Copyright
John E. B. (John Eyton Bickersteth) Mayor.

The Latin Heptateuch : published piecemeal by the French printer William Morel (1560) and the French Benedictines, E. Martène (1733) and J. B. Pitra (1852-88) online

. (page 4 of 27)
Online LibraryJohn E. B. (John Eyton Bickersteth) MayorThe Latin Heptateuch : published piecemeal by the French printer William Morel (1560) and the French Benedictines, E. Martène (1733) and J. B. Pitra (1852-88) → online text (page 4 of 27)
Font size
QR-code for this ebook


P. LViil LIX after speaking of Wigbod or Richbod :

Quidquid de nomine auctoris statuemus eorum commeutariorum, illud
certissimum codicum Laudunensium archetypum prodiisse ex S. Nazarii
coenobio; ibi fuisse qui, ut et delectaret et prodesset, Hilarii Probae
Dracontii Auiti Cypriani denique carmina cum Wigbodi conlectis coniun-
geret eum ordiuem secutus, ut singulis carminibus singulas coumeutationes
submitterct

Inde patet non exiguum Laudunensium librorum pretium esse cum in
ceteris carminibus, turn in Auitiano opere

Laudunensium codicum frater fuit quern Cluniacensis monasterii
(conditi a. 910) armarium habebat. Vetus catalogus conpositus Delislio
iudice sub abbate Hugone iii (1158 — 1161) ita eum describit (L. Dulisle,
Le Cabinet des manuscrits ll 459 sqq.).

'537 Volumen in quo continetm' Alchimus episcopus in eptateuchum
uersifice, et in libros Regum, Paralipomeuou, Hester, ludith, Machabeorum;
et opusculum de ueteri Testamento, natiuitate et passione domini, ex-
cerptum de Virgiliano, de sententia dei, de diluuio mundi, de originali
peccato, de transitu maris rubri et de enigmatibus uariarum rerum.'

In Alcimum igitur translata iam hie uides, quae sunt Cypriani ; Probae
est opusculum de uetere testamento Virgilianum, aenigmata in tine adiecta
aut Symphosii aut Aldhelmi. Auiti ut in Laudunensibus liber soxtus de-
sideratur ; Wigbodiani conmentarii nescio an hie non fuerint omissi : non
defucrunt in codice S. Richarii cuius inter libros quos monasterium
Centulense a. 831 possidebat, mentio est in Ilariulfi chronico, quod
Dacheryus edidit Spicilegii tom. iv p. 419, ed. nou. ii p. 310:

'Hilarii autem : de fide sanctae Trinitatis; quaestiones Hilarii, Cy-
priani, Alcimi Auiti, Hieronymi, Augustini super Pentatcuchum in
I uol. qui sunt libri duo.' undo falso quaestiones de Pcutatcucho
scripsisse Auitum coniecerunt, uid. Hist. litt. de la France iii 137.

P. LIX. cod. Victorianus.
Ex duaruni f;iiuiliuruni, prioris et quam posteriorem enarrabinnis, libriis

1 Peipei's p. Hartel's 11.MANUSCRIPTS OF HEPTATEUCH. xxxvil

conpositus est codex Sti Victoris ille, undo Morelius a. 1560 primus
edidit Hilarium, de Sodoma carmen, Cypriani Gcnesin, Dracontium, olim
S. Victoris 380, hodie Paris, lat. 14758 s. xiii^. Prudentius qui in fronte
erat, totus abreptus est; nunc continet Sedulium ab libri mi u. 172 (de-
poneus habitum proprium suscepit amictum) ; sequitur Arator, sequuntur
Prosperi epigrammata, luuencus, Hilarius in Genesim, Prosa de eptatico
{i. Probae cento a uersu : iam dudum temerasse duces — ), Cypriani Sodoma,
f. 69 — 80 : Alcimi libri i— iiii, Dracontius de opere vi dierum (prima dies
lux est terris — ), Liber geneseos metricus Cypriani. adiciuntur duo carmina

s, xi/xii Insuut igitur, quae in priore codicis Laudunensis 279 parte

leguntur usque ad f. 23^, 1 ; nee tamen deriuatus est Victorianus ex ipsis
Laudunensibus libris ; nam non habet lacunas quae in Nn extant ; nullius
prae illis esse pretii, cum ipse Auitianorum carmiuum praeter prologum
paucos tantum uersus contulerim, ex Harteliana Cyprianeorum conlatione
Hilariique et Dracontii libris a Morelio editis conicio^.

Pp. LX LXI The author, Cyprian,

Dicendum erit, antequam progrediamur, de Cypriani istius carmiuibus,
quae falso tributa Auito Sirmondum non fugerunt.

Sunt autem eiusdem Cypriani carmina, quae codex Nazarianus pleniora
quam nunc feruntur habuit. Eorum praeter Laudunenses libros, ut omittam
Victorinum librum^, qui Genesis particulam habet, atque Corbeienseni^,

1 As Peiper goes on to say that in 1611 Sirmond published from this ms. the
prologue to the poems of Auitus (Sirmondi opera i 1019 sq.), we may perhaps
infer that the 3 mss. which Sirmond had seen of the Heptateuch were Nnp.

2 'Hunc solum habuit Hartelius: Marteuii atque Areuali editiones neglexit.'
' ' Corbeiensis iUe idem est atque liber Sti Germaui de Pratis quern Montc-

falconius p. 1136'= ita dcscripsit:

675 luuenci, aut sane Cypriani, Historia Genesis.

Epistola quaedam S. Hieronymi et S. Augustini.
S. Cypriani quaedam.
luuenci carmen de ascensioue domini.
Sibyllae uersus de die iudicii.
lusti episcopi epistola ad Siagrum Papam et ad
lustum diaconum alia.

Liber nunc est Paris, lat, 13047 s. viiii (olun S. German. 841), of. L. Delisle
Inventaire des mss. de St. Germain, Paris 1868 p. 86; Hartel in praef. ad
Cypriani opera iii p. xxn (qui tamen Genesim in hoc codice pleniorem haberi
non comperit); H. Omont in Eevue de philologie, Nouvelle s^rie ivl880 p. 67 sq,
Martenius eodem collectionis suae tomo p. 1 — 14 ex eodem libro S. Cypriani
carmen ad Felicem de resurrectione mortuorum ediderat : ibi maiusculis exara-

tum hbrum dicit Lugdunensis olim fuisse declaratur hie codex S. lusti

epistulis : ueque neglegendum est Sibyllae uersus in Lugdunensibus libris, e.g.
Parisino 2832, reperiri,' [I subjoin part of Omont's article, who collates anth,
Lat. 719 R with this ms. "Quatre cents environ des plus piecieux mss. dexxxviii MANUSCRIPTS OF HEPTATEUCH.

ex quo Rfarteuius Geuesin paeue totam descripsit, nunc extat tertius liber
Cantabiigiensis^: quatriga Pitrain edendis huius heptateuchi eclogis —
peruerse autem luuenco adscribit, cuius nomen, cum deesset Cypriani,
secunda mauus in Corbeiensi libro addiderat — usus est.

Sed aliorum quoque librorum memoria extat, qui interisse uidentiu*.
Alter quidem Corbeiensis a Montefalcouio p. 1408'' describitur in catalogo
codicum quern illi miserat ipsius monasterii Prior :

Carmina luuenci in uetus testamentum, quibus succedunt cate-
goriae Aristotelis ; cod. membr. saec. x.

Temere Areualus Proleg. in luuencum n. 16 p. 10 et n. 44 p. 22 mutat.
'in nouum testamentum.' Potius luuenci nomen ex libro illo uetustissimo
Corbeiensi pro Cypriano positum suspicari licet.

Labbeus noua bibliotheca mss. Paris. 1653 p. 57:

'Alcimi opera poetica nondum edita in Leuiticum, Numeros, Deutero-
nomium et libros losue ac ludicum proferemus in lucem ex apographis
mss. eo praesertim quod Theodori Pulmanni manu descriptum sibique ab
Abrahamo Ortelio donatum, miserat hue alias R. P. Andreas Schottus
Soc. nostrae Presbyter. Non indicantur primi libri Genesis et Exodus:
desinit in libro ludicum; unde conicitur diuersum ab ilia triga librum
Pulmannum habuisse, sed in fine aeque truncatum.'

Ipsius Sirmondi liber Exodum quidem praebebat, non autem Genesin ;
quae post ludicum sequebantur, aut desiderabantur aut ueglegebantur.

Nostri carminis codicem habuerunt Aldhelmus et Beda qui aliquot
uersus inde proferunt non addito auctoris nomine, cuius ipsi ut uidetur
ignari erant. Codex autem quod Aldhelmus utebatur, Auitum cum Cy-

Corbie ayant 6te transport's, vers 1636, a Paris, dans la blLliothSque de I'abbaye
de S.-Gennain des Pr^s (Delisle. Cabinet des Mss., p. ii p. 137), il etait probable
que ce ms. de Juvencus devait se trouver parmi eux; c'est en effet daus un ms. de
I'ancien fonds S. -Germain, no. 841 {olhn, 675) que se trouvent ces vers sur
rAncien Testament, attribu6s a Sedulius. Ce ms. qui, comme I'indique une note
plac6e en tete du fol. 2, provient de I'abbaye de Corbie, oil il a probablement et6
6crit, car il est mentionn6 dans deux auciens catalogues de la bibliothuque de
Corbie du xii* et du xui" si^cle (Delisle, ibid. p. 431 et 434, n°' 202 et 51), porte
maintenant le n° 13047 du fonds latin a la Bibliotheque Nationale; c'est un
volume iu-folio de 167 feuillets de parchemin, ecrit en minuscule au commence-
ment du IX sifecle. Les fol. 2 v° a 29 \° de ce ms. sont occup^s par le poeme sur
la Genese, attribue a Juvencus (ou k S. Cyprien)." Emile Chatelain adds: "On
peut s'etonuer que M. Hartel n'en ait pas protit6 pour (jtablir le texte de la
Genese, alors qu'il exprime le regret (in praef. lxvi) de n'avoir trouve que le
seal ms. R, du xiii" s. altero non inuento, cuius auxilio unici codicis mcnda
grauissima tolhrcntur. Au lieu de 165 vers, il en aurait 6dit(5 1460 ".]

^ Cantabrigiensis Colleg. S. Trinitatis s. x. 'Aldlielmus in Pentateuchum et
alios libros' (cf. Catalog. Augliac et lliljerniae, Oxon. 1697, i 3 p. 99 n. 448.
Zangemeister, liericht iiber die Durchforsclmug der 13ibliotheken Euglands
p. 74. Pitra, Spicil. Solesm. i p. xxxviii).CYPRIAN OF TOULON. xxxix

priano seruabat. Mirum quidem possit uideri, quod cum Cypriani aliquot
uersus in epistula ad Acircium habeat, quos infra adscribam, nullum ibi
legatur Auiti esemplum. huius tamen ad Fuscinam libro consilium sine
dubio debet carminis de laudibus uirginum, in qua etiam Eugenia ilia (ab
Auito uu- 503 sqq. laudata) celebratur.

P. LXiii The author, Cyprian,

Illorum autem carminum omnium unum fuisse auctorem et ingenium
et sermo et metricae rationes euincunt, ad incertum auctorem refertur
Genesis a Baluzio in ed. Cypriani, Parisiis 1726, appendice; sed fuerunt
etiam qui Cypriano martyri^jTertuUiano^, Saluiano IStassiliensi^ adsignarent.
Alcimo Auito indignos esse uersus indicauit L. Muellerus Eh. Mus. 1866
p. 270 atque 'bis eadem recoxisse Auituni nemo sanus existimauerit,' ut ait
Pitra p. XXXIX*. Hie igitur post Martenium fortissimus luuenci propug-
nator extitit, non satis diligenter perpenso Areuali iudicio, qui dudum
redarguit banc coniecturam^, laeque contentione inter incerti auctoris et
luuenci carmina, quam flagitauerat Areualus, recte instituta^.

Vidit L. Muellerus (Rh. Mus. 1866 p. 127) de Genesi carmen s. v uel vi
(priorem ipse tempoi'is definitionem amplectitur) in Gallia factum esse,
Italamque, non Vulgatam, auctorem sequi. Cypriani nomen per ilia
saecula cum in oriente tum in occidente uulgare erat neque rarum in
Gallia, atque ad meridionalem Galliam conuertimur collectione, cuius
partem efficiunt Cyprianea carmina: ibique hominem inuenimus saeculo
VI medio celebrem, cuius et ingenium et studium ad ea carmina pangenda
idoneum fuisse viidetur : Cyprianum dico, qui Sancti Caesarii Arelatensis
episcopi (ob. 542) discipulus rogante Caesaria sorore uitam et res gestas
magistri usque ad a. 530 scripsit, ante Caesarii mortem Tolonensis episcopus
electus^. Sed sine is ipse sine alius Galilean us homo est Cyprianus poeta:

1 'G. Fabricius p. 295, Comment, p. 42, Pameliua aliique; de Cypriano cf.
Martenius ix p. 1 sqq.'

2 'Riuinus in Tertulliani opusculis ed. Lips, 1651; TertuUiani ed. Wirceburg
1781 II p. 723.'

3 'El. Pinius, Bibl. nou. auctt. eccles. i p. 141 not. p. 172 cui adstipulatur
Allixius ; putant Genesin illud idem esse poema, quod Gennadius de uiris illustr.
c. 67 Saluiano adsignauit.'

* 'lam accedit quod M. Hertzius Cyprianea carmina frustulis Horatianis
repleta inuenit (Analectorum ad carminum Horatianorum historiam part, iv
p. 23 sq. 1880), Auitianis paucissima Horatiana inspersa sunt.' [I was able to
use this dissertation in my addenda. Some of Hertz's parallels I had already
cited, with others unnoticed by him ; some I think too remote to reproduce.
The rest I have given with his name.]

6 'In Prolegomeuis ad luuencum § 17; qua de re nuper optime disseruit A.
Ebert, Lit. d. Mittelalters, i p. 114 — 116, L. Schwabe in Teuilelii Gesch, d. rom.
Litt,4 § 403 5,'

^ ' Cf. Pitra p. XL — xlv, Addenda p. 569.'

'' 'Earn uitam cum alii tum Bollandistae ediderunt in Actis Sanctorum 27xl CYPBIAN OF TOULON.

eidem cetera quoqiie carmina tribuemla ceusuerim, quae Cypriaiii nomine
in optimis libris circuniferuntur, uelut de loua, de Sodoma et si qua sunt
alia eiusdem generis.

The authorities for the life of Cyprian are cited in the
Dictionary of Christian Biography i 176. He was third bishop
of Toulon, and lived during the last quarter of the fifth and first
half of the sixth centuries. Caesarius of Aries, a bright light in
a dark age, bequeathed to him a mantle and girdle (? Baron.
508 27 domino meo Cypriano ejnscopo mantum et cinctorium
meliorem^ dari uolo). Cyprian with others wrote the life of
Caesarius, which is well worth reading, if it were only from the
lexicographer's point of view (in Mabillon A.SS. O.S.B. Ven.
1733 I 636 sqq., A.SS. Boll. 27 Aug. vol. vi, Migne's Patrologia
Lxvii 1001—1042).

We obtain a glimpse of his method, and a peep at Cyprian
himself, in 1. i § 40 (1020 Migne):

In disserendis autem scripturis et in clucidandis obscuritatibus, quanta
gratia in illo emicuerit, quis poterit narrare? ita ut haec ei summa iucun-
ditas fuerit, si ilium aliquis, ut obscura dissereret, pirouocaret. et ijise
frequentissime iucitabat, dicens nobis : ' scio quod non omnia intellegitis :
quare non interrogatis, ut possitis cognoscere ? quia non semper uacca«
ad uitulos currunt, sed nonnumquam uituli ad uaccas, ut de matrum
uberibus possint suam esuriem satiare. hoc et uos omnino debetis facere,
ut interrogando etiam nos exerceatis, ut debeamus perquirere nude nobis
possimus spiritalia mella proferre'....uae mihi misero Cypriano, qui tam
tepidus in discendo exstiti, ut modo cognoscam et paeniteam ! quare de
tanti fontis fluuio non tantum hausi quantum mea indigebat ariditas ? ille
enim hoc maxime et corde et ore gestabat, ut et inimicos diligere debere-
mus, hortatu blandissimo, serraone ct cxemplo laudabiliter instruebat. uix
aliquis illo aftectu pro caris quo ille pro inimicis oi'abat ; et licet non essent
causae quibus illi quisquam inimicus exsistei'et, nisi forte pro inuidia ant
disciplina aemuli aliqui esse uiderentur, ille tanien cos non solum paterno,
sed etiam materno diligebat affectu; hoc saepius nobis insinuans, quia
cum dilectio usque ad inimicos extenditur, fieri non potest ut proximus non
ametur.

Aug. VI p. M — 8.3, ubi conf. cap. v, not. 40 p. 1?,, not. 40 p. 74 atqnc testamen-
tuni Caesarii p. 02 col. 2 E.'

^ Baronius gives ctinctorum meliorem as the original reading, which may
stand: 'and the best of all.' Ducange under cinctorivm and muiituin gives
cinctorium, but Migue lxvii 1142'^ has e cunctis meliorem.CYPRIAN. THE HEPTATEUCH. xli

Again §43 (1022" M):

Adiecit etiam hoc, ut numquam in ecclesia sua cliaconem ordinaret ante
tricesimiim aetatis eius annum, iieruni etiam et hoc addidit, ut nee in
quaUbet maiore aetate ordinaretur, nisi quattuor uicibus in ordine libros
Veteris Testamenti legerit ante, et quattuor Noui. sanctae conscientiae
suae testis sum ego peccator, quia quicquid aliis praecepit ipse fecit et
propter Deum semper impleuit : quicquid autem prohibuit fieri, aut [read
ei] ipse uitauit facere ; omnia in zelo Dei.

In § 48 (1024" M) Cyprian requests the 'holy brethren'
Messianus presbyter and Stephanus deacon to complete his
work from their personal knowledge. Bk. Ii § 1 the two begin,
in obedience to 'domuus Cyprianus,' the relation of miracles
ascribed to Caesarius.

To sum up in a few words what I have said hitherto. In
1560 a fragment of Genesis, consisting of 165 lines, was pub-
lished from a thirteenth century ms. This has been reprinted
many times, chiefly among the works of Tertullian and Cyprian ;
the latest editors of these fathers, Oehler in 1854\ and Hartel
in 1871, knew of no other ms. nor of any additions to the poem.
Yet Martene in 1733 had added nearly 1300 verses to Genesis
from a ms. of the 9th century, and this enlarged Genesis had
been several times reprinted; while Pitra in 1852 had from
two mss. of the 10th century, and one of the 9th, completed
Genesis, and printed for the first time Exodus, Deuteronomy
and Joshua, with parts of Leviticus and Numbers^ It is a
striking, but by no means solitary, instance of the German in-
difterence to what passes outside the Fatherland, that L.
Miiller in 1866, as well as Oehler and Hartel, were quite un-
conscious of Pitra's discovery, and in 1872 even Bernhardy knew
of it only by hearsay. The authorship of luuencus, maintained
to this day by Pitra, has been on sufficient internal grounds
rejected by Arevalo (1792), L. Miiller, Ebert (1874), L. Schwabe

^ Vol. II pp. 774 — 6: "Edidit hoc carmen primus Gull. Moreh'us una cum
carmine Sodoma, sub nomine Cypriani, ex codice bibl. S. Victoris Paris. Eeddo
ex recognitione Steph. Bahizii. Opus mutilum, et ingeuii plane mediocris.
Carte Afri auctoris indicia stilus habet nulla."

" I refer below to the 7 books by the initials G E Jo L N D Ju ; Gs Ls Ns
denote the respective supplements, of G in the Spicilcgium, of L and N in the
Analecta.xlii 7?. VEirETi. M. MAX/T/US.

(1881 — 2), Since the evidence of the earliest mss. has been
made known by R. Peiper (1883), competent critics, as M.
Manitius (in 188G) L. Traube and K. Schenkl (both in 1888)
have admitted without hesitation the claims of Cyprian, not the
bishop of Carthage, but a Gaul of the sixth century, in all pro-
bability the third bishop of Toulon. In 1888 Pitra published
Judges and the remainder of Leviticus and Numbers. For a
complete text of the Heptateuch we look to R. Peiper, and for
a proof of its late date, founded on its quotation of dated
Christian poems, to Manitius (Zu Aldhelm und BAEDA von
M. Manitius. Wien, Gerold, 1886, repr. from Sitzungsber. der
phil.-hist. Classe der kais. Akad, der Wiss. cxii).

Pp. 11 — 12 ( = 543 — 4) the end of a verse (cited by Aldhelm p. 313) mm-
puntur cotibus amnes, probably is taken from the Heptateuch corresponding
to Num. 20 9 — 13. "Da nun in Itala und Viilgata der Erfolg, den Moses
mit dem Schlage der Virga gehabt, ausfuhrlich angegeben wird, und der
Versificus sich sonst ziemlich genau an seine Vorlage gehalten hat, so ist
wohl Peipers Ansicht die richtige, die er mir freundlichst mittheilte, njim-
lich dass die Codices der Versification hier eine Lucke haben und dass
Aldhelm einen Halbvers aus der Lucke bietet." Then Manitius conceives
that he has recovered a verse of Job from a continuation of the Heptateuch.
"Doch noch einen Vers glaube ich dem grossen Bibelepos zuweisen zu
konnen; Aldhelm p. 218, 3 nainlich lesen wir, dass ein Job uersiticatus
existirt hat, dessen Vorhandensein bisher ganz uubekannt war {Job pro-
sapia in priiicipio libri quod prosa contexitur et deinceps secundum Hebraeos
dactylo spoudaeoque scandere fertur et sepAem lanigerarum pe-
cudum descripta summa narrantur). Hierzu vergleiche man den Vers
p. 288 lanigerae pecudes et equorum bellica proles und den Anfang des
Baches Job \, Z et fuit possessio eius septem milia ouium et tria milia
camelorum. Ausserdem findet sich der Ausdruck lanigeras pecudes beim
Versificus Exod. 1346 (Pitra) vor. Hierniit glaulie ich es sehr wahr-
scheinlich gemacht zu haben, dass jener Vers dem Job uersificatus ent-
stammt, den ja Aldhelm nach dem obigeu Citate gekaunt hat." cf. p. 93
( = 625) n. "Ich werde an anderem Orte den Nachweis liefern, dass jenes
grosse Epos viel spater fiillt als luuencus, da eine grossere Anzahl zeitlich
bestimmbarer christlicher Dichter darin benutzt worden ist." Whether
Manitius has carried out his intention I do not know.

The citation (Exod. 529 — 531) of Claudian's poem of a.d.
396 has not, so far as I have observed, been noticed hitherto.
Had Karl Schenkl known of it, he would scarcely have made
CI. Mar. Victor a debtor to the Heptatouch,HEPTATEUCH AND OLD LATIN. xliii

Witliout forestalling the editorial work of Dr Peiper, I
append some specimens of the services which the Heptateuch
will render to the study of the Old Latin version, to lexicography
and palaeography.

The following passages, several of which have been noticed
by Martene or Arevalo, shew that our poet often sides with the
Old Latin against the Vulgate. Further instances are indicated
by Pitra, though he expressly {Analecta x) leaves to others the
work of comparison in detail :

Nous laissons aux exeg^tes et investigateurs bibliques le soin d'examiner
quelle version latine Juvencus avait devant les yeux, et, s'il s'en est teuu
au Septantes, quelle recension il a suivi de pr^f^rence.

Gen. 165 torpidus ut multo collidens membra tremore,
funere ceu iuncto semper siisjnria ducas.

Gen. 4 1 LXX (rrevtov Kai rpeficov ecrj] eVl ttjs yrjs. Tert. lud. 5. (/onens
et iremetis eris super terram. Ambr. ep. 2 10 timens et tremens oberrabat
Cain. vulg. uagus et profugiis eris super terram.

Gen. 173 aedibus obuersis Naidae in caespite terrae. Gen. 4 16 LXX
(cited p. 11 31). Hier. de situ et nominibus locorum Hebr. (ed. Ven. 1767,
III 251) Naid, terra in qua habitauit Cain. id. quaest. Hebr. in Gen.
(ibid. 312) et habitauit in terra Naid. vulg. habitauit profugus ad orient-
alem plagam Eden.

Gen. 530 et Sara quae fuerat, mandatur Sarra uocari. Gen. 17 15
LXX 2npa T] yvvrj aov ov KXrjd^aeraL to ovo^ia avrrji 'Sapa' aAXa ^dppa earai
TO ovofia avrrji. Lugd. Sara uxor tua non uocabitur nomen eius Sara,
sed Sarra erit nomen eius. vulg. Sarai uxorem tuam non uocabis Sarai,
sed Saram.

Gen. 1015 illic improbius Dinam Corrcus amatam

polluit. Gen. 34 2 LXX dbiv avrr^v '2v)(efi 6 vV s 'Eppuip o
Eviuns, where cod. Alex, has 'E/x/icop 6 Xuppalos. "Aug. quaest. in Gen. 107
legit Sicliem, filius Emmor Euaei, sed in octo mss. habet Eninior Chorraeus."
AiiEVALO. vulg. Sichem filius Hemor Heuaei. wanting in Lugd.

Gen. 1027 ipse decs nuUos terebinthi ahscondit in antro. Gen. 35 4 LXX
KaTiKpv^fv avTci 'la/cco/5 vtto tijv Tepf'jBtvBov rijv iv ^rjKipiois. Wanting in
Lugd. but Marttnie cites the old Latin from Hiei-. c. Heluid. 7 pr. et ab-
scondit ea lacob subter terebinthum, quae est in Sichimis. Arevalo adds
Ambr. de lacob ll c. 7 § 32 f. et ahscondit eos sub leutisco. id. ep. 66
(Komulo) 3 ahscondit inaures cum simulacris gentium, quando in Sichimis
ahscondit. vulg. at ille infodlt ea subter terebinthum, quae est post urbeni
Sichem. Wanting in Lugd.

Gen. 1033 erexitque donmm turris sub tecta Caderae. Gen. 35 16
anapas 8i 'luKaijS eK BuidrjX enri^f rrjv (jKrjvrjv uCmii inintivu tuu TTUpyou

M. IJ. exliv HEPTATEUCH AND OLD LATIN

Vabtp. old Latin (cited by Mart6ne) in Hier. qu. hubr. in Gen. (iii, Ven.
1767, SeP) et profectus est Israel : et exteudit tabernaculum suum trans
turrim Ader. vulg. egi-essus autem inde uenit uerno temjiore ad terram
quae ducit Ephratam. wanting in Lugd.

Gen. 1062 qui cum iam septem denosque attingeret annos. Gen. 37 2
LXX '10)0-170 Se biKa Ka\ enra e'rcof tJv. vulg. loseph cum sedecim esset an-
norum. old Latin in Aug. quaest. in Gen, 122 loseph autem decern et
septem annorum erat.

Gen. 1225 et quintets quacumque ex messe reposcat. Levit. 142. Gen.
47 26 Lugd. iiti darent Pharaoni quintas. vulg. regiljus quinta pars soluitur.

Gen. 1308 incensum et guttam iungentes cum terebintho. Gen. 37 25
LXX Ka\ at KafirjXoi avrav iyefiov dvfiiafiaTav Ka\ p-qTivqs fcai oraicr^r. Lugd.
et camelli eornm pleni erant incensu et resina et gutta. vulg. et camelos
eorum portantes aromata et resinam et stacten.

Gen. 1364 (cf 1378) uicinos Arahum colles uenientibus ofFert. Gen. 45
10 (cf. 46 34) LXX koI KaroDc^Vfiy iv yrj Tfo-f/x 'ApajBia^. Lugd. et mora-
beris in terram Gesem Anihias. vulg. et habitabis in terra Gessen.

Gen. 1378 Aegyptumque petit, Arabum quae iungitur amis,
educens iuuenes patrio moderamine quinque
septies et denos. so Gen. 46 27 LXX and Lugd. (and Acts
7 14) 75. vulg. 70.

Gen. 1411 see p. 68.

Gen. 1420 at postquam pueris uates rata commoda sanxit,
dat Skliimam gladiumque, suo dat spicida nato.

Gen. 48 22 LXX eyw be blScofxi aoi 'EiKifia i^n'ipfTov iinep rovs ahiK(^ois
(Tov. Lugd. ego autem ecce do tibi Sicimam magnificum super fratres tuos.
vulg. do tibi partem unam extra fratres tuos.

Ex. 1323 n. and Jo. 183 n. Auses.

The following select list of words will shew something of the
value of the Heptateuch for lexicography. The asteri.sk denotes
words w'hich I have not found elsewhere.

abdicat se ira N 411. abnocto E 790. absconsus E 749. Ju 258. abstinuit
Ingere L 18. -entus N 276. accisi cibi G 1296. acclinis Ju 211. acinus D
1029. adumbratus Ju G72. adurgeo E 519. aenigma N 427. afficio G 1296.
r.«ulgco G 84. 100. aliger G 675. alius = alter E 890. L 48. N 210. 320. 493.
altar G 694. Ju 288. amburo N 480. auccps gladius Ju 169. anterius G 1130.
E 102. -or G 1240. anulus G 1232. appeto L 174. arcesso L 109. arieto Ju
254. arx uerticis L 125. assultus E 488. assumunt animos N 659. astrigcr
G 80. 950. E 615. N 188. attactus Ju G65.

balantum pecus G 930. bilidus D 917. blaiidiloquus L 107. buteo L 32.

candidus G 1048. caprigenus Ju 527. captus G 1245. L 133. careo E
107. 447. L 93 add. cassus G 1199. celsiiugus* G 2')1. cerastes N 678.
cemo G 461. ccrnuus N 756. ceruix E 144. 1305. circes E lO.'iO. circuni-
fluus G 1071. clepto* E 883. clucntem Ju 148. coa.Ko E 330. cognoscoVOCABULARY OF II EFT AT EUC IT. xW

L 123. coitura cicatrix Jo 116. collibitam L IfiG. colludia Jo 290. (colo)
culta Ju 219. coma (of fire) E 606. comperio L 126. compos sui E 851.
nonceptis uerbis G 706. conductis morsibus L 539. confore E 1204. conge-
muit Ju 141. congrege E 719. conopea Jo 225. constrictum lac G 555. con-Online LibraryJohn E. B. (John Eyton Bickersteth) MayorThe Latin Heptateuch : published piecemeal by the French printer William Morel (1560) and the French Benedictines, E. Martène (1733) and J. B. Pitra (1852-88) → online text (page 4 of 27)