Copyright
John E. B. (John Eyton Bickersteth) Mayor.

The Latin Heptateuch : published piecemeal by the French printer William Morel (1560) and the French Benedictines, E. Martène (1733) and J. B. Pitra (1852-88) online

. (page 2 of 27)
Online LibraryJohn E. B. (John Eyton Bickersteth) MayorThe Latin Heptateuch : published piecemeal by the French printer William Morel (1560) and the French Benedictines, E. Martène (1733) and J. B. Pitra (1852-88) → online text (page 2 of 27)
Font size
QR-code for this ebook


maticorum et moraliuvi amplissima coUectio. Paris, Montalant.
1724—33. fol.

The Genesis fil's columns 13 — 56 and is thus introduced :

IVVENCI PRESBYTERI HISPANl
LIBER IN GENESIM.
Ex pcructusto codice Corbeicnsi ante aunos nongentoa exarato.
OBSERVATIO PRAEVIA.

QYl per saecula minimum tredecim iacuerat in tenebris, prodit tandem
in lucem luuenci presbyteri liber in Genesim, cuius in sacra euan-
gelia quattuor carminum libros hactenus celebrarunt autiqui recen-
tesque scriptores.

Then follows some account of luuencus and a conjecture
that he may have written Genesis shortly before or not long
after the gospel history.

Ceterum silentio praetermittere non debeo, quattuor prima illius capita
iam dudum edita reperiri ad calcem operum cum TertuUiani tum Cypriani,
cui incunctanter ea attribuit Pamelius, aitque plures se in eo Cyprianicas
dictiones deprehendisse, extareque sub eius nomine in Parisiensi S. Yictoris
codice manuscripto. e contrario uero Elias Pinius Saluiani presbyteri
Massilieusis fetum esse conicit, adducitque in medium Gennadii auctori-
tatem, qui Saluiani opera recensens, inter alia inquit, in morem Graecorum
a principio Genesis usque ad eonditionem hominis, composuit uersu quasi
hexa'emeron librum Miium.

The Genesis was reprinted in 1792, with some useful notes
and a few emendations, by the Spanish Jesuit Faustin Arevalo*
(b. 20 July 1747, still living in 1816), who in 1800 became ponti-
fical ' hymnographcr.' He is known as editor of Prudeutius
(2 vols. 4to, Rome 1788—9), Dracontius (4to, Rome 1791),
ISedulius (4to, Rome 1794), Isidorus (7 vols. 4lo, Rume 1797
—1803).

See De Backer's Bihlior/rapJne f 273 — 7.

In a VETTI A Q VI LIN 1 1 VVENGI preshyteii Hispani his-
turiae evangelicae lihri iv, eiusdem carinina duhia, aut suppositicia

' It is singular that Arcvulo has no place in Ploeier's Binjr. (jenerale or
either edition of Wetzcr and VVelte.AREVALO (1792). MIGNE (1846). xvii

ad mss. codicesVaticanos, aliosque, et ad veteres editiones recensiiit
FAVSTINVS AREVALVS (Romae 1792. 4to), pp. 891—447
form appendix I, Liber in Genesin ex jjeruetusto codice Cor-
heiensi ante annos nongentos exarato, in quo tribuitur luuenco.
From time to time Arevalo notes metrical licences unknown to
the true luuencus; thus 26(3 ae. 499 a of abl. ' mitto innumeros
alios metri errores.'

In his prolegomena n. IG p. 10 Arevalo refers for his opinion
on the Genesis to his prolegomena to Prudentius c. 25 n. 220.
Some, he says, ascribe the poem to Tertullian, others to Cyprian,
Du Pin (followed by Allix) to Saluianus by conjecture. Andr.
Rivin, who published Tertullian's poetical works Lips. 1651, 8vo,
included the fragment of Genesis among them.

n. 17. The editor of the collectio Pisaurensis publishes
Genesis as Cyprian's, and declares that the manuscripts ascribe
it to that father. He did not know that a more complete copy
was extant, under the name of luuencus, in Martene's collection,
et initium eiusdem in midtis editionibus Tertalliani ex mss. (?)
repraesentari. The first editors of the Christian poets cor-
rected their authors by the rules of prosody, which they had
learnt at school: Martene deserves credit for exactly reproducing
his ms.

lam poema in Genesin, quale ex codice Corbeiensi Martenius ex-
prompsit, ad saeculum VI, aut post, facile reiciet, qui poetarum christia-
norum stilum et consuetudinem in arte metrica per diuersas eorum aetates
probe calleat....p. 11. Quod attinet ad carmen in Genesin, quoniam a
multis luuenci opus dicitur, referendum illud est inter opera luuenci
dubia, et mea quidem sententia inter suppositicia : cuius rei non aliud
magis efficax argumentum a me proferri potest, quam ipsa contentio huius
poematis cum Historia euangelica.

The notes of Martene and Arevalo were reprinted with the
text of Genesis in Migne's Patrologia Latina, xix (1846) col.
845 — 380, which is the most accessible edition to this day.

For a new fragment of Genesis and for the remaining six
books of the Heptateuch we are indebted to the research of
Jeau-Baptiste Pitra, now Cardinal and Librarian of the Vatican
library.

Unfortunately I have not access to a biography of Cardinal
Pitra. Modest labour, like his, dues not attract the compilers ofxviii J. B. riTRA. WORKS.

Manner der Zeit, and such-like compilations, which enlarge
fondly on the virtues of successful novelists and actresses. In
Lorenz, Catalogue g4n,. de la librairie Frangaise, may be seen
the titles of Pitra's books. From it I learn that he was born at
Chamforgueil near Autun in 1812.

The following list of works already printed or in preparation
is taken from the cover of the Analecta Sacra et Classica (1888).

Published.

SPICILEGIVM SOLESMENSE I— IV 1852— 8.

IVRIS ECCLESIASTIC! GRAECORVM HISTO-

RIA ET MONVMENTA I II 18C4— 8.

ANALECTA SACRA I— V 1876—88. VIII 1882.

ANALECTA NOVISSIMA Be EjjistuUs Ro7nanorum

Pontijicuni .... I 1885.

„ „ Tuseidana II 1888.

Edenda.
ANALECTA SACRA luris ecdesiastici Graecorum

selecta paralipomena . . . VII.

Histoire de Saint-Leger, ^veque d'Aututi (2""^ edition).

Typis parata.

llymnographi Graeci ^icteres Auiilecta sacra VI.

Etudes sur les Acta Sancto7'um des Bollandistes (2""^ edition).
La Hollande cathulique (2'"^ edition).

In the preface to vol. i of tlie Spicilegium Solesmense (1852)
Pitra claims for his new jsublication a place in the illustrious
succession of Benedictine gleanings, after the spicilegia, analecta^
mzecdoto.cet. ofd'Achery(lG55 — 77),Mabilloii(lC75 — 89), Mont-
faucou (1688), Martene and Durand (1717, 1724—33), Pez (1721
— 9). Among his patrons he commends Dr Lingard, 'de re
Anglorum historica mereutissimum... Sod in primis, bona
omnium pace, celebrare est, turn spectatissimum V. Alex. Hope,
ob insignem eius in nos omnimodamque beneuolentiam, turn
ornatissimos editores nostros, cU. FF. Firminos Didot, qui nihil
pepercerunt, quominus rei ipsius dignitati et eruditorum fauori,
Spicilegium Solesmense cumulate rcsponderet.' Mr Beresford
Hope, whose services to art and good learning have never been
sufficiently acknowledged, subscribed for three copies.TRINITY COLLEGE HEPTATEUCH (C). xix

Amonsr the subscribers I note M. Renan; Trin. Coll. Cam-
bridge; Exeter, Jesus, Magd., New, Qu., Oxford; Dean Church;
Charles Marriott; Dr Mill; Dean Milman; Dr Pusey; Dr Tre-
gelles; George Williams; the late Bishop Wordsworth.

In the Prolegomena, part I c. 9 pp. XXXV — XLV is entirely
occupied with 'luuencus.' After citing Martene's cry of triumph
over the treasure rescued from an oblivion of 13 centuries, Pitra
adds :

Haec Martenius, exsultanti similis, quippe cui contigerit mille nouos
uersus ascribere antiquissimo et elegantissimo, ut habetur, omnium Chris-
tianorum poetae ; ut nemiui mirum sit uolupe nobis fuisse isdem addere
sex fere milia uersuum tautaeque molis opus a quattuor et iude decern
saeculis ex obliuione pariter uindicare.

The remaining pages speak of the five known mss. and of
the evidence for luuencus. I extract the account (§ 48 pp. xxxvi
xxxvii) of the Trinity college ms. B i 42.

Equidem me primus monuit uir christianis litteris impense deditus
Gilesius exstare in libraria collegii sanctae Triuitatis Cantabrigiensis
Cypriano ascriptos uersus in Genesin, editis multo locupletiores. codicem
ut uidi, agnoui Martenianum carmen mirum in modum auctius. quae
tamen, ob bi^euiorem excursum, cum non licuisset ad usus meos traducere,
eiusdem collegii Praeses Dr Whewelius, tam sublimiorum scientiarum
quam humanioris litteraturae peritia insignis, non solum me hospitem
paene ignotum sub aula Magistrali recepit, sed ultro se ad quinquaginta
libras aureas uadem obligauit, ut, seruata lege collegii, facultas daretur
mecum asportandi codicem et per otium euolucudi. taeduit me tautum,
quod codex ille, baud quidem inelegautis scripturae, scmiunciali quippe
aut carolino cbaractere, satisque uitida membrana et iucolumi, uariis et
uegetis coloribus conspicuus, duplici tamen uitio laboraret : primum
bibliopcgi oscitantia folia hie illic plura^ disturbauit; delude librarius,
ut uidetur, latinae linguae plane rudis, plura perperam distiuxit, prouiiscue
coniuuxit, pessime omisit; imnio, ne uidetur quidem aduertisse multa
magni momenti desiderari : codex enim ille ex alio descriptus est vetus-
tiore, cuius tribus in locis^ uescio quo fato "quod ferrea uouit Atropos",
folium integrum sic forcipe fuit excisum, ut omnium versuum capita,
singulis in foliis, siut misere truncata.

After transcribing the Cambridge ms. (C), Pitra collated the
Laon mss. 273 (B) and 279 (A).

§ 49. Tauto uulneri promisere medelam (quis namque dubitasset?) duo

1 Only one, 110, Judges 244 — 283, which, when the book is rebackcd, should
be placed between f. 103 and 104.

2 Judges 317-340, 407—434, 409-530.XX MANUSCIUPTS OF HEPTATEUCH.

alii codices LaiuUmeuses ; quorum unus saeculi ix, alter x uix incipientis,
ille a priore descriptus; crassa uterque nieinlirana, sed crassiori stilo ac
nianu pinguiore; adeo ut dum alter alterius naeuis uaeuos addiderit,
uterque fastidiosa barbiirie horreat. sed ex impedimentis, ut fit, animosior,
praepropere attigi loca in codice Cantabrigiensi desperata. ingeminare
querellas debui meas: in quibus enim ille defecit, deficiebant in isdem
duo Laudunenses. tribus ergo codicibus unum idemque fuit archetypum,
tribus foliis a capite uersuum mutilis deturpatum. ecquis eniruuero tem-
peret a querellis, aut uon ingerauerit quod

sic louis imperia et nigrae uoluere sorores?
Trium igitur codicum, adeo regionibus dissitorum, imam illam originem
fuisse miseram eaudemque omuiuo fortunam tarn luculenter patuit, quam
rarissime accidit. unde mihi religio fuit et exactissimis picturis^ banc
familiam codicum repraeseutare, et unum saltern adducere ex tribus hian-
tibus foliis.

After combating Arevalo's arguments against assigning our
poems to luuencus.

§ 52 p. XXXIX. Areualus ipse sibi exceptionem reponit grauissimam,
dum fatetur se non dubitare, quin exleges illi uersus plerumque librario-
rum incuria sint mendosi. in iis quippe, ad ducentos circiter et mille,
quos ]\Iartenius primus ex uuo codice edidit, trecentas minimum et quin-
quaginta annotaui correctiones, et eas plerumque necessarias ; ut aliquam-
diu suspensus haeserim, utrum omnino nouam eorundem editionern ex
tribus codicibus nostris adornarem. diiudicet lector ex paucis mendis quae
absque delectu propouimus resarcienda, anne uUum uel aureae aetatis
classicum auctorem, his deformatum naeuis, quisque delicatus aut rudis
non respuerit.

Here Pitra, as I now for the first time observe, restores from
the mss., as I have done, Gen. 55, SO, 20G, 324, and inserts,
without correcting, tiie new verse after 441, but not the fore-
going half verso. Wliat he says of temiqiui 420 is so much to
the point, that I regret that I did not use it instead of my
own words, though be introduces one error while exorcising a

moubtur.

coiisurgunt reges numero sexagiuta quaterni.

Editi in quoddam lectionis monstrum, syllabis retrouersis, abeuiit, quo
torquuntur docti bonique cditores :

consurgunt reges numerosa ex gcntc tcrniqua.

Notante Martenio: '■'■ terniqua id est, tri[)lici nimirum gente, Sennaar,
I'onti, ct Elamitarum, ut conicimus". coniectura stomachatus Areualus:

^ n. C 7 8 in tlie plate at tbe beginning of the volume.THE AUTHOR IVVENCVS'i DR WHEWELL. xxi

"at reges" inquit "fuerunt (\na,ii\ior... terniqua non seruat metri legem",
belle quidem ! ut quid ergo bilem in insontem potius luucncum, qiiam in
male feriatos amauueuses efFuderit? sexceuta alia taceo, quibus lusatis-
simi desperatique uersus non solum in pristinum decus, uere luuencianum,
sed in eum redirent nitorem, optimis inter uetercs poetas minime inde-
corum.

The remainder of the chapter is taken up with arguments
for ascribing the Heptateuch to luuencus, all of which fall to
the ground when we examine Exodus 529 — 531 n.

In the preface to the Analecta (1888 pp. IX x) Pitra still
claims the Heptateuch, supposed to have originally formed a
part of an entire O. T. in verse, for luuencus, and for the age of
Julian.

He adds an anecdote, which shews how rigorously he con-
fined his attention to Anecdota.

Voulant completer ces nouveaux textes, nous avions rdimprimd, pour le
premier volume de notre Spicilege, la partie sur la Genfese publiee par
Dom Martenne avec les variantes nombreuses de nos trois exeniplaires ; ce
morceau, trop encombrant dans un volume d'inddits, a ete supprimd
Nous donnerons cependant ici les variations d'un seul de nos manuscrits,
comme specimen de legons meilleures, parfois proposees par Dom Martenne.

It is from these variations alone that I have been able to
cite A, and by its aid to restore several passages in the text of
Genesis as published by Arevalo. Pitra's complete collations
would no doubt have helped further to purify the text.

In a letter, without date, to Dr Whewell, bound with C,
Pitra, on returning the ms., after speaking of the problems
which it raises, as to date, authorship etc., expresses his intention
of discussing them at length in the Spicilegium. What follows
is interesting, as shewing Trinity Lodge allied with Benedictine
research as in Bentley's days :

J'oserai meme vous demander, Monsieur le President, de me permettre
de vous adresser cette dissertation sous forme epistolaire. II est bien
juste, et en meme temps il sera fort honorable que cette dissertation
paraisse sous votre patronage, puisque c'est k vous que je devrais de
pouvoir completer I'ccuvre de Dom Martene, et terminer peut-etre une
controverse qui a occupe tous les auteurs de Patrologie et les plus doctes
cditeurs des P^res, jusqu'k, Arevalo, k qui on doit une dernifere et tres belle
edition de Juvencus. II me semble impossible qu'ayant, grace au ms. de
Trinity College, plus de 7000 (sic !) vert> a comparer avec les ceuvres incon-xxii DR J. A. GILES.

testaljles de Juvencus, de Tertullien, de Cypricn et d'autres, I'ideiititd do
I'auteur, s'il y en a une \ coiistatcr, ne se revele eu traits incontL'stables.

Je n'atteiidrai pas I'impression du Sjneilege pour vous faire connaitre,
Monsieur le President, le rosultat de mes recherches. Je vous remercie
h. Tavauce de cette interessante etude qui prolongera jusque dans notre
huml)le monastcre le souvenir de la splendide hospitalite que vous avez eu
la bont6 de m'accorder.

Veuillez agreer egaleinent, et i)ermettez moi d'offrir en mcme teuips 5,
Madame la Presidente, tout le profoud respect

De votre tr5s humble serviteur.
For the discovery of C we are beholden to one of the most
prolific writers' of our age, Dr J. A, Giles. Unfortunately in
his case, as in so many others, idtima primis cedunt; dissimiles
/lie uir et ille puer. In 1828 he took a double first-class at
Oxford, was fellow of Corpus and (1836 — 40) head master of
the City of London School. He died rector of Sutton, Surrey,
2-4 Sept. 1884. His early edition of Terence is respectable;
those of Bede, Lanfranc and other mediaeval writers, and some
historical and antiquarian books, did good service as pioneers ;
but much of his later life was lost in the production of ' Keys
to the Classics ' of the lowest type. He might have been
ranked, like the late Rector of Lincoln, among those whom
reaction from the Oxford movement drove into the opposite
camp; but in the interesting and indeed touching^ preface to
his Hebrew and Christian Records^ he states that he published
" the whole of these works complete, as the result of thoughts
which have occupied my mind since the earliest period to which
memory goes back*."

^ See 3Ien of the Time, Jos. Foster Alumni Oxonienscs n (Lend. 1888) 524,
arnl the list of his works in Crockford's Directory.

2 This is still more true of the preface to the Christian liecords (18.5-i).

■' London, Triibner, 1877, 2 vols. 8vo.

■* Dr Giles cites, with pardonable exaggeration, the opinion "of the most
eminent historian, that this country has produced during the last fifty years."
Mr Groto lent Charles Babbage "Dr Giles's Christian Records, which ho
recommended as one of the best hand-books concerning early Christianity and
the Canon of the New Testament." What would Bleuk or Hilgenfeld or Dr
Scrivener or Tregelles or Schiirer have said to such a testimonial? Milman or
Thirlwall could have recommended to their friend books, to the required shade
of opinion, far more solid than any which Dr Giles, with his rapidity of manu-
facture, could hope to produce. But George Grote's judgement was singularly
ill-informed on many matters outside his special beat. He somewhere gives aDB GTLFS. M.VUELM. xxiii

In a letter (dated ' Tuesday moniiug ') t^i Dr WluwelL bouml
up "with C, Dr Giles says :

I left the ms. with your servant. After long examination among the
printed editions of the Fathers I find that the editors of St Cyprian have
given about 200 Unes of the poem contained in the volume under the name
of GENESIS, expressing at the same time their opiuion that a gi'eat
portion of the work is lost, and also a doubt whether it is the work of
Cyprian or Tertullian. In either case the ms. is extremely valuable, being
possibly the only copy in existence. However this may be, I cannot
venture to give it as an authentic work of Aldhelm, without farther
enquiry, and therefore shall not copy it for the present.

With many thanks for yom- ofier of it, I remain.

lu his edition of Aldhelm (Oxford, Parker, 1S44, pref. pp.
viii ix) Dr Giles tells much the same story:

In the library of Trinity College, Cambridge, is a work ascribed in the
catalogue to Aldhelm. It is a long poem containing several thousand
lines, entitled De Fentateucho. The ms. is one of the tenth centmy, but
the work which it contains is the same of which a portion under the title
of Genesis carmen has been ascribed to Tertullian and Cyprian, and is
fotmd in all the editions of the latter. The editor was enabled to ascei-tain
this fact by the kindness of the Master of Trinity, who confided the ms. to
his care, whereby a more minute examination was eflFected, and the identity
of the two poems fully established. The ms. is probably unique, and con-
sequently of great value.

In excluding the Heptateuch from his edition of Aldhelm,
Dr Giles shewed a sound discretion. The only tittle of evidence
on behalf of our countryman's claim to the authorship is found
in three notes in the Trinity ms., one on the second flyleaf recto,
'Aldermus Jan. 30 1631 \:' tlie other in a hand, certainly not
of earlier date, on the verso of the leaf facing the tirst page of
the text. 'Aldelmus in Peutateuchum. et in aliuS libros

long extract from the Con7h'.r!on of Prideaux, shewing that for him EwnUi had
lived in vain. Surely, even when his fii-st volume appeared, many could have
told him that Mr Hallam is no model of severe historical criticism. And readers
of his Plato are compelled to wade through, and invited to admire, whole pages
of that most im-Platonic of writers, Professor Bain.

1 On the recto of the fly leaf at end is the name ' Thomas Griffith 1639.'
On the top of the i-erso of f. 106 is a note in green ink, boldly written, partly
cut off by the binder, on the verses (Judges 3S8 — 9) tantos dixere fui^se, | ut
re(nnn iiatos formarum prodcrct urdor. The second of live words seems to be
roial.xxiv IVVENCVS. BAHR. DANIEL.

metrice.' The words in italics are (wrongly) erased. At the
end of fol. 110 v", is written ' Aldelmus in Pentateuchum.' This
must have been added after the ms. was rebound, as this f. 110
ought to follow f. 103.

The claim of luucncus was long undisputed. Thus in
Mansi's edition (1754) of Fabricius, bibliotheca latina mediae et
iufimae aetatis, the Genesis is ranked with the evangelical
history. So also in Gebser's monograph on luuencus (Jena 1827).

J. C. Biihr, Die christlichen Dichter und Geschiclitschrciber
Roms, Carlsruhe 1836, speaks both of Morel's fragment (Gen.
1 — 1G5), which he justly declares (p. 18) to be no work of the
African father Cyprian, — and also (p. 27) of Martene's publi-
cation, stating distinctly that the one is a fragment of the other.
So far Giles and Oehler and Hartel would have escaped humilia-
tion if they had consulted Biihr. Biihr however has still no
hesitation in ascribing Genesis to luucncus.

Lihcr in Genesin in 1541 [;read 1441] Hexametern; erst spater aus
einer alten Corvey'schen Handschrift des eilfteu \i'ead neunten] Jahr-
hunderts vollstandig bekannt gemacht, nachdem die vier ersten Capital
dieses in eben so viele Capitel (!) als die Genesis abgetheilten Gedichtes
bereits friiher bald unter des Tertnllianus oder Cyprianus Namen, bald
audi unter dem des Presbyter Saluianus aus Marseille bekannt geworden
waren, dur wahre Verfasser des Ganzen aber nun durcli das Zeugniss der
Handschrift fest gestellt ist. Es fiillt die Abfassung dieses Gedichts wohl
kurz vor oder doch nicht lange nach dem Bekauntwerden des erstge-
nannten Gedichts, also um 332; es ist diesem auch in Absicht auf die
poetische Behandlung des biblischen Stoflfe, in Sprache und selbst in den
iioch iniuier fliesseuden Versen gauz gleich, und kann sonach wie jenes als
ein Ver«uch gelten, die Geschichte und Lehre des A. wie des N. Testaments
in einer poetischen Form darzustellen, um dadurch ihre Verbreitung und
ihr Bekaimtwei'den zu fiirdorn.

1850 Schrodl (Wetzer and Welte, V 952) regards luuencus
as indisputably author of the Genesis published by Martene.

In 1853 the hymnologist Daniel (in Ersch and Gruber s. II
vol. XXX 237), though aware that Arevalo assigns the Genesis,
at earliest, to the 6th century, speaks of it, apparently without
hesitation, as a second work of luuencus. He does not mention
the Sjncilegium Solesmense, which perhaps may have appeared
after his article was sent to press.

The following judgements pronounced by one and the sameWAGENMANX. GAMS. xxv

critic (Wagonmani)) at an interval of tvventy-three years, mark
the progress of enquiry.

(Herzog's Real-Encyklopadie, vii\ 1857, 180):

neuestens hat J. B. Pitra...um die Restitution des Tcxtes wie um
Nachweisung der Autorschaft des luuencus sich namhafte Verdieuste
erworben.

{ibid. \\\\ 1880, 828) :

Endlich hat neuerdings J. B. Pitra noch sehr vimfangreiche weitere
Stiicke einer Bearbeitung des Alten Testamentes...unter dem Namen des
luuencus herausgegeben, auch die Autorschaft des letzteren, sowie die
Abfassuug derselbeu im Zeitalter Julians zu begriinden versucht. Freilich
ist ihm dieser Nachweis keineswegs geluugen.

The Benedictine P. B. Gams, writing the church history of
Spain, claims without hesitation for luuencus the authorship of
the Heptateuch (Kirchengeschichte von Spanien, II 1, Regens-
burg 1864, 326—7) :

Von dem Werke des luuencus : liber in Oenesim — , das in eben so
viele Kapitel, als die Genesis selbst, eingetheilt war ^, kannte man frliher
nur die vier ersten Kapitel, bald unter dem Namen des TertuUiau, bald
des Cyprian, bald des Saluian. Mass. Der Mauriner Mart5ne fand eine
dichterische Umschreibung der Genesis aus einem Manuscripte des 11^
Jahrhunderts in Altcorvei, mit dem Namen des luuencus. Sie verrath in
allem die Spuren desselben Verfassers mit der Exbangelica historia. Das
Gedicht besteht aus 1441 Hexametern. Arevalo in seiner Ausgabe hat
dieses Gedicht in den Anhang verwiesen, u. d. T. luuenco opera attrihuta.
Er bezweifelt dessen Aechtheit. — Er fugt zwei kleinere Gedichte hinzu : de
laudibus domini und Triumphus Christi heroicus. — Heute aber mlissen alia
Zweifel an der Aechtheit jenes Gedichtes in genesim verstummen. — In
dem von Martfene gefundenen Gedichte fand sich eine Lucks zwischen dem
8. und 10. Kapitel, welche nun Dom Pitra durch 54 von ihm zu Genesis
Kap. 9 aufgefuudune Verse ausgeflillt hat. Demselljen Pitra, welchem der
afrikauische (und zuglcich der erste lateinische) Dichter, Commodianus,
seine Wiederherstellung verdankt, verdankt uusre Zeit auch die Wieder-
belebung des luuencus. Er kann sich riihmen, den schon vorhandenen,
"beinahe sechstausend Verse beigefiigt und ein so grosses Werk der Ver-
gessenheit von 14 Jahrhunderten eutrisseu zu haben." Ihm lagen zwei
codices von Laon, 1 von Canterbury^ vor, lezterer in sehr ruinijsem Zu-

^ An astoundiug statement (repeated from Biibr). The chapters were of
course numbered by Marteue to facilitate reference.

2 No, 9"^.

' Nothing is commoner in continental books than this confusion of Cam-
bridge and Canterbury ; but a church historian, compiler of a register of the
universal ei3iscopate, should be the last man to fall into the trap.xxvi GA.}fS. L. MVLLER.Online LibraryJohn E. B. (John Eyton Bickersteth) MayorThe Latin Heptateuch : published piecemeal by the French printer William Morel (1560) and the French Benedictines, E. Martène (1733) and J. B. Pitra (1852-88) → online text (page 2 of 27)