John Wycliffe.

Joannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) online

. (page 21 of 34)
Online LibraryJohn WycliffeJoannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) → online text (page 21 of 34)
Font size
QR-code for this ebook


cionem et magnitudinem temporis concedimus esse,
que sunt eius ctFectus; et certum est, quod excessus
anni super diem non est nunc, ergo extra nunc.

Et idem est indicium de quibuscumque partibus pro- Time is made
lo porcionalibus temporis, que non possunt poni omnes "'' ° i s. pai s.
in eodem instanti, et, ut superius tactum est, nisi
partes tales temporis causarent magnitudinem temporis,
et per consequens essent, dum causant omne tempus,
dirimeretur a Domino quantum.

1 3 Similiter iuxta sic opinantes omne tempus secundum
se totum erit in hoc instanti; ergo, si requiritur ad
hoc, quod homo sit in aliquo tempore secundum se
totum vel per totum, quod ipse sic est vel fuit in
qualibet parte temporis, que erit vel fuit; per idem

CO requiritur ad hoc, quod hoc tempus sit secundum se
totum in hoc instanti, quod quelibet pars, que fuit vel
erit, sit, erit vel fuit in hoc instanti, non est possibile
dare bonam causam, quare hec proposicio A est per
totum B tempus; implicat, quod quelibet pars, que

25 fuit vel erit B temporis, est, erit vel fuit mensura A,
quin per idem hec proposicio B secundum se totum
est in hoc instanti vel per totum est divisibile, aut
mensuratur rem temporalem; implicat quamlibet par-
tem, que fuit vel erit in B sic se habere; et quo ad

Soassumptum patet, si quelibet pars temporis est omne
tempus, esset secundum se totum, quia aliter non
esset possibile aliquid esse per tempus; et sic nichil
successive est magnum, cum nichil sit magnum, nisi
magnitudine, que secundum se totam est in hoc in-

33 stanti, ut dicitur. Nee successivum esset, nisi aliquid
sit per tempus inexistendo successive per illud tempus.
Sic enim conceditur aliquid moveri successive, quia
est in sic movendo, et sic componitur Deum esse per
omnia secula seculorum, ut superius dictum est. Si

40 ergo tempus est in instanti et non secundum se totum,
tunc nullum tempus est secundum se totum, sed solum
secundum instans, et sic non quelibet pars temporisII II3o. Cod,: adffV^' pz a^. 33. Cod.: nicliil est; deievi est.t84 JOHANNIS WICLIF CAP. XIX

est, sed solum instans. Sicut ergo sequitur in qualibet
parte illius loci hoc est, ergo per totum hunc locum
hoc est, ita sequitur de tempore in quolibet signo huius
temporis hoc est, ergo per totum tempus hoc est.
Time is Non enim posset tempus vel aliquod successive Ion- 5

tlurcannot'^bo g>-im esse in instanti, nisi posset extendi in instanti;
witliiii the ^[i^ enim racionabiliter loquitur Augustinus ii° Con-
must bo fessionum de extensione temporis, et indubie, si tempus
beyond it. ^^j. gm^cessive divisibile in instanti, tunc sunt prius et

posterius in instanti, quo sunt differencie temporis; et lo
per idem corpus in situ divisibili successivi; ergo oportct
extendi extra instans.
Thus from the Itetn ex locucionibus, quas oportet habere de causis,
cause!' u me "4c. "J ^ tempore et multis similibus, necessitamur ad ponen-
wemiist (JLim aliquid esse extra presens instans. Nam secundum i3
e.xi^st'eiice Philosophum primo Phisicorurn 56° materia, forma et
presenUnsta''nt. privacio sunt principia intrinseca compositi et sic pri-
vacio est causa efficiens, licet per accidens, ut patet 66°.
Signo ergo A privacionem causantem vel principiantem,
Proof from B compositum. Et patet, quod si A causat vel prin- 20
"^c^ui'rJ'musr cipiat B, tunc utrumque illorum est, sed constat, quod
precede the claudit contradiccionem ilia esse in eodem instanti
simul; ergo oportet unum esse temporaliter ante reli-
quum. Minor patet ex hoc, quod si ilia privacio sit
pro dato instanti, tunc materia principiatur pro illo ^5
instanti forma compositi, et per consequens compositum
non est pro illo instanti. Et minor argumenti patet ex
hoc, quod causa et causatum, ut huiusmodi, sunt rela-
tiva, que posita se ponunt et perempta se perimunt.
Et idem est argumentum de efficacia, qua pater est 3o
efficiens filii, occidens est causa efficiens mortis occisi
et quotlibet similibus; repugnat enim, quod pro eodem
instanti pater | efficiat filium, pro quo instanti filius F. 2?4

3i. Cod.: morti' occidi occisi.

7. Cf. Aug. Conf. XI, cap. i 1— 25 {Migne XXXII 814—822).
Vide etiam postea pag. 191. \h. Cf. Arist. Nat. Ausc. I 6, 8
{Ed. Par. II 256, 28 ss.) et ibid. I j, 11: "i2arf 8t)lov fx rcov
HQtjfisvcov, oTi TO yiyvofisvov cinav kbI avv&ezov eati, xai, eaxi
[isv Tt yiyv6!.ifvov, fan ds rt- o rovzo yivfTai- xal tovro ^ittov
^ yc/Q TO vnoxft'i^tfvov jy to ciVTi-Asi^isvov Uyw^ Sh ch'TfAFlad-ca
fihv TO cefiovaov vnonHa&ca d^ tov upO-qcotiov xal ttjv /I'sv
aaxt]fioavvtjv hkI Tiqv auogrptav tj xijv ccTa^iav to avzr/.stiiBVQV,
TOV 8h xkX-aov J} TOV Ud-ov ^ tov xQ^^^^ ^" vTioyidfifvov ....
(7, 1 3) tj 6s OTfQtjats ''led rj svavzicooig av(i§B§rjx6g.CAf. XIX. DE ENTE PREDICAMENTAI I. iS5

est etrcctus, et ita de aliis. Idoo oportct, quod pro tem-
pore priori sit efticiens, et pro tempore posteriori linis
etVectus.

De causa finali, gracia cuius adquirendi causatur There is a like

c » 1 ^ ^ r i-L'i^ 1^ TVT .. dil'licLiItv with

motus vel operacio est conrormis ditncultas. Natura i,,,;,! cause,
enim et quodlibet ordinate airens ad extra acit propter ^^.I'lf-I' must

^. , . ~ " * . ' follow the

nnem, qui causat nnahter tale opus; ut alteracio est action
propter formam substancialem generandam, deambulacio "" iVs sake. "'
propter sanitatem quercndam, et totum meritum hominis

i*> propter premium; que thcologi ponunt proporcionaliter
correspondere. Constat autem omnia talia esse impos-
sibilia, nisi extensius sit res, quam in instanti; ergo
non omnia, que sunt temporaliter, sunt simul in in-
stanti; si enim pro dato instanti sit sanitas, tunc non

irest amplius labor pro ilia adquirenda. Et idem est
argumentum pro quacumque operacione propter finem.
Nam si post tinem talem adquisitum foret talis operacio,
tunc foret frustra, ut, si quis meretur post plenam
premiacionem, illud meritum ad nichil deserviret. Oportet

2oergo talem finem causare operacionem precedentem et
non pro mensura talis operis; ergo post, quando habet
esse actuale, et tamen oportet causatum, si sua causa
est. Patet, quod oportet causatum tale esse pro tempore
priori et suam causam esse pro tempore posteriori.

23 De peccato autem originali et aliis successive et So too with the
antecedenter causantibus sua consequenter causata est pare^nts'j^which
conformis difficultas. Peccatum enim primi parentis cau- '-■;»»s';s original

. . r r sin in all men,

savit originaliter omne peccatum ongmale sue posteri- yet has long
oritatis, stirpis vel generacionis, quia aliter negandum ^^^^"^

3o esset aliquam talem lineam generacionis posse esse, et
certum est, quod peccatum primi parentis per multa
milia annorum desiit esse ante nativitatem Christi;
oportet ergo, quod causavit omnia peccata originalia
futura, quando fuit: ex quo sequitur, quod omnia ilia

33 sunt complete causata, et per consequens sunt, et tamen
nee peccatum primi parentis, nee peccata originalia
sunt nunc; sequitur, quod sunt extra nunc, unum ante
et aliud post. Dicere autem, quod idem peccatum in It is vain to
numero transfusum est in omnes posteros est nimis nJc same'siti

40 leve dictum, quia tunc accidens mitiraret de subiecto ^^ii'di passes

. . ^ . . '^ . into all their

in subiectum, et rediret multociens post sui totalem posterity.
extinccionem ; ymo sacramentum non deleret illud sim-

12. Cod.: sit res q, i 0^' sic sanitas g".1 86 JOHANNIS WICLIF CAP. XIX.

pliciter, sed fugaret illud a subiecto recipiente illud

sacramentum et non eo minus foret scrvatum in alio,

et sic de multis principiis. Ymo, cum peccatum non

sit nisi creaturam racionalem peccare, patet, quod

miratur admiracioncm subiccti. 3

Some try to Hic sunt multa subterfugia, ut alii negant omnes

dfrtiaiUks^K- huiusmodi locuciones, quamvis sint autentice et wlgares,

niceties ot ' qI[\ componunt verba, quantumlibet varias rimas solutas
language. ' , i- • •

querendo, ut quondam dixeram, pnvacionem esse cau-

sam fieri rei, sed non causam rei, et sic solum duo lo
principia rei intrinseca sunt danda. Nee ambulacio est
causa efficiens sanitatis, nee sanitas est causa finalis,
sed quia aliquis ambulabit, erit sanus, et ideo quis
ambulabit ut fiat sanus, et ita de similibus. Nee pec-
catum primi parentis fuit causa peccati mei, sed causa, i5
quare peccatum meum fuit vel erit; sic enim rogamus
Christum per passionem, mortem et actus suos meri-
torios miserere nostri, non quod ibi actus sunt, sed per
pretericionem eorum, et ita de quotlibet fastidiosis in-
Such evasions tricacionibus verborum. Nam si privacio forme requi- 20

1 ro h^pIpss * • • • *ii *

since what' i"'tur tamquam causa generacionis rei, et ilia generacio
causes a tiling gg^- causa rei, sequitur, quod privacio etc. sit causa

to be is the . ' ^.^,^... ^ j 3

cause of the rei. Patet consequencia per hoc principium. (^uidquid
^ '"^' est causa cause, est causa causati. Et si negetur,

generacionem esse causam generati, per idem regula- ^5
riter negandum esset posse esse aliquam causam effi-
cientem alicuius faetibilis successive, quia non esset
talis causa | efficiens, nisi ut successive efficit et ut sic F. 235
illud causatum non est, ut dicit responsio; et si sic
niehil causat ipsum, ergo a primo repugnat aliquid 3o
esse successivam causam efficientem sic causabilis, quia,
si est causa efficiens illius, est causa illius, et sic illud

Proof from causatum est. Similiter, ut Aristoteles multipliciter de-
Anstotle. jy^it, oportet principia esse contraria, scilicet formam

et privacionem vel oppositum, ut patet 5o° et infra; i^S
sed constat si sunt contraria, tunc sunt; cum ergo
repugnat ilia esse simul, patet, quod oportet privacio-
nem temporaliter esse ante formam, cuius est privacio.
Nee valet dieere quod erunt contrarie, quia tunc una

18. non quod] end. : q, q,.

33. Cf. Arist. Nat. Ausc. I ?, (sectio 50 in edd. ant., ed.
Par. II 255, 21 sq.): "Oxi fifv ovv havtiag dil rag ccgxciS dvai
cpavFQOv. Vide supra pag. 184.CA1>. XIX. DK ENii; PREDICAMENTALI. 187

incipcrct contrariari alteri, et per consequens simul
crunt. Et brevitcr, cum omnes forme contrarie nate
sunt fieri circa idem, patet generalitcr, quod oportet
unum conlrariorum esse uno tempore et aliud in tcm-
5 pore non communicante cum illo. Nam albedo in me
et nigredo in sor non contrariantur, quamvis sint
species contrarie, quia, si unum contrariorum est in
actu, oportet reliquum esse in actu tempore suo, ut
patet Nee repugnant iste, cum non sunt nate

10 fieri circa idem. Similiter quandocumque est fieri rei Cause of
supposito facte, tunc non est privacio forme sue, et becoming,
per consequens non causat fieri eiusdem rei et si sit
fieri successivum per partibilem induccionem forme,
patet, quod pro quolibet instanti intrinseco generacionis

1:1 non est integra privacio forme, cum ilia educitur pro-
porcionaliter, ut forma inducitur, ncc aliqua parcialis
privacio est causa parcialis generacionis, quia cum in-
cipit extrinsecum efficere generacionem quantumlibet
talem successivam, tunc desinit correspondens privacio

20 esse. Non ergo est possibile quod privacio sit causa
generacionis eiusdem forme. Nee valet dicere, quod
parcialis privacio sit causa generacionis totalis forme,
quia sic totalis privacio esset causa totalis generacionis,
cum totum causat secundum partem, et sic pars pri-

25vacionis correspondet parti generacionis et tota tote.

Ulterius patet, quod hec veritates huiusmodi impli- Final and

cantur mutuo causari ex se finaliter et efficienter, cum act mutualiyf

talia sincathegorementa, quia ideo, ut secundam significant "• ^- '="<"ig a
.'^ ' ^ ' P walk and

circumstanciam cause, ideo talia dicta inplicant am- health.

3o bulacionem vel eius futuricionem esse causam sanitatis
vel eius futuricionis. Facilius autem videtur sustinen-
dum, quod ambulacio erit causa sanitatis, quam quod
futuricio erit causa futuricionis, quia futuricio eterna
non videtur habere causam efficientem, et si habeat,

35 nisi accio habuerit causam, gracia cuius fiet, aliter erit

frustra; sicut ergo ego ambulo, ut habeam sanitatem,

sic ambulacio mea est gracia sanitatis; aliter enim non

est dicenda completa querenti, quare ambulo.

Ulterius quantum ad peccatum originale credo, quod it is of faith

40 nemo catholicus audet dicere, quod nulla posteritas 'S iLTused''

by Adam's.

0. Post patet lacuna i5 fere littcrarum in end. 26. Cod.: quod hcc
vcntates; delevi hec. 28. Cod.: finca'» 9'a. 29. Cod.: implicat' rnuiuo

carl ex se fina^ ct effi'' cu tlia sinca'" ablacom.1 88 JOHANNIS WICI.IF CAl' MX.

Adc contraxit peccatum ab illo, cum Apostolus dicat
prima ad Cor, i 5*^ „Sicut in Adam omnes moriuntur,
ita in Christo omnes vivificabuntur". Et ad Hebr. 7°
dicit Levi decimatus fuit in lumbis Abrahe, nee aliter
loquetur homo quante oportet veritatem de peccato 5
originali, de medicina et de redempcione per passionem
et fidem Christi, que multa faciunt distancia temporali
ab eisdem; et quotlibet dicta scriptura sonant patres
puniri in filios, ut patet Ecclesiastici 3*^. Ergo oportet
peccatum illud facere omne peccatum originale futurum 10
primo per unum hominem et postliminio per alium,
non solum, quod peccatum suum erit vel fuit causa,
quare peccabo, id est, quia hoc, cum sit eternum, non
requirit causam temporalem ad suum esse, sed quod
ipse peccando fecit remote me peccare. Nee potest 1 5
concedi, quod illud peccatum causavit peccatum meum,
nisi fuerit ita, quod causat peccatvim meum | cum F. 235'
causare illud sive fuerit, sive successive denominavit
subiectum de presenti facere multa mala non solum
sibi, sed suis posteris; et cum sequitur: causa est, ergo 20
suum causatum est, patet, quod continue fuisset hec
proporcio, sic significando hoc peccatum est quocum-
que futuro denotando. Aliter enim notandum esset,
quod omnes fuimus originaliter in primo parente, quod
Levi decimatus est in lumbis Abrahe, et sic de multis 20
concessis in predicacione secundum causam. Nee est
color negandi, quin, si A causat B et cessabit causare B,
quin tunc B erit causatum ab A, quia tunc aliter relacio
equiparancie solum unum extremum haberet, et post
inciperet relacio passiva impertinenter ad causacionem 3o
priorem. Ymo, ut sophiste arguunt, neutra illarum rela-
cionum potest esse, ut conceditur, quod Deus aliqua duo
incipit producere, et si alterum illorum esset produetum
vel cognitum ab eo, ipse non esset, demonstrando motum
suceessivum incipientem esse, et hoc instans, et sic de 33
multis onerosis conelusionibus,inquibus sollicite illaqueant
theologos imperitos. Ideo concedendum est omnia talia
esse in tempore suo et unum causari pro tempore, quo non
habet esse existere, sed esse in poteneia vel intencionale,
sicut quidlibet tantum habet esse eternum, et tunc facile 41)
est libere respondere in ista materia, sicut in similibus.

II. Cod.: postlun'.

2. /. Cor. 15, 22. 3. Hebr. VII 9. 9. Ecc. .?, U.CAPUT VICESIMUM.

Item ex modo loquendi, qucm oportet habere de Need ot
tempore et aliis successivis, patet ampliacio vcrhi de meaning ^f the
present!. Nam aliter ncgandum csset aliquod tale sue- ^^"■''^ 'presem'.
5 cessivum posse esse, quod est impossibile iuxta pre-
ordinata; et consequencia patet. Nam posito, quod A
motus horalis sit, patet, quod oportet ipsum esse suc-
cessive divisibile, et habere omnes partes eius succes-
sivas, sed non pro eodem instanti; ergo oportet, quod

lo extra instans presens sint multa. Nam si aliquod suc-
cessivum est, ipsum est secundum singulas eius partes
successivas, quod non potest esse in eodem instanti;
ergo relinquitur, quod multe eius partes hospitentur
extra instans.

i5 Minor probatur multipliciter. Primo per Aristotelem 7" Arisioile shews

T-»i • • r^ I • 1 ^4. 1 ^ •! -1 "i3t successive

Phisicorum 29", ubi demonstrat, quod non est possibile motion cannot
motum successivum esse in instanti: per hoc medium '^^' conimed to

' ' . one instant, as

omni motui contingit motum esse velociorem et tar- neither can rest,
diorem, quod non contingit de motu in instanti; ergo etc.
20 Et post probat per tres raciones, quod non est possibile
quietem esse in instanti.

Confirmatur racione. St motus esset in instanti, tunc if successive
esset in eo, ut mensurante, quia alius modus inessendi time'"!" mn'st
esset impertinens; sed nullum successive divisibile potest t"^ measured

' ' . . ' bv time, which

25 mensurari indivisibili successive; ergo nullus motus sue- fs impossible
cessivus est in instanti. Unde quarto Phisicorum 14" ^inst'ant!'^

9. Cod. : iz q5 no.

if). C/. Arist. Nat. Ausc. VI (non VII) 3 (2) G (Ed. Par. 11
.92/, 47 ss.): "Ozi iihv xoivov lazi re iv tm xQ'^^^ (iSicii()FTOv,
o q)afisv SLvai to vvv, SrjXov hanv yx rcov siQtjfisvcov. "On S'
ovShv Iv Toj vvv XLVslxaL, fx TCJvSs cpavfQov 81 ydg haxiv, iv-

dt^STUL X«( &UTTUV XLVBLgO-UI Iv ai'TCi) ^C(l (iQ(xSvTF(>OV X. T. X.

2(',. Cf. Arist. Nat. Ausc. IV 12 (iS) 12 (Kd. Par. II 301, llss.).I go JOHANNIS WICLIF CAP. XX.

dicitur, quod idem est esse in tempore et tempore
mensurari, quia, ut dicit, si idem esset esse in tempore
et esse, dum tempus est, tunc celum esset in illo et
quidlibet in quolibet.
A single instant Similiter, si successivum est in instanti, tunc aliquod 5

cannot Lontain .. c •.. • • .. ^- j • -i -i i- i

iiie bounds ^st hnitum in instanti; sed impossibile est, ahquod esse

(beginning and f^jjitum, nisi habuerit fines utrumlibet finientes: ers^o

ending) %s Inch ; ... ' s

are implied in successivum habet huiusmodi fines in instanti, et sic
succession. .,•, »•,.•,. ^ ^ i^-^^i

quotubet nistancia et mutata esse hnirent tale successivum

in eodem instanti, quod est impossibile. Si enim tale lo
successivum habet, habuit vel habebit finem .... si non
habet, tunc finiebatur vel finietur, et per consequens
non est finitum secundum utrumque eius exemplum,
quia finicio futura non est vel fuit, nee refert sive in-
finitum accipitur proporcionaliter sive nominaliter, quia 1 5
indubie, si aliquid est finitum, aliquis est finis finiens
ipsum et mensurans, quia ad inicium Deus quantificat
omne quantum, ponens ipsum in numero, pondere et
mcnsura. NuUus ergo terminorum finiencium potest esse
iuxta banc viam, quia non simul; et per consequens 20
non est possibile tale successivum esse futurum finitum
secundum utrumque eius extremum.

If successive Similiter, si motus solum sit in instanti sic, quod
motion could . - ,

be confined ^on in tempore extra instans, tunc oportet concedere

within one ,}(, quolibet successivo, quod infinitas partes perdidit I F. 2 36
instant it would " ' t r 1 _ |

have lost an quas non habet, et per consequens nullam illarum

inlinite number r -^ , • ..•<- • -in

of parts, and lacit ad eius quantificacionem, et per idem nulla pars
with them the generanda secundum totum tacit ad eius quantificacio-

predicate ot ^^ . t

quantum, and nem. Ex quo sequitur, quod nulla pars plane secundum
ba composiutm. ^^ totum facit ad tocius quantificacionem; et per con- 3o
sequens totum non esset actualiter quantum sub aliquo
gradu. Nam si deperdatur per se causa quantificacionis,
necesse est, ut proporcionaliter deperdatur quantificacio;
sicut ergo extendimus eius totalem quantitatem succes-
sivam dicendo illam esse, ita oportet nos extendcre esse 35
ad quantitatcs parcium, que omnes simul sumpte sunt
illud totum, ut dictum est supcrius. Non enim capit
intellectus, quod aliqua pars rei quantificat, componit
vel talem actum secundum facit, cum hoc tamen, quod
non sit, quia quilibct talis actus secundus prcsupponit 40
primum; quomodo, rogo, componerctur aliquid ex parti-
bus quantitativis, nisi causaretur ex illis, que actualiter

3. esset in illo| cod.: esse nulio. 11. post linem aliqua cxcni'sse

videnlur. i3. sive] cod.: sive ly.CAP. XX. DE ENTE PREDICAMENTALI. 1 9 1

componunt, actualitcr sunt minores suo toto, causantes
relacionem, ut puram proporcionem minoris inequali-
tatis et multa talia. Et si extensive loquamur de coni-
poni ad istum scnsum, quod composuerunt vel com-
3ponent; quare non sic loquendum esset cum vcrbo
essendi, quod ad sensum consimilem sunt? Nam nemo
dubitat, quin talis pars, quando fuit, composuit con-
tinue, et quando desiit esse, desiit componere sicut et
totum desiit componi ex ilia vol habere illam pro eius

10 parte; quomodo ergo nunc componit, si non existit,
nee sua composicio. Omnis modus habendi, eciam alie-
nissimus, quo vir habet uxorem, requirit habitum esse
cum habente actual!; ergo causancia requirit actualem
existenciam causantis, etsi ampliet quo ad causatum.

1 3 Et ista consideracio de extensione successiva temporis I'roof tVom
et composicione eius ex suis partibus movebat Augu- "

stinum t i " Confessionum ad ampliandum verba de pre-
sent!, llnde post longam disputacionem de existencia
temporis presentis, preterit! et futur! concedit bene,

20 quod si temjnis non est longum vel mensurabile nee
visibile, hoc tamen dicit sc scire, quod tempus pre-
teritum et futurum, ubicumque sunt, ib! presencia sunt.
Ideo vocat tempus preteritum, presens de preterito, et
tempus futurum presens de futuro, ut inquit: „Pueritia

23 mea, que iam non est, in tempore preterito est quod
iam non est." Ideo secundum eum omnia tempora pre-
terita et futura sunt. Llnde 83'" Quaest. quaestione \S^
„Omne preteritum iam non est, omne futurum nondum
est, omne ergo preteritum et futurum deest. Nee pre-

3o teritum ergo nee futurum sed omne presens est aput

23. preteritum] cod.: presens. 24. fiitiiro scrips! cod. : preterito.

17. Cf. Aug. Confess. XI 18, 23 {Migne XXXI! 818): Si
euim sunt futura et praeterifa, volo scire ubi siDit. Quod si
nondum valeo, scio tamen ubicumque sunt, non ibi ea futura
esse, aut praeterita, sed praesentia .... Ubicumque ergo sunt
quaecumque sunt, non sunt nisi praesentia. ibid. 20, 26: Nee
proprie dicitur tempora sunt tria, praeteritum, praesens et
futurum, sed forta^^se proprie diceretur, tempora sunt tria,
praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de
futuris. 24. Ibid. XI 18, 23 (Migne XXXlf 818): Pueritia

quippe mea etqsq. 27, Cf. Aug. de Diversis Quaest. quaest. XVII
(non XV) {Migne XL 15): Omne praeteritum . . . nondum est:
omne igitur et praeteritum et futurum deest, apud Deum
autem nihil deest: nee praeteritum igitur nee futurum, sed
omne praesens est apud Deum.192 JOHANNIS WICLIF CAP. XX.

Deum", Ecce decisio questionis. Et non dubium, quin,
si aliquid est aput Deum, tunc vera est.
According to Similiter iuxta banc viam non est possibile tempus
"ITevTnei'thcr'' vel aliquod successivum babere partes aliquotas, et per
time nor consequens non est possibile, quod babeat partes, et 5

anvlhing else ^ '■ ^ ..... ., '

successive could per consequens non potest esse divisibue. Assumptum
pam'oi^hc' probatur ex hoc, quod eo ipso, quod aliquod buius-
divisiblc. modi babet partes pro aliquo instanti babet illas se-
cundum principia opinionis adverse, et per consequens
oportet illas partes esse in eodem instanti iuxta proximo lo
dicta; consequens impossibile, ergo assumptum. Nam
una 4'^ non est cum aliis tribus, et ita de 8^'^ et qui-
buscumque aliis partibus aliquotis.
It is only in iis Hic dicitur consequenter, quod successivum solum
'"''^^lKit"a*'^'" P'"" ^"° medio instanti babet ambas medietates et proi3
succession lias [[[q instanti babet omnes partes aliquotas, quia eo ipso,

halves, and at ! . ^ ' ^ . . ' . '

other instants quod est aliquod instans intrmsecum successivi vel in-
cach other ^^^^^^ terminans aut inicians, tunc in illo instanti est

aliquot pait. _ _ '_

illud successivum; et ita huiusmodi successivum non
continue babebit qualescumque partes aliquotas non 20
communicantes, sed solum pro medio instanti eius
medietates, et | qualescumque alias aliquotas. F. 2?(

Objection: Contra istud sic. Si continuum componitur ex non-

'^""n hax'c'^no'^ quantis, notum est, quod impossibile est duo tempora
middle instant non-continuancia continuari ad invicem, nisi per duo 25

but must have . . . ^ 1 ^' ^ • ^ •

two instants mstancia, que oportet simul esse contmuata iuxta prm-

cqiially middle, (.jpij^ gj^. opinancium. Ideo tenta ilia via superest ponere
Moreover we 1 t^ _ ' 1

cannot allow a multa instancia esse, quia ilia continuata constituunt

begin nine or .,...,.

end, since tempus materialiter. Ymo aliter tempus compositum ex
changing must instantibus paribus non haberet medium instans, nisi 3o

precede act t- 7

being changed, babeat instancia duo eque media, quorum utrumque
oportet componi cum reliquo, continuando illas duasOnline LibraryJohn WycliffeJoannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) → online text (page 21 of 34)