Copyright
James Adam.

Texts to illustrate a course of elementary lectures on Greek philosophy after Aristotle online

. (page 6 of 6)
Online LibraryJames AdamTexts to illustrate a course of elementary lectures on Greek philosophy after Aristotle → online text (page 6 of 6)
Font size
QR-code for this ebook


habuit in ore Platonem, Aristotelem, Xenocratem, Theo-
phrastuni, Dicaearchum, ut ipsius scripta declarant.

216 Philo de incorruptibilitate mundi 497 6077^09 yovv
Kal . . . TlavaiTios . . . ra? eKTrvpaxreis Kal irakiy- to

KaraXiirovre^, irpo^ Oeiorepov Soyfia TO r-^?
rov KOCT/JLOV Travros r)VTOfjLo\r)<Tav.

217 Gellius nodes Atticye xn 5. 10 dvaXyya-ia enim
atque aTrdOeia non meo tantum, inquit (Taurus), sed
quorundam etiam ex eadem porticu prudentiorum homi- 15
num, sicuti iudicio Panaetii . . . improbata abiectaque est.

218 Sextus Empiricus XI 73 Havai-nos &e TLVCL fjuev Kara
<f)V(n,v vTrdp^eiv (rjSovrjv), TWO, 8e Trapa (frvaiv.

219 Cicero de divinatione I 6 sed a Stoicis vel princeps
eius disciplinae, Posidonii doctor, discipulus Antipatri, de- 20
generavit Panaetius : nee tamen ausus est negare vim esse
divinandi, sed dubitare se dixit.

220 Suidas s.v. Iloo-etSctmo? 'ATrau-eu? IK ^vlas r 'Po&ios, Posidonius09

ev c Po&&>, StdSo^o^ yeyovois Kal fJiaO^rrj^ Tlavairiov. 25
rfKOe &e Kal et9 'Pewyu.?;^ 7rl M.dpKOv MapKe\\ov (51 B.C.).221 Strabo XVI 2. 10 Tlove&ajvw 6 ^TMLKOS, dvrjp
rwv tcaff ^/u,a9 fytXoaofywv 7ro\v/j,a6eo-TaTo<$. II 3. 8
TTO\V ydp ecrTL TO aiTio\o r y(,Kov irap avTto Kal TO 3222 Cicero Tusculanae disputationes 11 61 noster Posi-
donius, quern et ipse saepe vidi et id dicam, quod solebat
narrare Pompeius : se, cum Ehodum venisset decedens ex
Syria, audire voluisse Posidonium ; sed cum audisset eum 35
graviter esse aegrum, quod vehementer eius artus laborarent,
voluisse tamen nobilissimum philosophum visere ; quern ut
vidisset et salutavisset honorificisque verbis prosecutus esset62 TEXTS FOR LECTURES ON GREEK PHILOSOPHY [222

molesteque se dixisset ferre, quod eum non posset audire ; at
ille: 'Tu vero/ inquit, 'potes, nee committam, ut dolor corporis
efficiat, ut frustra tantus vir ad me venerit.' itaque narra-
bat eum graviter et copiose de hoc ipso, nihil esse bonum,
s nisi quod esset honestum, cubantem disputavisse, cumque
quasi faces ei doloris admoverentur, saepe dixisse : ' Nihil
agis, dolor ! quamvis sis molestus, numquam te esse con-
fitebor malum.'
Cicero 223 acodemica ill ego an tern dicam enim, ut res est

10 dum me ambitio, dum honores, dum causae, dum rei publicae
non solum cura, sed quaedam etiam procuratio mtiltis officiis
implicatum et constrictum tenebat, haec inclusa habebam et,
ne obsolescerent, renovabam, cum licebat, legendo. nunc
vero et fortunae gravissimo percuss us vulnere et admini-

i 5 stratione rei publicae liberatus, doloris medicinam a
philosophia peto et otii oblectationem hanc honestissimam
iudico. aut enim huic aetati hoc maxime aptum est aut
eis rebus, si quas dignas laude gessimus, hoc in primis con-
sentaneum aut etiam ad nostros cives erudieridos nihil

20 utilius aut, si haec ita non sunt, nihil aliud video quod agere
possimus. Compare de finibus I 1 and Tusculanae disputa-
tiones I 1.

224 ad Atticum XII 52. 3 ajrojpa^a sunt : minore labore
fiunt : verba tantum affero, quibus abundo. de finibus i 6

25 quid, si nos non interpretum f ungimur munere, sed tuemur ea,
quae dicta sunt ab eis, quos probamus, eisque nostrum iudi-
cium et nostrum scribendi ordinem adiungimus? quid habeut
cur Graeca anteponant eis, quae et splendide dicta sint
neque sint con versa de Graecis ?

30 225 academica i 13 sed de te ipso quid est, inquit, quod
audio ? quanam, inquam, de re ? relictam a te veterem
illam, inquit, tractari autem novam. quid ergo ? inquam.
Antiocho id magis licuerit, nostro familiari, remigrare in
domum veterem e nova quam nobis in novam e vetere ? de

35 officiis in 20 nobis autem nostra Academia magnam licen-
tiam dat, ut quodcunque maxime probabile oecurrat, id nostro
iure liceat defendere. Compare Tusculanae disputationes v
33 nos in diem vivimus: quodcumque nostros animos pro-230] CICERO 63

babilitate percussit, id dicimus : itaque soli sumus liberi,
and de natura deorum 1 12 non enini sumus ei, quibus nihil
verum esse videatur, sed ei, qui omnibus veris falsa quaedam
adiimcta esse dicamus, tanta similitudine, ut in eis nulla
insit certa iudicandi et assentiendi nota. ex quo exsistit 5
illud, nmlta esse probabilia, quae quamquam non perci-
piTeritur, tamen, quia visum quendam haberent insignem et
illustrem, eis sapientis vita regeretur.

226 de na,tnra deorum I 10 qui autem requirunt quid
quaque de re ipsi sentiamus, curiosius id faciunt quarn I0
necesse est. non enim tarn auctores in disputando quani
rationis momenta quaerenda sunt. quin etiam obest
plerumque eis, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui
se docere profitentur : desinunt enim suum iudicium adhi-
bere, id habent ratum, quod ab eo, quern probant, iudicatum i 5
vident. nee vero probare soleo id, quod de Pythagoreis ac-
cepimus, quos ferunt, si quid affirmarent in disputando,
cum ex eis quaereretur, quare ita esset, respondere solitos :

' Ipse dixit/ ' Ipse ' autem erat Pythagoras, tantum opinio
praeiudicata poterat, ut etiam sine ratione valeret auctoritas. 20

227 Tusculanae disputationes v 82 te nulla vincula
impediunt ullius certae disciplinae libasque ex omnibus
quodcumque te maxime specie veritatis movet.

228 de natura deorum I 60 omnibus i'ere in rebus, et
maxime in physicis, quid non sit citius quam quid sit dixerim. 25

229 TuscuLanae disputationes in 2 quod si talis nos natura
genuisset, ut earn ipsam intueri et perspicere eademque optima
duce cursum vitae conficere possemus, baud erat sane, quod
quisquam rationem ac doctrinam requireret. nunc parvulos
nobis dedit igniculos, quos celeriter malis moribus opinion!- 30
busque depravati sic restinguimus, ut nusquam naturae
lumen appareat. sunt enim ingeniis nostris semina innata
virtutum, quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam
vitam natura perduceret. Compare de finibus v 59 f.

230 de legibus I 24 f. nam cum de natura hominis quaeritur, 35
disputari solet (et nimirum ita sunt ut disputantur) perpetuis
cursibus conversionibusque caelestibus exstitisse quandam
maturitatem serendi generis human! : quod sparsum in terras564 TEXTS FOR LECTURES ON GREEK PHILOSOPHY [230

atque satum divino auctum sit animorum munere. cumque
alia, quibus cohaererent homines, e mortali genere sumpserint,
quae fragilia essent et caduca, animum esse ingeneratum a
deo. ex quo vere vel agnatio nobis cum caelestibus, vel
genus vel stirps appellari potest. itaque ex tot generibus
nullum est animal praeter hominem, quod habeat notitiam
aliquam dei ; ipsisque in hominibus nulla gens est neque
tarn immansueta neque tarn fera, quae non, etiam si ignoret,
qualern habere deum deceat, tarnen habendum sciat. ex quo
10 efficitur illud, ut is agnoscat deum qui, unde ortus sit, quasi

recordetur ac noscat.
Virgil 231 Aeneid vi 724-75

Principio caelum ac terram camposque liquentis
lucentemque globum lunae Titaniaque astra
spiritus intus alit, totamque infusa per artus
15 mens agitat molem et magno se corpore miscet.

inde hominum pecudumque genus vitaeque volantum
et quae marmoreo fert monstra sub aequore pontus.
igneus est ollis vigor et caelestis origo
seminibus, quantum non corpora noxia tardant
20 terrenique hebetant artus moribund aque membra.

hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque, neque auras
dispiciunt clausae tenebris et carcere caeco.
quin et supremo cum lumine vita reliquit,
non tamen omne malum miseris nee funditus omnes
25 corporeae excedunt pestes, penitusque necesse est
multa diu concreta modis inolescere miris.
ergo exercentur poenis veterumque malorum
supplicia expendunt. aliae panduntur inanes
suspensae ad ventos, aliis sub gurgite vasto
30 infectum eluitur scelus aut exuritur igni.

quisque suos patimur manis ; exinde per amplum
mittirnur Elysium et pauci laeta arva tenemus ;
donee longa dies, perfecto temporis orbe,
concretam exemit labem purumque relinquit
35 aetherium sensum atque aural siinplicis ignem.
has omnis, ubi rnille rotam volvere per annos,
Lethaeum ad fluvium deus evocat agmine magno,232] VIRGIL, SENECA 65

scilicet inmemores super ut convexa revisant

rursus et incipiant in corpora velle reverti.

232 Seneca naturales quaestiones in praefatio 10-17 quid Seneca
praecipuuin in rebus humanis est ? non classibus maria
conplesse nee in rubri maris litore signa fixisse nee deficiente s
ad iniurias terra errasse in oceano ignota quaerentem, sed
animo omnia vidisse et, qua maior nulla victoria est, vitia
domuisse. innumerabiles sunt, qui populos, qui urbes
habuerunt in potestate, paucissimi, qui se. quid est
praecipuurn ? erigere animurn supra minas et promissa JQ
fortunae, nihil dignum illam habere putare, quod speres :
quid enim habet dignum, quod concupiscas ? qui a divinorum
conversatione quotiens ad humana recideris, non aliter
caligabis quam quorum oculi in densam umbram ex claro
sole redierunt. quid est praecipuum ? posse laeto animo j s
adversa tolerare. quidquid acciderit, sic ferre, quasi volueris
tibi accidere. debuisses enim velle, si scisses omnia ex
decreto dei fieri : flere, queri, gemere desciscere est. quid
est praecipuum ? animus contra calamitates fortis et
contumax, luxuriae non adversus tan turn, sed infestus, nee 2
avidus periculi nee fugax, qui sciat fortunam non exspectare
sed facere, et adversus utramque intrepidus inconfususque
prodire, nee illius tumultu nee huius fulgore percussus.
quid est praecipuum ? non admittere in animo mala
consilia, puras ad caelum manus extollere, nullum bonum 25
petere, quod ut ad te transeat, aliquis dare debet, aliquis
amittere, optare, quod sine adversario optatur, bonam
mentem : cetera magno aestimata mortalibus, etiamsi quis
domum casus adtulerit, sic intueri, quasi exitura, qua
venerunt. quid est praecipuum ? altos supra fortuita 3 o
spiritus tollere, hominis meminisse, ut, sive felix eris, scias
hoc non futurum diu, sive infelix, scias te hoc non esse, si
non putes. quid est praecipuum ? in primis labris animam
habere. haec res efficit non e hire Quiritium liberum, sed e
iure naturae. liber autem est, qui servitutem suam 3S
effugit. haec est adsidua et ineluctabilis et per diem et per
noctem aequaliter premens, sine intervallo, sine commeatu.
sibi servire gravissima est servitus : quam discutere facile

F66 TEXTS FOR LECTURES ON GREEK PHILOSOPHY [232

est, si desieris multa te poscere, si desieris tibi referre
mercedem, si ante oculos et naturam tuam et aetatem
posueris, licet prima sit, ac tibi ipse dixeris : quid insanio ?
quid anhelo ? quid sudo ? quid terrain, quid forum verso ?
5 nee multo opus est nee diu.

233 epistulae 92.30' sed si cui virtus animusque in corpore
praesens,' hie deos aequat. illo tendit originis suae inemor.
nemo inprobe eo eonatur adscendere, unde descenderat.
quid est auteni cur non existimes in eo divini aliquid

10 exsistere, qui dei pars est ? totuin hoc, quo continemur,
et unum est et deus : et socii sumus eius et membra,
ibid. 73. 15 miraris hominem ad deos ire? deus ad
homines venit, immo, quod est propius, in homines venit :
nulla sine deo mens bona est. semina in corporibus

15 humanis divina dispersa sunt, quae si bonus cultor excipit,
similia origini prodeunt et paria his, ex quibus orta sunt,
surgunt : si malus, non aliter quarn humus sterilis ac
palustris necat ac deinde creat purgamenta pro frugibus.

234 ibid. 102. 26 dies iste, quern tamquam extremum
20 reforrnidas, aeterni natalis est. depone onus: quid cunc-

taris ?

Musonius 235 Musonius apud Stobaeum eclogae n 426 p. 18o

Wachsmuth irdvres, ecfuj, <f>vcret, rre^vKafjLev ovrws, coo-re
fjv dvafjiaprrjrws KOI /caAw?, ov% o fjuev TJ/JLCOV, 6 8' ov.

25 236 apud Stobaeum florilegiutn 117. 8 IV p. 88 Meineke
ayei, yap f) e/cdcrrov (/>ucrt<? e/caarov TT/OO? rr)V dperrjv rrjv
exeivov coo-re KOI rov avOpwjrov 6tVo9 ov% orav ev ifiovfj
ft (,(>, Tore Kara \HJIV ftiovv, aX\' orav ev apery.
KaOo\ov Se avOpcoiros fjLi/jL7]/j,a fjuev Oeov (JLOVOV rwv

30 eTTiyeicov eariv, e/ceivq) Se rrapaTrK^o-ia^ e^et ra? aperd?'
eirel /JLTJ& ev Oeols /jUjSev VTrovorjorat, Kpelrrov e^o/jiev
Kol 8i/caiocrvvr)<>, en Se dvSpetas KOL craxppo-
wcTTrep ovv 6 ^eo? Sia rrjv Trapovaiav rovrcov rwv
dperwv dijrrrjros /j,ev rjSovfj? dijrrTjros Se

35 tcpeirrcov 8' em6v[j,ias /cpeirrcov Se (j)0ovov teal

fjue t ya\o^>p(i)v 8e KCLI evepyerircos /cal (f)t\dv0pa)7ros (roiovrov
yap eTTivoovjAev rov Oeov}, ovrw KOI ro e/ceivov
rov avOpWTrov rjyrjreov, orav e^rj Kara (pvcriv,240] MUSONIUS, EPICTETUS 67evat,
vOvs cuv eli] /cal evSai/jicov' ov yap d\\ovs ye rivas rj237 Suidas s.v. 'EiTrtKrijros f Ie/3a7roXeto9 r^9 <&pvyia$, Epictetus

rwv
Se TO

i * i

fjie^pL M.dpKov 'Avrcovivov eypatye TroXXa.

238 dissertationes II 8. 914 ou OeXeis ovv eKel fyrelv rrjv
ovaiav rov dyaOov, ov fjirj rrapovros eV ovSevos rwv 10

6e\ei$ \eyeiv TO dyaOov ; " ri ovv ; OVK eart Oewv
KaKelva ; " eo-rw, aXX' ov rrporfyov^eva ov$e /ji>epr)
6ewv. o~v Se Trporjyovfjievov el, o~v drroo-rrao-^a el rov
6eov" e^et9 ri ev aeavrq) fjiepos eKeivov. ri ovv dyvoels
(Tov rrjv evyeveiav ; ri OVK oZSa9, rroOev e\r]\vdas ; ov 15
/juefjLvfjo-Oai,, orav ecrOirjs, Tt9 wv eaOieu^ Kal riva
j orav crvvovo~ia r ypf], Tt9 cov r yp r i > orav
orav yv/jLvdfy, orav $ia\eyr}, OVK olSas on, Oeov
Oeov yvfj,vde(,s ; Oeov TrepLcfrepeis, rd\as, Kal dyvoels.
\eyeiv dpyvpovv nva 77 ^pvaovv e^coOev ; ev

avrov Kal /jLO\vva)v OVK alaOdvr)
jjL,ev &iavorjfjia(Ti,, pvrcapals 8e rrpd^eo-i,. Kal
/juev rov Oeov rrapovros OVK av rdK/jurjo-ai,^ n rovrcov
Troieiv MV rroieis' avrov be rov Oeov rrapovros ecrcoOev Kal

rrdvra Kal erraKovovTOS OVK ala^yvrj ravra 25
Kal TCOLWV, dvaiaOrjre rfjs aavrov (frva-ecos239 I 14. 12 aXX' ovv ovoev rjrrov Kal errLrporrov eKa
Trapecrrrja-ev (6 Zeu9) rov eKaarov Baifjiova Kal rrapeSutKev
(f)V\d(70-ei,v avrov avrco Kal rovrov aKoifjujrov Kal dirapa- 3
\6yi(rrov. rivi yap aXXw Kpelrrovi Kal errtfMe'Keo'repu)
(f)v\aKi TrapeBwKev TJ/AWV eKaarov ;

240 IV 1. 1 e\ev0ep6s eo~ri,v 6 %a)v 009 /3ov\erai, ov ovr
dvayKacrai, eanv ovre KW\vo-ai ovre ftidcracrOai,, ov al
opfjial dve/jL7r6$i,o~TOi,, al ope^eis emrevKriKal, al KK\i(ri<; 35
drrepLrcrwroi. rLs ovv 6e\ei ffiv d/j,aprdvcov ; Oi)Set9.
T/9 6e\ei ^rjv e^arraraifJLevo^, report Irrrwv, aSiKos wv,
a/coXacrT09, /jLe/jityi/jLoipos, rarreivos ; OvBefc. QvBel? apa68 TEXTS FOR LECTURES ON GREEK PHILOSOPHY [240

ov TOLVVV ov&oe 6e\L \VTTOV /juevo^ W
e\ea)v, opeyo/jievos KOI djroTvy^dvcov, ItcicKlvwv KOI irepi-
TTLTTTtov ; Ovoe efc. "E^oyLtei> ovv TLva Tcov <f)av\o)v
5 d\v7rov, d<f)o/3ov, d7repL7TTO)Tov, dvaTrorev KTOV ; Ovoeva.
OVK apa ovbe eXevOepov. Compare fragment 8 Schweig-
hauser eXevOepia KOI Sov\ela, TO pev dperrj^ ovo/jia, TO Se
KaKias, d/jL(f)(o Se irpoaLpeo-ecos epya.

241 dissertationes I 13. 3 ff. TTW? ovv rt? dvda^Tat,
10 TWV TOIOVTWV (recalcitrant slaves) ; 'AvSpaTroSov, OVK

dve^rj TOV d8e\(f)ov TOV aavTov, 09 e^et TOV Ata Trpoyovov,
wo-7Tp f/09 K TWV avTcov (TTTep/jidTcov yeyovev teal T^
avTTJs avwdev /caTaftoXrjs, a\X' el ev TIVI ToiavTr) %<wpa
/caT6Ta<yr]$ vTrepe^ovarj, evOvs Tvpavvov KaTaaTrjcreis
15 creavTov ; ov /JLe/juvrjo-r) TL el ical TIVCOV ap^eis ; OTL
OTL d$e\(f)wv (frvo-ei,, OTL TOV A^09 aTroyovwv ;

242 fragment 136 Schweighiiuser TrdvTa vTra/coveL rc5
Kal v7rrjp6T6L KOI <yf) Kal ddXaaaa teal ^Xto9 KCLL ra

\OL7rd dcrTpa KOL TO, 7779 $VTCL teal %<a' VTra/coveL oe avTM

20 KCLL TO rj/JbT6pOV <7COjJia K.CLI VOCTOVV K.CLI V>yiCUVOV, OTttV 6/CeLVOS

fleXy, fcdi ved^ov Kal yrjpwv Kal r9 d\\a<> Siepy^ofjievov
/jLTa/3o\d<>. OVKOVV evXoyov Kal o e(f) rjfMV ecrrt, TovTeorTL
/JUT) dvTLT6LV6Lv fJLovrjv 7Ty309 avTov Kdi <yap

CTTL KttL KpLO~O~0)l> Kdl dfJLLVOV VTTCp TjfJiWV

5 f3e/3ov\evTaL yu-era TWV o\cov Kal f)iia<$ CTVV&LOLKWV.

243 dissertationes I 16. 15 ff. el yap vovv efyofjiev, aXXo TL

TTOielv Kal KOLVT) Kal loia rj vjjbvelv TO Oelov Kal
Kal eTre^ep^ecrOaL ra9 %dpLTas ; OVK e$L Kal
Kal dpovvTas Kal eo-0iovTas abeLV TOV V/AVOV
30 TOZ^ 6^9 TOV Oeov ; " /jbeyas 6 6e6<$, OTL

opyava TavTa St' wv Trjv y?jv epyaao/jieOa- fjieyas 6
OTL 'xeipas $e$a)Kv, OTL KaTaTroo-Lv, OTL KoCkiav, OTL av
XeX7/^ora)9, OTL KaOev&ovTas dvaTrvelv." TavTa
(j)v/jLveLv eSet, Kal TOV jjueyLQ-Tov Kal OeLOTaTOV V/JLVOV

35 tyv/JLVelv, OTL TrjV $VVa/JiLV eSa)KV T7]V irapaKO\Ov9'T]TLK7]V

TOVTOLS Kal o8a> xpqcrTLKrjv. TL ovv / eVel ol TroXXot
d7TOTTV^)\a)o-Oe, OVK e$L TLVCL elvaL TOV TavTrjv e/cTrX?/-
povvTa Trjv %a)pav Kal VTrep TTUVTCOV aSovTa TOV v^vov247] EPICTETUS, MARCUS AURELIUS 69

TOV et9 TOV 6eov ; ri yap a\\o ovva/Aai, yepcov ^o>Xo9 el
prj vfjbvelv TOV Oeov ; el yovv drjSobv rif^rjv, CTTOLOVV TCL
r?}9 dySovos, el KVKVOS, rot, TOV /cv/cvov. vvv oe \oyi/co<;
v/jLvelv /jie Sel TOV Oeov. TOVTO /JLOV TO epyov ecrTiv,
avTo ovo ey/caTaXel^fra) TTJV TCL^LV TavTrjv, e^>' oaov 5
av SiotoTai, /cal v/jids eVl Trjv avTrjv TavTvjv worjv
7rapa/ca\(t).

244 II 1 7 crvve\ovTt, 3e eiTrelv, TrdvTa, TCL fj,ev TOV O-CO/JLCITOS, Marcus

TO, Se Tt)9 ^f^9, oveipos /cal Tvfyos' o Se /3o9, Aurelms
Kal %evov eTr^fj/Jbia' 77 vcnepoipijfjbLa 8e, \r)0vj. I0
TL ovv TO TrapaTceiJi'fyat, ^vvdfjL,evov ; ev /cal JJLOVOV
<pi,\oo~o(f)La. TOVTO Se ev TO> Trjpelv TOV ev$ov Salfjuova
/cal daivr), rjoovwv /cal TCQVWV Kpeicraova,
el/cfj TToiovvTa, yit^Se Sietyevo-fjLevcos /cal fAeO* VTTO-
, dvev&efj TOV a\\ov iroi,rj(rai TL r) pr) TfoirfcraL' 15
Ti oe TO, a-VfjuftalvovTa /cal aTcove^o^eva Se^ofjievov, &>9
eiceldev troOev ep^o/Jieva, o6ev avTos rj\6ev eirl Traai oe
TOV OdvaTov f i\e(a Trj ryvcofAy Trepi^evovTa, &>9 ovBev d\\o
rj \V(TLV TWV (TTOL^eiajv, ej~ &V /cao~TOv %<pov crvy/cplveTai.
el &e avTols rot9 aToi^eloL^ fjiijoev Seivbv ev TW e/caaTov 20
Birjve/cS)^ 6t9 eTepov /j,eTa(3d\\eiv, Sta TL VTriSrjTai, r^9 TTJV
7rdvTO)V fjLeTa/3oi\,r)v /cal oid\,vcriv ; /caTa (frvcriv yap ovSev
oe /ca/cbv /caTa (frvo-iv.

245 III 4 fjLe/jLvrjTai, oe (sc. the good man) /cal OTI avyyeves

TCCLV TO \O<yiKOV' KOI OTI KTj^>eO~6ai fJ,eV TTaVTCOV dv0pM7T(i)V 25

/caTa Trjv TOV dv0pa)7rov (f)V(Ti,v eaTi' 80^9 Be ov'yl r^9
Trapd TrdvTcov dvde/cTeov, d\\d TWV 6{jLO\oyovjj,eva)s Trj
fyvcrei /BiovvTwv JJLOVOV.

246 II 1 1 TO Se e dvOpa)7ra)v aTreXOelv, el fjiev 6eoi elaiv,
ovoev oeivov' /ca/cq) ydp ae ov/c av 7repi/3d\oiev el oe 3
rJTOi ov/c elcriv, rj ov fjue\ei auTols TWV dvOpcoTrelcov, TL
/JLOI, %fjv ev /coo-fjbo) tceva) Oecov, i} irpovoias Kevut; d\\a /cal
elcri, /cal yaeXet avTols TWV dvOpwTreicov' /cal rot9 pev /caT
d\rf0e(,av /ca/cois Iva pr) TrepiTriTrTrj 6 avdpairos, eir avTu>
TO Trav eOevTO' TWV o~e \onrwv ell TL /ca/cbv rjv, /cal TOVTO 35
av TTpoelSovTO, iva CTT^V (eV^ codd.) TravTij TO pr)247 IV 14 evv7reo~Tr)s , &>9 nepos. evatyavio-Oija-rj rc370 TEXTS FOR LECTURES ON GREEK PHILOSOPHY [247<yevvr)(ravTL' /jiaXXov Be ava\r)(j)0r)o-'r) els TOV \6<yov avrov
TOP cTTrepfJiaTiKov Kara fjLera[3o\r}v.

248 V 33 TL ovv ; Trepi/jueveis tXeo>9 rrjv eire a-fteo-iv elre

IJierdorraoriv' eco? $e e/celvrjs 6 /caipbs e^lo-rarai, TL ap/cel ;

s rl S' a\\o 77 Oeovs fjiev ae/Beiv KOI evtyr) pelv ',

Be ev iroielv, teal ave^eaOai avrwv /cal aM(J)YTON n^NTl reNGI &Nepa)TTO>N CHeRMA TOY
Printed by K. & R. CLARK, LIMITED, Edinburgh.THE WORKS OF ARISTOTLE.

The Metaphysics. Book I. Translated by a Cambridge Graduate.

8vo. 5s.
The Politics. Books I.-V. By F. SUSEMIHL and E. D. HICKS,

M.A., Fellow of Trinity College, Cambridge. 8vo. 18s. net.
The Politics. Translated by Bishop WELLDON. Crown 8vo. 10s. 6d.
The Rhetoric. Translated by Bishop WELLDON. Crown 8vo. 7s. 6d.

The Nicomachean Ethics. Translated by Bishop WELLDON.

Crown 8vo. 7s. 6d.

An Introduction to Aristotle's Rhetoric. With Analysis,

Notes, and Appendices. By E. M. COPE, Fellow and late Tutor of Trinity
College, Cambridge. 8vo. 14s.

The Sophistici Elenchi. With Translation by E. POSTE, M.A.,

Fellow of Oriel College, Oxford. 8vo. 8s. 6d.

On the Constitution of Athens. By J. E. SANDYS, Litt.D.

8vo. 15s.

On the Art of Poetry. A Lecture. By A. 0. PRICKARD, M.A.

Crown 8vo. 3s. 6d.

The Poetics. Translated with Essays by S. H. BUTCHER, Litt.D.
8vo. 12s. 6d. net. Text and Translation separately. 4s. 6d. net.THE WORKS OF PLATO.

Phaedo. By E. D. ARCHER-HIND, M.A., Fellow of Trinity College,

Cambridge. Second Edition. 8vo. 8s. 6d.
Timaeus. With Translation. By R D. ARCHER-HIND, M.A. 8vo. 16s.

The Republic of Plato. Translated by J. LL. DAVIES, M.A.,
and D. J. VAUGHAN, M.A. Pott 8vo. 2s. ^d. net.

Euthyphro, Apology, Crito, and Phaedo. Translated by

F. J. CHURCH. Pott Svo. 2s. 6d. net.

Phaedrus, Lysis, and Protagoras. Translated by J. WRIGHT,

M.A. Pott Svo. 2s. 6d. net.Lectures on the Republic of Plato. By E. L. NETTLES HIP

Edited by G. R. BENSON. Svo. 8s. 6d. net.
Greek Studies. By WALTER H. PATER, M.A. Extra Crown Svo.

10s. 6d.
Plato and Platonism. By WALTER H. PATER. Extra Crou n 8vo-

8s. 6d.

Marcus Aurelius Antoninus. Book IV. of the Meditations.

With Translation. By HASTINGS CKOSSLEY, M.A. Svo. 6s.

Texts to Illustrate a Course of Elementary Lectures

on the History of Greek Philosophy from Thales to Aristotle.

Compiled by Dr. HENRY JACKSON. Svo. 4s. 6d. net.

A Sketch of the Development of Philosophic Thought

from Thales to Kant. By LUDWIG NOIUE. Svo. 7s. 6d. net.
LONDON : MACMILLAN AND CO., LIMITED.IMPORTANT NEW WORK.In Three Volumes. Large 8vo. With Illustrations.
Now Ready, Volume I. A. to LAW. 21s. net.

DICTIONARY OF
PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY

INCLUDING

MANY OF THE PRINCIPAL CONCEPTIONS OF ETHICS, LOGIC,
AESTHETICS, PHILOSOPHY OF RELIGION, MENTAL PATHO-
LOGY, ANTHROPOLOGY, BIOLOGY, NEUROLOGY,
PHYSIOLOGY, ECONOMICS, POLITICAL AND
SOCIAL PHILOSOPHY, PHILOLOGY,
PHYSICAL SCIENCE, AND
EDUCATION

AND GIVING

A TERMINOLOGY IN ENGLISH, FRENCH, GERMAN AND ITALIAN

WRITTEN BY MANY HANDS, AND EDITED BY

JAMES MAEK BALDWIN

Ph.D. (Princeton), Hon. D.Sc. (Oxon), Hon. LL.D. (Glasgow)
Stuart Professor in Princeton University

WITH THE CO-OPERATION AND ASSISTANCE OF AN INTERNATIONAL
BOARD* OF CONSULTING EDITORS

With Illustrations and Extensive Bibliographies.

Volumes I. and II. (Dictionary).
Volume III. (Bibliography).

Volumes II. and III. are in active preparation.
LONDON : MACMILLAN AND CO, LIMITED.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY


THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW9CT 33 1914


LIBRARY USE
JAN 330m-6,'14YC 3I52T.."... BERKELEY LIBRARIES
057111363155700

1 2 3 4 6

Online LibraryJames AdamTexts to illustrate a course of elementary lectures on Greek philosophy after Aristotle → online text (page 6 of 6)