Madrid Sociedad Española de Historia Natural.

Anales, Volume 27 online

. (page 5 of 57)
Online LibraryMadrid Sociedad Española de Historia NaturalAnales, Volume 27 → online text (page 5 of 57)
Font size
QR-code for this ebook


morum, et florum colorem magnitudinemque, sed varietatesDigitized byGoogle(651) Perez Lara. — florula gaditana. ei

certap vix distingui possunt. Forma? pallidijlora et speciosa
communes sunt.

Hab. in regione inferiore et montana ubi in arenosis argillo-
sisque cultis, in sepibus, dumetosis et ad agrorum margines
hue illuc frequenter occurrit: in Gibraltar! (Brouss. , Willk.y
Kel.); SanMcar (Colm.); San Xoque, Algeciras (Dautez); Medi-
na, Algar, Ubrique, Bornos, Jerez, et alibi. — ©. Febr.-Jun.

(V. V.)

Ar. geogr. — Europa media et australis, Asia mediterranean
Africa borealis.

^1.708,— F. Thureti Boiss.

Diagn. pi. or. ser. 2, n. 1, p. 15.— \Vk. et Lge., 1. c. iii, p. 879.

Hab. in arenosis incultis: prope Cadiz (Lange). — 3. Febr.-
Majo. (n. V.)

A prsecedente ex descriptione, non propria distincta mihi
videtur.

Ar. geogr.-— Secundum auctores in Hungaria, Turcia, Gr»-
cia, Cypro, Asia minore.

1.709. — F. macrosepala Boiss.

Blench, n. 7 et Voy. hot. ii, p. 19, t. 4!— Hammar Mon. Fun.^
p. 36, t. 3!— Ball, Spic, p. 315.— Wk. et. Lge., 1. c. in, p. 880.
— F. capreolalays.v, macrosepala Coss., Comp. Flor. Atl. ii, p. 88.

Hab. in rupestribus umbrosis et in sepibus regionis inferior
ris et montanae: pr. Grazalema (Reverch.); c. Benaocaz, et in
sepibus ad Ubriqiie, — O- Mart.-Jun. (v. v.)

^. Malacitana. — F. Malacitana Hausskn. et Fritze in Flora
(1873), p. 548.— Wk. et Lge., 1. c, p. 881.

Hab. in eisdem locis: in Gibraltar (Dasoi); pr. Grazalema
(Reverch.); in vicinitatibus Ubrique, et alibi. — (v. v.)

Ar. geogr.— Hispania australis, Mauritania Tingitana, Al-
geria.

1.710. — F. muralis Sond.

Koch., Syn. Flor. Germ., ed. 2, p. 1017.

Species polymorpha in plurimas pseudo-species notis di«ig-
nosticis parvi momenti definitas ab auctoribus nonnuUis dila-
niata, Form^ principales sure ad sequentes apud nos reflFerri
possunt.Digitized byGooglem ANALBS DE HISTORIA NATURAL. (652)

a. ffenilina.— F. media vhr. muraUs Hammar, Monogr. Fum.,
p. S9.— Wk. et Lge., I. c. m, p. 882.
Hab. in umbrosis, inter frutices, ad sepes et muros regionis
inferloris et montan®: in Gibraltar (Schott); ad Benaocaz; su-
pra Bmamahyma; in vicinitatibus Zahara, et alibi. — O- Febr.-
Jun. (v. V.)

S.-var. sepium. — F. sepium Boiss. et Rent, in Bois., Diagn. pi.

or., ser. 2, n. 1, p. 16.-— Hammar, Mon. Fum., p. 27. — Wk.

et Lge., 1. c. Ill, p. 879. — F, Gaditana Hausskn. in Flora

(1873), p. 547.— Wk. et Lge. , 1. c.
Notse diagn 08tic8B quibus F. Gaditana a F. sepium separata
fuit leves fallacesque ; in eadem planta fructus in parte infe-
riore alii angustati, alii dilatato-truncati sunt.

Hab. in eisdem locis ubi praecedens, sed mult6 frequentior:
ad Algeciras (Boiss., Reut., Winkl.); Gibraltar y Grazalema
(Boiss.); Medina (Willk.); c. Benaocaz; ad Algodonales; juxta
SomoSy et alibi.— (v. v.)

^. Bastardi.—F, media Bast., Ess. Fl. Main. — Loir., Suppl.,

p. 33 non Lois.— i^. Bastardi Bor. ap. Duch., Rev. bot. ii,

p. 359.— i^. muralis Bor., Flor. Centr., p. 28 non Sond.—

F. Gussoni Boiss., Diagn. pi. or., ser. 1, n. 8, p. 13. —

F. Borei Jovd.j Cat. Gren. (1849), p. 15.— i^. Jordani Guss.,

PI. Inar, p. 12, t. 2, f. 1! — F. mediae, typica Hamm., Mon.

Fum., p. 28.— i^". media a. et c. Wk. et Lge., 1. c. iii, p. 882.

Hab. in regione inferiore et montana ubi in locis umbrosis,

ad vias et muros, in ruderatis, in sepibus et dumetosis hue

illuc frequenter provenit: pr. Grazalema (Boiss., Reverch.); in

Gibraltar (Boiss., Dautez); c. Chidana (Fritze); ad San Roque

(Dautez); pr. Ubrique; juxta Arcos; in Abiertas de Caulina pr.

Jerez, et alibi. — (v. v.)

S.-var. confusa, — F. serotina Guss. in Pari., Giorn. bot. i, p. 150
etPl. Inar., p. 13, t. ^\—F. confusa Jord., Cat. Dijon (1848),
p. 18.— Z'. media v, confusa Hamm., Mon. Fum., p. 28.
Hab. in sepibus herbidisque cum prrecedente mixta: in Buer-

tas de Benamakom^; pr. Ubrique; inter Zahara et Grazalema;

ad Convento de la Piedad pr. Puerto de Santa Maria, et alibi.

(V. V.)Digitized byGoogle<es:)) Peres Lara. — florula gaditana. m

Ar. geogr. — Europa media et australis, Africa borealis, Ca-
nariae, Madera.

1.7111— F. agraria Lag.!

Gen. et sp., p. 21. — Boiss. , Voy. bot. ii, p. 20. — Hamm. 1. c,
p. 38, t. 4.— Wk. et Lge., 1. c. in, p. 881.

Hab. in regione inferiore et montana ubi in arenosis, argillo-
sis calcareisque incultis, in ruderatis, inter segetes, et ad agro-
rum margines hue illuc abundanter provenit: ad Puerto de
Santa Maria, pr. Medina (Willk.); c. Sanlucar (Colm.); c. Alge-
ciras (Winkl.); pr. Grazalema (Reverch.); Jerez, Areas, Jiornos,
et alibi. Forma foliorum segmentis duplo triplove majoribus
(F. agraria b. macrophyUa Per. Lar. in Flor. Gad. exs.) in ma-
ritime semper occurrit: ad San Josi c. Cadiz, in vicinitatibus
San Fernando, ad La Puntilla juxts, Puerto de Santa Maria, et
alibi. — O- Jan.-Maj. (v. v.)

S. rupestris Coss., Comp. F*lor. Atl. ii, p. 90. — F, rupestris Boiss.
et Rent., Pug., p. 4.— Hamm., Mon. Fum., p. 40, t. 6.

Hab. in fissuris rnpium umbrosis regionis inferioris: supra
Algeciras (Coss.)— (n. v.)

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania et regione ferfe omni medi-
terranea; var. ^. in Hispania australi (Boiss., Reut., Coss.),
Imp. Maroccanum, Algeria.

1.712.— F. officinalis L,

Sp. pi., p. 984.— Boiss., Voy. bot. ii, p. 21. — Hamm. 1. c, p. 9.
— Wk. et Lge., 1. c. iii, p. 883.

Hab. in regione inferiore et montana ubi in arenosis argillo-
«isque cultis, in hortis, vineis, olivetis et ruderatis hue illuc
frequens: pr. Chiclana (Chape!); c. San Roque et ad Algeciras
<Kel.); pr. Sanlucar (Colm.); c. Zahara, pr. Arcos, in vicinitati-
bus Jerez, et alibi. — 3. Febr.-Jun. (v. v. et s.)

0. scandens Hamm. 1. c— Wk. et Lge. , I. c.

Hab. in cultis herbidis et in dumetosis: pr. Grrazalema (Re-
verchon); c Algodonales, — (v. v.)

^. Jloribunda Hamm. 1. c— Wk. et Lge., 1. c— i^. densiflora
DC. , Cat. Monsp. , p. 113 ex p.
Hab. in regione inferiore ubi in arvis, vineis, hortis et ad
vias hue illuc abundat: pr. Puerto de Santa Maria (Bourg.); inDigitized byGoogle«4 ANALES DK HISTORIA NATURAL. (654)

Alcald, 3fedi7ia, Arcos, Trebujena, etpraesertim in vicinitatibu*
Jerez ubi in vineis herbidisque vulgatissima.— (v. v.)

Arg. geogr. — Europa ferfe omnis, Asia septentrionalis et
occidentaiis, Africa borealis. Dubius Canariarum civis. ,

1.713.— F. micrantha Lag.!

Gen. et sp., p. 21.— Hamm. Mon. Fum., p. 21.— Boiss. , Flor,
or. I, p. 136.— i^. deiisi flora DC, Cat. Mons., p. 113 ex p.— Boiss. ^
Voy. bot. II, p. 21 in adnot.— Wk. et Lg^e., I. c. in, p. 883.—
F. officinalis^, densiflora Moris, Flor. Sard, i, p. 90, t. 6! non
Pari.

Hab. in arenosis arg-illosis calcareisque cultis, in hortis, ar-
vis, vineis et ruderatis reg'ionis inferioris: pr. Sanlncar (Colm.);.
in Arcos, Trebujena, et praecipufe in vineis urbis Jerez.—
©. Febr.-Jun. (v. v.)

Ar. g*eog:r. — Europa media et meridionalis, Asia occidenta-
iis, Africa borealis.

1.714.— F. parviflora Lam.

Encycl. ii, p. 567.— Brot., Flor. Lus. i, p. 592. — Lag*., Gen,
et sp., p. 21. — Boiss., Voy. bot. ii, p. 21. — Reich., Ic. Flor.
Germ, iii, t. 1, f. 4451 !— Wk. et Lge., 1. c. iii, p. 884.

Variat caulibus abbreviatis erectis, floribus roseis (F. part,
^. erecta Hausskn.) et caulibus elongatis subscandentibus, flo-
ribus albis lutescentibusve (F.parv. y. umbrosa Hausskn.)

Hab. in regione inferiore et montana ubi in arenosis, argillo-
sis calcareisque cultis, in vineis, inter segfetes , in ruderatis et
ad vias hue illuc abundat: pr. Chiclana (Chape!); in Gibraltar
(Boiss., Kel.); pr. Puerto de Santa Maria (Bourg.); c. Sanlncar
(Colm.); c. Medina, ad Eornos, pr. Trebujena, in vicinitatibus
Jerez ubi vulgatissima, et alibi. — O. Febr.-Jun. (v. v. et s.)

/5. macrocarpa Per. Lar. in Flor. Gad. exs. — Erecta divaricato
ramosa, floribus roseis apice atropurpureis, fructibus du-
plo triplove majoribus.
Hab. in eisdem locis cum praecedente: c. Bomos; in vineis
urbis Jerez, et alibi. — (v. v.)

Ar. geogr. — Europa media et australis, Asia occidentalism
Africa borealis, Canaria*, Madera.Digitized byGoogle(656) Perez Lara. -flohula gaditana. 65Platycapnos Bemh.

1.715.— P. spicatQs Bernh.

Linnaea 8, p. 471. — Boiss., Voy. bot. ii, p. 19. — Wk. et Lge.,
1. c. Ill, p. 885. — Fumaria spicata L. , Sp. pi., p. 985. — Cav.,
Pr»L, p. 524.— Brot., Flor. Lus. i, p. 591.— Reich., Ic. Flor.
Germ, in, 1. 1, f. 4450! — Capnos tenui folia Clus., Rar. pi. hist, ii,
p. 208, f. 21 — Fumaria tenui folia, erecta, purpurea, hispanica
Barr., Plant, ic. 41 !

Forma floribus ex albo et luteo variegatis apice purpureis
apud DOS communior.

Hab. in agris solo arenoso v. argilloso calcareo, in vineis,
inter segetes, et in ruderatis regionis iuferioris : ad Puerto de
Santa Maria (Gutierr., Willk., Colm., Bourg.); c. Chidana (Ca-
breral); pr. Sanlucar (Colm.); c. Arcos; pr. Trebvjena; in vici-
nitatibus Jerez, et alibi.— O. Febr.-Majo. (v. v. et s.)

^. capilli/oHus Per. Lar. in Flor. Gad. exs.— A typo differt as-
pectu diverso caule elato 35-55 cm. foliorum laciniis ca-
pillaribus paucioribus dissitioribusque elongatis divarica-
tis, fructibus utrinque attenuatis. A P. tenuilobo Pomel,
Mat. Fl. Atl., p. 240, quoque differt caule erecto nee de-
cumbente, racemis brevibus densioribusque, floribus mi^
noribus, et fructibus rugulosis nee laevibus.
Hab. in arenosis, in Dehesa de las Cuevas et ad Canteras del

Pino ditionis Jerez. — (v. v.)

Ar. geogr.— Lusitania, Hispania, Gallia australiore, Sicilia,

Italia meridionalis, Regn. Tunetanum, Algeria, Imp. Maroc-

canum, Canaria?, Madera.Fam. Resed&ceee DC.

TRIB. BESBDILS J. Mull.

Reseda Z.

I.716.— R. alba Z.
Sp. pi., p. 645.— Boiss., Voy. bot. ii, p. 75.— Reich., Ic. Flor.

ANALB8 DE BIST. NAT.-XZVIJ. 5Digitized byGoogle66 ANALES DE HISTOKIA NATURAL. (656;

Germ, ii, t. 101, f. 4447!— MUll. in DC, Prodr. xvi, 2, p. 557.—
Wk. et Lge,, 1. c. in, p. 891.

Hab. in arenosis cultis incultisque et ad vias regionis infe-
rioris: in Gibraltar! (Webb, Willk., Kel., Dautez); pr. Alged-
ras, - ®, Apr.-Jun. (v. v.)

Ar. geogr.— Anglia meridionalis , Gallia occidentalis, Lusi-
tania, regio omnis mediterranea.

1.717.— R. propinqua R, Br,

Obs. Oudn., p. 22.— Boiss., Flor. or. i, p. 425.— Ball, Spic,
p. 337.— Debeaux, Flor. Gibr., p. 33.— Willk., Suppl. Fl. Hisp.,
p. 312.-7?. eremopMIa Boiss., Diagn. pi. or., ser. i, n. 8, p. 88.

Hab. in arenosis maritimis, inter Gibraltar et Sail Roqiie
(Dautez).— O. Majo. (n. v.)

Ar. geogr. — Africa borealis, Arabia, Syria.

1.718.— R. BaBtica /. Gay,

Herb. Boiss.— W^k. et Lge., 1. c. in, p. 891. — R, nndata Boiss.,
Voy. bot. II, p. 75, t. 20!— 7?. bipinnata 3. Batica Miill. , Arg.
Mon. Resed., p. 109.-72. Barrelieri MUll. in DC, Prodr. 1. c,
p. 557.

Hab. in rupestribus arenosis calcareisque, collibiis saxosis
aridis regionis montanfe et subalpinje: in Cerro de San Cristo-
bal supra Grazalema (Reverch.); in montibus inter Benaocaz et
Benamahoma,— ®, Maj.-Aug. (v. v.)

Ar. geogr. — Hispania australis et austro-orientalis.

1.719.— R. Gayana^^om.

Voy. but. n, p. 76, t. 21!— Miill., Arg. Mon., p. 111.— W^k. et
Lge., 1. c. ni. p. 892.— 7B. nndnta Mull, in DC, Prodr. 1. c,
p. 558.

Hab. in arenosis argillosisque cultis, in saxosis et rupestri-
bus calcareis regionis inferioris et montanae: pr. Grazalema!
(Reverch.) ubi frequens; c. VUlalnenga; ad FA Gastor, et alibi.
— O. Apr.-Jun. (v. v.)

Nomen R, %iadat<B L. ab auctoribus gravioribus varife inter-
pretatum, pro confusione* pra?terinitendum. Ipse Linnaeus, ut
jam clar. Ball et Lange monaerunt, speciem male cognovit
et quoad fructum descriptio (Sp. pi., ed. 2, p. 644) planfe
erronea.

Ar. geogr.— Hispania centralis et mediterranea.Digitized byGoogle<ffi7) Perei Lara.— -florula gaditana. 67

1.720.-R. lutea Z.

Sp. pi., p. 643.— Brot. , Flor. Lus. ii, p. 305. — Boiss. , Voy.
bot., p. 75.— Reich., Ic. 1. c, t. 100, f. 4446!— Wk. et Lgre.,
1. c. Ill, p. 893.— jffi. lutea a. vulgaris Miill., Arg*. Mon., p. 185.

Variat foliorum laciniis angustioribus mag'isque crispatis.
— jffi. lutea var. b, Guss., PI. Inar., p. 27.

Hab. in regione inferiore et montana ubi in arenosis argillo-
sisque cultis, inter segetes, ad vias, in ruderatis et rupestri-
bus provenit hue illuc abundans: c. Puerto dc Santa Maria
(Gutierr., Bourg.); pr. Sanlncar (Colm.); c. Arcos; pr. Grazale-
ma; pr. Medhia; c. Chiclana; ad Cortijo del Chorradero c. Pa-
tema: in ditione Jerez ubi abundat, et alibi.—©. Mart.-Jun.

(V. V.)

^. minor MUll., Arg. Mon. Resed., p. 188. — Wk. et Lge., 1. c.
— Debeaux, Flor. Gibr., p. 34.
Hab. in collibus arenosis v. calcareis et in agris regionis
inferioris: pr. Chiclana (Chape!); infra Sa7i Roque (Kel., Dau-
tez).— (v. s.)

y. maritima Miill., Arg. 1. c— Wk. et Lge., 1. c.

Hab. in arenosis calcareisque incultis et in collibus apricis
regionis inferioris; pr. Puerto de Santa Maria; inter Jerez et
Arcos; ad Cerro de Gibalcon pr. Jerez, et alibi. — (v. v.)

Ar. geogr. — Europa media et australis, Asia occidentalis,
Africa borealis.

1.721.— R. Phyteuma Z.

Sp. pi., p. 645.— Cav., Prfpl., p. 500.— Brot., Flor. Lus. ii,
p. 306 ex p.— Reich., Ic. Flor. Germ, ii, t. 99, f. 4443!— Wk. et
Lge., 1. c. Ill, p. 894.

Hab. in agris regionis inferioris: c. Puerto de Santa Maria
(Gutierr. ex Colm.); pr. Saulucar (Colm.) — Mart.-Jun. (n. v.)

Specimina Gaditana adhuc non vidi; forsan planta a cl. Col-
meiro sub nomine R, Phyteumatis indicata non nisi ad speciei
aliquam formam sequentis pertineat.

Ar. geogr.— Europa media et australis, Asia minor, Africa
borealis.

1.722. — R. media Lag,
Gen. et sp., p. 17.— MUll. in DC, Prodr. xvi, 2, p. 563.—Digitized byGoogle68 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (658>

Wk. et Lg'e., 1. c. iii, p. 895.— Ball, Spic, p. 339 (pro subspec.
jB. Phyteumaiis). — jffi. macrosperma Reich, in Flor., 1830, i^
p. 130.— Mail., Arg. Mon., p. 133.— i?. Phyteima Brot. , Flor.
Lus. II, p. 306 ex p.— iB. Phytenma j3. hirsuta Boiss. , Voy. bot.
II, p. 77.

Stirps valde polymorpha. Variat plus minusve papilloso-sca-
brida V. papilloso-hirta., caulibus erectis, adscendentibus aut
diffusis 15-70 cm.; foliis inferioribus integris superioribusque
trisectis V. pinnatisectis, aut omnibus integris margine planis
undulatisve; pedicellis fructiferis brevibus, interdum elonga-
tis, 10-15 mm. husque, — R, 7nedia var. longipes Per. Lar., Flor.
Gad. exs.; — calycis laciniis sub fructu nunc vix accrescentibus,.
nunc duplo majoribus, 6-7 mm. long.; petalis calycem subae-
quantibus aut longe superantibus; filamentis modo subulatis^
modo supra medium manifesto latioribus; capsulis ad angulos
L-evibus papillo?isve, erectis aut pendulis in eadem planta,
seminibus 2-2 y% mm. plus minus profundi undulato-rugosis.

Inter specimina lecta a me nonnuUa ejusdem naturae, ex
descriptione, R, orientalis Boiss. sunt, et ad R, Phytenma spec-
tare videntur, etsi calycis laciniis sub fructu minus amplis
subacutisque nee obtusissimis, et lacinulis petalorum non
linearibus sed obovato-oblongis adhuc recedunt. Attamen , ut
opinatus est cl. Ball, 1. c, forsan R, media a R, Phyteumate
non proprie distincta.

Hab. in regione inferiore ubi in arenosis incultis, rupestri-
bus, ericetis et collibus dumosis hue illuc frequenter occurrit:
pr. Alcald de los Gazules et in vicinitatibus Cadiz (Webb); in-
ter Chiclana et Conil (Willk.); pr. Algeciras (Willk., Winkl.);
in Qibraliar (Amo, Dautez); in Sierra de Palma ditionis Los
Barrios (Reverch.); pr. Ubrique; in Dehesa de Airera urbis At-
cos; in ditionis Jerez locis Sierra delAlJibe, Dehesa de Garciso-
baco, Llanos de Caulina, et alibi. — G- ®. Mart.-Jun. (v. v.)

Ar. geogr. — Lusitania, Hispania boreali-occidentalis et me-
ridionalis, Africa borealis, ^Palsestina?

1.723.— R. odorata Z.

Sp. pi., p. 646.— Desf., Flor. Atl. i, p. 376.— Reich., Ic. Flor.
Germ, ii, t. 99, f. 4444! — Mttll., Arg. Mon., p. 128. -Wk. et
Lge., 1. c. Ill, p. 895. — Vulg. Reseda.

Hab. in hortis culta atque ex hortis aufuga hue illuc sub-Digitized byGoogle<(B8) Perei Lara. — florula gaditana. c9

spontanea in tectis et ad muros vetustos frequenter provenit:
in Jerez, ArcoSy et alibi. — d). C2). Febr.-Jun. (v. v.)

Ar. geogr-— Ubique culta, sed patria ignota. Probabiliter,
ut jam cl. Lange opinaius est, R, media varietas cultura orta.
R. odorata vis odoris inconstans et pro locorum natura inter-
dum deficit.

1.724.— R. Luteola Z.

Sp. pi. p. 643.— Brot., Flor. Lus. ii, p. 305.— Reich., Ic. 1. c,
t. 99, f. 4442!— \Vk. et Lge., I. c. in, p. 897.-72. Luleola e. vul-
garis Mtill. in DC, Prodr. xvi, 2, p. 583. — Luteola linctoria
Webb et Berth., Phyt. Canar. , p. 106. — Zntum herba Dod.,
Pempt., p. 80 ic.!— Vulg. Gualda.

Hab. in regione inferiore et montana ubi in arenosis argillo-
sisque incultis rarfe occurrit: pr. Puerto de Santa Maria (Gu-
tierrez) et c. SanUcar (Clem, ex Colm.); in Sierra del Espartal
et in Monte Casis ditionis Grazalema. — O- ®- Apr.-Jun. (v. v.)

3. crispata MUll. in DC, L c— iZ. crispata Link, En. pi. H. Ber.
(1822), p. 8.
Hab. in regione inferiore ubi in arenosis, argillosis calca-
reisque cultis, in ruderatis, verbactis et agris derelictis hue
illuc frequenter occurrit: pr. CAiclaria (Vinkl.); pr. Arcos, c.
Medina, ad Facinas ditionis Tari/a, in vicinitatibus Jerez et
alibi, (v. V.)

r. austrdlis MttU. in DC. , 1. c. - Luteola tincioria var. australis
Webb et Berth., 1. C.
Hab. in eisdem locis cum prsecedente mixta et pariter fre-
quens: Jerez, Arcos, et alibi. — (v. v.)

^. Gussonii Mtill. in DC, 1. c— iJ. crispata Guss., Flor. Sic.

Pr. I, p. 537 non Link. — R. Gusso7iii Boiss. et Reut. in

Boiss., Diagn. pi. or., ser. ii, n. 1, p. 49.— R. Luteola v. ro-

husta Debeaux, Flor. Gibr. , p. 34 ex descript.

Hab. in argillosis, calcareis arenosisque cultis, in agris, vi-

neis et herbosis incultis regionis inferioris: in vicinitatibus

Jerez (Willk.) ubi frequens; ad San Roque (Nilsson, Dautez);

in Cortijo de Pozo-Dulce c. Medina; in loco el Fspadailal pr. Ji-

mena, et alibi. — (v. v.)Digitized byGoogleTO ANALES I>E HISTORIA NATURAL. (660)-

Characteres quibus hae varietates distinguuntur ex statura,
foliorum forma, longitudine crassitieque pedicellorum , peta-
lorum forma amplitudineque, et capsularum longitudine cus-
pidum desumpti maxima variabiles et saepe intermixti inordi-
natim occurrunt.

Ar. geogr. — Spec, in Europa media et australi, Asia occiden-
tali, Africa boreali, Canariis, Madera, Azoricis.

TKIB. ASTROCABPKE J. MulL

Astrocarpus Neck.

1.725.— A. Clusii /. Gay.

Schultz, Archiv. (1842), p. 33.— Gr. et Godr., Flor. Fr. i,
p. 190.— Amo, Flor. Iber. vi, p. 326.— Wk. et Lge., 1. c. in,
p. 899. — Reseda jmrpurascens L., Sp. pi., p. 644. — Brot. , Flor.
Lus. II, p. SOl.—Sesamoidesparvum Salmanticum Clus., Rar.
pi. hist. I, p. 295, f. 2!

Hab. in arenosis incultis, coUibus, rupestribus, pascuis,
pinetis ericetisque regionis inferioris et montanse: c. Algeci-
ras (Brouss.) ; pr. Puerto de Santa Maria (Gutierr., Clem.); pr.
Gibraltar (Willk.); c. Puerto Real (Bourg.) in Pinar de Villa-
nueva; pr. Sanlucar (Colm.); inter Algeciras et San Roque
(Winkl.); infra San Roque (Dautez); in Dehesa de Muleras pr.
Ubrique; in Dehesa de la Almoraima ditionis Castellar; in PiTiar
de la Dehesilla ad Chiclana, et alibi.— 2^. Mart.-Jun. (v. v.)

S.-var. scaler. - A. Clusiiy. scaler 3. Gay in Schultz, Arch. 1. c.
Hab. in pascuis arenosis: in Llanos de Caulina pr. Jerez. —

(V. V.)

8. spathulmfolius Gr. et Godr., 1. c, p. 191. — Wk. et Lge., 1. c.
— R. sesamoides /J. spathulata Moris, Flor. Sard, i, p. 193.

Hab. in arenosis incultis regionis inferioris: inter Gibraltar
et la Almoraima (Willk.); ad pagum Palmones (Reverch.); in
Llanos de Caulina pr. Jerez. — (v. v.)

Inter specimina lectaa me nonnulla caulibus foUisque infe-
rioribus purpurascentibus nomen Linnaeanum justificant.

Ar. geogr. — Gallia occidentalis et australis, Lusitania, His-
pania, Corsica, Sardinia, Italia occidentalis, Africa boreali—
occidentalis.Digitized byGoogle(081) Perez Lara. — florula gaditana. 11

ORDO BERBERIDUM.
Fam. Berberideas Vent.
Berberis Z.

1.726.— B. Hispanica Boiss. et Rtut,

Pug., p. 3. — Amo, Flor. Iber. vi, p. 750. — Wk. et Lge., 1. c.
in, p. 901. — Coss., Comp. Flor. Atl. 11, p. 56.— Laguna, Flor.
for. esp. II, p. 424. — B. Cretica Webb, It., p. 78 nou L.— -B. vul-
garis var. australis Boiss., Voy. bot. 11, p. 15 syn. excl.

Hab. in rupestribus calcareis, dumosis sylvaticisque regio-
nis montanae et subalpinae: in montibus pr. Alcald et supra
Ubrique (Clem.); in Sieira del Pinar supra BenemahoTna, et in
Sierra del Hinojal^x, Zahara. — %, Flor. Apr.-Jun. Fruct. Aug.
Sept. (V. V.)

Ar. geogr. — Hispanla australis, Algeria, Imp. Maroccanum*

ORDO POLYCARPICARUM.
Fam. Ranunculaoese Jms.

TRIB. BAKUNCUIiEiE DC.
Ranunculus L.

1.727. — R. hederaceas L.

Sp. pi., p. 781. — Cav. Prsel., p. 506. — Reich., Ic. iv, t. 2,
f. 45731— Amo, Flor. Iber. vi, p. 700.— Wk. et Lge., 1. c. 111,
p. 906.

Hab. in fontibus locisque inundatis regionis inferioris: in
vicinitatibus Cadiz (Webb); pr. Sanlucar (Colm.)— 4. Febr.-
Jun. (n. V.)

Ar. geogr.— Europa occidentalis.

1.728.— R. tripartitus DC.

Ic. pi. Gall., p. 15, t. 49, et Syst. i, p. 234— Gr. et Godr.,
Flor. Fr. i, p. 20.— Wk. et Lge., 1. c. in, p. 907.Digitized byGoogle72 ANALES DE HISTORIA NATURAL.

Hab. in fontibus limpidis regionis inferioris: in Dehesa de la
Almoraima inter Castellar et San Roque (Willk.) — /|. Mart.-
Apr. (n. V.)

Ar. geogr. — Anglia, Belgium, Gallia, Lusitania.

1.729.— R. aquatilis Z.

Sp. pi., p. 781 ex parte. — Koch, Flor. Germ., ed. 3, p. 10. —
Coss., Comp. Flor. Atl. ii, p. 16.

Stirps quam maximfe variabilis in species plurimas notis
diagnosticis instabilibus definitas ab auctoribus nonnullis di-
laniata. Formae in ditione Gaditana provenientes mihi cogni-
tsB, ratione sequente disponendae videntur.

a. AeteropAyllus Coss, , Comp. Flor. Atl. 1. c— jB. heterophyllns
Willd., Flor. Berol., n. 590.— Brot., Flor. Lus. ii, p. 374.—
Folio saepius biformia, submersa multisecta, natantia re-
niformia 3-5-loba, pedunculi longiusculi v. longissimi,
flores majusculi, stamina numerosa, receptaculum saepis-
simfe subglobosum plus minusve hirsutum.

S.-var. 1 peUatiis,—R, peliatns Schrank Baier. Flora ii, p. 103.
— i?. aquatilis Dod., Pempt., p. 576, f. 2!— ij. aquatilis albus
luteo et fodniculi Jolio Italicus Barr. ic. 565! — Folia sub-
mersa laciniis divaricatis, natantia cordato-subrotunda
subpeltata trifida laciniis lateralibus 2-5-lobis.

S.-var. 2 truncatus, — M. aquatilis /?. truncatu^ Koch., 1. c. —
Reich., Ic. iv, t. 3, f. 4576 B! — 7?. peltatus /?. truncattis
Freyn in Wk. et Lge., 1. c. in, p. 908.— Folia natantia basi
truncata non cordata.

S.-var. 3 radiatus.—R, aquatilis var. radiatm Boreau, Fl. centr.
Fr., ed. 3, p. 11. — R, aquatilis var. tripartitus GoAv.y
Monogr. , p. 19, f. 59. — R. peltatus a. radiatus Freyn in
Wk. et Lge., 1. c. — Folia submersa laciniis longioribus
subparallelis, natantia flabellata laciniis angustis radiatis
cuneiformibus.

S.-var. 4quinquelobus.—R. aquatilis y. quinquelobus Koch.,
1. c— ^. peltaim n- elongattis Freyn in Wk. et Lge., 1. c. —
Folia natantia quinqueloba lobis subintegris, petioli pe-
dunculisque longiores 5-10 cm. long.Digitized byGoogle-(688) Perez Lara.— florula gaditana. 73

S.-var. 5 mbmersm. — R. aquutilis 3, submersus Gr. et Godr.,
Flor. Fr. i, p. 23.— i2. peltalus 8. submersus Freyn in Wk.
et Lge., 1. c. — Folia omnia submersa laciniis filiformibus
divaricatis.

-S.-var. 6 pseudoJuilans. — R, peltalus i- pseudofluiians Freyn in
Wk. et Lge., I. c — Debeaux, Flor. Gibr., p. 15.— Folia
omnia submersa laciniis subparallelis.

S.-var. 7 succulentus, — R. aquaiilis 8. succuhiUus Koch, I. c. —
jffi. peltalus K. su€cule7ilus Freyn in Wk. et Lge., 1. c. —
Terrestris caule brevi dens^ folioso, foliis omnibus multi-
sectis laciniis filiformibus rigpidis succulentis.
Hab. in paludosis et aquis stagnantibus regionis inferioris:Online LibraryMadrid Sociedad Española de Historia NaturalAnales, Volume 27 → online text (page 5 of 57)