John Wycliffe.

Joannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) online

. (page 33 of 34)
Online LibraryJohn WycliffeJoannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) → online text (page 33 of 34)
Font size
QR-code for this ebook


Ignis generatur ex calore et materia 40. 20.
Indivisibile est passio 13, 30.
Instans jirius quam aliud 206, 9.

— eorum variatio 214, 22

— significatur verbo de presenti 216, 40.

— temporis est instans in tempore 225, 32.
Intelligencie 292, lO.

— semper moventur a Deo tamquam ab
amato et desiderate 119, 37: 302, 29;
cf. p. 37.

lusticia et Iniusticia 170, 2.^ ; 171, iG.
luvenis dies 201, 3G.

Lapis 17, 31.

— eiussuppositum substancia piima 287, 21.
I>atitudo vide Longitudo

Libertas quid 245, 10.

^ — arbitrii 247, 10.

Liberum arbitrium 247, 3.

Lignum, eius suppositum substancia

prima 287, 22.
Longitudo, latitudo et profunditas noa

sunt formaliter quantitates 60, 5.
Loqui quid 135, 18.
Lucifer vide Deus.

— an voluerit equari Deo 162 4

— appetit esse non Deus 167, 2.

Malicia vide mains.
Malicia privacio 158, 3.

— defeccio 170, 9.

— moris 159, 7; 168, 2.

Malus nuUus actus per se 157, 7.

Mala an sit res inseparabiliter 158, 24;

cf 160, 24; 175, 32.
Mas decidit semen antequam sperma

aptetur induccioni anime 40, 163ioGENERAL INDEX.Materia capitur multipliciter 260, 7.

— essencia absoluta 43, i 1.

— duplex 236, 1.

— prima 43, 22,

Mathematici, eorum abstrahencium non

est meiidacium 53, 19 cf.\ 56, 3.
Motus ad quid proprie dictus 120, 20.

— dupliciter dicitur 1 10, 33.

— dicit passionem moti 121, 30.

— formaliter in moto in mobili 114,

— in motore 114, 10.

— non in movente 114, 15.

— in predicacione secundum essenciam
91, 2.

— individuatur a tempore 200, 27.

— eius gradus 202, 20; ibid. 25

— augmentacionis 51, 18; 88, 38.

— subitus et successivus 88, 3 ss.

— movere est agere 132, 4.

— movere amplius quara agere 123, 2.

— moveri communius quam pati 122, 21.
Mundus dicitur bene quintupliciter et

sextupliciter 272, 23.

— si ab eterno 272, i.

— sensibilis quid 272, 30; cf. 247, 18.

— — non potest esse ab eterno 226, 33.

— — factibilis 278, 20.

— — eiusdem creacio non potest esse
etema 279, 35.

— — creatur subita creacione 280 15.

— architipus quid 272, 27.
ydeali'im 273, 3; ibid. 33.

— — eius produccio 277, 28.Necessitas, in extrema necessitate omnia

debent esse communia 268, 9.
Negacio quid i, 21; 13 23.

— et privacio I, 20; fO, 9.

— negaciones non in genere 9, 16; 10, 24.
Nolle quid 174, 12

Nomen, conveniencia inter illud et rem

nominatam 17, 10.
Numeri 26, 8.Octocedron 57, 2

Oculi mentis 1 16, 5.

Odire quadrupliciter in scriptura 163, 27.

Opus condicionis 14O, 39.

— administrationis 147, I ; 151, 32,

— conservacionis 151, 33.

Ova conquassare secundum dyametros
longitudinales 156. 3Parallelum solidum 57, 6.

Passio, aliorum de ea sententiae 96, 4.

— suraitur sextupliciter 94, 4.

— paciencia 94, 6.

— pro subiecto passo 94, 11.

— pro perraittere 94, 21 ss.

— proprietas 95, 13.

— corporalis et incorporea 96, II.

— Cristi an iusta 99, 11 ; 109, iiss.; 112, 8.
Peccator damnat se ipsum 130, 9.
Peccatum originale 1S6, 14; 188, 10.
Per se esse quatuor modis dicitur 11, 31.

— dicitur simpliciter 39, 22.
Perfeccio essencialis 29, 15 ss.

— nomen verbale 299, 14.

— simpliciter 300, i.
Petra 17, 33.
Philocapti 115, 32.

Plato solus generat mundum cum tem-
pore 223, 20.

— eius contemplacio secundum interio-
rem hominem consideracioni Aristo-
telis preferenda 276, 10.

Posse duplex 44, 24.

Potencia de secunda specie qualitatis

153. 16
Predicamentum quid 12, 16 ss.

— ei contingit dare genus speciem etc.

159. 2

— ea omnia reducuntur ad genus sub-

stancie 3, 28; X.

— ea decem 5, 2; ibid. 7, 27 a-.s. ; 6, i .f.v.
Presens (juasi pre sensu 203, 22.

— verbo de presenti non tempus signi-
ficatur 216, 40.

— ampliacio verbi de presenti 189, 2 ss.;
cf. 191, 30; 211, 3.

— preterita et futura presencia 203, 2;
213, 6 .vs.

— extra instans presens multa 218, 30.
Principia intriuseca et contraria 184, 17;

186, 34.
Prioritates, earum quinque genera 204, 3.
Privacio vide negacio
Prius dicitur multis modis 228, 27.
Productum quodlibet habet esse a prima

causa 255, 25.
Profecie naturales 115, 28.
Profete naturales solent latitare diebus

in antris I15, 35.
Proporcio 140, 25; 27, 18.
Proposiciones vere 237, 16 ss.

— earum qualitas 237, 34 ss.

— — quantitas 239, 8 ss.

— — affirmaciones et negaciones 338, 22GENERAL INDEX.2 I IProposiciones katcgorice 239, 5-

— ypothetice 233, 2.

— — earum species 233, 2; 240, 26 s.s-.

— — — — novem 241, 1 5 ss.
Proprietas perfeccionalis 282, 2.
Functus et angulus 2, 19.Qualitas suscipit magis et minus 28, 28.

Qualitates 26, 30.

Quando omne presens, preteritum, futu-

ram lO, 2.
Quantitas 48 s.v.

— dicitur multipliciter 48, 12.

— basis cuilibet alteri accidenti 4S, li.

— immediatum et proximum genus ac-
cidenti 48, 2.

— eius genus dividit Aristoteles per
signum neulri generis 49, 14.Raciones ydeales altissime cause 275, 27.
Relacio vide Dcus.

— Augustini de ea seutentia 70, 30 ss.

— Anselmi de ea sentencia 72, 16 .<s.

— aliorum de ea sentencie 73, 5 ss.;

75. i: 75. 26.

— quid 76, I ss.

— omnem creaturam precedit 44, 10.

— raciones ydeales 261, 34.

— — — sunt radices encium 261, 34.

— omnium prima equalitas 64, 15.

— relativa possunt sumi equivoce 65, i ss.

— relationum extrema aggregata 63, 2.

— relacionem non liabet substancia 43, 36.

— consequitur ad quantitatem et (juali-
tatem in generc substancie 60, 2.

— differt a quantitate et qualitate 6 1, 8;

67, 20.

— — ab accione et passione 67, 28.

— — ab ubi 67, 30.

— — a quando 68, 15.

— — a posicione 68, 16.

— sic procedit alia sex genera respectuum

68, 30 ss.; cf. 62, 2.

— relacionum triplex maneries in Deo

69, 15 . .

— quinque relaciones inter personas di-

vinas 69, 27.
Res 76, 23 ss.

— creata habet quattuor gradus produ-
cendi 146, 7 ss.

Ridere quid 136, 7.
Risus quid 138, 23.
Risibilitas 129, 5; ibiJ. 7.Sargae (?) 215, 26.

Sciencie doctrinales 54, I2; 55, 4 ss.

Signa 16, 23.

— equivoca secundum tres gradus 21, 5.
Sincathegoremata 187, 28.

Sinderesis 116, II.

Sor est omnis homo 208, 19.

— differt a sorte sedente 282, 19.

— currit, non currit 287, 4 ss.
Species habent noticiam rei 305, 2r.
Spera quid 56, 20.

Sperma ride mas.

Stirps nomen monosillabum, in quo sex

littere conglobate i8, 11.
Substancia vide homo, lapis, lignum.

— quid 38, 25 .ss.

— quadrupliciter sumitur 36 ss. and
note to line 25.

— basis omnibus aliis 43, 8.

— presupponit suum esse intelligibile
eternum 45, 5.

— prima cathegoria 6, 2.

— primum omnium generum 10, 29.

— per se ens 18, 29.

— quid habeat 28, 1 6 ss.

— eius racio 34 ss.\ 38, 15.

— prima 287, 5; ibid. 15; ibid. 21.

— — omnia possibilia intelligit 288,21 ss.

— — omne possibile diligit 290, 4; cf.
ibid. 26.

— — eius dileccio unica, invariabilis,
infinita 290, 28.

Successivum et instans 190, 5 ss.\ iq2, 14;

195. I-
Superbia precedit omnia peccata 174, 28.

Superstancia 38, 18.

Tabernaculum portatile Moysis 57, 27.
Templum Salamonis 57, 28.

— ymaginalivum Ezechie 58, i.
Tempus factum a Deo 209, 12; ibid 23;

cf. 179, 2 ss.

— an possit rarefieri vel densari 199, 2.

— non longius quam de facto 216, 2.

— eius extensio 184, 6; 191, 15.

— eo mensuratur periodus 182, 34.

— ab eo individuantur motus et alia
successiva 200, 27.

— eius anterioritas et posterioritas 205, 4

— finitum 209, 4.

— parciale 230, I.
Tetracedron 57, 2.
Transsubstanciare 232, I.

Trinitas hostium : sapiencia terrena ani-
malis et dyabolica 177, 38 s,s\; 178, 8.3 12GENERAL INDEX.Unio intelligibilis triplex in re 233, 27.
Universitas, eius pulcritudo 18, I.
Universale quodlibet suorum singularium

Univocacio, univocura /'. 15 s.s".

— eius tres gradus 16, 40.
Urina dicitur sana 113, 30
Usia (substancia) 37, xi.
Usion (supertans) 37, 13

Velle quid 174, il.
Veritas quid 233, 14.

— composicionem consequens 235, 4.
prima 146, 3.

"Veritates eterne potissime substancie 34,
31 ss.; cf. 41, 15.

— corporalis non sufficit perspicere
medium dyaphanum 75, 5.

Visus et visio 96, 34 ss.
Vita virtuosa moraliter 267 6
Volitum nichil potest esse nisi bonum
160, 42.Voluntas instrumentum volendi 245, 26.

— eius rectitudo 244, 18; 247, 16 ss.

— libera 244, 2; ibid. 14

— non potest illibertart 248, 15; 249, 10.

— nulla temptacio illibertare rectam li-
beram voluntatem 250, 10.Ycocedron 57, i.
Ydea vide racio

— I, 15; 6, 14; 8, 12.

— vocantur substancie 35, 6; cf. 41, 24

— et ydeatum 18, 32.

— Platonis 19, 31 ; 42, I,

— in mente divina 285, 39.

— non distingwuntur a Deo 41, 26; cf.
69, 18.

— sine ydearum cognicione nemo sapiens
275, 20

Yris 54, 2.
Ymaginacio 149, lO.
Ysochelos 129, i.II. Index of Bible-Ouotations.Gen. I I 224, 33: 228, 7

— I 31 224, 25

— I 31 209, 13

— II 3 146, 32

— Ill I 137. 8

— Ill 4— 5 167, 7-10

— VI IS 57, 21

Exod. Ill 14 212, 27

— XXVI 2 57, 30

— XXXIII It 136. 18

Num. XII 8 136, 18

— xxn 28 137, 8

— XXIV 3 115, 38

Reg. VI 2 57. 30

Jos. X 12 132, 20

Job. IX 24 213, 2

— XL 4— y 150, 39

Psalm. X 6 164, 4

— XXXIV 19 163, 16

— LXVIII 5 163, iG

— LXX IS s 178, 23

— LXXVI 6 201, 36

— LXXVII 39 247, 28

— cm 2 150, 37

— CXVIII 91 209, 13

— CXLIV 8 95, 6

Proverb. XXI i 249, 31

Sap. I 7 151, 20

— VII 24 137, 2 s.

Eccl. Ill II 188, 9

— X 15 174, 31

— XVIII I . . . . 146, 29; 227, 33

Ezech. XLII 2—3 58, i

Dan HI 23 132 18

Matth. Ill 8 ..!... . 128, 4

— VIII 33 173. 32

— X 20 .... 127, 16; 136, 13

— XII 8 209, 13

— XVI 2-4 89, 8Matth. XXVI II
181, 25


— XXVII 20 . .


127, 28


Marc. XVI 20 .
145. 18


Luc. IX 24 . .
165, II


— XXI 19 . .
93, 5


— XXIII 45 .
132, 20


— XXIV 26 .
250, 7


Job. I 9 . .
150, 35


— I 12 . .
150, 35


- V 17 . .
147, 18


- V 36 . . .
145, 9


— VIII 44 .
173, 3


- X 30 . . .
64, 19


— XII 25 .
165, 12


— XV 23 . .
163. 17


Act. VII 51 .
139, 13


— XVII 27 .
. 150, 24


— XVII 28 .
• 150, 25


Rom. IV 4 .
128, 2


— VIII 26 .
136, 14


- IX 19 . .
139. 17


T Cor. Ill 7—9
- 128, 7


— IX 27 . .
• 165. 14


— XV 22 .
. 188, 2


2 Cor. VI I .
• 139, 33


Gal. VI 10 .
• 127, 32


Phil. II 6 . .
• 161, 4


Col. I 17 . .
. 151, 22


I. Thess. IV 16
. 181, 22


- V 15 . .
. 181, 23


I. Tim. VI 10
• 174, 33


Hebr. VII 9 .
. 188, 3


— VII 24 .
180, 22


— VIII n .
180, 33


Jac. Ill 15 .
. 178, I


— IV 6 . .
. 140, I


I. Joh. II 16


• 175. 4; 177. 36


Apocal. I 8 .
.


.


. 231, 15III. Index of other quotations.Aegidius:

Phys. Ill 4 107, 16

Algazel:

Philosoph., lib. II, cap. do vento etc.

297. 20
Anselmus :

De libero arb. Ill 245, 19; 250, 11; 12

— IV 244, 12

— V 248, 26

— XIII 244, 12

De casu diaboli IV . . . 173, 8

— IV 174, 5

— IV 175, 16

— VI . 174, 5

— XVIII 134, 32

— XIX 170, 26

De conceptu virg. V . . . 171, I

De Concordia praesc ATI . 134, 32

— XIII (XVIII) .... 170, 24
Cur Deus homo I 10 . . . 134, 32
De Divinitatis essentia Monol. XXV

7. 17

— XXV 8, q

— XXVIII 123, 2q

Proslog. XXV 281, 24

Dialog, de Veritate VIII. . 84, 16

— II 10, 8

— VIII 102, 13

— VIII Ill, I

— VIII 109, 14; 33

— VIII no, 13

— IX 172, 21

Ardmacanus:

De quaest. Arm. XVIJ, 2 . 144, 18

— XVII 17 152, 29

— XVII 23 157, 4

Aristoteles:

Categor. I 2 15, 6

— Ill I 38, 25

— JII 7 28, 8; ib. 26

— IV I 2 49, 7-14

— V 2 63, 25 ss. 64, 30Aristoteles:
Categor. VI 8 96, i


— VI 18 . . .
168, 2; 171, 7


— XII JO


,
. . . 6, s


De Interpret


1 2
• 45. 25


- n 1-3


.
• 45, 25


— VI 3 sq.


.
. 238, 27


Analyt. post


I 2, 5
54, 8


~ I 2, 15


,
82, I


- I 4, 4 •


• 9.


10,


I


^ »


31; 158, 8


— I 22 . .


.
. 51, 28


Topic. I 4 .


• 30, 10


— I 16, II


.
. 159. 2


- n 4, 3 .


,
. 90, 10


- VI 5, 2


.
• 134, 14


Rhetor. I 6, 2 .
• 249, 12


Politic. I I, II .
. 2C8, 39


Ethic. I 6, 4 . .
. 158, 12


- I 7. 15


. 251, 10


— I 7. i'^


266, 33


- n I, 7 .


95, 24


- n 5, I .


301, 10


- n 5, 18


^K 33


— 11 6, 10


95, 24


— Ill I, 6


246, 24


- ni 3, 7


161, 23


— Ill 4 .


i6i, 23


- in 5, .


161, 23


- IV 3. 17 •


253. 3


— VI 10 .


217. 13


— X 15 ... .
251, 10


Nat. Ausc. I 2, 3 .
52, 15


— I 2, 10 ...
52, 15


- I 5. 3 •


170, 20


- I 5. 9 .


186, 33


— I 6, 8 . .


184, 16


— I 7, II .


184, 16


— I 8, I . .


224, I


— II 2, I . .


53, 19


— II 2, 6 . .


23, 2


- II 3, 4 • .


135, 7


— Ill I,


91, 5INDEX OF OTHER OUOTATIONS.:> I :>5

12

IAristoteles:

Nat. Ausc. Ill T,, I

— Ill 3, 2

— HI 3, 2

— in 3, S

— IV I

— IV I, 8

— IV 2, 2

— IV 2, 5

— IV 3, I

— IV 4, 4

— IV 5, 3

— IV 5, (>

— IV 6

— IV 12,

— IV 12,

— IV 12,

— IV 12,

— IV 12,

— IV 13,

— V I, 7 .

— V 2, 9 .

— V 2, lO

— A' 4, II

— VI 3, I

— VI 3, 6

— VI 3, 7

— VI 4, I

— VI 5, 10

— VI 6,

— VII I, I

— VII 4, I

— VII 4, 9

— \'II 4, I

— VII 4, I

— VIII I, 10

— VIII 10, 9

— VIII 32, 33
De Caelo I G, I —
- I 9 ^

— I 9, 2

— II 2 .

— II 8 .

— II 13

— Ill I

— Ill 2

— IV 2, 2
De gen. et corr.
Metaph. I. i, 12

— I 2, 10 .

— I 9, 4 •

— Ill 2, 4

— IV 2, I

— IV 2,

— IV 7 .r— 41487,19423

08,


12
T03


6
85.


32
I; 115


6
122,


I.S
4.


28
261


. 3
261
2V


; 190,


'7
258,


24
258,


24
258,


24


- » o


6; ib.


13
42,


19
200,


28
189,


26
200,


28
196,


-»^
200,


14
• 193-


38
120,


18
51.


20
200,


28
225,


34


, 4


0; 208,


16
208,


16
209


. 9
209,


28
192,


37
XO4


, 9
121


, G
21,


29
. 21,


19
33


1 3


iL


. 7, 10,


19
150,


23
141


, 5
206,


30
259


1 —
264


6
89


122


,
122


, 6
122


, 6
122


, 6
261


, 3


8


122.


21
275.


15
3,


32
81


■J
> —
13.


12
297.


15
260


12
40


, 7Aristoteles:

Metaph IV 7, 1 ; 4 • • • 9. 3

— IV 8 4^', 33

— IV II, 1-2 . . 204, 4; 214, 15

— IV II, 6 170, 20

— IV 16, I II, 14

— IV 16, 4 292, 25

— IV 30, I 7. 4

— V 4, 2 7, 4

— VI I, 5-6 36, 3

— VI 2, 3 19. 28

— VI 2, 6 19, 28

— VI 3 52, 19

— VI 4 58, II

— VI 5, 3 161, 12

— VI 5, 4 81, 2

— VI 7, 5 292, 13

— VI 8, I 2 264, .S

— VI 14, 1-2 42, I

— VII I, 3 3, 32

— VII I, 261, 5

— VII 3 46, 33

— VII 3, 2—3 41, 3

— VII 3, 8 46, 20

VIII 3 37, 15

— VIII 8, 9 302, 27

— X 8, 9 262, 29

— XI I, 7 293. 35

— XI 6—8 262, 29

— XI 7, 9 253, 6

— XI 7, 2 119, 37

— XI 7, 2 302, 29

— XII 4 276, 14

— XII 34, 35 119, 37

De Anima I 1. 11 . . . . 260, 9

— I 2, 3 ..... . 116. 7-8

— I 4, 12 82, 9

— Ill I 90, 15

— in I, 5 203, 4

Meteor. I 7, 4 297, 9

— I 7. 4 297, 20

— in 5, 1 54, 2

Augustinus:

De Quantitate animae XXI 62 296, I

De libero arbitrio I 11 . . 245, 10

— Ill 8, 22 166, 7

— Ill 24. 71 164, 32

De Civitate Dei VII 8 . . 169. 30

— VII 28 277, 16

— XI 6 209, 21

— XIV 13 174, 30

Confessiones XI, XI -XXV 184, 7
— XI, XVIII 23- 24 . . 191, 17 ss.;

197, 7
De Doctriiia ChiistiaiKi II lO, 25 53. 16JibINDEX OF OTHER OUOTATlOKS.Augustinus:

Contra Felicianum 9 7) ^

De Genesi ad litteram V 7, 12 209, 19

— V 21 .... I45> 37; I47> 6

— VI 13 I47i ^

In Evang Job I 12 — 16 . 209, 17

— I 19 277, 13

De Natura et Gratia XLY . 245, 10
De Diversis Ouaest. IX . . 155, 10

— XVII 191. 27

— XXVIII 133, 15

— XLA^I 35. 10

— XLVI 273, 38

_ XLVI 275, II

— XLVI 276, 4

— LXIX 7, 14

De Ouantitate VII .... 55. 37

— X-XII 55. 37

— XI, 18 . . . . 55. 27- 21S, 12

De Trinitate V 10 . . . • 5°, 32

— VI 6 50, 21; 28

_ XVI ^.4

Avenezra:

Coram, in Ptolemaei Centum Verba,

IV 298, 8

Averroes :

Coram, in Aristot. Nat. Aiisc.

II 2, 24 23, 2

— Ill 4 51. 15

— Ill 4 • 91. 12; 94, 12; 107, 12

— Ill 18 114. ^; '^ 14

— VII, 4, II 33. 3

— VII 4, 29 21, 29

— VIII 32 s^ 122, 2

Coram, in Arist. Metaph. i 9, 4 ^i, 2

— IV 2 40, I

— IV 2, 6 260, 12

— VI 3 52, 19

— VI, comm. 2 294, 21

— VII 31 276, 14

— IX 3 .... 85, 30; no, 18

— IX 7 127, 2

Coram, in Aristot. de Aniraa I I, II

260, 10
Comm. in Aristot. de Coelo I 9, 2

264, 6

— II, comm. 15 .... 297, 5
Comm. in A-ristot. Ethic. I 6, 4 158, 12
Epitome in Aristot. libr. Methaph.

II 276, 14

Sermo de Substancia Orbis II 44, 41

Avicebron :

(?) 37. I

Avicenna:

De Aniraa (?). 88, 39Boetius :

De Arithm. I i 26. 22

— I 32 64, 23

— II I 64. 23

— II 7 64. 23

De consolat. Ill, Pros. HI 251. 17

De divisione init 293, 2

In Porphyr. Ill 38. 1 9

Bradwardinus :

De Causa Dei I 2 . . . . 104. 35

— I 4 83. 32

_ I 4 128. 18

— I 14 133- 24

_ I 23 219. 4

— I 24 213. 7

— I 24 214, 15

_ I 24 218. 29

— I 20 159-

— I 34 ifi7- 4

— II 20-30 104. 35

— II 30 128, 20

— II 31 124. II

— II 32 133. 24

— II 32 135. 7

— II 33 133, 24

— Ill 6 III. 37

— Ill 6 112. 20

— in 6 118. 15

— Ill 6 . T23. 30; 152. 34; 155- 20
Duns Scotus:

Quaestion. XIII ^^4. 3

Super Sent. II 6 .... 1(^2. i
Euclides :

Eleraenta I i s.s- 55. I

— V 4—25 55-3

— XIII 18 5^- 59

Gilbertus I'orretanus:

Sex Principiorum Lib. I . . I37' 25

— I 294, 21

— II 91. 10

— Ill I. 20

— in 94- 6; 97, 7

— Ill 99. 40

_ IV 182, 35

_ IV 208. T2

Haly Abea Ragel:

Corara. in Centum Verba Ptolemaei

IV 298, 8

Isidorus :

Etymolog. VIII O3 . . . . 245. 7

loachimus Abbas:

Pj 18. 16

Juvenalis:

Sat X 22 270, 16INDEX OF OTHER ( )ao'JAT10NS.3l7I'hilosopborum XX I \' uniis . 131. id
I'orphyrius :

Introduct. II 30, J o

— IV 32. 6

— IV 05, 14

— IV 20b, 12

Priscianus :

Institut. Gramni. \TI1 10. 31 212, 9
Ptolemaeus:

Centum verb. IV ... . 2f)<S, 8
Robertas Eincolniensis:

Cornm. in libr. post. IV . . 0. 14

- IV 33. 2

— IV 39. 14

— V 25, 7

— VII 35, 9

— XV 52. 4

Epist. I. . 147, 20; 148, 33; 261. 18

Seneca:

Epist. IV 8 240, 5

Theodosius Tripolites:

De Sphaericis, lib. 1 . . . 56. 20
Tbomas de Aquino:

Summa contra gentes I 79 . ')'. 30Sumnia I 82 240. i

Commentum in cjuatuor libros Sen-

tentiarum I 36. 1 ... 277. lb

De substantiis separatis seu dc ange-

lorum natura \' . . . . 204, 9

Urso Scholasticus:

Apliorismorum /(;t'//,s iucertiis 38, lu
Vitellio :

Perspecliva III 16 . . . . 97, I

— Ill 48 217, 36

— Ill 49 217. 36

Wiclif:

De compositione hominis V . 296. i

De Ente in communi 2, 34; 12, 13;

12. 32; 34. 13, cf. 33 not.

De Ente, lib. II Il8, 12

De Universalibus .... 3, 7 ss.

De Tempore 59> 34

De Intellectione Dei 83. 28; 205, 16

De Volutione i?*^, 35

De Ideis I, 14

Trialogus 276, 14IV. Index of names.Abraham i88, 25.

Adam 188, i sq.

Adam de Marisco 147, 21.

Algacel 298, 2.

Anselmus 73, i; 84, 21; 102, 13; 109,
II; III, I and 26; 134, 32; 135, 6
161, 35; 170, 24; 172, 21; 173, 7
244, 12 and 16; 245, 3 and 19; 250, 12

Ardmacanus 144, 18; 152, 31 ; 157, 3

Aristoteles 6, 5; 15, 6 and 17; 19, 28
21, 19; 30, 11; 33, 3; 41, 3; 42, I
49, 14; 51, 7 and 28; 53, 18; 58, 12
76, 4 and 10; 78, i; 79, 28; 91, 5
96, [; 98, 12; 114, 6; 115, 7; 119
37; 121, 6; 122, 21; 170, 20; 171
7 and 9 and 23; 182, 35; 192, 33
104. 40; 196, 22; 200, 14, 15: 203, 4
209, 22; 210, II; 214, 15: 246, 24
249, 11; 276, 9 and 14: 292, 13

293. 35-

Athenienses 150, 26.

Augustinus 7, 6; 19, 27; 35, lO; 50,
21; 55, 37, 65, 4; 70, 9 and 24; 71,
5 and 10; 74, 2; 145. 37; 146, 27
and 30; 147, 22 and 23: 155, 10;
166,7; 169,35; 174,30; 184, 7; 191,
16; 209, 17 and 18; 218, 12; 219,
13; 273, 38: 276, 4; 277, 13 and 17.

Avesneszra 298, 8.

Avicebron 37, I ; 294, 9.

Avicenna 75, I ; 127, 6.

Balaam 115, 38; 116, i; 137, 8.

Benadad 77, 17.

Beor 116, I.

Boecius 26, 21; 38, 19; 251, 17; 293, 2.

Cristus 99, II and 14: 109, 11 and 17;
no, 5, 9 and lO; III, 2 and 27; 161,
3; et saepius.

Democrit 116, 8.

Dynam 76. 31.Egidius 107, 16.

Egiptus 224, 13.

Euclides 55, I.

Ezechiel 58, i.

Gilbertus 97, 7; 208, 12; 294, 22.

Haly 298, 7.

Israel 212, 30.

Jacobus 178, I.

Jesus 180, 22.

Joachim 18, 13

Job 213, 1.

Johannes 19, 27; 145, 9.

Joseph 77, 2.

Judei 99, 13; no. 5; 111, 27.

Laban 77, 4.

Levi 188, 4 and 26.

Lucifer 161, 7, 13, 15, 19, 23, 31, 33 and

36: 174. 34; 175. 16 and 31; 176, II.
Lvnconiensis 25, 8; 33, 2; 35, 9; 39,

21; 52, 4; 73. 14; 75, 26; I47, 20.
Man 77, 8.
Melissus 52, 16.
Moyses 57, 28: 77, 6; 212, 29.
Noe 57, 20.
Parmenides 52, 16.
Pelagius 245, 6.
Plato 19, 26; 42, I; 223, 7 and 20; 224,

II; 276, 7.
Porphirius 30, 10; 32, 6; 208, II.
Priscianus 212, 9.
Ptolemeus 298. 6.
Seneca 246, 5.
Sichem 76, 30.
Theodosius 56, 10.
Thomas 73, 9: 91, 30; 746, I; 377, 16;

'^94. 9-
Ungaforus 298, 7.
Urso 38, 10.
Yitrilonensis 97, i.
Ysidorus 243 7.Corrigriula.

Page 14, line iS: catlienam read catlii.-f;oiiam.
„ 5i, line 20 Note: Aug. read Arist.
„ 82. last line of the note: nostra read iiostrac.
~ 83, note, line 28: somne read somiio.
„ 89, note, second line : michi read rnilii.
n 90, line 3q : ponentes, I. ponentes (^without (Jomnia .
„ no, omit the last line of the note.

„ 116, note to line 11, Sinderesis, add.: Scnsiim /iiiiiis vocjbuU iiUcr-
pretatus est Ueberweg, Grundriss dcr Gescliiclilc dcr I'liilosopiiie.
II, p. 224.
.. 122, note to line 2: Coela read Caclo.
„ i35, 4th line of the note: Diabolo read Diaboli.
„ 149, la.st line: 99 read 23.

„ i5o, line i: genus read genus. __,

„ i65, note to line 14 : Cor. read I Cor.
„ 174, note to line 33: Tim. red I Tim.
,, iy7, line 8: presente read presenti.Miidoboiiac, Carohis Frommc, typogr. C. ct l\. Auhic.RECEIPTS AND PAYMENTSOFTHE WYCLIF SOCIETY,

From ist January to jisi December, iS^o.RECEIPTS.


1890


£


s.


d.


By Balance, 31st Dec. 1889 216


12


6


„*§3i6 Subscrip


ions


:i.t£i ij'.each.33i 16


Less Booksellers'
Commission..


066


9


6
jji


By Donations


6


2

•Subscriptions for_


1882- 2


>>


'1883- 2


y^


1884- 2


y >


18S6— 2


3 S


1887- 2


f )


1888- 7


J J


1S89— 26


)>


1890—178


) I


1891— II


3)


1892 — 12

1893— II


99


1894— II


99


1895— II


99


1S96— 7


9 9


1897- 7


. ^ 99


1S98— 7


/ 99


1899— 7


99


1900— 7


99


1901— 3
3'5


One double credited (see


other side .
£ss^


4


PAYMENTS.

1890 j^ s.

To Copying and Editing ... 159 9

,, Printing and Binding ... 349 4

,, Stationery and Postages 6 9
,, Cheque disallowed
through informality andOnline LibraryJohn WycliffeJoannis Wiclif De ente praedicamentali (Volume 11) → online text (page 33 of 34)