Copyright
John White.

The ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) online

. (page 25 of 27)
Online LibraryJohn WhiteThe ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) → online text (page 25 of 27)
Font size
QR-code for this ebook


ki te pai o aua taonga."

Ki atu ana taua Tipua ki aia '^ Kahore ra e ta he liua-
nui tahi o konci, engari ano me haerc koe ma runga i to
ara tiatia, ko te huauui ano ia tera mou, me hoki atu koe
ma reira ma to huarahi i haere ai koe ki tc tuitui i te
Raki, ki te puru puru i nga taha o te llaki, ko tc tikanga
ia o te huaralii e tika ai ki Te-Pae-tai-o-tc-rangi ; otira e
Tane e mau ano i a koe nga whctu katoa ; kotahi o nga
whetu, e kore rawa ia e mau i a koe ; no te mea kci rungu
tonu ia, i te Ihi o te Ana e noho ana." Ki atu ana a Tano
'^He mea ra ahau i haere ai, he pai rawa no era mea."
Na reira a Hine-a-te-ao i ki atu ai " Haerc ra, kci roto ano
ranci kei nga whare e noho ana? "

Ka ki atu a Tane '^ Kowai te ingoa o nga whare? "134 WHAKAPAPA TUrUNA MAOKI.

Ka raea atu taua Tipua " Ko Koro-riwha-tc-po tc ingoa
o tetahi wliarc. Ko Koro-riwha-to-ao te ingoa o tc tahi
wliarc. Ko tc ingoa o tc Taumata i tangi ai aua whctu ko
Maliiku-rangi," Ka ki mai hoki aia kia Tanc " E ta haere
ra, e mau i a koc nga wlictii^ kia rua ka (nga) whctu hei a
koe pupuri ai, lici tohu i tc Makariri." A hoki ana mai a
Tane ki tona kainga ki Te-Rakc-Polmtu-kawa, a ka po rua
ana po i moc ai aia i rcira, ka tahi aia nga (ka) hacre ki
waho ki te aitanga a Tc-paetai-o-te-rangi, a Ira, a Toko-
raeha, tae rawa atu a Tane, kua tae noa atu tona taiua a
Wehi-nui-a-mamao ki reira, kua mau noa ake aua whetu ia
Wehi-nui-a-mamao, kua tupunitia (whakanohoia) rawatia
aua "whetu eia ki ona whare, ki a Hira-uta, ki a Hira-
tai, ki a Te-pari-nuku, ki a Pari-rangi, a ka tae atu
a Tanc ki reira, ka ki atu aia kia Wehi-nui-a-mamao
" E hoa i haere mai au ki nga mea i kitea mai nei
e au." Ka ki raai tona taina ki aia " Kua mau i au "
Ka mea atu a Tane ki aia " I hara mai (haere mai)
ra ahau ki aua mea hei whakatau i to taua matua,
tena aia kei te tu tahanga" mea ana mai aia kia Tane
" Ae, e pai ana ahau, ma hau (mau) e mau atu aua
whetu/' A mauria mai ana e Tane aua whetu, a tae ana
mai i aia te kawe mai ; ka tahi nga (ka) Tvhakataia eia ki
te Pae-taku-o-Roko, ka kite aia, e pai ana aua whetu, a ka
hari tona kangau (ngakau) ki te atahua o aua mea. A
whiua ana eia ki te Rangi, ko Te-ika-matua-a-Takaroa, kua
whakatakotoria eia ki te rangi ; ki muri iho ko nga Pa-tari,
ko Manako-uri tetahi, ko Manako-tea tetahi. No muri
iho ka tataitia nga "ohetu katoa ki te rangi, a pan katoa te
tini o nga whetu ki te rangi mau ai. E rima nga whetu i
puritia eia, ko Puaka (Puanga) ko Takurua mo nga kai
enei whetu e rua.

Ko Wero-i-te-ninihi, ko Wero-i-te-kokoto, i waiho enei
whetu hei tohu mo te makariri.

Ko Wero-i-te-ao-marie, hei tolni mo te Raumati ; a ka
kite a Tane nga (ka) hari tona ngakau, no te mea kua pai
te rangi i hanga ai eia.

Ka tahi ano a Tane ka whakato i n


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27

Online LibraryJohn WhiteThe ancient history of the Maori, his mythology and traditions .. (Volume 1) → online text (page 25 of 27)