John Wycliffe.

Joannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) online

. (page 22 of 34)
Online LibraryJohn WycliffeJoannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) → online text (page 22 of 34)
Font size
QR-code for this ebook


partes adinvicem. Si autem teneatur via Aristotelis de
composicione continui successivi patet ex sexto Phisi-
corum, quod non est dare primum vel ultimum talis 3b
continui successivi, quia, ut creditur de causa (j) capi-
tulo 5", quod omne mutari precedit mutatum esse et
ccontra. Si autem esset dare primum instans motus,

u

3i. eque e.x equa corr. '36. de causa] coJ.: det

?;. Cf. Arist, Nat. Ausc. VI 6 (9), h {Ed. Par. II 320, 21 xs.):
Oh uoi'ov dk TO fiftalialXov «j'«)'x/; fn-TajjFfihjicsvca ecX}.a Kctl ru
(iFTre{jf§Xtj'xbg ccvayyitj fif-ral^Klkftv TiQOTfQOV cinccv yuQ rd ^x
Ttvog f/ff Tt fifTcijhl^Xyjxug n> ;f(Joi'm ftFTa^afj/.)]>csv.CA1>. XX. DE ENTE PREDICAMENTAI.I. IQ?

illud vel mcnsuraret mutari mobilis vel suum mutatum
esse, vel ergo movetur successive, dum secundum se
totum est in tcrmino a quo, cum moveri sit recederc
a tei'mino a quo; adhuc autcm non plus rccedit, quam
5 perante, quando quievit, sed incepit recedere; ergo
non est dare primum vel ultimum instans motus. Tunc
enim esset motus sine eius materia individuante ut
alteracio sine qualitate, et pro tunc non posset sentiri et
sic de insensibili ticret sensibile, nee refert sive motus

lofieret pars alterius motus sive non, quia impossibile
est dare illud tempus adequate mensurans duos motus,
quorum unus terminatur inclusive ad terminos illius
temporis et alius exclusive.

Non ergo est racio signanda, quare due gutte in- Examples.

i5 cipientes componere terciam pro illo instanti moventur
motu quo incipiunt movere, quin per idem gutta com-
posita moveretur pro eodem instanti codem motu, cum
cuiuslibet partis sue aliqua pars moveretur illo motu
sine impediente denominacionem tocius. Similiter, si A

20 spera pertranseat B lineam uniformiter in hora, patet,
quod prima medietas est eque plene pertransita in
medio instanti sicut umquam post, cum mobile sit in
termino ad quem, et nichil illius sit pertransitum. Ex
quo patet, quod motus individuatus a prima medie-

25 tate B, cum sit completus, non est, et per idem alius
individuandus ex secunda medietate B secundum se
totum futurus non est modo, sed incipit esse; pro hoc
ergo instanti non continuantur illi duo motus, cum
modo non sint. Sicut ergo ignis successive generandi

3o est dare ignem maximum complete generatum pro
medio instanti generacionis, sic est de pertransicione
spacii et quocumque motu successivo est dare pro
quolibet instanti maximam partem motus elapsam et
maximam materiam motus adquisitam vel deperditam.

33 Et certum est, quod ille motus pro tunc non est, eo A tiling that
quod mobile non est in adquirendo illam materiam, hecomcs', does
que est secundum se totam, et sic complete adquisita. 11"' "^^"^^ "'"''

"... ' _ _ ' ~ ine process 01

Ideo dicit Philosophus 5" Phisicorum, quod omne per- becoming is

completed,
manens, sicut successive generatur, non est, antequam '

40 sit generatum. Res vero successive, dum sunt in fieri.38. Cf. Arist.^Nat. Ausc. V i (2), 7 {Ed. Par. II a09, 3 sq.):
'H fi8v ovv ovx f^ vnuxfifi8vov fig vnoKfiuFvov fisra^olrj xar'
ixvTtrpnaiv yh'Faig {-mi v.

i3194 JOHANNIS WICLIF CAP. XX.

tunc solum sunt, et dum sunt facte, tunc non sunt,
sed lapse sunt complete in preteritum.
Each Nee est racio signanda, quare A mobile movendo

^part'mast'' gradu ut quatuor, pertransibit complete suum spacium,
biicome super quod in fine pausabit, quin per idem B precise 5

complete as It i ^ . ^ '7 ' . ^ .

readies its due equc velociter a movendo per idem tempus eis paribus
''"'" pertransibit complete totum spacium, non obstante,
quod continet ulterius motum suum, turn, quia pro
quolibet | instanti quo aliquid est secundum se totum, F. 237
factum est determinate verum quod ipsum est sic 10
factum, et per consequens non dependet a futuro, quod
ipsum est complete factum, tum eciam, quia propor-
cionaliter ut totum est complete factum in toto tempore,
sic quelibet proporcionalis pars est complete facta in
correspondenti parte temporis. Similiter ponendo, quod A i5
per primam medietatem hore descendat in aere universa-
liter gradu motus ut quatuor, et per secundum medie-
tatem eiusdem hore continuet motum suum descendendo
per aquam gradu motus ut duo, patet, quod si in medio
instanti moveretur aliquo gradu motus, tunc moveretur, 20
et cum utroque motu movetur per adversarium, non
est racio, quare gradu ut duo movetur, quin per idem
gradu ut quatuor movetur; et sic dilTormiter movetur
velocius et tardius se ipso; non enim potest poni,
quod pro hoc instanti movetur aliquo gradu motus 2?
preter graduin ut duo aut ut quatuor, quia solum illis
gradibus ponitur moveri. Ymo, quicumque alius gradus
datus foret instantaneus, quo nichil pertransiretur, quia
nee superficies aeris nee superficies aque, ymaginato
quod A mobile sit punctale. Nam A erit in superficie 3o
aque pro medio instanti, in quo superficies aeris erit
complete penetrata et superficies aque non. Ideo patet,
quod tunc aer est plene penetratus, et per consequens
tunc non erit motus, quo aer penetrabitur. Nee per
idem tune erit motus, quo aqua penetrabitur, ymo non 35
plus pro medio instanti movetur, quam si remitteret
motum suum usque ad non gradum in illo instanti, et
incipcret in illo moveri a non gradu motus, quia nichil
pertransitur in instanti, nisi forte punctus.
A 'successive' Planum est ergo advertenti raciones Aristotelis 6" 40
cannot exist in i)hi^icorum capitulo G" et infra, quod de intencioneone instant,6. eis] cod.: e'is (= cris).

40. Cf. Arist. Nat. Ausc. VI 3 (2), 6 {Ed. Par. 321, 47 ss.):
vide supra pag. 189.CAP. XX. DE ENTK PRKDICAMKNTAI.I. 195.sua fuit nullum succcssivum posse esse in instanti, nee nor have its
alicuius successivi posse esse primum instans aut ulti- cnding"to be
mum, in quo sit tale successivum, sed solum moveri, successive

' T ' . assigned to a

dum est inter terminum a quo et terminum ad quern, single instant.
5 Et confirmacio huius est de denominato contrariis de-
nominacionibus per duas medietates temporis, in cuius
medio instanti neutra oportet ipsum denominari. Ymo
in multis repugnat quod in medio instanti denominetur
altera, ut in medio instanti inter diem et noctem ori-

lozontis nostri, nee est dies artificialis ibi, nee nox vel
simul utraque cum non sit racio diversitatis, ymo
usque ad datum punctum multiplicaretur utrumque
tempus. Vere ergo loquendo concedendum est omne
successivum esse in quolibet instanti intrinseco sui

1 5 esse, non tamquam mensura sue extensionis, sed tam-
quam causa sui esse; ille enim est unus modus in-
essendi, ut patet 4° Phisicorum; cum ergo instans sit
pars quantitativa temporis, tempus est in instantibus
tamquam suis partibus; Aristoteles tamen, negans com-

20 posicionem compositi ex non quantis, diceret, quod
nichil est in tempore, vel in instanti, nisi quod in eo
tamquam in mensurante vel esse suum substanciale vel
esse accidentale, et quelibet substancia habet motum
accidentalem instantaneum, secundum quem est in in-

25stanti; sed nullus motus vel aliud successivum est in
termino suo extrinseco, quamvis sit in primo eius in-
stanti et ultimo, et sic successivum non extenditur
secundum diuturnitatem in instanti; sed extra instans
plus vel minus secundum eius diuturnitatem, ut littera

3o non est extensive in puncto, quamvis sit causa littere
in quolibet eius puncto; tunc enim est res extensive
vel mensurative in alia, quando immediate mensuratur
per illam, ut corpus est extensive in loco, quando una
pars eius extenditur per unam partem illius situs, et

33 alia per aliam. Motus eciam cum accione in ceteris
successivis est extensive per tempus, non quo ad molem,
sed quo ad duracionem.
F. 237' Ex istis patet, quod sicut nullum | multiplicatum Distinction
per locum est extensive per locum, sic nullum per- permanent and

40 mancns per tempus est extensive per illud tempus; s^uccessive.

39. sic] cod. : sed.

17. Cf. Arist. Nat. Ausc. IV X (5j, 1 (Ed. Par. II 2R7, ,9,9 an).

1 3 •■■rge JOHANNIS WICr.lF CAP. XX.

quia sicut multiplicatum per locum est secundum se
totum ad omne punctum dati loci, sic permunens est
ad omne instans dati sui temporis secundum se totum,
quod est impossibile de successivo. In hoc enim differt
permanens a successivo, quod permanens est illud, quod 5
manet successive in extensum : cuiusmodi est omne
illud, quod sufficit manere per tempus sine innovacione
vel dcperditione partis. Successivum vero omne, quod
per tempus extenditur; quamlibet autem partem divisi-
bilem taliter extensi oportet habere tempus sibi appro- lo
priatum, in quo non sit aliquid sui tocius preter ipsum
vel partem eius, sicut est de localiter extenso. Et patet,
quod sicut localiter multiplicatum habet perfecciorem
habitudinem ad locum, quam extensum, sic temporaliter
multiplicatum habet perfecciorem habitudinem ad tem-i5
pus, quam temporaliter extensum, quia impossibile est
aliquod tale habere omnes suas partes punctualiter
simul. Sicut ergo omne totum permanens est corrupti-
bile per accidens ex divisione parcium, sic omne suc-
cessivum est per se corruptibile, dum corrumpitur in 20
quantum tale ex parcium successione.
According to Unde Aristoteles 4'^ Phisicorum movens dubitacionem
lias"j*t's'^paiis^ loycam supradictam de existencia parcium temporis,

but thay are quomodo impossibile est aliquid componi ex illis, que
not coexistent. ^ ' . ? , • . ,

non sunt, ut patet capitulo pnmo, solvit idem capitulo j° 25
dicens, quod oportet de motu et de tempore partes
non esse simul, sed unam post aliam, et sic illud, quod

i5. perfeccioneni scrips f cnct. : pciorcm (= parciorem).

22. Cf. Arist. Nat. Ausc. IV 12 (18), 3 {Ed. Tar. II 302, 27 ss.):
Kai b cevTog Sh navTKxov cifta- tiqotsqov ^h kkI varsQOv ovx
6 avrog, on kk) ij fif-Tafjoli/ )'/ ^ih> naQOvaa fii'a, rj Sh y8yf-vt]^ih'rj
■Kccl ij iiflXovGCi f-T^Qn, ad quae verba Averroes adnotat haec
{sect. 108, Ed. 0pp. Arist. Ven. Fol. 84): Quemadmodum motus
tion inveniuntur partes eius insimul, sed quaelibet pars aut iam
defecit aut nondum venit, ita est tempus. Et ititendebat per
hoc dissolvere quaestionem praediclam in esse temporis, dicenlem
quod, si tempus est, necesse est, ut omnes partes eius aut
quacdam sunt insimul, sed non est ita; pnsuit igitur hoc, quod
rectum est diccre, quod partes eius inveniuntur quaedam po<it
alias, non insimul, sicut est dispositio in partibus motus, scilicet
quoniam quaedam inveniuntur post alias. Et comm. sect. 104:
Delude iteravit causam in hoc, et dixit, quoniam secundum
quod prius et posterius est, numeratum c^t instans, id est,
causa in hoc est illud, quod diximus, scilicet quoniam esse in-
stantis et numeratio eius est ex hoc, quod translatum numeratur,
id est multiplicatur per prius et posterius.CA1\ XX. DF ENTK PRKDICAMI'NTAF I. 197

est in instanti prescnti vocat Philosophus ens in actu,
et alia extra instans vocat eciam in potencia; et plane
patet ex verbis, ex sentencia Phiiosophi et Commcn-
tatoris sui, quod partes temporis sunt, licet non simul,
3 ut patet commento io3". Quod aulem permanens sit
multiplicatum per tempus, patet commento 104", et
idem sensit Augustinus.

Similiter iuxta incarcerantes verba de presente se- Errors caused

• 1 • .■ • bv limiliiis too

quitur, quod omne successivum Iniitum ranter maiora- cl()si;lv words

10 bitur vel minorabitur usque ad non quantum, quod z''^/''''*''^"''- /'

^ . . ^ '. ^ lands lis 111 the

est impossibile. Et consequcncia sic probatur, si non: absurdity tliat
sit A hora futura, que non maiorabitur vel minorabitur. notuin" lo'do
Contra, A capiet suam quantitatem ex causacione suarum ^^'''' '•* parts,
parcium, quas perdet usque ad non quantum, ert;o ct

i5eius mai^nitudinem, que erit effectus earum. Aliter enim
oporteret dicere, quod magnitudo successivi est im-
pertinens magnitudini cuiuslibet sue partis, cum ilia
magnitudo potest esse integra sine cuiuscumque partis
magnitudine, ut oportet dicere. Nee valet dicere, quod

20 omne tale successivum requirit partes quascumque esse,
fuisse vel fore, quia certum est, quod partes fuisse vel
fore est impertinens ad tempus esse iuxta sic loquentes,
et quamcumque partem esse est impertinens ad suum
totum successivum esse, quod sic probatur. Quacumque

25 parte signata cum suo toto non sequitur: Ista pars est,
ergo hoc totum est, cum reliquum numquam posset
esse futurum per cessacionem motus, stante tamen ista
parte. Nee sequitur: hoc totum est, ergo ista pars est,
ut dicit eo, quod omne successivum est, fuit vel erit

3o ante vel post quamcumque partem signatam, et cum
omnia sint impertinencia, ad quorum neutrum sequitur
reliquum, sequitur omne successivum esse impertinens
cuilibet sue parti. Ex quo sequitur nullam partem suc-
cessivi causare suum totum, cum non requiritur ad

33 esse sui tocius, sed sit accidens suo toti, quia adest et
abest preter subiecti corrupcionem. Ex quo patet, cum
cuiuslibet partis successivi magnitudo sit impertinens
illi successive, quod et magnitudo tota sit impertinens
ad esse tocius, cum sit accidens toti successive, et sibi

40 impertinens; totum ergo est per accidens quantum; et
cum deperdet ilia, propter que est quantum usque ad7. Augustinus] Confess. XI 18, cf. .supra pat^. 101.igS .lOHANNIS WICLIF CAP. XX.

non gradum, sequitur, quod diminuetur usque ad non

gradum, et per illud potest quantumlibet prolongari.

The 'successive' Vere ergo loquendo nullum successivum potest esse

without uIi'hs sine omnibus suis partibus per ordinem sibi succedenti-

parts, whicii in ^^s, sed econtra quelibet eius pars prius naturaliter 5

thought arc ' ^ i, • •. • *

prior to tile quam suum totum, cum nulla requint previe partes,

whole. antequam componat illas integrando totum. | F. 238

Nee sequitur hoc successivum est sine ista parte
existente, ergo est sine ista parte; quia ad esse sim-
pliciter sine ista parte requiritur pro nuUo tempore lo
habere istam ; sicut ergo omnis pars successivi, que
fuit vel erit, habet quandam prioritatem naturalem ad
totum, sic est in mensura sua, si suum totum est. Nee
privatur totum aliqua sui parte, quia omnem talem
habet pro tempore, quo natum est habere illam. Nee i5
posset prius aut posterius habere illam. Res autem
permanens privatur data forma et est protunc sine
ilia eo, quod protunc complete et nata habere illam
tamquam ipsa posterius. Aliter enim non privatur ali-
quid alio. 20CAPUT VICESIMUM PRIMUM.

Restat ereo ulterius videre pro asserto in arqumento, Time and other

,-■11 • ] ' siiccessives are

SI tempus potest rareheri vel densari modo suo .... incapable otincrease or
iiminution.5 Non ereo sit ponere tempus vel aliquod successivum i. Because

. ^ , . . J • TVT quantity is of

maiorari vel mmorari per se, quo ad successionem. Nam their essence.
nullum per se quantum potest maiorari vel minorari.
Omne tempus est per se quantum, ergo nullum tem-
pus potest maiorari vel minorari. Maior patet ex hoc,

loquod si talis quantitas maioratur vel minoratur, tunc
adquireret vel deperderet quantitatem ad suam sub-
stanciam, et per consequens per accidens esset quanta
vel aliter fieret in toto nova, et sic antiqua non maio-
raretur vel minoraretur, sed fieret una nova quantitas;

i5et cum omne aliquid successivum individuatur a tem-
pore, patet, quod nullum aliquid successivum potest
prolongari vel breviari.

Item, si tempus posset diminui et maiorari, tunc H. The whole
' /- • r • • would be at a

ranter omne tempus hnitum loret sue parti quanti- given moment
2otative; quod est principium per se notum : Omne totum ^'^^'^'-^j^l'^^'^'.^J"^
est mains sua parte quantitativa, et consequencia patet.
Nam infinitum brevius erit ista dies ante finem, et
continue usque ad finem habebit partem quantitativam
certe quantitatis; ergo ante finem parificabitur sue parti
23 quantitative.

Ymo, subtilius considerando, patet, quod illud tempus "i indeed the

' ., . . . , .^ . . whole would

infinitis suis partibus quantitativis ydemptihcabitur, et sic be identiiied
in infinita tempora, quorum nullum erit pars alterius, i„|'i'„'i\esjn,;,i
pro mensura simultatis erit simul; dies, nisi quando parts.
3oin fine erit, hora non erit, nisi ultima hora eiusdem
diei, et sic de infinitis partibus, quibus ydemptificabitur,

3. Post suo tres quartae partes lineae scriptiira vacant. 6. Cod.:

miorari, Ome tpus c p se. 19, 20. rariter notum verba labem tra.xe-
runt; post foret excidisse videtur par.200 .lOHANNIS WICLIF CAP. XXI.

et sic per intinitum magnum tempus posset omne

permanens durare, quamvis momentum erit maximum

tempus possibile.

Aj^aiii all Item iuxta sic loquentes nullum tempus capit magni-

m'Timc' w^cruTd" tudinem suam a tempore preterito vel futuro, sed solum 3

pcrisli. a presenli; sed omne fmitum tempus in principio erit

non-quantum, a quo cresceret, et in line erit diminutum

ad non-quantum; ergo per idem manebit continue non-

Notliing would quantum. Consequencia patet ex hoc, quod eque pro

remain but the quolibet instanti intrinseco solum est indivisibile tem- lo
instant ; this ^ . . . . . . ... . ,

would be pons simpliciter presens, sicut m pnncipio et m hne, et

and* so Ti^me ^""^ indubie tempus manebit continue non successivum,

would be sed pcrmanens vel indivisibile. Non sic ergo intelligit

permaueiit and ... , ^ T^^

not successive. Aristotelcs tractatu de tempore 4° Fhisicorum, ponens

capitulo 3° installs manere idem subiecto, quod tempus i3
vel aliquod successivum potest formaliter loquendo per-
manere alteratum vel aliter motum, quia indubie nedum
quodlibet tempus interceptum inter duo instancia, sed
quodlibet instans esset tempus eternum et sic, si ali-
quid erit, erit per tempus eternum. Nam si annus ali- 20
quando erit ita brevis, sicut hora, patet, quod tunc
erit hora, et per idem continue erit sic brevis, et inter
quelibet instancia futura interciperetur tempus infinitum!,
si mundus fuit eternus, cum omne tempus futurum
terminabit tantum tempus. 25

It time could Item, si motus et alia successiva a tempore possent
iiu? (I'i'immshed breviari vel longari, tunc non individuarentur a tempore,
all means ot Consequeiis contra Philosophum 5" Phisicorum, tractatu

distinguishing .' » 1 • • - i- - -i -i

would be lost, de unitate motus. Ad unitatem enmi indivisibilem motus

requiritur unitas mobilis temporis et materie motus, 3o
quia indubie aliter nemo posset dare differenciam inter
unam revolucionem diurnam, et aliam, sed numquam | F. 238'
foret nisi una revolucio, et per consequens semper

14. Cf. Arist. Nat. Ausc. IV i3 fiq), i {Ed. Par. II 304,37):
To 8h vvv f^atl avvs^Fia ^qoi'ov .... avvf-x^i, yciQ xov ^qopov
xbv TtccQfld^ovTU ■nal saoftspov, y.al olcog nsQag j^qovov Iotlv
k'aTt, yaQ rov (liv cigy^t], xov 8s reXsini]. 28. Cf. Arist. Nat.

Ausc. V 4 (6), 1 1 (Eli. Par. II 313, 53 ss.): "^axF h xig yiivrjoig
axc'iGSi dLnka^^^ccvexcti, oi) liia, oi'Sh avvi^y^rig- SialafifidvsTai ds,
EL (isza^v xQ'Jvog- Tr/g 8s x& stSsi (irj (iiag ov, xal si fii] 81.K-
IsLnsrai 6 j^Qovog- u fisv yc(Q y^qovog slg, x& sl'8si 8' rj
■/.lvi]Gig cillrj. (If. etiam Nat. Ausc. IV 12 (18), 5 (Ed. Par. II
30'J, 41 sq.): 'O /.ihv yciQ ')(^Q6vog OQti^si xijv m'vrjaiv ccQi&fing cov
uvx^g, atque ibid. 12 (304, 14 ss.): Tu fisv yctQ av ;[eo^'9J slvaL xo
fisxQslaO'ai, saxt. xQOV(p, 6 8s XQi^vog zcvrjascog xccl ijQSniag [isxqov.CAP. XXI. DE ENTE PRKDICAMKNTALI. 2oi

eadem dies et idem instans formaliter, quia omnis talis
revolucio foret hoc celum revolvi in isto situ; et hoc
sufficit, ut dicitLir, ad unilatcm indivisibilem rcvolucionis.
Cum ergo hoc sit impossibile, rclinquitur, quod ad in-
-'' di\ iduacionem cuiuscumquc mcjtus requiritur individuacio
temporis primo mensurantis, ita, quod ultimum sin-
t^ulare speciei circumvolucionis sit hoc circumvolubile
per hoc tempus in isto situ circumvolvi.

Ex quo patet consequencia prima. Nam si motus I'roof by

•o horalis posset procelerari per duas horas, tunc posset '-^<>nip^-
habere aliud tempus adequate mensurans, et per con-
sequens nullum tempus adequate mensurans et per
consequens nullum tempus adequate requiritur ad hunc
motum, ymo plane sequitur, quod iste motus potest

' ^ ydemptiticari cuilibet sue parti quantitative, quia foret
idem motus in numero, sicut idem mobile per nullam
medietatem huius hore pertransiret adequate hoc spa-
cium; sed sic potest iste totalis motus tardari, ut ita
hat; ergo medietas illius motus potest esse iste motus.

20 Et idem est argumentum de qualibet parte quantitativa
successivi.

In oppositum sic: tempus potest successive adquirere ObjLction:

■1 • .. .. .. J ..-^ .. 1 • ^ Time may lose

sibi partem post partem de quantitate denominante. pa,ts or gain
Ergo tempus potest maiorari, et per idem potest mino- ^ . ,t'"^'"-,

\ ... . ^ . ^ Evidence trom

-^ ran per deperdicionem successivam parcmm. Assumptum Scripture.
patet ex hoc, quod tempus potest continue habere
partes, quibus perante caruit, ergo potest adquirere
illas; eo ipso enim quod aliquid habet aliquid, quo
prius caruit, est ipsum adquisitum habenti. Sicut ergo

^osubiectum adquirit sibi successive antiquitatem vel senium
ex adiacencia temporis, ita videtur dies successive fieri
antiquior vel diuturnior, ut diucius duraret; et cum
ilia diuturnitas sit quantitas, sequitur, quod proporcio-
naliter sit maior, ut sit diuturnior, quia aliquam magni-

■>-■' tudinem non habet. Sic enim sonat wlgaris loquela,

quod est iuvenis dies et scriptura dicit Psalmo

quod dies sunt antiqui et anni eterni, et multis aliis
locis scripture est similis locucio etc.10. CoJ.: procelari. 36. Post Psalmo lacunci (S fere litterarum in cod.

36. Ps. 70, 6: Cogitavi dies antiques : et annos aeternos in
mente habui.io2 JOHANNIS WICLIF CAP. XXI.

Answer: Et quod consequencia sit bona patet ex dictis: Nam

niHit c'xTst si tempus adquirit sibi datam partem, tantum presuppo-

bctoio all its nitur naturaliter ante adquisicionem talis partis; con-

paits; an . . . .^ . r :>

impossibility, sequens impossibile, quia per idem presupponeretur

omnibus suis partibus et continue per totum adquireret 5

et per totum deperderet quantitatem et cetera.

Another Item motus et alia successiva possunt intendi et

Motidn'^m'av be '"^'"'''^'^i) ^^ P^^" consequens longari et breviari, ergo per

longer o"r idem tempus.
shorter as it is ^ . , , •

more or less Antecedens probatur. Primo per hoc, quod multi lo

"not'Tinio:-'^ motus possunt esse ditformes quo ad tempus et per

1. With varymji consequens mobilia possunt nunc intendere et nunc
intensitv motion . ^ ' .

diiiers in its remittere motus suos. Non enim est racio, quare motus
'^''Time.'" est ita intensus, sicut aliqua eius pars quo ad subiectum,

quin per idem est intensus sicut aliqua eius pars quo i5
ad tempus. Aliter enim non esset dare quam intenso
motu movetur motum difformiter quo ad tempus.

2. Motion has Secundo sic. Si motus ditTormis sit continue eque
a varying , , • l- u- • i •

intensity or it velox, denominabit subiectum continue eque velociter
^^°wirt at''* moveri, quia omne accidens non habens impedimentum 20

starting as at denominat subiectum secundum ultimum sui iiradus.
Its height -,.,., . =' ,

(The reply to INon enim est aliquod motum esse intensum sub dato
misshig'^i^n'Ais'.) S^'^*^"' "'^^ mobile sic velociter moveri, et sic incipiens
moveri a non gradu infinitum intendens motum suum
inciperet moveri tam intenso gradu motus, quam in- 25
tensus incipit esse talis motus. Non enim est dare
gradus instantaneos motuum, cum omnis gradus motus
sit mobile certe sic velociter moveri, quod non potest
perfici in instanti dato; ergo hoc patet, quod repugnat
aliquid incipere infinitum tarde moveri vel infinitum ^^o
velociter, si totalis motus erit certe velox etc.3 1. Excidisse partem quandam textus vel ideo apertum est,
quod totiiis sententiae ittde a verbis: Item motus et alia etqsq.
ex adversariorum ratione prolatae refiitatia, a Widijio sine
dubio adiecta, in hoc exemplari nianu scripto, quod ununi
aetatem tulit, non legitur.CAP. XXI. DE ENTb; PRErMCAMKNTALI. 2o3

F. 239 Item ex sensibilitate successivoruni vidctur, quod pre- Things arc
terita et futura sunt presencia ad istum sensum, quod sense's which''

multa sunt extra hoc instans. Pro cuius deduccione ^n"^ "ot v^itlnn

the actual

supposito cum Aristotele secundo I3e anima, quod motus instant: as is
5 sit sensibile commune, patet supposicio ex hoc, quod bein); sensible
a multis speciebus sensuum potest sentiri, ut patet nota- °^ motion,
biliter de visu, audita et tactu, ut nemo dubitat, quin
catus potest precipere visu motum muris et aper audituOnline LibraryJohn WycliffeJoannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) → online text (page 22 of 34)