Leslie Stephen.

The Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1893) online

. (page 29 of 110)
Online LibraryLeslie StephenThe Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1893) → online text (page 29 of 110)
Font size
QR-code for this ebook


306 Mr. & Mrs. Albert M. Day

312 Mr. & Mrs. R. R. Cable & drs.

378 Mr. & Mrs. John T. Noyes

380 Mrs. B. C. Davey

380 H. G. Davey

380 Harry Vincent

382 Mr. & Mrs. T. E. CopelinEUGENIE STREET.157 Dr. & Mrs. J. H. Hoelscher
157 Mr. & Mrs. James Moore

Mr. & Mrs. J. Kasper

Receiving day Friday

W. V. Kasper
[59 Mr. & Mrs. T. M. Knox

Mr. & Mrs. Frank E. Nellis

Receiving day Friday
r6i Mr. & Mrs. Jas. H. Adams & dr.
[61 Orlando Ware
163 Mr. & Mrs. W. J. Davis
163 John H. Walker
165 Mr. & Mrs. John F. Jelke
167 Mr. & Mrs. H. C. Voute122 Mrs. Kate Berren
170 Mr. & Mrs. A. Holinger
170 Mr. & Mrs. W. Haggerman
172 Mr. & Mrs. Julius Archer
172 Mr. & Mrs. Albert Stern167 R. W. Harner
169 Philip A. Chase
169 Franklin L. Chase jr.
169 Mr. & Mrs. F. L. Chase
171 Mr. & Mrs. Andrew Myers
173 Mr. & Mrs. Wm. G, King
173 Mr. & Mrs. John C. Ender
173 Eugene H. EnderEVANSTON AVENUE.103 Mr.& Mrs. Michael Schweisthal
107 Mr. & Mrs. Morris H. Crapser
Receiving day Tuesday
109 Mr. & Mrs. W. M. Turner

Receiving day Wednesday
109 A. R. Turner
ill Mr. & Mrs. John Philbin jr

Receiving day Thursday
115 Mr. & Mrs. Lloyd J. Smith
119 Mr. & Mrs. R. S. Elder
119 G. W. Elder
151 Mr. and Mrs. C. Boyle
153 Mr. & Mrs. G. A. Treyser
155 Mr. & Mrs. F. P. Woollen
155 Miss Grace Woollen
175 Mr. & Mrs. L. B. Hitchings

Receiving day Thursday
175 Mrs. C. B. Allen

Receiving day Thursday
179 George Clark
283 Mr. & Mrs. F. F. Henning
1696

T | 8
162

280
296

488514614
Rec
614
664
680Mrs. Janette Dessauer & dr.
Mr. & Mrs. Granville Bates
Mr. & Mrs. T. H. Condell
Mr. & Mrs. Samuel Taussig
Mr. & Mrs. W. H. Chadwick
Mr. & Mrs. George F. Blanke
Mr. & Mrs. T. Howard
W. H. Howard
Judge & Mrs. G. H. Kettelle
Henry Kettelle
Mr. & Mrs. James Payne
Mrs. H. F. Spread

Receiving day Wednesday
Mrs. Ida Jordan

eiving day last Wednesday in ino.
George Jordan

Mr.& Mrs. William Ristow & dr.
Mr. & Mrs. M. J. Dewald285 Mr. & Mrs. John L. Flannery
Rec. day last Tuesday in mo.2 4 2EVANSTON AVENUE. FREMONT STREET.383 Mr. & Mrs. A. R. Mueseler

395 Mr. & Mrs. J. C. Morper

395 Lawrence Morper

427 Mr. & Mrs. William Young

453 Mr. & Mrs. J. D. Mcllvaine

457 Mr. & Mrs. Edward A. Blake

543 Mr. & Mrs. J. E. Tilt

591 Mr. & Mrs. James G. Best591 Mr. & Mrs. Douglas Dyrenforth
693 Mr. & Mrs. Oliver Colborne
699 Mr. & Mrs. Edw. L. Smith & drs.
699 Henry Smith
745 Mr. & Mrs. J. D. Sutler
921 Mr. & Mrs. Jas. Stuart Temple-
ton
921 James E. TempletonFREDERICK STREET.1715 Mr. & Mrs. P. O. Fiedler
1717 Mr. & Mrs. Lawrence Mattern
1727 Mr. & Mrs. J. H. VanVlissin-

gen

1727 Mr. & Mrs. H. A. Kasten
1731 Mr. & Mrs. C. F. Baseler
1751 Mr. & Mrs. William Schick
1807 Mr. & Mrs. Sidney C.Eastman
1807 Mrs. D. Eastman
1809 Mr. & Mrs. D. L. Morrill
1809 Mrs. Ellen T. Eaton
1815 Mrs. Louis Reinach
1817 Mr. & Mrs. G. J. Reed
1821 Mr. & Mrs. F. C. Schapper
1829 Mr. & Mrs. J. P. Smith & dr.
1831 Mr. & Mrs. W. Van Benthuysen
1833 Mr. & Mrs. C. Lotz
1835 Mrs. E. E. Bromilow
1849 Mr. & Mrs. Wm. H. Mather
1851 Mrs. D. VanHise & dr.
185^ Mrs. Mary Jackson
1855 Mr. & Mrs. R. C. Lane
1855 Mr. & Mrs. Edwin S. Jennison
1855 Mr. & Mrs. Edward Dickinson
1857 Mr. & Mrs. E. G. Pound
1857 Mr. & Mrs. F. M. Gillette1856 Miss Marie Raithel

Receiving day Friday1716 Mr. & Mrs. Fred Deecken
1732 Mrs. C. Nelson
1744 Mr. & Mrs. H. C. Dovenmuehle
1744 Mr.&Mrs.H.F.C.Dovenmuehle
1760 Mrs. M. Gibbons
1808 Mr. & Mrs. Charles E. Ludlow
1808 Mr. & Mrs. K. E. Morgan
1808 Mr. & Mrs. R. A. Alden & dr.
1808 Mr. & Mrs. G. E. Keasel
1810 Mr. & Mrs. E. B. Humphrey
1810 Mr. & Mrs. Samuel M. Rich-
ardson

1810 Mr. & Mrs. L. M. Richardson
1818 Mr. & Mrs. Adolph Kreis
1820 Mr. & Mrs. David Beaton

Receive Monday p. m.
1822 Mr. & Mrs. David R. Shively
1830 Mr. & Mrs. S. W. Golding
1832 Gov. & Mrs. John P. Altgeld
1834 Dr. & Mrs. G. C. Paoli
1834 J. P. McDowell
1838 Mr. & Mrs. G. B. Newman
1840 Mr. & Mrs. Geo. Roehling
1850 Mr. & Mrs. George W. Linn
1854 Mr. & Mrs. W. C. Dodge

Receiving day Thursday
1854 Mr. & Mrs. Willard F. Hoadley
1854 Mr. Mrs. F. W. Pomeroy

Receiving day Thursday
1856 Miss Margaret RaithelFREMONT STREET.183 Rev. & Mrs. Wm. Bartling

183 Henry C. Bartling

195 Dr. & Mrs. William Thies & dr.

195 Alexander vonHumboldt Thies

195 Miss Emma Loeehel

197 Mr. & Mrs. Harold Zimmerman

199 Mr. & Mrs. Henry Kettering &

dr.

201 Mis. George Will
201 George Will jr.158 Mr. & Mrs. Isidore Levy c^ drs.
158 Max Levy

1 66 Mr. & Mrs. Edward Zipf
168 Mr. Henry W. Heuermann &drs.
170 Mr. & Mrs. Alex. Klappenbach
174 Mr. \ Mrs. Michael F. Mahony
176 Mr. & Mrs. Simon Hamberg
202 Mr. & Mrs. C. D. Shoemaker
216 Mr. & Mrs. Charles W. Fowler
216 Mrs. C. KoppFREMONT STREET. FULLERTON AVENUE.243201 Henry F. Martin

203 Mr. & Mrs. J. K. Sutton

205 Mr. & Mrs. John Schuster

207 William Kreicker

209 Mrs. Emil Dreier & drs.

209 Mr. & Mrs. Otto Dreier

211 Mr. & Mrs. Ernest B. Stuart

213 Mr. & Mrs. Henry Spain

213 Mr. & Mrs. Charles Dasenbrook

215 Mr. & Mrs. William D. Meeker

219 William C. Dayton jr.

219 Mr. & Mrs. William C. Dayton

221 Mr. & Mrs. Judson F. Going

225 Mr. & Mrs. William Harms

225 Mrs. Minnie Strong

227 Mr. & Mrs. Joseph A. Sauter

229 Miss Louise Bauer

229 Miss Julia Bauer

229 Miss Alma Bauer

233 Mr. & Mrs. M. Neuburger

255 Mr. & Mrs. W. W. Bromley

257 Mr. & Mrs. T. L. Miller

259 Mr. & Mrs. John Bradford

261 Mr. & Mrs. C. A. Jordan

261 Mr. & Mrs. Emil Hamilton

265 Mr. & Mrs. Adolph Graeff

267 Mr. & Mrs. Albert Bunte224 Mrs. Charlotte Cohen

226 Mr. & Mrs. Leopold Sonnen-

schein

230A Mr. & Mrs. Adolph Kraus
2306 Mrs. Jacob Danek
2306 Miss Rosa Keller
252 Mrs. A. M. Crosby
252 Thomas F. Crosby
256- Mr. & Mrs. G. C. Patterson
258 Mr. & Mrs. David Burr
258 Mr. & Mrs. J. G. Smith
260 Mr. & Mrs. H. H. Hirschfield &

drs.

266 Mr. & Mrs. Charles Steinbeiss
268 Mr. & Mrs. Wm. C. Pfister
276 Mr. & Mrs. J. B. Huling

276 Mr. & Mrs. Fritz Frillman & dr.

278 Mr. & Mrs. H. Seibt

271 Mr. & Mrs. George S. Nelson
271 Mr. & Mrs. B. T. Kennedy

277 Mr. & Mrs. Jacob Lengacher
277 Oscar F. Lengacher

277 Mr. & Mrs. Reginald Capes

279 Mr. & Mrs. B. Frank Gould
279 Mr. & Mrs. Charles E. Shaw
729 Joseph ShawFULLERTON AVENUE.465 Mr. & Mrs. Charles H. Cowan

465 Harry R. Cowan

465 Wm. K. Cowan

467 Mr. & Mrs. W. F. Manson

471 Mr. & Mrs. Q. J. Hansen

473 Mr. & Mrs. E. B. Lewis

473 George A. Lewis

473 Mrs. E. Sutherland

475 Mr. & Mrs. John A. Schieble &

dr.

479 Mr. & Mrs. Geo. O. Fairbanks
479 Benjamin Merrill
481 Mr. & Mrs. R. L. Brown
483 Mrs. F. B. Hosmer
485 Mr. & Mrs. Albert Hester
487 Mr. & Mrs. G. B. Boardman&dr.
489 Mr. & Mrs. G. B. Dickinson
489 W. W. Dickinson
493 Mr. & Mrs. Wm. C. Nichols
493 Frank Nichols
495 Mr. & Mrs. A. F. Nagle
497 Mr. & Mrs. A. S. Carrier
499 Mrs. Frank Price
501 Mr. & Mrs. J. B. Moll
503 Mr. & Mrs. \Villiam Gregg102 Dr. & Mrs. C. Rutherford

Receiving day Wednesday
274 Mr. & Mrs. John Mills
280 Mr.& Mrs. John McDonald & dr.
280 Harry J. McDonald
328 Mr. & Mrs. M. Prindville
332 Mr. & Mrs. Gustave A. Bunte
336 Mrs. Chas. F. Hatterman & dr
336 Mrs. C. O. Becker
338 Mr. & Mrs. George Haiselden
338 Mr. & Mrs. G.H.Harlacher&dr.
338 Mrs. J. S. Tompkins
338 Edward M. Tompkins
344 Mr.& Mrs. Archibald D.Browne
414 Mr. & Mrs. J. D. Mackie
420 Mr. & Mrs. Eugene Field
468 Mr. & Mrs. R. F. Maxwell
468 Mr. & Mrs. Y. B. Haagsma
474 Mr.& Mrs. Chas.H.Chapin&drs.
476 Mr. & Mrs. M. A. Hawkes & dr
478 Mr. Mrs. William Ostatag
480 Mr. & Mrs. F. C. DeLang
482 Mrs. T. D. Guinea & drs.
484 Mr. & Mrs. Leander Sawyer
486 Dr. J. G. Forrester244FULLERTON AVENUE.507 Mrs. E. P. Judd

507 Miss Anna E. Potwin

509 Mr. & Mrs. R. S. Benham & dr.

511 Mr. & Mrs. James L. Rowe & dr.

513 Mr. & Mrs. Fred. H. Hall

515 Dr. Mrs. J. E. Hequembourg

631 Mr. & Mrs. L. W. Kendall

631 Mr. & Mrs. Theo. Krueger

635 Mr. & Mrs. Howard V. Tobey

635 Mrs. S. Hirsch

637 Mr. & Mrs. A. B. Reynell

637 Mr. & Mrs. Alfred R. Varian

639 Mrs. Margaret Revell & dr.

Receiving day Wednesday
639 J. T. Revell
639 D. J. Revell
639 Dr. & Mrs. H. W. Vennell
639 Mr. & Mrs. Alfred F. Edler
641 Mr. & Mrs. P. Peterson
643 Mr. & Mrs. Ernest Ammon & dr.
645 Mr. & Mrs. M. L. C. Funkhouser
649 Mr. & Mrs. Albert Miller
649 Mrs. Herman Kirchstien
651 Mrs. Maria A. Bissell & drs.
653 Mr. & Mrs. Ralph W. Thomp-
son

653 Mr. & Mrs. Lawrence Metz
657 Mr. & Mrs. Frederick Hauck
657 Mr. & Mrs. Otto W. Hauck
661 Mr. & Mrs. Olaus Paulson
669 Mr. & Mrs. W. H. Ross Lewin
679 Mrs. M. I. Lidell
681 Dr. & Mrs. J. J. Thompson
683 Mr. & Mrs. J. Henry Pank
685 Mr. & Mrs. W. H. Redington
693 Victor Barothy
695 Mr. & Mrs. Henry Schaller
713 Mr. & Mrs. A. K. Shaw & drs.
713 H. B. Shaw
715 Magnus Olson
715 Mr. & Mrs. S. A. Swanson
717 Mr. & Mrs. Moritz Rosenthal &

dr.

719 Mr.& Mrs.H.Hemmelgarn
719 Mr. & Mrs. A. von Glahn
725 Mr. & Mrs. R. F. Goode
725 Mrs. E. A. Soule & dr.
725 Mrs. M. A. Stade
727 Samuel R. Stevens

Receiving day Thursday
727 Mrs. C. Jones
727 Mr. & Mrs. F. H. Tubbs
727 Mr. & Mrs. John Early
729 Mr. & Mrs. Paul G. Mclntire
729 Mr. & Mrs. Edward A. Parker
729 Mr. & Mrs. F. E. Murdge400 Mrs. V. A. Boyer

490 Miss Caroline Specht

400 Mr. & Mrs. John Miller

494 Mr. & Mrs. P. C. Crane

498 Mr. & Mrs. George Newkirk &

dr.

498 Mr. & Mrs. Charles Vergho & dr.
500 Mr. & Mrs. Edward Cheetham
500 Edward L. Cheetham
504 Mr. & Mrs. Martin Howard
508 Mr. & Mrs. W. R. Morrison
510 Mr. & Mrs. Thomas Ball
516 Dr. & Mrs. Wyi DeWymetal
518 Mr. & Mrs. H. C. Grosse
522 Mrs. W. W. Younglove & dr.
526 Mr. & Mrs. Wm. S. Zimmerman
564 Mr. & Mrs. C. E. Ferry & dr.
564 Mr. & Mrs. Norbert Becker
564 Miss Rose Alder
566 Mrs. B. C. Huston & dr.
566 Mr. & Mrs. Harry Kiene
568 Mr. & Mrs. J. Steuer
568 Mr. & Mrs. William Brace
570 Dr. & Mrs. George Waldemyer
560 Dr. & Mrs. J. R. Waldmeyer
570 Mr. & Mrs. Adolph Berger
574 Mr. & Mrs. Thos. P. Hallinan
574 Harry J. Hallinan
576 Dr. & Mrs. E. I. Kerlin
578 Mr. & Mrs. Justice Wilson
584 Mr. & Mrs. Arthur Hawxhurst
586 Mr. & Mrs. Frank G. Colls
588 Mr. & Mrs. Frederick Wallis
590 Mr. & Mrs. Jacob A Eiffert
592 Mr. & Mrs. Max Tonk
616 Mrs. E. Holzwarth
624 Mr. & Mrs. Leon Wolf
628 Mr. & Mrs. Zero Marx
638 C. A. Tinkham
638 Mr. & Mrs. S. B. Titcomb drs.
638 Arthur B. Titcomb
640 Mr. & Mrs. W. P. Dunn
640 Mrs. A. A. Pettengill
642 Mr. & Mrs. Ernest Hecht
642 Walter Hecht
644 Mr. & Mrs. F. H. Guhl
644 Miss Carrie Blasheg
648 Mr. & Mrs. Leo Austrian
650 Mr. & Mrs. L. O. Kohtz
652 Mr. & Mrs. L. Wolff
654 Mr. & Mrs. Eugene Lipkau
656 Mr. & Mrs. L. Schaffner
674 Mr.& Mrs. Daniel Jackson & dr.
674 Frank P. Jackson
674 Miss M. Philbrick
676 Mr. & Mrs. John W. KruegerFULLERTON AVENUE. GARFIELD AVENUE.245747
747
789
789
789
789Mr. & Mrs. H. V. Donaldson

Mr. Mrs. Warren Lusted

Mr. & Mrs. J. C. McMath

Mr. & Mrs. E. F. Thompson

Mr. & Mrs. W. Riley Swinford

Mrs. C. P. Buckingham

Mr. & Mrs. E. H. Buckingham

Mrs. Julia F. Porter

James W. Porter

James F. Porter

Mrs. N. S. Foster720 Mr. & Mrs. Robt. Schmeling

720 E. J. Abel

726 Mr. & Mrs. G. H. Chick

750 Mr. & Mrs. W. D. Owen

750 Mr. & Mrs. R. W. E. Powell

750 Miss Dora Schulz

754 Mr. & Mrs. Chas. P. Monahan

754 Mr. & Mrs. H. D. Sturtevant

754 Mr. & Mrs. J. H. Trowbridge

754 Mr. & Mrs. James B. Raeker678 Mrs. Amelia Freeman

678 Mr. & Mrs. Anthony Freeman

680 Mr. & Mrs. George Creighton

680 Mr. & Mrs. Walter Chave

682 Sol. Levy & drs.

682 Mr. & Mrs. Nels. Johnson

686 Mr. & Mrs. Charles L. Walkup

686 Mr. & Mrs. B. Edwards

690 Mr. & Mrs. J. D. Zernitz

690 John P. Zernitz

690 Julius C. Zernitz

698 M. W. Robinson

698 Miss Ethel Robinson

698 Walter B. Robinson

700 Rev. Wm. J. Petrie

700 Mrs. Elizabeth Petrie

710 Mr. & Mrs. A. Bigelow

712 Mr. & Mrs. Charles Steiger

714 Mr. & Mrs. Charles Wurster

714 Mr. & Mrs. R. Beninghoff

716 Dr. & Mrs. Gustav Futterer

720 Mr. & Mrs. Charles KiperGARFIELD AVENUE.303 Mr. & Mrs. W. B. Goodenough

421 James Daly

421 James Daly jr.

423 Mr. & Mrs. E. Keefe & dr.

423 E. F. Keefe

445 Mr. & Mrs. John T. Jett

445 Mr. & Mrs. John Ortengren

445 Mr. & Mrs. Andrew Almert

525 Mr. & Mrs. Olaf Vider & drs.

534 Mr. & Mrs. J. W. Thorpe
536 Mr. & Mrs. Geo. Bartholomae

Receiving day first Tuesday
536 Miss B. E. Weiss

Receiving day first Tuesday
544 to 552 Pelham Flats.

1 Dr. & Mrs. W. H. Fox

2 Mr. & Mrs. H. H. Poole

3 Mr. & Mrs. W. S. Bennett

4 Mrs. M. L. Lamb

5 Mr. & Mrs. Felix Babbage

5 Miss Alice J. Knettle

6 Mr. & Mrs. D. F. Danforth

7 Mr. & Mrs. John Huhen

8 Miss L. A. Dimon

8 Miss B. Montgomery

9 Mr. & Mrs. C. B. Leader

10 Mr. & Mrs. Wm. W. Porter

11 Mrs. A. W. Olds

12 Mr. & Mrs. F. T. Yergin260 Mr. & Mrs. M. Ford & drs.

260 John Ford

260 Andrew Ford

260 Frank Ford

268 Mr. & Mrs. Samuel Piggott

270 Mr. & Mrs. Anton Pfeiffer

Receiving day Thursday
272 Dr. J. Massman & drs.
290 Mr. & Mrs. Charles T. Wilt
308 Mr. & Mrs. M. A. Rorke

Receiving day Friday
308 Mr. & Mrs. A. J. Rend
310 Mr. & Mrs. Ceo. H. Gaylord
396 Mr. & Mrs. Sam. B. Chase
398 Mr. & Mrs. A. G. Schmidt
398 Mr. & Mrs. E. A. Saalfeld
398 Mr. & Mrs. G. A. Shroeder
442 Mr. & Mrs. E. C. Jager & drs.
444 Mr.& Mrs. C.C. Cochrane & drs.
446 Mr. & Mrs. George Lanz
450 Dr. & Mrs. W. P. Verity
454 Mr. & Mrs. Arthur E. Raze
454 H. M. Raze

456 Mr. & Mrs. A. W. Bang & drs.
530 Mr. & Mrs. S. S. Blum
530 Mr. & Mrs. B. J. Nockin
532 Mr. & Mrs. F. B. Modica
532 Mr. & Mrs. Peter Van Vlissin-

gen
532 Mr. & Mrs. Louis K. Waldron2 4 6GARFIELD AVENUE. GRANT PLACE.Pelham Flats

15 Mr. & Mrs. M. McComb

16 Mr. & Mrs. Richard DeShon

17 Mr. & Mrs. P. A. B. Kennedy

18 Mr. & Mrs. P. F. Keenan

19 Mr.& Mrs. William T.Lesher

20 Mrs. A. M. Harper

20 Mrs. M. H. Chisholm

21 Mr. & Mrs. W. C. Donnelly

22 Mr. & Mrs. Hogan D. Cosby

23 Mr. & Mrs. J. David RaabPelham Flats

24 Mr. & Mrs. J. M. Hoffman

25 Mr. & Mrs. T. L. McGuire

26 Mr. & Mrs. Geo. B. Keplin-

ger

27 Mr. & Mrs. Albert Hinds jr.

Receiving day Thursday

28 Mr. & Mrs. F. W. Hamilton
566 Mr. & Mrs. G. R. Bramhall
566 Arthur G. Brown

568 Mr. & Mrs. S. Wilmer CannellGARY PLACE.

cor. Pine Grove av. Dr. & Mrs. A. G. SchloesserGEORGE AVENUE.1521 George W. Reed
1841 Mr. & Mrs. A. Vieser
1861 Mr. & Mrs. T. B. Groves
1905 Mr. & Mrs. John G. Smyth

1918 Mr. & Mrs. Henry Garber
1922 Mr. & Mrs. E. Gehrke
1926 Mr. & Mrs. Anton Boenert1824 Mr. & Mrs. Geo. Brauckmann

1844 Mrs. F. W. Passmore

1844 George Williams

1844 Miss H. Williams

1908 Mr. & Mrs. E. R. Bacon

1910 Mr. & Mrs. M. S. Bacon & drs.

1918 Mrs. E. I. Gould

1918 S. L. GouldGOETHE STREET.243 Mrs. S. B. Morrow
243 L. R. Morrow

208 Mr. & Mrs. Chas. E. Rector
210 Mr. & Mrs. E. H. Brush
212 Mr. & Mrs. H. R. Durkee

Receiving day Tuesday
214 Mr. & Mrs. Dwight W. Graves

Receiving day 1st Monday
240 Mr. & Mrs. Wm. C. Goudy
240 Mr. & Mrs. Ira J. Geer122 Mr. & Mrs. Andrew L. Williams

180 Mrs. E. H. Shotwell & drs.

196 Mr. & Mrs. F. A. Gary

198 Mrs. J. G. Rogers & dr.

198 Harry Rogers

200 Mrs. C. W. Hempstead

200 Chas. E. Hempstead

200 C. G. Perkins

202 Mr.& Mrs.GeorgeMerryweather

204 Mr. & Mrs. C. F. Spaldings

206 Mr. & Mrs. J. B. ParsonsGRACE STREET.1235 Mr. & Mrs. H. P. Schwennesen720 Mr. & Mrs. John W. Lane hart
1536 Mr. & Mrs. Fred D. Parker
1536 Miss Anna LongGRANT PLACE.45 Mr. & Mrs. M. L. Duncan

Receiving day Th^lrsday
47 Mr. & Mrs. Alfred Goudy
49 Mr. & Mrs. L. S. Berry
53 Mr. & Mrs. L. D. Cone60 John R. Sheridan

69 Mr. & Mrs. Chas. Von Helmott
69 Mr. & Mrs. Theo. C. Thielepape
73 Mr. & Mrs. G. L. ReimannHALL STREET. HAMPDEN COURT.
HALL STREET.24725 Mr. & Mrs. Justus Loehr
29 Mr. & Mrs. L. F. Hussander45 Mr. & Mrs. J. H. SchulzNORTH HALSTED STREET.695 Mr. & Mrs. Louis Diesel

701 Mr. & Mrs. Frank Diesel

701 John Diesel

067 John McGillen
1009 Rev. & Mrs. N. H. Axtell
ion Mr. & Mrs. Rupert Coleman
ion Mrs. Samuel Thorpe & dr.
ion Mrs. H. M. Hamill & dr.
ion E. B. Hatch
1013 Mr. & Mrs. Henry Brelie
1013 Mr. & Mrs. C. A. Shank
1013 Mr. & Mrs. E. U. Roper
1019 Mr. & Mrs. I. C. Lambert
1047 Mr. & Mrs. Carl Mueller
1049 Mr. J. Jacob Metzler & dr.
1049 Mr. & Mrs. John Bliss
1049 Mr. & Mrs. John W. White

Receiving day Thursday
1049 Miss Emma White
1055 Mrs. Susan C. Rice & dr.
1055 Mr. & Mrs. George W. Wilbur
Receiving day Friday
1057 Mr. & Mrs. Jacob J. Webber
1059 Mr. & Mrs. G. Cohn
1059 M. G. Cohn

1239 Mr. & Mrs. A.S.Maltman & drs.
1239 Stewart A. Maltman
1375 Mr. & Mrs. William H. Peacock
1377 Mr. & Mrs. Francis W. Savage

&dr.

1377 Mr. & Mrs. Edward P. Savage
1405 Mr.& Mrs.Christopher Johnson

&dr.
1413 Mr. & Mrs. E. Rummel

Receiving day Wednesday896 M. H. Hickey
1000 Mrs. R. Boylston Hall
1004 Dr. & Mrs. W. D. Barber
1012 Prof. & Mrs. R. Ingal

Receiving day Alonday
1026 Mr. & Mrs. H. J. Truckenbrod
1026 Mr. & Mrs. O. G. Wiley
1028 Mr. & Mrs. F. A. Tripp
1038 Mr. & Mrs. James M. Hills
1042 Dr. & Mrs. A. C. Zenos
1048 Rev. & Mrs. Willis G. Craig &

dr.

1048 H. L. Shepherd
1070 Rev. & Mrs. Herrick Johnson
1130 Mr. & Mrs. J. D. Shrock
1164 Mrs. George Bedell
1170 Mr. & Mrs. F. W. Kasehagen
1256 Mr. & Mrs. Albert Watson
1390 Mr. & Mrs.Felix J.Schweisthal
1516 Mr. & Mrs. A. C. Getten
1560 Prof. G. Birkholz
1594 Dr. & Mrs. F. D. Porter
1634 Mr. & Mrs. J. S. Cram
1634 LeRoy T. Cram

1511 Andrew Bolter
1511 Miss A. Snyder
1525 Mr. & Mrs. S. G. Clarke

Receiving day Wednesday
1525 Mrs. M. H. Clarke
1547 Mr. & Mrs. Robert R. Clarke
1547 Mrs. Daniel Elston
1547 Miss Blanche Bassett
1661 Mr. & Mrs. Arthur Schrader
1681 Mr. & Mrs. W. BoldenweckHAMMOND STREET.71 Mr. & Mrs. J. L. Hirschman
71 Mr. & Mr. William Erby
71 Mrs. D. G. Terrell & dr.
93 Mr. & Mrs. S. Rindskopf
109 Mr. & Mrs. F. H. Prince & dr.92 Mr. & Mrs. Martin A. Fiedler
102 Mr. & Mrs. L. Marcuse
102 Mr. & Mrs. Adolph Henrotin
106 Mr. & Mrs. William Schmidt
108 Mr. & Mrs. F. H. O'ConnorHAMPDEN COURT.227 Mr. & Mrs. Louis Bartling&drs.
227 Henry Bartling244 Mr. Mrs. George G. May
244 Mr. & Mrs. Hiram Baldwin2 4 8HAMPDEN COURT. HURON STREET.231 Mrs. Marie C. Freeman & dr.
233 Mr. & Mrs. J. H. Frank
239 Mr. cS: Mrs. F. A. Winslow
241 Mr. & Mrs. George F. Sugg
241 Mr. & Mrs. George Nieser
241 Mr. & Mrs. William Reed
241 Eugene Reed
335 Mr. & Mrs. F. C. Lang & drs.

Receiving day Thursday
337 Mr. & Mrs. Geo. F. Schwarz
337 Mr. & Mrs. J. E. Martine
345 Mr. & Mrs. Philip Maas
345 Fred Maas244 Mr. & Mrs. Chas. P. i>Toble
318 B. G. Lennox & dr.
318 Mr. & Mrs. Thomas E. Fry
320 Mr. & Mrs. Henry T. Fry
320 Mr. & Mrs. Genio C. Wallace
328 Mr. & Mrs. Arthur Leask
330 Mr. & Mrs. C. E. Brown
332 Mr. & Mrs. Chas. S. Johnson349 Mr.& Mrs. William Heinemann

& dr.
349 William Heinemann jr.HAWTHORNE PLACE.17 Mr. & Mrs. R. Granger
17 Francis Hart10 Mr. & Mrs. Mortimer McRoberts
Receiving day Tuesday17 Francis rl art Keceiving day luesday

27 Mr. & Mrs. Philip C. Dyrenforth 30 Mr. & Mrs. George E. Marshall27 Arthur Dyrenforth

63 Mr. & Mrs. Rockwell KingMr. & Mrs. B. F. McConnell
Mr. & Mrs. John McConnell
60 Edward D. McConnellHOWE STREET.61 Mr. & Mrs. Geo. J. Schmidt
163 Mr. & Mrs. A. C. Schmidt

Receiving day Wednesday
165 Mr. & Mrs. J. M. Hitchcock
167 Mr. & Mrs. C. W. Cleveland
167 Rev. P. F. Matzinger
167 Miss Hannah Matzinger
169 Mr. & Mrs. H. R. Zoeckler

Receiving day Thursday
173 Mr. & Mrs. A. J. Anderson
177 Mr. & Mrs. James F. Bowers156 Mr. & Mrs. P. C. Goble

156 P. C. Goble jr.

164 Mr. & Mrs. Gysbert DeClercq

168 Mr. & Mrs. W. McQuigg

168 W. E. Clough

168 Miss K. R. Clough

170 Mr. & Mrs. Charles N. Hale

176 Mr. & Mrs. Chas. G. DeWeese

176 Mr. & Mrs. D. W. C. Bonham185 Mr. & Mrs. F. JohnsonHURON STREET.269 Mr. & Mrs. F. McAuley
271 Mr. & Mrs. C. A. Winship
271 Mr. & Mrs. Thomas E. Doyle
289 Mr. & Mrs. W. M. Devine & drs.
Receiving day Tuesday
289 J. A. Devine
289 W. P. Devine
291 Dr. & Mrs. N. S. Davis
295 Mr. & Mrs. G. G. Moore
299 Miss Eliza Allen Starr

Receiving day Wednesday
299 Mrs. C. W. W. Wellington

Receiving day Wednesday
301 Mr. & Mrs. F. W. Crosby
301 Mrs. Warren Norton190 Mr. & Mrs. F. A. Schmidt
270 Mr. & Mrs. Samuel C. Fry
270 Mr. & Mrs. G. R. Young
270 Mrs. N. Hubbard
270 Dr. & Mrs. F. A. Leusman
272 Dr. & Mrs. R. L. Rea

Receiving day Thursday
272 Mrs. Mary F. Manlove
274 W. T. Ball

276 Mr. & Mrs. Herman Pabst
276 Mr. & Mrs. Peter Adler

Receiving day Thursday
284 Mr. & Mrs. John M.' Kranz
286 Mr. & Mrs. Fred Gruter
288 Dr. O. T. FreerHURON STREET. LAKE SHORE DRIVE.24Q303 Mr. cSc Mrs. J. P. Bell & drs.

Receiving day Tuesday
303 J. P. Bell jr.
303 C. F. Bell

305 Mr. & Mrs. C. F. Pietsch
309 Mr. & Mrs. J. C. Peasley & dr.
313 Mrs. J. S. Rumsey & drs.
313 J. M. Rumsey
321 Mr. & Mrs. Cyrus Hall McCor-

mick
411 Mr. & Mrs. R. W. Rathborne &

dr.

413 Mr. & Mrs. O. Chanute & drs.
413 Mrs. A. E. Boyd
415 Mr. & Mrs. Richard Stockton

Receiving day Wednesday
417 Mr. & Mrs. S. A. Brown & dr.290 Mr. & Mrs. J. M. Bowling

Receiving day Thursday
290 Mr. & Mrs. Thomas Taylor jr.
292 Mrs. Francis Agnew
294 Mr. & Mrs. E. A. Otis
294 Miss Marion Otis
296 Mr. and Mrs. Patrick Stanton
354 Mr. & Mrs. H. A. de Windt

417 Miss Wila Brown

417 Allen Brown

419 Mr. & Mrs. Hulburd Dunlevy

421 Mr. & Mrs. W. Irving Babcock

423 Mr. & Mrs. Charles P. McAvoy

425 Mr. & Mrs. Ullinan Strong

Receiving day Tuesday
427 Mr. & Mrs. G. F. GailINDIANA STREET.243 Mr. & Mrs. H. A. Kaufman

245 Mr. & Mrs. J. Jonas

279 Mr. & Mrs. James Carey & drs.

281 Mrs. E. C. Morgan

281 Mr. & Mrs. E. L. Brown

281 Mrs. A. J. Goss

283 Leonard Gould

297 Dr. & Mrs. L. H. Watson

305 Mr. & Mrs. H. V. Raymond

307 Mr. & Mrs. Thomas Raymond

337 Mr. & Mrs. J. A. Bott

337 Rev. & Mrs. E. J. Alden

341 Mrs. M. Smith & dr.

363 Samuel Glickauf332 Robert B. Buchanan248 Mr. & Mrs. Alexander Benn

250 Mr. & Mrs. M. Normile

272 Mr. & Mrs. J. T. CouncerOnline LibraryLeslie StephenThe Chicago blue book of selected names of Chicago and suburban towns (Volume 1893) → online text (page 29 of 110)