Copyright
Kew Royal Botanic Gardens.

Kew bulletin online

. (page 20 of 69)
Online LibraryKew Royal Botanic GardensKew bulletin → online text (page 20 of 69)
Font size
QR-code for this ebook


lato-infundibuliformis, glabra, flava ; tubus 4-5 mm. longus ;
lobi 4-5 mm. longi, ovati, peracuti. Corona exterior breviter
cupularis, aequaliter 10-dentata, glabra ; dentes deltoideo-oblongi,
obtusi. Coronae interioris lobi oblongi, obtusi, antheris in-
cumbentes.

- Cape Colony. Little Namaqualand -. in stony fields near
Namies, 900 m., Alston in MacOwan, Herb. Austr.-Afr.j 2017.

849. Ipomoea Geoilae, N. E. Brotvn [Convolvulaceae-Convolyu-
leae] ; affinis /. commatophyllae^ A. Ricb., sed lobis foliorum
linearibus et floribus triplo majoribus differt.

Planta herbacea 45-60 cm. diam. Rami prostrati, pubescontes.
Folia petiolata ; petiolus 1-2 cm. longus, pubescens ; lamina i>ro-
f ande et inaequaliter trifida, basi cuneato-acuta, utrinque leviter
puberula ; lobus intermedins 2-3 cm. longus, 4 mm. latus, linearis,
acutus vel subobtusus ; lobi laterales 0'5-2 cm. longi, 2-2*5 mm.
lati, erecto-patentes, lineares, acuti. Flores axillares, solitarii,
Pedunculus 1-2 cm. longus, medio bibracteatus, pubescens.
Bracteae vix 1*5 cm. longae, erectae, filiformes, pubescentes.
Sepala vix 1*5 cm. longa, 5-6 mm. lata, ovata, longe acuminata,
erecta, puberula. Corolla purpureo-rosea, glabra ; tubus S'S- cm.
longus, apice vix 1*5 cm. diam. ; limbus 5 cm. diam. Stigma
2-globosum.

Rhodbsia. Mashonaland : near Umtali, Hon. Mrs. Evelyn
Cecil, 36.

850. Dyschoriste matopensis, N. E. Broum [Acanthaceae-
Ruellieae] ; affinis D. Fischeri, Lindau, sed f oliis minutissime et
tenuissime puberulis nee niolliter pubescentibus, venis obscuris
et floribus minoribus roseo-albis nee luteis differt.

Frutex parvus, ramosus, ubique minutissime puberulus, cortice
cinereo. Folia opposita, parva, breviter petiolata, 6-12 mm. longa,
3-6 mm. lata, lanceolata, obovata vel anguste elliptica, obtusa, basi
cuneata, subcoriacea, venis obscuris, utrinque parce et minutissime
puberula. Flores axillares, solitarii, brevissime pedicellati, bi-
bracteati. Bracteae 1-2 mm. longae, obovatae. Calyx tubulosus,
5-dontatus ; tubus 6-7 mm. longus ; dentes 3-4 mm. longi, subu-
lati. Corolla subaequaliter 5-loba, roseo-alba ; tubus 2 cm. longus,
anguste cylindricus ; lobi 5-6 mm. longi, 2*5 mm. lati. Stamina 4 ;
antherae lineares, aeqnales.

Rhodesia. Matabeleland : Matopo Mountains, Hon. Mrs.
Evelyn Cecil, 114.

851. Orthosiphon dissimUis, N. E. Broum [Labiatae-Ocimoideae] ;
affinis 0. Hildehrandtii, Baker, sed f oliis acutioribus et calycibus
longioribus recedit.Digitized byGoogle167

Herba erecta, 30-45 cm. alta. Gaulis «puberulu8, 2 mm. crassuB.
Folia distantia, petiolata ; petiolus 1-2 cm. longue ; lamina
3-5 cm. longa^ 2-3 cm. lata, ovata, acuta vel subacuta, dentata, basi
cnneato-acuta, supra viridis, fere glabra, subtus subglanca. Verti-
cillaUri numerosi, distantes, 6-8-fiori. Brcicteae 2-4 mm. longae,
obovatae, obtusae vel subapiculatae, reflexae. Pedicelli 3-6 mm.
longi, puberuli. Calyx 5-dentatu8, purpiireus, parce pubescens ;
tubas 5 mm. demum 8 mm. longus, tubalosus, leviter curvatus ;
dens superior 2 mm. longus, orbicularis, obtusus ; dentes laterales
1*5 mm. lati, deltoideo-subulati ; inferiores 2*5-3 mm. longi, seti-
formes. UoroUa pallide purpurea^ puberula ; tubus exsertus, vix
1 cm. longus, leviter curvatus ; labium superius 3*5-4 mm. longum,
subaequaliter 4-lobum ; labium inferius 3-4 mm. longum, compli-
catum, obtusum. Stamina libera, 2 mm. longa, exserta.

Portuguese East Africa. By the Railway between Beira
and Massi Kessi, Hon. Mrs. Evelyn Cecily 20.

852. Plectranthns selokwensis, N. E. Brown [Labiatae-Oci-
moideae] ; affinis P. sphaerophyllo. Baker, sed foliis basi sub-
trunc^is et floribu9 minoribus differt.

Herba 23-30 cm. alta, ubique plus minusve puberula vel
pubescens. Folia patentia ; petiolus 1-3 cm. longus ; lamina
1*5-2 cm. longa, 1*5-2*5 cm. lata, latissime deltoidea, acuta, grosse
dentata, basi subtruncata. Verticillastri 4-6-flori, subdistantes.
Bracteae minutae, late ovatae. Pedicelli 2 mm. longi. Calyx
2*5 mm. longus, ad medium 5-dentatus ; dens superior ovatus. sub-
obtusus ; dentes inferiores deltoidei, acuti. Corolla vix ultra
1 cm. longa, caeruleo-purpurea, glanduloso-punctata ; tubus medio
abrupte subincumbente-refiexus ; labium superius 5 mm. longum,
breviter et obtuse 4-lobum ; inferius 6 mm. longum, cymbiforme,
obtusum, intra hirsutum.

Rhodesia. Matabeleland : common at Selukwe, Hon. Mrs.
Evelyn Cecil, 123.

853. Coleus scaposns, C. H. Wright [Labiatae-Ocimoideae] ; ad
C. Pemigiiy Schweinf., accedit ; pedicellis elongatis, labio antico
corollae apice incurve tomentoque velutino differt.

Radix perennis, lignosus, 8 mm. crassus. Folia late oblanceolata,
obtusa, 5 cm. longa, 2 cm. lata, basi in petiolum 1 cm. longum
attenuata, crenata. Inflorescentia scaposa, indivisa ; verticillastri
ad 12-flori ; bracteae ovatae, 2 mm. longae ; pedicelli ad 1*5 cm.
longi, ruf o-velutini. Calyx 4 mm. longus, extus pilosus ; segmen-
tum posticum ovatum, reliqua subulata. Corolla 1*7 cm. Tonga,
extus pubescens; labium anticum 1*2 cm. longum, naviculare,
apioe incurvum ; posticUm 5 mm. longum, rotundatum. Filamenta
ad medium connata.- Nuculas compressae.

British Cbhttral Africa. Kyasaland : Namasi, Cameron, 60.

854. Wafafrida Cecilae, Rolfe [Selagineae] ; afiftnis W. panicu-
taUUy Rolfe, sed sepalis longioribus et angustioribus, corolla
angustiore recedit.

FnUiaulus ramosissimus, "30-60 cm. altus." Bami cinereo-
puberuli. Folia saepissime fasciculata, lineari-oblonga, obtusa,Digitized byGoogle168

Integra, pnberula vel hispidnla, 2-4 mm. longa. Capitula multi-
flora, namerosissima, in paniculam laxam plus minnsve elongatam
disposita. Bracteae oblongae, obtusae, puberulae vel hispidulae,
1*5 mm. longae. Calyx bipartitus, 1 mm. longus ; sepala oblonga,
obtusa, minute ciliata, membranacea, oblique uninervia. Corolla
" alba," 2 mm. longa, tubo»oblongo, lobis inaequalibus orbicularibus,
Fructus late orbiculari-ovoideus, 1 mm. longus.

Rhodbsia. Near Bulawayo, Hon. Mrs. Evelyn Cecil.

This has the habit and general appearance of the S. African
Walafrida paniculata^ Rolfe {Sdago pantculata^ Thunb.), but is
markedly different in the details of the minute flowers.

855. Loranthns Ceoilae, N. E. Brown [Loranthaceae-Euloran-
theae] ; af&nis L. Molleri, Engl., sed foliis minoribus cordatis
obtusis glaucis differt.

Rami pubescentes. Folia opposita, petiolata ; petiolus 3-6 mm.
longus, pubescens ; lamina 1-5-3*5 cm. longa, 1*5-2 5 cm. lata,
cordato-ovata, obtusa, utrinque glabra, glauca. Cymae subsessiles,
axillares, 4-7 -florae. Pedicelli 2 mm. longi, puberuli. Bractea
oblique cupuliformis, acuta, puberula. Calycis puberuli limbus
brevissimus, cupuliformis, truncatus. Corolla 3-3*5 cm. longa,
viridi-lutea, apice coccinea, pubescens, recta, supra basin pentagono-
globosam constricta, ultra medium lateraliter fissa, apice 5-loba ;
lobi anguste lineari-lanceolati, acuti. Stamina 5 ; filamenta 6 mm.
longa, linearia, apice in dentem brevem producta, glabra ; antherae
2 mm. longae. Stylus gracilis, prope apicem leviter fusiform!-
incrassatus, pentagonus ; stigma subglobosum.

Rhodbsia. Matabeleland : near Bulawayo Waterworks, Hon.
Mrs. Evelyn Cecil, 96.

856. Loranthus virescens, N. E. Brown [Loranthaceae-Euloran-
theae] ; affinis L. Dregeiy Eckl. et Zeyh., sed foliis bracteis et
indumento differt.

Rami novelli dense stellato-tomentosi. Folia opposita, stellato-
tomentosa ; petiolus 4-6 mm. longus ; lamina 2*5-4'5 cm. longa,
l'5-2*5 cm. lata, elliptica vel elliptico-ovata, obtusissima, basi
rotundata. Cymae axillares, longe pedunculatae, 4.florae. Pedun-
cultis 1*5-2*5 cm. longus, stellato-tomentosus. Pedicelli 1-2 mm.
longi, stellato-tomentosi. Bra^clea 5 mm. longa, 2 mm. lata,
lineari-lanceolata, obtusa, supra glabra, subtus stellato-tomentosa.
Calyx 2*5 mm. longus, appresse tomentosus ; limbus subnuUus.
Corolla 5 cm. longa, ad f in lobos 5 lineares acutos divisa, virescens,
extra pilis minutis stellatis cum pills longis intermixtis dense
obtecta ; tubus 1'7 cm. longus, basi ovoideo-inflatus ; lobi 3*5 cm.
longi, prope apicem 1*5 mm. lati. Stamina 5, glabra ; filamenta
2 cm. longa, flliformia, apice edentata; antherae 8 mm. longae,
lineares, acutae, cum filamento contiuuae. Stylics gracilis ; stigma
leviter clavatum.

Rhodbsia, Mashonaland : Six-mile Spruit near Salisbury,
Hon. Mrs. Evelyn Cecily 147.

857. Sohizochilus Cecili, Rolfe [Orchidaceae-Ophrydeae] ; facies
fere S. BiUbinella^y differt labello valide trilobo basi tricalloso.Digitized byGoogle169

Foiia snbradioalia, oircta 5, lanoeolato-oblonga, acufca, 5-7*5 am.
longa, subconduplicata, 1-2 cm. lata. Scapxis circa 35 cm. alius,
apice yaginis lanceolatis obtectns ; spica cylindrica, multiflora ;
Inracteae oyato-lanceolatae, acuminatae, 4-6 mm. latae ; pedicelli
3 mm. longi. Sepala late ovata, snbobtasa, 2*5 mm. longa.
Petala late OTata, subobtusa, 1-nervia, 1*5 mm. longa. Labellum
2*5 mm. longnm, 2 mm. latum, trilobum, trinervium, basi
tricallosum, lobis lateralibus breviluB latis subobtusis, lobo inter-
medio late triangulari-ovato subobtuso, callis oblongie carnosis
obtuBis. Columna brevissima.

Rhodesia. Manika : Inyanga Mountains, 1800-2100 m.,
E. CecUy 202.

An interesting member of a small genus which has hitherto
only been known from extra-tropical South Africa. The flowers
are noted as bright yellow.

858. Eaempferia Cecilae, N, E. Brown [Scitamineae-Zingibereae] ;
afiBnis K. roseae^ Schweinf., sed foliis anguste lineari-lanceolatis
facile distinguitur.

Folia erecta, anguste lineari-lanceolata, acutissima, basi acuta,
glabra ; petiolus 7*5-10 cm. longus ; lamina 25-35 cm. longa,
2*5-3 cm. lata. Racemi 15-25 cm. longi, angusti, pluriflori,
ubique glabri. Bracteae 2-2*5 cm. longae, vel infimae interdum
ad 5 cm. longae, oblongo-lanceolatae, subacutae, subconvolutae.
Pedicelli 0*5-2*5 cm. longi. Ovarium angustum, 6-11 mm.
longum. Calyx campanulatus, subtruncatus, 4-6 mm. longus.
Petala 2-2*5 cm. longa, 5-6 mm. lata, lanceolata, acuta, mem-
branacea. Labelhim 4*5-5 cm. longum et latum, suborbiculare,
bifidum« pallide purpureo-roseum, immaculatum. Stamlnodium
laterale 2*5 cm. longum, 6-7 mm. latum, cuneato-oblanceolatum,
obtuBum, emarginatum, pallide purpureo-roseum.

PoBTdQUBSB East Africa. In the swamps at Dondo, near
Beira, Hon. Mrs. Evelyn Cecily 248.

859. Lapeyronsia rhodesiana, N. E. Brown [Iridaceae-Ixieae] ;
affinis L. Welwitschii, Baker, sed ramis angulatis, floribus majori-
bus, perianthii segmentis multo latioribus et styli ramis bifidis
diflEert.

Herba 25-40 cm. alta, glabra. Caulis supeme corymboso-
ramosus, angulatus. Folia 3-4, erecta, linearia, acuta, 7*5-25 cm.
longa, 1*5-5 mm. lata. Corymbus 7*5-25 cm. diam., sublaxus,
ramulis angulatis, 2-3-floris. Spathae 4-5 mm. longae, late
oblongae, obtusae, apiculatae, membranaceae, multinerves,
brunneae. Perianthium caeruleuna ; tubus 8-10 mm. longus,
angustissime infundibuliformis ; lobi aequales, 8-9 mm. longi,
3*5-4*5 mm. lati, oblongi vel elliptico-oblongi, subacuti vel obtusi.
Antherae lineares, 3*5 mm. longae. Stylus exsertus, apice trifidus,
ramis bifidis.

Rhodbsia. Mashonaland : at Headlands, between Salisbury
and Umtali, on flat ground, Hem. Mrs. Evelyn Cecily 154.

860. CHadiolusbellus, C.H. Wright [Iridaceae-Ixieae]; G.blandOy
Ait., valde affinis, perianthii tubo multo longiore differt.

95259 CDigitized byGoogle170

Caulis erectns, teres, glaber vel minnte pabescens. Fdia
45 cm. longa, 7 mm. lata, linearia, longe acuminata, glabra, circa
lO-nervia, nervis marginalibns incrassatis. Pedunculus 40 cm.
altns, snpra mediam nnibracteatus. Racemtis 15-25 cm. longus,
floribus 8-10, distantibns. SpcUhae e basi ovata lanceolatae, rubro-
tinctae, exteriores 5-5*5 cm. longae, interiores circa 4 cm. longae.
Perianthii tubus 5*5 cm. longus, 2 mm. diam., abrupte curvatus,
apice leviter inf undibuliformis ; segmenta obovata, obtusa,
4-5 cm. longa, l-2-2*5 cm. lata, alba, area deltoidea purpureo-
striata. Stamina 2*5-3 cm. longa. Gapsula oblonga, obtusa,
circa 1*7 cm. longa.

British Central Africa. Nyasaland : Zomba Plateau,
Whyte; Mlanji, 1800 m., Mahori; Tuchila Plateau, 1800 m.,
PurveSj 4.

861. Chlorophytam asphodeloides, C. H, Wright [Liliaceae-
Aspbodeleae] ; a G. piibiflorOy Baker, floribus glabris differt.

Herba 30 cm. alta. Folia lineari-lanceolata, longe acuminata,
circa 25 cm. longa, 1 cm. lata, glaberrima, compacts 20-nervia,
marginibus integris, laevibus. Scapus teres, 2 cm. altus, panicu-
latim ramosus ; bracteae approximatae, lanceolatae, acuminatae,
ultra 1*5 cm. longae, nervis prominentibus, marginibus acumi-
neque albo-scariosis ; bracteolae ovatae, 3 mm. longae ; flores
2-3-fasciculati. Perianthium album, ultra 1 cm. diam. ; segmenta
oblonga, obtusa, 2 mm. lata, medio trinervia. Filamenta 3*5 mm.
longa, complanata ; antherae oblongae, obtnsae, 1*5 mm. longae.
Ovarium oblongum ; stylus filiformis. Gapsula 5 mm. longa,
4 mm. lata, proiunde trilobata, marginibus incrassatis. Semina
nigra, compressa, suborbicularia, 2 mm. diam., laevia.

British Cbntral Africa. Nyasaland : Tuchila Plateau,
Mlanji, 1800 m., Purves, 18.

862. Chloroph3rtum glabriflomm, G. H, Wright [Liliaceae-
Asphodeleae] ; S. puhiflorumy Baker, simulans, floribus glabris
diflEert.

Herba glabra, circa 1 m. alta. Folia lineari-lanceolata, 35 cm.
longa, vix ultra 1*5 cm. lata, compacte 30-neryata, minute papillosa,
marginibus cartilagineis scabris, primum cilia tis. Panicula multi-
flora ; bracteae late ovatae, acutae, trinerves ; pedicelli 4 mm.
rfructiferi 12 mm.) longi, medio articulati ; flores 2-4-fasciculati,
fere 1*5 cm. diam. Perianthium album ; segmenta oblongo-
lanceolata, acuta, 2 mm. lata, medio trinervia. Filamenta 5 mm.
longa ; antherae lanceolato-sagittatae, 1*5 mm. longae. Ovarium
oblongum, trilobum ; stylos filiformis. Gapsula profunde tri-
lobata, 8 mm. longa, 6 mm. lati^, marginibus incrassatis cartila-
gineis. Semina nigra, compressa, 2 mm. longa.

British Central Africa. Nyasaland: Tuchila Plateau,
Mlanji, 1800 m., PurveSy 17.

863. Hymenophyllum Thomassetii, G. H. Wright [Filices-Hymen-
ophyllaceae] ; H. tunbridgensi, Sm., proximum, frondorum
segmentis et involucris subintegris difl'ert.

Rhizoma repens, gracile. Stipes erectus, gracilis, glaber, circa
1 cm. longus. Lamina bipinnatisecta, 5 cm. longa, 2*5 cm. lata,Digitized byGoogle171

glabra ; segmenta linearia, 0*7 mm. lata, praesertim yersns apices
minntissime serrata ; rhaohis anguste alata. Sort quasi-axillares
ad rhachin ; involucram breviter ovatum, integrum vel minutis-
sime dentatnm.

British Central Africa. Mount Mlanji, 2400 m., Thofnasset.XXVII -MIBACULOUS FRUITS OP WEST APBICA.

{Sideroxylon dulcificum^ A. DC.)

Travellers in tropical Africa have frequently drawn attention
to the existence of a plant whose fruit could change the flavour of
the most acid substance into a delicious sweetness. The plant is
a member of the natural order Sapotaceae. It is known to the
Fante races as assarbah^ and in the Accra and Adampe districts
of the Gold Coast as tdhmi. It is indigenous to Ashante, and
extends to Popo, Dahomey, Yoruba, and many districts in the
Gulf of Guinea. The tree is seldom found near the coast. The
largest quantities of fruits are obtained from a considerably
distance inland, and from localities with rich and loamy soils.

A full account of the plant is given in the Pharmaceutical
Journal, Vol. XI. (1852), pp. 445-448, by Dr. Daniell, under the
name of Synaepdlum dulcifimm. In De CandoUe, Prodromus VIII.,
p. 183, it is described as Sideroxylon duldficiim, DC, the name
now adopted. It is a small tree or shrub with leaves four to five
inches long, crowded at the ends of the branches. The flowers
are small and numerous, produced in the axils of the leaves.
The firuit resembles a small plum with the seed invested in a thin
soft pulp, wherein lies the peculiar sweetening property.

A somewhat similar property to that described as existing in
Sideroxylon dulcificum is also said to exist in a plant belonging
to the natural order Scitamineae, This is the katemfe or
katemphe of the Akoos and other Yoruba tribes, and is the
'^miraculous fruit of the Soudan." It is described in the
Pharmaceutical Journal, Vol. XIV. (1855), p. 159, as Phrynium
Danielliy Bennet, the name under which it is now known being
Thaumatococcus Danielliy Benth.

With regard to the Sideroxylon fruits Mr. W. H. Johnson,
Director of Agriculture, Gold Coast, informs me that he has found
them particularly useful when taking quinine for fever, and that
if a lemon be sucked within two or three hours of eating one of
the fruits its acid flavour, is entirely counteracted.

With the view of having the properties of these plants investi-
gated plants were obtained from Lagos in 1889, and distributed to
India and several of the Colonies, but as yet no record concerning
them has been received at Kew.

J. M. H.26263 C 2

Digitized by VjOOQU172

XXVIII -THE EBEN TREE OF OLD CALABAB.

(Pachylolms edvliSy G. Don.)

The Eben tree is cultivated in varions parts of Old CUabar for
the sake of its fraits, the outer portion of which is eaten after
being boiled or roasted. Examples of these fruits were first sent
to Kew with this name by the Rev. Hugh Goldie in January, 1888.
These were collected in Creektown. The writer's attention was
directed to them, ten years later, by the Keeper of the Museum at
Kew, who suggested that on his return to West Africa the writer
should furnish material adequate to admit of accurate determina-
tion. At the time this suggestion was made the fruits were
believed to belong to a tree of the natural order Laurineae. The
specimens the writer was able to supply were taken from an Eben
tree in the Botanic Garden at Old Calabar. They reached Kew in
1898, and showed that the Eben tree is Pachylobus edtUis, G. Don
(Natural Order Burseraceae). In September, 1905, Mr. McLeod,
of the Forestry Department, Southern Nigeria, sent another speci-
men collected at Uwet, on the Calabar River. There were no
fruits with the Uwet specimen.

The species has been figured in Hooker's Icones PlarUarum,
t. Jii566-7 (1899), where its synonymy and distribution are stated
to be as follows : —

" Pachylobus edulis, G. Don, Syst ii., p. 89.

Canarium edule^ Hook, f , in Hook. Niger Flora, 285.
Canarium edule^ Hook, f. in Hiem Cat. Afr. PI., Welw. L,

127.
Canarium Mubafo, Ficalho in Bol. Soc. Geogr. Lisbon,

Ser. 2, p. 611, et PI. Ut. Afr. Portug., p. 115.
Pachylobus Saphu, Engl, in Engl. & Prantl. Naturl. Pfl.,

Fam. iii., 4, p. 243.
Canarium Saphu^ Engl. Jahrb., xv., p. 99.
" West Tropical Africa —

Island of St. Thomas ; G. Don.

Old Calabar ; Thomson.

Cameroons ; Mann, Preuss, Bucholz.

Cuzengo ; Welwitsch, 4482, 4483.

Wathen Station, or Ngombe, 34 miles below Stanley Pool ;

Bentley.

" Canarium Schweinfurthii^ Engl., a genuine Canarium having
a thick, exceedingly dense and hard end^carp, has been confused
with Pachylobus edulis, G. Don. Both trees yield an edible fruit
and bear similar or perhaps in some districts the same name, and
the leaves are suflBciently alike to deceive a superficial observer.
The first-named is evidently very wide-spread, ranging from near
the West Coast in Angola, eastward to the lakes and northward to
Uganda.

^^ Pachylobus edulis is cultivated from St. Thomas and the
Cameroons to the Congo at least, and it is figured here in con-
sequence of Kew having received from the Rev, W, H, Bentley,Digitized byGoogle17a

of the Congo Baptist Mission, fruits purporting to represent the
wild and cultivated varieties of the same tree— in reality the fruits
of the two trees under consideration. Numerous specimens from
different localities seem to establish the specific identity of Pctchy-
lobus Saphu with P. edulis. Indeed, Don^s original specimen of
the latter is labelled * Saf u,' and Don stated the fruit was a native
of St Thomas, and its fruit was sold in the island under that
name."

" Eben " is the Eifik name, although Thomson, with the specimen
referred to in the Icones, from Old Calabar (1863), does not
mention the name, nor does he make any remark as to the uses to
which it is put. Mr. McLeod gives the name *' Eban " with his
specimen (1905).

The writer observed the tree on the way to Uwet overland from
Old Calabar ; at Okuni on the left bank, and at Ikum on the right
bank of the Cross River ; but he does not remember having seen
it at any place visited westward of the Old Calabar district.

The so-called African Elemi has been attributed to this species.
See Planchon and Collin in " Les Drogues Simples," ii., 358, Can-
avium edule^ Hook, f . ; Moloney, *' Forestry of West Africa," (Jan-
arium edule^ Hook. f., "Mpafu '^ or " Mubafo" ; Hiem., "Catalogue
of Welwitsch's African Plants," i., 127 (stated here to also yield an
oil), Canariv/m edule^ Hook, f., more especially with reference to
the specimens named "Mutafo" or "Nbafo"; but these state-
ments, together with the note under " * Mpaf u ' tree of Tropical
Africa," Canarium sp., in Kew Report, 1880, p. 50, doubtless
apply to Canarium Schweinfurthiiy Engl., the "Mpafu" of
Uganda, " Mbaf u " of Tanganyika, " Mupafu " of Mukenge, and •
" Mubafu " of Angola, as in Engler, " Pflanzenwelt Ost-Afrikas,"
B. 199, where the matter relating to the Elemi and oil seems to
be, perhaps for the first time, accurately put. There are several
specimens of Canarium Schwein/urthii in the Museum which
bear out this view.

J. H. H.XXIX.-MISCELLAlfEOUS NOTES.

Mr. Waltbr Hackbtt, Foreman of the Tropical Department
of the Royal Botanic Gardens, lias been appointed Assistant
Curator of the Botanic Garden, Liverpool. Mr. Hackett entered
Kew as a young gardener in September, 1897. He was promoted
Sub-foreman of the Tropical Department in January, 1899, and
Foreman of the same Department in 1901. The vacancy caused
by Mr. Hackett's resignation has been filled by the transfer of
Mr. C. P. RafiBll from the Temperate House, while Mr. William
Taylor, Sub-foreman in the Tropical Department, succeeds Mr.
Raffill as Foreman of the Temperate House.William Mathews, M.A., F.R.G.S. — In June, 1901,
Mrs. Mathews communicated to Kew the desire of her husbandDigitized byGoogle174

to dispose of his botanical collections where they would be use-
ful, and offered to send the whole to Kew to be retained there or be
presented to other establishments, as the Director should advise.
The offer was accepted, and, by mutual agreement, the excellent
British collection was presented to the Hastings Museum, Wor-
cester, and the considerable Foreign collection, with the exception
of a few specimens retained for Kew, was presented to the
herbarium of Glasgow University. Mr. Mathews died at Broad-
water Down, Tunbridge Wells, on the 5th September, 1901, and
since his death Mrs. Mathews has found sundry other collections
of dried plants which she has transmitted to Kew. Among
them were a few from Iceland which have been Incorporated in
the Kew Herbarium. The others, comprising between 600 and
700 specimens, have been sent to Glasgow. Mr. Mathews was
born at Hagley, near Birmingham, in 1828, and was educated at
King's College, London, and St. John's College, Cambridge.
After taking the degree of M.A., he joined the Birmingham firm
of land surveyors of which his father was the head. He began
studying botany at Cambridge under Babington, and after his
return to Birmingham pursued the subject with great ardour,
soon becoming an authority on the flora of Warwickshire and
Worcestershire. He was a contributor to the Phytologisty the
Journal of Botany y to Bagnall's Flora of Wartvickshirey and to
Lees's Botany of Worcestershire^ and was the author of a Flora of
the Olent and Lichey Hills. His travels abroad were chiefly in the
Alps and Algeria, where he made the foreign collections alluded
to above. The results of his study of the flora of Algeria are
given in a little work entitled The Flora of Algeria conMlered in
Relation to the Physical History of the Mediterranean Region
and supposed Submergence of the Sahara, published in 1880.
Mr. Mathews was also a geologist and a great climber of peaks.
He was a personal friend of the late John Ball, and one of the
co-founders of the Alpine Club, a contributor to its literature, and
one of its early Presidents. In recognition of his geographical
discoveries in the Italian Alps, he was decorated by King Victor
Emmanuel with the Order of St. Maurice and St. Lazare.Picea breweriana.— Arboriculturists will be interested to knowOnline LibraryKew Royal Botanic GardensKew bulletin → online text (page 20 of 69)