Copyright
Lee (N.H. : Town).

Report of the superintending school committee of the Town of Lee, N.H. for the year ending (1984) online

. (page 8 of 9)
Online LibraryLee (N.H. : Town)Report of the superintending school committee of the Town of Lee, N.H. for the year ending (1984) → online text (page 8 of 9)
Font size
QR-code for this ebook


UJ IJ
«


«. «.


« « •-•


o a. «


-I z


Z


Z 3-


z z nr


_i >-. _i


w


z z «
-1


-1 z


o-


Q! o:
Ul _i r


z


z z «


o:i O O ->>->- _l _l•"•QOOOQOOOi

>-v>->->->->->-

_i _l -I _l -I -I .


_J q: O >- >-•-4 o <x «X "Ni z a.Ol900(30U>OI3U)>3I.SOOU>OUO

ooooooooooooooo ooo13 a ir
oooO O Ul

a: ec (X
ooo112ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo
aor>-mminoo^'0<oi^inm'Oh>v>'Ou-tinor>rvi'M'00<>ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo
tniMT-mh><o»0'KiiM>*rwo.«ofOiMooo^irtoor\ioeo(Oio-«ooooo<»>eov-io o o o oo
o o o o o o
■O O ro r>i m Kio o o o
o o o o
t^ »- in >oo o o o
o o o o
"> o- o> ino o o o o o o o o o o o o o o o o oooooo
oooacjoooooootjoooo oooooo
omi/>m<n^<}«u-iu-.moh-u-i-o>n<y sjor^Kioo-oooooooooooo oooooo
oooooooooooo ooooouo: >

O _l
O. Om .- r-Z X X Z 2 ^1 1: -I Q.

2 « »-
I Xacor>.>.>->.>.>.>->.>.>i

LlJ3UiUJUjU;UiUJUJUJUJLUMUIUiUJLU>-IUJI-l t/>

C-iixaerKorirKaraicruja^crKccacrxzujuJUJi
zujQ.Q.a(i.Q.Q.a.a.Q.aza.o.aQ._iz uih-i-K'

_(X<<t«t««t<«t<««uJ«*««< _luj_IOOO
03_j_i_i-t-i_i_i_i_i-t3U-J-i-JZi93«aea:a:iu. a: a. w oo o

7- oI- o I- « UJ o
a: m K 1/3 o o a:^ z _l «- r >-i or) z or 3 z UJ uj
) 1-1 liJ O ii UJ I
: O. u. « a. X 3a: ui

uj z:

z «t

:» z«<Z'<xa;Q:Q:Q:crQ:a:Qra:a:a:a:aicr <x a >- z

«1«UJ ZWCJ3J^Z

i-i-»0-3J3-»33333333330>~' «l_>ljj

ooooooooooooooi-q:x_j>-<v:
i/)ix-i-j-i_i_j_i_i_i_i_i-/_i_j-i_izoi-> ai: u- iijO Q. «z a:
X a:
o <«•o on-x 3ulii«>-i_l*-».i^Z_JX<o:
«tl-a:«->->->>-i« zo< xuj

oaiLua. ZQ:Q::«tct;3-JoC)

<i ara:a:>-ouiujar: _ii-io

z u>ZLUUJUj>-a:«i-iu.arujujora:

OZ«>-<33Z>-> XX UiU)X

z<_l>oooa:>.^»-tni/>ai.>(D(ii
OI_l_lzza:o:a:30kH>-<ot-0)ecC3 o

o o
oc a:oo ooooooooooooooooooooo113oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooinooooooooooooooomoooooooooooooo»- l/^ oo O in O000'09-O.rKl^l-»o-*»o-oin>o»-©>iO-OfO.*lA^O>0<f- T- T- lA in rgI >f >r oo 00 o. Io o
o oo o
o o
o- oOOC'OOOOOOOOO
tjoi-ioejijoooouooooooooooooooooooooooooooooooooo
omuoootjoooootjuooomcjucjoouooooucioo
K%T-0'OOcOT-s*-ouro>»>»or\(iArwomf\j^^oofomf\ioO'^-^coo*<\J o >» r<. on o o
ro r\j ,- o- »- T-


_l ^ ^ oQ UJ »- O


?■ 7 _l ►-■I- I- " ^ ^
3> n i" a 5'

O O ►-< ul UJ_) 1/1 u? o. i: <J> rj 1Q 3


ut


O


a. I


a. fvj


(T u->


in


.n


a u>


<r o:: K


o in


m


in


«t •-I


z «- _l
w-v ir\


3 "i
< -1
I T- UJ


»-
O 3


=


I 3Qr


t- a 3


=


3


O UJ


I 1- UJ
<c


u. 3


z a; u.


«


t- »!-• » O O ■^ 1-1 >-< -» rt X ■

I _l I _J <-> 1


O O lA o o►I 1- o o

<t 3 •>.• o' ♦

"» T « >

«r. _i </i ?■ r ir o

^ J' u >-•>-■ >-i a:

>-• n o- _l > > * «

> M >

_l f i- »«r « •* I T n- iiJ ?• -I .
ZZZZZZu-on I> ij> Icr Q. z z o.m-> fc a j; ►^

u. i:z z >

O 19 Uli/><oa.>.ujuj_i iuiixi'>i/ii/ij^>-oooi»cj»->-f-

«« ^ ^>>_JU. Ol-IOOOOOOOO XX X Z X zzz
uiuJUJujOOUJU._(0000000>««t<«t<*«c<<UJUJ^-i3
j_i_i_j_j_l00000000000Qca:ar (Xo:a: (raaaerao:

(.9Ol^l0Oi9l.?i9OOOOOOO(^U>iII*J>tfOOOOU>(J3 lAOOOo z ?■ z

>-■ I X X
3 O O O>- z z z

a: 3 3 3
O O 19 (9114OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOucjOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ooir>f>.fvMOO(M« - rO'rsjr.N.oooo^r>iK>oiM«-o-«-»'MiAO-'iKlK)-*f^»-r-00Oi/^-0O>■ in oo r^ o ■oo o
o o o

-O »M ^o o o o o o o
o o o o o o o

(NJ -O »- O- »- oo »o o o o

o o o o
o> ^o !> r^oooooooo oo OOOO OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(JUOOOOOO oo OOOO OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'JOOOOOOO

ooo-iri<nfoor^o t>o «-<50oo >r«fO r\i«^o^ooo^<Niroio>»(^r^»-rv.Ki~»»-i^'Njoou-.ooi»- o o o


a. o
u >»- >» •- I


■O O T- « »or «-I- t- J 1 O 11 o oirioi_ioo_10Q:ciin_(0_i -lOin o ooa irttnQ._) o

OOv» f-Q:<£0 *-0 O r- Z rj ^ »-irO OOU-5P>-'>-«?" OO o-u.c>

oo v» uju.:;>-o moo' ^ >■ Z ^' ^ i^ rvjaooro: •~<<*r3i'OfK if

ixuj uits s^>-_jc> >- uj (-:» _ii-i«- cc c/i<_i_io:«2 li>-</)0

^-uJ^-zwiUJt-^oo^-^^-^-ui•-^ot4JUJ^— k- x t-t-uj_iaa*— o xjuji^cj

uJUJ0300:i:>-<Qru.O«uJ<tO<-i<t33>-430f->-' <««t ZZUi:«Ui>-'t-_l<l'o

^^jorotru'^a •xu.u.sckSoro.^ujoa.h'CrQ: x%.z. £:-9Z~x3Ziu_jxoiiJ->— i

a ->oo 'jza <r 300^ ►-voa oaocr:_i_l<<i.

(KQ- «C1_I_IU.W

«t C _l o >-^ >■<

u. o _J tt- <r X I 1/1 'no tr I
a -I


»^ujo ««i tr 3Zujt-c/ic>oo>-

>->.>-0_J Cirt l_«ZO.«««<->

tjcjrt:/! II >-z az z c" creo.viv.T i^rj'Wttftzr

z;»..t uJcorz-i^ui-H <■ -,->->r5->z>.-o««t««

<t<* I W >_>►-. ->Z_ICl_Ji! O I/- (.Ti^Z _IQ5"S"UJZ_^

." q: n UJ I I/. n ^- o X o UJ _l " t- .^- « _■. %■ r • u.

=?0.-Q UJ crwouj Z2 coUJUJJOt-li trZZZZZZ 0.0- 0- Z <»■€« X

tt_j»-ci3 □:_! CO z«o.~- _i_iuj u •axixixx^oii.i i.jM'.ooo i-»-a

>- >- O lU Q 1 X <t Q Z .. X u- t- (- _J _l >-• Z •-I I O O O O C O X 1. • '3 CO O _) ,7 c _l -I t'- '/■> n l^ >-

accu-za •ct_ii-3«iujuj«i>ujt>VQ:aocjzoa _ic_.->->->->->->o — o>-"n-^-.tr oO'-<i-<uiii.z
actu-i-i -I >-<ox_i_ioii'_)OziJiu.<j»j«uioz> -,otTZOxoz!i<t»^j>o

<:««>i-Qzciu<j«<->i-«->«cn- Q_i«r«>-zzzzzz n uii.ia.„o«««'ui-'oxo

rnfr_j_i>-nJ03 £io CO froooo jnL^»-»t-«t~<»-«»-'>-**^ ooo i.^Jnxxj.icit—

o«uj I ivz -1 </iv>u.ara:Q:a:>-i: ^ujuji.'uiuj.izzo- ►- n- "->-

OCT _j_j_l ujo>->-0<«i-i>-' «.«ujujII««._J_l_l_l_J_l'->ii'0>->-air-*ui>->->->->-Oiu

uJujuj_jfCuj>-it_i</)00_iEa: Qci-t->->>>x i_><jX</)ioirti«c«(/>i<: ciu._/_iujh-oa:a:a: or nr :m </>
i3i3_/_)i:tEi:zzo:o:ttQ:Q:a:a:(xorQ:Q:Q:i/)i->-K-i333r5Z333>->.<«aj>-«zzzzzzair

iixiiiiiiiiiiiiixiixxiiiiixixxxixxxixxiirixxiii115O- r- in r- IIC>K>O-0t-C0«-IM»»OO(><Jtr^><>-»-^oo>ao-oo.«ifO o « ^oooooooooo
ooooooooooo o o o o
o o o o o

«- -» IM O O-o o o o
o o o o

O -O IM K1oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo o o oo
<_) o o c_>o
cj o o c\j »ro o o o o o o
u O VJ o <_> o o

O- ^ O HJ T- «.' u^ooooooooo
ooouoooooo o o
o oo


o_ o a a a n.:^ O rv u.»-a Q u..u_i_j_|.-> _(.

ui » l/l I _l UJ _i o _j .luj_i«raoiir>_ii; _i >-

IO-UJ_( (TU-T- ^^h-LU^UJl

■«xozuio»-cr_jo«xo_il_l_l_l_J_l_l-J_lu-\ o
tOOOOOOOOfVi_)«*


J- _i «-••» « r» ^ II </i €0 c/i ». lU lU lU VJ <j Q o ^ »- t-

► •• X 1 o ui iij ft ir t-< (I >-i > > o a. ^ u. _l o o _l

CT o 1^ ■» .■' ^ -^ XXXXTXV>>> -><ruin-o-«rt_i

t-iii^-io«i':rt>i>/>i->-i-»-t-i-i-> - P- TV o "rrj

Q ^ ':>vwi.»orQ;a'0'rt:ft:*-»«r-x«r«r««ru(/)t/>>-x;r

iAt-><uJO_i_j_i_i_i_i_i_i_i_iuu.u.u.u.u._iz:sa.ov7</>
i/i»-i->^_i-l_l_l_l_i_l_J_i-l_l»-u.u.u.u.u._i_j_i_iO0L 0:3

•uu< >-li-<t-i>-<«>-ii-it-.i-it-.»-<Mi-it-iOOOOOOOOOOOOO

XX xzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:r^^:r^z^3'^:r^^zzrr^a — t3 3X3

0000
XXXI3 3 3
000
XXX3 3 3 3 3

00000
X X I X X-»-»-> z3 3 3 3
0000
XXIX116o o o o o o
o o o o o o
>r o r>- o »- o«» ro »- «- Iooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo o -o -o >» ^ »o Iour -C <SI y- K\ r\l ,-

I Z3 «- »- ^ ^ »-

« -Io o -o -o ~»ooooooooooooooooooooooo
oo<-iooooatjo<jo<Jooocj<_icjti'_ii_)<j

ro^*-r\jO-^C_iOO^-^-rs»rwf>[>0000-0-0-Org


or >

O _l
Q. O. C u-> "> ir- Ilc^<^>oc^o-*c^c^oo<^lz ?• a

«- t- O >»o «</1t-l->-33_l_l33=>_l_J3Z3
«t33UJOOiiJluoOOujluOO> o o >'

O- "v I O iQ. ^ 7- i? J- Z(xOujO u rjini/>o i"-J3_J_l-J_j_IQ:ft

uj xoujujouiir>r\jfMar?-3Q_OQ-a<laQooiuaooaouJujiu<j_i3 uj hh

a:x_lo-tQ:oo:»-t-»->-i«tujzzz ^ zxo o o o o o

-J 3 T« ■» « :» n

?• ?■ z- ?■ ?• sr X»: u. <r i:o o
z z

X Xz 1 « < «r »to


o


!_,


U


^


(_,


o


t>


u


<->


u


u


u


<-»


»J


o


1


«


<


"


t


<t


"
<


>I


<


«


"


t


«


o
Q
a


Q


Q


o


a


a


a


o
5


Z


^
z


z
<


Z


z


z


z


z


z
<


z z


z


«CD o _i et
3 3 Z5 3
I X I I


a ^


^


u/


c^


.X


,-


a


•I


<J


<i


<x


>- >■


ur z
IT


X
»


•^ '='


"^


-*


<o


='■


'_^'^


ij


^;

'■'">'


J.1 r^


'-^


"
z


2-


^ -


s


z
y-


F


I-


j-


>


j-


r


"'Z'Z


O Cj


"


•-


'^•


<=>
>


>


> >


>


>
<^


"


"


'^


"


"


"^


•» «
5I


>•!


^


<r


-,1


iT''


ul


iT; u!


iT!


ri


u_


^^


,^


^^


u_


u.


u.


u.


J _1


F-


J-
-r


^


^
Z


^■
o oV


z


Z


z z


z


Z


t^


'0
V,'
C/1UJ


uJ


UJ


UJ


i^


^


^
^


^


^


z


2


z


z


^


z


2


z z


u r


r


r


i:


«■

z


z


z z


z


z z


z


z


z


^


i:


z
z z117^O. -C r^ -o 9- t\t if\ io o o oo o o
o o o oo o o

ro -o ^ in o ^ ir%o o o
o o o

O 00 »■oooooo ooooo
oooooo oooooCO > f. oo K> -Oooooo ooo
ooooo ooo
inco>«''00 o»-o>oo oooo ooooooo
uo oooo ooooooo
0-* (^o■o-^- oo«-'oroKif^oooo
oooo
rj o rvi ooooo

oo O CJooo
ooo

c^ <» o-oooo
K1 o ^ r\Jooo ooo
o uo ooo

f>- P- » O- T- IT.oooo
oooo

Kl •* O COo o »<^ r- o- oO- O- -O to O- Iro «- ^ .O -i

o. o»- oo rg r-. r- rg m in_l O r- Ia a. r- _j Q _j</5_i<r


o o


or a c^ n: a: a. or


a tt o OL ■>!


t-U' «UJ_I «QQ_IS-_J>-


a q:


z»-x>« ot «>-■>-••-•
(- o (^ o t- ►-
-JOiio«xii:orooi«I_ls:


o a: a:


_j uiio; q:_iox o


I _l o « c/i « ro


-1 t- 't r- or arct _l _iq:
jozia z in _i«;i!> o:z


m_ia-oo^wu.i/>tM


ov>-i>~>>-ujta oQ.Qo«r


O <r >


OTTi-'Vujir.u^aioOi-i ui


-ooor^ujo: r-m


Z0Q:>->-Qru.^O02- 3^u.
zo_iaouJinT-zzao:sf>-uj


orzo oujorto ^


ii^-»» - .UJ «Zif«2«ii


^ "" a ^


«« -woo:^ a ii ;» t-a


3i^z«-orQ:«auj


w_joirj;</i_i««_)0_l </>


O cA


UJ_JX0 uJt- _I_JUJH13


_l 0-* oe>iiJ(-uj


luzjuj oci^(-i/>uj_jujt-<xa


UJUJOIZOL Vtt^t-
UJZ U O Ulit >-> =)
o « ct 3


«0UJXUJ>Z50ZnZI0«>


X"OZO>0« UJO
_1 -. o o


Q.i-Qi3_jiiiO<ri-ia.</5ao:cjiu
</I O «J <J


o H or


X a.


O Q. ►H< 3 v> t« z ». «

:r uj uv z "-icrIX OiF Z
« >-

CD -I -I Z < •

or _| <j o <r c

ir I -1 « _i .

U X U IIS 1.9 3 »» ,-> ofl 3" 1.1 o' o- et
ortnor I>-rt.».
jrrzuj<fi-ii-i(-i

X -» l/> CO _) _) _JUJUJ ZZZZZZZluuJUiOOU^

KiTLuxxxxxxxzzzisazz
oiuioooooooooooooaz)«_!►< r><viQ: o:o-«cw'>- zoxix ai <l^Ta»

»^iowuj»-<t/)a.xo>-Oi'L_J_iz*-tuj»-<u.ujujujujQ: a.hjztowc*
►-Z Q.Q:ujXQ.O<OO.JUJ«ari:ai-i</o</'</i>-i« suMi.iora
I ujt-o ►-»uujuju.a-Q:»-<»-trt<»_i«r_jooocriox»-'>s:oo
zrK»i->tf«r>~<(/)X »z aiip«:<j->->-.3u>-<h-3uj«iuui

o:»Zi^a.-»oco>-zzz <i E >auji<:-tc)0

>.<<>-• -> oooo<3u>-<_i_ioaraca; i/>««wo O o II •-> z z « > m m

z z z o: « c «:Z X .zini/>tnujoua.«wz<o</)

I-II-IMMZZOOCK3333118oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooi ~ — ~_^«-^.->^««^^oo o o o o
o o o o o o
rv4 K o o r>j oo o o o o o
o o o o o o
p~ o t^ in >o iMooooooooo
ooooooooooooooo ooo
oooooo ooo

OINjrsJT-O-O r-0-v»O »- PJ »- •OOOOOOOOOO
ooujooooooca


o o o o o
o o o o oO !<->-».- I1 00 I- «T O « Kl 1if Z Z uZ> t- < O II _io _ia.ai-i/5
T- I I tr « _i


_l _l « Q _l >-'
U5 o _| o _l


uj_joozoi-_i_iq:


(ro2'<»3^t-_i_ia:
i^ a o t- a _i z


3 3 0: UJ I-. UJ i<


5E«^>-a ^ccxiir
O _J (/> JC X _)


Z UJ UJ UJ U< LU
a ixj z o z t- lu


ujujyi/)OZt.aLJX
UJ O IT Ul Q I- Z


U.IOO_JIU3«


o>-Q.uirfao:i_iu.


UJ


li.j»t-U.03»-Q.Z>xUJ0>->03 OOtruJiOOl
z z or W5

« <X =3 O O

a: a o oc or

CD CS t-f CJ M

« « < < <119ooooooooooooooo
oo oooooooooooooIKIOO^N.-OIAO'Oooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo
o-o^»ooo>»K>r-o^•m^.oo<Mrg»-f<^o^/^mfM»-09•oor^K^•*lA.»«^'0■0o o
o o

» COo o o o o
o o o o o

r- O- r^ >* COooo oooooo
ooo ooooooo <^ -o N. •©ooooooooooo
(ji_>oooi_>oo<joo

•CO -Oin^-OO-O^-ODOooo
o o u

O -O 00-» O- O T- -oOOOOKIKI 0-f..0»• »- Irt -O Kl c> »■ '

.- o?• z ?■

uj ooo
». o. a a•« «r o z z K

O O -r :^ UJ o I
Qrcc^OOuj_lZ(O O Z "H

z o <r lu a
3 «t O UJ o J-O O<j _J «J a: T- '

z z a UJzoo
<r o oz z z

-» O O t
o a. o- tV Q. « o►- u. z z oz « c

>-<0« O u.<OtJ

«auujuja:_io-i»-z
_i <r z z _i i/> o

a</> '•i-x^ooiuu'u
zo-J-iozajZ'v
z«z o« «ri-.^

3<<uiuJi a. o a. \r>». •9«r>«t00330
«t>->i:uj-j<rctoo_J_l _l UJ z <>- _l _l UJ z I

or UJ UJ UJ >-■

z
\-


t_ 1-


Z}
«t
«»


m </>
X X


X


>-
T t


<r
ar


z z


<


«r <


u.


o o
•I
1


->


n- 1
O <-.


«

«r


•a «r


<
L9


o o


o


<-> o


o


O 1/)


UJ


.^UJ


■-9


o


u.


o


<3I >- <

(J 3 Z Z X

oi r r ui X X a

»' tt a Z •- I- UJ_l z z_l " UJ O «J o•-> a >-• z 'z r jt z «
-■ « « z »

a Q. o oz z < =)^ V V

« « «3 » <_> r> o X « or

>Oi-tX<JX o^(»«

>xyQ.>->-<H-zzz

»»- i.crzzz>->->.

Z>->- UJOOO033V3O

juj>-iujujocDoaaoioozz

L«^2Z l-l>-«OX

c « o o o z z z•t «• O O I>-i ii o X u (

ZZ ZZZZZ»-«JW'_ia:irooozzzzzzzzzz»-«J
(juoiiiiizzzzzzzzzza:IX (K ac
>< < <

zee120oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

0000O00OO00OOOO0000000O00000O00000000000O00C30O0000

oor^ooooKi-*aofMfwh.T-ooof>-i/^r^Ki«»(Mf>.rsiKir^'Ooirim^-#oo-oi>Jom^ififO(Mfsir»«jor*a>Kiinfwr^-»-_i oinin-*rj<op»r->»ifti■o«-»> ir>tn.»tf^»-o o o o O o o
o o o o o oo
r- ro f\j ^ in o- iMin -o -o Ki o rj »-o o o
o o o
o -o mooo ooooooo
ooo ooooooo

r- O •* OO-Of^oOOKIO-oooooooooooooooooooooooooooooooo ooo OOOOO

OClCJUOUOOOtPCJOCJOOOUOOtJOOOCJOtJtJOUUOU ooo OOOOO

^-rJO^>.>»o>»^-0(^JOf^JOO^^^nool^J»-l^JK^^^-■ooo^->»l^JOO r^o«- mruiMoor-i^ o HI o ^ rw


O- O O O IM w o.
pa IM •» -»■ O 00 O O 'O O »- OD O

rg ^ .-oriut-i- (-> u J-Zo Z UJjr

uj za q:>-i uj»-a:oo<uJuJ»-oii-i»-i-

» QQi _< ceujui i</> </io:o30 i i-3vi i:

i-iin>*a:_lom_ir\)aroozzci !»«(ro i-i Q:ZZ O coz«za

Ot— aocoo^z*- Ocr^_j u-iui omo: ^>>or): z> luu-o

ZZtt i^ OCtiu ^omoa«-«t->-««»a:» M«u-.cr 11 a v«iiiujouj|-

v^uj-JO^-< oj uJt- ouJuj *-««-»►- c^h-uJ _J Q. ir»otrtOOto_j ujiif OSISlxit-*

uJt-_l>J^t-t-ujt-«tl-z_l_l ui <y\ r- 1 >- iu ujzzzl-ui Q.ZT-Q:iLi<ra_i_lzl-t- uJ ZZ oc^

»:3LU zcn3zz><->io«_)_io»- uc/^(-xzzujujcouj muj uji _iujujz>o ^xiuuju.i-a

<OZCluj«»;Oi-iOUJ«tauJiiiZ30t-uj«30Zuj_l_l<I »-_lt->«ujuii-.z_IOO •-•O

-»<r«rt_i-»i:aa.er-oi!iaa;moo<«Q;otoii.uja3_i_il.3 i/i_iauj-»(-o «. « o o ■rvi _l ►-< o- z

lum OtruJu. v_i <

>^^ zatrQ:o-l>-_lQ.u.c;e>j»-U(r3 a « UJ «

(/J « 1-1 z a.

»- QL z LU

w «■? o « (.■>

a: iLi o^ _i lu

z < U u-' >JJ

az »-i<jZew-e.>Z

o or z z «z hmol -»<t«r>-ii-i a ztr i-«z "tz

_ji:«oso.'i_i< i->cji:' f>o o uj<t i:iu

lO >. _| -, « <t Z Ul Z 0.1 ri» U- U. r^ M C/i _) O Z Z 1 r.- Z »'« O f

uiotj tx- Of^ <t'-^ oou.'UJUiQ>:s:«*ozh-<*«io x <^ — i

_)Zuioji-i-o a- z^hz >- t50U>(i:«<_i3>-'a:si-_io«-' ooc »- ou.>.

oart-ia. cri«<ti./i_iijuj z«z3uJ>-i«a:a:0003ZZ30u-J00Z_|Q?>J«<«iuji_>LU «io-t

U)3aUJ_JOOi:i ^OTr-. ZI>uO>-i>t.1>-i»-iUJUJUIClUJU;0 (TOZZOU, r)zZ3>>-ti_ii_i».

a:«tot/>OZl o^a:<i:oOt-iOI QUJZ*t tjoJOOOUiiD^QX tx. Q;3»-incoOO<oo*-<u-l

u._j<to« »->- «-» o^cta_j->«t «iozxx >- ooo^ Eii^rrQOL'-i-ia-a'i-'uj—i

-, a. -D iz«*>- I Qruj>-o o Q:<roci.j_i_)_i_jujo;_i_iQ<n uq:i-._i

2 2 z ujuj|-i-itQZZZi3Z«uj_l <rcotta:LUujiua:_j_l_)_l>uJUjuj3c/>OQ:crcr:Q;<»:Q:Q: iuj

>Ht-i«^uj'-iODa:«aLQ:«3ji3«».»._JuJui«iiiUJ<-">-<»-«3i-">-i»-">-'iri-«<:«< "

^f->oi/5x«««_JOI3«00*uj«<ujQ^<k->-*-»tjw*jacao:a:
a:a:a:v>i/))-uuuuuU^^_j_JZZZ<xuj-JZZa:a:ira:(£a:a:a:E s:i: cr c a: c :iXXXVO_J_J-J_l-l-i-l-l121ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

~ " — .oor«•rl^\Ol^Jt^r-l/^u^r>lO »■ O- O »- (T- O K> lA T- Io- ^ r- »- m M Iim'«K)iMK><#rM<o -Oioo r<1 Ki N. oo o o o
o o o o

^ Kl »■ OOoo o o
oo o o

r\j oo rM •«'>o ^ Ioooooooo ooooooo
oooooooo oooooooo oo
o oo
»- o ooooooooooo
ouooooouoo
»oor*-ajO'OC>-a*aaK^O O- O ^ CO ^ooooooooo
oootJoooooooooooooo oooo
oooouuuou oouuK) o >t o«- NO^ z o
<j o ^
Q. n. oo z o tt o <
« o a cr

O O. t/l c(- O nj o a uj i

X or _J Q: t- .z (- on03 3 o- >

a: _j Ui _i 3ivj nc ^ or z

^o_l •«cio_IZ FI It- o o«-l_j«r_l«i: >-i_lar XQr_JQ: »-_l uj _i_ii/-iOI

i5inui Q- a- e)«iu.<ru.u-< ir>a._i <J3

m <M Q. o b^ ►-« t-

iNj^ujzo >-!»:»-

iu</> X a:_iQrzcr</>bJ oorwwo luxi

u.ii,:3iuLu>-t-»tiiT- ii.i^ui^i_>3»-ou.zuj t- »:ujrxs:i33wiQ- .juazszuj

u.ioiuJ3<r<_i ou.x<j<<j<o=)ou.i-.uj o «iujiiiuJOO«t:uJO>-i>iu>-io«-"-i

03a:3Xoa_j>-<»-_lu.3<(aL«a.a:oa:0a._t o •_l3o(COU.a:x:u._ixu;u.a.aeao

"•ttoujocooo-Q. a. t-ttt- o•-• z o >-•
_i z ►-

VU « UJ <Z« OOC. 33V1 IX ui ►-■ZZ

3Z >-.i-i fynrfccr O-Q i^ujui

O »-»-buaet-^auiui Luujxxxx <(>/>xx

«<iz II t-i- </>uii-i-i-i-z«:">aa.

crcxz(/^</)coocnio«<OOuiu'uJujios:uJUM

oo««-i>-> •■••>-• ujuan-.-»zzzzoi«i-i-

Q.aQ.aaar-i333>ii<< zzzz-ii - »</)irt

a'ft:(rQcaco:r3ooo<e>t_JZZ>->-ujuJUJuj

OOOOOOW_)_i_)o »-»-WVW^-l_l_l-l-l

uuuuuu z r r r a: or _|_|_I_J_J<

•-•-•r-<>-)lu«««« «« iX*ieiuuJ>-<>-l>-«

000000«i-»->-ocouuiia>-<i-i>-'>-i>-i>-<oc(ra:ac<r<V o* i/> oi3tt>>-'ZerO'ZOorU'>-Z _)'ii
uj«uiujooxo:uj_iQr«z_ia
uoi->z>_iao«[n_io:uji>-a:
t- oio -»i_>o<«-ioi-t

i-zzz»- z a .T)uj-ia»

v>uitnt/> a:i>-<zuju>->->->->-

»4M,-,l-)(UIU»</>>->OOXXX««

a:ac«ixi/>a>z</>-jacoa.a.a.<Ka:smmaianaizzzo:a.«a:ara:ira:a:«aca:tta<xa:ira:KacKi/>>-uj_IZtt«K
oooooooooooooooooooooooooooooooooo3 3 O 3 3122ooooooooooooooooo
oo ooooooooooooooo

ra in rvi rj « ^ r- >o « o <e m rx ^ »-OOOOOOOOOOOOOOOOO

ooooooooooooooooo
00T-l^JC0C0^•lrt^.00(Mu^l^iO<^■OO>/^

meoinf^^rgfOin«rT-iAiiMoo<o-«'^r>oooooooooooo
oooooooooooo
OK>o-»KiiAoooor^rj^rwoooo ooooo
oooo oooooOOO OOOOO OOOO OO

OOO OOOOO OOOO OO

OK>M ^<0>-<00 00 - 00' o-»

ir>r>-iA •»»-o-<in .-fOf^-o oo-

•^rsj ^>^>oo rtj GO^ moOOO OOO
OOO OOO
■O «- rg O ^ r^OOOOOOOOOOOOOOOO

oooouooooooouoao
oooo»r»'*o>ow^ooofo»-o>0(M»o-o


OOOOOOOOOO OOO

oooouoooou ocjo0.^^000 ■* •oooooooooooo

OOUOOOOOOCJOCJO >» 00 O '


a if\ or a.(M uj X « a: z

z inoulo zuiui oa < a

UJ »o»-o«_)«<zq:o_j «o
or (T <ro «ujo:i-iinoir

I20UJ UJ cKujzz_i(£ xztr
irr\jt-_l»-I _JUJUJ»-ZZ 1-1 ►-

>r-Ot-40>-'ouj_i_)«o:oaiz</><
UJ Q:Eori(-itc<<i->OKSUJ<i: «. < o o X
> q: O « q: cc
< < o: o <XT UJ UJ

J « r cr
■ _i z a.jz<n3uj«c<j irs uji

:i-i ox«zou.<oz-J<<
iQ.uJa:3-iO_Ju. ->acOO_j_l lA o o _i o _i
•-■ « < 1-1 «r ■->
X as o o X o XUJ Ui I X UJ I UJ

z t- z z

O =9 O O O S O

UJ O UJ UJ UJ UJ UJ

3 a: 3 3 3 3 S(X u/ VI I
U UJ

u z oz *


>- _l _J »- f-
_l </^ I/O (T UJ ofl tE
Z < < O u a
<tr(roz_j_i3
xxi>i(rzz_ia: 3 U) UI X <«t X O C IOOOOOZ Z ewl UJ ui <
I O O <J O 1

Q. m m X z :r (O a. z UJ UJ I

-» Z Z < Z >- I- •

I X r UJ

a o o ^ UJ UJ .Z <r _J a: IT

Z >->■«>-■ 3 Z]

0<<uiUiOO UJ>UJ>-|

woa-izixKMai-ii/iuj

.......<0-l-JZ

OO OOOOOOOOOOZ _J 2 Zt-ZOOO O UJ</>H

>-ir<a:a:ac i-izauiuj
Q:uJujoooa>oa_i_j

ujtxo'ooai^oa: u-tf<

-iuj<<<<0 O XX

xcixizaiirzxujuu

_ia:a:oea:Q:a:Oii-i>->-

•-<ez:s:x:ecu>-i<ujuj
o_i_i-j_j-j_izz(Ka:o:

a.a.a.a.a.a.a.a.a.o.a.a123oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

'^'^'^'^'^'^'^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
^><OT-r>>'0-ooor<.cocoou-\Oh->»ror\JO<-o>^a>inrou^'«0^cooooooooooo ooo
oooooooooo ooo^inooNror>>eocooooooooooo
oooooooooOr^JO^^-Oh^MroiArsih-^
<f<M-oro^oooov><ooorwioooooooooooo oo
tju<jocjoo<juooo oo
ooaorvjcnr.ro<«f9'r>-K>u-)aQ com-OOfVjro^^o o N»OO oooooooo
o«j oooouuooooooooooooooooo

OOOOOUOOOCJOOOOO

•oo»-r^oo-ir><».iMo«-oofo« - o»»- «»<M^<MO«»vniAmOiUJ UJ XI- u. «: I
:« u. « «
UJ O u _l


1 2 3 4 5 6 8

Online LibraryLee (N.H. : Town)Report of the superintending school committee of the Town of Lee, N.H. for the year ending (1984) → online text (page 8 of 9)