Copyright
John White.

The ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) online

. (page 24 of 27)
Online LibraryJohn WhiteThe ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) → online text (page 24 of 27)
Font size
QR-code for this ebook


Tupuranga-te-po a Tane i arahi kia kite i tana wahine,
a ka whakatuwheratia te tatau o te Po, e Tupu-ranga-te-po
kia whai atu a Tane i tana wa.hine ; ano ka kite a Tane i
roto i te po, ka wehi aia a kihai i maia ki te whai i tana
wahine, a ka hoki mai a Tane.UPOKO IX.Tera te uira kokirikiri ana,

Ko Bebua kei runga, ko nga wahi tapu.

E moe nei ra taua, i te potutanga uui o Pipiri.

Eapua hokaia na ruuga i Otu.

Ko koe ko au, kei raro i,

Toia iho ai to kiri, i whakataua ki te renga horu, i.

Awe o te Toroa, e piki ai koe, nga mauuga hauhunga, o

I runga o Tongariro. Hoki mai i kona,

Ka tokia to kiri, nga rehu tuku mai,O Eua-pu-ta-hanga,
Hoki atu i kona ka tu nga tai,
O Kakei-mata-taniwha-rau.
I ; te tau e, i-i-i.

He tangi na Bangi-amohia, mo tana lam, r»»
Behu-rehv.

TANE.
(Nga-i-tahu.)

Ka noho a Rangi i tana wahine ia Papa-tu-a-nuku, ka
whanau ki waho ana taraariki : ko Tane tetahi o a raua
tamariki. Ka kaumatua a Tane ka aualia te ure o tane, na
koia te waimatatiki, tuwhera noa. A auaba ana te ure, tu-
whera noa te Tvai hapua (kopua) oti noa tera, oti noa o uta ko
Maunga-nui, ka puta mai ko Pipi, ko Tota, ko Ma-puna ko
Awhi-uta ; kahore hoki kia na te puku o tane ; lioatu noa
ki te rakau, ki te pito o te rakau, kahore hoki kia na
te puku. Na ka hoki mai ano a Tane ki te hakui,
ka hiahia atu tana ngakau ki te hakui, kia ai ; na
kiia mai e tana matua; " Te nahaku (naku) hoki koe."
Na ka haere a Tane ki waho kia Mau-tarere, kia Puna-
weko, a i reira te huruhuru, i reira te kiko, i rcira te
anahana, te puapua, te kanitore. Na ka mauria mai c120 WHAKAPAPA TUPUNA MAOKI.

Tutu; lie ai i tcra ; l


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27

Online LibraryJohn WhiteThe ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) → online text (page 24 of 27)