkel, ii, 54
Vogt, ii, 372 ;(.

Volney, ii, 232, 244, 328, 336, 381
Volta, ii, 313

Voltaire, i, 22, 135, 352 ; ii, 172,
215 sq., 231, 239, 244, 272, 359,

364, 379
cited, i, 2 «. , 286; ii, 136;;.,

138, 17'.
Vorstius, ii, 39

Wagner, RicHARDj^ii, 398

;r Tobias, ii, 259

Wahabi sect, i, 284

Waitz, ii, 381

Waldenses, i, 2, 316 sq., 422, 427,

448
VValdus, i, 316
Walid, i, 263
Wallace, A. R., ii, 367

Dr. Robert, ii, 162

Professor W. , cited, i, 177 n.INDEX4SSWalter Von der Vogelweide, i, 405
Walther, cited, ii, 255-6
Walwyn, ii, 95
War in South Africa, effect of, ii,

347-8
Warburton, ii, 136, 149, 150
Ward, Mrs. Humphry, ii, 393

Lester, ii, 326, 380

Warton, cited, ii, 143

Warville, ii, 226

Washington, ii, 317, 319 sq.

Wasil Ibn Atti, i, 260

Waterland, ii, 149, 150

Wathek, Khalif, i, 267

Watson, Bishop, ii, 176 «., 322, 328

W., ii, 388

Watts, C.,i, II,

H. E., cited, ii, 59 n

Wazon, Bishop, i, 310

Weber, A., cited, i, 43, 49 «., 54

Em., ii, 259

Wedderburn, ii, 329
Wegscheider, ii, 352, 353
Wellhausen, ii, 325, 359

quoted, i, 103, 139

Wen, Emperor, i, 85
Werner, ii, 363
Wesley, cited, ii, 318 n.
Wesleyanism, ii, 170, 175
Westphalia, Peace of, ii, 255
Wette, de, ii, 144, 352, 358
Wheeler, J. M., i, 11
Whewell, ii, 366, 367

cited, ii,90, 115

Whiston, ii, 131, 153

White, A. D., i, 14, 40 ; ii, 406, 407

Whitfield, ii, 170

Whitman, ii, 394

Wiclif, i, 376, 390, 391 sq., 428

Wieland, ii, 285-6

Wier, ii, 51, 203

Wightman, ii, 39, 40

Wilamowitz, i, 126 ".

Wilberforce, ii, 329, 367, 392

• cited, ii, 177

Wildman, ii, 95
Wilkes, ii, 173
Wilkins, Bishop, ii, 104
"Will to believe^" i, 17
William of Auvergne, i, 338 n.

of Conches, i, 330

of Occam, i, 397, 402 sq.

of St. Amour, i, 376

Williams, Speaker, cited, ii, 2
Willich, cited, ii, 271Winchell, ii, 408
Wireker, i, 405 «. *
Wisdom, of Solomon, i, 118, 119
Wise, ii, 109, 142 n.
Wislicenus, ii, 340
Witchcraft, belief in, i, 24, 366, 41 1 ;

ii, 13,50, 112

assailed, ii, 25, 51, 192, 203, 264

Witt, John de, ii, 199

Wolff and Wolffianism, ii, 266

Wolfius, ii, 259

Wolseley, Sir C. , ii, 108

Women, freethought among, i,

364 n. ; ii, 186 «., 414 m.,'416

orthodoxy among, ii, 148, 416

position of early Christian, i,

250.
Wood, Anthony 4, cited, ii, 33
Woodrow, ii, 408
Woodward, ii, 153
Woolston, ii, 136, 137-8, 149, 150,

168
Wordsworth, ii, 387

Bishop, cited, li, 345

Wright, Susanna, ii, 329 n.

Frances, ii, 414

Writing, antiquity of, i, 105 /i.,

192 n.

Xenophanes, i, 142, 144-5
Xenophon, i, 195

Yahweh, i, 97, 100, 102, 104
Y4ska, i, 50
Yeats, ii, 388
Young, ii, 149

Zaid, i, 254-5
Zapoyla, i, 434
Zarathustra, i, 68
Zebrzydowski, i, 440
Zeller, ii, 346

cited,], 148, i6y II.; ii, 418 «.

Zendavesta,

Zendekism (Arab' atheism), i, 255

sq., 258, 263, 264 »., 279
Zeno (the elder), i, 139, 145

(the Stoic), i, 176 sq., 183, 2I3».

Zeus, i, 126, 132 sq.

Ziska, i, 430 sq.

Zola, ii, 385

Zollikofer, ii, 277

Zoroastrianism, i, 69

Zulus, freethought among, i, 35

Zwingli, i, 458 sq.CORRIGENDAVol. I.P. 14, line II. For " Baynes '' read " Hiiynea."

P. 35. After line 1 3 insert "% 2."

P. 37, line 15. For "is declared that" read ''is told

that one chief declared."
P. 154, note 2. For " de " read " des."
P. 189, line 16. For " than " read " that."
P. 272, line 4. For " Moktadir" read " Moktader."
P. 304, note I. 4/'^'' " scolastique " insert"]."
P. 357, line 8 from bottom of text. For " Masaccio " read

" Masuccio."
P. 368, line 6. For " Lozenzo " read " Lorenzo."
P. 449, line 10. For " revelation ' read " revolution."

Vol. II.

P. 191, note. /^9/- " sout " ;r«rf "sont."

P. 198. For " Van den Ende ' read " Van der Ende."

P. 355, line 24. After " provided " read " for.''

P. 362, line 3. After " for " read " by. "

P. 364, line 10. After "that" read "the."PRINTED BY WATTS AND CO., 17, JOHNSONS COUllT, FLliET STREET, LONDON, E.C.


Online LibraryJ. M. (John Mackinnon) RobertsonA short history of freethought ancient and modern; → online text (page 43 of 43)