Johns Hopkins University. Peabody Institute. Libra.

Catalogue of the library of the Peabody Institute of the city of Baltimore .. online

. (page 12 of 342)
Online LibraryJohns Hopkins University. Peabody Institute. LibraCatalogue of the library of the Peabody Institute of the city of Baltimore .. → online text (page 12 of 342)
Font size
QR-code for this ebook


ferratensis vita; In S. Bartnolomaeum. IaudeB. [Gr,
et Lat.], v. 6, pt. 2.— Basiling, St., Abp. of Caesareia.
Epistola ad Urbiclum. [Gr. et Lat.], v. 3.— Sermo ob
sacerdotum instructionem. [Gr. et Lat.], v. 6, pt. 2. —
Basilius, Bj i. of Neopatras. Fragmentum Graecum,
v. 6, pt. 2.— In XVI prophetas commentarii specimen.
[Gr. etLat.], v. 7, pt. 1 Bonizo, Bp. of Sutri. Ex-
cerpta canonica, v. 7, pt. 3. — Chrysostomus, J., St.,
Abp. of Constantinople. Partes copiosae commentarii
in Salomonis Proverbia. [Gr. et Lat.], v. 4, pt. 3. —
Claudio, C, Bp. of Turin. Prologus catenae in Mat-
tbaeum, v. 1, pt. 1.— Codices Gi-aeci insulae Patml,
v. 6, pt. 2. — Constantinus III, F. H., Emperor of the
East. Epistola ad Theodorum I patriarcham Eoraae,
v. 6, pt. 2— Cyprianus, T. 0., St., Bp. of Cartilage.
Specimen operis S. Cypriani ad Quirinum, ex codlce
vetustissimo, v. 1, pt. 2. — Cyrillus I, St., Abp. of
Alexandria. Adlocutio; Fragmenta conimentariorum in
Matthaeum et Lucam. [ Gr.] , v. 1, pt. 1.— Nova scripta.
[Gr. et Lat.], v. 3.— Opuscula. [Gr. etLat.], v. 2, pt. 1.—
Cyrillus II, Abp. of Alexandria. Sermo de obitu
sanctorum trium puerorura, nee non saplentissimi
Danihells. [Gr. et Lat.], v. 2, pt. 1.— Deugdedit, or
Deodatus, Cardinal. Libellus contra iuvasores et
simoniacos et reliquos schismaticos, v. 7, pt. 3.— Dia-
log! cum Ismahelita fragmentum, v. 4, pt. 2.— Dialog!
hominls catholic! cum haeretico fragmentum, v. 1, pt.
1.— Didymus, of Alexandria. Commentarius in epis-
tolam Pauli seoundam ad Corlnthios ; Fragmenta ex
commentario InJohannis Evangelium. [Gr. et Lat.],
v. 4, pt. 3.— De titulopBalmi IV. [Gr. etLat.], v. S.^Ju.
Proverbia Salomonis commentarii; In Psalmos com-
mentarii. [Gr. et Lat.], v. 7, pt. 2. — Diodorug,
Bp. of Tarsus. In Psalmos interpretatio. [Gr.], v.
6, pt. 2. — Opuscul! de ecclesiasticis dogmutibus
supplementum, v. 1, pt. 1.— Dracontiug. Supple-
mental v. 1, pt. 2.— Dyiiame, of Bordeaux. [De
arte grammatica], v. 1, pt. 2. — Ephraemius, St.,
Patriarch of Antioch. Fragmentum apologiae pro
synodo Chalcedonensl et epistola S. Leonis P. P.
[Gr. et Lat.], v. 4, pt. 1. — Eugyppius, Abbot of
Lucullano. Summaria, v. 1, pt. 2. — Eusebius,
Patriarch of Alexandria. Sermo deeleemosyna ; Sermo
de astronorais. [Gr. et Lat.], v. 2, pt. 2.— Eusebius
Pamphilus, Bp. of Caesarea. Nova scripta. [Gr. et
Lat.], v. 4, pt. L— Euthymlus Zigabcnug, of Con-
stantinople. Dlsputatio de fide cum philosopho sara-
ceno. [Or. et Lat.], v. 4, pt. 2 — Eulychius, St.,
Patriarch of Constantinople. Sermo de pascbate et de
SS. eucharlstia. [Gr. et Lat.], v. 4.— Fulgent ins, F.
C. G., St., Bp. of Ruspe. Sermo de epiphauia Domini,
v. 1, pt. 1.— Gaza, T. Oanls laudatio. [ Gr. et Lat.], v.
6, pt. 2.— German us I, Patriarch of Constantinople.
Epistola encyclica ad Armenios de fl.de ortbodoxa. [ Gr.
et Lat.], v. 2, pt. 2.— Glycas, M. De praemio non
dilato animabus corpore solutis. [Gr.], v. 6, pt. 2. —
Gregorius, Patriarch of Antioch. Sermones duo
de Ohristi baptismo. [Or. et Lat.], v. 2, pt. 2. —
Gregorius, St., Bp. of Nyssa. Sermo adversus
Arium et Sabelllum ; Sermo de Spjritu sancto ad-
versus Macedonianos ; Fragmentum de processione
Spirltus sancti etiam a Filio. [Gr. et Lat.], v. 4.
— II it i on y in us Sophronlug, E., St. Excerpta ex
Eusebii quaestionibus, v. 4, pt. 1.— Hilaire, St., Bp.
of Poitiers. Breve supplementum commentarii in
Psalmos; Tractatus duo; Sermo brevis paralytico;
Hymn us serotinus; Graeca fragmenta, v. 1, pt. 1.—
Hippolytug, St., Bp. ofportus Eomanus. In Prover-
bia fragmenta. [Gr, et Lat.], v. 7, pt. 2.— Hymnive teres, cum praevio monito, v. 1, pt. 2 — Ircnaeus,

St., Bp. of Lyons. Fragmenta. [Gr. et Lat.], v. 3. —
Isaac, St., Bp. of Nineveh. Epistola ad Symeonem
Ciunetam. [Gr. et Lat.],w. 8, pt. 3. -Joannes, Dea-
con at Constantinople. Fragmentum. [Gr.], v. 6, pt. 2.
-Joannes, St., of Damascus. Johannis orthodox! dls-
putatio cum Manlenaeo. [Gr. etLat], v. 4, pt. 3.— Ju-
lianus, the Deacon. Fragmentum in Proverbia. [ Gr.

et Lat.], v. 7, pt. 2 L*o, the Patrician. Fragmentum.

[ ffr.l.v. 6, pt. 2 Libellus annalig sive kalendarlum

pugillare commentario, Ulustratum a Nicolao Ale-
manno, v. 6, pt. 2.— Proposltiones Chrlstlanae adver-
sus Mantchaeos, v. 4, pt. 3.— Sermo in laudem S.
Martini TuronenBis, v. 1, pt. 1.— Martyring, Patri-
arch of Antioch. Pars eermonis de divo Chrysostorao
contemporali suo, et fragmentum de animae exitu.
[Gr. et Lat.], v. 2, pt. 2.— Methodius, St., Patriarch of
Constantinople. Epistola ad Hierosolymorum patri-
archam de depositlone apostatarum sacerdotum, v. 5.
— Metoeliita, G., Deacon of Constantinople. Historiae
dogmatlcae libri I, II. [Gr. et Lat.], v. 8, pt. 2. —
Michael, of Constantinople. Vita et conversatlo
sancti patrls nostrl et confessoris Theodori abbatis
mouasterii Studii. [Gr. et Lat.], v. 6, pt. 2.— Missa
picta Graecorum in codlce Hierosolymitano, v. 6,
pt. 2. — Nicephorus, St., Patriarch of Constantinople.
Opera adversus Iconomachos. [Or. et Lat.], v. 5. —
Nicephorus II, Patriarch of Constantinople. Frag-
mentum de oleo mortuorum. [Gr.],v. 4.— Nicetas,
Abp. of Thessalonica. Procemium dialogorum ejus de
Splritus sancti processione. [Gr.], v. 6, pt. 2.— JVice-
tas, of Byzantium. Confutatio falsi libri quern scripslt
Mohamedes Arabs; Confutatio priorls epistolae ab
Agarensis mlssae ad Michaelem imperatorum Theo-
phili flllum ; Confutatio alterlus Agarenorum episto-
lae ad eundem imperatorem. [Gr. et Lat.], v. 4, pt. 2.
— Nicetas, ofChonae. De superstitione Agarenorum ;
De Manlchaels. [Gr. et Lat.], v. 4, pts. 2, 3.— Nice*
tas, of Nieaea. De Graecorum schismatibus. [Gr.
et Lat.], v. 6, pt. 2.— Nicetag Paneuphenvus. Epistolae.
[Gr.], v. 6, pt. 2. — Nicetas Serron, Abp. of Heraclea.
Praefatlo ad catenam In Psalmos. [Gr. et Lat.], v. 3.—
De obsidione Constantinopolitana sub Heraclio
imp. v. 6, pt. 2. — Olympiodorus, Deacon of Alexan-
dria. Fragmentum in Proverbia. [Gr. et Lat.], v. 7,
pt. 2.— Origeneg- In Proverbia Salomonis commen-
tarii. [Gr. et Lat.], v. 7, pt. 2.— Paiioplia dogma-
lien, cum insertis variis, etpraesertlm Gelasii I. PP.
epistola encyclica, v. 2, pt. 2. — Paul, of Persia. Dis-
pu.tationes Photinl Manicbael cum Paulo Christiano.
[Gr. et Lat.], v. 4, pt. 3.— Petrus, Bp. of Laodicea.
Commentarius in quatuor Evangelia de SS. eucharis-
tla. [Gr.], v. 6, pt. 2.— Petrus Siculus, Bp. of Argos.
Historla etrefutatioManichaeorum. [Gr. et Lat.], v. 4,

pt. 3 Photinus. DlBputationes Photini Manlchaei

cum Paulo Christiano. [Gr. et Lat.], v. 4, pt. 3.—
Polychronius, of Aphamia. In Ezecbielem com-
mentarii. [Gr. et Lat.]',Y. 7, pt. 2.— Prpclug, Abp. of
Constantinople. In S. Andream apostolum, v. 6, pt. 2.
-Symeon, St., of Mesopotamia. Sermo de animae
exitu. [Gr. et Lat.], v. 8, pt. 3.— Symeon II, Stylites,
St. Sermones. [Gr. et Lat.], v. 8, pt. 3.— Taragius,
Patriarch of Constantinople. Epistola, v. 5.— Theodorug
I, Pope. Epistola ad Constantinum Heracllum imp. v,
6, pt. 2. — Theodorus II, Lascaris, Emperor of Nieaea.
De dlvlnls nominlbus. [Gr.], v, 6, pt. 2.— Theodo-
rug, St., Abbot of Studium. Catechesis fuuebris in
matremsuam. [Gr. etLat.], v. 6,pt. 2.— Epistolae. [Gr.
et Lat.], v. 8, pt. 1.— Scripta varia quae in Slrmondi
editione desunt. [Gr. et Lat.], v. 5.— Theodorug,
Bp. of Alania. Alanlcus. [Gr. et Lat], v. 6, pt. 2.—
Theodorus, Bp. of Andida or Sandida. Commenta-
tio liturgica. [Gr. et Lat.], v. 6, pt. 2.— Theodorus,
Bp. in Cyprus. De vita et exilio et afflictionibus bea-
tissimi Johannis Chrysostorai archlepiscopi Constan-
tinop. [Gr. et Lat.], v. 6, pt. 2.— Theodorus, Bp. of
Heraclea. In Esaiam interpretatio. [Gr.], v. 6, pt. 2.
—Theodorug, Bp. of Iconium. De SS. martyribus
Ciryco et Julltta. [Or.], v. 6, pt. 2.— Theodorug, Bp.
of Mopsuestia. Argumentumhistoricum psalmlLIVet
psalmi XXXIV. [Gr. et Lat.], v. 3.— In XII prophetas
commentarium ; In Psalmos; In Evangelium Johan-
nis; In epistolam Had Corinthios. [Gr. et Lat.], v. 7,
pt. 1.— Theodorus, of Melitene. Ethica. [Gr. etLat.],
• v. 6, pt. 2.— Theodorug Nomicus. Oratio funebris
seu lamentatio in obitu Andronici Tarcbaniotae.

[Gr.], v. 6, pt. 2 Theodorus Prodromus. Poemata ;

Oratio epithalamica. [Gr.], v. 6, pt. 2— Theodorus
Xanihopulus. Epistolae duae ; In obitu Theodori Xan-
tbopuli. [Gr.], v. 6, pt. 2. — Theodotion. Frag-
mentum in Proverbia. [Gr. et Lat], v. 7, pt. 2.—
Theophilus, Up. of Alexandria. Fragmentum. [Gr.
et Lat. ] , v. 3.— Partlculae d uae. [ Or. ] , v. 4 — Thomas
Magister* De cladlbusin Thessalia et in monte Athone.MAI2708MAI[Gr.], v. 6, pt. 1-Tlmothens, Patriarch of Alexan-
dria. Sermo et fragmenta. [ Gr. et Lat.], v. 2, pt. 2.

(Ed.) Q. Aurelii Symmachi Octo oratio-

Dum ineditarum partes. See Symmachus,
Q. A.

■ [Ed.) Soriptorum veterum nova collectio

e Vaticauis codicibus edita. Romae, 1825-

38. 10 v. 4°. —3251

Contents. Abulfaraj (Gregorius Bar-Hebraeus).

Ecclesiae Antiochenae Syrorura nomocanon, v. 10 .

Alcuin. Commentariorum in Apocalypain llbri V,
v. 9.— Alger, of Liege. De saoriflcio missae, v. 9.—
Ambrosius, St., Bp. of Milan. Explanatio symboli
ad initiandos; Epistola de fide ad B. Hieronymum
preabyterum, v. 7. — Anastasius, Abp.of Gaesarea. De
honiiue ad Del imaginem condito. [Gr.], v. 9.— An-
astasius, Presbyter of Jit. Sinai. Contra Monophysltas.
[Gr.], v.7.— Anastasius, Abbot of St. Euthymium. Con-
tra Jadaeos. [Gr,], v. 7.— Fragmenta antiqua duo ex
libris ut videtur ApocryphisVeteris Testament],
v. 3, pt. 2.— Appianus, of Alexandria. Fragmenta.
[Gr. et Lat.], v. i— Apuleius, L. C. M. De ortho-
graphla trium Hbrorum fragmenta, v. 1.— Fragmenta
contra Arrianos, v. 3. — Assemani, G. S. Delia na-
zione del Copti e della validlta' del sacramento dell'
ordine presso loro, v. 5.— Atto I, Bp. of Vercelli. Tes-
tamentuin, v. 6, pt. 2. — Atto II, Bp. of Vercelli. Ser-
monea; Polyptlcum seu perpendiculum cum prlacis
scholiis ; Capltulare, v. 6, pt. 2.— De Attonibus dia-
tribi, v. 6, pt. 2. — Augustinus, A., St., Bp. of Hippo.
Praecepta artis muaicae collecta ex libris sex S. Augua-
tini de muaica, v. 3, pt. 3.— Basilius I, Macedo, Em-
peror of the East. Altera exhortatio ad fllium suum
Leonem imp. [Or. et Lat.], v. 2.— De capitularibus
diatribl, v. 6, pt. 2.— Claudio, O., Bp. of Turin. Prae-
fatio in commentarios suos ad eplstolas Pauli apos-
toli, v. 7.— Codices ABthiopicJ bibliothecae Vatl-
canae, v. 5.— Codices Arabici vel a Christianis
scrip ti vel ad rellglonem Christianam spectantis, v. 4.
— Codices Armeniaci bibLiothecae Vaticanae, v. 5. —
Codices Chnldaici sive Syriaci Vaticani Aaaemani-
ani, v. 5.— Codices Coptici bibliothecae Vaticanae,
v. 5. — Codices Iberici bibliotbecae Vaticanae, v. 5. —
Codices Indici bibliothecae Vaticanae, v. 5.— Co-
dices Persici bibliothecae Vaticanae.v. 4.— Codices
Slavici bibliothecae Vaticanae, v. 5.— Codices Tur-
cici bibliothecae Vaticanae, v. 4.— Catalogum codi-
cum Hebraicorum bibliothecae Vaticanae. Ap-
pendix, v. 5. — Cyrillns I, St., Abp, of Alexandria.
Nova scripta. [Gr.],v. S.— Dnmtano, Y.,St.,Cardinal-
Bp. of Ostia. Iter Gallicum ; Expositio canonia mlaaae ;
Collectanea Novl Testamenti ex operibus S. Petri
Damiani excerpta, cum ejusdem fragmentis ineditia,
v. 6, pt. 2.— Commentarii variorum in Danielem.
[Gr.], v. 1.— Decorosua. Expositio in laudem B.
Lucae evangelistae, v. 9.— Dexippus, P. H. Hiatoria-
rum excerpta; Ex historia Dexippi excerpta lega-
tionum edita; Fragmenta. [Gr. et Lat.], v. 2.— Dio-
dorus Siculus. Excerpta. [Gr. et Lat.], v. 2. — Dion
Cassius Cocceianus. Hiatoria Romanae excerpta ;
cum anonym! continuatione usque ad Constantinum.
[ Gr. et Lat.] , v. 2.— Dionysius, of Ilalicamassus. Ro-
manarum antlquitatum excerpta a libro XII usque ad
XX. [Gr. et Lat.], v. 2.— JOonato, G. Opua de pro-
ceesione Spiritus Sancti contra Graecum schiama, v.
7.— Ebed-Jesu, Bar Bricha. Collectio canonumsyno-
dlcorum; Liber margaritae seu de veritate Christi-
anae religionis. [Syr., et Lat.], v. 10. — Ecclesiae Ar-
meniacae canonea selecti, v. 10.— Enrico, Bp. of
Panna. Sermo de paschate Domini, v. 7.— Ephrae-
mius, Monk. Vitae Caesarum, a Caio Caligula ad
Michaelem VIII Palaeologum; Catalogus patriarcha-
rum Byzantinorum ab initio episcopatus usque ad
Chrlsti annum MCCCXXIII. [Gr. et Lat.], v. 3, pt. 1—
Erchemberto, of Monte- Casino. Expositio in aliquot
psalmoa, v. 9. — Erechthius, Bp. of Antioch. Frag-
mentum auppositum. [Gr.], v. 7.— Eubulus. De
controversia politica inter Aristotelem et Platonem.
[Gr.], v. 2. — Eulogius, St., Patriarch of Alexandria.
Fragmentum. [Gr.], v. 7.— Eunapius, of Sardis. Ex
hiatoria Eunapii Sardiani poet Dexippum editionls
secundae. [Gr. et Lat.], v. 2.— Eusebius Pam-
pliilus, ■/•>. ofCaesarea. Chronicorumlibriduo. [Gr.],
v. 8.— Quaestiones ad Stephanum ; Quaestiones ad
Harlnuin [(Jr. et Lat.]; Theophanlae fragmenta; Ex
commentario in Lucara fragmenta; Ex tractatu de
paschate; Quaestionum ad Marinum additamenta.
[Gr.], v. 1.— Eustatliius, Monk. Contra Monophy-
sltas. [Gr.], v. 7.— Eutychianus, St., Pope. Exhor-
tatio ad presbyteroa, v. 6, pt. 2.— Katychius, St., Pa-
triarch of Constantinople. Duo fragmenta lnedita. [Gr.],v. 9.— Evagrl us, of Pontus. Fragmentum ex catena
veterum patrum in Lucae Evangelium. [Gr.], v. 9. —
Ferrandus, F., Deacon of Carthage. Epistula dogma-
tica adversus Arrianos aliosque haereticos, v. 3, pt. 2.
— Florus Drepanius,o/ii/ores. Epistula depsalterii
emendatione, v. 3, pt. 2. — Georgius Hamartolus. Ex-
cerptum ex chronicls. [Gr.], v. 9.— Gregorius, St.,
Bp. of Nyssa. Nova scripta ex codicibus Vaticanis.
[Gr.], v. 8.— Gregorius Thaumaturgus, St., Bp. of Neo-
caesarea. S. Gregorii Thaumaturgl fides. [Gr.], v. 7.
— Inscriptionum christianarum pars I, v. 5.—
Isidore, St., Abp. of Seville. Prologus in psalterii edi-
tionem, v. 3, pt. 2.—Jamblichus, of Syria. Frag-
mentum ex Babylonicis. [Gr. et Lat.], v. 2 — Joannes,
of Sicily. Excerptum ex chronicls. [ Gr.], v. 9.— Job,
Patriarch. Job! testamenturn. [Gr.], v. 7.— Jnlianus,
of Laodicea. De bello. [Gr.], v. 2. — Julius, I, St.,
Pope. Scripta supposita. [Gr.], v. 7.— Justinianus
I, F. A., Emperor of Constantinople and Rome. Juris
civills partes, v.l.— Contra Monophysltas. [Gr],v.7.—
Ijeontius, of Byzantium. Quaestiones adversos eoa
qui unam dicunt naturam compoaitam D. N. Jesu
Christl item sanctorum testlmonia et sententiae ipso-
rum expllcatio. [Gr.], v. 7.— Adversus eos qui d'uas
adflrmant Christl personas, nullamque in ipso con-
junctlonem confltentur. [Gr.], v. J.-Leontlus and
Joannes. Rerum sacrarum liber II. [Gr.], v. 7.—
£<iturgica fragmenta antiqua, v. 3, pt. 2. — Catena
veterum patrum in Lucae Evangelium. [Gr.], v. 9.
—Reliquiae tractatua antiquiaaimi iu Lucae Evange-
lium, v. 3, pt. 2.— Eiuculentius. In aliquot Nov!
Teatamenti partes commentarii, v. 9.— Marini, G.
L. Prefazione alle iscrizioni antiche doliari alle
quali dava per giunta quelle de sdgilli di bronzo e
degli acquedottl di Plombo, v. 7.— Evangelium secun-
dum Mat t haeum verslonis antehieronymianae, v. 3,
pt. 2. — Menander [Protector). Historiarum excerpta.
[ Gr. et Lat.], v. 2.— Methodius, the Monk. De vltaudo
schismate tractatua. [ Gr. et Lat.], v. 3, pt. 1.— Meto-
chita, T. Quod omnes qui in ^Egypto instituti fue-
ruut asperiore orationia genere uti soleant. [Gr. et
Lat.], v. 2.— JVepotianus, J. Epitoma Valerii Maximi
(uaque ad lib. Ill, cap. 3), v. 3, pt. 3.— Nerses IV, Pa-
triarch of Armenia. Excerpta ex epistolis Nersetis pa-
triarchae Armeniorum, v. 6, pt. 1.— JVicephorus
Blemmldas. Oratio qualem opporteat esse regem.
[Gr. et Lat.], v. 2 — Nicetas, St., Bp. of Aquileja. De
ratione fldei ; De Spiritus Sancti potentia; De diversis
appellationibus D. N. Jesu Christo convenientibus ;
Explanatio symboli habita ad competentea ; Fragmenta
sex, v. 7 — Nicolaus, Patriarch of Constantinople. De
vita monastica. [ Gr.], v. 9.— Orationis dominicae
explanatio, v. 9.— Paolo Varnefrido, of Aquileja.
De aententia evangelica et de sancto Benedicto horoil'ia,
v. 7.— Paris, J. Epitoma librorum X Valerii Maximi,
v. 3, pt. 3. — Petrus, of Thessalonica [Patrieius et ma-
gister). De acientia politica fragmenta. [Gr. et Lat.],
v. 2.— Photius, Patriarch of Constantinople. Quaes-
tiones ad Amphllochium ; Responsio canonlca. [Gr.
et Lat.], v. 1. — Fragmentum quaestionis Amphilo-
chianae CXL Villi. [ Gr.], v. 2.— Amphtlochia anecdota.
[Gr.], v. 9.— Pietro, Deacon and Librarian at Monte-
Casino. De ortu et obltu Justorum coenobii Casinen-
Bis, v. 6, pt. 2.— Epistola ad Chonradum imperatorem
secundum; Epistola consolatoria ad Richizara Roma-
norum imperatricem, v. 7.— De poenitentiali Ro-
mano diatriba, v. 6, pt. 2— Polybius, of Megalopolis.
Historiarum excerpta. [Gr. et Lat.], v. 2.— Foly-
chronlns, ofAphamia. Ex commentariis in Danielem.
[Gr.], v. 1.— Epistola quaedam canonica quam debent
adimplere presbyteri, dlaconi, seu aubdiaconi, v. 6,
pt. 2.— Prudentius Galindo, St., Bp. of Troyes. Pro-
logue ad flores paalmorum, v. 9-Remi, of Auxerre.
Commentarius imperfectus in Oseam, v. 6, pt. 2.—
Tractatus de remuneratlone ineritorum non
dilata, v. 7.— Sabinus, Bp. Epistola. [Gr.], v. 7.—
Sedulius Scotus. Explanatiuncula de breviario-
rum et capitulorum canonumque differentia, v. 9.—
Sermones veteres quatuor : in septuagesima; in
quadrageaima ; in dominlca pasaionis; In dominica
palmarum, v. 3, pt. 3.-Sermonum antiquorum allae
reliquiae, v. 3, pt. 2.— Sermonum Arrianorum
fragmenta antiquiaslraa, cum refutationibus, v. 3, pt.
2.— Severus, Patriarch of Antioch. Fragmenta. [Gr.]
In S. Antonium laudes; De 8. Droslde homlliae: Ex-

temporaneua sermo de S. Thallelaeo, v. 9 Sibyllae

libri XI, XII, XIII, XIV collection! veterl sibylllnorum
addendi. [Gr.], v. 3, pt. 3—Silvester I, St., Pope.
Fragmentum. [Gr.], v. 8.— De Spiritus Sancti pro-
cessione a Patre Filioque opuscula duo, v. 7.— Sym-
boli apostolici explanatio, v. 9.— Symboli Atha-
nasianl explanatio,v. 9.-SymmachuB,Q. A. Novem

orationum partes, cum adnotationibus, v. 1 Synod i

Constantinopolitani actiones prima-octava. [ Gr.MAI2709MAIet Lat.], v. 4 — Theodorus, Bp. of Mopsuestia. Com-
mentarius inOseam; In Joelem; id Amosum; in Ab-
dlam; in Jonam ; in Michaeam; in Nahumum ; in
Habacucum ; in Sophoniam ; in Aggaeum ; in Zacha-
riam ; in Malachiam ; Fragmenta. [Or.], v. 6, pt. 1.—
Theortanus. Disputatio secunda cum Nerseto Pa-
trlarcha general! Armeniorum ; Disputatio cum Syria
Jacobitls. [Gr. et Lai.], v. 6, pt. 1.— Thomas Magister.
Oratio de regis offlciis, ad Androuioum Palaeologum;
Alia oratio de subdltorum erga regem offlciis. [Or.],
v. 3, pt. 3.— Tlpncltus. Conspectus universus cum
basillcorum supplementis. [Or.], v. 7.— Valerius
Max iin us. Julil Paridis epitoma librorum X Valerii
Maximl; Januarii Nepotiani alia opitoma Valerii
Maxim! (usque ad lib. Ill, cap. 2), v. 3, pt. 3.— Vallero,
A., Cardinal-Bp. of Verona. De occupationlbus dia-
cono cardiuale dignis, v. 6, pt. 2.— Antiquorum patrum
doctrina de Verb! incarnatione. [Or.], v. 7.—
Haereticorum sententiae de Verbi incarnatione, v. 7.
— Victor, 0. J. Ars rhetorioa, v. 1. — Victorinug, 0.
M. In epistulam Pauli ad Galatas coramentarlorum
libri duo ; In epistulam ad Phillppensea liber unicus ;
In epistulam ad Ephesios libri duo ; Opusculum pro
religlone Christiana contra philosophos physlcos, v. 3,
pt. ;i.— Zacharias, Bp. of Melilene. Historlae eccle-
siasticae capita selecta, v. 10.

(Eev. or in Dublin Rev. v. 11, 1841, p. 395.)

(Ed.) Spicilegium Romauuru. Eomae,

1839-44. 10 v. 8°. 4216

Contents. Alberico, Deacon. Prologus ad vitam et
obitum Sanctae Scholastlcae Virginia, v. 5.— Alean-
dro, G., Cardinal. Epistolae VI, v. 2. — Notitia Vatican!
libri Anagtasii de vitis pontlncum ... v. 9. — Anas-
tagius, Librarian of the Vatican. Catalogus magnus
ecclesiarum urbanarum ex Anastaslo bibliothecarlo
et aliis antiquis monumentis, v. 9.— Historia SS. Cyri

et Johannis interprete. See Sophronlus, St An-

selmo, St., Bp. of Lucca. Collectio canonica, v. 6.—
Apponins. In canticum canticorum explanationis
pars, nempe libri VII, VIII, et dimidium noni, v. 5.—
De variis Graecorum religiosls tractatibus cum Ar-

mcniis, v. 10 Asclepiodotng. De re mi atari

capitulo duo. [Br.], v. 4 — Augugtinug, A., St., Bp.
of Hippo. Sermones quatuor ex antiquis codicibus
eruti, cum praevia notitia, v. 8. — Balcli, B. Breve
trattato dell' historia, v. 1.— Bembo, P., Cardinal.

Poema heroicum cui titulis Sarca, cum notitia, v. 8

Bonizo, lip. of Sutri and Placentia. Historiae ponti-
flcae fragmentum, v. 6. — Cauomim priscae collectio
In novem libros distributa, v. 6.— Capaccio, G. C.
Vitae proregum Neapolltanorum Consalvl Magni,
Raimundl de Cardona, Petri Gironi, v. 8.— Carmina
quaedam Vetera Itallca, v. 1.— Cassiodorus, M. A.
Supplementum, v. 5— Choi ictus, of Baza. Dictiones
et descriptiones octo ; Oratio f unebris, et panegyric!

fragmentum. [Br.], v. 5 Chroniconantiquissimum

ex codice Palatino, v. 9. — Chrysostomus, J., St.,
Abp. of Constantinople. Homilla de pentecoste. [Br.
et Lat.], v. 4.— Claudio, C, Bp. of Turin. Praefatio
ad catenam patrum in Mattbaeum, v. 4. — Expositio
epistolae ad Phllonem, v. 9.— Catalogl praecipuorum
codicum bibliothecarum veterum, v. 5. — Com.
mendone, G. F., Cardinal. Carmina, v. 8. — Con-
gtantinug, Deacon at Constantinople. Laudatio om-
nium martyrum. [Br. et Lat.], v. 10.— Cosmas, of
Jerusalem. Collectio et interpretatio historiarum qua-
rum meminit Divus Gregorius in carminibus suis
turn ex S. Scriptura turn ex profanis poetis atque
scriptorlbus. [Or. et Lat.], v. 2.— Cyril lug I, St., Abp.
of Alexandria. Conciunculae tres de SS. Cyro et Jo-
hanne. [ Gr. et Lat.], v. 4. — Epistola paschalls Arnobio
interprete; Sermo de parabola vineae, cum notitia.
[Gr.], v. 5. — Damasceiius, J., St. See Joannes, St.,
oj Damascus.— Daiuiaiuo, P., St., Cardinal-Bp. of Ostia.
Sermo ad sacerdotes, v. 4. — Diadochug, Bp. of Pho-
tice. Homilia de ascensione Domini. [Gr. et Lat.],\.
i— Dion Cassias Cocceianug. Brevla fragmenta,
Graece, cum notitia, v. 6. — Dionysiug Teleniarensis.
Ex chronico Syriaco fragmentum, v. 10.— Commentarii
veteris in ecclesiasten specimen, v. 9.— Episcopo-
logii Vratiglaviensis post XXXVII episcopum
supplementum, v. 10. — Epistolae Teutonicae V
cum praevia notitia, v. 6.— Commentarii Graecl III,
nerape I : de vita Eusebii ante episcopatum ; II: de
episcopatu ejusdem Eusebii, et Alexandri cujusdam
conversione; III: de obitu ejusdem Eusebii, v. 9.—
Enscbiiis, Patriarch of Alexandria. Sermo de jejunio ;
Sermo de Incarnatione Domini; Sermones alii. [Gr.],\.
9. — Eustathiug, Abp. of Thessalonica. Commentarius,
theologis gramma ticisque perutllls, in hymnum pente-
costalem S. Johannis Damasceni; De jejunio; Ad
monachos. [Gr.], v. 5.— Faustinas, St. Sermo de
eplphania, cum praevia monito, v. 6.— Faugtns, St.,
PABI IV.— 6.Bp. of Riez. Sermones tres dogmatlcl : De pentecoste ;
De Sancte Trinltate; De Splrltu Sancto, v. 5.— Fei—
randus, F., Deacon of Carthage. Fragmentum, v. 4.—
Ferrari, A., surnamed Oalateo. Epistolae selectae XX,
quarum pleraeque instar tractatuum sunt, v. 8.—
Fragmenta higtorica, ex antiquo palimpsesto
monasterii Cryptae ferratae, cum specimlne scrlp-
turae aere cusae, et praevio monito. [Gr. et Lat.], v.
■J.— Galateo, A. See Ferrari, A. — Georgides, or
Georgidlus, Monk. Ex eollectione gnomica Graeca
excerptum, cum notitia, v. 6.— Gcrmanus I, Patriarch
of Constantinople. De haeresibus et synodis liber. [ Gr.
el Lat.], v. 7. — Giovanni, Deacon of Naples. Vita S.
Nicolal Myrensis, v. 4 — Glossarium novum La-
tinitatls ex aliquot nostrls edltionibus, nee non
codicibus sumptum, cum praevia slngulorum fontium,
unde glossarium hauatum est, notitia, v. J— Graziani ,
A. M., Bp. of Amelia. De despota Valachorum prlnclpe
libri III ; De Jacobo Despotae fratre liber I ; Eplsto-
larum Latinarum libri XI, v. 8. — Gregorius, Clericus,
Lucius, Archdeacon, Benedlctus, Presbyter, Theodoricus,
Monk. Nlcephorus, nee non anonyml. Praefationes
in vitam Sanctorum, v. 4.— Henry VIII, King of
England. Epistolae adversus Lutherum, v. 3. — His-
toriae ecclesiasticae fragmentum ex codice Me-Online LibraryJohns Hopkins University. Peabody Institute. LibraCatalogue of the library of the Peabody Institute of the city of Baltimore .. → online text (page 12 of 342)