Copyright
John White.

The ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) online

. (page 15 of 27)
Online LibraryJohn WhiteThe ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) → online text (page 15 of 27)
Font size
QR-code for this ebook


one of the sacred places by friction. Some sea- weed was
scorched, and the chief priest took a bundle of grass in his
hand, into which he put some of the fire. Whilst it blazed
he divided the bundle o£ blazing grass into as many por-
tions as there were pieces of sea- weed on the separate altars
for the gods. Thus each piece of sea-weed had a piece of
burning grass near to it. The priests then placed a piece of
rimu (sea-weed) on each fire, and these were presented as
an offering to the gods for their rescue from the flood,
and for their delivery from the goddesses who attacked
them whilst on the raft, and for their lives being preserved
to land at Ha-wai-ki.

The ceremony and incantations of thanks were also
offered for the females, when the names of all the goddesses
were repeated. These were the female gods of Te-po, of
Te-ao, of Te-kore, Korc-te-whiwhia, and the goddesses of
all the Kore, and even the female Papa, with whom the
offerings ceased. This having been done, the high priest
went to a little distance and pulled at a bunch of grass,
but not sufficiently strong to pull it altogether out of the
ground ; beneath it he deposited a piece of the sea- weed
which had been offered to the gods. Each piece of sea-
Aveed was deposited under a separate root of grass, on the
conclusion of which the incantation Moana-uri (dark sea)
was repeated.

Another ceremony and its incantations were now per-
formed — namely, the incantation of Huri-taka-pau (turn-
ing of that on which we rest). The high priest, with
a branch of a tree in his hand, went to the edge of
tiie water, and, dipping the branch into it, he then turned
and faced the people, who were the while sitting a short
distance from the spot on which the sea-weed was laid.
Standing there, he waved his hand towards them, and threw
the water in their direction. This he did three times.
Then, returning to the people, he sat down by a fire pro-
duced by friction, in which to cook some fern-root as anOFFEBINGS MADE FOR DELIVERY. 179

offering for the company rescued. The people now for
themselves produced a fire by friction, and on it roasted
some pieces of fern-root. Then one of them took the piece
which had first been roasted, and stood aside from the fire,
and, going near to the sitting high priest, he strode four
paces in front of him whilst the priest chanted an incanta-
tion. He then commanded the man to hold the fern-root
up in one of his hands. The priest chanted another in-
cantation, and commanded the fern-root to be let down
again and to lift up the other hand with another piece of
fern-root in it. The fern-root was held up in the right
hand first, as in the right hand was hehl the offering to the
senior gods, and because the right hand and the right side
of all men are sacred to Tu, the god of war. The priest
chanted another incantation, and stood up, and went and
took the first piece of fern-root out of the hand of the
man, and gave it to the most sacred woman, who took it
and passed it under her thigh and ate it. But in some
instances she only ate part of it. Taking a root of grass,
she offered it and the uneaten portion of the fern-root to
all the people, who ate the fern-root and threw the root of
grass to where the sacred fire had been burning. The
other piece of fern-root was taken out of the other hand
and given to another aged person, who passed it under
her thigh and ate it. Staying where they were, they
sat until the sacred fires all went out, and the sun had
set on the first day of their restoration to dry land. In
joy they procured a fire by friction, and cooked food, ate,
and slept.

On the morrow, when they awoke, they produced fire
by friction, and heated the umu Huri-hanga-taka-pau (oven
of the turning of that on which we rest). Food was put
into it, and when cooked it was placed in front of the high
priest, as he sat retired from the rest ; and when he had
partaken of it others of the sacred men and women of the
people consumed the remainder; and then, looking up,
they beheld the rainbow (Kahu-kura — red garment) and
E/Ongo-nui-a-tau (great news of the Avholc year) in the180 ANCIENT JIAOKI HISTORY.

sky ; to wliicli Tin at once offered sacrifices ; and then
tlicy discovered that Tc-kani-nhi (a])sorhcd l)y friction) and
her female attendants v.ere the deities who, in answer to
the prayers of Tin and Para-whenua-mea, had caused the
rain to descend^ and had vomited up tlie great swelling of
the water whicdi had destroyed all the rest of mankind,
and who thenceforth dwelt below the end of the sky,
whence they drive the water to produce the ebb and flow
of tlie tides we now see.

Another Reading of the Flood. (Nga-i-tahu.)
In ancient history we are told that Tupu-tupu-nui-a-
uta was the cause of the flood. He was the son of Para-
wlicnua-mea. He asked for rain, and such torrents de-
scended as produced a flood, which continued to rise until
the plains, and hills, and the highest peaks of the moun-
tains were covered by it ; and all mankind, except those
who had prepared a raft, and had taken refuge on it,
perished in the water. In those days Tu-nuku held the
sun as his vassal, and Tu-rangi held the moon as his vassal,
and Kiwa held the sea.

Now, when Tane had completed the adornment of his
father Raugi by fixing the stars in their places and
spreading out tlie clouds in the heavens, it was commanded
that there should be a sea ; but it should be only a little
sea when compared with the flood of Para-whenua-mea,
which had produced the great ocean of the world.

Tliat flood came when our ancestors were at Tohinga, in
the days of Te-awa, Tupu-nui-a-uta, and Para-whenua-mea ;
and caused Te-au-whiwhi, Te-au-matua, Te-au-kuha, Te-au-
puha, Te-au-mahora, Ka-uro (shout of triumph), Ka-heke
(descending), Ka-maro-te-au, Te-au-titi, Te-au-kokomo,
Te-au-huri, Te-au-taki, Te-au-wawao(whawhao), Te-au-
huri, Te-au-tangi, Te-au-kawha (ugawha) , Te-au-mate (sub-
siding flood) ; then it began to subside, but it was still
great, and, sweeping on to Ka-titi-te-au, Tatu-te-au, Maro-
tc-au, Hotu-te-au, and on to Hawa-i-ki, came on to To,
Tapa-tapa, Nga-rimu (sea- weed offerings made) . Then wereTHE EAETH CONVULSED. 181

seen the goddesses Hine-aliua^ Hine-raka(ranga)-tai, Hine-
apoliia, Kare-nuku^ Kare-raki(rangi), Te-wiwiui^ Te-wehi,
Te-wana^ Te-pa^ tlie first Kore, and even to the tenth Kore,
and the first Ta-rewa, even to the tenth Ta-rewa^ and the
Hiwi, Te-whana^ Te-riaki^ Te-hapai^ Tiketikc, Te-rahirahi,
Te-kapunga^ Te-whatiuga^ Tc-horinga, Te-wliaka-hnka,
Wati (Whati) -tata, Pon-ata, Tuturi, Ekenga, and Uta
(landed on shore) ^ the Mae-ra-nta, Te-tira; and on the
dark sea were seen the lights of Taka(Tanga)-roa_, and
the ceremony of Huri-hanga (turning the mat on which
they rested), which enabled them to revive and spread ont
again, even to Taka-roa-haere-roa (the long-wandering god
of tlic sea) and Nuku-tama-manawa-roa (the delivery oE
the delighted son), or Haku-tama-manaAva-rcka (complaint
of the delighted son), until they came near to the out-
standing Hawa-i-ki.

Earth Upheaved. (Nga-i-tahu.)
Puta was the cause of the land being turned upside
down in the days of Mata-iho (face bowed down) , or Mata-
aho (shining face), when trees and vegetation, and also the
greater part of men, were destroyed.

The second upsetting of the land was in the days of Wi
(dread), or I (was), and A (am). This was of the same
destructive character as the first. Then Hapopo (decay)
folded up the sun, and caused the death of a vast multi-
tude.

To Ui (ask) belonged the fire of destruction, and Puta
caused the commotion which overthrew the earth, so that
the animals of this world, and the l)irds, and the moa, and
others of tlie same kind, were destroyed.KO NGATATAI KORERO WHAKAPAPA

A TE MAOEI
ME NGA KARAKIA NEHE

A NGA TOHUNGA

TAKI-TUMU, ARA HORO-UTA.NA HONE WAITI
I MAHI.PUKAPUKA TUA-TAHI.WERENGITANE :
Na tb IL\.wanatanga i ki kia taia e IIori Titipeek, kai ta peeehi

A TE KaWANATANGA.

1886.Ka hua e tama, i kotia atu ano te kaha mo te Po

I to whanautauga ; i ranga mai ai te hau o te pukupuku

O te tona toua, o te tan mate, o te kuuawhea,

Pukai rawa atu, ki te aro aro o Mata-riki,

Hore-kikini, o Here-momotu-kai,
Momotu tangata, ki runga Wai-ro-ta.
Nekea e Punga, ki runga o Earo-tonga,

^^1lakatllria te whare ; ko Te-maru-ao-nui. Ko Te-raugi-aio.
Nekea e Whaka-ba, ki runga o Ha-wa-i-ki.
WTiakaturia tana whare, ko
Nga-tokorua a Tai-nga-hue,

1 maka ki runga ra,

Hei tohu mo te rangi e, i.

Ko te tangi a Tu-rau-l:arva, mo tana tamaiti i ]:ohurutia Cko
te tahi ualii analce.)NGA KAUHAU MAORI KEHE.UPOK O IKaore te arolia e Whai i au, e whanake tonu nei.

Na te pupuke i ahu, ka hua te mahara ;

Ka hua te V.'ananga, ko Hou-tupu, ko Hou-ora.

Ka iiobo i Atea, ka piita ki vraho ko te Po.

Te Po i tuturi, te po i pepeke, te po i oti atii

Oti atu koutou ki to i^o e, i.

Na te Kore i ai, te Kore te wliiwbia,
Te Kore te rawea. Kia rougo mai te Tohunga,
Kia yrhakapeka mai ; ka he hoki au.
Na ^^^lare-kura ano. Ka noho te Kangi e tu nei,
Ka noho i Te-ata-tubi, ka puta ki wabo,
Ko Te Marama. Ka uobo i a Te-wero-wcro,
Ka puta ki wauo, ko Te Ea. E bacrc puku ana ;
Ka huakina ki runga hei kanohi mo te Eaagi.
Ka marama koutou te baere, ki to kawe riri. •

Taburi inai o mata, ki niuri ra.
Te ata ka haea, i runga o Tonga-riro ;
He ata kai taua, he ata kai taugata e-i.

I whai pea koe, ki te tahua a Nga-toro-i-rangi,
Ko Ibu-motomotokia ; Te-moana-wai-pu.
A^vatea ake, ko Tarai-wheuua-kura,
Ko Te-Kobu-wai, ka wbakamatu te riri.

Moe mai e pa, i roto Matangi-rei,
Ko te wbare o Turi i u ai ki uta :
I nui katoa ano nga tauiwi nei ki roto.

Taria e tukituki ki roto Kai-kapo,
Mo ^^^3aka-papa-tu-a-kura,
Mo Mata-wbare-te-uia ;
Ka mau te pakanga e-i.

E tika ana koc i te ara kai riri,
I runga Turanga-rcre,moTe-rangi-hau-ora,
TMo Te-tautara-tu, ki Turanga-maea,
Ko To-lcoliu-tu e, ■whakahokia mai, ki roto Pa-tea.
Mo Tc-rakau-baka-baka,
Mo Hau-tu-te-rangi ; e Kabu-i-te-raki.
Tena to iramutu, rahiritia mai :

Waobia (Wbaobia) mai ra ki te kete putuputu na Eau-kata-uri.
I tikina ai Kao ka mate. Huna mai ra
Ki roto Haruru-roa, ko to kokori
A Pae-kawa, i takoto ai Huna-kiko:
I takoto ai ko Manawa c-i.
Koi (Ivia) aha ai koe to hunu bunua ai,
Ki to mura o to abi ; ka titiro ibo koe
Te kiri o Manu-mea, ka whara kei muri,
Kia hua i roto ra : kia whalca-riugaringaWHAKAPAPA TUPUNA MAOItl.

Kia wbaka-wacwao, kai whaka-kanolii i a koo.

E tama tarinya koro, to roiifjo riiai ai,
Ka vau te hora o au ki a Taliu,
Ka pau to tuitui, kl uga kalia o Ilau.

Ho moa inabuo au i to nnubauf/a tiekc,
Ho papa makore au i roto
Te-Kopao-paiiira-ki-te-nru,
Ko te whare a Turi i i.

Ko tc tanfji a Turroa, mc Te-liotitkii.NGA WHAIIE-KURA.

AkO I NGA KaRAKIA ME TE WhaKAPAPA. (NgA-I-TAHU.)

Nga wliare tapu, hei whare akoiiga mo iiga tamariki ranga-
tira mo To-Haere-roa, E tata ana (aua whare) ki te wahi
tapu i a Mua.

He mea ano^ ko taua wahi tapu i a Mua^ he Tii (Manku),
ranei, he take korari (harakeke) ranei, ko te wahi hoki
tera e whakaturia ai a Kahukura; ara te Atua-toro^ ko
taua atua ko Kahukura he whakapakoko rakau, he totara
te rakau, a ko taua whakapakoko^ he mea mahi kia rite ki
te aluia taugata^ kotahi whatiauga o te ringa ahu atu i te
tuke a tae noa ki te pito o te ringa mapere ; te roa o taua
tiki whakapakoko. E kore nga waewae o taua tiki e ma-
hia, i te mea e tu ana i runga i te pou^ he rakau kotahi te
tiki me te pou e tu ai taua tiki.

Ma te Tohunga e karakia te pou tokomanawa^ te
tuatoru o nga pou hei taunga mo te tahuhu o te whare mo
te tuarongo ; ma reira te whare katoa ka tapu ai. Ma
nga tangata tapu e hanga taua whare^ ma nga tangata noa
e homai nga rakau me nga rau (nikau^ toetoe).

I te hanganga o taua whare e kore nga tangata hanga i
taua whare e kai ; a kia ahiahi rawa ka kai ai. Hei te ra-
pinga (pokenga) o te pu kakaho ka karakia ki te tini o nga
atua maori. A kia oti rawa te whare ka taa ai (karakia) i
te kawa o te whare. He j^atunga tapu ano to te taanga i
te kawa. A ka huihui nga tangata katoa ki tc taa i te
kawa. Ko nga patunga tapu, lie kuri, he tangata, he wa-
hine, he tamaiti, he pononga rnnei. Ka whakaponohia te
toto o taua patunga tapu. He mea mahi pera me to te
taua whakapono kai ki nga atua. He whakarongo kau
atu fa tc iwi; ma nga tohunga anake nga mahi karakia.WHAEE-KUKA. O

Ko nga kai tapu (ara ko te kuri, ko te tangata ranei)
he mea aralii mai ki mua o te wliare patu ai ; a ko nga
toto ka whakaponoLia, ki nga atua ; ko te tinana ka maua
ki te wahi tapu tanu ai. Ko te toto anake te mea hei
hoatutanga tapu ki nga atua. A ka tahuna te umu
(liangi) tapu i roto i te wliare me te kaa o taua liangi ; me
te kaa ano hoki o te alii tapu i roto i taua wliare, i te wa
e patua ai aua kai tapu ma nga atua. A he mea tahu he
haiigi tapu i waho i te marae, a ka hoatu, he kumara ranei
he tuna ranei ki taua hangi, ka maoa, ma nga Tohnnga e
kai aua kai, me nga tangata tapu ano hoki; ka mutu ka po.

I te po tuatahi ano ka mene nga Tohunga ka whiri-
whiria e ratou nga tamariki rangatira o te iwi e rua te kau,
e torn te kau, hei nga tamariki tane anake, me haere ka-
toa aua tamariki ki te wai, a ma nga Tohunga ariki c koko
he wai ki roto ki nga taringa maui o aua tamariki ; he mea
tango e aua Tohunga i te toetoe ranei i te taru taru ranei,
ka ton ai i taua toetoe ki te wai, ka tou ai ki te taringa
maui o te tamaiti ka karakiatia ai te karakia ki aua tama-
riki, ko te Tohunga ki tahaki karakia atu ai, ko aua tama-
riki ki roto ki tc wai tu ai, ka mutu taua karakia ka tae
ano te Tohunga ki te wai ka kokoa taruatia (tuaruatia) te
wai, ka kokoa ki runga ki aua tamariki, a e rua, he mea ano
e torn kokonga o te wai ki aua tamariki ka mutu tera, ka
karakiatia ano te karakia mo aua tamariki, he mea hoki
tenei karakia kia puarc tika ai nga taringa o aua tamariki
kia rongo pono ai ki te ako a nga Tohunga, kia mau ai nga
tikanga katoa e akona ai ratou e nga Tohunga.

Ka mutu tera ka mahia e nga Tohunga nga rimu, ka
peratia me te mahinga i nga rimu i mahia i te Waipuke.
He rimu mata nga rimu e mahia ki tenei karakiatanga, ka
mutu tera ka haere mai nga tamariki ki uta o te wai, a ka
haere tonu atu ki a Mua (Tualiu) rawiti, ara ki tc Avhaka-
pakoko e kiia nci ko Kahukura, a ko nga rimu pakapaka
(maroke) me pakapaka (pangapanga) atu ki a INIua, me te
karakia ano i tc wa e hoatu ai aua rimu maroke ki a JMua,
a ka urutia (whakaurua) te mana o te tapu, a ka waiho te
tapu ki a Mua. Ka mutu tenei ka haere nga Tohunga meb WHAKAPAPA TUPUNA MAOBI.

ana tamariki ki te wliarc^ ka liingaia (hikaia) tc alii tapu,
a ka tuuua tc talii wahi aruhc (roi) ka lioatu ai taua roi ki
te waliine ruruhi ka kulma eia ki raro i tona kuha (huha)
a ka kainga taua arulie e aua tamariki, he mea tu a rarangi
ana tainariki, a ka lioatu tc aruhc ki tc tahi ka ngaua cia
te tahi wahi o tc roi, ka kainga, ka hoatu taua roi ki tc tahi
tamaiti, a oti iioa aua tamariki katoa te hoatu i taua roi
me te kai aiio hoki aia, aia o aua tamariki katoa. He mea
tcuci kia u ai ratou ki te mahi ; ka mutu te kai i taua roi
tapu ka noho ai aua tamariki ki raro. Kotahi tonu ano te
wahine ki taua ^vhare, hei te \vahine tapu, hei pa mo te
mauri. A ko aua tamariki tapu anake e kai i roto i taua
whare.

Ka mahi ka ako nga Tohunga i nga mea katoa ki aua
tamariki, a tae noa ki waenga nui po. Ki te raca ka raoe te
tahi tamaiti ki roto ki taua whare, ka mate aia. Ko tana
moe he tohu aitua mo tana mate, a e kore aia e roa ka
mate tnroro ; a ki te mea ka pnta tana tohu mate ki te
tahi tamaiti tanira o ana whare kura, e kore aia e tnkua
ano ki taua whare ako ai.

JMa nga Matna taue e hiki nga tamariki, a ma ratou e
tohu kei tangi, kei kori kori, kei kowhetewhete, kei aha noa
iho.

He ako tonn i nga po katoa, i nga marama e wiia, a c
rima, a hei Te Kahni-rua-mahu ka timata te ako i AVhare-
kura. A ko te ako he mea timata i te wa e too ai te ra,
a mahi tonu te ako a waenganiu po ka mntn ka moe
ratou. A i te awatea, e pai ana, ano ana taiura kia haere
ki te takaro ki te kaukan ki te aha noa iho, otira e kore
e tika kia takaro tahi ratou ko nga tamariki kahore i akona
ki Whare-kura. E kore ratou e haere ki nga whare kai, i te
mea me kai ratou, a me moe i Whare-kura, he mea hoki
tenei i peneitia ai kei tata, kei takaro tahi ki nga tamariki
noa ; ki te mea ka pa ranci ka tata, ranei te tamaiti tapu
ki te tamiti noa, kua tapu taua tamaiti noa, ka riro atu aia
ki Whare-kura hei pononga man Avai mo aua tamariki
tapu.

Ko nffa kai ma ana tamariki i te wa e ako ai ratou i rotoWHAEE-KURA. 7

i Whare-kura : ma nga waliine c malii, ma nga rraliine e
homai kai ma aua tamariki. He mea tao e aua "vvaliine ki
ko noa atii o te kainga o aua waliine ka mau mai ai ki
taliaki ke mai o Whare-kura, a ma aua tamariki, a ma aua
tamaiti noa i kawea ra ki Whare-kura, e tiki mai aua kai,
ka mau ai ki roto ki Whare-kura,

He nui noa atu nga Tohunga hei ako i aua tamariki :

Ko te tauaro o Whare-kura e anga ki tc maraugai ki te vra
tonu e puta ake ai te Ha, ko aua tamariki me nohu kapa tonu
ratou i roto o Whare-kura ; a ko ngo kanohi e anga mai ki
te pou-toko-manawa o te wharc. Ki wacnga nui aua tama-
riki o Whare-kura noho ai, ko nga Tohunga tatai korero, hei
te taha tonu o Whare-kura noho ai, ko te Tohunga Ariki
tatai korero, hei te tatau, hei te taha ki katau aua tapoko
atu, a ko nga kanohi o aua Tohunga me anga ki te kuwaha
o te whare, ka noho ai te tahi, i te tuara, ara i muri o te
tahi. Ki te taha maui ana tapoko atu ki te whare, noho
ai nga Tohunga whakarongo korero : ko ratou hei whaka-
rongo i te tika, i te he, i te pakewa o te tatai o era e tataku
ra i nga korero o nehc ; Iici Yvhakaac, hei whakahe, i te tika,
i te he.

Ko tc Tohunga Ariki hei tatai korero, te mca o ratou e
timata wawe te korero ako i aua tamariki ariki, a ka mutu
tana wahi e ako ai, ka korero te Tohunga i muri i aia, a
pena tonu te ako a aia Tohunga a aia Tohunga, a mutu
noa te ako i te po kotahi.

He penei tonu te mahi ako i ia po, i ia po a pau noa
nga marama e wha, e rima.

E kore te kupu kotahi e kiia e aua tamariki ranei, e
etahi ranei o aua tini tohunga o aua kapa c rua, i te wa e
ako korero ai aua Tohunga tatai korero.

A ko nga karakia e ako ai c tataku ai aua tini Tohmiga
nei, he mea timata i tc karakia whakamama mo nga taringa
o aua tamariki i te tuatahi. Muri iho ko te karakia
whaka-u-ara mo te wairua o aua tauira : kia mahi a kia
manako ai aua tauira ki te ako i nga mea tapu. INIuri
iho ka akona ko te karakia o nga korero o Te Po ; muri
iho ka akono ko nga korero mo Te-Ao ; muri iho mo Te-8 WHAKA.PAPA TUPUNA MAORI.

Kore ; rauri iho mo Tc-Maku; muri iho ka akona ko nga
karakia mc nga mea tapu mo Rangi. Ko aua karakia
nci, he mea ako a pau noa te mararaa kotahi i te akonga i
erei, a i taua mararaa kotahi, ka hoki hokia ano te ako i
aua tini mea, kia tino mau pu ai te moliio o aua mea, i nga
tauira e ako ai aua tohunga ki aua tamariki i aua karakia.
Kotahi Po ka pau aua karakia nei te ako, a ka hoki ake
ia po ia po aua karakia ra ano, te ako a pau noa te marama
kotahi, ka hiko ai he karakia ano ako ai.

Muri iho i era, ka ako nga Tohunga i nga waiata nui o
nehe, kia matau aua tamariki ki aua waiata tu a karakia,
kia koingo ai nga wairua o aua tamariki, ki te mahi ki te
tauira i nga toa me nga mahi kaha, me nga mahi nui o
nga atua me nga tupuna, ka mutu era ka mahia ko nga
karakia Tahu mo Te Po, mo Te Ao, mo Tane. ]Muri iho
ko nga Karakia makutu he po hei mau (mc nga pohe) mo
te tangata. Muri iho he karakia mata-kai he Karakia enci
mo nga kai e hoatu ana ki te tangata kia mate ai. Muri
iho ko nga Karakia whakapono taua. Muri iho ko nga
Karakia haumanu mo nga turoro. Heoi ano nga mea e
akona ki taua whare. A ka kapi nga ra, nga marama e
ako ai, i ia tau i ia tau ; i te mutunga o te ako ka
moe nga tohunga me nga tauira i te whare, oho ake i te
ata, ka haere katoa ki a Mua, tae atu ka panga atu he
pitau i mahia e ratou, ki a Mua, ki tana aroaro takoto ai
Ki te mea ka liore he pitau, me aruhe a ki te kore he
aruhe me patiti (taru tarn) ka karakia ai i aua pitau. He
pitau mata enei, a he pitau maoa ano, he pitau tawera ara
he mea kuhu te pitau ki te ahi, he mea rara kau ranei ki
te ahi, a ka Karakia, ka whakahoroa i te tapu kia wawc ai
te kai nga atua. Ka mutu tera ka haere nga tohunga me
nga tauira ki te wai, tae atu ki te wai ka karakiatia te
karakia huri i te takapau. E karakia ano nga tohunga mc
nga tauira i te karakia takapau, ka tu mai te ivri katoa i
tahaki mai, mc te karakia katoa te iwi i te karakia ano mo
ratou. E karakia ana nga tohimga i tc takapau, me te tu
nga tauira i roto i te wai, me te uhi uhi nga tohunga i te
wai ki runga ki aua tauira, he tini nga karakia i te takapau.WHABE-KUEA. 9

me te uhi uhi ano i te wai ki iiga tauira. He tini ano, ara
he karakia he uhi i te wai, aia karakia aia karakia.

Ka mutu aua karakia, ka uia nga tauira e te Tohunga
Ariki, he mea ano he mea ui e nga tohunga, ki aua tauira
" Ko wai o koutou kua tino niatau ki nga karakia/' ma te
tauira tino mohio rawa e karanga '' kua matau ahau." Ka
tahi ka kiia atu e te Tohunga Ariki ki te iwi, kia arahina
mai te tahi mokai {taurekareka) ki te wahi i te taha o te
wai e nolio ra ratou nga tohunga me nga tauira ; a ka
makuturia e taua tamaiti i ki ra e mohio ana aia ki nga
karakia : ka makuturia, a mate tonu iho ano i reira taua
mokai. Ka mate taua mokai i te makutu, ko te toto e
hoatu hei mea hoatutanga tapu ki nga atua, a ko te tinana
he mea tanu ki te wahi tapu. Ko te toto o te ihu o te
tupapaku e hoatu ki nga atua, hei raupaka (panga) ki te
aro aro o te atua ki a Mua, a he mea mau taua toto i runga
i te tahi wahi rakau ranei, patiti (tarn taru) ranei, ka mau
ai ki te aro aro o Mua, a ka here here ai ki te toko e tu
ana i mua o Mua. Ko taua toko he toko tapu no mua
noa atu, I te wa e haere atu ai te mokai ki aua tauira :
ki te mea ka uia aia " ka haere koe ki whea?" ka ki atu
te mokai, " Ka makuturia ahau e te tahi o nga tauira o
nga Ariki." A e kore e penei te roa me te pokinga hangi
ka mate taua mokai. Ko taua mokai hei raupanga mo te
kakari, mo te makutu, hei mana here i nga tohunga. He
mea ano ma nga tohunga e kii kia kainga tc tinana o taua
mokai, ka kotikotia ka taona hei whakahinga (whakahika)
i te umu, he tuna (tunga) ranei. A ka hoki taua ope
tohunga me nga tauira ki te kainga nohoauga o te iwi ; ka
poroporoicre haere ratou, ka waiata haere, a tac noa atu ki
te kainga. Tae atu ka hinga (hika) te ahi huri-takapau,
ka taona he umu ka ka, kA, maoka (maoa) ka karakiatia
aua kai e nga tohunga, a m» nga kaumatua o te iwi e kai
aua kai. Otira i te wa e maoa ai taua kai ka mauria te
tahi wahi o taua kai e te tohunga ka whakapakia taua
wahi kai, ki ia akonga, ki ia akonga, ka maua taua wahi
ma Mua, a ka kainga ai nga kai e nga kaumatua.

Ka mutu i konci nffa mahi mc nira mea katoa mo tc tau10 WHAKAPAPA TUPUNA MAOllI.

kotald mo tcnci tu "VVliarclcura. Ka paia (tutakina) nga
kuwalia^ a ka waiho taua wharc kia tu kau noa iho. A ka
tu he tau ano ka raaliia auo ka taliitahia a roto o taua
wliare.

Ka inutu nei te ako ka moe te iwi me nga tohunga me
nga tauira i waho noa ilio ; i te po o te ra e hacre katoa
mai ai ratou i roto o Whare-kura, a ao ake^ ka tahi ano ka
haerc ki nga whare noa iho, ki nga ahi kai, otira e kore te-
tahi o ratou e mahi kai. A ka po torn ratou ki te
kainga ka hoki katoa ano ratou nga toLunga me nga tauira
ki a Mua ; mahi ahuahu karakia ikawhcnua ai, kia heke ai i
taua ika, ko to roa koia kei te whatiauga ringaringa, ka tau
taua ika ka tu te tohunga ariki, ko te tahi wae wae ona ki
te tehi taha, ki te tahi taha, ka pehia ai taua ika ki ana
wacwae ; e tu ana e karakia ana i nga karakia a Tane.

I te wa e ako ai i Whare-kura e kore nga tohunga me
nga tauira e tae ki te moe i a ratou wahine. He mea pai
kia haere noa ratou, ko te mahi kai, ko te tahu kia e kore,
e kore e pai kia whai ranei i te wahie, engari mo nga ahi
tapu e pai ana, ma nga mokia i kawea ra ki Whare-kura e
mahi nga mahi a e hoatu kai. E kore e utua nga kai
whakaako, he rangatira hoki ratou.

He mea ano e torn e wha, a e rima tau e ako ai aua
tauira i aua Whare-kura ka matau, a ka mutu ai te ako ka
noho ai hei tohunga mahi i nga mate me nga karakia mo te
iwi a hei ako ano hoki i nga tauira i Whare-kura. I te wa e
timata ai ano te ako i taua Whare-kura, i te wa e tu ai
ano he ako, e kore e kokoa nga tauira, kua akona i
etahi atu tau ki te wai ano, engari ko nga akonga hou
anake nga mea e kawea ki te wai koko ai me tc whaka-
puare nga taringa Id te wai.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Online LibraryJohn WhiteThe ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) → online text (page 15 of 27)